Guvernul Romaniei

Anexa
din 28/03/2007
Versiune actualizata la data de 27/09/2012
cuprinzand anexele nr. 1-15 la Hotararea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei

Descarca PDF cu Anexa din 2007 la HG nr.332 din 2007 partea 3

1.2.3. Metoda carbonului echivalent
Calculul masei gazelor de esapament pe baza consumului de combustibil si al concentratiilor gazelor de esapament prin metoda carbonului echivalent (anexa nr. 3, subanexa nr. 3).
1.2.4. Metoda de masurare a unui gaz marcator
Aceasta metoda consta in masurarea concentratiei unui gaz marcator in gazele de esapament.
Se injecteaza o cantitate cunoscuta de gaz inert (de exemplu: heliu pur) in fluxul de gaze de esapament cu rol de gaz marcator. Gazul marcator se amesteca si se dilueaza cu gazele de esapament, dar trebuie sa nu reactioneze in conducta de esapament. Se masoara apoi concentratia acestui gaz din proba de gaze de esapament.
Pentru a asigura amestecarea completa a gazului marcator, sonda de prelevare a probelor de gaze de esapament trebuie sa se amplaseze la o distanta cel putin egala cu 1 metru sau cu de 30 de ori diametrul conductei de esapament, retinandu-se valoarea cea mai mare dintre acestea doua, in aval de punctul de injectie a gazului marcator. Sonda de prelevare a probelor se poate amplasa mai aproape de punctul de injectare, cu conditia ca amestecarea completa sa fie verificata prin compararea concentratiei de gaz marcator cu concentratia de referinta atunci cand gazul marcator este injectat in amonte de iesirea din esapament.
Debitul gazului marcator se regleaza astfel incat concentratia gazului marcator la turatia de mers in gol a motorului, dupa amestecare, sa devina mai mica decat scara completa a analizorului de gaz marcator.
Debitul de gaz de esapament se calculeaza cu formula urmatoare:
G(T) + ro(EXH)
G(EXHW) = ||||||||||||||||||||||||||
60 x [conc(mix) – conc(a)]
unde:
G(EXHW) = debitul masic instantaneu al gazelor de esapament, (kg/s)
G(T) = debitul gazului marcator, (cm3/min)
conc(mix) = concentratia instantanee a gazului marcator dupa amestecare, (ppm)
ro(EXH) = densitatea gazelor de esapament, (kg/m3)
conc(a) = concentratia de fond a gazului marcator in aerul de aspiratie, (ppm)
Concentratia de fond a gazului marcator [conc(a)] se poate determina facand media intre concentratiile de fond masurate imediat inainte si dupa executarea incercarii.
In cazul in care concentratia de fond este mai mica de 1% din concentratia gazului marcator dupa amestecare [conc(mix)] la debitul maxim de gaze de esapament, concentratia de fond se poate neglija.
Ansamblul sistemului trebuie sa respecte specificatiile referitoare la precizia de masurare pentru debitul de gaz de esapament si trebuie sa fie etalonat in conformitate cu subanexa nr. 2, pct. 1.11.2.
1.2.5. Metoda de masurare a debitului de aer si a raportului aer/combustibil
Aceasta metoda consta in calcularea masei gazelor de esapament pe baza debitului de aer si a raportului dintre aer si combustibil. Debitul masic instantaneu al gazelor de esapament se calculeaza cu formula urmatoare:
! 1 ¬
G(EXHW) = G(AIRW) x §1 + ||||||||||||||||§
¡ A/F(st) x lambda±
A/F(st) = 14,5
! 2 x conc(CO) x 10-4¬
§ 1 – |||||||||||||||||||§
! conc(CO) x 10-4 ¬ § 3,5 x conc(CO2) §
§100 – ||||||||||||||| – conc(HC) x 10-4§ + §0,45 x |||||||||||||||||||||||§ x [conc(CO2) + conc(CO) x 10-4]
¡ 2 ± § conc(CO) x 10-4 §
§ 1 + ||||||||||||||| §
¡ 3,5 x conc(CO2) ±
lambda = ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,9078 x (conc(CO2) + conc(CO) x 10-4 + conc(HC) x 10-4)
unde:
A/F(st) = raportul stoechiometric aer/combustibil, (kg/kg)
lambda = raportul relativ aer/combustibil
conc(CO2) = concentratia de CO2 (in conditii uscate), (%)
conc(CO) = concentratia de CO (in conditii uscate), ppm
conc(HC) = concentratia de HC (in conditii uscate), ppm
Notă: Calculul se refera la un combustibil diesel cu un raport H/C egal cu 1,8.
Debitmetrul de aer trebuie sa fie conform specificatiilor de precizie indicate in tabelul 3, analizorul de CO2 utilizat trebuie sa fie conform specificatiilor de la sectiunea 1.4.1 si ansamblul sistemului trebuie sa fie conform specificatiilor de precizie pentru debitul de gaze de esapament.
Optional, pentru masurarea raportului relativ aer/combustibil in conformitate cu specificatiile de la sectiunea 1.4.4. se poate utiliza un dispozitiv de masurare a raportului aer/combustibil, cum ar fi un senzor de tip zirconiu.
1.2.6. Debitul total de gaze de esapament diluate
In cazul in care se utilizeaza un sistem de diluare in circuit direct, debitul total de gaze de esapament diluate [G(TOTW)] se masoara cu PDP, CFV sau SSV (anexa nr. 6, pct. 1.2.1.2). Precizia masuratorii trebuie sa fie in conformitate cu dispozitiile din anexa nr. 3, subanexa nr. 2, pct. 2.2.
1.3. Precizia
Etalonarea tuturor aparatelor de masura trebuie sa se efectueze in conformitate cu standardele nationale sau internationale si trebuie sa fie conforma cu cerintele prevazute in tabelul 3:
Tabelul 3 – Precizia aparatelor de masura
Nr. crt.
Marimea masurata
Precizia
1.
Turatia motorului
±2% din valoarea masurata sau ±1% din valoarea maxima a turatiei motorului retinandu-se valoarea mai mare dintre acestea doua
2.
Moment motor
±2% din valoarea masurata sau ±1% din valoarea maxima a momentului motorului, retinandu-se valoarea mai mare dintre acestea doua
3.
Consumul de combustibil
±2% din valoarea maxima a consumului de combustibil
4.
Consumul de aer
±2% din valoarea masurata sau ±1% din valoarea maxima a debitului de gaz, retinandu-se valoarea mai mare dintre acestea doua
5.
Debitul de gaze de esapament
±2,5% din indicatie sau ±1,5% din valoarea maxima a debitului de gaze de esapament retinandu-se valoarea mai mare dintre acestea doua.
6.
Temperaturi <= 600 K
±2 K
7.
Temperaturi > 600 K
±1 K
8.
Presiunea gazelor de esapament
±0,2 kPa valoare absoluta
9.
Depresiunea aerului in aspiratie
±0,05 kPa valoare absoluta
10.
Presiunea atmosferica
±0,1 kPa valoare absoluta
11.
Alte presiuni
±0,1 kPa valoare absoluta
12.
Umiditatea absoluta
±5% valoare masurata
13.
Debitul de aer de diluare
±2% valoare masurata
14.
Debitul de gaze de esapament diluate
±2% valoarea masurata
1.4. Determinarea componentilor gazosi
1.4.1. Specificatii generale pentru analizoare
Analizoarele trebuie sa poata efectua masuratori intr-o plaja corespunzatoare de precizie necesare pentru masurarea concentratiilor componentilor din gazele de esapament (pct. 1.4.1.1). Se recomanda ca analizoarele sa fie alese astfel incat sa poata masura o concentratie situata intre 15% si 100% din intreaga scala a aparatului.
Concentratiile mai mici de 15% din intreaga scala sunt, de asemenea, acceptabile cu conditia ca valoarea maxima a scalei sa fie de 155 ppm (sau ppm C) sau mai mica, sau sa se utilizeze sisteme de achizitie a datelor (calculatoare, baze de date) care sa asigure o precizie suficienta si o rezolutie mai mica de 15% din intreaga scala. In acest caz trebuie sa se realizeze etalonari suplimentare pentru a garanta exactitatea curbelor de etalonare (anexa nr. 3, subanexa nr. 2, pct. 1.5.5.2).
Compatibilitatea electromagnetica (EMC) a aparatelor trebuie sa fie la un nivel adecvat care sa reduca la minimum erorile suplimentare.
1.4.1.1. Eroarea de masurare
Abaterea analizorului de la punctul de etalonare nominal trebuie sa nu fie mai mare de ±2% din indicatie sau de ±0,3% din intreaga scala, retinandu-se valoarea cea mai mare dintre acestea doua.
Notă: In sensul prezentei, precizia se defineste ca fiind abaterea valorii masurate de analizor fata de valorile nominale de etalonare in care s-a utilizat un gaz de etalonare (echivalent valoarea reala).
1.4.1.2. Repetabilitatea
Repetabilitatea, definita ca fiind de 2,5 ori abaterea standard a 10 valori consecutive corespunzatoare unei etalonari date sau a unui gaz pentru reglarea sensibilitatii date, trebuie sa nu fie mai mare de ±1% din concentratia la intreaga scala pentru fiecare interval de masurare utilizat peste 155 ppm (sau ppm C) sau de ±2% din fiecare interval utilizat sub 155 ppm (sau ppm C).
1.4.1.3. Zgomot
Raspunsul unui varf fata de altul al analizorului de gaze de aducere la zero si de etalonare sau la gaze de reglare a sensibilitatii pe orice durata de 10 secunde trebuie sa nu fie mai mare de ±2% din scara completa pentru toate intervalele de masurare utilizate.
1.4.1.4. Abaterea de zero
Abaterea de zero pe o durata de o ora trebuie sa fie mai mica de 2% din intreaga scala pentru cel mai mic interval de masurare utilizat. Raspunsul de zero se defineste ca fiind raspunsul mediu, inclusiv zgomotul, la un gaz de aducere la zero intr-un interval de timp de 30 secunde.
1.4.1.5. Abaterea de etalonare
Abaterea de etalonare pe durata unei perioade de o ora trebuie sa fie mai mica de 2% din intreaga scala pentru cel mai mic interval de masurare utilizat. Etalonarea se defineste ca fiind diferenta dintre raspunsul de etalonare si raspunsul de zero. Raspunsul de etalonare se defineste ca fiind raspunsul mediu, inclusiv zgomotul, la un gaz de reglare a sensibilitatii intr-un interval de timp de 30 secunde.
1.4.2. Uscarea gazelor
Dispozitivul optional utilizat pentru uscarea gazelor trebuie sa aiba un efect minim asupra concentratiei de gaze masurate. Nu se accepta agentii chimici de uscare ca metoda de eliminare a apei din proba de gaz.
1.4.3. Analizoarele
Punctele 1.4.3.1.-1.4.3.5. din prezenta subanexa descriu principiile de masurare care trebuie sa fie utilizate. O descriere detaliata a sistemelor de masurare este redata in anexa nr. 6.
Gazele care urmeaza sa fie supuse masuratorilor trebuie sa fie analizate cu ajutorul aparatelor descrise in continuare. Pentru analizoarele neliniare se admite utilizarea circuitelor de liniarizare.
