HOTĂRÂRE nr. 1408 din 4 noiembrie 2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase Forma sintetică la data 06-oct-2014 partea 10

Descarca PDF cu Hotararea nr.1408 din 4 noiembrie 2008 partea 10

Continuare :

[1,3,5]triazin-2-ilamino)-
2-ureidofenilazo)-
5-(4-
sulfofenilazo) benzen-
1-sulfonat de sodiu
S: (2-)22-
24-37
611-094-00-
3
amestec (50: 50) de:
2-[2-acetamino-4-
[N,N-bis [2-
etoxicarboniloxi)etil]
amino]fenilazo]-5,6-
dicloro-1,3-
benzotiazol;
2-[2-acetamino-4-
[N,N-bis [2-
etoxicarboniloxi)etil]
amino]fenilazo]-6,7-
dicloro-1,3-benzotiazol
411-
600-0
143145-
93-1
R53 R: 53
S: 61
611-095-00-
9
dihidroxidde1,1′-[(1-
amino-8-hidroxi-3,6-
disulfonat-2,7-
naftalendiil)bis(azo (4-
sulfonat-1,3-fenil)
imino [6-[(4-cloro-3-
sulfonatofenil) amino]-
1,3,5-triazin-2,4-diil]]]
bis [3-carboxipiridiniu]
de hexasodiu
412-
240-7
89797-
03-5
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 22-61
611-096-00-
4
N-[3-acetilamino)-4-
(2-ciano-4-
nitrofenilazo) fenil]-N-
[(1-metoxi)acetil]
glicinat de metil
413-
040-2
149850-
30-6
R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37
611-097-00-
X
amestec de izomeri ai
complecşilor de fier (1:
2) obţinuţi dintr-un
amestec de izomeri
de: 1,3-dihidroxi-4-
[(5-fenilaminosulfonil)-
2-
hidroxi-
414-
150-3
– R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)22-
24-37-61
fenilazo]-n-(5-
aminosulfonil-2-
hidroxifenilazo)benzen
(unde n = 2,5,6);
izomeri de:
1,3-dihidroxi-4-[(5-
fenil-aminosulfonil)-2-
hidroxi-fenilazo]-n-[4-
(4-nitro-2-
sulfofenilamino)
fenilazo] benzen (unde
n = 2,5,6)
611-098-00-
5
3,3′-(6-(2-
hidroxietilamino)
1,3,5-triazin-2,4-
diilbis-imino (2-metil-
4,1-fenilenazo)) bisnaftalen-
1,5-disulfonat
de tetrakis
(tetrametilamoniu)
405-
950-3
131013-
83-7
T; R25
R52-53
T
R: 25-52/53
S: (1/2-)37-
45-61
611-099-00-
0
diclorhidrat de
diclorură de
(metilenbis(4,1-
fenilenazo (1-(3-
(dimetilamino)propil)-
1,2-dihidro-6-hidroxi-
4-metil-2-oxopiridin-
5,3-diil)))-1,1′-
dipiridiniu
401-
500-5
– Carc.Cat.2;
R45
N; R51-53
T; N
R: 45-51/53
S: 53-45-61
611-100-00-
4
3,3′-(3(sau 4)-metil-
1,2-fenilenbis(imino(6-
cloro)-1,3,5-triazin-
4,2-diilimino (2-
403-
810-6
140876-
13-7
Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)26-39

Page 240 of 396
acetamido-5-metoxi)-
4,1-fenilenazo)
dinaftalen-1,5-
disulfonat de potasiu şi
de sodiu
611-101-00-
X
2′-(4-cloro-3-ciano-5-
formil-2-tienil)azo-5′-
dietilamino-acetanilidă
405-
200-5
104366-
25-8
R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37
611-103-00-
0
(1-(3-carboxilato-2-
oxido-5-
sulfonatofenilazo)-5-
hidroxi-7-sulfonatonaftalen-
2-amido)
nichelat (II) de
trisodiu
407-
110-1
– Xi; R41
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 41-43-
51/53
S: (2-)24-
26-37/39-61
611-104-00-
6
amestec de:
(2,4(sau 2,6 sau 4,6)-
bis(3,5-dinitro-2-
oxidofenil-azo)-5-
hidroxifenolato) (2(sau
4 sau 6)-(3,5-dinitro-
2-oxidofenilazo)-5-
hidroxi-4(sau 2 sau
6)-(4-(4-nitro-2-
sulfonatoanilino)
fenilazo) fenolato)
ferat (1-) de
406-
870-1
– R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)24-
37-61
trisodiu;
bis(2,4(sau 2,6 sau
4,6) bis(3,5-dinitro-2-
oxidofenil-azo)-5-
hidroxifenolato) ferat
(1-) de trisodiu ;
(2,4(sau 2,6 sau 4,6)-
bis(3,5-dinitro-2-
oxidofenil-azo)-5-
hidroxifenolato) (2(sau
4 sau 6)-(3,5-dinitro-
2-oxidofenilazo)-5-
hidroxi-4(sau 2 sau
6)-(4-nitro-2-
sulfonatofenilazo)
fenolato) ferat (1-) de
trisodiu ;
(2,4(sau 2,6 sau 4,6)-
bis(3,5-dinitro-2-
oxidofenil-azo)-5-
hidroxifenolato) (2(sau
4 sau 6)-(3,5-dinitro-
2-oxidofenilazo)-5-
hidroxi-4(sau 2 sau
6)-(3-sulfonatofenilazo)
fenolato)ferat
(i-) de trisodiu;
3,3′-(2,4-dihidroxi-1,3
(sau 1,5 sau 3,5)
fenilendiazo)
dibenzensulfonat de
disodiu
611-105-00-
1
4-(4-cloro-6-(Netilanilino)-
1,3,5-
triazin-2-ilamino)-2-
(1-(2-clorofenil)-5-
hidroxi-3-metil-1 Hpirazol-
4-ilazo)
benzensulfonat de
sodiu
407-
800-2
136213-
75-7
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)22-
24-37-61
611-106-00-
7
4,4′-dihidroxi-3,3′-bis
[2-sulfonato-4-(4-
sulfonatofenilazo)fenilazo]-
7,7′[p-fenilenbis
[imino (6-cloro-1,3,5-
triazin-4,2-diil) imino]]
410-
180-6
– Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)26-39

Page 241 of 396
dinaftalen-2-sulfonat
de hexasodiu
611-107-00-
2
4-(4-cloro-6-(3,6-
disulfonato-7-(5,8-
disulfonato-naftalen-2-
ilazo)-8-hidroxinaftalen-
1-ilamino)-
1,3,5-triazin-2-
ilamino)-5-hidroxi-6-
(4-(2-sulfatoetanosulfonil)
fenilazo)-
naftalen-1,7-disulfonat
de potasiu şi de sodiu
412-
490-7
– R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37
611-108-00-
8
5-((4-((4-cloro-3-
sulfonato-
413-
600-6
6527-
62-4
R 52-53 R: 52/53
fenil)azo)-1-naftil)
azo)-8-(fenilamino)-1-
naftalen-sulfonat de
disodiu
S: 61
611-109-00-
3
produşi de reacţie
dintre : sulfat de cupru
(ll);
2,4-bis[6-(2-metoxi-5-
sulfonatofenilazo)-5-
hidroxi-7-sulfonato-2-
naftilamino]-6-(2-
hidroxi-etilamino)-
1,3,5-triazină de
tetrasodiu (2: 1)
407-
710-3
– N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
611-110-00-
9
4,4′-bis-(8-amino-3,6-
disulfonato-1-naftol-2-
il azo)-3-
metilazobenzen de
tetrasodiu/litiu
408-
210-8
124605-
82-9
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)24-
28-37-61
611-111-00-
4
2-[[4-(2-
cloroetilsulfonil) fenil]-
[2-hidroxi-5-sulfo-3-]
3-]2-(2-(sulfooxi)
etilsulfonil) etilazo]-4-
sulfobenzoato (3-)
cuprat(1-) de disodiu
414-
230-8
– R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37
611-112-00-
X
4-hidroxi-5-[4-[3-(2-
sulfato-etanosulfonil)
fenilamino]-6-
morfolin-4-il-1,3,5-
triazin-2-ilamino]-3-
(1-sulfonatonaftalen-
2-ilazo) naftalen-2,7-
disulfonat de
tetrasodiu
413-
070-6
– R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37
611-113-00-
5
(2-(((5-((2,5-diclorofenil)
azo)-2-
hidroxifenil) metilen)
amino)benzoato (2-))
(2-((4,5-dihidro-3-
metil-5-OXO-1-fenil-1
H-pirazol-4-il) azo)-5-
sulfobenzoato(3-))
cromat (2-) de litiu şi
de sodiu
414-
280-0
149626-
00-6
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 24/25-61
611-114-00-
0
(4-((5-cloro-2-
hidroxifenil) azo)-2,4-
dihidro-5-metil-3Hpirazol-
3-onato(2-))
(3-((4,5-dihidro-3-
metil-1-(4-metiIfenil )-
5-oxo-1 H-pirazol-4-il)
azo)-4-hidroxi-5-
nitrobenzen-sulfonato
(3-)) cromat (2-) de
litiu şi de sodiu
414-
250-7
149564-
66-9
Xn; R22
Xi; R41
R 52-53
Xn
R: 22-41-
52/53
S: (2-)22-
26-39-61
611-115-00- bis(4-((4- 414- 149564- Xn; R22 Xn

Page 242 of 396
6 (dietilamino)-2-
hidroxifenil)azo)-3-
hidroxi-1-
naftalensulfonato(3-))
cromat (3-) de trilitiu
290-5 65-8 R 52-53 R: 22-52/53
S: (2-)22-61
611-116-00-
1
amestec de:
5-{4-cloro-6-[2-(2,6-
dicloro-5-
cianopirimidin-4-ilamino)
propilamino]-
1,3,5-triazin-2-
ilamino)-4-hidroxi-3-
(1-sulfonato-naftalen-
2-ilazo)naftaleno-2,7-
disulfonat de trisodiu;
5-{4-cloro-6-[2-(2,6-
dicloro-5-
cianopirimidin-4-
ilamino)-1-metiletilamino]-
1,3,5-
triazin-2-ilamino}-4-
hidroxi-3-(1-sulfonatonaftalen-
2-ilazo)-
naftaleno-2,7-
disulfonat de trisodiu;
5-{4-cloro-6-[2-(4,6-
dicloro-5-
cianopirimidin-2-
ilamino)-propilamino]-
1,3,5-triazin-2-
ilamino)-4-hidroxi-3-
(1-sulfonato-naftalen-
2-ilazo)-naftalen-2,7-
disulfonat de trisodiu;
5-{4-cloro-6-[2-(4,6-
dicloro-5-
cianopirimidin-2-
ilamino)-1-metiletilamino]-
1,3,5-
triazin-2-ilamino}-4-
hidroxi-3-(1-sulfonatonaftalen-
2-ilazo)-
naftalen-2,7-disulfonat
de trisodiu
414-
620-8
– Xi; R41
R43
Xi
R: 41-43
S: (2-)22-
24-26-37/39
611-117-00-
7
sare de sodiu şi de litiu
a 1,3-bis-{6-fluoro-4-
[1,5-disulfo-4-(3-
amino-carbonil-1-etil-
6-hidroxi-4-metilpirid-
2-onă-5-ilazo)-
fenil-2-ilamino]-1,3,5-
triazin-2-ilamino}
propan
415-
100-3
149850-
29-3
R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37
611-118-00-
2
sare de sodiu a 1,2-
bis-
413-
990-8
149850-
31-7
R43 Xi
[4-[4-{4-(4-
sulfofenilazo)-2-
sulfofenilazo}-2-
ureido-fenilamino]-6-
fluoro-1,3,5-triazin-2-
ilamino] propan
R: 43
S: (2-)22-
24-37
611-119-00-
8
4-[4-cloro-6-(4-metil-
2-sulfofenilamino)-
1,3,5-triazin-2-
ilamino]-6-(4,5-
dimetil-2-sulfofenilazo)-
5-hidroxi
naftalen-2,7-disulfonat
de tetrasodiu
415-
400-4
148878-
22-2
Xi; R41
R43
Xi
R: 41-43
S: (2-)22-
24-26-37/39
611-120-00-
3
5-{4-[5-amino-2-[4-
(2-sulfoxietil-sulfonil)
fenilazo]-4-sulfofenilamino]-
6-cloro-
1,3,5-triazin-2-il-
418-
340-7
157707-
94-3
Xi; R41
R 52-53
Xi
R: 41-52/53
S: (2-)22-
26-39-61

