HOTĂRÂRE nr. 1408 din 4 noiembrie 2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase Forma sintetică la data 06-oct-2014 partea 9

Descarca PDF cu Hotararea nr.1408 din 4 noiembrie 2008 partea 9

Continuare :

etilhexil)
607-415-00-
1
poli-(metacrilat de
metil)-co-(metacrilat
de butil)-co-(4-
acriloxibutilizopropenil-
, –
dimetilbenzil
carbamat)-co-
(anhidridă maleică)
419-
590-1
– F; R11
R43
F; Xi
R: 11-43
S: (2-)24-
37-43
607-416-00-
7
4-(2-carboximetiltio)
etoxi-1-hidroxi-5-
izobutiloxicarbonilamino-
N-(3-dodeciloxipropil)-
2-naftamidă
420-
730-7
– N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
607-418-00-
8
4-aminobenzoat de 2-
etil-
420-
170-3
26218-
04-2
N; R50-53 N
hexil R: 50/53
S: 60-61
607-419-00-
3
acid (3′-carboximetil-
5-(2-(3-etil-3Hbenzotiazol-
2-iliden)-
1-metil-etiliden)-4,4′-
dioxo-2′-tioxo-(2,5′)
bitiazolidiniliden-3-il)
acetic
422-
240-9
166596-
68-5
Xi; R41
R43
Xi
R: 41-43
S: (2-)26-
36/37/39
607-420-00-
9
acid 2,2-bis
(hidroximetil) butanoic
424-
090-1
10097-
02-6
Xi; R41
R52-53
Xi
R: 41-52/53
S: (2-)26-
39-61
607-421-00-
4
cipermetrin cis/trans
±40/60;
(1RS,3RS;
1RS,3SR)-3-(2,2-
diclorovinil)-2,2-
dimetil ciclopropan
carboxilat de (RS)-aciano-
3-fenoxi benzil
257-
842-9
52315-
07-8
Xn; R20/22
Xi; R37
N; R50-53
Xn; N
R: 20/22-37-
50/53
S: (2-)24-
36/37/39-
60-61
607-422-00-
X
-cipermetrin 257-
842-9
67375-
30-8
T; R25
Xn; R48/22
Xi; R37
N; R50-53
T; N
R: 25-37-
48/22-50/53
S: (2-)
36/37/39-
45-60-61
607-423-00-
5
esteri de mecoprop şi
de mecoprop-P
– – Xn; R22
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 22-43-
50/53
S: (2-)13-
36/37-60-61
607-424-00-
0
trifloxistrobin (ISO);
(R)-metoximino-{(R)-
-[1-( , , –
trifluoro-m-tolil)
etilidenaminooxil]-otolil}
acetat de metil;
(E,E)- -metoxiimino-
{2-[[[[1-[3-
(trifluorometil) fenil]
etiliden]amino]oxi]
metil]benzenacetat de
metil
– 141517-
21-7
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)24-
37-46-60-61
607-425-00-
6
metalaxil (ISO); N-
(2,6-dimetilfenil)-N-
(metoxiacetil)-DLalaninat
de metil
260-
979-7
57837-
19-1
Xn; R22
R43
R52-53
Xn
R: 22-43-
52/53
S: (2-)13-
24-37-46-61
607-426-00-
1
benzen-1,2-
dicarboxilat de dipentil
(ramificat şi liniar)[1];
ftalat de n-pentil şi de
izopentil [2];
ftalat de di-n-pentil [3]
284-
032-2
[1]
– [2]
205-
017-9
84777-
06-0 [1]
– [2]
131-18-
0 [3]
605-50-
Repr. Cat. 2;
R60-61
N; R50
T; N
R: 60-61-50
S: 53-45-61

Page 210 of 396
ftalat de diizopentil [4] [3]
210-
088-4
[4]
5 [4]
607-427-00-
7
bromoxinil heptanoat
(ISO) heptanoat de
2,6-dibromo-4-
cianofenil
260-
300-4
56634-
95-8
Repr.Cat3;
R63
Xn; R20/22
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 20/22-43-
63-50/53
S: (2-)
36/37-46-
60-61
607-430-00-
3
BBP;
ftalat de butil şi de
benzil
201-
622-7
85-68-7 Repr. Cat.2;
R61
Repr. Cat.3;
R62
N; R50-53
T; N
R: 61-62-
50/53
S: 53-45-60-
61
607-431-00-
9
praletrin;
ETOC;
2,2-dimetil-3-(2-
metilprop-1-enil)
ciclopropancarboxilat
de 2-metil-4-oxo-3-
(prop-2-inil)ciclopent-
2-en-1-il
245-
387-9
23031-
36-9
T; R23
Xn; R22
N; R50-53
T; N
R: 22-23-
50/53
S: (1/2-)45-
60-61
607-432-00-
4
S-metolaclor;
amestec de:
(S)-2-cloro-N-(2-etil-
6-metil-fenil)-N-(2-
metoxi-1-metil-etil)-
acetamidă (80-100%)
[1];
(R)-2-cloro-N-(2-etil-
6-metil-fenil)-N-(2-
metoxi-1-metil-etil)-
acetamidă (0-20%)
[2]
– [1]
– [2]
87392-
12-9 [1]
178961-
20-1 [2]
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)24-
37-60-61
607-433-00-
X
cis/trans (±)80/20
cipermetrin;
(1RS, 3RS;
1RS, 3SR)-3-(2,2-
diclorovinil)-2,2-
dimetilciclopropan
carboxilat de(RS) aciano-
3-fenoxi-benzil
257-
842-9
52315-
07-8
Xn; R22
Xi; R37/38
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 22-37/38-
43-50/53
S: (2-)
36/37/39-
60-61
607-434-00-
5
mecoprop-p [1] şi
sărurile lui;
acid (R)-2-(4-cloro-2-
metilfenoxi) propionic
240-
539-0
16484-
77-8
Xn; R22
Xi; R41
N; R51-53
Xn; N
R: 22-41-
51/53
S: (2-)13-
26-37/39-
46-61
607-435-00-
0
2,2-dihidroxiacetat de
2S-izopropil-5R-metil-
1 R-ciclohexil
416-
810-6
111969-
64-3
Xn; R48/22
Xi; R41
N; R51-53
Xn; N
R: 41-48/22-
51/53
S: (2-)22-
26-36/39-61
607-436-00-
6
2-hidroxi-3-(2-etil-4-
metil-imidazoil)
neodecanoat de propil
417-
350-9
– Xi; R38-41
N; R50-53
Xi; N
R: 38-41-
50/53
S: (2-)26-
28-37/39-
60-61
607-437-00-
1
acid 3-(4-aminofenil)-
2-ciano-propen-2-oic
417-
480-6
– R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37
607-438-00-
7
2-[(aminosulfonil)
metil] benzoat de
metil
419-
010-5
– Xn; R22
Xi; R36
Xn
R: 22-36
S: (2-)22-26
607-439-00-
2
tetrahidro-2-
furanocarboxilat de
metil
420-
670-1
37443-
42-8
Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)26-39

Page 211 of 396
607-440-00-
8
2-aminosulfonil-6-
(trifluoro-metil)piridin-
3-carboxilat de metil
421-
220-7
144740-
59-0
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)22-
24-37-61
607-441-00-
3
acid 3-[3-(2-
dodeciloxi-5-
metilfenilcarbamoil)-4-
hidroxi-1-naftiltio]
propionic
421-
490-6
167684-
63-1
R53 R: 53
S: 57-61
607-442-00-
9
[hidroxi(4-fenilbutil)
fosfinil] acetat de
benzil
416-
050-5
87460-
09-1
Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)26-
36/39
607-443-00-
4
fosfit de bis(2,4-diterţ-
butil-6-metilfenil)
şi de etil
416-
140-4
145650-
60-8
R53 R: 53
S: 61
607-444-00-
X
amestec de:
dibenzoat de cis-1,4-
dimetilciclohexil;
dibenzoat de trans-
1,4-dimetilciclohexil
416-
230-3
35541-
81-2
R53 R: 53
S: 61
607-445-00-
5
tris(4-
metilbenzensulfonat)
de fier (III)
420-
960-8
77214-
82-5
Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)24-
26-39
607-446-00-
0
2-[4-(2-cloro-4-
nitrofenilazo)-3-(1-
oxopropil)amino]
fenilaminopropionat de
metil
416-
240-8
155522-
12-6
R43
R53
Xi
R: 43-53
S: (2-)22-
24-37-61
607-447-00-
6
4-[4-(4-
hidroxifenilazo)
fenilamino]-3-
nitrobenzen-sulfonat
de sodiu
416-
370-5
156738-
27-1
R43
R52-53
Xi
R: 43-52/53
S: (2-)22-
24-37-61
607-448-00-
1
acid 2,3,5,6-
tetrafluoro-benzoic
416-
800-1
652-18-
6
Xi; R38-41 Xi
R: 38-41
S: (2-)22-
26-37/39
607-449-00-
7
amestec de:
tri[bis(2-metilpropil)
naftalen-sulfonat] de
4,4′,4″-[(2,4,6-trioxo-
1,3,5(2H,4H,6H)-
triazin-1,3,5-triil)tris
[metilen-(3,5,5-
trimetil-3,1-ciclohexandiil)
iminocarboniloxi-2,1-
etandiil(etil)amino]]
417-
080-1
– E; R2
R43
N; R50-53
E; Xi; N
R: 2-43-
50/53
S: (2-)24-
35-37-60-61
trisbenzendiazoniu;
tetra[bis(2-metilpropil)
naftalensulfonat] de
4,4′,4″,4′”-[[5,5′-
[carbonilbis[imino
(1,5,5-trimetil-3,1-
ciclohexandiil)
metilen]]-2,4,6-trioxo-
1,3,5(2H,4H,6H)
triazin-1,1′,3,3′-tetrail]
tetrakis[metilen(3,5,5-
trimetil-3,1-
ciclohexandiil) iminocarboniloxi-
2,1-etandiil
(etil)-amino]]
tetrakisbenzen
diazoniu
607-450-00-
2
izopropoxiiminoacetat
de 2-
mercaptobenzotiazolil
419-
040-9
89604-
92-2
R53 R: 53
S: 61