1.4.3.1. Analiza oxidului de carbon (CO)
Analizorul de oxid de carbon trebuie sa fie un analizor fara dispersie cu absorbtie in infrarosu (NDIR).
1.4.3.2. Analiza bioxidului de carbon (CO2)
Analizorul pentru bioxid de carbon trebuie sa fie un analizor fara dispersie cu absorbtie in infrarosu (NDIR).
1.4.3.3. Analiza hidrocarburilor (HC)
Analizorul pentru hidrocarburi trebuie sa fie un detector cu flacara ionizata, incalzit (HFID), constituit din detector, supape, conducte etc., incalzite pentru a mentine temperatura gazului la 463 K (190°C) ±10 K.
1.4.3.4. Analiza oxizilor de azot [NO(x)]
Analizorul pentru oxizi de azot trebuie sa fie un detector cu chemiluminiscenta (CLD) sau detector cu chemiluminiscenta incalzit (HCLD), prevazut cu un convertizor NO2/NO, daca masurarea se efectueaza in conditii uscate. In cazul in care masuratoarea se efectueaza in conditii umede, se utilizeaza un aparat HCLD cu convertizorul mentinut la o temperatura mai mare de 328 K (55°C), cu conditia sa se verifice ca efectul de atenuare al apei (anexa nr. 3, subanexa nr. 2, pct. 1.9.2.2.) sa fie satisfacator.
Atat pentru aparatele CLD, cat si pentru aparatele HCLD temperatura peretelui de pe traseul de prelevare a probelor este mentinuta intre 328 K la 473 K (55°C-200°C) pana la convertizor, pentru masuratori in conditii uscate, si pana la analizor, pentru masuratori in conditii umede.
1.4.4. Masurarea raportului aer/combustibil
Aparatura de masurat a raportului aer/combustibil utilizata pentru determinarea debitului de gaz de esapament prin metoda descrisa la pct. 1.2.5. trebuie sa fie un senzor cu o plaja larga de masurare a raportului aer/combustibil sau o sonda lambda de tip zirconiu.
Senzorul se monteaza direct pe conducta de esapament, unde temperatura gazelor de esapament este suficient de mare pentru a elimina condensarea apei.
Precizia senzorului prevazut cu elemente electronice incorporate trebuie sa se situeze intre urmatoarele limite:
±3% din valoarea masurata pentru lambda < 2
±5% din valoarea masurata pentru 2 <= lambda < 5
±10% din valoarea masurata pentru lambda >= 5.
Pentru a satisface precizia specificata anterior, senzorul se supune etalonarii in conformitate cu specificatiile producatorului instrumentului.
1.4.5. Prelevarea probelor de emisii de gaze
Sondele pentru prelevarea emisiilor de gaze trebuie sa fie amplasate pe cat posibil la o distanta cel putin egala cu 0,5 m sau la de trei ori diametrul tevii de esapament, retinand-se valoarea cea mai mare dintre acestea doua, in amonte de orificiul de iesire din sistemul de esapament al gazelor si suficient de aproape de motor, pentru a asigura o temperatura a gazelor de esapament de cel putin 343 K (70°C) in sonda.
Pentru un motor policilindric echipat cu colector de esapament ramificat, orificiul de intrare in sonda trebuie sa fie amplasat suficient de departe in aval, astfel incat sa se asigure o proba reprezentativa pentru nivelul mediu al emisiilor de gaze de esapament de la toti cilindrii. Pentru motoarele policilindrice echipate cu grupuri distincte de colectoare, cum ar fi motoarele in „V”, se admite colectarea unei probe de pe fiecare grup considerat individual si calcularea unei medii a nivelului emisiilor de gaze de esapament. Se pot utiliza si alte metode in cazul in care s-a dovedit corelarea acestora cu metodele descrise. Pentru calcularea nivelului emisiilor din gazele de esapament se utilizeaza debitul masic total al gazelor de esapament motor.
In cazul in care compozitia gazelor de esapament este influentata de un sistem de posttratare a acestora, prelevarea probei de gaze de esapament trebuie efectuata in amonte de sistemul respectiv in incercarile de la faza I si in aval de acest dispozitiv pentru incercarile de la faza II. In cazul in care pentru determinarea particulelor se utilizeaza un sistem de diluare in circuit direct, emisiile din gaze se pot determina si in gazele de esapament diluate. Sondele de prelevare a probelor trebuie sa fie amplasate in apropiere de sonda de prelevare a particulelor din tunelul de diluare (anexa nr. 6, pct. 1.2.1.2 pentru tunelul de diluare DT si pct. 1.2.2 pentru sonda de prelevare particule PSP). Concentratiile de CO si CO2 se pot determina prin colectarea probei intr-un sac si masurarea ulterioara a concentratiilor din sacul care contine proba.
___________
Subpunctul 1.4.5. a fost modificat prin punctul 1. din Hotarare nr. 133/2008 incepand cu 14.02.2008.
1.5. Determinarea particulelor
Pentru determinarea particulelor este necesar un sistem de diluare. Diluarea se poate realiza printr-un sistem de diluare in circuit derivat sau printr-un sistem de diluare in circuit direct. Debitul sistemului de diluare trebuie sa fie suficient de mare pentru a elimina complet condensarea apei din sistemele de diluare si de prelevare a probelor si pentru a mentine temperatura gazelor de esapament diluate intre 315 K (42°C) si 325 K (52°C), imediat in amonte de port-filtre. In cazul in care umiditatea aerului este mare, se admite dezumidificarea aerului de diluare inainte de intrarea in sistemul de diluare. In cazul in care temperatura ambianta este mai mica de 293 K (20°C), se recomanda preincalzirea aerului de diluare la o temperatura superioara limitei de 303 K (30°C). Cu toate acestea, temperatura aerului de diluare trebuie sa nu fie mai mare de 325 K (52°C) inainte de introducerea gazelor de esapament in tunelul de diluare.
Notă: Pentru metoda in regim stabilizat, in loc sa se respecte gama de temperaturi de 42°C-52°C, temperatura filtrului poate fi mentinuta la o valoare egala sau mai mica decat temperatura maxima de 325 K (52°C).
In cazul unui sistem de diluare in circuit derivat, sonda pentru prelevarea probelor de particule trebuie sa fie montata in imediata vecinatate a sondei pentru proba de gaze si in amonte de aceasta din urma, in conformitate cu descrierea de la pct. 4.4. si in conformitate cu descrierea din figura 4-12 EP si SP din anexa nr. 6 pct. 1.2.1.1.
Sistemul de diluare in circuit derivat trebuie sa fie proiectat astfel incat sa permita separarea fluxului de gaze de esapament in doua fractiuni, cea mai mica fiind diluata cu aer si utilizata ulterior pentru masurarea particulelor. De aici rezulta ca determinarea foarte exacta a coeficientului de dilutie este esentiala. Se pot aplica diferite metode de separare, tipul de separare utilizat fiind influentat in mare masura de selectarea dispozitivelor si procedurilor de prelevare a probelor care urmeaza a fi utilizate (anexa nr. 6, pct. 1.2.1.1.).
Pentru a determina masa particulelor sunt necesare urmatoarele: un sistem de prelevare a probelor de particule, filtre pentru prelevarea particulelor, o microbalanta analitica si o camera de cantarire cu temperatura si umiditatea controlate.
Pentru prelevarea probelor de particule se pot utiliza doua metode:
– metoda cu filtru unic utilizeaza o pereche de filtre (pct. 1.5.1.3. din prezenta subanexa) pentru toate fazele ciclului de incercare. Trebuie sa se acorde o atentie deosebita duratei de prelevare a probelor si debitelor din timpul fazei de prelevare in timpul incercarii. Cu toate acestea, pentru ciclul de incercare este necesara numai o singura pereche de filtre;
– metoda cu filtre multiple prevede utilizarea unei perechi de filtre (pct. 1.5.1.3. din prezenta subanexa) pentru fiecare punct al ciclului de incercare. Aceasta metoda permite utilizarea unor procedee de prelevare mai permisive, insa necesita mai multe filtre.
1.5.1. Filtre pentru prelevarea particulelor
1.5.1.1. Specificatii pentru filtre
Pentru incercarile de certificare sunt necesare filtre din fibra de sticla placate cu fluorocarburi sau filtre cu membrane pe baza de fluorocarburi. Pentru aplicatii speciale se pot utiliza si filtre din materiale diferite. La toate tipurile de filtre randamentul de colectare a particulelor de DOP (dioctilftalat) de 0,3 μm trebuie sa fie de cel putin 99% la o viteza a gazelor la intrarea in filtru cuprinsa intre 35 si 100 cm/s. Atunci cand se executa incercari de corelare intre laboratoare sau intre un producator si o autoritate competenta, trebuie sa se utilizeze filtre de calitate identica.
1.5.1.2. Dimensiunile filtrelor
Filtrele pentru particule trebuie sa aiba diametrul minim de 47 mm (diametrul util de colectare: 37 mm). Se admit si filtre cu diametre mai mari (pct. 1.5.1.5.).
1.5.1.3. Filtre primare si secundare
In timpul desfasurarii incercarii, probele din gazele de esapament diluate se colecteaza pe o pereche de filtre dispuse in serie (un filtru primar si unul secundar). Filtrul secundar se amplaseaza la o distanta de cel mult 100 mm in aval de filtrul primar, fara a veni in contact cu acesta. Filtrele se pot cantari separat sau impreuna, amplasate cu suprafetele de colectare una langa alta.
1.5.1.4. Viteza nominala in filtru
Viteza gazelor la trecerea prin filtru trebuie sa fie intre 35 si 100 cm/s. Pierderea de presiune intre inceputul si sfarsitul incercarii nu trebuie sa creasca cu mai mult de 25 kPa.
1.5.1.5. Incarcarea filtrului
Incarcarile minime recomandate pentru filtrele de dimensiunile cele mai cunoscute sunt indicate in tabelul urmator. Pentru filtre de dimensiuni mai mari incarcarea minima a filtrului trebuie sa fie de 0,065 mg/1000 mm2 din suprafata filtrului.
Diametrul filtrului
Diametrul util recomandat (diametrul
Incarcarea minima
(mm)
petei) (mm)
recomandata (mg)
47
37
0,11
70
60
0,25
90
80
0,41
110
100
0,62
Pentru metoda cu filtre multiple, incarcarea minima recomandata a filtrelor pentru ansamblul filtrelor trebuie sa fie egala cu produsul dintre valoarea corespunzatoare prezentata in tabel si radacina patrata a numarului total de puncte de incercare.
1.5.2. Specificatii pentru camera de cantarire si pentru balanta analitica
1.5.2.1. Conditii din camera de cantarire
Temperatura camerei (sau a spatiului) in care se conditioneaza si se cantaresc filtrele pentru particule trebuie sa fie mentinuta la 295 K (22°C) ±3 K pe toata durata de conditionare si de cantarire a filtrelor. Umiditatea trebuie mentinuta la un punct de roua de 282,5 K (9,5°C) ±3 K si umiditatea relativa la 45 ±8%.