Page 243 of 396
amino}-4-hidroxi-3-
(1-sulfo-naftalen-2-
ilazo) naftalen-2,7-
disulfonat de disodiu
611-121-00-
9
component principal 6
(izomer): colorant
metal-complex
asimetric de Cr(lll) 1:
2 de: A: 3-hidroxi-4-
(2-hidroxi-naftalen-1-
ilazo)naftalen-1-
sulfonat de sodiu şi B:
1-[2-hidroxi-5-(4-
metoxi-fenilazo)
fenilazo] naftalen-2-ol
Component principal 8
(izomer): colorant
metal-complex
asimetric 1: 2 Cr de:
A: 3-hidroxi-4-(2-
hidroxi-naftalen-1-
ilazo)naftalen-1-
sulfonat de sodiu şi B:
1-[2-hidroxi-5-(4-
metoxi-fenilazo)
fenilazo] naftalen-2-ol
417-
280-9
30785-
74-1
Xi; R41
N; R50-53
Xi; N
R: 41-50/53
S: (2-)26-
39-60-61
611-122-00-
4
(di-[N-(3-(4-[5-(5-
amino-3-metil-1-
fenilpirazol-4-il-azo)-
2,4-disulfo-anilino]-6-
cloro-1,3,5-triazin-2-ilamino}
fenil)sulfamoil]
(di-sulfo)
ftalocianinato) nichelat
de hexasodiu
417-
250-5
151436-
99-6
Xi; R41
R43
Xi
R: 41-43
S: (2-)22-
24-26-37/39
611-123-00-
X
424-
310-4
178452-
66-9
Xi; R41 Xi
3-(2,4-bis(4-((5-(4,6-
bis(2-
aminopropilamino)-
1,3,5-triazin-2-
ilamino)-4-hidroxi-2,7-
disulfo-naftalen-3-il)
azo) fenilamino)-
1,3,5-triazin-6-ilamino)
propildietillactat
de amoniu
R: 41
S: (2-)26-39
611-124-00-
5
amestec de:
5-amino-3-(5-[4-
cloro-6-[4-(2-
sulfoxietoxisulfonato)
fenilamino]-1,3,5-
triazin-2-il-amino}-2-
sulfonatofenilazo)-6-
[5-(2,3-
dibromopropionilamino)-
2-
sulfonatofenilazo]-4-
hidroxinaftalen-2,7-
disulfonat de
pentasodiu;
5-amino-6-[5-(2-
bromo-acriloilamino)-
2-sulfonato-fenilazo]-
3-(5-(4-cloro-6-[4-(2-
sulfoxietoxisulfonato)
fenilamino]-1,3,5-
triazin-2-il-amino}-2-
sulfonatofenilazo)-4-
hidroxinaftalen-2,7-
disulfonat de
pentasodiu;
5-amino-3-[5-[4-
cloro-6-[4-
424-
320-9
180778-
23-8
Xi; R41
N; R51-53
Xi; N
R: 41-51/53
S: (2-)26-
39-61

Page 244 of 396
(vinilsulfonil)
fenilamino]-1,3,5-
triazin-2-ilamino}-2-
sulfonatofenilazo]-6-
[5-(2,3-
dibromopropionilamino)-
2-
sulfonatofenilazo]-4-
hidroxinaftalen-2,7-
disulfonat de
tetrasodiu
611-125-00-
0
amestec de:
sare disodică a
complexului 6-[3-
carboxi-4,5-dihidro-5-
oxo-4-sulfonatofenil)
pirazolin-4-ilazo]-3-2-
oxido-4-(etensulfonil)-
5-metoxi-fenilazo]-4-
oxidonaftalen-2-
sulfonat de cupru (II);
sare disodică a
complexului 6-[3-
carboxi-4,5-dihidro-
423-
940-7
– Xi; R41
N; R51-53
Xi; N
R: 41-51/53
S: (2-)26-
39-61
5-oxo-4-sulfonatofenil)
pirazolin-4-ilazo]-3-[2-
oxido-4-(2-
hidroxietilsulfonil)-5-
metoxifenilazo]-4-
oxido-naftalen-2-
sulfonat de cupru(ll)
611-126-00-
6
diclorură de 2,6-bis-
(2-(4-(4-
aminofenilamino)
fenilazo)-1,3-dimetil-
3H-im idazol)-4-
dimetilam ino-1,3,5-
triazină
424-
120-1
174514-
06-8
Xi; R41
N; R50-53
Xi; N
R: 41-50/53
S: (2-)26-
39-60-61
611-127-00-
1
4-amino-6-(5-(4-(2-
etilfenil-amino)-6-(2-
sulfatoetan-sulfonil)-
1,3,5-triazin-2-ilamino)-
2-
sulfonatofenilazo)-5-
hidroxi-3-(4-(2-
sulfatoetan-sulfonil)
fenilazo) naftalen-2,7-
disulfonat de
pentasodiu
423-
790-2
– R5
Xi; R41
R43
R 52-53
Xi
R: 5-41-43-
52/53
S: (2-)22-
26-
36/37/39-
41-61
611-128-00-
7
sare de sodiu a
acidului N,N’-bis{6-
cloro-4-[6-(4-
vinilsulfonilfenilazo)-
2,7-disulfonic-5-
hidroxi-nafto-4-
ilamino]-1,3,5-triazin-
2-il)-N-(2-hidroxietil)
etan-1,2-diamină
419-
500-9
171599-
85-2
Xi; R41 R43 Xi
R: 41-43
S: (2-)22-
24-26-37/39
611-129-00-
2
amestec de:
acid 5-[(4-[(7-amino-
1-hidroxi-3-sulfo-2-
naftil) azo]-2,5-
dietoxifenil)azo]-2-[(3-
fosfonofenil)azo]
benzoic;
acid 5-[(4-[(7-amino-
1-hidroxi-3-sulfo-2-
naftil) azo]-2,5-
dietoxifenil)azo]-3-[(3-
fosfonofenil)azo]
benzoic
418-
230-9
163879-
69-4
E; R2
Repr.Cat.3;
R62
Xn; R48/22
R43
N; R51-53
E;
Xn; N
R: 2-43-
48/22-62-
51/53
S: (2-)26-
35-36/37-61
611-130-00-
8
2-[6-[7-(2-
carboxilatofenilazo)-8-
418-
520-5
183130-
96-3
Xi; R36
N; R50-53
Xi; N
R: 36-50/53

Page 245 of 396
hidroxi-3,6-
disulfonato-1-
naftilamino]-4-hidroxi-
1,3,5-triazin-2-
ilamino]benzoat de
tetraamoniu
S: (2-)26-
39-60-61
611-131-00-
3
2-[2-hidroxi-3-(2-
clorofenil) carbamoil-
1-naftilazo]-7-[2-
hidroxi-3-(3-metilfenil)
420-
580-2
– Repr.Cat.2;
R61
R53
T
R: 61-53
S: 53-45-61
carbamoil-1-naftilazo]
fluoren-9-onă
611-132-00-
9
bis{7-[4-( 1-butil-5-
ciano-1,2-dihidro-2-
hidroxi-4-metil-6-oxo-
3-piridilazo)fenilsulfonilamino]-
5′-
nitro-3,3′-
disulfonatonaftalen-2-
azobenzen-1,2′-
diolato) cromat (III)
de pentasodiu
419-
210-2
– Xi; R41
R 52-53
Xi
R: 41-52/53
S: (2-)26-
39-61
611-133-00-
4
complex de fier produs
la fabricarea
coloranţilor azoici
obţinuţi prin cuplarea
unui amestec de 2-
amino-1-
hidroxibenzen-4-
sulfanilidă diazotată şi
2-amino-1-
hidroxibenzen-4-
sulfonamidă cu
resorcinol, amestecul
obţinut fiind apoi
supus unei a doua
reacţii de cuplare cu
un amestec de acid 3-
aminobenzen-1-
sulfonic (acid
metanilic) diazotat şi
de acid 4′-amino-4-
nitro-1,1′-
difenilamino-2-sulfonic
şi metalzare cu clorură
ferică, sare sodică
419-
260-5
– Xi; R41
N; R51-53
Xi; N
R: 41-51/53
S: (2-)26-
39-61
611-134-00-
X
2-(a[2-hidroxi-3-[4-
cloro-6-[4-(2,3-
dibromopropionilamino)-
2-
sulfonatofenil-amino]-
1,3,5-triazin-2-ilamino]-
5-sulfonatofenilazo]-
benzilidenhidrazino)-4-
sulfonatobenzoat de
trisodiu, complex de
cupru
423-
770-3
– Xi; R41
N; R51-53
Xi; N
R: 41-51/53
S: (2-)22-
26-39-61
611-135-00-
5
produs de reacţie
dintre : acid 2-[[4-
amino-2-ureidofenilazo]-
5-[(2-
(sulfooxi)etil) sulfonil]]
benzen sulfonic
Şi 2,4,6-trifluoropirimidina,
urmată de
o hidroliză parţială şi
obţinerea de săruri
duble de potasiu şi
sodiu
424-
250-9
– Xi; R41
R52-53
Xi
R: 41-52/53
S: (2-)26-
39-61
611-136-00-
0
format de2-[4-(2-
amonio-propilamino)-
6-[4-hidroxi-3-(5-
424-
260-3
– Repr.Cat.3;
R62
Xi; R41
Xn; N
R: 41-62-
51/53

Page 246 of 396
metil-2-metoxi-4-
sulfamoilfenilazo)-2-
sulfonatonaft-7-
ilamino]-1,3,5-triazin-
2-il-amino}-2-
aminopropil
N; R51-53 S: (2-)22-
26-
36/37/39-61
611-137-00-
6
6-terţ-butil-7-cloro-3-
tridecil-7,7a-dihidro-1
H-pirazol [5,1-c]-
1,2,4-triazol
419-
870-1
159038-
16-1
R53 R: 53
S: 61
611-138-00-
1
2-(4-aminofenil)-6-
terţ-butil-1H-pirazol
[1,5-b]-[1,2,4] triazol
415-
910-7
152828-
25-6
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)22-
24-37-61
611-140-00-
2
azafenidină – 68049-
83-2
T; R48/22
Repr. Cat. 2;
R61
Repr. Cat. 3;
R62
N; R50-53
T; N
R: 61-48/22-
62-50/53
S: 53-45-60-
61
C mai mare
sau egal cu
0.025 %: N;
R50/53
0.0025 %
mai mic sau
egal cu C <
0.025 %: N;
R51/53
0.00025 %
mai mic sau
egal cu C <
0.0025 %:
R52/53
612-001-00-
9
mono metilamină [1];
dimetilamină [2];
metilamină [3]
200-
820-0
[1]
204-
697-4
[2]
200-
875-0
[3]
74-89-5
[1]
124-40-
3 [2]
75-50-3
[3]
F+; R12
Xn; R20
Xi; R37/38-
41
F+; Xn
R: 12-20-
37/38-41
S: (2-)16-
26-39
C mai mare
sau egal cu 5
%: Xn; R20-
37/38-41
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 5 %:
Xi; R36
5
612-001-01-
6
mono metilamină ….%
[1];
dimetilamină….% [2];
metilamină….% [3]
B 200-
820-0
[1]
204-
697-4
[2]
200-
875-0
[3]
74-89-5
[1]
124-40-
3 [2]
75-50-3
[3]
F+; R12
Xn; R20/22
C; R34
F+; C
R: 12-20/22-
34
S: (1/2-)3-
16-26-29-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal
cu15%: C;
R20/22-34
10% mai mic
sau egal cu C
< 15%: C;
R34
5 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xi;
R36/37/38
612-002-00-
4
etilamină 200-
834-7
75-04-7 F+; R12
Xi; R36/37
F+; Xi
R: 12-36/37
S: (2-)16-
26-29
612-003-00-
X
dietilamină 203-
716-3
109-89-
7
F; R11
Xn;
R20/21/22
C; R35
F; C
R: 11-
20/21/22-35
S: (1/2-)3-
16-26-29-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
25 %: C;
R20/21/22-
35
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R35
5% mai mic
sau egal cu C
< 10%: C;
R34
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xi;
R36/37/38
612-004-00-
5
trietilamină 204-
469-4
121-44-
8
F; R11
Xn;
R20/21/22
F; C
R: 11-
20/21/22-35
C mai mare
sau egal cu
25 %: C;