Page 212 of 396
(Z)-(2-aminotiazol-4-
il)-2-terţbutoxicarbonil;
(Z)-2-(((1-(2-amino-
4-tiazolil)-2-(2-
benzotiazoliltio)-2-
oxoetiliden)amino)
oxi)-2-metilpropanoat
de terţ-butil
607-451-00-
8
acid 4-[4-amino-5-
hidroxi-3-(4-(2-
sulfoxietilsulfonil)
fenilazo)-2,7-
disulfonaft 6-ilazo]-6-
[3-(4-am ino-5-
hidroxi-3-(4-(2-
sulfoxietil-sulfonil)-
fenilazo)-2,7-
disulfonaft-6-ilazo]
fenilcarbonilamino]
benzen sulfonic, sare
de (x) sodiu
417-
640-5
161935-
19-9
Xi; R41
R43
Xi
R: 41-43
S: (2-)22-
24-26-37/39
607-453-00-
9
bis(2,2′-
dimetiloctanoat) de 4-
benzil-2,6-dihidroxi-4-
aza-heptilen;
418-
100-1
172964-
15-7
R43
R53
Xi
R: 43-53
S: (2-)24-
37-61
607-454-00-
4
amestec de:
acidtrans-2-(1-
metiletil)-1,3-dioxan-
5-carboxilic acid cis-2-
(1-metiletil)-1,3-
dioxan-5-carboxilic
418-
170-3
– Xi; R41
R52-53
Xi
R: 41-52/53
S: (2-)25-
26-39-61
607-455-00-
X
acid 1-amino-4-(3-[4-
cloro-6-(2,5-
disulfofenilamino)-
1,3,5-triazin-2-
ilamino]-2,2-dimetilpropilamino)
antrachinon-2-sulfonic,
sare de sodiu/litiu
419-
520-8
172890-
93-6
R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37
607-456-00-
5
ester hexadecilic al
acidului 3-amino-4-
clorobenzoic;
3-amino-4-
clorobenzoat de
hexadecil
419-
700-6
143269-
74-3
N; R51-53 N
R: 51/53
S: 61
607-457-00-
0
dihidrogeno-1,1″-
dihidroxi-8,8″-[pfenilbis(
imino{6-[4-(2-
aminoetil)piperazin-1-
il]}-1,3,5-triazin-4,2-
diilimino)] bis(2,2′-
azonaftalen-1 ‘,3,6-
trisulfonat) de
tetrasodiu
420-
350-1
172277-
97-3
Xi; R41
N; R51-53
Xi; N
R: 41-51/53
S: (2-)26-
39-61
607-458-00-
6
amestec de:
propenoat de 2-[2,6-
dibromo-4-[1-[3,5-
dibromo-4-(2-
hidroxietoxi)fenil]-1-
metiletil]fenoxi]etil;
dipropenoat de 2,2′-
dietil-[4,4′-bis(2,6-
dibromofenoxi)-1-
metiletiliden];
2,2′-[(1-metiletiliden)
bis [[2,6-dibromo-4,1-
fenilen) oxi]etanol]]
420-
850-1
– N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
607-459-00-
1
4-{2-[5-ciano-1,2,3,6-
tetrahidro-1-(2-
izopropoxietoxicarbonil
metil)-4-
metil-2,6-dioxo-3-
418-
930-4
– R53 R: 53
S: 61

Page 213 of 396
piridiliden] hidrazino}
benzoat de izopentil
607-460-00-
7
9-octadecenoat de 3-
trideciloxipropilamoniu
418-
990-1
– Xn; R48/22
Xi; R36/38
N; R50-53
Xn; N
R: 36/38-
48/22-50/53
S: (2-)23-
26-37/39-
60-61
607-461-00-
2
amestec de:
2-{4-{3-metil-4-[6-
sulfonato-4-(2-
sulfonatofenilazo)
naftalen-1-ilazo]
fenilamino}-6-[3-(2-
sulfatoetansulfonil)
fenilamino]-1,3,5-
triazin-2-ilamino}
benzen-1,4-disulfonat
de pentasodiu;
421-
160-1
– R 52-53 R: 52/53
S: 61
2-(4-{3-metil-4-[7-
sulfonato-4-(2-
sulfonato-fenilazo)
naftalen-1-ilazo]
fenilamino}-6-[3-(2-
sulfato-etansulfonil)
fenilamino]-1,3,5-
triazin-2-ilamino}
benzen-1,4-disulfonat
de pentasodiu
607-462-00-
8
amestec de:
acetat de 1-hexil;
acetat de 2-metil-1-
pentil;
acetat de 3-metil-1-
pentil;
acetat de 4-metil-1-
pentil;
alte amestecuri de
acetaţi de alchil (C6)
liniari şi ramificaţi
421-
230-1
88230-
35-7
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
607-463-00-
3
acid 3-(fenotiazin-10-
il) propionic
421-
260-5
362-03-
8
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 24/25-61
607-464-00-
9
amestec de:
acid 7-cloro-1-etil-6-
fluoro-1,4-dihidro-4-
oxo-chinolein-3-
carboxilic;
acid 5-cloro-1-etil-6-
fluoro-1,4-dihidro-4-
oxo-chinolein-3-
carboxilic
421-
280-4
68077-
26-9
R 52-53 R: 52/53
S: 61
607-465-00-
4
7-{4-[4-(2-cianamino-
4-hidroxi-6-
oxidopirimidin-5-ilazo)
benzamido]-2-etoxifenilazo}
naftalen-1,3-
disulfonat de tris (2-
hidroxietil)amoniu
421-
440-3
– R 52-53 R: 52/53
S: 61
607-466-00-
X
amestec de:
1-(1-[2-cloro-5-
(hexadecil-oxicarbonil)
fenil-carbamoil]-3,3-
dimetil-2-oxobutil)-1
H-2,3,3a,7atetrahidrobenzotriazol-
5-carboxilat de
fenil;
2-(1-(2-cloro-5-
(hexadecil-oxicarbonil)
fenilcarbamoil)-3,3-
dimetil-2-oxobutil)-
421-
480-1
– N; R51-53 N
R: 51/53
S: 37/39-61

Page 214 of 396
1H-
2,3,3a, 7atetrahidrobenzotriazol-
5-carboxilat de
fenil;
3-(1-(2-cloro-5-
(hexadecil-oxicarbonil)
fenilcarbamoil)-3,3-
dimetil-2-oxobutil)-
1H-2,3,3a,7atetrahidrobenzotriazol-
5-carboxilat de
fenil
607-467-00-
5
dicaprilatde 1,1,3,3-
tetrabutil-1,3-
distanoxandiil
419-
430-9
56533-
00-7
Xn; R21/22-
48/22
C; R34
N; R50-53
C; N
R: 21/22-34-
48/22-50/53
S: (1/2)26-
36/37/39-
45-60-61
607-468-00-
0
amestec de:
4-((4-(5-sulfonato-2-
metoxi-fenilamino)-6-
cloro-1,3,5-triazin-2-il)
amino)-2-((1,4-
dimetil-6-oxido-2-oxo-
5-sulfonatometil-1,2-
dihidro-piridin-3-il)
azo) benzen-sulfonat
de monosodiu;
4-((4-(5-sulfonato-2-
metoxi-fenilamino)-6-
cloro-1,3,5-triazin-2-il)
amino)-2-((1,4-
dimetil-6-oxido-2-oxo-
5-sulfonatometil-1,2-
dihidro-piridin-3-il)
azo) benzen-sulfonat
de disodiu;
4-((4-(5-sulfonato-2-
metoxi-fenilamino)-6-
cloro-1,3,5-triazin-2-il)
amino)-2-((1,4-
dimetil-6-oxido-2-oxo-
5-sulfonatometil-1,2-
dihidro-piridin-3-il)
azo) benzen-sulfonat
de trisodiu;
4-((4-(5-sulfonato-2-
metoxi-fenilamino)-6-
cloro-1,3,5-triazin-2-il)
amino)-2-((1,4-
dimetil-6-oxido-2-oxo-
5-sulfonatometil-1,2-
dihidro-piridin-3-il)
azo) benzen-sulfonat
de tetrasodiu
419-
450-8
– R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37
607-469-00-
6
7-((4,6-bis(3-
dietilaminopropilamino)-
1,3,5-
triazin-2-il)amino)-4-
hidroxi-3-(4-(4-
sulfonatofenilazo)
fenilazo)-2-
naftalensulfonat de
disodiu
419-
460-2
120029-
06-3
R52-53 R: 52/53
S: 61
607-470-00-
1
6,13-dicloro-3,10-bis
{2-[4-[3-(2-
hidroxisulfoniloxietansulfonil)
fenilamino]-6-
(2,5-
414-
100-0
– Xi; R41 R52-
53
Xi
R: 41-52/53
S: (2-)39-
22-26-61
disulfonatofenilamino)-
1,3,5-triazin-2-ilamino]
etilamino} benzo[5,6] [1,4]

Page 215 of 396
oxazino [2,3-b]fenoxazin-
4,11-disulfonat de potasiu
şi de sodiu
607-472-00-
2
trimetilendiaminotetraacetat
de amoniu şi de fier(lll),
hemihidrat
400-
660-3
111687-
36-6
N; R51-53 N
R: 51/53
S: 61
607-474-00-
3
acid 4(-4-(4-dimetilaminobenziliden-
1-il)-3-metil-5-
oxo-2-pirazolin-1-il) benzoic
410-
430-4
117573-
89-4
R53 R: 53
S: 61
607-475-00-
9
amestec (50/50) de: 7-(4-
[4-cloro-6-[metil-(3-
sulfonatofenil) amino]-
1,3,5-triazin-2-ilamino]-2-
ureido-fenilazo)naftalen-
1,3,6-trisulfonat de
tetrasodiu;
7-(4-[4-cloro-6-[metil-(4-
sulfonatofenil)amino]-1,3,5-
triazin-2-ilamino]-2-ureidofenilazo)
naftaleno-1,3,6-
trisulfonat de tetrasodiu
412-
940-2
148878-
18-6
R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37
607-476-00-
4
N,N-bis(carboximetil)-(lalaninat
de trisodiu
414-
070-9
129050-
62-0
C; R34
R52-53
CR
: 34-52/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
607-478-00-
5
hidrogenoftalat de
tetrametil-amoniu
416-
900-5
79723-
02-7
T; R25
Xn; R48/22
N; R50
T; N
R: 25-
48/22-50
S: (1/2-)25-
36-45-61
607-479-00-
0
4-cloro-3-[2-(5,5-dimetil-
2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-
il)-4,4-dimetil-3-
oxopentamido] benzoat de
hexadecil
418-
550-9
168689-
49-4
R53 R: 53
S: 61
607-480-00-
6
diesteri alchilici (C7-11)
ramificaţi şi liniari ai
acidului 1,2-
benzendicarboxilic
271-
084-6
68515-
42-4
Repr. Cat.
2; R61
Repr. Cat.
3; R62
T
R: 61-62
S: 53-45
607-487-00-
4
amestec de:
4-(3-etoxicarbonil-4-(5-(3-
etoxicarbonil-5-hidroxi-1-
(4-sulfonatofenil)pirazol-4-
il)penta-2,4-dieniliden)-4,5-
dihidro-5-oxopirazol-1-ii)
benzensulfonat de disodiu;
402-
660-9
– Repr.Cat.2;
R61
R52-53
T
R: 61-52/53
S: 53-45-61
4-(3-etoxicarbonil-4-
(5-(3-etoxicarbonil-5-
oxido-1-(4-
sulfonatofenil)pirazol-
4-il)penta-2,4-
dieniliden)-4,5-
dihidro-5-oxopirazol-1-
il) benzensulfonat de
trisodiu
607-488-00-
X
(2-acetilamino-5-
fluoro-4-
izotiocianatofenoxi)
acetat de etil
414-
210-9
147379-
38-2
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
607-489-00-
5
amestec de:
linolenat, linoleat şi
oleat de 2-etilhexil;
epoxioleat de 2-
etilhexil;
diepoxilinoleat de 2-
etilhexil;
triepoxilinolenat de 2-
etilhexil
414-
890-7
71302-
79-9
R43 Xi
R: 43
S: (2-)24-37
607-490-00-
0
N-[2-hidroxi-3-(alchil
(C12-16) oxi)propil]-
415-
060-7
– Xi; R41
R43
Xi
R: 41-43

