Evaluarea riscurilor la securitatea fizica

[stm_sidebar sidebar=”577″]
[vc_separator]

Evaluarea de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare.

Analiza de risc la securitatea fizică se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

H.G. 301/2012 prevede ca adoptarea masurilor de securitate pentru obiectivele aparţinând după caz ministerelor şi altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, institutelor naţionale de cercetare – dezvoltare, societăţilor comerciale, indiferent de natura capitalului social, trebuie să îşi organizeze măsurile de securitate pe baza unei astfel de analize de risc.

[stm_icon_box hide_title_line=”hide_title_line” v_align_middle=”enable” icon=”fa fa-check-square-o” style=”icon_left” icon_size=”15″ icon_color=”custom” icon_width=”66″ title=”Metode Calitative” icon_color_custom=”#f61818″][/stm_icon_box]
[stm_icon_box hide_title_line=”hide_title_line” v_align_middle=”enable” icon=”stm-target” style=”icon_left” icon_size=”22″ icon_color=”third” icon_width=”66″ title=”Metode matematice „][/stm_icon_box]
[stm_icon_box hide_title_line=”hide_title_line” v_align_middle=”enable” icon=”fa fa-bar-chart” style=”icon_left” icon_size=”21″ icon_color=”custom” icon_width=”66″ title=”metode analitice”][/stm_icon_box]
[stm_icon_box hide_title_line=”hide_title_line” v_align_middle=”enable” icon=”fa fa-line-chart” style=”icon_left” icon_size=”24″ icon_width=”66″ title=”Metode grafice”][/stm_icon_box]
[stm_icon_box hide_title_line=”hide_title_line” v_align_middle=”enable” icon=”fa fa-yelp” style=”icon_left” icon_size=”20″ icon_width=”66″ title=”Metode combinate”][/stm_icon_box]
[stm_icon_box hide_title_line=”hide_title_line” v_align_middle=”enable” icon=”fa fa-medkit” style=”icon_left” icon_size=”28″ icon_width=”66″ title=”In curand”][/stm_icon_box]

De ce este necesara analiza de risc la securitatea fizica pentru afacerea dumneavoastra?

tipul societăţii dumneavoastră se regăseşte în Legea nr. 333/2003, Cap.I, art.2, alin(1);

aveţi un Plan de pază care trebuie avizat de structura de poliţie pe a cărei rază vă desfăşuraţi activitatea (secţie, municipiu, sector);

aveţi unProiect al sistemului tehnic de securitatecare trebuie avizat de structura de poliţie pe a cărei rază vă desfăşuraţi activitatea (judeţ);

evaluarea de risc la securitatea fizică determină ameninţările şi vulnerabilităţile afacerii dumneavoastră;

fiecare eveniment/incident de securitate produs în cadrul afacerii dumneavoastră poate provoca pierderi umane şi/sau materiale cu consecinţe, uneori, grave;

o afacere este permanent expusă concurenţei şi infractorilor; de concurenţă vă ocupaţi dumneavoastră, pentru infractori vă consiliază evaluatorul;

recomandările unui evaluator de risc la securitatea fizică, deja implementate, reduc semnificativ riscurile identificate;

măsurile implementate, în urma evaluării de risc la securitatea fizică, pot descuraja potenţialii infractori chiar şi numai prin prezenţa lor fizică (grilaje, folii antiefracţie, sistem de avertizare sonoră şi optică etc.).

[vc_cta h2=”Preturi servicii de evaluare risc la securitatea fizica” add_button=”bottom” btn_title=”Contact” btn_style=”3d” btn_align=”center” btn_i_icon_fontawesome=”stm-envelope-11″ add_icon=”left” i_icon_fontawesome=”stm-plant7″ i_size=”xs” btn_button_block=”true” btn_add_icon=”true” btn_custom_onclick=”true” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fpmb.i-serv.ro%2Fcontact%2F|||”]Pentru a afla mai multe detalii privind evaluarea riscurilor la securitatea fizica va rugam sa ne contactati telefonic sau prin emailP[/vc_cta]

1.Documentaţia privind analiza de risc cuprinde:

a) raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;

b) grila de evaluare, specifică obiectului de activitate;

c) documentele-suport.

Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică cuprinde:

a)nominalizarea unităţii, obiectul de activitate al acesteia şi scopul evaluării;

b) amplasarea geografică a unităţii, vecinătăţi, căi de acces, alţi factori externi cu impact asupra activităţii unităţii;

c) cadrul organizaţional intern, politici şi responsabilităţi privind securitatea fizică a unităţii beneficiare;

d) sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse şi cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum şi potenţialele consecinţe asupra persoanelor şi activităţii;

e) analizarea riscurilor identificate;

f) estimarea riscurilor la securitatea fizică;

g) stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic şi operaţional;

h) estimarea costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de securitate propuse şi nivelul de risc asumat;

i) concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opţiuni de tratare a riscurilor în vederea încadrării în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică, menţionând concret dimensionarea dispozitivului de pază, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efracţie, control acces şi alarmare, elementele de protecţie mecanofizică, precum şi alte măsuri.

Grila de evaluare specifică obiectului de activitate al unităţii beneficiare se completează pentru situaţia în care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se încadrează în domeniul riscului acceptabil.

Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică şi grila de evaluare se semnează de către evaluator.

În categoria documentelor-suport intră: chestionare, declaraţii, alte documente specifice, date obţinute şi folosite în procedura de evaluare.