1.5.2.2. Cantarirea filtrului de referinta
Atmosfera din camera (sau locala) nu trebuie sa contina impuritati (de exemplu praf) care se pot depune pe filtrele pentru particule in timpul conditionarii acestora. Sunt admise abateri de la specificatiile camerei de cantarire indicate la pct. 1.5.2.1 cu conditia ca durata abaterilor respective sa nu depaseasca 30 minute. Camera de cantarire trebuie sa indeplineasca specificatiile necesare inainte ca personalul sa intre in camera. Se cantaresc cel putin doua filtre de referinta nefolosite intr-un interval de patru ore de la cantarirea filtrelor (perechilor de filtre) cu probe colectate, dar de preferinta in acelasi timp. Filtrele de referinta trebuie sa aiba aceleasi dimensiuni si sa fie executate din acelasi material cu filtrele pentru prelevarea probelor.
In cazul in care greutatea medie a filtrelor de referinta (a perechilor de filtre de referinta) variaza intre cantaririle filtrelor cu probe cu mai mult de 10 μg, se arunca toate filtrele cu probe si se repeta incercarea pentru determinarea emisiilor.
Daca nu sunt respectate specificatiile privind camera de cantarire mentionate la pct. 1.5.2.1, dar cantarirea filtrelor (perechilor de filtre) de referinta indeplineste criteriile mentionate anterior, producatorul motorului poate sa opteze pentru acceptarea cantaririlor filtrelor cu probe sau pentru anularea incercarilor, stabilind regimul pentru controlul camerei de cantarire si reluarea incercarii.
1.5.2.3. Balanta analitica
Balanta analitica utilizata pentru determinarea greutatilor filtrelor trebuie sa aiba o precizie (abatere standard) de 2 μg si o rezolutie de 1 μg (1 diviziune = 1 μg), specificate de producatorul balantei.
1.5.2.4. Eliminarea efectelor electricitatii statice
Pentru eliminarea efectelor electricitatii statice trebuie sa se neutralizeze filtrele inainte de cantarire, utilizand, de exemplu, un neutralizator cu poloniu sau un dispozitiv cu efect similar.
1.5.3. Prescriptii suplimentare pentru masurarea particulelor
Toate elementele sistemului de diluare si ale sistemului de prelevare a probelor de la conducta de esapament pana la port filtru, care vin in contact cu gazele de esapament brute si cu cele diluate, trebuie sa fie proiectate astfel incat sa reduca la minimum depunerea sau modificarea particulelor. Toate elementele trebuie sa fie confectionate din materiale bune conducatoare de electricitate care sa nu reactioneze cu componentii gazelor de esapament si trebuie sa fie legate la pamant pentru a preveni efectele electrostatice.
2. METODE DE MASURARE SI DE PRELEVARE A PROBELOR
(INCERCAREA NRTC)
2.1. Introducere
Componentii gazosi si particulele emise de motoarele supuse incercarii se masoara prin metodele descrise in anexa nr. 6. Metodele din anexa nr. 6 descriu sistemele analitice recomandate pentru emisiile de gaze (pct. 1.1.) si sistemele de diluare si de prelevare a probelor recomandate pentru particule (pct. 1.2).
2.2. Frana si echipamentul celulei de incercare
Pentru a efectua incercarile de masurare a concentratiei emisiilor poluante ale motorului cuplat cu frana se utilizeaza urmatoarele echipamente:
2.2.1. Frana pentru motor
Se utilizeaza o frana pentru motoare cu caracteristici specifice pentru realizarea ciclului de incercare descris in subanexa nr. 4 la prezenta anexa. Aparatura pentru masurarea momentului
motor si a turatiei trebuie sa permita masurarea puterii intre limitele date. Pot fi necesare calcule suplimentare. Precizia aparatelor de masura trebuie sa fie astfel incat sa nu se depaseasca tolerantele maxime pentru cifrele prezentate in tabelul 3.
2.2.2. Alte aparate
Se utilizeaza, dupa caz, aparate de masura pentru consumul de combustibil, consumul de aer, temperatura lichidului de racire si a uleiului, presiunea gazelor de esapament si depresiunea in colectorul de aspiratie, temperatura gazelor de esapament, temperatura aerului aspirat, presiunea atmosferica, umiditatea aerului si temperatura combustibilului. Aparatele enumerate trebuie sa satisfaca cerintele prezentate in tabelul 3:
Tabelul 3 – Precizia aparatelor de masura
Nr. crt.
Marimea masurata
Precizia
1.
Turatia motorului
±2% din valoarea masurata sau ±1% din valoarea maxima a turatiei motorului retinandu-se valoarea cea mai mare dintre cele doua
2.
Momentul motor
±2% din valoarea masurata sau ±1% din valoarea maxima a momentului motor, retinandu-se valoarea cea mai mare dintre cele doua
3.
Consumul de combustibil
±2% din valoarea maxima a consumului de combustibil
4.
Consumul de aer
±2% din valoarea masurata sau ±1% din valoarea maxima a consumului de aer, retinandu-se valoarea cea mai mare dintre cele doua
5.
Debitul de gaze de esapament
±2,5% din valoarea masurata sau ±1,5% din valoarea maxima a debitului de gaze de esapament, retinandu-se valoarea cea mai mare dintre cele doua
6.
Temperaturi <= 600 K
±2 K
7.
Temperaturi > 600 K
±1 K
8.
Presiunea gazelor de esapament
±0,2 kPa in valoare absoluta
9.
Depresiunea aerului in aspiratie
±0,05 kPa in valoare absoluta
10.
Presiunea atmosferica
±0,1 kPa in valoare absoluta
11.
Alte presiuni
±0,1 kPa in valoare absoluta
12.
Umiditatea absoluta
±5% din valoarea masurata
13.
Debitul aerului de diluare
±2% din valoarea masurata
14.
Debitul gazelor de esapament diluate
±2% din valoarea masurata
2.2.3. Debitul gazelor de esapament brute
Pentru calcularea emisiilor in gazele de esapament brute si pentru controlul unui sistem de diluare in circuit derivat este necesar sa se cunoasca debitul masic al gazelor de esapament. Pentru determinarea debitului masic de gaze de esapament se poate utiliza oricare din metodele prezentate in continuare.
Pentru calcularea emisiilor, timpul de raspuns la oricare din metodele descrise in continuare trebuie sa fie mai mic sau egal cu timpul de raspuns cerut pentru analizor, definit in subanexa nr. 2, pct. 1.11.1.
Pentru controlul unui sistem de diluare in circuit derivat este necesar un timp de raspuns mai scurt. Pentru sistemele de diluare in circuit derivat cu control direct este necesar un timp de raspuns care sa fie de 0,3 secunde. Pentru sistemele de diluare in circuit derivat cu control de anticipare pe baza unui parcurs de incercare preinregistrat, timpul de raspuns al sistemului de masurare a debitului de gaze de esapament trebuie sa fie mai mic sau egal cu 5 secunde, cu un timp de crestere mai mic sau egal cu o secunda. Producatorul aparatului trebuie sa specifice timpul de raspuns al sistemului. Cerintele privind timpul de raspuns combinat cu debitul gazelor de esapament si pentru sistemul de diluare in circuit derivat sunt indicate la pct. 2.4.
Metoda masurarii directe
Masurarea directa a debitului instantaneu de gaze de esapament se poate face cu aparatele de genul:
– aparate cu presiune diferentiala, cu duze (pentru detalii a se vedea ISO 5167:2000);
– debitmetru cu ultrasunete;
– debitmetru cu jet turbionat.
Trebuie luate masuri de prevedere pentru a evita erorile de masurare care vor determina erori ale valorilor emisiilor. Aceste masuri de precautie presupun instalarea atenta a dispozitivului in sistemul de esapament al gazelor din motor in conformitate cu recomandarile producatorilor de aparate si cu buna practica inginereasca. In mod special, instalarea dispozitivului nu trebuie sa afecteze performanta si emisiile motorului.
Precizia debitmetrelor trebuie sa respecte prescriptiile indicate in tabelul 3.
Metoda de masurare a debitului de aer si de combustibil
Aceasta metoda consta in masurarea debitului de aer si a debitului de combustibil cu ajutorul unor debitmetre corespunzatoare. Debitul instantaneu de gaze de esapament se calculeaza cu formula:
G(EXHW) = G(AIRW) + G(FUEL) (pentru masa gazelor de esapament umede)
Precizia debitmetrelor trebuie sa respecte specificatiile de exactitate din tabelul 3, dar trebuie sa fie, de asemenea, suficienta pentru a satisface si cerintele in materie de precizie pentru debitul de gaze de esapament.
Metoda de masurare a unui gaz marcator
Aceasta metoda consta in masurarea concentratiei unui gaz marcator in gazele de esapament.
Se injecteaza o cantitate cunoscuta de gaz inert (de exemplu: heliu pur), cu rol de marcator, in fluxul de gaze de esapament. Gazul marcator se amesteca si se dilueaza cu gazele de esapament, dar trebuie sa nu reactioneze in conducta de esapament. Se masoara apoi concentratia gazului in proba de gaze de esapament.
Pentru a asigura amestecarea completa a gazului marcator, sonda de prelevare a probelor de gaze de esapament se amplaseaza la o distanta cel putin egala cu 1 metru sau cu de 30 de ori diametrul tevii de esapament, retinandu-se valoarea cea mai mare dintre acestea doua, in aval de punctul de injectie a gazului marcator. Sonda de prelevare a probelor se poate amplasa mai aproape de punctul de injectie, cu conditia ca amestecarea completa sa fie prin compararea concentratiei de gaz marcator cu concentratia de referinta, atunci cand gazul marcator este injectat in amonte de iesirea din esapament
Debitul gazului marcator se regleaza astfel incat concentratia gazului marcator la turatia in gol a motorului, dupa amestecare, sa devina mai mica decat intreaga scala a analizorului de gaz marcator.
Debitul de gaze de esapament se calculeaza cu formula urmatoare:
G(T) + ro(EXH)
G(EXHW) = ||||||||||||||||||||||||||
60 x [conc(mix) – conc(a)]
unde:
G(EXHW) = debitul masic instantaneu al gazelor de esapament, (kg/s)
G(T) = debitul gazului marcator, (cm3/min)
conc(mix) = valoarea instantanee a concentratiei gazului marcator dupa amestecare, (ppm)
ro(EXH) = densitatea gazelor de esapament, (kg/m3)
conc(a) = concentratia de fond a gazului marcator in aerul aspirat, (ppm)
Concentratia de fond a gazului marcator [conc(a)] poate fi determinata stabilind media concentratiilor de fond masurata imediat inainte si dupa efectuarea incercarii.
In cazul in care concentratia de fond este mai mica de 1% din concentratia gazului marcator dupa amestecare [conc(mix)] la debitul maxim de gaze de esapament, concentratia de fond se poate neglija.
Ansamblul sistemului trebuie sa satisfaca specificatiile de precizie pentru debitul de gaze de esapament si trebuie sa fie etalonat in conformitate cu descrierea din subanexa nr. 2, pct. 1.11.2.
Metoda de masurare a debitului de aer si a raportului aer/combustibil
Aceasta metoda consta in calcularea masei gazelor de esapament pe baza debitului de aer si a raportului dintre aer si combustibil.