Page 216 of 396
N-metilglicină S: (2-)24-
26-37/39
607-492-00-
1
propanoat de 2-(1-
(3′,3′-dimetil-1′-ciclohexil)
etoxi)-2-
metilpropil
415-
490-5
141773-
73-1
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
607-493-00-
7
(3aR,4R,7aR)-2-metil-
4-(1S,2R,3-
triacetoxipropil)-
3a,7a-dihidro-4Hpirano
[3,4-d]oxazol-
6-carboxilat de metil
415-
670-3
78850-
37-0
Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)26-39
607-494-00-
2
octilfosfonat de bis-(2-
etil-hexil)
417-
170-0
52894-
02-7
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
607-495-00-
8
4-sulfofenil-6-((1-
oxononil) amino)
hexanoat de sodiu
417-
550-6
168151-
92-6
R43 Xi
R: 43
S: (2-)24-37
607-496-00-
3
fosfit de 2,2′-metilen
bis(4,6-di-terţbutilfenil)
şi de 2-
etilhexil
418-
310-3
126050-
54-2
R53 R: 53
S: 61
607-497-00-
9
izostearat de oxid de
ceriu ;
oxiizostearat de ceriu
419-
760-3
– R53 R: 53
S: 61
607-498-00-
4
hexadecanoat de (R)-
3,7-dimetil-2,6-
octadienil
421-
370-3
3681-
73-0
Xi; R38
R53
Xi
R: 38-53
S: (2-)37-61
607-499-00-
X
1,2-etanediil-bis(2-
hexa-decenilsuccinat)
de bis (dimetil(2-
hidroxietil)amoniu)
421-
660-1
– Xi; R41
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 41-43-
51/53
S: (2-)24-
26-37/39-61
607-500-00-
3
2,2,bis[(5-
tetrapropilen-2-
hidroxi)fenil]etanoat
de calciu
421-
670-4
– Xi; R38
N; R50-53
Xi; N
R: 38-50/53
S: (2-)37-
60-61
607-501-00-
9
amestec de:
trifeniltiofosfat şi
derivaţi terţ-butilfenilici
421-
820-9
– R53 R: 53
S: 61
607-502-00-
4
4-
dodecilbenzensulfonat
de (N-benzil-N,N,Ntributil)
amoniu
422-
200-0
– C; R34
Xn; R22
N; R51-53
C; N
R: 22-34-
51/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
607-503-00-
X
2,4,6-tri-n-propil-
2,4,6-trioxo-
1,3,5,2,4,6-
trioxatrifosforinan
422-
210-5
68957-
94-8
C; R34 CR
: 34
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
607-505-00-
0
7-(4-(4-(5-amino-4-
sulfonato-2-(4-((2-
(sulfonatoetoxi)
sulfonil) fenilazo)
fenilamino)-6-cloro-
1,3,5-triazin-2-il)
amino-2-
ureidofenilazo)
naftalen-1,3,6-
trisulfonat de
pentasodiu
422-
930-1
171599-
84-1
R52-53 R: 52/53
S: 22-61
607-506-00-
6
amestec de:
(4-cloro-2-((4,5-
dihidro-3-metil-5-oxo-
1-(3-sulfonato-fenil)-1
H-pirazol-4-il)azo)-5-
metil)benzensulfonat
de stronţiu;
(4-cloro-2-((4,5-
dihidro-3-metil-5-oxo-
422-
970-8
136248-
04-9
N; R51-53 N
R: 51/53
S: 22-61

Page 217 of 396
1-(3-sulfonato-fenil)-
1H-pirazol-4-il)azo)-5-
metil)benzensulfonat
de disodiu
607-507-00-
1
2,4-diamino-3-[4-(2-
sulfonatoetoxisulfonil)
fenil azo]-5-[4-(2-
sulfonatoetoxisulfonil)-
2-
sulfonato-fenilazo]
benzensulfonat de
potasiu/sodiu
422-
980-2
187026-
95-5
Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)22-
26-39
607-508-00-
7
3,3′-[iminobis[sulfonil-
4,1-fenilen-(5-hidroxi-
3-metilpirazol-1,4-diil)
azo-4,1-
fenilensulfonilimino-(4-
amino-6-hidroxipirimidin-
2,5-diil)azo-
4,1-
fenilensulfonilimino(4-
amino-6-
hidroxipirimidin-
2,5diil) azo]bis
(benzensulfonat)] de
disodiu
423-
110-4
– Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)22-
26-39
607-512-00-
9
2,4-diamino-3,5-bis-
[4-(2-sulfonatoetoxi)
sulfonil) fenilazo]
benzensulfonat de
trisodiu
423-
970-0
182926-
43-8
R52-53 R: 52/53
S: 22-61
607-513-00-
4
amestec de:
4-benzoilam ino-6-(6-
eten-sulfonil-1-sulfatonaftalen-
2-ilazo)-5-
hidroxinaftaleno-2,7-
disulfonat de trisodiu;
sare de sodiu a
acidului 5-
(benzoilamino)-4-
hidroxi-3-((1-sulfo-6-
((2-(sulfooxi) etil)
sulfonil)-2-naftil)azo)
naftalen-2,7-
disulfonic;
acid 5-(benzoilamino)-
4-hidroxi-3-((1-sulfo-
6-((2-(sulfooxi)etil)
sulfonil)-2-naftil)azo)
naftalen-2,7-disulfonic
423-
200-3
– Xi; R41
R43
R52-53
Xi
R: 41-43-
52/53
S: 22-26-
36/37/39-61
607-515-00-
5
amestec de:
disulfonat disodic al
eterului hexildifenilic;
disulfonat disodic al
eterului dihexildifenilic
429-
650-7
147732-
60-3
Xi; R36
N; R51-53
Xi; N
R: 36-51/53
S: (2-)26-61
607-516-00-
0
N,N’-bis
(trifluoroacetil)-S,S’-
bis-L-homocisteină
429-
670-6
105996-
54-1
Xi; R41
R43
Xi
R: 41-43
S: (2-)24-
26-37/39
607-517-00-
6
(acid (S)- -(acetiltio)
benzen-propanoic
430-
300-0
76932-
17-7
Xn; R22
Xi; R41 R43
Xn
R: 22-41-43
S: (2-)22-
26-36/37/39
607-526-00-
5
cart ap;
1,3-bis(carbamoiltio)-
2-(dimetilamino)
propan
– 15263-
53-3
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
607-527-00-
0
amestec de:
dodecanodioat de 1-
(1’H,1’H,2’H,2’Htrideca-
fluorooctil)-12-
423-
180-6
– Xn; R48/22 Xn
R: 48/22
S: (2-)36

Page 218 of 396
(1 „H, 1 „H,2″H,2″Htrideca-
fluorooctil);
dodecanodioat de 1-
(1’H,1’H,2’H,2’Htridecafluorooctil)-
12-
(1″H,1″H,2″H,2″Hheptdeca-
fluorodecil);
dodecanodioat de 1-
(1’H,1’H,2’H,2’Htrideca-
fluorooctil)-12-
(1″H,1″H,2″H,2″Hheneicosa
fluorododecil);
dodecanodioat de 1-
(1’H,1’H,2’H,2’Htrideca-
fluorooctil)-12-
(1″H,1″H,2″H,2″Hpentacosafluorotetradecil);
dodecanodioat de 1-
(1’H,1’H,2’H,2’Hhepta-
decafluorodecil)-
12-(1″H,1″H,2″H,2″Hhepta-
decafluorodecil)
dodecanodioat de 1-
(1’H,1’H,2’H,2’Hheptadeca-
fluorodecil)-
12-(1″H,1″H,2″H,2″Hheneicosafluorododecil)
608-001-00-
3
acetonitril;
cianură de metil;
cianometan
200-
835-2
75-05-8 F; R11
Xn;
R20/21/22
Xi; R36
F; Xn
R: 11-
20/21/22-36
S: (1/2-)16-
36/37
608-002-00-
9
tricloroacetonitril 208-
885-7
545-06-
2
T; R23/24/25
N; R51-53
T; N
R: 23/24/25-
51/53
S: (1/2-)45-
61
608-003-00-
4
acrilonitril DE 203-
466-5
107-13-
1
F; R11
Carc. Cat. 2;
R45
T; R23/24/25
Xi; R37/38-
41
R43
N; R51-53
F; T; N
R: 45-11-
23/24/25-
37/38-41-
43-51/53
S: 9-16-53-
45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T, N;
R45-
23/24/25-
37/38-41-
43-51/53
20 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T; R45-
23/24/25-
37/38-41-
43-52/53
10% mai mic
sau egal cu C
< 20%: T;
R45-
23/24/25-
41-43-52/53
5% mai mic
sau egal cu C
< 10%: T;
R45-
23/24/25-
36-43-52/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 3 %:
N; R50-53
0,25 % mai
mic sau egal