Page 247 of 396
C; R35 S: (1/2-)3-
16-26-29-
36/37/39-45
R20/21/22-
35
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R35
5% mai mic
sau egal cu C
< 10%: C;
R34
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xi;
R36/37/38
612-005-00-
0
butilamină 203-
699-2
109-73-
9
F; R11
Xn;
R20/21/22
C; R35
F; C
R: 11-
20/21/22-35
S: (1/2-)3-
16-26-29-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
25 %: C;
R20/21/22-
35
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R35
5% mai mic
sau egal cu C
< 10%: C;
R34
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xi;
R36/37/38
612-006-00-
6
etilendiamină; 203-
468-6
107-15-
3
R10 C C mai mare
sau egal cu
25 %: C;
R21/22-34-
42/43
1,2-diaminoetan Xn; R21/22
C; R34
R42/43
R: 10-21/22-
34-42/43
S: (1/2-)23-
26-36/37/39-
45
10 % mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R34-42/43
2 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xn;
R36/38-42/43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 2 %: Xn;
R42/43
612-007-00-
1
izopropilamină;
2-aminopropan
200-
860-9
75-31-0 F+; R12
Xi;
R36/37/38
F+; Xi
R: 12-
36/37/38
S: (2-)16-
26-29
612-008-00-
7
anilină 200-
539-3
62-53-3 Carc. Cat. 3;
R40
Muta.Cat.3;
R68
T;
R23/24/25-
48/23/24/25
Xi; R41
R43
N; R50
T; N
R: 23/24/25-
40-41-43-
48/23/24/25-
68-50
S: (1/2-)26-
27-36/37/39-
45-46-61-63
C mai mare
sau egal cu
25 %: T, N;
R23/24/25-
40-41-43-
48/23/24/25-
50-68
10 % mai mic
sau egal cu C
< 25 %: T;
R20/21/22-
40-41-43-
48/23/24/25-
68
1 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: T;
R20/21/22-
40-43-
48/23/24/25-
68

Page 248 of 396
0,2 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
Xn;
R48/20/21/22
612-009-00-
2
săruri ale anilinei A – – Carc. Cat. 3;
R40
Muta. Cat. 3;
R68
T;
R23/24/25
Xi; R41
R43
N; R50
T; N
R: 23/24/25-
40-41-43-
48/23/24/25-
68-50
S: (1/2-)26-
27-36/37/39-
45-61-63
C mai mare
sau egal cu
25 %: T, N;
R23/24/25-
40-41-43-
48/23/24/25-
50-68
10 % mai mic
sau egal cu C
< 25 %: T;
R20/21/22-
40-41-43-
48/23/24/25-
68 1 % mai
mic sau egal
cu C < 10 %:
T;
R20/21/22-
40-43-
48/23/24/25-
68
0,2 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
Xn;
R48/20/21/22
612-010-00-
8
monocloroaniline;
dicloroaniline;
tricloroaniline, cu
excepţia celor
menţionate în anexă
C – – T;
R23/24/25
R33
N; R50-53
T; N
R: 23/24/25-
33-50/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-60-
61
612-011-00-
3
4-nitrozoanilină;
p-nitrozoanilină
211-
535-6
659-49-
4
Xn;
R20/21/22
Xn
R: 20/21/22
S: (2-)25-28
612-012-00-
9
o-nitroanilină [1];
m-nitroanilină [2];
p-nitroanilină [3]
C 201-
855-4
[1]
202-
729-1
[2] 202-
810-1
[31
88-74-4
[1]
99-09-2
[2]
100-01-
6 [3]
T;
R23/24/25
R33
R52-53
T
R: 23/24/25-
33-52/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-61
612-013-00-
4
acid metanilic;
acid 3-
aminobenzensulfonic
204-
473-6
121-47-
1
Xn;
R20/21/22
Xn
R: 20/21/22
S: (2-)25-28
612-014-00-
X
acid sulfanilic;
acid 4-
aminobenzensulfonic
204-
482-5
121-57-
3
Xi; R36/38
R43
Xi
R: 36/38-43
S: (2-)24-37
612-015-00-
5
N-metilanilină 202-
870-9
100-61-
8
T;
R23/24/25
R33
N; R50-53
T; N
R: 23/24/25-
33-50/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-60-
61
612-016-00-
0
N,N-dimetilanilină 204-
493-5
121-69-
7
Carc. Cat. 3;
R40
T; N
T; R23/24/25
N; R51-53
R: 23/24/25-
40-51/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-61
612-017-00-
6
tetril; N-metil,-
N,2,4,6-tetranitroanilină
207-
531-9
479-45-
8
E; R2
T; R23/24/25
R33
E; T
R: 2-
23/24/25-33
S: (1/2-)35-
45
612-018-00- hexil; 205- 131-73- E; R2 E; T+; N

Page 249 of 396
1 hexanitrodifenilamină;
bis(2,4,6-trinitrofenil)
amină
037-8 7 T+;
R26/27/28
R33
N; R51-53
R: 2-
26/27/28-33-
51/53
S: (1/2-)35-
36-45-61
612-019-00-
7
dipicrilamină, sare de
amoniu
220-
639-0
2844-
92-0
E
R1
T+;
R26/27/28
R33
N; R51-53
E; T+; N
R: 1-
26/27/28-33-
51/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-61
612-020-00-
2
1-naftilamină 205-
138-7
134-32-
7
Xn; R22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-51/53
S: (2-)24-61
612-022-00-
3
2-naftilamină E 202-
080-4
91-59-8 Carc. Cat. 1;
R45
Xn; R22
N; R51-53
T; N
R: 45-22-
51/53
S: 53-45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T, N;
R45-22-
51/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T; R45-
52/53 0,0
1 % mai mic
sau egal cu C
< 2,5 %: T;
R45
612-023-00-
9
fenilhidrazină [1];
clorură de
fenilhidraziniu [2];
clorhidrat de
fenilhidrazină [3];
sulfat de
fenilhidraziniu [4]
E 202-
873-5
[1]
200-
444-7
[2]
248-
259-0
[3]
257-
622-2
[4]
100-63-
0 [1]
59-88-1
[2]
27140-
08-5 [3]
52033-
74-6 [4]
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 3;
R68
T;
R23/24/25-
48/23/24/25
Xi; R36/38
R43
N; R50
T; N
R: 45-
23/24/25-
36/38-43-
48/23/24/25-
68-50
S: 53-45-61
612-024-00-
4
m-toluidină;
3-aminotoluen
203-
583-1
108-44-
1
T; R23/24/25
R33
N; R50
T; N
R: 23/24/25-
33-50
S: (1/2-)28-
36/37-45-61
612-025-00-
X
nitrotoluidine, cu
excepţia celor
menţionate în anexă
C – – T; R23/24/25
R33
N; R51-53
T; N
R: 23/24/25-
33-51/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-61
612-026-00-
5
difenilamină 204-
539-4
122-39-
4
T; R23/24/25
R33
N; R50-53
T; N
R: 23/24/25-
33-50/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-60-
61
612-027-00-
0
xilidine;
dimetilaniline, cu
excepţia celor
specificate în anexă
C – – T; R23/24/25
R33
N; R51-53
T; N
R: 23/24/25-
33-51/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-61
612-028-00-
6
p-fenilendiamină;
1,4-diaminobenzen
203-
404-7
106-50-
3
T; R23/24/25
Xi; R36
R43
N; R50-53
T+; N
R: 23/24/25-
36-43-50/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-60-
61
612-029-00-
1
diclorhidrat de 1,4-
diamino-
210-
834-9
624-18-
0
T; R23/24/25
Xi; R36
T; N
R: 23/24/25-
36-43-50/53
benzen;
diclorhidrat de p-
R43
N; R50-53
S: (1/2-)28-
36/37-45-

Page 250 of 396
fenilen-diamină 60-61
612-030-00-
7
sulfat 2-metil-pfenilen-
dlamlnă;
sulfat de 2,5-
diaminotoluen
210-
431-8
[1]
228-
871-4
[2]
615-50-
9 [1]
6369-
59-1 [2]
T; R25
Xn;
R20/21R43
N; R51-53
T; N
R: 20/21-25-
43-51/53
S: (1/2-)24-
37-45-61
612-031-00-
2
N,N-dimetilbenzen-
1,3-diamină [1];
4-amino-N,N-dimetilanilină
[2]
C 220-
623-3
[1]
202-
807-5
[2]
2836-
04-6 [1]
99-98-9
[2]
T; R23/24/25 T
R: 23/24/25
S: (1/2-)28-
45
612-032-00-
8
NNN’N’-tetrametil-pfenilen-
diamină
202-
831-6
100-22-
1
Xn;
R20/21/22
Xn
R: 20/21/22
S: (2-)28
612-033-00-
3
2-aminofenol 202-
431-1
95-55-6 Xn; R20/22
Muta. Cat. 3;
R68
Xn
R: 20/22-68
S: (2-)28-
36/37
612-034-00-
9
acid picramic;
2-amino-4,6-
dinitrofenol
202-
544-6
96-91-3 E
R1
Xn;
R20/21/22
R52-53
E; Xn
R: 1-
20/21/22-
52/53
S: (2-)35-61
612-035-00-
4
2-metoxianilină;
o-anisidină
E 201-
963-1
90-04-0 Carc. Cat. 2;
R45
Muta Cat. 3;
R68
T; R23/24/25
T
R: 45-
23/24/25-68
S: 53-45
612-036-00-
X
3,3′-
dimetoxibenzidină;
o-dianisidină
E 204-
355-4
119-90-
4
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R22
T
R: 45-22
S: 53-45
612-037-00-
5
săruri de 3,3′-
dimetoxi-benzidină;
săruri de o-dianisidină
AE – – Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R22
T
R: 45-22
S: 53-45
612-038-00-
0
2-nitro-p-anisidină;
4-metoxi-2-
nitroanilină
202-
547-2
96-96-8 T+;
R26/27/28
R33
R52-53
T+
R: 26/27/28-
33-52/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-61
612-039-00-
6
o-fenetidină;
2-etoxianilină
C 202-
356-4
94-70-2 T; R23/24/25
R33
T
R: 23/24/25-
33
S: (1/2-)28-
36/37-45
612-040-00-
1
2,4-dinotroanilină 202-
553-5
97-02-9 T+;
R26/27/28
R33
N; R51-53
T+; N
R: 26/27/28-
33-51/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-61
612-041-00-
7
4,4′-bis-o-toluidină;
3,3′-dimetilbenzidină
E 204-
358-0
119-93-
7
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R22
N; R51-53
T; N
R: 45-22-
51/53
S: 53-45-61
612-042-00-
2
benzidină;
1,1′-bifenil-4,4′-
diamină;
4,4′-diaminobifenil;
E 202-
199-1
92-87-5 Carc. Cat. 1;
R45
Xn; R22
N; R50-53
T; N
R: 45-22-
50/53
S: 53-45-60-
61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T, N;
R45-22-
50/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T, N;
R45-51/53
bifenil-4,4′-ilendiamină 0,0
1 % mai mic
sau egal cu C
< 2,5 %: T;
R45
612-043-00- NN’-dimetilbenzidină – 2810- Xn; Xn