Debitul masic instantaneu al gazelor de esapament se calculeaza cu formula urmatoare:
! 1 ¬
G(EXHW) = G(AIRW) x §1 + ||||||||||||||||§
¡ A/F(st) x lambda±
! 2 x conc(CO) x 10-4¬
§ 1 – |||||||||||||||||||§
! conc(CO) x 10-4 ¬ § 3,5 x conc(CO2) §
§100 – ||||||||||||||| – conc(HC) x 10-4§ + §0,45 x |||||||||||||||||||||||§ x (conc(CO2) + conc(CO) x 10-4)
¡ 2 ± § conc(CO) x 10-4 §
§ 1 + ||||||||||||||| §
¡ 3,5 x conc(CO2) ±
lambda = ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,9078 x (conc(CO2) + conc(CO) x 10-4 + conc(HC) x 10-4)
unde:
A/F(st) = raportul stoechiometric aer/combustibil, (kg/kg)
lambda = raportul relativ aer/combustibil
conc(CO2) = concentratia de CO2 (in conditii uscate), (%)
conc(CO) = concentratia de CO (in conditii uscate), ppm
conc(HC) = concentratia de HC (in conditii uscate), ppm
Notă:
Calculul se refera la un combustibil diesel cu un raport H/C egal cu 1,8.
Debitmetrul de aer trebuie sa fie conform specificatiilor de precizie din tabelul 3, analizorul de CO2 utilizat trebuie sa fie conform specificatiilor de la 2.3.1 si sistemul in ansamblu trebuie sa fie conform specificatiilor de precizie pentru debitul gazelor de esapament.
Optional, pentru masurarea coeficientului de exces de aer in conformitate cu specificatiile de la pct. 2.3.4., se poate utiliza un dispozitiv de masurare a raportului aer/combustibil, de tipul unui senzor de tip zirconiu.
2.2.4. Debitul de gaze de esapament diluate
Pentru calcularea emisiilor din gazele de esapament diluate este necesar sa se cunoasca debitul masic al gazelor de esapament diluate. Debitul total de gaze de esapament diluate pe durata unui ciclu (kg/incercare) se calculeaza pe baza valorilor masurate pe durata ciclului si a datelor de etalonare corespunzatoare ale debitmetrului (V0 pentru PDV, K(v) pentru CFV, C(d) pentru SSV): se utilizeaza metodele corespunzatoare descrise in subanexa nr. 3, pct. 2.2.1. In cazul in care masa totala a probei de particule si de gaze poluante este mai mare de 0,5% din debitul total al sistemului CVS, atunci debitul sistemului CVS este corectat sau debitul probei de particule se aduce in CVS inaintea debitmetrului.
2.3. Determinarea componentilor gazosi
2.3.1. Specificatii generale pentru analizoare
Analizoarele trebuie sa poata efectua masuratori intr-o plaja corespunzatoare exactitatii necesare pentru masurarea concentratiilor componentilor din gazele de esapament (pct. 1.4.1.1). Se recomanda ca analizoarele sa fie utilizate astfel incat concentratiile masurate sa se situeze intre 15% si 100% din intreaga scala a aparatului.
Daca valoarea maxima pe intreaga scala este de 155 ppm (sau ppm C) sau mai mica sau daca se utilizeaza sisteme de achizitie a datelor (calculatoare, inregistratoare de date) care asigura o precizie suficienta si o rezolutie mai mica de 15% din intreaga scala, se pot accepta si concentratii mai mici de 15% din intreaga scala. In cazul mentionat, trebuie sa se realizeze etalonari suplimentare pentru a asigura exactitatea curbelor de etalonare – anexa nr. 3, subanexa nr. 2, pct. 1.5.5.2. Compatibilitatea electromagnetica (EMC) a aparatelor trebuie sa fie la un nivel propriu care sa minimalizeze erorile suplimentare.
2.3.1.1. Eroarea de masurare
Abaterea analizorului de la punctul de etalonare nominal trebuie sa nu fie mai mare de ±2% din indicatie sau de ±0,3% din intreaga scala, retinandu-se valoarea cea mai mare dintre acestea doua.
Notă:
In sensul prezentei, precizia se defineste ca fiind abaterea indicatiei analizorului de la valorile nominale de etalonare in care s-a utilizat un gaz de etalonare (se defineste ca valoarea reala).
2.3.1.2. Repetabilitatea
Repetabilitatea, definita ca fiind de 2,5 ori abaterea standard a 10 valori citite consecutiv la o etalonare data sau la un gaz pentru reglarea sensibilitatii date, trebuie sa nu fie mai mare de ±1% din concentratia la intreaga scala pentru fiecare interval de masurare utilizat peste 155 ppm (sau ppm C) sau de ±2% pentru fiecare interval utilizat sub 155 ppm (sau ppm C).
2.3.1.3. Zgomot
Raspunsul unui varf fata de altul al analizorului de gaze de aducere la zero si de etalonare sau de reglare a sensibilitatii pe orice durata de 10 secunde, trebuie sa nu fie mai mare de 2% din intreaga scala pentru toate intervalele de masurare utilizate.
2.3.1.4. Abaterea de zero
Abaterea de zero pe o durata de o ora trebuie sa fie mai mica de 2% din intreaga scala pentru cel mai mic interval de masurare utilizat. Raspunsul la punctul zero se defineste ca fiind raspunsul mediu, inclusiv zgomotul, la un gaz de aducere la zero intr-un interval de timp de 30 secunde.
2.3.1.5. Abaterea de etalonare
Abaterea de etalonare pe durata unei perioade de o ora trebuie sa fie mai mica de 2% din intreaga scala pentru cel mai mic interval de masurare utilizat. Etalonarea se defineste ca fiind diferenta dintre raspunsul de etalonare si raspunsul de zero. Raspunsul de etalonare se defineste ca fiind raspunsul mediu, inclusiv zgomotul, la un gaz de reglare a sensibilitatii intr-un interval de timp de 30 de secunde.
2.3.1.6. Timpul de crestere a impulsului
Pentru analiza gazelor de esapament brute, timpul de crestere a impulsului analizorului montat in sistemul de masurare trebuie sa nu depaseasca 2,5 secunde.
Notă:
Numai evaluarea timpului de raspuns al analizorului singur nu va stabili in mod clar daca ansamblul sistemului este adecvat pentru incercarea in conditii tranzitorii. Volumele, in special volumele moarte, din cadrul ansamblului sistemului nu vor afecta numai timpul de transport de la sonda la analizor, ci si timpul de crestere a impulsului. De asemenea, timpul de transport in interiorul unui analizor s-ar defini ca fiind timpul de raspuns al analizorului, ca si in cazul convertizorului sau al separatorului de apa din interiorul unui analizor de NO(x). Determinarea timpului de raspuns al ansamblului sistemului este descris la subanexa nr. 2, pct. 1.11.1.
2.3.2. Uscarea gazelor
Se aplica aceleasi specificatii ca si pentru ciclul de incercare NRSC (pct. 1.4.2), descris in continuare.
Dispozitivul optional utilizat pentru uscarea gazelor trebuie sa aiba efect minim asupra concentratiei gazelor masurate. Nu se accepta agenti chimici de deshidratare ca metoda de eliminare a apei din probe.
2.3.3. Analizoarele
Se aplica aceleasi specificatii ca si pentru ciclul de incercare NRSC (vezi pct. 1.4.3), descris in continuare.
Gazele care urmeaza sa fie supuse masuratorilor se analizeaza cu ajutorul aparatelor descrise in continuare. Pentru analizoarele nelineare se admite utilizarea circuitelor de liniarizare.
2.3.3.1. Analiza oxidului de carbon (CO)
Analizorul pentru oxidul de carbon trebuie sa fie un analizor fara dispersie, cu absorbtie in infrarosu (NDIR).
2.3.3.2. Analiza bioxidului de carbon (CO2)
Analizorul pentru bioxidul de carbon trebuie sa fie un analizor nedispersiv, cu absorbtie in infrarosu (NDIR).
2.3.3.3. Analiza hidrocarburilor (HC)
Analizorul pentru hidrocarburi trebuie sa fie un detector cu flacara ionizata, incalzit (HFID), constituit din detector, supape, conducte etc., incalzit pentru a mentine temperatura gazului la 463 K (190°C) ±10 K.
2.3.3.4. Analiza oxizilor de azot [NO(x)]
Analizorul pentru oxizi de azot trebuie sa fie un detector cu chemiluminiscenta (CLD) sau un detector cu chemiluminiscenta incalzit (HCLD), prevazut cu un convertizor NO2/NO, daca masuratoarea se efectueaza in conditii uscate. In cazul in care masuratoarea se efectueaza in conditii umede, se utilizeaza un aparat HCLD cu convertizorul mentinut la o temperatura mai mare de 328 K (55°C), cu conditia sa se verifice ca efectul de atenuare a apei (anexa nr. 3, subanexa nr. 2, pct. 1.9.2.2) sa fie satisfacator.
Atat pentru CLD, cat si pentru HCLD, temperatura peretelui de pe traseul de prelevare a probelor trebuie sa fie mentinuta intre 328 K si 473 K (55°C-200°C) pana la convertizor, pentru masuratori in conditii uscate, si pana la analizor, pentru masuratori in conditii umede.
2.3.4. Masurarea raportului aer/combustibil
Aparatul de masurare a raportului aer/combustibil utilizat pentru determinarea debitului de gaz de esapament prin metoda descrisa la pct. 2.2.3, trebuie sa fie un senzor cu plaja larga de masurare a raportului aer/combustibil sau o sonda lambda de tip zirconiu.
Senzorul se monteaza direct pe conducta de esapament, unde temperatura gazelor de esapament este suficient de mare pentru a evita condensarea apei.
Precizia senzorului prevazut cu elemente electronice incorporate trebuie sa se situeze intre urmatoarele limite:
±3% din valoarea masurata pentru lambda < 2
±5% din valoarea masurata pentru 2 <= lambda < 5
±10% din valoarea masurata pentru lambda >= 5.
Pentru a satisface precizia specificata anterior, senzorul se supune etalonarii, in conformitate cu specificatiile producatorului instrumentului.
2.3.5. Prelevarea probelor de emisii de gaze
2.3.5.1. Debitul gazelor de esapament brute
Pentru calcularea emisiilor in gazele de esapament brute se aplica aceleasi specificatii ca si pentru ciclul de incercare NRSC (vezi pct. 1.4.4), descrise in continuare.
Sondele pentru prelevarea probelor de emisii de gaze trebuie sa se amplaseze, pe cat posibil, la o distanta cel putin egala cu 0,5 m sau de trei ori diametrul conductei de esapament, retinandu-se valoarea cea mai mare dintre acestea doua, in amonte de orificiul de iesire din sistemul de esapament a gazelor si suficient de aproape de motor, pentru a asigura o temperatura a gazelor de esapament de cel putin 343 K (70°C) in sonda.
___________
Paragraful a fost modificat prin punctul 1. din Hotarare nr. 133/2008 incepand cu 14.02.2008.