Page 219 of 396
cu C < 2,5
%: N; R51-
53
0,025 % mai
mic sau egal
cu C < 0,25
%: R52-53
608-008-00-
1
cloroacetonitril 203-
467-0
107-14-
2
T; R23/24/25
N; R51-53
T; N
R: 23/24/25-
51/53
S: (1/2-)45-
61
608-009-00-
7
malononitril 203-
703-2
109-77-
3
T; R23/24/25
N; R50-53
T; N
R: 23/24/25-
50/53
S: (1/2-)23-
27-45-60-61
608-010-00-
2
metacrilonitril;
2-metil-2-propenonitril
D 204-
817-5
126-98-
7
F; R11
T; R23/24/25
R43
F;
T
R: 11-
23/24/25-43
S: (1/2-)9-
16-18-29-45
C mai mare
sau egal cu 1
%: T;
R23/24/25-
43
0,2 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
Xn;
R20/21/22-
43
608-011-00-
8
oxalonitril;
cianogen;
dician
207-
306-5
460-19-
5
F; R11
T; R23
N; R50-53
F;
T; N
R: 11-23-
50/53
S: (1/2-)23-
45-60-61
608-012-00-
3
benzonitril 202-
855-7
100-47-
0
Xn; R21/22 Xn
R: 21/22
S: (2-)23
608-013-00-
9
2-clorobenzonitril 212-
836-5
873-32-
5
Xn; R21/22
Xi; R36
Xn
R: 21/22-36
S: (2-)23
608-014-00-
4
clortalonil;
tetracloroizoftalonitril;
2,4,5,6-tetracloro-1,3-
benzendicarbonitril
217-
588-1
1897-
45-6
Carc. Cat. 3;
R40
T+; R26
Xi; R41
Xi; R37
R43
N; R50-53
T+; N
R: 26-37-40-
41-43-50/53
S: (2-)28-
36/37/39-
45-60-61
C mai mare
sau egal cu
20 %: T+, N;
R26-37-40-
41-43-50-53
10 % mai
mic sau egal
cu C < 20
%: T+, N;
R26-40-41-
43-50-53
7 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: T+,
N; R26-40-
36-43-50-53
5 % mai mic
sau egal cu C
< 7 %: T, N;
R23-40-36-
43-50-53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 5 %:
T, N; R23-
40-43-50-53
1 % mai mic
sau egal cu C
< 2,5 %: T,
N; R23-40-
43-51-53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 1: Xn,

Page 220 of 396
N; R20-51-
53
0,1 % mai
mic sau egal
cu C< 0,25
%: Xn; R20-
52-53 0,025
% mai mic
sau egal cu C
< 0,1 %:
R52-53
608-015-00-
X
diclobenil (ISO);
2,6-dicloro benzonitril
214-
787-5
1194-
65-6
Xn; R21
N; R51-53
Xn; N
R: 21-51/53
S: (2-)
36/37-61
608-016-00-
5
1,4-diciano-2,3,5,6-
tetraclorobenzen
401-
550-8
1897-
41-2
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)24-
37-60-61
608-017-00-
0
bromoxinil octanoat;
octanoat de 2,6-
dibromo-4-cianofenil
216-
885-3
1689-
99-2
Repr. Cat. 3;
R63
T; R23
Xn; R22
T; N
R: 22-23-43-
63-50/53
S: (1/2-)
36/37-45-
63-60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T, N;
R22-23-43-
63-50-53
5 % mai mic
sau egal cu C
< 25 %: Xn,
N; R20-43-
propanonitril
608-028-00-
0
(2-ciano-3-
fenilamino)-acrilat de
4-(2-ciano-3-
fenilamino)-
acriloiloximetilciclohexil-
metil
413-
510-7
147374-
67-2
Xn;
R48/20/21
R43
N; R51-53
Xn; N
R: 43-
48/20/21-
51/53
S: (2-)
36/37-61
608-029-00-
6
1,2-dihidro-6-hidroxi-
4-metil-1-[3-(1-
metiletoxi)propil]-2-
oxo-3-piridincarbonitril
411-
990-2
68612-
94-2
R43 Xi
R: 43
S: (2-)24-37
608-030-00-
1
N-acetil-N-[5-ciano-3-
(2-dibutilamino-4-
feniltiazol-5-ilmetilen)-
4-metil-2,6-dioxo-
1,2,3,6-tetrahidropiridin-
1-il]benzamidă
412-
340-0
147741-
93-3
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
608-031-00-
7
2-benzil-2-metil-3-
buteno-nitril
407-
870-4
97384-
48-0
Xn; R22
R 52-53
Xn
R: 22-52/53
S: (2-)61
608-033-00-
8
N-butil-3-(2-cloro-4-
nitro-fenilhidrazono)-
1-ciano-2-metilprop-1-
en-1,3-dicarboximidă
407-
970-8
75511-
91-0
R43
R 52-53
Xi
R: 43-52/53
S: (2-)24-
37-61
608-034-00-
3
clorfenapir;
4-bromo-2-(4-
clorofenil)-1-
etoximetil-5-
trifluorometil-pirol-3-
carbonitriI
– 122453-
73-0
T; R23
Xn; R22
N; R50-53
T; N
R: 22-23-
50/53
S: (1/2-)13-
36/37-45-
60-61
608-035-00-
9
(±)- -[(2-acetil-5-
metilfenil) amino]-2,6-
diclorobenzenacetonitril
419-
290-9
– R43
R53
Xi
R: 43-53
S: (2-)24-
37-61
608-036-00-
4
3-{2-{4-[2-(4-
cianofenil) vinil]fenil}
vinil} benzonitril
419-
060-8
79026-
02-1
R53 R: 53
S: 61
608-037-00-
X
amestec de:
(R)-2,12-
tridecadienonitril (R)-
3,12-tridecadienonitril
(Z)-3,12-
tridecadienonitril
422-
190-8
124071-
40-5
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61

Page 221 of 396
608-038-00-
5
2,2,4-trimetil-4-
fenilbutano-nitril
422-
580-8
75490-
39-0
Xn; R22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-51/53
S: (2-)61
608-039-00-
0
2-fenilhexanonitril 423-
460-8
3508-
98-3
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)23-
60-61
608-040-00-
6
4,4′-ditiobis(5-amino-
1-(2,6-dicloro-4-
(trifluorometil) fenil)-1
H-pirazol-3-carbonitril
423-
490-1
130755-
46-3
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
608-041-00-
1
4′-((2-butil-4-oxo-1,3-
diaza spiro[4.4]non-1-
en-3-il)metil)
423-
500-4
138401-
24-8
N; R50-53 N
R: 50/53
(1,1 ‘-bifenil)-2-
carbonitril
S: 60-61
608-043-00-
2
3-(cis-3-hexeniloxi)
propano-nitril
415-
220-6
142653-
61-0
T; R23
Xn; R22
N; R50-53
T; N
R: 22-23-
50/53
S: (1/2-)13-
36/37-45-
60-61
609-001-00-
6
1-nitropropan 203-
544-9
108-03-
2
R10
Xn;
R20/21/22
Xn
R: 10-
20/21/22
S: (2-)9
C mai mare
sau egal cu 5
%: Xn;
R20/21/22
609-002-00-
1
2-nitropropan E 201-
209-1
79-46-9 R10 Carc.
Cat. 2; R45
Xn; R20/22
T
R: 45-10-
20/22
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
25 %: T;
R45-20/22
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T; R45
609-003-00-
7
nitro benzen 202-
716-0
98-95-3 Carc. Cat. 3;
R40
Repr. Cat. 3;
R62
T;
R23/24/25-
48/23/24
N; R51-53
T; N
R: 23/24/25-
40-
48/23/24-
51/53-62
S: (1/2-)28-
36/37-45-61
609-004-00-
2
dinitrobenzen [1];
1,4-dinitrobenzen [2];
1,3-dinitrobenzen [3];
1,2-dinitrobenzen [4]
246-
673-6
[1]
202-
833-7
[2]
202-
776-8
[3]
208-
431-8
[4]
25154-
54-5 [1]
100-25-
4 [2]
99-65-0
[3]
528-29-
0 [4]
T+;
R26/27/28
R33
N; R50-53
T+; N
R: 26/27/28-
33-50/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-
60-61
609-005-00-
8
1,3,5-trinitrobenzen 202-
752-7
99-35-4 E; R2
T+;
R26/27/28
R33
N; R50-53
E; T+; N
R: 2-
26/27/28-
33-50/53
S: (1/2-)35-
45-60-61
609-006-00-
3
2-nitrotoluen [1];
4-nitrotoluen [2]
C 202-
808-0
99-99-0 T; R23/24/25
R33
N; R51/53
T; N
R: 23/24/25-
33-51/53
S: (1/2-)28-
37-45-61
609-007-00-
9
2,4-dinitrotoluen;
dinitrotoluen, calitate
tehnică [1];
dinitrotoluen [2]
E 204-
450-0
[1]
246-
836-1
[2]
121-14-
2 [1]
25321-
14-6 [2]
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 3;
R68
Repr. Cat. 3;
R62
T; R23/24/25
T; N
R: 45-
23/24/25-
48/22-62-
68-51/53
S: 53-45-61

Page 222 of 396
Xn; R48/22
N; R51-53
609-008-00-
4
2,4,6-trinitrotoluen;
TNT
204-
289-6
118-96-
7
E; R2
T; R23/24/25
R33
N; R51-53
E; T; N
R: 2-
23/24/25-
33-51/53
S: (1/2-)35-
45-61
609-009-00-
X
acid picric;
2,4,6-trinitrofenol
201-
865-9
88-89-1 E; R2
R4
T; R23/24/25
E; T
R: 2-4-
23/24/25
S: (1/2-)28-
35-37-45
609-010-00-
5
sărurile acidului picric;
picraţi
A – – E; R3
T; R23/24/25
E; T
R: 3-
23/24/25
S: (1/2-)28-
35-37-45
609-011-00-
0
2,4,6-trinitroanisol;
picrat de metil
– 606-35-
9
E; R2
Xn;
R20/21/22
N; R51-53
E; Xn; N
R: 2-
20/21/22-
51/53
S: (2-)35-61
609-012-00-
6
2,4,6-trinitro-m-cresol 210-
027-1
602-99-
3
E; R2
R4
Xn;
R20/21/22
E;
Xn
R: 2-4-
20/21/22
S: (2-)35
609-013-00-
1
2,4,6-trinitro-m-xilen 211-
187-5
632-92-
8
E; R2
Xn;
R20/21/22
R33
E;
Xn
R: 2-
20/21/22-33
S: (2-)35
609-015-00-
2
4-nitrofenol;
p-nitrofenol
202-
811-7
100-02-
7
Xn;
R20/21/22
R33
Xn
R: 20/21/22-
33
S: (2-)28
609-016-00-
8
dinitrofenol [1];
2,4(sau 2,6)-
dinitrofenol [2]
247-
096-2
[1]
275-
732-9
[2]
25550-
58-7 [1]
71629-
74-8 [2]
T; R23/24/25
R33
N; R50-53
T; N
R: 23/24/25-
33-50/53
S: (1/2-)28-
37-45-60-61
609-018-00-
9
acid stifnic;
2,4,6-trinitroresorcinol
201-
436-6
82-71-3 E; R2
R4
Xn;
R20/21/22
E;
Xn
R: 2-4-
20/21/22
S: (2-)35
609-019-00-
4
2,4,6-trinitro-mfenilen
dioxid de
plumb;
2,4,6-trinitroresorcinat
de plumb;
stifnat de plumb
E 239-
290-0
15245-
44-0
E; R3
Repr. Cat. 1;
R61
Repr. Cat. 3;
R62
Xn; R20/22
R33
N; R50-53
E;
T; N
R: 61-3-
20/22-33-
50/53-62
S: 53-45-60-
61
1
609-020-00-
X
DNOC;
4,6-dinitro-o-cresol
208-
601-1
534-52-
1
Muta. Cat. 3;
R68
T+;
R26/27/28
Xi; R38-41
R43
R44
N; R50-53
T+; N
R: 26/27/28-
38-41-43-
44-50/53-68
S: (1/2-)
36/37-45-
60-61
609-021-00-
5
sare de sodiu a DNOC
[1];
sare de potasiu a
DNOC[2]
219-
007-7
[1]
– [2]
2312-
76-7 [1]
5787-
96-2 [2]
T; R23/24/25
R33
N; R50-53
T; N
R: 23/24/25-
33-50/53
S: (1/2-)13-
45-60-61
609-022-00-
0
sare de amoniu a
DNOC
221-
037-0
2980-
64-5
T+;
R26/27/28
T+; N
R: 26/27/28-