Page 251 of 396
8 74-4 R20/21/22 R: 20/21/22
S: (2-)22-36
612-044-00-
3
NN’-diacetilbenzidină;
4,4′-diacetamidobifenil
210-
338-2
613-35-
4
Xn;
R20/21/22
Xn
R: 20/21/22
S: (2-)22-36
612-046-00-
4
alilamină 203-
463-9
107-11-
9
F; R11
T; R23/24/25
N; R51-53
F; T; N
R: 11-
23/24/25-
51/53
S: (1/2-)9-
16-24/25-45-
61
612-047-00-
X
benzilamină 202-
854-1
100-46-
9
Xn; R21/22
C; R34
CR
: 21/22-34
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
612-048-00-
5
dipropilamină 205-
565-9
142-84-
7
F; R11
Xn;
R20/21/22
C; R35
F; C
R: 11-
20/21/22-35
S: (1/2-)16-
26-36/37/39-
45
C mai mare
sau egal cu
25%: C;
R20/21/22-
35
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R35
5% mai mic
sau egal cu C
< 10%: C;
R34
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xi;
R36/37/38
612-049-00-
0
di-n-butilamină [1];
di-sec-butilamină [2]
203-
921-8
[1]
210-
937-9
[2]
111-92-
2 [1]
626-23-
3 [2]
R10
Xn;
R20/21/22
Xn
R: 10-
20/21/22
S: (2-)
612-050-00-
6
ciclohexilamină 203-
629-0
108-91-
8
R10
Xn; R21/22
C; R34
CR: 10-21/22-
34
S: (1/2-)
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
25%: C;
R21/22-34
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R34
2% mai mic
sau egal cu C
< 10%: Xi;
R36/38
612-051-00-
1
4,4′-
diaminodifenilmetan;
4,4′-metilendianilină
E 202-
974-4
101-77-
9
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 3;
R68
T;
R39/23/24/25
Xn;
R48/20/21/22
R43
N; R51-53
T; N
R: 45-
39/23/24/25-
43-
48/20/21/22-
68-51/53
S: 53-45-61
612-052-00-
7
(S)-sec-butilamină
[1];
(S)-2-aminobutan [1];
(R)-sec-butilamină
[2];
(R)-2-aminobutan [2];
sec-butilamină [3];
2-aminobutan [3]
C 208-
164-7
[1]
236-
232-6
[2]
237-
732-7
[3]
513-49-
5 [1]
13250-
12-9 [2]
13952-
84-6 [3]
F; R11
Xn; R20/22
C; R35
N; R50
F; C; N
R: 11-20/22-
35-50
S: (1/2-)9-
16-26-28-
36/37/39-45-
61
612-053-00-
2
N-etilanilină 203-
135-5
103-69-
5
T; R23/24/25
R33
T
R: 23/24/25-
33

Page 252 of 396
S: (1/2-)28-
37-45
612-054-00-
8
N,N-dietilanilină 202-
088-8
91-66-7 T; R23/24/25
R33
N; R51-53
T; N
R: 23/24/25-
33-51/53
S: (1/2-)28-
37-45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T, N;
R23/24/25-
33-51/53
5 % mai mic
sau egal cu C
< 25 %: T;
R23/24/25-
33-52/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 5 %:
Xn;
R20/21/22-
33-52/53
1 % mai mic
sau egal cu C
< 2,5 %: Xn;
R20/21/22-
33
612-055-00-
3
N-metil-o-toluidină
[1];
N-metil-m-toluidină
[2];
N-metil-p-toluidină [3]
C 210-
260-9
[1]
211-
795-0
[2]
210-
769-6
[3]
611-21-
2 [1]
696-44-
6 [2]
623-08-
5 [3]
T; R23/24/25
R33
R52-53
T
R: 23/24/25-
33-52/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-61
612-056-00-
9
N,N-dimetil-p-toluidină
[1];
N,N-dimetil-mtoluidină
[2];
N,N-dimetil-o-toluidină
[3]
C 202-
805-4
[1]
204-
495-6
[2]
210-
199-8
[31
99-97-8
[1]
121-72-
2 [2]
609-72-
3 [3]
T; R23/24/25
R33
R52-53
T
R: 23/24/25-
33-52/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T;
R23/24/25-
33-52-53
5 % mai mic
sau egal cu C
< 25 %: T;
R23/24/25-
33
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xn;
R20/21/22-
33
612-057-00-
4
piperazină 203-
808-3
110-85-
0
C; R34
R42/43
R52/53
CR
: 34-42/43-
52/53
S: (1/2-)22-
26-
36/37/39-
45-61
612-058-00-
X
dietilentriamină;
3-azapentan-1,5-
diamină;
2,2′-iminodi(etilamină)
203-
865-4
111-40-
0
Xn; R21/22
C; R34
R43
CR
: 21/22-34-
43
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
25%: C;
R21/22-34-
43
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: C; R34-
43
5% mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xi;
R36/38-43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xi;
R43
612-059-00- trietilentetramină; 203- 112-24- Xn; R21 C C mai mare

Page 253 of 396
5 3,6-diazaoctan-1,8-
diamină
950-6 3 C; R34
R43
R52-53
R: 21-34-43-
52/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
sau egal cu
25 %: C;
R21-34-43-
52/53
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: C; R34-
43
5 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xi;
R36/38-43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xi;
R43
612-060-00-
0
tetraetilenpentamină;
3,6,9-triazaundecan-
1,11-diamină
203-
986-2
112-57-
2
Xn; R21/22
C; R34
R43
N; R51-53
C; N
R: 21/22-34-
43-51/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: C, N;
R21/22-34-
43-51/53
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: C; R34-
43-52/53
5 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xi;
R36/38-43-
52/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 5 %:
Xi; R43-
52/53
1 % mai mic
sau egal cu C
< 2,5 %: Xi;
R43
612-061-00-
6
3-(dimetilamino)
propilamină; N,Ndimetil-
1,3-diaminopropan
203-
680-9
109-55-
7
R10
Xn; R22
C; R34
R43
CR
: 10-22-34-
43
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
25 %: C;
R22-34-43
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: C; R34-
43
5% mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xi;
R36/38-43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xi;
R43
612-062-00-
1
3-(dietilamino)
propilamină; N,Ndietil-
1,3-
diaminopropan
203-
236-4
104-78-
9
R10
Xn; R21/22
C; R34
R43
C
R: 10-21/22-
34-43
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
25%: C;
R21/22-34-
43
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: C; R34-
43
5% mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xi;
R36/38-43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xi;

Page 254 of 396
R43
612-063-00-
7
3,3′-iminodi
(propilamină);
dipropilentriamină
200-
261-2
56-18-8 T+; R26
T; R24
Xn; R22
C; R35
R43
T+; C
R: 22-24-26-
35-43
S: (1/2-)26-
28-
36/37/39-45
612-064-00-
2
pentaetilenhexamină; 223-
775-9
4067-
16-7
C; R34 C; N C mai mare
sau egal cu
25 %: C, N;
R34-43-
50/53
clorhidrat de 2-naftilamină
[2]
210-
313-6
[2]
612-52-
2 [2]
N; R51-53 S: 53-45-61
612-072-00-
6
4-aminobifenil;
4-bifenilamină
E 202-
177-1
92-67-1 Carc. Cat. 1;
R45
Xn; R22
T
R: 45-22
S: 53-45
612-073-00-
1
săruri de 4-
aminobifenil
AE – – Carc. Cat. 1;
R45
Xn; R22
T
R: 45-22
S: 53-45
612-074-00-
7
benzildimetilamină 203-
149-1
103-83-
3
R10
Xn;
R20/21/22
C; R34
R52-53
CR
: 10-
20/21/22-
34-52/53
S: (1/2-)26-
36-45-61
612-075-00-
2
2-
dimetilaminoetilamină;
2-
aminoetildimetilamină
203-
541-2
108-00-
9
F; R11
Xn; R21/22
C; R35
F; C
R: 11-21/22-
35
S: (1/2-)16-
23-26-28-
36-45
612-076-00-
8
etil-dimetil-amină;
N,N-dimetiletilamină;
N-etil,N-metilamină
209-
940-8
598-56-
1
F+; R12
Xn; R20/22
C; R34
F+; C
R: 12-20/22-
34
S: (1/2-)3-
16-26-36-45
612-077-00-
3
dimetilnitrozamină; Nnitrozodimetilamină
E 200-
549-8
62-75-9 Carc. Cat. 2;
R45
T+; R26
T; R25-48/25
N; R51-53
T+; N
R: 45-25-26-
48/25-51/53
S: 53-45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T+, N;
R45-25-26-
48/25-51/53
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T+; R45-
22-26-
48/25-52/53
7 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: T+;
R45-22-26-
48/22-52/53
3 % mai mic
sau egal cu C
< 7 %: T;
R45-22-23-
48/22-52/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 3 %:
T; R45-23-
48/22-52/53
1 % mai mic
sau egal cu C
< 2,5 %: T;
R45-23-
48/22
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
T; R45-20

Page 255 of 396
0,001 % mai
mic sau egal
cu C <
0,1%: T;
R45
612-078-00-
9
2,2′-diclorc-4,4′-
metilen-dianilină;
4,4′-metilen-bis(2-
cloro-anilină)
E 202-
918-9
101-14-
4
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R22
N; R50-53
T; N
R: 45-22-
50/53
S: 53-45-60-
61
612-079-00-
4
săruri ale 2,2′-dicloro-
4,4′-metilendianilină;
săruri ale 4,4′-metilenbis(
2-cloroanilină)
AE – – Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R22
N; R50-53
T; N
R: 45-22-
50/53
S: 53-45-60-
61
612-080-00-
X
4-amino-N,Ndietilanilină;
N,Ndietil-
p-fenilendiamniă
202-
214-1
93-05-0 T; R25
C; R34
T
R: 25-34
S: (1/2-)26-
36-45
612-081-00-
5
săruri de 4,4′-bi-otoluidin;
săruri de 3,3′-dimetil-
AE 210-
322-5
[1]
612-82-
8 [1]
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R22
T; N
R: 45-22-
51/53
612-092-00-
5
N,N’-(2,2-
dimetilpropiliden)-
hexametilendiamină
401-
660-6
1000-
78-8
Xi; R38
R43
Xi
R: 38-43
S: (2-)24-37
612-093-00-
0
3,5-dicloor-4-(1,1,2,2-
tetrafluoroetoxi)-
anilină
401-
790-3
104147-
32-2
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)
24/25-26-
57-60-61
612-094-00-
6
clorhidrat de 4-(2-clor-
4-trifluormetil)fenoxi-
2-fluoroanilină
402-
190-4
– T; R48/25
Xn; R22-
48/20
Xi; R41
R43
N; R50-53
T; N
R: 22-41-43-
48/20-
48/25-50/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-60-61
612-095-00-
1
benzoat de benzil-2-
hidroxidodecildimetilamoniu
402-
610-6
113694-
52-3
C; R34
Xn; R22
N; R50-53
C; N
R: 22-34-
50/53
S: (1/2-)26-
28-
36/37/39-
45-60-61
612-096-00-
7
4,4′-carbonimidoilbis
[N,N-dimetilanilină];
auramină
207-
762-5
492-80-
8
Carc. Cat. 3;
R40
Xn; R22
Xi; R36
N; R51-53
Xn; N
R: 22-36-40-
51/53
S: (2-)
36/37-61
612-097-00-
2
săruri de 4,4′-
carbonimidoil bis[N,Ndimetilanilină];
săruri de auramină
A – – Carc. Cat. 3;
R40
Xn; R22
Xi; R36
N; R51-53
Xn; N
R: 22-36-40-
51/53
S: (2-)
36/37-61
612-098-00-
8
nitrozodipropilamină E 210-
698-0
621-64-
7
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R22
N; R51-53
T; N
R: 45-22-
51/53
S: 53-45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T+;
R45-22
0.001 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T; R45
612-099-00-
3
4-metil-mfenilendiamină;
2,4-toluendiamină
E 202-
453-1
95-80-7 Carc. Cat. 2;
R45
T; R25
Xn; R21
Xi; R36
R43
N; R51-53
T; N
R: 45-21-25-
36-43-51/53
S: 53-45-61
612-100-00-
7
propilendiamină 201-
155-9
78-90-0 R10
Xn; R21/22
C
R: 10-21/22-