Pentru un motor policilindric echipat cu colector de esapament ramificat, orificiul de intrare in sonda trebuie sa se amplaseze suficient de departe in aval, astfel incat sa se asigure o proba reprezentativa pentru nivelul mediu al emisiilor de gaze de esapament de la toti cilindrii. Pentru motoarele policilindrice echipate cu grupuri distincte de colectoare, cum ar fi motoarele in „V”, se admite colectarea unei probe de pe fiecare grup considerat individual si calcularea unei medii a nivelului de emisii de gaze de esapament. Se pot utiliza si alte metode in cazul in care s-a dovedit corelarea acestora cu metodele descrise. Pentru calcularea nivelului emisiilor din gazele de esapament se utilizeaza debitul masic total al gazelor de esapament motor.
In cazul in care compozitia gazelor de esapament este influentata de un sistem de posttratare a acestora, prelevarea probei de gaze de esapament trebuie sa se realizeze in amonte de sistemul respectiv in incercarile pentru faza I si in aval de acesta in incercarile pentru faza II.
2.3.5.2. Debitul de gaze de esapament diluate
In cazul in care se utilizeaza un sistem de diluare in circuit direct, atunci se aplica urmatoarele specificatii:
Conducta de esapament plasata intre motor si sistemul de diluare in circuit direct trebuie sa respecte cerintele din anexa nr. 6.
Sonda(le) pentru prelevarea probelor de emisii de gaze se instaleaza in tunelul de diluare, intr-un punct in care se produce o buna amestecare a aerului de diluare cu gazele de esapament si foarte aproape de sonda de prelevare a probelor de particule.
___________
Paragraful a fost modificat prin punctul 1. din Hotarare nr. 133/2008 incepand cu 14.02.2008.
Prelevarea probelor se poate face in general in doua moduri:
– Probele de gaze se colecteaza intr-un sac pentru probe pe toata durata ciclului si se masoara dupa sfarsitul incercarii;
– Probele de gaze se preleveaza continuu si se integreaza pe toata durata ciclului; aceasta metoda este obligatorie pentru HC si NO(x).
Pentru concentratiile de fond se colecteaza probe in amonte de tunelul de diluare intr-un sac pentru probe si valorile obtinute se scad din concentratia emisiilor, in conformitate cu descrierea din subanexa nr. 3, pct. 2.2.3.
___________
Subpunctul 2.3.5. a fost modificat prin punctul 1. din Hotarare nr. 133/2008 incepand cu 14.02.2008.
2.4. Determinarea particulelor
Pentru determinarea particulelor este necesar un sistem de diluare. Diluarea se poate realiza printr-un sistem de diluare in circuit derivat sau printr-un sistem de diluare in circuit direct. Debitul sistemului de diluare trebuie sa fie suficient de mare pentru a elimina complet condensarea apei din sistemele de diluare si de prelevare a probelor si pentru a mentine temperatura gazelor de esapament diluate intre 315 K (42°C) si 325 K (52°C), imediat in amonte de portfiltre. In cazul in care umiditatea aerului este mare, se admite dezumidificarea aerului de diluare inainte de intrarea in sistemul de diluare. In cazul in care temperatura ambianta este mai mica de 293 K (20°C), se recomanda preincalzirea aerului de diluare peste limita de temperatura de 303 K (30°C). Cu toate acestea, temperatura aerului de diluare nu trebuie sa fie mai mare de 325 K (52°C) inainte de introducerea gazelor de esapament in tunelul de diluare.
Sonda pentru prelevarea probelor de particule trebuie sa fie amplasata foarte aproape de sonda pentru prelevarea probelor de gaze si instalatia trebuie sa respecte dispozitiile de la pct. 2.3.5.
Pentru a determina masa de particule sunt necesare urmatoarele: un sistem de prelevare a probelor de particule, filtre pentru prelevarea de particule, o microbalanta analitica si o camera de cantarire cu temperatura si umiditate controlate.
Specificatii privind sistemul de diluare in circuit derivat
Sistemul de diluare in circuit derivat trebuie sa fie proiectat astfel incat sa permita separarea fluxului de gaze de esapament in doua fractiuni, cea mai mica fiind diluata in aer si utilizata ulterior pentru masurarea particulelor. Prin urmare, este esentiala determinarea foarte exacta a coeficientului de dilutie. Se pot aplica diferite metode de separare, tipul de separare utilizat fiind influentat in mare masura de selectarea dispozitivelor si procedurilor de prelevare a probelor care urmeaza a fi utilizate (anexa nr. 6, pct. 1.2.1.1.).
Pentru controlul unui sistem de diluare in circuit derivat este necesar un timp de raspuns al sistemului mai scurt. Timpul de transformare pentru sistem se determina prin procedura descrisa in subanexa nr. 2, pct. 1.11.1.
In cazul in care timpul de transformare combinat corespunzator masuratorii debitului de gaze de esapament (vezi punctul anterior) si a sistemului in circuit derivat este mai mic de 0,3 secunde, se poate utiliza controlul direct. In cazul in care timpul de transformare este mai mare de 0,3 secunde, trebuie sa se utilizeze controlul anticipat pe baza unui parcurs de incercare preinregistrat. In acest caz, timpul de crestere a impulsului trebuie sa fie mai mic sau egal cu o secunda, si timpul de intarziere a combinatiei mai mic sau egal cu 10 secunde.
Raspunsul sistemului in ansamblu trebuie sa se proiecteze astfel incat sa asigure o proba reprezentativa de particule, [G(SE)], proportionala cu debitul masic al gazelor de esapament. Pentru determinarea proportionalitatii se realizeaza o analiza de regresie a lui G(SE0 in functie de G(EXHW) la o frecventa de achizitie a datelor de cel putin 5 Hz si trebuie sa fie indeplinite urmatoarele criterii:
– coeficientul de corelare r2 al regresiei lineare intre G(SE) si G(EXHW) nu trebuie sa fie mai mic de 0,95;
– eroarea tip a estimarii pentru valorile G(SE) si G(EXHW) trebuie sa fie mai mica sau egala cu 5% din valoarea maxima a G(SE);
– intersectia intre G(SE) si dreapta de regresie este mai mica sau egala cu ± 2% din valoarea maxima a G(SE).
Optional, se poate executa o incercare preliminara si se poate utiliza semnalul debitului masic al gazelor de esapament al acestei incercari preliminare pentru a controla debitul probei in sistemul de prelevare de particule („control anticipat”). Aceasta procedura este necesara in cazul in care timpul [t(50, P)] de transformare a sistemului de particule si/sau timpul t(50,F) de transformare a semnalului debitului masic al gazelor de esapament este > 0,3s. Daca curba G(EXHW, pre), functie de timp pentru incercarea preliminara, care controleaza G(SE), este deplasata cu un timp de „anticipare” egal cu t(50,P) + t(50,F), se obtine un control corect al sistemului de diluare in circuit derivat.
Pentru stabilirea corelatiei intre G(SE) si G(EXHW) se utilizeaza datele obtinute in timpul incercarii reale, cu timpul pentru G(EXHW) aliniat de t(50, F) in raport cu G(SE) [t(50, P)] nu contribuie la alinierea timpului). Altfel spus, decalajul de timp dintre G(EXHW) si G(SE) reprezinta diferenta dintre timpii de transformare ai acestora care au fost stabiliti in subanexa nr. 2, pct. 2.6.
In cazul sistemelor de diluare in circuit derivat, precizia debitului probei G(SE) prezinta un interes deosebit in cazul in care nu este masurat direct, ci este determinat prin masurarea debitul diferential:
G(SE) = G(TOTW) – G(DILW)
In acest caz, o precizie de ±2% pentru G(TOTW) si G(DILW) nu este suficienta pentru a garanta precizii acceptabile ale G(SE). In cazul in care debitul de gaze de esapament se determina prin masurarea debitului diferential, eroarea maxima a diferentei trebuie sa determine o precizie a G(SE) in limitele a ±5% atunci cand coeficientul de dilutie este mai mic de 15. Aceasta se poate calcula pe baza erorilor medii patratice ale fiecarui aparat de masura.
Se pot obtine precizii acceptabile pentru G(SE) utilizand oricare din metodele urmatoare:
a) preciziile absolute pentru G(TOTW) si G(DILW) sunt de ±0,2%, ceea ce garanteaza o precizie a G(SE) <= 5% la un coeficient de dilutie de 15. Cu toate acestea, la coeficienti de dilutie mai mari vor aparea erori mai mari;
b) se efectueaza etalonarea G(DILW) in raport cu G(TOTW), astfel incat sa se asigure obtinerea acelorasi precizii pentru G(SE) ca si la pct. a). Detalii privind aceasta etalonare sunt date in subanexa nr. 2, pct. 2.6;
c) precizia pentru G(SE) se determina indirect pe baza preciziei coeficientului de dilutie, se determina cu ajutorul unui gaz marcator, de exemplu CO2. Sunt necesare si in acest caz precizii pentru G(SE) echivalente cu cele de la metoda a);
d) precizia absoluta a G(TOTW) si G(DILW) este de ±2% din intreaga scala, eroarea maxima a diferentei dintre G(TOTW) si G(DILW) este de 2%, iar eroarea de linearitate este de ±2% din valoarea cea mai mare a G(TOTW) observata in timpul incercarii.
2.4.1. Filtre pentru prelevarea particulelor
2.4.1.1. Specificatii pentru filtre
Pentru incercarile de certificare sunt necesare filtre din fibre de sticla placate cu fluorocarburi sau filtre cu membrana pe baza de fluorocarburi. Pentru aplicatii speciale se pot utiliza si filtre din materiale diferite. La toate tipurile de filtre randamentul de colectare a particulelor DOP (di-octilftalat) de 0,3 μm trebuie sa fie de cel putin 99% la o viteza a gazelor la intrarea in filtru cuprinsa intre 35 si 100 cm/s. Atunci cand se executa incercari de corelare intre laboratoare sau intre un producator si autoritatea competenta trebuie sa se utilizeze filtre de calitate identica.
2.4.1.2. Dimensiunile filtrelor
Filtrele pentru particule trebuie sa aiba diametrul minim de 47 mm (diametrul petei: 37 mm). Se pot folosi, de asemenea, si filtre cu diametre mai mari (pct. 2.4.1.5).
2.4.1.3. Filtre primare si filtre secundare
In timpul desfasurarii incercarii, particulele din gazele de esapament diluate se preleveaza pe o pereche de filtre dispuse in serie (un filtru primar si unul secundar). Filtrul secundar se amplaseaza la o distanta de cel mult de 100 mm in aval de filtrul primar, fara a veni in contact cu acesta. Filtrele se pot cantari separat sau in pereche, amplasate cu suprafetele de colectare una langa cealalta.
2.4.1.4. Viteza nominala in filtru
Viteza nominala a gazelor in filtru trebuie sa fie cuprinsa intre 35 si 100 cm/s. Pierderea de presiune intre inceputul si sfarsitul incercarii trebuie sa nu creasca cu mai mult de 25 kPa.
2.4.1.5. Incarcarea filtrului
Incarcarile minime recomandate pentru dimensiunile de filtre cele mai utilizate sunt indicate in tabelul urmator. Pentru filtrele cu dimensiuni mai mari incarcarea minima a filtrului trebuie sa fie de 0,065 mg/1000 mm2 de suprafata a filtrului.