Page 223 of 396
R33
N; R50-53
33-50/53
S: (1/2-)13-
28-45-60-61
609-023-00-
6
dinocap (ISO);
(2E)-2-butenoat de 2
(sau 4)-isooctil-4,6
(sau 2,6)-dinitro-fenil
E 254-
408-0
39300-
45-3
Repr. Cat. 2;
R61
Xn; R20-
48/22
Xi; R38
R43
N; R50-53
T; N
R: 61-20-22-
38-43-
48/22-50/53
S: 53-45-60-
61
609-024-00-
1
binapacril (ISO);
3-metilcrotonat de 2-
sec-butil-4,6-
dinitrofenil;
3-metil-2-butenoat de
2-
E 207-
612-9
485-31-
4
Repr. Cat. 2;
R61
Xn; R21/22
N; R50-53
T; N
R: 61-21/22-
50/53
S: 53-45-60-
61
(1-metilpropil)-4,6-
dinitrofenil
609-025-00-
7
dinoseb;
2-(1-metilpropil)-4,6-
dinitro-fenol
E 201-
861-7
88-85-7 R44
T; R24/25
Repr. Cat. 2;
R61
Repr. Cat. 3;
R62
Xi; R36
N; R50-53
T; N
R: 61-62-
24/25-36-
44-50/53
S: 53-45-60-
61
609-026-00-
2
săruri şi esteri ai
dinoseb cu excepţia
celor nominalizaţi în
această anexă
AE – – R44
Repr. Cat. 2;
R61
Repr. Cat. 3;
R62
T; R24/25
Xi; R36
N; R50-53
T; N
R: 61-62-
24/25-36-
44-50/53
S: 53-45-60-
61
609-027-00-
8
dinocton;
amestec de izomeri:
carbonaţi de 2,6-
dinitro-4-octilfenil şi
de metil;
carbonaţi de 2,4-
dinitro-6-octilfenil şi
de metil
– 63919-
26-6
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)60-61
609-028-00-
3
dinex;
2-ciclohexil-4,6-
dinitrofenol
205-
042-5
131-89-
5
T; R23/24/25
N; R50-53
T; N
R: 23/24/25-
50/53
S: (1/2-)13-
45-60-61
609-029-00-
9
săruri şi esteri ai dinex A – – T; R23/24/25
N; R50-53
T; N
R: 23/24/25-
50/53
S: (1/2-)13-
45-60-61
609-030-00-
4
dinoterb (ISO);
2-tert-butil-4,6-
dinitrofenol;
2-(1,1-dimetiletil)-4,6-
dinitro-fenol
E 215-
813-8
1420-
07-1
Repr. Cat. 2;
R61
T+; R28
T; R24
R44
N; R50-53
T+; N
R: 61-24-28-
44-50/53
S: 53-45-60-
61
609-031-00-
X
săruri şi esteri ai
dinoterb
AE – – Repr. Cat. 2;
R61
T+; R28
T; R24
N; R50-53
T+; N
R: 61-24-28-
50/53
S: 45-53-60-
61
609-032-00-
5
bromfenoxim (ISO);
3,5-dibromo-4-
hidroxibenzaldehid-O-
(2,4-dinitrophenil)-
oximă
236-
129-6
13181-
17-4
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)25-
60-61
609-033-00-
0
dinosam;
2-(1-metilbutil)-4,6-
dinitro-fenol
– 4097-
36-3
T; R23/24/25
N; R50-53
T; N
R: 23/24/25-
50/53
S: (1/2-)13-

Page 224 of 396
45-60-61
609-034-00-
6
săruri şi esteri ai
dinosam
A – – T; R23/24/25
N; R50-53
T; N
R: 23/24/25-
50/53
S: (1/2-)13-
45-60-61
609-035-00-
1
nitroetan 201-
188-9
79-24-3 R10 Xn C mai mare
sau egal cu
12,5%: Xn;
R20/22
Xn; R20/22 R: 10-20/22
S: (2-)9-25-
41
609-036-00-
7
nitrometan 200-
876-6
75-52-5 R5-10
Xn; R22
Xn
R: 5-10-22
S: (2-)41
C mai mare
sau egal cu
12,5%: Xn;
R22
609-037-00-
2
5-nitroacenaften 210-
025-0
602-87-
9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
609-038-00-
8
2-nitronaftalină;
2-nitronaftalen
209-
474-5
581-89-
5
Carc. Cat. 2;
R45
N; R51-53
T; N
R: 45-51/53
S: 53-45-61
609-039-00-
3
4-nitrobifenil 202-
204-7
92-93-3 Carc. Cat. 2;
R45
N; R51-53
T; N
R: 45-51/53
S: 53-45-61
609-040-00-
9
nitrofen (ISO);
2,4-diclorfenil-4-
nitrofenil-eter
E 217-
406-0
1836-
75-5
Carc. Cat. 2;
R45
Repr. Cat. 2;
R61
Xn; R22
N; R50-53
T; N
R: 45-61-22-
50/53
S: 53-45-60-
61
609-041-00-
4
2,4-dinitrofenol 200-
087-7
51-28-5 T; R23/24/25
R33
N; R50
T; N
R: 23/24/25-
33-50
S: (1/2-)28-
37-45-61
609-042-00-
X
pendimetalin (ISO); N-
(1-etilpropil)-2,6-
dinitro-3,4-xilidină
254-
938-2
40487-
42-1
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)24-
29-37-60-61
609-043-00-
5
chintozen (ISO);
pentaclornitrobenzen
201-
435-0
82-68-8 R43
N; R50-53
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)13-
24-37-60-61
609-044-00-
0
tecnazen (ISO);
1,2,4,5-tetracloro-3-
nitro-benzen
204-
178-2
117-18-
0
Xn; R22
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 22-43-
50/53
S: (2-)24-
37-60-61
609-045-00-
6
dinocton-6;
amestec de:
carbonat de 4,6-
dinitro-2-(3-octil)fenil
şi de metil;
carbonat de 4,6-
dinitro-2-(4-octil)fenil
şi de metil
– 8069-
76-9
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)60-61
609-046-00-
1
trifluralin (cu conţinut
mai mic de 0.5 ppm
NPDA);
a,a,a-trifluoro-2,6-
dinitro-N,N-dipropil-ptoluidină
(cu conţinut
mai mic de 0.5 ppm
NPDA)
216-
428-8
1582-
09-8
Xi; R36
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 36-43-
50/53
S: (2-)24-
37-60-61
609-047-00-
7
2-nitroanisol E 202-
052-1
91-23-6 Carc. Cat. 2;
R45
T
Xn; R22 R: 45-22
S: 53-45

Page 225 of 396
609-048-00-
2
3-nitrobenzensulfonat
de sodiu
204-
857-3
127-68-
4
Xi; R36
R43
Xi
R: 36-43
S: (2-)24-
26-37
609-049-00-
8
2,6-dinitrotoluen E 210-
106-0
606-20-
2
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 3;
R68
Repr. Cat. 3;
R62
T; R23/24/25
Xn; R48/22
R52-53
T
R: 45-
23/24/25-
48/22-62-
68-52/53
S: 53-45-61
609-050-00-
3
2,3-dinitrotoluen E 210-
013-5
602-01-
7
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 3;
R68
Repr. Cat. 3;
R62
T; R23/24/25
Xn; R48/22
N; R50-53
T; N
R: 45-
23/24/25-
48/22-62-
68-50/53
S: 53-45-60-
61
609-051-00-
9
3,4-dinitrotoluen E 210-
222-1
610-39-
9
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 3;
R68
Repr. Cat. 3;
R62
T; R23/24/25
Xn; R48/22
N; R51-53
T; N
R: 45-
23/24/25-
48/22-62-
68-51/53
S: 53-45-61
609-052-00-
4
3,5-dinitrotoluen E 210-
566-2
618-85-
9
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 3;
R68
Repr. Cat. 3;
R62
T; R23/24/25
Xn; R48/22
R52-53
T
R: 45-
23/24/25-
48/22-62-
68-52/53
S: 53-45-61
609-053-00-
X
hidrazin-tri-nitrometan E 414-
850-9
– E; R3
O; R8
Carc. Cat. 2;
R45
T; R23/25
R43
E;T
R: 45-3-8-
23/25-43
S: 53-45
609-054-00-
5
2,3-dinitrofenol [1];
2,5-dinitrofenol [2];
2,6-dinitrofenol [3];
3,4-dinitrofenol [4];
săruri de dinitrofenol
[5]
200-
628-7
[1]
206-
348-1
[2]
209-
357-9
[3]
209-
415-3
[4]
– [5]
66-56-8
[1]
329-71-
5 [2]
573-56-
8 [3]
577-71-
9 [4]
– [5]
T; R23/24/25
R33
N; R51-53
T; N
R: 23/24/25-
33-51
S: (1/2-)28-
37-45-61
609-064-00-
X
mesotrion;
2-[4-(metilsulfonil)-2-
nitro-benzoil]-1,3-
ciclohexandionă
– 104206-
82-8
N; R50-53 N
R: 50/53
S: 60-61
609-065-00-
5
2-nitrotoluen E 201-
853-3
88-72-2 Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
Repr. Cat. 3;
R62
Xn; R22
N; R51-53
T; N
R: 45-46-22-
62-51/53
S: 53-45-61
609-066-00-
0
3-am ino-10-{4-(10-
am ino-6,13-dicloro-
418-
870-9
154212-
58-5
Xn;
R20/21/22-
Xn
R: 20/21/22-