Page 256 of 396
C; R35 35
S: (1/2-)26-
37/39-45
612-101-00-
2
metenamină;
hexametilentetramină
202-
905-8
100-97-
0
F; R11
R42/43
F; Xn
R: 11-42/43
S: (2-)16-
22-24-37
612-102-00-
8
N,N’-bis(3-
aminopropil)
metilamină
203-
336-8
105-83-
9
T; R23/24
Xn; R22
C; R34
T
R: 22-23/24-
34
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
612-103-00-
3
N.N.N’.N’-
tetrametiletilendiamină
203-
744-6
110-18-
9
F; R11
Xn; R20/22
C; R34
F; C
R: 11-20/22-
34
S: (1/2-)16-
26-
36/37/39-45
612-104-00-
9
hexametilendiamină 204-
679-6
124-09-
4
Xn; R21/22 C
Xi; R37
C; R34
R: 21/22-34-
37
S: (1/2-)22-
26-
36/37/39-45
612-105-00-
4
2-piperazin-1-
iletilamină
205-
411-0
140-31-
8
Xn; R21/22
C; R34
R43
R52-53
CR
: 21/22-34-
43-52/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
612-106-00-
X
2,6-dietilanilină 209-
445-7
579-66-
8
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)23-24
612-107-00-
5
1-feniletilamină[1];
[DL]-ametilbenzilamină
[2]
202-
706-6
[1]
210-
545-8
[2]
98-84-0
[1]
618-36-
0 [2]
Xn; R21/22
C; R34
CR
: 21/22-34
S: (1/2-)26-
28-
36/37/39-45
612-108-00-
0
3-am
inopropiltrietoxisilan
213-
048-4
919-30-
2
Xn; R22
C; R34
CR
: 22-34
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
612-109-00-
6
bis(2-dimetilaminoetil)
(metil) amină
221-
201-1
3030-
47-5
T; R24
Xn; R22
C; R34
T
R: 22-24-34
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
612-110-00-
1
2,2′-dimetil-4,4′-
metilen bis
(ciclohexilamină)
229-
962-1
6864-
37-5
T; R23/24
Xn; R22
C; R35
N; R51-53
T; C; N
R: 22-23/24-
35-51/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
612-111-00-
7
2-metil-mfenilendiamină;
2,6-toluendiamină
212-
513-9
823-40-
5
Muta. Cat. 3;
R68
Xn; R21/22
R43
N; R51-53
Xn; N
R: 21/22-43-
51/53-68
S: (2-)24-
36/37-61
612-112-00-
2
p-anisidină;
4-metoxianilină
203-
254-2
104-94-
9
T+;
R26/27/28
R33
N; R50
T+; N
R: 26/27/28-
33-50
S: (1/2-)28-
36/37-45-61
612-113-00-
8
6-metil-2,4-bis
(metiltio) fenilen-1,3-
diamină
403-
240-8
106264-
79-3
Xn; R22
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 22-43-
50/53
S: (2-)24-
37-60-61
612-114-00-
3
hidrogeno 2,3-bis
(benzoil-oxi)succinat
404-
390-7
– F; R11
R43
F; Xi
R: 11-43-

Page 257 of 396
de R.R-2-hidroxi-5-(1-
hidroxi-2-(fenil-but-2-
ilamino)etil)benzamidă
R52-53 52/53
S: (2-)24-
37-61
612-115-00-
9
hidrogenosulfat de
dimetildioctadecilamoniu
404-
050-8
123312-
54-9
Xi; R36
R53
Xi
R: 36-53
S: (2-)26-
39-61
612-116-00-
4
fosfat de alchil(C8-18)
bis (2-hidroxietil)
amoniu şi de bis(2-
etilhexil)
404-
690-8
68132-
19-4
T; R23
C; R34
R43
N; R50-53
T; N
R: 23-34-43-
50/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-60-61
612-117-00-
X
săruri ale acidului
metil-fosfonic cu terţalchil
(C12-
404-
750-3
119415-
07-5
Xn; R22
C; R34
C; N
R: 22-34-
51/53
612-127-00-
4
3-aminofenol 209-
711-2
591-27-
5
Xn; R20/22
N; R51-53
Xn; N
R: 20/22-
51/53
S: (2-)28-61
612-128-00-
X
4-aminofenol 204-
616-2
123-30-
8
Muta. Cat. 3;
R68
Xn; R20/22
N; R50-53
Xn; N
R: 20/22-
50/53-68
S: (2-)28-
36/37-60-61
612-129-00-
5
diizopropilamină 203-
558-5
108-18-
9
F; R11
Xn; R20/22
C; R34
F; C
R: 11-20/22-
34
S: (1/2-)16-
26-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
25 %: C;
R20/22-34
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R34
5 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xi;
R36/37/38
612-130-00-
0
2,6-diamino-3,5-dietiltoluen
[1];
4,6-dietil-2-metil-1,3-
benzen-diamină [1];
2,4-diamino-3,5-dietiltoluen
[2];
2,4-dietil-6-metil-1,3-
benzen-diamină [2];
dietilmetilbenzendiamină
[3]
C 218-
255-3
[1]
218-
256-9
[2]
270-
877-4
[3]
2095-
01-4 [1]
2095-
02-5 [2]
68479-
98-1 [3]
Xn; R21/22-
48/22
Xi; R36
N; R50-53
Xn; N
R: 21/22-36-
48/22-50/53
S: (2-)26-
28-
36/37/39-
60-61
612-131-00-
6
clorură de didecildimetilamoniu
230-
525-2
7173-
51-5
Xn; R22
C; R34
C
R: 22-34
S: (2-)26-
36/37/39-45
612-132-00-
1
N,N’-difenil-pfenilendiamină;
N,N’-
difenil-1,4-benzendiamină
200-
806-4
74-31-7 R43
R52-53
Xi
R: 43-52/53
S: (2-)24-
37-61
612-133-00-
7
sulfat de (4-amonio-mtolil)
etil(2-hidroxietil)
amoniu;
sulfat de 4-(N-etil-N-2-
hidroxi-etil)-2-
metilfenilen-diamină
247-
162-0
25646-
77-9
T; R25
Xn; R48/22
R43
N; R50-53
T; N
R: 25-43-
48/22-50/53
S: (1/2-)24-
37-45-60-61
612-134-00-
2
sesquisulfat de N-(2-(4-
amino-N-etil-m-toluidin)
etil)metansulfonamldă;
sesquisulfat de 4-(Netil-
N-2-
metansulfonilaminoetil)-
2-metilfenilendiamină
monohidrat
247-
161-5
25646-
71-3
Xn; R22
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 22-43-
50/53
S: (2-)24-
37-60-61
612-135-00-
8
N-2-naftilanilină; Nfenil-
2-naftilamină
205-
223-9
135-88-
6
Carc. Cat. 3;
R40
Xi; R36/38
Xn; N
R: 36/38-40-
43-51/53

Page 258 of 396
R43
N; R51-53
S: (2-)26-
36/37-61
612-136-00-
3
N-isopropil-N’-fenil-pfenilen-
diamină
202-
969-7
101-72-
4
Xn; R22
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 22-43-
50/53
S: (2-)24-
37-60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn, N;
R22-43-
50/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi, N;
R43-51/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 2,5
%: Xi; R43-
52/53
0,1 % mai
mic sau egal
cu C< 0,25
%: Xi; R43
612-137-00-
9
4-cloroanilină E 203-
401-0
106-47-
8
Carc. Cat. 2;
R45
T; R23/24/25
R43
N; R50-53
T; N
R: 45-
23/24/25-
43-50/53
S: 53-45-60-
61
612-138-00-
4
N-(2,6-dimetilfenil)-N-
(2-furilcarbonil) DLalaninat
de metil;
furalaxil
260-
875-1
57646-
30-7
Xn; R22
R52-53
Xn
R: 22-52/53
S: (2-)
36/37/39-61
612-139-00-
X
2-(benzotiazol-2-iloxi)-
N-metil-Nfenilacetamidă;
mefenacet
277-
328-8
73250-
68-7
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
612-140-00-
5
compuşi (cloruri) de
amoniu cuaternar, de
benzil-alchil (C8-18)-
dimetil,
264-
151-6
63449-
41-2
Xn; R21/22
C; R34
N; R50
C; N
R: 21/22-34-
50
S: (2-)
36/37/39-
45-61
612-141-00-
0
4,4′-metilenbis(2-
etilanilină);
4,4′-metilenbis(2-
etilbenzen-amina)
243-
420-1
19900-
65-3
Carc. Cat. 3;
R40
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-40-
50/53
S: (2-)
36/37-60-61
612-142-00-
6
bifenil-2-ilamina;
2-amino-bifenil
201-
990-9
90-41-5 Carc. Cat. 3;
R40
Xn; R22
R52-53
Xn
R: 22-40-
52/53
S: (2-)
36/37-61
612-143-00-
1
monoclorhidrat de
N5.N5-dietiltoluen-
2,5-diamină;
monoclorhidrat de 4-
dietil-amino-2-
metilanilină
218-
130-3
2051-
79-8
T; R25
Xi; R36
R43
N; R50-53
T; N
R: 25-36-43-
50/53
S: (1/2-)24-
26-37-45-
60-61
612-144-00-
7
flumetralin (ISO); N-
(2-cloro-6-
fluorobenzil)-N-etil-
, , -trifluoro-2,6-
dinitro-p-toluidină
– 62924-
70-3
Xi; R36/38
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 36/38-43-
50/53
S: (2-)
36/37-60-61
612-145-00-
2
o-fenilendiamină 202-
430-6
95-54-5 Carc. Cat. 3;
R40
Muta. Cat. 3;
R68
T; R25
Xn; R20/21
Xi; R36
R43
N; R50-53
T; N
R: 20/21-25-
36-40-43-
50/53-68
S: (1/2-)28-
36/37-45-
60-61
612-146-00- diclorhidrat de o- 210- 615-28- Carc. Cat. 3; T; N