Diametrul filtrului (mm)
Diametrul util recomandat (diametrul petei) (mm)
Incarcarea minima recomandata (mg)
47
37
0,11
70
60
0,25
90
80
0,41
110
100
0,62
2.4.2. Specificatii pentru camera de cantarire si ale balantei analitice
2.4.2.1. Conditiile din camera de cantarire
Temperatura camerei (sau a spatiului) in care filtrele de particule sunt stabilizate si cantarite trebuie mentinuta la 295 K (22°C) ±3 K pe toata durata de stabilizare si de cantarire. Umiditatea trebuie sa fie mentinuta la un punct de roua de 282,5 K (9,5°C) ±3 K si umiditatea relativa la 45 ±8%.
2.4.2.2. Cantarirea filtrului de referinta
Atmosfera din camera (sau spatiu) trebuie sa nu contina impuritati (de exemplu praf) care se pot depune pe filtrele pentru particule in timpul stabilizarii lor. Se admit abateri de la specificatiile privind camera de cantarire specificate la pct. 2.4.2.1., cu conditia ca durata abaterilor respective sa nu depaseasca 30 de minute. Camera de cantarire trebuie sa indeplineasca specificatiile necesare inainte sa intre personalul in aceasta. Se cantaresc cel putin doua filtre de referinta sau doua perechi de filtre de referinta neutilizate, intr-un interval de patru ore de la cantarirea filtrelor (perechilor de filtre) cu probe colectate, dar, de preferinta, in acelasi timp. Filtrele de referinta trebuie sa aiba aceleasi dimensiuni si sa fie din acelasi material ca si filtrele pentru colectarea probelor.
In cazul in care greutatea medie a filtrelor de referinta (a perechilor de filtre de referinta) variaza intre cantaririle filtrelor cu probe cu mai mult de 10 μg, se arunca toate filtrele cu probe si se repeta incercarea pentru determinarea emisiilor.
Daca nu sunt respectate criteriile de stabilitate a camerei de cantarire mentionate la pct. 2.4.2.1., dar cantarirea filtrelor (perechilor de filtre) de referinta indeplineste criteriile mentionate anterior, producatorul motorului are posibilitatea de a opta pentru acceptarea cantaririlor filtrelor cu probe sau pentru anularea incercarilor, stabilind sistemul pentru controlul camerei de cantarire si reluarea incercarii.
2.4.2.3. Balanta analitica
Balanta analitica utilizata pentru determinarea greutatilor filtrelor trebuie sa aiba o precizie (abatere standard) de 2 μg si o rezolutie de 1 μg (1 diviziune = 1 μg), specificate de producatorul balantei.
2.4.2.4. Eliminarea efectelor electricitatii statice
Pentru eliminarea efectelor electricitatii statice, filtrele trebuie sa fie neutralizate inainte de cantarire, utilizand, de exemplu, un neutralizator cu poloniu sau un dispozitiv cu efect similar.
2.4.3. Prescriptii suplimentare pentru masurarea particulelor
Toate elementele sistemului de diluare si ale sistemului de prelevare care vin in contact cu gazele de esapament brute si diluate si ale tubulaturii de evacuare pana la intrarea in filtru trebuie sa fie proiectate astfel incat sa reduca la minimum depunerea sau modificarea particulelor. Toate elementele trebuie sa fie executate din materiale bune conducatoare de electricitate care sa nu reactioneze cu componentii gazelor de esapament si sa fie legate la pamant pentru a preveni efectele electrostatice.
Subanexa nr. 2
PROCEDURA DE ETALONARE [NRSC, NRTC1)]
___________
1) Procedura de etalonare este aceeasi pentru incercarile NRSC si NRTC, cu exceptia exigentelor indicate la punctele 1.11 si 2.6.
1. ETALONAREA APARATURII DE ANALIZA
1.1. Introducere
Fiecare analizor va fi etalonat periodic pentru a respecta conditiile de precizie din prezentele norme. Metoda de etalonare utilizata este descrisa in prezenta subanexa si se refera la analizoarele indicate in subanexa 1, pct. 1.4.3.
1.2. Gaze de etalonare
Durata de conservare a tuturor gazelor de etalonare trebuie sa fie respectata.
Data expirarii perioadei de conservare a gazelor de etalonare indicata de producator trebuie sa fie inregistrata.
1.2.1. Gaze pure
Puritatea ceruta a gazelor este definita prin limita de contaminare indicata mai jos. Pentru operatiunea de etalonare este nevoie de urmatoarele gaze:
– azot purificat
(contaminare admisa: <= 1 ppm C, <= 1 ppm CO, <= 400 ppm CO2, <= 0,1 ppm NO)
– oxigen purificat
(puritate > 99,5% vol. O2)
– amestec hidrogen – heliu
(40 ±2% hidrogen, restul heliu)
(contaminare admisa: <= 1 ppm C, <= 400 ppm CO2)
– aer de sinteza purificat
(contaminare admisa: <= 1 ppm C, <= 1 ppm CO, <= 400 ppm CO2, <= 0,1 ppm NO)
(continutul in oxigen cuprins intre 18 si 21% vol.)
1.2.2. Gaze de etalonare
Se va utiliza un amestec de gaze avand urmatoarea compozitie chimica:
– C3H8 si aer de sinteza purificat (pct. 1.2.1)
– CO si azot purificat
– NO si azot purificat (cantitatea de NO2 continuta in gazul de etalonare nu trebuie sa depaseasca 5% din continutul de NO)
– O2 si azot purificat
– CO2 si azot purificat
– CH4 si aer de sinteza purificat
– C2H6 si aer de sinteza purificat
Notă:
Alte combinatii de gaze sunt admise cu conditia ca acestea sa nu reactioneze unul cu altul. Compozitia reala a unui gaz de etalonare trebuie sa fie conforma cu valorile nominale cu o toleranta de ±2%. Toate concentratiile gazelor de etalonare sunt date in volume (procent volum sau ppm de volum). Gazele utilizate la etalonare pot fi obtinute, de asemenea, cu ajutorul unui amestecator – dozator de gaz, prin diluare cu N2 purificat sau cu aer de sinteza purificat. Precizia aparatelor de amestec trebuie sa fie la acelasi nivel cu concentratia gazului de etalonare diluat pentru a putea fi determinata cu o precizie de ±2%.
Aceasta precizie cere ca gazele primare utilizate pentru amestec sa fie cunoscute cu o exactitate de cel putin ±1%, in conformitate cu standardele nationale sau internationale. Verificarea se efectueaza de la 15 la 50% din intreaga scala pentru fiecare etalonare, care implica utilizarea unui amestecator – dozator. In cazul in care prima verificare esueaza, se poate efectua o verificare suplimentara cu un alt gaz de etalonare.
Optional, amestecatorul – dozator poate fi verificat cu un instrument de masurare lineara, de natura celui utilizat pentru gazul NO cu detector CLD. Reglajul scalei instrumentului trebuie sa fie realizat cu gazul de reglaj de sensibilitate conectat direct cu instrumentul. Amestecatorului – dozator trebuie sa i se verifice reglajele utilizate, iar valoarea nominala trebuie sa fie comparata cu concentratia masurata de instrument. Diferenta obtinuta trebuie sa se situeze in fiecare punct la ±1% din valoarea nominala.
Se pot utiliza si alte metode, cu conditia ca ele sa fie bazate pe buna practica inginereasca si pe acordul prealabil al partilor implicate.
Notă:
Pentru stabilirea cu precizie a curbei de etalonare a analizorului, se recomanda utilizarea unui amestecator – dozator avand o precizie de ±1%. Amestecatorul – dozator trebuie sa fie etalonat de catre producatorul aparatului.
1.3. Modul de utilizare a analizoarelor si a sistemului de prelevare
Modul de utilizare a analizoarelor trebuie sa fie in conformitate cu instructiunile de punere in functiune si de utilizare date de producatorul aparatului. Trebuie incluse cerintele minimale indicate de la pct. 1.4 pana la pct. 1.9 ale prezentei subanexe.
1.4. Incercarea de etanseitate
Trebuie efectuata o incercare de etanseitate a sistemului. Sonda este deconectata de la sistemul de esapament si introdusa in priza. Se pune in functiune pompa analizorului. Dupa o perioada initiala de stabilizare, toate aparatele de masurare a debitului trebuie sa indice „zero”. In caz contrar, conductele de prelevare trebuie controlate, iar erorile corectate. Cantitatea maxima acceptata a
pierderilor prin neetanseitate pe latura vidata este de 0,5% din debitul de curgere curent, pentru portiunea de sistem controlata. Debitele analizorului si ale derivatiei pot fi folosite pentru a estima debitele de curgere curente.
O alta metoda este introducerea unei schimbari graduale in concentratie la intrarea in conducta de prelevare, prin inlocuirea gazului de punere la zero printr-un gaz de etalonare. Daca dupa o perioada adecvata de timp indicatoarele arata o concentratie mai mica decat concentratia introdusa, acest fapt indica probleme de etalonare sau de etanseitate.
1.5. Procedura de etalonare
1.5.1. Ansamblul aparatului
Ansamblul aparatului trebuie sa fie etalonat, iar curbele de etalonare verificate in raport cu cele ale gazelor etalon. Debitele de gaz folosite trebuie sa fie aceleasi ca pentru etalonarea gazelor de esapament.
1.5.2. Timpul de incalzire
Timpul de incalzire trebuie sa fie conform cu recomandarile producatorului. In lipsa acestora, se recomanda un timp de incalzire al analizoarelor de minimum 2 ore.
1.5.3. Analizoarele NDIR si HFID
Analizorul NDIR trebuie sa fie reglat, daca este necesar, iar flacara de ardere a analizorului HFID trebuie sa fie optimizata (pct. 1.8.1).
1.5.4. Etalonarea
Pentru o utilizare normala, pe orice plaja de functionare a aparatului, trebuie sa se faca etalonarea acestuia.
Prin utilizarea aerului sintetic purificat (sau azot) se pun la zero analizoarele de CO, CO2, NO(x), HC si O2. Gazele de etalonare corespunzatoare se introduc in analizoare, valorile sunt inregistrate, iar curbele de etalonare sunt stabilite conform punctului 1.5.5. Se verifica din nou reglajul la zero si se repeta, daca este necesar, procedura de etalonare.
1.5.5. Stabilirea curbei de etalonare
1.5.5.1. Principiu general
Se stabileste curba de etalonare a analizorului prin determinarea a cel putin 6 puncte de etalonare (in afara de zero) repartizate cat mai uniform posibil.
Concentratia nominala cea mai ridicata trebuie sa fie egala sau mai mare cu 90% din intreaga scala.
Curba de etalonare este calculata prin metoda celor mai mici patrate. Daca gradul polinomului rezultat este superior lui 3, numarul punctelor de etalonare (zero este inclus) trebuie sa fie cel putin egal cu gradul polinomului plus 2.
Curba de etalonare nu trebuie sa se abata cu mai mult de ±2% din valoarea nominala a fiecarui punct de etalonare, nici cu mai mult de ±0,3% din intreaga scala la zero.