Page 226 of 396
4,11-disulfonatobenz
[5,6][1,4] oxazin[2,3-
b]fenoxazin-3-il
amino)-6-[metil-(2-
sulfonato-etil)amino]-
1,3,5-triazin-2-
ilamino}-6,13-
diclorobenz [5,6][1,4]
oxazin[2,3-b]
fenoxazin-4,1 1-
disulfonat de litiu şi de
sodiu
68/20/21/22 68/20/21/22
S: (2-)36/37
609-067-00-
6
săruri de sodiu şi
potasiu de 4-(3-
aminopropilamino)-
2,6-bis[3-(4-metoxi-2-
sulfofenil-azo)-4-
hidroxi-2-sulfo-7-
naftilamino]-1,3,5-
triazină
416-
280-6
156769-
97-0
R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37
609-068-00-
1
mosc-xilen;
5-terţ-butil-2,4,6-
trinitro-m-xilen
201-
329-4
81-15-2 Carc. Cat. 3;
R40 E; R2
N; R50-53
E; Xn; N
R: 2-40-
50/53
S: (2-)
36/37-46-
60-61
609-070-00-
2
1,4-dicloro-2-
(1,1,2,3,3,3-
hexafluoropropoxi)-5-
nitrobenzen
415-
580-4
130841-
23-5
Xn; R22
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 22-43-
50/53
S: (2-)
36/37/39-
60-61
609-071-00-
8
amestec de:
2-metilsulfanil-4,6-bis-
(2-hid roxi-4-metoxifenil
)-1,3,5-triazină;
2-(4,6-bismetilsulfanil-
1,3,5-
triazin-2-il)-5-
metoxifenol
423-
520-3
156137-
33-6
R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37
610-001-00-
3
tricloronitrometan;
cloropicrină
200-
930-9
76-06-2 Xn; R22
T+; R26
Xi;
R36/37/38
T+
R: 22-26-
36/37/38
S: (1/2-)
36/37-38-45
610-002-00-
9
1,1-dicloro-1-nitroetan 209-
854-0
594-72-
9
T; R23/24/25 T
R: 23/24/25
S: (1/2-)26-
45
610-003-00-
4
clorodinitrobenzen C – – T; R23/24/25
R33
N; R50-53
T; N
R: 23/24/25-
33-50/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-60-
61
610-004-00-
X
2-cloro-1,3,5-
trinitrobenzen
201-
864-3
88-88-0 E; R2
T+;
R26/27/28
N; R50-53
E; T+; N
R: 2-
26/27/28-
50/53
S: (1/2-)28-
35-36/37-45-
60-61
610-005-00-
5
1-cloro-4-nitrobenzen 202-
809-6
100-00-
5
Carc.Cat.3;
R40
Mut.Cat.3;
R68
T; R23/24/25
Xn;
R48/20/21/22
N; R51-53
T; N
R: 23/24/25-
40-
48/20/21/22-
68-51/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-61
610-006-00- cloronitroaniline, cu C – – T+; T+; N

Page 227 of 396
0 excepţia celor
specificate în altă
parte în această anexă
R26/27/28
R33
N; R51-53
R: 26/27/28-
33-51/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-61
610-007-00-
6
1-cloro-1-nitropropan 209-
990-0
600-25-
9
Xn; R20/22 Xn
R: 20/22
S: (2-)
C mai mare
sau egal cu 5
%: Xn;
R20/22
610-008-00-
1
2,6-dicloro-4-
nitroanisol
403-
350-6
17742-
69-7
T; R25
N; R51-53
T; N
R: 25-51/53
S: (1/2-)
36/37-45-61
610-009-00-
7
2-cloro-4-nitroanilină 204-
502-2
121-87-
9
Xn; R22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-51/53
S: (2-)22-
24-61
610-010-00-
2
2-bromo-1-(2-furil)-2-
nitroetilenă
406-
110-9
35950-
52-8
Xn; R22-
48/22
C; R34
R43
N; R50-53
C; N
R: 22-34-43-
48/22-50/53
S: (1/2-)22-
26-36/37/39-
45-60-61
611-001-00-
6
azobenzen E 203-
102-5
103-33-
3
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 3;
R68
Xn; R20/22-
48/22
N; R50-53
T; N
R: 45-20/22-
48/22-68-
50/53
S: 53-45-60-
61
611-002-00-
1
azoxibenzen 207-
802-1
495-48-
7
Xn; R20/22 Xn
R: 20/22
S: (2-)28
611-003-00-
7
fenaminosulf (ISO);
4-
dimetilaminobenzendiazosulfonat
de
sodium
205-
419-4
140-56-
7
T; R25
Xn; R21
R52-53
T
R: 21-25-
52/53
S: (1/2-)
36/37-45-61
611-004-00-
2
acetat de
metilazoximetil;
acetat de metil-ONNazoximetil
209-
765-7
592-62-
1
Carc. Cat. 2;
R45
Repr. Cat. 2;
R61
T
R: 45-61
S: 53-45
611-005-00-
8
CI Brun Direct 95;
{5-[(4′-((2,6-
dihidroxi-3-
240-
221-1
16071-
86-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
((2-hidroxi-5-
sulfofenil)azo) fenil)
azo)(1,1′-bifenil)-4-il)
azo]salicilato(4-)}
cuprat(2-) de disodium
611-006-00-
3
AAT;
4-o-tolilazo-otoluidină;
4-amino-2′,3-dimetilazobenzen;
o-aminoazotoluen
202-
591-2
97-56-3 Carc. Cat. 2;
R45
R43
T
R: 45-43
S: 53-45
611-007-00-
9
triciclazol;
5-metil-1,2,4-triazol
(3,4-b) benzo-1,3-
tiazol
255-
559-5
41814-
78-2
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)
611-008-00-
4
4-aminoazobenzen;
4-fenilazoanilină
200-
453-6
60-09-3 Carc. Cat. 2;
R45
N; R50-53
T; N
R: 45-50/53
S: 53-45-60-
61
611-009-00-
X
(1-(5-(4-(4-anilino-3-
sulfo-fenilazo)-2-metil-
5-metilsulfonamidofenilazo)-
4-hidroxi-2-oxido-3-
(fenilazo) fenilazo)-5-
nitro-4-sulfonato-2-
401-
220-3
– Xn; R20
52-53
Xn
R: 20-52/53
S: (2-)61

Page 228 of 396
naftolato)ferat(ll) de
sodiu
611-010-00-
5
2′-(2-ciano-4,6-
dinitro-fenilazo)-5′-
(N,N-dipropil-amino)
propionanilidă
403-
010-7
106359-
94-8
R43
R52-53
Xi
R: 43-52/53
S: (2-)22-
24-37-61
611-011-00-
0
dilactat de N.N.N’.N’-
tetrametil-3,3-
(propilenbis
(iminocarbonil-4,1-
fenilen-azo(1,6-
dihidro-2-hidroxi-4-
metil-6-oxo-piridin-
3,1-diil-)))di
(propilamoniu)
403-
340-1
– Xi; R41
N; R51-53
Xi; N
R: 41-51/53
S: (2-)26-
39-61
611-012-00-
6
amestec de:
6-metil-2-(4-(2,4,6-
triamino-pirimidin-5-
ilazo)fenil)
benzotiazol-7-sulfonat
de 2-
metilaminoetanol;
6-metil-2-(4-(2,4,6-
triamino-
403-
410-1
114565-
65-0
R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-26-37
pirimidin-5-ilazo)fenil)
benzotiazol-7-sulfonat
de N,N-dietilpropan-
1,3-diamină;
6-metil-2-(4-(2,4,6-
triamino-pirimidin-5-
ilazo)fenil)
benzotiazol-7-sulfonat
de 2,2-iminodietanol
611-013-00-
1
1-hidroxi-7-(3-
sulfonato-anilino)-2-
(3-metil-4-(2-metoxi-
4-(3-sulfonatofenilazo)
fenilazo)
fenilazo) naftalen-3-
sulfonat de trilitiu
403-
650-7
117409-
78-6
E; R2
N; R51-53
E; N
R: 2-51/53
S: (2-)35-61
611-014-00-
7
hidroxid de 1-(4-(3-
acet-amido-4-(4′-
nitro-2,2′-
dlsulfonatostilben-4-
ilazo) anilin)-6-(2,5-
disulfonato anilin)-
1,3,5-triazin-2-il)-3-
carboixipiridin) de
tetrasodiu
404-
250-5
115099-
55-3
R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37
611-015-00-
2
4-amino-5-hidroxi-6-
(4-(2-(2-(sulfonatooxi)
etilsulfonil)etilcarbamoil)
fenilazo)-3-
(4-(2-(sulfonatooxi)
etilsulfonil) fenilazo)
naftalen-2,7-dlsulfonat
de tetrasodiu
404-
320-5
116889-
78-2
R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37
611-016-00-
8
amestec de:
diclorhidrat de
diclorură de 1,1 ‘-
((dihidroxifenilen)bis
(azo-3,1-fenilenazo(1-
(3-
dimetilaminopropil)-
1,2-dihidro-6-hidroxi-
4-metil-2-oxopiridin-
5,3diil)))dipiridiniu,
amestec de izomeri;
404-
540-1
– R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37
diclorură de 1-(1-(3-
dimetil-aminopropil)-