Page 259 of 396
8 fenilendiamină 418-7 1 R40
Muta. Cat. 3;
R68
T; R25
Xn; R20/21
Xi; R36
R43
N; R50-53
R: 20/21-25-
36-40-43-
50/53-68
S: (1/2-)28-
36/37-45-
60-61
612-147-00-
3
m-fenilendiamină 203-
584-7
108-45-
2
Muta. Cat. 3;
R68
T; R23/24/25
T; N
R: 23/24/25-
36-43-
50/53-
Xi; R36
R43
N; R50-53
68
S: (1/2-)28-
36/37-45-
60-61
612-148-00-
9
diclorhidrat de mfenilen-
diamină
208-
790-0
541-69-
5
Muta. Cat. 3;
R68
T; R23/24/25
Xi; R36
R43
N; R50-53
T; N
R: 23/24/25-
36-43-
50/53-68
S: (1/2-)28-
36/37-45-
60-61
612-149-00-
4
1,3-difenilguanidina 203-
002-1
102-06-
7
Repr. Cat. 3;
R62
Xn; R22
Xi;
R36/37/38
N; R51-53
Xn; N
R: 22-
36/37/38-
51/53-62
S: (2-)26-
36/37/39-61
612-150-00-
X
spiroxamina;
(8-terţ-butil-1,4-
dioxa-spiro[4,5]dec-2-
ilmetil)-etil-propilamină
– 118134-
30-8
Xn;
R20/21/22
Xi; R38
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 20/21/22-
38-43-50/53
S: (2-)
36/37/39-
46-60-61
612-151-00-
5
diaminotoluen, produs
tehnic-amestec de [2]
şi [3];
metil-fenilendiamină
[1];
4-metil-mfenilendiamină[
2];
2-metil-mfenilendiamină
[3]
E 246-
910-3
[1]
202-
453-1
[2]
212-
513-9
[31
25376-
45-8 [1]
95-80-7
[2]
823-40-
5 [3]
Carc. Cat. 2;
R45
T; R25
Xn; R20/21
Xi; R36
R43
N; R51-53
T; N
R: 45-20/21-
25-36-43-
51/53
S: 53-45-61
612-152-00-
0
N,N-dietil-N’,N’-
dimetil-propan-1,3-
diil-diamină
406-
610-7
62478-
82-4
R10
Xn; R20/22-
48/20
C; R35
R52-53
CR
: 10-20/22-
35-48/20-
52/53
S: (1/2-)26-
28-
36/37/39-
45-61
612-153-00-
6
monoclorhidrat de 4-
[N-etil-N-(2-
hidroxietil)amino]-1-
(2-hidroxietil)amino-2-
nitro-benzen
407-
020-2
132885-
85-9
Xn; R22
R43
R52-53
Xn
R: 22-43-
52/53
S: (2-)22-
24-37-61
612-154-00-
1
6′-(izobutiletilamino)-
3′-metil-2′-fenilaminospiro-[
izobenzo-2-
oxofuran-7,9′-[9H]-
xantenă]
410-
890-6
95235-
29-3
R53 R: 53
S: 61
612-155-00-
7
2′-anilino-6′-((3-
etoxipropil) etilamino)-
3′-metilspiro
(izobenzo-3-oxofuran
)-1-(1H)-9′-
xantenă
411-
730-8
93071-
94-4
R53 R: 53
S: 61
612-156-00-
2
amestec de:
clorură de
trihexadecilmetilamoniu;
405-
620-9
– Xi; R41
N; R50-53
Xi; N
R: 41-50/53
S: (2-)26-
39-60-61

Page 260 of 396
clorură dedihexadecildimetilamoniu
612-157-00-
8
clorhidrat de (Z)-1-
benzo [b]tien-2-
iletanon oximă
410-
780-8
– Xn; R22-
48/22
Xi; R41 R43
N; R51-53
Xn; N
R: 22-41-43-
48/22-51/53
S: (2-)22-
26-
36/37/39-61
612-158-00-
3
amestec de:
bis(5-dodecil(C12
ramificat)-2-
hidroxibenzald-oximat)
de cupru (II);
4-
dodecilsalicilaldoxima
410-
820-4
– R53 R: 53
S: 61
612-159-00-
9
produşi de reacţie
dintre :
trimetilhexametilen
diamină (un amestec
de 2,2,4-trimetil-1,6-
hexandiamină şi 2,4,4-
trimetil-1,6-
hexandiamină,
conform listelor
EINECS );
Epoxid 8 (derivaţi ai
mono[(alchil(C10-16)-
oxi) metil] oxiran);
acid p-toluen-sulfonic
410-
880-1
– Xn; R22
C; R34
N; R50-53
C; N
R: 22-34-
50/53
S: (1/2-)23-
26-
36/37/39-
45-60-61
612-160-00-
4
p-toluidină [1]
4-aminotoluen [1]
clorură de p-toluidiniu
[2]
sulfat de p-toluidină
(1: 1) [3]
203-
403-1
[1]
208-
740-8
[2]
208-
741-3
[31
106-49-
0 [1]
540-23-
8 [2]
540-25-
0 [3]
Carc. Cat. 3;
R40
T; R23/24/25
Xi; R36
R43
N; R50
T; N
R: 23/24/25-
36-40-43-50
S: (1/2-)28-
36/37-45-61
612-161-00-
X
2,6-xilidină 2,6-
dimetilanilină
201-
758-7
87-62-7 Carc. Cat. 3;
R40
Xn;
R20/21/22
Xi; R37/38
N; R51-53
Xn; N
R: 20/21/22-
37/38-40-
51/53
S: (2-)23-
25-36/37-61
612-162-00-
5
clorură de dimetildioctadecilamoniu
DODMAC
203-
508-2
107-64-
2
Xi; R41
N; R50-53
Xi; N
R: 41-50/53
S: (2-)24-
26-39-46-
60-61
612-163-00-
0
metalaxil-M (ISO);
mefenoxam ;
(R)-2-[(2,6-
dimetilfenil)-
metoxiacetilamino]
propionat de metil
– 70630-
17-0
Xn; R22
Xi; R41
Xn
R: 22-41
S: (2-)26-
39-46
612-164-00-
6
2-butil-2-etil-1,5-
diamino-pentan
412-
700-7
137605-
95-9
Xn; R21/22-
48/22
C; R34
R43 R52-53
CR
: 21/22-34-
43-48/22-
52/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
612-165-00-
1
N,N’-difenil-N,N’-bis(3-
metil-fenil)-(1,1′-
difenil)-4,4′-diamină
413-
810-8
65181-
78-4
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
612-166-00-
7
amestec de:
fosfat de cis-(5-
amoniu-
411-
830-1
114765-
88-7
Xi; R41 R43 Xi
R: 41-43-
52/53
1,3,3-trimetil)-
ciclohexan-metilamoniu
(1: 1);
fosfat de trans-(5-
R52-53 S: (2-)24-
26-37/39-61

Page 261 of 396
amoniu-1,3,3-trimetil)-
ciclohexan-metilamoniu
(1: 1)
612-167-00-
2
clorhidrat de 5-acetil-3-
amino-10,11-dihidro-5Hdibenz[
b,f] azepină
410-
490-1
– Xn; R22-
48/22
Xi; R41
R43
N; R51-53
Xn; N
R: 22-41-43-
48/22-51/53
S: (2-)22-
26-
36/37/39-61
612-168-00-
8
3,5-dicloro-2,6-difluoropiridin-
4-amină
220-
630-1
2840-
00-8
Xn; R21/22
N; R51-53
Xn; N
R: 21/22-
51/53
S: (2-)
36/37-61
612-170-00-
9
4-
clorofenilciclopropilceton-
O-(4-aminobenzil)oximă
405-
260-2
– Xn; R22
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 22-43-
50/53
S: (2-)24-
37-60-61
612-171-00-
4
N,N,N’,N’-tetraglicidil-
4,4′-diamino-3,3′-dietildifenilmetan
410-
060-3
130728-
76-6
Muta. Cat. 3;
R68
R43
N; R51-53
Xn; N
R: 43-68-
51/53
S: (2-)
36/37-61
612-172-00-
X
4,4′-metilenbis(N,N’-
dimetil-ciclohexanamină)
412-
840-9
13474-
64-1
Xn; R22-
48/22
C; R35
R52-53
C R: 22-35-
48/22-52/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
612-173-00-
5
1-amino-4-(4-terţ-butilanilino)
antrachinon-2-
sulfonat de litiu
411-
140-0
125328-
86-1
Xi; R41
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 41-43-
51/53
S: (2-)22-
26-
36/37/39-61
612-174-00-
0
4,4-dimetoxibutilamină 407-
690-6
19060-
15-2
Xn; R22
C; R34
R43
R52-53
C R: 22-34-43-
52/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
612-175-00-
6
diclorhidrat de 2-(Oamino-
oxi)etilamină
412-
310-7
37866-
45-8
R43
R52-53
Xi
R: 43-52/53
S: (2-)24-
37-61
612-176-00-
1
polimer de 1,3-dibromopropan
şi de N,N-dietil-
N’,N’-dimetil-1,3-propandiamină
410-
570-6
143747-
73-3
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
612-177-00-
7
2-naftilam ino-6-
sulfometil-amidă;
2-am ino-Nmetilnaftalen-
6-
sulfonamidă
412-
120-4
104295-
55-8
Xn; R48/22
R43
N; R51-53
Xn; N
R: 43-48/22-
51/53
S: (2-)22-
36/37-61
612-178-00-
2
disulfat de 1,4,7,10-
tetraaza-ciclododecan
412-
080-8
112193-
77-8
Xn; R22
Xi; R37-41
R52-53
Xn
R: 22-37-41-
52/53
S: (2-)26-
36/37/39-61
612-179-00-
8
clorură de 1-(2-propenil) 412-
740-5
25965-
81-5
Xn; R22 Xn
piridiniu R43 R: 22-43
S: (2-)24-37
612-180-00-
3
3-aminobenzilamină 412-
230-2
4403-
70-7
Xn; R22
C; R34
N; R51-53
C; N
R: 22-34-
51/53
S: (1/2-)22-
26-

Page 262 of 396
36/37/39-
45-61
612-181-00-
9
2-feniltioanilină 413-
030-8
1134-
94-7
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)24-
37-61
612-182-00-
4
bromură de 1-etil-1-
metil-morfoliniu
418-
210-1
65756-
41-4
Muta. Cat.
3; R68
Xn
R: 68
S: (2-)36/37
612-183-00-
X
bromură de 1-etil-1-
metil-pirolidiniu
418-
200-5
69227-
51-6
Muta. Cat.
3; R68
Xn
R: 68
S: (2-)36/37
612-184-00-
5
6′-(dibutilamino)-3′-metil-
2′-(fenilamino)spiro
[izobenzofuran-1(3H), 9-
(9H)-xanten]-3-onă
403-
830-5
89331-
94-2
R 52-53 R: 52/53
S: 61
612-185-00-
0
iodură de 1-[3-[4-
((heptadecafluorononil)
oxi)benzamido] propil]-
N,N,N-trimetilamoniu
407-
400-8
59493-
72-0
Xi; R41
N; R50-53
Xi; N
R: 41-50/53
S: (2-)26-
39-60-61
612-186-00-
6
sulfat de bis(N-(7-hidroxi-
8-metil-5-fenilfenazin-3-
iliden) dimetilamoniu)
406-
770-8
149057-
64-7
Xn; R48/22
Xi; R41
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 41-43-
48/22-50/53
S: (2-)22-
26-
36/37/39-
60-61
612-187-00-
1
2,3,4-trifluoroanilină 407-
170-9
3862-
73-5
Xn; R21/22-
48/22
Xi; R38-41
N; R51-53
Xn; N
R: 21/22-
38-41-
48/22-51/53
S: (2-)23-
26-
36/37/39-61
612-188-00-
7
4,4′-(9H-fluoren-9-iliden)-
bis(2-cloroanilină)
407-
560-9
107934-
68-9
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
612-189-00-
2
diclorhidrat de 4-amino-2-
(aminometil)fenol
412-
510-4
135043-
64-0
Xn; R22
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 22-43-
50/53
S: (2-)22-
24-37-60-61
612-190-00-
8
4,4′-metilenbis-(2-
izopropil-6-metilanilină)
415-
150-6
16298-
38-7
Xn; R48/22
N; R51-53
Xn; N
R: 48/22-
51/53
S: (2-)36-61
612-191-00-
3
polimer de clorhidrat de
alilamină
415-
050-2
71550-
12-4
Xn; R22
R43
Xn
R: 22-43
S: (2-)36/37
612-192-00-
9
2-izopropil-4-(N-metil)
amino-metiltiazol
414-
800-6
154212-
60-9
Xn; R21/22
Xi; R38-41
N; R51-53
Xn; N
R: 21/22-
38-41-51/53
S: (2-)26-
36/37/39-61
612-193-00-
4
3-
metilaminometilfenilamină
414-
570-7
18759-
96-1
Xn; R21/22 C; N
C; R34
R43
N; R50-53
R: 21/22-34-
43-50/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-60-61
612-194-00-
X
clorură de 2-hidroxi-3-
[(2-hidroxietil)-[2-(1-
oxo-tetradecil) amino]
etil]amino]-N,N,Ntrimetil-
1-propanamoniu
414-
670-0
141890-
30-4
Xn; R22
Xi; R41
N; R50-53
Xn; N
R: 22-41-
50/53
S: (2-)26-
39-60-61
612-195-00-
5
1,5-naftalen disulfonat
de bis[tributil(4-
metilbenzil) amoniu]
415-
210-1
– Xn; R20/22
Xi; R41
N; R50-53
Xn; N
R: 20/22-41-
50/53

