ORDIN Nr. 145/626 din 14 martie 2003 pentru aprobarea Normativului referitor la autorizarea şi gradul de calificare a personalului tehnic de deservire şi a coordonatorului de securitate pentru distracţia extremă, NT1-2002

EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR – Nr. 145 din 14 martie 2003
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI – Nr. 626 din 20 iunie 2003
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 455 din 26 iunie 2003

În temeiul art. 11 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.102/2002 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul industriei şi resurselor şi ministrul sănătăţii şi familiei emit următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă Normativul referitor la autorizarea şi gradul de calificare a personalului tehnic de deservire şi a coordonatorului de securitate pentru distracţia extremă, NT1-2002, ediţia 1, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul industriei şi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul sănătăţii şi familiei,
Daniela Bartoş
ANEXA 1
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
– ISCIR –