Cine poate desfasura activitatea de PSI in firma?

stingator G5

stingator G5

 

Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor (PSI), conform dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Normele generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor 163/2007, in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si al celorlalte organe centrale de specialitate, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, al consiliilor judetene, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale, al institutiilor publice si al operatorilor economici, in functie de nivelul riscului de incendiu si de specificul activitatii, se constituie, dupa caz, urmatoarele structuri cu atributii de aparare impotriva incendiilor:

a) compartiment de aparare impotriva incendiilor, compus din doua sau mai multe cadre tehnice sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;

b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor numit exclusiv pentru aceasta activitate, conform legii;

c)serviciu public voluntar sau privat pentru situatii de urgenta.

De asemenea, alin. (2) al aceluiasi articol prevedere faptul ca pentru a se indeplini atributiile pe linia apararii impotriva incendiilor, consiliile locale si operatorii economici care nu au obligatia, prin lege, sa angajeze cel putin un cadrul tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor sau persoanal de specialitate, prevazut la alin. (1) lit. b), pot desemna din randul personalului propriu un salariat care va indeplini si atributii specifice in domeniul apararii impotriva incendiilor sau pot incheia un contract cu o persoana fizica sau juridica atestata, in conditiile legii.

Iata si criteriile pe care le indeplinesc operatorii economici care detin obligatia de a angaja cel putin un cadrul tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform art. 1 din Criteriile de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor 106/2007:

a)detin sau isi desfasoara activitatea in:

1.cladiri civile din categoriile de importanta exceptionala si deosebita (A/B), incadrate conform reglementarilor tehnice specifice, indiferent de aria construita, regimul de inaltime sau destinatie;

2.cladiri pentru comert cu suprafata desfasurata mai mare de 1.000 m2;

3.structuri de primire turistica cu functiuni de cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, bungalow-uri, cabane turistice, sate de vacanta, pensiuni turistice, pensiuni agroturistice si altele similare, inclusiv unitatile de alimentatie din incinta acestora, cu peste 200 de locuri la nivelul operatorului economic;

4.cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de ingrijire a sanatatii, cu peste 100 de paturi;

5.teatre, cu peste 200 de locuri;

6.sali de sport, sali de spectacol, cladiri pentru activitati sportive cu peste 600 de locuri;

b)desfasoara activitati in constructii si instalatii cu risc mediu si mare de incendiu, definit conform reglementarilor tehnice specifice si au peste 50 de angajati.

Distribuie:

Comments are closed.