Page 263 of 396
S: (2-)26-
36/39-60-61
612-196-00-
0
4-cloro-o-toluidină
[1];
clorhidrat de 4-cloroo-
toluidină [2]
E 202-
441-6
[1]
221-
627-8
[2]
95-69-2
[1]
3165-
93-3 [2]
Carc.Cat.2;
R45
Muta.Cat.3;
R68
T; R23/24/25
N; R50-53
T; N
R: 45-
23/24/25-
68-50/53
S: 53-45-60-
61
612-197-00-
6
2,4,5-trimetilanilină
[1];
clorhidrat de 2,4,5-
trimetilanilină [2]
E 205-
282-0
[1]
– [2]
137-17-
7 [1]
21436-
97-5 [2]
Carc.Cat.2;
R45
T; R23/24/25
N; R51-53
T; N
R: 45-
23/24/25-
51/53
S: 53-45-61
612-198-00-
1
4,4′-tiodianilină şi
săruri de 4,4′-
tiodianilină
E 205-
370-9
139-65-
1
Carc.Cat.2;
R45
Xn; R22
N; R51-53
T; N
R: 45-22-
51/53
S: 53-45-61
612-199-00-
7
4,4′-oxidianilină şi
săruri de 4,4′-
oxidianilină;
p-aminofenil-eter
E 202-
977-0
101-80-
4
Carc.Cat.2;
R45
Muta.Cat.2;
R46
Repr.Cat.3;
R62
T; R23/24/25
N; R51-53
T; N
R: 45-46-
23/24/25-
62-51/53
S: 53-45-61
612-200-00-
0
2,4-diaminoanisol;
4-metoxi-m-fenilendiamină
[1];
sulfat de 2,4-
diaminoanisol [2]
210-
406-1
[1]
254-
323-9
[2]
615-05-
4 [1]
39156-
41-7 [2]
Carc.Cat.2;
R45
Muta.Cat.3;
R68
Xn; R22
N; R51-53
T; N
R: 45-22-68-
51/53
S: 53-45-61
612-201-00-
6
N,N,N’,N’-tetrametil-
4,4′-metilendianilină
202-
959-2
101-61-
1
Carc.Cat.2;
R45
N; R50-53
T; N
R: 45-50/53
S: 53-45-60-
61
612-202-00-
1
3,4-dicloroanilină 202-
448-4
95-76-1 T; R23/24/25
Xi; R41
R43
N; R50-53
T; N
R: 23/24/25-
41-43-50/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-60-61
612-204-00-
2
CI. Violet Bazic 3;
clorură de 4-[4,4′-bis
(dimetil-amino)
benzhidriliden]
ciclohexa-2,5-dien-1-
iliden]
208-
953-6
548-62-
9
Carc.Cat.3;
R40
Xn; R22
Xi; R41
N; R50-53
Xn; N
R: 22-40-41-
50/53
S: (2-)26-
36/37/39-
46-60-61
dimetilamoniu
612-205-00-
8
CI. Violet Bazic 3 cu
conţinut mai mare sau
egal cu 0,1% cetona lui
Michler (nr. CE 202-027-
5)
E 208-
953-6
548-62-
9
Carc.Cat.2;
R45
Xn; R22
Xi; R41
N; R50-53
T; N
R: 45-22-
41-50/53
S: 53-45-
60-61
612-206-00-
3
famoxadon;
3-anilino-5-metil-5-(4-
fenoxi-fenil)-1,3-
oxazolidin-2,4-dionă
– 131807-
57-3
Xn; R48/22
N; R50-53
Xn; N
R: 48/22-
50/53
S: (2-)46-
60-61
612-207-00-
9
4-etoxianilină;
p-fenetidină
205-
855-5
156-43-
4
Muta. Cat.
3; R68
Xn;
R20/21/22
Xi; R36
R43
Xn
R:
20/21/22-
36-43-68
S: (2-)
36/37-46
612-209-00-
X
6-metoxi-m-toluidină;
p-cresidină
E 204-
419-1
120-71-
8
Carc.Cat.2;
R45
Xn; R22
T
R: 45-22
S: 53-45
612-210-00-
5
5-nitro-o-toluidină [1];
clorhidrat de 5-nitro-otoluidină
[2]
202-
765-8
[1]
256-
99-55-8
[1]
51085-
52-0 [2]
Carc.Cat.3;
R40
T;
R23/24/25
T
R:
23/24/25-
40-52/53

Page 264 of 396
960-8
[2]
R52-53 S: (1/2-)
36/37-45-61
612-211-00-
0
N-[(benzotriazol-1-il)
metil)]-4-
carboxibenzensulfonamidă
416-
470-9
– Xi; R36
N; R51-53
Xi; N
R: 36-51/53
S: (2-)26-61
612-212-00-
6
2,6-dicloro-4-
trifluorometil-anilină
416-
430-0
24279-
39-8
Xn; R20/22
Xi; R38
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 20/22-
38-43-50/53
S: (2-)24-
37-60-61
612-213-00-
1
izobutiliden-(2-(2-
izopropil-4,4-
dimetiloxazolidin-3-il)-
1,1-dimetiletil)amină
419-
850-2
148348-
13-4
C; R34
R52-53
C
R: 34-52/53
S: (1/2-)23-
26-
36/37/39-
45-61
612-214-00-
7
4-(2,2-difeniletenil)-N,Ndifenilbenzenamină
421-
390-2
89114-
90-9
R53 R: 53
S: 61
612-215-00-
2
3-cloro-2-(izopropiltio)
anilină
421-
700-6
179104-
32-6
Xi; R38
N; R51-53
Xi; N
R: 38-51/53
S: (2-)37-61
612-217-00-
3
1-metoxi-2-propilamină 422-
550-4
37143-
54-7
F; R11
C; R34
Xn; R22
R52-53
F; C
R: 11-22-
34-52/53
S: (1/2-)9-
26-
36/37/39-
45-61
613-001-00-
1
etilenimină;
aziridina
DE 205-
793-9
151-56-
4
F; R11
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat.
2; R46
T+;
R26/27/28
C; R34
N; R51-53
F; T+; N
R: 45-46-
11-
26/27/28-
34-51/53
S: 53-45-61
613-002-00-
7
piridină 203-
809-9
110-86-
1
F; R11
Xn;
R20/21/22
F; Xn
R: 11-
20/21/22
S: (2-)26-28
C mai mare
sau egal cu 5
%: Xn;
R20/21/22
613-003-00-
2
1,2,3,4-
tetranitrocarbazol
– 6202-
15-9
E
R1
Xn;
R20/21/22
E; Xn
R: 1-
20/21/22
S: (2-)35
613-004-00-
8
crimidin (ISO);
2-cloro-6-
metilpirimidin-4-ildimetilamină
208-
622-6
535-89-
7
T+; R28 T+
R: 28
S: (1/2-)
36/37-45
613-007-00-
4
desmetrin (ISO);
6-izopropilamino-2-
metil-amino-4-
metiltio-1,3,5-triazină
213-
800-1
1014-
69-3
Xn; R21/22
N; R50-53
Xn; N
R: 21/22-
50/53
S: (2-)
36/37-60-61
613-008-00-
X
dazomet (ISO);
tetrahidro-3,5-dimetil-
1,3,5-tiadiazin-2-tionă
208-
576-7
533-74-
4
Xn; R22
Xi; R36
N; R50-53
Xn; N
R: 22-36-
50/53
S: (2-)15-
22-24-60-61
613-009-00-
5
clorură de cianuril;
2,4,6-tricloro-1,3,5-
triazină
203-
614-9
108-77-
0
T+; R26
Xn; R22
C; R34
R43
R14
T+; C
R: 14-22-26-
34-43
S: (1/2-)26-
28-
36/37/39-
45-46-63
C mai mare
sau egal cu
25 %: T+;
R22-26-34-
43
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T+; R26-
34-43
7% mai mic
sau egal cu C

Page 265 of 396
< 10%: T+;
R26-
36/37/38-43
5 % mai mic
sau egal cu C
< 7 %: T;
R23-
36/37/38-43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: T;
R23-43
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
Xn; R20
613-010-00-
0
ametrin (ISO);
2-etilam ino-4-
izopropil-amino-6-
metiltio-1,3,5-triazină
212-
634-7
834-12-
8
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)36-
60-61
613-011-00-
6
amitrol (ISO);
aminotriazol;
1,2,4-triazol-3-ilamină
200-
521-5
61-82-5 Repr.Cat.3;
R63
Xn; R48/22
N; R51-53
Xn; N
R: 48/22-63-
51/53
S: (2-)13-
36/37-61
613-012-00-
1
bentazon (ISO);
2,2-dioxid de 3-
izopropil-2,1,3-
benzotiadiazin-4-onă
246-
585-8
25057-
89-0
Xn; R22
Xi; R36
R43
R52-53
Xn
R: 22-36-43-
52/53
S: (2-)24-
37-61
613-013-00-
7
cianazin (ISO);
2-(4-cloro-6-
etilamino-1,3,5-
triazin-2-ilamino)-2-
metilpropionitril
244-
544-9
21725-
46-2
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)37-
60-61
613-014-00-
2
etoxiquin;
6-etoxi-2,2,4-trimetil-
1,2-dihidrochinolină
202-
075-7
91-53-2 Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)24
613-015-00-
8
fenazaflor (ISO);
5,6-dicloro-2-trifluorometilbenzimidazol-
238-
134-9
14255-
88-0
Xn; R21/22
N; R50-53
Xn; N
R: 21/22-
50/53
S: (2-)
36/37-60-61
1-carboxilat de fenil
613-016-00-
3
fuberidazol;
2-(2-furil)benzimidazol
223-
404-0
3878-
19-1
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)22-
60-61
613-017-00-
9
sulfat de bis(8-hidroxichinolină)
205-
137-1
134-31-
6
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)36
613-018-00-
4
morfamquat (ISO);
ionde1,1′-bis(3,5-
dimetilmorfolinocarbonilmetil)-
4,4′-bipiridiliu
– 7411-
47-4
Xn; R22
Xi;
R36/37/38
R52-53
Xn
R: 22-
36/37/38-
52/53
S: (2-)22-
36-61
613-019-00-
X
tioquinox;
1,3-ditiolo[4,5b]
chinoxalin-2-tionă
202-
272-8
93-75-4 Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)24
613-020-00-
5
tridemorf (ISO);
2,6-dimetil-4-tridecilmorfolină
E 246-
347-3
24602-
86-6
Repr. Cat. 2;
R61
Xn; R20/22
Xi; R38
N; R50-53
T; N
R: 61-20/22-
38-50/53
S: 53-45-60-
61
613-021-00-
0
ditianon (ISO);
5,10-dihidro-5,10-
dioxo-nafto(2,3-b)(1,4)
ditiazin-2,3-dicarbonitril
222-
098-6
3347-
22-6
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)24-
60-61
613-022-00- piretrine inclusiv – – Xn; Xn; N