Page 229 of 396
5-(3-((4-(1-(3-
dimetilaminopropil)-
1,6-dihidro-2-hidroxi-
4-metil-6-oxo-5-
piridin-3-piridilazo)
fenilazo)-2,4(sau 2,6
sau 3,5)-
dihidroxifenilazo)
fenilazo)-1,2-dihidro-
6-hidroxi-4-metil-2-
oxo-3-piridil)piridiniu
611-017-00-
3
2-(4-
(dietilaminopropilcarbamoil)
fenilazo)-3-
oxo-N-(2,3-dihidro-2-
oxobenz-imidazol-5-il)
butiramidă
404-
910-2
– R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)24-
37-61
611-018-00-
9
5-(4-(7-amino-1-
hidroxi-3-sulfonato-2-
naftilazo)-6-sulfonato-
1-naftilazo) izoftalat
de tetraamoniu
405-
130-5
– R43 Xi
R: 43
S: (2-)24-37
611-019-00-
4
6-am ino-4-hidroxi-3-
(7-sulfonato-4-(4-
sulfonato-fenilazo)-1-
naftilazo) naftalen-
2,7-disulfonat de
tetralitiu
405-
150-4
106028-
58-4
R43 Xi
R: 43
S: (2-)24-37
611-020-00-
X
6-amino-4-hidroxi-3-
(7-sulfonato-4-(4-
sulfonato-fenilazo)-1-
naftilazo) naftalen-
2,7-disulfonat de
tetrakis
(tetrametilamoniu)
405-
170-3
116340-
05-7
T; R25
R43
R52-53
T
R: 25-43-
52/53
S: (1/2-)22-
24-37-45-61
611-021-00-
5
acetat de 2-(4-(4-
ciano-3-metilizotiazol-
5-ilazo)-N-etil-3-
metilanilino)etil
405-
480-9
– Xn; R22-
48/22
Xi; R38
R53
Xn
R: 22-38-
48/22-53
S: (2-)22-
36/37-61
611-022-00-
0
3-carboxi-4-
hidroxibenzen-sulfonat
de 4-dimetilaminobenzendiazoniu
404-
980-4
– E; R2
T; R23/25
Xn; R21-
48/22
Xi; R41
R43
N; R50/53
E; T; N
R: 2-21-
23/25-41-
43-48/22-
50/53
S: (1/2-)3-
12-26-35-
36/37/39-
45-61
611-023-00-
6
7-(4,6-dicloro-1,3,5-
triazin-2-ilamino)-4-
hidroxi-3-(4-(2-
(sulfonatooxi)
etilsulfonil)fenil azo)
naftalen-2-sulfonat de
disodiu
404-
600-7
– R43 X
R: 43
S: (2-)22-
24-37
611-024-00-
1
coloranţi azoici pe
bază de benzidină;
A – – Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
coloranţi azoici pe
bază de 4,4′-
diarilazobifenil cu
excepţia celor
specificaţi în altă parte
în acest`[ anexă
S: 53-45
611-025-00-
7
CI Negru Direct 38 ;
4-amino-3-[[4′-[(2,4-
diamino-fenil)azo]
[1,1′-bifenil]-4-il]
azo]-5-hid roxi-6-
(fenilazo) naftalen-
2,7-disulfonat de
disodiu
217-
710-3
1937-
37-7
Carc. Cat. 2;
R45
Repr. Cat. 3;
R63
T
R: 45-63
S: 53-45

Page 230 of 396
611-026-00-
2
CI. Albastru Direct 6;
3,3l-[[1,1l-bifenil]-
4,4l-diil bis(azo)]bis[5-
amino-4-
hidroxinaftalen-2,7-
disulfonat] de
tetrasodiu
220-
012-1
2602-
46-2
Carc. Cat. 2;
R45
Repr. Cat. 3;
R63
T
R: 45-63
S: 53-45
611-027-00-
8
CI. Roşu Direct 28 ;
3,3l-[[1,1l-bifenil]-
4,4l-diil bis(azo)]bis(4-
amino-naftalen-1-
sulfonat) de disodiu
209-
358-4
573-58-
0
Carc. Cat. 2;
R45
Repr. Cat. 3;
R63
T
R: 45-63
S: 53-45
611-028-00-
3
CC’-azodi(formamidă);
azodicarbonamidă
204-
650-8
123-77-
3
R42
R44
Xn
R: 42-44
S: (2-)22-
24-37
611-029-00-
9
coloranţi azoici pe
bază de o-dianisidină;
coloranţi azoici pe
bază de 4,4′-diarilazo-
3,3′-dimetoxi-bifenil cu
excepţia celor
specificaţi în altă parte
în această anexă
AH – – Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
611-030-00-
4
coloranţi pe bază de otoluidină;
coloranţi pe bază de
4,4′-diarilazo-3,3′-
dimetil-bifenl, cu
excepţia celor
specificaţi în altă parte
în această anexă
AH – – Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
611-031-00-
X
CI. Roşu Bazic 9;
clorhidrat de 4,4′-(4-
imino-ciclohexa-2,5-
dieniliden-metilen)
dianilină
209-
321-2
569-61-
9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
611-032-00-
5
CI. Albastru de
Dispersie 1 ;
1,4,5,8-tetraaminoantrachinonă
219-
603-7
2475-
45-8
Carc. Cat. 2;
R45
Xi; R38-41
R43
T
R: 45-38-41-
43
S: 53-45
611-033-00-
0
[4,4″-azoxibis(2,2′- 400-
020-3
82027-
60-9
N; R51-53 N
disulfonatostilben-4,4′-
diilazo)]-bis[(5′-
sulfonato-benzen-2,2′-
diolato-O(2),O(2),N
(1)]-cuprat (II) de
hexasodlu
R: 51/53
S: 61
611-034-00-
6
N-(5-(bis(2-metoxietil)
amino)-2-((5-nitro-2,1-
benzizotiazol-3-il)azo)
fenilacetamidă
402-
430-8
105076-
77-5
R53 R: 53
S: 61
611-035-00-
1
6-amino-4-hidroxi-3-
(7-sulfonato-4-(5-
sulfonato-2-naftilazo)-
1-naftilazo) naftalen-
2,7-disulfonat de
tetralitiu
403-
660-1
107246-
80-0
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)24-
37-61
611-036-00-
7
acetat de 2-(4-(5,6(sau
6,7)-dicloro-1,3-
benzotiazol-2-il-azo)-
N-metil-m-toluidino)etil
405-
440-0
– R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37
611-037-00-
2
metilsulfat de 3(sau 5)-
(4-(N-benzil-Netilamino)-
2-
metilfenilazo)-1,4-
dimetil-1,2,4-triazol
406-
055-0
124584-
00-5
Xn; R22
Xi; R41
R43
N; R51-53
Xn; N
R: 22-41-43-
51/53
S: (2-)22-
24-26-
37/39-61
611-038-00- 1-hidroxinaftalen-2- 406- – Xi; R36 Xi

Page 231 of 396
8 azo-4′(5′,5″-
dimetilbifenil)-4″-azo
(4″-
fenilsulfoniloxibenzen )-
2′,2″,4-trisulfonat de
trisodiu
820-9 R: 36
S: (2-)25-26
611-039-00-
3
acid 7-(((4,6-dicloro-
1,3,5-triazin-2-il)
amino)-4-hidroxi-3-
((4-((2-(sulfoxi)etil)
sulfonil) fenilazo)
naftalen-2-sulfonic
407-
050-6
117715-
57-8
R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37
611-040-00-
9
acid 3-(5-acetilamino-
4-(4-[4,6-bis(3-
dietilaminopropilamino)-
1,3,5-triazin-2-
il amino]fenilazo)-2-(2-
metoxietoxi)fenil-azo)-
6-amino-4-hidroxi-2-
naftalen-sulfonic
407-
670-7
115099-
58-6
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
611-041-00-
4
2-[[4[[4,6-bis[[3-
(dietilamino) propil]
amino]-1,3,5-triazin-2-
il-]amino]fenil]azo]-N-
(2,3-dihidro-2-oxo-1Hbenzimidazol-
5-il)-3-
oxo-butanamidă
407-
680-1
98809-
11-1
Xi; R41
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 41-43-
51/53
S: (2-)24-
26-37/39-61
611-042-00-
X
5-amino-3-[5-(2-
bromo-acriloilamino)-
2-sulfonato-fenilazo]-
4-hidroxi-6-(4-
vinilsulfonil-fenilazo)-
naftalen-2,7-disulfonat
de trisodiu
411-
770-6
136213-
71-3
R52-53 R: 52/53
S: 61
611-043-00-
5
amestec 2: 1: 1 de: N
(1′)-N(2): N(1′”)-N
(2″)-n-6-[2-amino-4-
(sau 6)-hidroxi-(sau 4-
amino-2-hidroxi)
fenilazo]-6″-(1-
carbaniloil-2-
hidroxiprop-1-enilazo)-
5′,5′”-disulfamoil-3,3″-
disulfonatobis
(naftalen-2,1′-
azobenzen-1,2′-
diolato-O(1 ),O(2′)-
cromat de trisodiu; N
(1′)-N(2): N(1′”)-N
(2″)-n-6,6″-bis(1-
carbaniloil-2-
hidroxiprop-1-enilazo)-
5′,5′”-disulfamoil-3,3″-
disulfonatobis
(naftalen-2,1 ‘-
azobenzen-1,2′-
diolato-O(1 ),O(2′)-
cromat de trisodic; N
(1′)-N(2): N(1′”)-N
(2″)-n-6,6″-bis(2-
amino-4-(sau 6)-
hidroxi-(sau 4-amino-
2-hidroxO-fenilazol-
S’.S”-disulfamoil-3,3″-
disulfonatobis
(naftalen-2,1′-
azobenzen-1,2′-
diolato-O(1 ),O(2′)-
cromat de trisodiu
402-
850-1
– Xi; R41
R52-53
Xi
R: 41-52/53
S: (2-)26-
39-61

Page 232 of 396
611-044-00-
0
amestec de:
bis[1-[(2-hidroxi-5-
nitrofenil) azo]-2-
naftalenolato(2-)]-
cromat(i-) de terţalchil
(C12-14)
amoniu;
bis[1-[(2-hidroxi-4-
nitrofenil) azo]-2-
naftalenolato(2-)]-
403-
720-7
117527-
94-3
N; R51-53 N
R: 51/53
S: 61
cromat(1-)de terţalchil
(C12-14)
amoniu;
bis[1-[[5-(1,1-
dimetilpropil)-2-
hidroxi-3-nitrofenil]
azo]-2-naftalenolato
(2-)]-cromat(1-) de
terţ-alchil(C12-14)
amoniu;
[1-[(2-hidroxi-5-
nitrofenil) azo]-2-
naftalenolato(2-)]-[1-
[(2-hidroxi-5-
nitrofenil) azo]-2-
naftalenolato(2-)]-
cromat(1-)de terţalchil
(C12-14)
amoniu;
[[1-[[(5-(1,1-
dimetilpropil)-2-
hidroxi-3-nitrofenil]
azo]-2-naftalenolato
(2-)]-[1-)[(2-hidroxi-
5-nitrofenil)azo]-2-
naftalenolato(2-)]]-
cromat(1-) de terţalchil(
C12-14)amoniu
((1-(4(sau5)-nitro-2-
oxidofenilazo)-2-
naftolato) (1-(3-nitro-
2-oxido-5-
pentilfenilazo)-2-
naftolato))-cromat(1-)
de terţ-alchil (C12-14)
amoniu
611-045-00-
6
2-[4-[N-(4-
acetoxibutil)-N-etil]
amino-2-
metilfenilazo]-3-acetil-
5-nitrotiofen
404-
830-8
– R53 R: 53
S: 61
611-046-00-
1
4,4′-diamino-2-
metilazo-benzen
407-
590-2
43151-
99-1
T; R25
Xn; R48/22
R43
N; R50-53
T; N
R: 25-43-
48/22-50/53
S: (1/2-)22-
28-36/37-
45-60-61
611-047-00-
7
amestec 1: 1 de: 2-
[[4-[N-etil-N-(2-
acetoxietil) amino]
fenil]azo]-5,6-diclorobenzotiazol;
2-[[4-[N-etil-N-(2-
acetoxietil) amino]
fenil]azo]-6,7-diclorobenzotiazol
407-
890-3
111381-
11-4
R53 R: 53
S: 61
611-048-00-
2
amestec (1: 1) de: 2-
[[4-[bis(2-acetoxietil)
amino]fenil]azo]-5,6-
dicloro-benzotiazol;
2-[[4-[bis(2-
acetoxietil) amino]
fenil]azo]-6,7-dicloro-
407-
900-6
111381-
12-5
R53 R: 53
S: 61

