Ce este REVISAL și ce companii sunt obligate să îl dețină?

Ce este REVISAL?

ReviSal este prescurtarea pentru „registrul general de evidenta a salariatilor” si este o baza de date ce cuprinde toate informatiile cu privire la contractele individuale de munca, la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora.

Ce companii trebuie să dețină REVISAL?

Potrivit legislației în vigoare din România, toate companiile care angajează cel puțin un salariat trebuie să dețină ReviSal. Acesta trebuie să fie actualizat constant, astfel încât să reflecte toate modificările intervenite în contractele individuale de muncă ale salariaților, cum ar fi modificarea salariului, trecerea la altă funcție, suspendarea sau încetarea contractului de muncă.

Este important să menționăm că ReviSal-ul reprezintă o obligație legală pentru companii. Prin urmare, orice companie care nu îndeplinește această obligație poate fi sancționată de către autoritățile competente.

Ce conține registrul REVISAL?

Registrul trebuie să conțină următoarele informații despre fiecare angajat:

 • Numele și prenumele (în ordinea din actul de identitate)
 • Codul numeric personal (CNP)
 • Numărul și data actului de identitate (carte de identitate, pașaport, etc.)
 • Adresa de domiciliu
 • Numărul contractului individual de muncă
 • Data încheierii contractului individual de muncă
 • Natura contractului individual de muncă (permanent, temporar, cu timp parțial, cu normă întreagă, etc.)
 • Funcția ocupată
 • Gradul profesional
 • Nivelul de studii
 • Salariul brut și net
 • Contribuțiile salariale și angajatorului
 • Perioadele de concediu de odihnă și medical
  Aceste informații trebuie actualizate în mod regulat, de exemplu, atunci când se înregistrează o nouă angajare, o modificare salarială sau o perioadă de concediu.

Cine se ocupă de REVISAL în cadrul unei companii?

Conform Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, angajatorul are obligația să țină evidența salariaților, iar pentru transmiterea și actualizarea Registrului de Evidență a Salariaților (REVISAL), angajatorul trebuie să desemneze o persoană împuternicită pentru această activitate. Această persoană poate fi titularul postului sau un alt salariat din cadrul angajatorului. Raspunderea pentru completarea şi transmiterea corectă a REVISAL revine angajatorului, iar persoana împuternicită cu această activitate poate fi sancționată contravențional în cazul nerespectării prevederilor legale.

Ai nevoie de un specialist în resurse umane pentru compania ta?

Alege RSGE!

 

Distribuie:

Comments are closed.