Page 266 of 396
6 cinerine R20/21/22
N; R50-53
R: 20/21/22-
50/53
S: (2-)13-
60-61
613-023-00-
1
[1R-[1a[S*(Z)],3b]]-
crizantemat de 2-metil-
4-oxo-3-(penta-2,4-
dienil) ciclopent-2-enil;
piretrine I
204-
455-8
121-21-
1
Xn;
R20/21/22
N; R50-53
Xn; N
R: 20/21/22-
50/53
S: (2-)13-
60-61
613-024-00-
7
[1R-[1a[S*(Z)],3b]]-3-
(3-metoxi-2-metil-3-
oxo-prop-1-enil)-2,2-
dimetilciclopropancarboxilat
de 2-metil-4-oxo-3-
(penta-2,4-dienil)
ciclopent-2-enil;
piretrine II
204-
462-6
121-29-
9
Xn;
R20/21/22
N; R50-53
Xn; N
R: 20/21/22-
50/53
S: (2-)13-
60-61
613-025-00-
2
cinerină I;
2,2-dimetil-3-(2-metilprop-
1-enil) ciclopropan
carboxilat de 3-(but-2-
enil)-2-metil-4-
oxociclo-pent-2-enil
246-
948-0
25402-
06-6
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)60-61
613-026-00-
8
cinerină II; 204-
454-2
121-20-
0
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
2,2-dimetil-3-(3-
metoxi-2-metil-3-
oxoprop-1-enil)
ciclopropancarboxilat
de 3-(but-2-enil)-2-
metil-4-oxociclopent-
2-enil
S: (2-)60-61
613-027-00-
3
piperidină 203-
813-0
110-89-
4
F; R11
T; R23/24
C; R34
F; T
R: 11-23/24-
34
S: (1/2-)16-
26-27-45
C mai mare
sau egal cu 5
%: T;
R23/24-34
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5%: Xn;
R20/21-
36/38
613-028-00-
9
morfolină 203-
815-1
110-91-
8
R10
Xn;
R20/21/22
C; R34
CR
: 10-
20/21/22-34
S: (1/2-)23-
36-45
C mai mare
sau egal cu
25 %: C;
R20/21/22-
34
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R34
1 % mai mic
sau egal cu C
< 10%: Xi;
R36/38
613-029-00-
4
dicloro-1,3,5-
triazintrionă;
acid dicloroizocianuric
220-
487-5
2782-
57-2
O; R8
Xn; R22
R31
Xi; R36/37
N; R50-53
O; Xn; N
R: 8-22-31-
36/37-50/53
S: (2-)8-26-
41-60-61
613-030-00-
X
troclosen potasiu [1];
sare de potasiu a
acidului
dicloroizocianuric [1];
troclosen sodiu [2];
sare de sodiu a
acidului
dicloroizocianuric
218-
828-8
[1]
220-
767-7
[2]
2244-
21-5 [1]
2893-
78-9 [2]
O; R8
Xn; R22
R31
Xi; R36/37
N; R50-53
O; Xn; N
R: 8-22-31-
36/37-50/53
S: (2-)8-26-
41-60-61
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R22-31-
36/37
613-030-01-
7
troclosen sodiu,
dihidrat;
sare de sodiu a
220-
767-7
51580-
86-0
Xn; R22
R31
Xi; R36/37
Xn; N
R: 22-31-
36/37-50/53

Page 267 of 396
acidului
dicloroizocianuric,
dihidrat
N; R50-53 S: (2-)8-26-
41-60-61
613-031-00-
5
simclosen;
acid tricloroizocianuric;
tricloro-1,3,5-triazin-
2,4,6-trionă
201-
782-8
87-90-1 O; R8
Xn; R22
R31
Xi; R36/37
N; 50-53
O; Xn; N
R: 8-22-31-
36/37-50/53
S: (2-)8-26-
41-60-61
613-032-00-
0
metil-2,3,5,6-
tetracloro-4-
piridilsulfonă;
2,3,5,6-tetracloro-4-
(metil-sulfonil)piridină
236-
035-5
13108-
52-6
Xn; R21/22
Xi; R36
R43
Xn
R: 21/22-36-
43
S: (2-)26-28
613-033-00-
6
2-metilaziridină;
propilenimină
E 200-
878-7
75-55-8 F; R11
Carc. Cat. 2;
R45
T+;
R26/27/28
Xi; R41
N; R51-53
F; T+; N
R: 45-11-
26/27/28-
41-51/53
S: 53-45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T+, N;
R45-
26/27/28-
41-51/53
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: T+;
R45-
26/27/28-
41-52/53
7% mai mic
sau egal cu C
< 10%: T+;
R45-
26/27/28-
36-52/53
5 % mai mic
sau egal cu C
< 7 %: T;
R45-
23/24/25-
36-52/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 5 %:
T; R45-
23/24/25-
52/53
1 % mai mic
sau egal cu C
< 2,5 %: T;
R45-
23/24/25
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
T; R45-
20/21/22
0,01 % mai
mic sau egal
cu C < 0,1
%: T; R45
613-034-00-
1
1,2-dimetilimidazol 217-
101-2
1739-
84-0
Xn; R22
Xi; R38-41
Xn
R: 22-38-41
S: (2-)24-26
613-035-00-
7
1-metilimidazol 210-
484-7
616-47-
7
Xn; R21/22
C; R34
CR
: 21/22-34
S: (1/2-)26-
36-45
613-036-00-
2
2-picolină;
2-metilpiridină
203-
643-7
109-06-
8
R10
Xn;
R20/21/22
Xi; R36/37
Xn
R: 10-
20/21/22-
36/37
S: (2-)26-36
613-037-00-
8
4-picolină;
4-metilpiridină
203-
626-4
108-89-
4
R10
T; R24
Xn; R20/22
Xi;
T
R: 10-20/22-
24-36/37/38
S: (1/2-)26-

Page 268 of 396
R36/37/38 36-45
613-038-00-
3
6-fenil-1,3,5-triazin-
2,4-diil-diamină;
6-fenil-1,3,5-triazin-
2,4-diamină;
benzoguanamină
202-
095-6
91-76-9 Xn; R22 R52-
53
Xn
R: 22-52/53
S: (2-)61
613-039-00-
9
etilentiouree;
imidazolidin-2-tionă;
2-imidazolin-2-tiol
E 202-
506-9
96-45-7 Repr. Cat. 2;
R61
Xn; R22
T
R: 61-22
S: 53-45
613-040-00-
4
azaconazol (ISO);
1-{[2-(2,4-
diclorofenil)-1,3-
dioxolan-2-il]metil}-
1H-1,2.4-triazol
262-
102-3
60207-
31-0
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)46
613-041-00-
X
clorură de morfolin-4-
carbonil
239-
213-0
15159-
40-7
R14
Carc. Cat. 3;
R40
Xi; R36/38
Xn
R: 14-36/38-
40
S: (2-)26-
30-36-38
613-042-00-
5
imazalil (ISO);
1-[2-(aliloxi)-2-(2,4-
dicloro-fenil)etil]-1 Himidazol
252-
615-0
35554-
44-0
Xn; R20/22
Xi; R41
N; R50-53
Xn; N
R: 20/22-41-
50/53
S: (2-)26-
39-60-61
613-043-00-
0
Imazalil sulfat (ISO);
hidrogenosulfat de 1-
[2-(alil-oxi)etil-2-(2,4-
diclorfenil)]-1Himidazoliu
[1];
hidrogenosulfat de
(±)-1-[2-(aliloxi)etil-
2-(2,4-dicloro-fenil)]-
1H-imidazoliu[2]
261-
351-5
[1]
281-
291-3
[2]
58594-
72-2 [1]
83918-
57-4 [2]
Xn; R22
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 22-43-
50/53
S: (2-)
24/25-37-
46-60-61
613-044-00-
6
captan (ISO); 205-
087-0
133-06-
2
T; N
N-(triclorometiltio)
ciclohex-4-en-1,2-
dicarboximidă
Carc. Cat. 3;
R40
T; R23
Xi; R41
R43
N; R50
R: 23-40-
41-43-50
S: (1/2-)26-
29-
36/37/39-
45-61
613-045-00-
1
folpet (ISO); N-
(triclorometiltio)ftalimidă
205-
088-6
133-07-
3
Carc. Cat. 3;
R40
Xn; R20
Xi; R36
R43
N; R50
Xn; N
R: 20-36-
40-43-50
S: (2-)
36/37-46-61
613-046-00-
7
captafol (ISO);
1,2,3,6-tetrahidro-N-
(1,1,2,2-tetracloroetiltio)
ftalilamidă
219-
363-3
2425-
06-1
Carc. Cat. 2;
R45
R43
N; R50-53
T; N
R: 45-43-
50/53
S: 53-45-60-
61
613-047-00-
2
dimetilan (ISO);
dimetilcarbamat de 1-
dimetilcarbamoil-5-metilpirazol-
3-il;
211-
420-0
644-64-
4
T; R25
Xn; R21
N; R50-53
T; N
R: 21-25-
50/53
S: (1/2-)
36/37-45-
60-61
613-048-00-
8
carbendazim;
benzimidazol-2-carbamat
de metil
234-
232-0
10605-
21-7
Muta. Cat.
2; R46
Repr.Cat.2;
R60-61
N; R50-53
T; N
R: 46-60-
61-50/53
S: 53-45-60-
61
613-049-00-
3
benomil;
1-(butilcarbamoil) benzimidazol-
2-ilcarbamat de
metil
241-
775-7
17804-
35-2
Muta. Cat.
2; R46
Repr.Cat.2;
R60-61
Xi; R37/38
R43
N; R50-53
T; N
R: 46-60-
61-37/38-
43-50/53
S: 53-45-60-
61
C mai mare
sau egal cu
20 %: T, N;
R46-60-61-
37/38-43-
50-53
2,5 % mai
mic sau egal

Page 269 of 396
cu C < 20
%: T, N;
R46-60-61-
43-50-53
1 % mai mic
sau egal cu
C < 2,5 %:
T, N; R46-
60-61-43-
51-53
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
T, N; R46-
60-61-51-53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 0,5
%: T, N;
R46-51-53
0,1 % mai
mic sau egal
cu C< 0,25
%: T; R46-
52-53
0,025 % mai
mic sau egal
cu C < 0,1
%: R52-53
613-050-00-
9
carbadox (DCI);
1,4-dioxid de 3-
(chinoxalin-2-ilmetilen)
carbazat de metil;
2-
(metoxicarbonilhidrazonometil)
chinoxalin-1,4-
dioxid
E 229-
879-0
6804-
07-5
F; R11
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R22
F; T
R: 45-11-22
S: 53-45
613-051-00-
4
molinat (ISO);
1-
perhidroaxepintiocarbonat
de S-etil
218-
661-0
2212-
67-1
Carc.Cat3;
R40
Repr.Cat3;
R62
Xn; R20/22
Xn; R48/22
R43
T; N
R: 20/22-
40-43-
48/22-63-
50/53
S: (2-)
36/37-46-
60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn,
N; R20/22-
40-43-
48/22-62-
50-53
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xn, N;
R40-43-
48/22-62-
50-53
5 % mai mic
sau egal cu
C < 10 %:
Xn, N; R40-
43-
613-062-00-
4
sabadilla (ISO);
veratrin
– 8051-
02-3
Xi;
R36/37/38
Xi
R: 36/37/38
S: (2-)
36/37/39
613-063-00-
X
secbumeton (ISO);
2-sec-butilamino-4-
etiI-amino-6-metoxi-
1,3,5-triazină; N2-
terţ-butil-N4-etil-6-
metoxi-1,3,5-triazin-
2,4-diamină
247-
554-1
26259-
45-0
Xn; R22
Xi; R36
N; R50-53
Xn; N
R: 22-36-
50/53
S: (2-)60-61
613-064-00-
5
sesamex;
5-(3,6,9-trioxa-2-
undeciloxi) benzo(d)-
1,3-dioxolan;
5-(1-(2(2-etoxietoxi)
etoxi) etoxi)-1,3-
benzodioxol
– 51-14-9 Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)

Page 270 of 396

Click pentru continuare