Curba si punctele de etalonare permit verificarea ca etalonarea a fost corect executata. Trebuie indicati diferiti parametri caracteristici ai analizorului astfel:
– domeniul de masura;
– sensibilitatea;
– data etalonarii.
1.5.5.2. Etalonarea la mai putin de 15% din intreaga scala
Se stabileste curba de etalonare a analizorului determinand minimum 10 puncte de etalonare (in afara de zero) dispuse in asa fel ca 50% din punctele de etalonare sa fie inferioare a 10% din intreaga scala. Curba de etalonare se stabileste prin metoda celor mai mici patrate.
Curba de etalonare nu trebuie sa se abata cu mai mult de ±4% din valoarea nominala a fiecarui punct de etalonare, dar nici cu mai mult de ±0,3% din intreaga scala la zero.
1.5.5.3. Alte metode
Alte tehnici (de exemplu, calculatoare, comutatoare de plaja electronice) pot fi, de asemenea, utilizate daca se poate demonstra ca ele asigura o precizie echivalenta.
1.6. Verificarea etalonarii
Toate plajele de functionare utilizate normal sunt verificate inaintea fiecarei analize conform procedurii urmatoare:
– etalonarea se verifica cu ajutorul unui gaz de punere la zero si a unui gaz de etalonare a carui valoare nominala este mai mare de 80% din intreaga scala;
– daca pentru doua puncte considerate valoarea gasita nu difera cu mai mult de ±4% din intreaga scala a valorii de referinta declarate, parametrii de reglaj trebuie modificati. In caz contrar, trebuie stabilita o noua curba de etalonare conform punctului 1.5.4.
1.7. Incercarea de eficienta a convertorului de NO(x)
Eficienta convertizorului utilizat pentru conversia NO2 in NO este verificata in modul indicat la punctele 1.7.1 – 1.7.8 (fig. 1).
1.7.1. Instalatia de incercare
Cu instalatia de incercare ilustrata in fig. 1 (vezi anexa nr. 3, subanexa 1, pct. 1.4.3.5) si cu metoda descrisa mai jos se poate verifica eficienta convertizoarelor cu ajutorul unui ozonizator.
1.7.2. Etalonarea
Detectoarele CLD si HCLD sunt etalonate in plaja de functionare mai des utilizata, conform specificatiilor producatorului, cu un gaz de punere la zero si un gaz de etalonare (continutul de NO trebuie sa fie egal cu cca 80% din plaja de functionare, iar concentratia de NO2 a amestecului de gaze trebuie sa fie sub 5% in concentratie de NO). Analizorul de NO(x) trebuie sa fie in modul de functionare NO astfel incat gazul sa nu treaca prin convertizor. Concentratia indicata trebuie sa fie inregistrata.
1.7.3. Calcule
Eficienta convertizorului de NO se calculeaza cu urmatoarea formula:
! a – b ¬
Eficacitatea (%) = §1 + ||||||| § x 100
¡ c – d ±
a = concentratia de NO(x), conform punctului 1.7.6
b = concentratia de NO(x), conform punctului 1.7.7
c = concentratia de NO, conform punctului 1.7.4
d = concentratia de NO, conform punctului 1.7.5.
1.7.4. Adaosul de oxigen
Cu ajutorul unui racord in T, se adauga continuu oxigen in fluxul de gaz pana ce concentratia indicata este cu cca 20% mai mica decat concentratia de etalonare afisata conform punctului 1.7.2 (analizorul fiind folosit in modul de functionare NO). Concentratia corespunzatoare literei „c” din formula este inregistrata. Ozonizatorul trebuie sa ramana scos din functiune pe durata intregii operatiuni.
1.7.5. Punerea in functiune a ozonizatorului
Ozonizatorul este pus in functiune pentru a furniza suficient ozon pentru a reduce concentratia de NO la cca 20% (minimum 10%) din concentratia de etalonare indicata la pct. 1.7.2. Concentratia inregistrata corespunde literei „d” din formula (analizorul fiind folosit in modul de functionare NO).
FIGURA 1 Schema unui convertizor de NO2
1.7.6. Modul de functionare NO(x)
Analizorul de NO va fi comutat pe modul de functionare NO(x) pentru ca amestecul de gaze (constituit din NO, NO2, O2 si N2) sa treaca prin convertizor. Concentratia inregistrata corespunde literei „a” din formula (analizorul fiind folosit in modul de functionare NO).
1.7.7. Oprirea ozonizatorului
Acum ozonizatorul este oprit. Amestecul de gaze indicat la pct. 1.7.6 traverseaza convertizorul pentru a ajunge in detector. Concentratia inregistrata corespunde literei „b” din formula (analizorul fiind folosit in modul de functionare NO).
1.7.8. Modul de functionare NO
O data comutat pe modul de functionare NO, ozonizatorul fiind oprit, de asemenea, se intrerupe alimentarea cu oxigen sau cu aer de sinteza. Valoarea NO afisata de analizor nu trebuie sa difere cu mai mult de ±5% de valoarea masurata conform punctului 1.7.2 (analizorul fiind in modul de functionare NO).
1.7.9. Intervalul de incercare
Eficienta convertizorului trebuie sa fie verificata inainte de fiecare etalonare a analizorului de NO(x)
1.7.10. Randamentul cerut
Randamentul convertizorului nu trebuie sa fie mai mic de 90%, dar este recomandat un randament mai mare de 95%.
Notă:
Daca, folosind analizorul in plaja de functionare cea mai curenta, ozonizatorul nu permite obtinerea unei reduceri de la 80% la 20% conform punctului 1.7.5, atunci se utilizeaza plaja cea mai ridicata care va asigura aceasta reducere.
1.8. Reglajul FID -ului
1.8.1. Optimizarea raspunsului detectorului
Detectorul HFID trebuie sa fie reglat conform indicatiilor producatorului aparatului. Se utilizeaza un gaz de etalonare continand propan si aer pentru optimizarea in plaja de functionare uzuala. Debitele de combustibil si de aer fiind reglate conform recomandarilor producatorului, se introduce in analizor un gaz de etalonare cu 350 ±75 ppm C. Raspunsul aparatului pentru un debit de combustibil dat este determinat din diferenta dintre raspunsul gazului de etalonare si raspunsul gazului de punere la zero. Debitul de combustibil trebuie sa fie reglat progresiv, peste si sub cel specificat de producator. Se inregistreaza raspunsul cu gazul de etalonare si cu gazul de punere la zero pentru debitele de combustibil. Se traseaza o curba a diferentei celor doua raspunsuri, iar debitul de combustibil este reglat spre partea cea mai bogata a curbei.
1.8.2. Factorii de raspuns pentru hidrocarburi
Analizorul trebuie sa fie calibrat utilizand propan in amestec cu aer si aer de sinteza purificat, conform punctului 1.5.
Factorul de raspuns este determinat la punerea in functiune a unui analizor si dupa intervale lungi de timp, in perioada duratei de serviciu. Factorul de raspuns [R(f)] pentru un grup dat de hidrocarburi este raportul dintre valoarea C1 indicata de FDI si concentratia gazului in butelie, exprimata in ppm C1. Concentratia gazului de incercare trebuie sa fie situata la un nivel la care sa dea un raspuns corespunzator la cca 80% din intreaga scala. Concentratia trebuie sa fie masurata cu o precizie de ±2% in raport cu un etalon gravimetric exprimat in volume. Altfel spus, butelia de gaz trebuie sa fie, in prealabil, tinuta mai mult de 24 ore la o temperatura de 298 K (25°C) ±5 K.
Gazele de incercare folosite si gama de factori de raspuns recomandati sunt:
– metan si aer de sinteza purificat
1,00 <= R(f) <= 1,15
– propilena si aer de sinteza purificat
0,90 <= R(f) <= 1,10
– toluen si aer de sinteza purificat
0,90 <= R(f) <= 1,10
in raport cu factorul de raspuns (R(f)) de 1,00 pentru amestec de propan si aer de sinteza purificat.
1.8.3. Verificarea interferentei oxigenului
Controlul interferentei oxigenului se efectueaza la punerea in functiune a unui analizor si, prin urmare, la intervale lungi de timp in perioada duratei de serviciu.
Se alege o plaja in care gazele de control al interferentei oxigenului se vor situa in jumatatea superioara a scalei. Incercarea se efectueaza cu cuptorul reglat la temperatura ceruta.
1.8.3.1. Gazul de control al interferentei oxigenului
Gazul de control al interferentei oxigenului trebuie sa contina propan cu 350 ppm C ±75 ppm C hidrocarburi. Valoarea concentratiei se determina la tolerantele gazului de etalonare prin analiza cromatografica a hidrocarburilor totale plus impuritatile sau prin amestecare – dozare dinamica. Azotul trebuie sa fie diluantul predominant cu adaos de oxigen. Amestecurile cerute pentru incercarea motorului diesel sunt urmatoarele:
Concentratia de O2
Adaos
21 (20 la 22)
Azot
10 (9 la 11)
Azot
4 (4 la 6)
Azot
1.8.3.2. Procedura
a) Analizorul este pus la zero;
b) Scala analizorului se regleaza cu un amestec de 21% oxigen;
c) Se verifica din nou raspunsul de zero. Daca s-a modificat cu mai mult de 0,5% din intreaga scala, se repeta operatiile de la punctele a) si b);
d) Se introduce gazul de control al interferentei oxigenului cu un dozaj de 5 % si de 10%;
e) Se verifica din nou raspunsul de zero. Daca s-a modificat cu mai mult de ±1% din intreaga scala, se repeta incercarea;
f) Se calculeaza interferenta oxigenului (% O2I) pentru fiecare dozaj specificat la pct. d), dupa formula urmatoare:
(B – C)
O2I = ||||||||| x 100
B
A = concentratia de hidrocarburi (ppm C) a gazului de reglaj de sensibilitate, utilizat la pct. b)
B = concentratia de hidrocarburi (ppm C) a gazului de control al interferentei oxigenului utilizat la pct. d)
C = raspunsul analizorului
A
(ppm C) = |||
D
D = procentul de raspuns al analizorului din intreaga scala datorat lui A.
g) Procentajul interferentei oxigenului (% O2I) inainte de incercare, trebuie sa fie mai mic de ±3% pentru toate gazele prescrise a fi utilizate pentru controlul interferentei oxigenului;
h) In cazul in care interferenta oxigenului este mai mare de ±3%, debitul de aer cu valori mai mari sau mai mici fata de cele specificate de producator se corecteaza prin adaos, repetand operatia descrisa la pct. 1.8.1 pentru fiecare debit;
i) In cazul in care interferenta oxigenului este mai mare ±3% dupa reglajul debitului de aer, se corecteaza debitul de combustibil, si apoi debitul probei, repetand operatiile de la pct. 1.8.1 pentru fiecare reglaj nou;
j) In cazul in care interferenta oxigenului este mai mare de ±3%, se procedeaza la repararea sau inlocuirea analizorului, a combustibilul FID-ului sau a aerului arzatorului. Se repeta operatiile de la prezentul punct cu echipamentele reparate sau inlocuite sau cu gazele noi.
1.9. Efecte de interferenta cu analizoarele NDIR si CLD
Gazele prezente in esapament, altele decat acelea care sunt in curs de analiza, pot interfera in mai multe feluri cu cele analizate. Exista interferenta pozitiva, in aparatele NDIR, daca gazul care interfera da acelasi efect cu al gazului care se masoara, dar la un grad mai mic. Exista interferenta negativa, in aparatele NDIR, daca gazul care interfera mareste banda de absorbtie a gazului de masurat, si in aparatele CLD, daca gazul care interfera atenueaza radiatia.
Verificarea interferentei indicate la pct. 1.9.1 si 1.9.2 trebuie sa fie executata inainte de punerea in functiune a analizorului si apoi se face la intervale mari de timp in perioada duratei de serviciu.
1.9.1. Verificarea interferentei pe analizoarele de CO
Apa si CO2 pot interfera in functionarea analizorului de CO. In consecinta, se lasa sa barboteze in apa, la temperatura ambianta, un gaz de etalonare continand CO2 in concentratie cuprinsa intre 80 si 100% din intreaga scala a plajei maxime de masura folosita in cursul incercarii si se inregistreaza raspunsul analizorului. Acesta nu trebuie sa depaseasca 1% din intreaga scala pentru o plaja egala sau superioara lui 300 ppm sau 3 ppm pentru o plaja inferioara lui 300 ppm.
1.9.2. Verificarea efectului de atenuare in analizorul de NO(x)
Cele doua gaze importante pentru analizoarele CLD si (H)CLD sunt CO2 si vaporii de apa. Gradele de atenuare rezultate ale acestor gaze sunt proportionale cu concentratia lor si necesita, in consecinta, tehnici de incercare pentru determinarea efectului de atenuare a concentratiilor cele mai mari prevazute in timpul incercarii.
1.9.2.1. Verificarea efectului de atenuare in analizorul de CO2
Se trece prin analizorul NDIR un gaz de etalonare a CO2 intr-o concentratie de 80 pana la 100% din intreaga scala a domeniului maxim de masura si se inregistreaza valoarea indicata pentru CO2 (A). In continuare, se dilueaza la 50% cu gaz de etalonare a NO si se trece prin NDIR si (H)CLD inregistrand valorile de CO2 si NO, cu B si, respectiv, C. Se inchide aductiunea de CO2 pentru ca numai gazul de etalonare a lui NO sa treaca prin analizorul (H)CLD si se inregistreaza valoarea indicata pentru NO cu (D). Efectul de atenuare se calculeaza dupa cum urmeaza:
! (C x A) ¬
Efectul de atenuare al CO2 (%) = §1 – [|||||||||||||||||||]§ x 100
¡ (D x A) – (D x B) ±
si nu trebuie sa depaseasca 3% din intreaga scala,
unde:
A – concentratia de CO2 nediluat masurata cu ajutorul NDIR (%)
B – concentratia de CO2 diluat masurata cu ajutorul NDIR (%)
C – concentratia de NO diluat masurata cu ajutorul CLD (ppm)
D – concentratia de NO nediluat masurata cu ajutorul CLD (ppm)
1.9.2.2. Verificarea efectului de atenuare al apei
Aceasta verificare se aplica numai la masurarea concentratiei gazelor umede. La calculul efectului de atenuare al apei trebuie sa se tina seama de diluarea gazului de etalonare NO cu vaporii de apa si de marimea raportului dintre concentratia vaporilor de apa din amestec si cea prevazuta in timpul incercarii. Un gaz de etalonare NO, avand o concentratie intre 80 si 100% din intreaga scala raportata la plaja de functionare normala, trebuie sa traverseze (H)CLD, iar valoarea obtinuta pentru NO se inregistreaza si se noteaza cu (D). Gazul NO se barboteaza in apa la temperatura ambianta si se trece prin (H)CLD, iar valoarea obtinuta pentru NO se noteaza cu (C) si se inregistreaza. Se determina temperatura apei si se inregistreaza cu (F). Presiunea de vapori de saturatie a amestecului ce corespunde cu temperatura apei de barbotare (F) se determina si se inregistreaza cu (G). Concentratia vaporilor de apa (in%) a amestecului trebuie sa fie calculata cu formula urmatoare:
H = 100 x G/p(B)
si se inregistreaza cu (H).
Concentratia prevazuta a gazului de etalonare NO diluat (cu vapori de apa) trebuie sa fie calculata cu formula urmatoare:
D(e) = D x (1 – H/100)
si inregistrata cu [D(e)]. Pentru gazele de esapament ale motoarelor diesel, concentratia maxima a vaporilor de apa din acestea (in%) prevazuta in cursul incercarii trebuie sa fie estimata in ipoteza unui raport atomic H/C al combustibilului de 1,8 la 1, plecand de la concentratia maxima de CO2 in gazele de esapament sau plecand de la concentratia gazului de reglaj de sensibilitate la CO2 nediluat (valoarea A, masurata cum este indicat la pct. 1.9.2.1) dupa cum urmeaza:
H(m) = 0,9 x A
si se inregistreaza cu [H(m)].
Efectul atenuarii apei se calculeaza cu urmatoarea formula:
! D(e) – C ¬ ! H(m) ¬
Efectul de atenuare al H2O (%) = 100 x §||||||||||§ x §||||||§
¡ D(e) ± ¡ H ±
si nu trebuie sa depaseasca 3% din intreaga scala, unde:
D(e) – concentratia diluata prevazuta de NO (ppm)
C – concentratia diluata de NO (ppm)
H(m) – concentratia maximala de vapori de apa (%)
H – concentratia reala de vapori de apa (%)
Notă:
Este important ca gazul de etalonare al NO sa contina o concentratie minima de NO2 pentru aceasta verificare deoarece absorbtia de NO2 in apa nu a intrat in calculele privind efectul de atenuare.
1.10. Intervalele de etalonare
Analizoarele trebuie sa fie etalonate conform pct. 1.5 la cel putin fiecare 3 luni sau cu ocazia fiecarei reparatii sau schimbari de sistem susceptibile de a influenta etalonarea.
1.11. Cerinte suplimentare de etalonare pentru masurarea gazelor de esapament brute in incercarea NRTC
1.11.1. Verificarea timpului de raspuns al sistemului de analiza
Reglajele sistemului pentru evaluarea timpilor de raspuns trebuie sa fie identice cu cele utilizate la masuratori in timpul incercarii propriu-zise (presiune, debite, reglarea filtrelor pe analizoare si toti ceilalti factori care influenteaza timpul de raspuns). Determinarea timpului de raspuns se efectueaza
prin comutarea gazului direct la intrarea sondei de prelevare. Schimbarea gazului trebuie sa se faca in mai putin de 0,1 secunde. Gazele utilizate pentru incercare trebuie sa determine o modificare a concentratiei de cel putin 60% din intreaga scala a aparatului.
Concentratia fiecarui component gazos se inregistreaza. Timpul de raspuns se defineste ca fiind diferenta de timp dintre momentul schimbarii gazului si cel al variatiei corespunzatoare a concentratiei inregistrate. Timpul de raspuns al sistemului (t90) este constituit din timpul de intarziere pana la detectorul de masurare si timpul de crestere a impulsului detectorului. Timpul de intarziere se defineste ca fiind timpul scurs intre schimbarea gazului (t0) si momentul in care raspunsul atinge 10% din valoarea finala masurata (t10). Timpul de crestere se defineste ca fiind timpul dintre raspunsurile de 10% si 90% din valoarea finala masurata (t90 – t10).
Pentru alinierea temporara a semnalelor analizorului si a fluxului de gaz de esapament in cazul masurarii gazelor de esapament brute, timpul de transformare este definit ca fiind timpul scurs intre timpul de schimbare (t0) si momentul in care raspunsul atinge 50% din valoarea finala masurata (t50).
Timpul de raspuns al sistemului trebuie sa fie mai mic sau egal cu 10 secunde, cu un timp de crestere a impulsului mai mic sau egal cu 2,5 secunde pentru toti componentii vizati de valorile limita (CO, NO(x), HC) si toate plajele utilizate.
1.11.2. Etalonarea analizorului de gaz marcator pentru masurarea debitului de gaz de esapament
In cazul utilizarii unui gaz marcator, analizorul care serveste la masurarea concentratiilor acestui gaz trebuie sa fie etalonat cu ajutorul unui gaz etalon.
Curba de etalonare se stabileste pe cel putin 10 puncte de etalonare (cu excluderea lui zero), repartizate astfel incat jumatate din puncte sa se situeze intre 4% si 20% din intreaga scala a analizorului si restul intre 20% si 100 % din intreaga scala. Curba de etalonare se calculeaza prin metoda celor mai mici patrate.
Curba de etalonare nu trebuie sa se abata de la valoarea nominala a fiecarui punct de etalonare cu mai mult de ±1% din intreaga scala, intr-o plaja cuprinsa intre 20% si 100% din intreaga scala. De asemenea, curba nu trebuie sa se abata de la valoarea nominala cu peste 2% din valoarea masurata in plaja de 4% la 20% din intreaga scala.
Punctul de zero si scala analizorului trebuie sa fie reglate inaintea incercarii cu ajutorul unui gaz de pus la zero si a unui gaz de reglaj de sensibilitate a carui valoare nominala este mai mare de 80% din intreaga scala a analizorului.
2. ETALONAREA SISTEMULUI DE MASURA A PARTICULELOR
2.1. Introducere
Fiecare element este etalonat de cate ori este necesar pentru indeplinirea cerintelor de precizie din prezentele standarde. Metoda de evaluare utilizata este descrisa in acest capitol pentru elementele indicate in anexa nr. 3, subanexa nr. 1, pct. 1.5 si in anexa nr. 5.
2.2. Debit
Contoarele de gaz sau debitmetrele se etaloneaza in conformitate cu standardele nationale si/sau internationale.
Eroarea maxima a valorii masurate trebuie sa fie ±2% din valoarea citita.
Pentru sistemele de diluare in circuit derivat, un interes deosebit se acorda preciziei debitului de prelevare G(SE); in cazul in care nu este masurat direct, dar este determinat prin masurarea debitului diferential:
G(SE) = G(TOTW) – G(DILW)
In acest caz, o precizie de ±2% pentru G(TOTW) si G(DILW) nu este suficienta pentru a garanta o precizie acceptabila pentru G(SE). Daca debitul de gaz de esapament se determina prin masurarea debitului diferential, eroarea maxima a diferentei trebuie sa fie astfel ca precizia lui G(SE) sa fie de ±5%, cand coeficientul de dilutie este sub 1,5. Acesta se poate calcula luand media patrata a erorilor pentru fiecare aparat
2.3. Verificarea raportului de dilutie
Cand se utilizeaza sistemele de prelevare a particulelor fara EGA (anexa nr. 6, pct. 1.2.1.1) se verifica raportul de dilutie pentru fiecare instalare de motor nou, cu motorul in functiune si masurand concentratiile de CO2 sau de NO(x) in gazele de esapament brute si diluate. Raportul de dilutie masurat trebuie sa fie in limitele de aprox. 10% fata de raportul de dilutie calculat plecand de la masurarea concentratiei de CO2 sau NO(x).
2.4. Verificarea conditiilor de curgere partiala

Click pentru continuare