Page 233 of 396
benzotiazol
611-049-00-
8
amestec (2: 1: 1) 7-
[4-(3-
dietilaminopropilamino)-
6-(3-
dietilamoniopropilamino)-
1,3,5-
triazin-2-ilamino]-4-
hidroxi-3-(4-
fenilazofenilazo)-
naftalen-2-sulfonat;
acid acetic;
acid lactic
408-
000-6
118658-
98-3
Xn; R48/22
R43
R52-53
Xn
R: 43-48/22-
52/53
S: (2-)22-
36/37-61
611-051-00-
9
clorură de 2-(4-(Netil-
N-(2-hidroxi)etil)
amino-2-metilfenil)
azo-6-metoxi-3-metilbenzotiazol
411-
110-7
136213-
74-6
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
611-052-00-
4
complex de fier aqua-
[5-[[2,4-dihidroxi-5-
[(2-hidroxi-3,5-
dinitrofenil)azo] fenil]
azo]-2-
naftalensulfonat de
sodiu]
400-
720-9
– R52-53 R: 52/53
S: 61
611-053-00-
X
diclorhidrat de 2,2′-
azo-bis[2-
metilpropionamidină]
221-
070-0
2997-
92-4
Xn; R22
R43
Xn
R: 22-43
S: (2-)24-37
611-055-00-
0
CI. Galben de
Dispersie 3 N-[4-[(2-
hidroxi-5-metilfenil)
azo]fenil]acetamidă
220-
600-8
2832-
40-8
Carc. Cat. 3;
R40
R43
Xn
R: 40-43
S: (2-)22-
36/37-46
611-056-00-
6
CI. Galben Solvent 14
1-fenilazo-2-naftol
212-
668-2
842-07-
9
Carc. Cat. 3;
R40
Muta. Cat. 3;
R68 R43
R53
Xn
R: 40-43-53-
68
S: (2-)22-
36/37-46-61
611-057-00-
1
6-hidroxi-1-(3-
izopropoxi-propil)-4-
metil-2-oxo-5-[4-
(fenilazo)fenilazo]-1,2-
dihidro-3-
piridincarbonitril
400-
340-3
85136-
74-9
Carc. Cat. 2;
R45
R53
T
R: 45-53
S: 53-45-61
611-058-00-
7
format de (6-(4-
hidroxi-3-(2-
metoxifenilazo)-2-
sulfonato-7-
naftilamino)-1,3,5-
triazin-2,4-diil) bis
[(amino-1-metiletil)
amoniu]
402-
060-7
108225-
03-2
Carc. Cat. 2;
R45
Xi; R41
N; R51-53
T; N
R: 45-41-
51/53
S: 53-45-61
611-059-00-
2
2-(6-(4-cloro-6-(3-(Nmetil-
N-(4-cloro-6-
(3,5-disulfonato-2-
naftilazo)-1-hidroxi-6-
naftilamino)-1,3,5-
triazin-2-il)
aminometil)
fenilamino)-1,3,5-
triazin-
412-
960-1
148878-
21-1
Xi; R41
R43
R52-53
Xi
R: 41-43-
52/53
S: (2-)22-
24-26-
37/39-61
2-ilamino)-3,5-
disulfonato-1-hidroxi-
2-naftilazo) naftalen-
1,5-disulfonat de
octasodiu
611-060-00-
8
amestec de:
5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-
dicarboxilatofenilazo)-
8-hidroxi-3,6-
disulfonato-naftalen-1-
ilamino]-6-hidroxi-
1,3,5-triazin-2-il]-2,5-
413-
180-4
– Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)22-
26-39

Page 234 of 396
dimetilpiperazin-1-il]-
6-hidroxi-1,3,5-triazin-
2-il-amino]-1-hidroxi-
3,6-
disulfonatonaftalen-2-
il-azo]-izoftalat de
sodiu;
5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-
dicarboxilatofenilazo)-
8-hidroxi-3,6-
disulfonato-naftalen-1-
ilamino]-6-hidroxi-
1,3,5-triazin-2-il]-2,5-
dimetilpiperazin-1-il]-
6-hidroxi-1,3,5-triazin-
2-il-amino]-1-hidroxi-
3,6-
disulfonatonaftalen-2-
il-azo]-izoftalat de
amoniu;
acid 5-[8-[4-[4-[4-[7-
(3,5-
dicarboxilatofenilazo)-
8-hidroxi-3,6-
disulfonato-naftalen-1-
ilamino]-6-hidroxi-
1,3,5-triazin-2-il]-2,5-
dimetilpiperazin-1-il]-
6-hidroxi-1,3,5-triazin-
2-il-amino]-1-hidroxi-
3,6-
disulfonatonaftalen-
2il-azo]-izoftalic
611-061-00-
3
5-[5-[4-(5-cloro-2,6-
di-fluoropirimidin-4-
ilamino) benzamido]-
2-sulfonato-fenilazo]-
1-etil-6-hidroxi-4-
metil-2-oxo-3-
piridilmetil-sulfonat de
disodiu
412-
530-3
– Xi; R41
R43
Xi
R: 41-43
S: (2-)22-
24-26-37/39
611-062-00-
9
2-(8-(4-cloro-6-(3-
((4-cloro-6-(3,6-
disulfonato-2-(1,5-
disulfonatonaftalen-2-
il-azo)-1-
hidroxinaftalen-8-ilamino)-
1,3,5-triazin-
2-il) aminometil)
fenilamino)-
413-
550-5
– Xi; R38-41 Xi
R: 38-41
S: (2-)22-
26-37/39
1,3,5-triazin-2-
ilamino)-3,6-
disulfonato-1-hidroxinaftalen-
2-ilazo)
naftalen-1,5-disulfonat
de octasodiu
611-063-00-
4
[4′-(8-acetilamino-3,6-
disulfonato-2-
naftilazo)-4″-(6-
benzoilamino-3-
sulfonato-2-naftilazo)-
bifenil-1,3′,3″,1′”-
tetraolato-
O,O’,O”,O1″]cuprat
(II) de trisodiu
413-
590-3
164058-
22-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
611-064-00-
X
4-(3,4-
diclorofenilazo)-2,6-disec-
butilfenol
410-
600-8
124719-
26-2
Xn; R48/22
Xi; R38
N; R50-53
Xn; N
R: 38-48/22-
50/53
S: (2-)23-
25-36/37-
60-61
611-065-00-
5
4-(4-nitrofenilazo)-
2,6-di-sec-butilfenol
410-
610-2
111850-
24-9
Xn; R48/22
Xi; R36/38
Xn; N
R: 36/38-43-

Page 235 of 396
R43
N; R50-53
48/22-50/53
S: (2-)23-
26-36/37-
60-61
611-066-00-
0
5-[4-cloro-6-(Netilanilino)-
1,3,5-
triazin-2-ilamino]-4-
hidroxi-3-(1,5-
disulfonato-naftalen-2-
ilazo)-naftalen-2,7-
disulfonat de
tetrasodiu
411-
540-5
130201-
57-9
Xi; R41
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 41-43-
51/53
S: (2-)22-
24-26-
37/39-61
611-067-00-
6
amestec de:
7-anilino-4-hidroxi-3-
(2-metoxi-5-metil-4-
(4-sulfonatofenilazo)
fenilazo)naftalen-2-
sulfonat de bis(tris(2-
(2-hidroxi (1-metil)
etoxi)etil)amoniu);
7-anilino-4-hidroxi-3-
(2-metoxi-5-metil-4-
(4-sulfonatofenilazo)
fenilazo)naftalen-2-
sulfonat de bis(tris(2-
(2-hidroxi (2-metil)
etoxi)etil)amoniu)
406-
910-8
– Xn; R22
Xi; R41
R52-53
Xn
R: 22-41-
52/53
S: (2-)26-
36/39-61
611-068-00-
1
4-amino-3,6-bis(5-[4-
cloro-6-
(hidroxietilamino)-
1,3,5-triazin-2-
ilamino]-2-
sulfonatofenilazo)-5-
hidroxinaftalen-2,7-
dlsulfonat de
tetrasodiu
400-
690-7
85665-
98-1
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
611-069-00-
7
N,N-di-[poli(oxietilen)-
copoli (oxipropilen)]-
4-[(3,5-
413-
380-1
– N; R51-53 N
R: 51/53
diciano-4-metil-2-
tienil) azo)]-3-
metilanilină
S: 61
611-070-00-
2
amestec de:
(6-(4-anisidino)-3-
sulfonato-2-(3,5-
dinitro-2-oxidofenilazo)-
1-naftolato)(1-
(5-cloro-2-
oxidofenilazo)-2-
naftolato) cromat(1-)
de disodiu;
bis (5-(4-anisidino)-3-
sulfonato-2-(3,5-
dinitro-2-
oxidofenilazo)-1-
naftolato) cromat(1-)
de trisodiu
405-
665-4
– R43
N; R50-53
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)24-
37-60-61
611-071-00-
8
5-hidroxi-1-(4-
sulfonato-fenil)-4-(4-
sulfonatofenil-azo)
pirazol-3-carboxilat de
tris(tetrametilamoniu)
406-
073-9
131013-
81-5
T; R25 R52-
53
T
R: 25-52/53
S: (1/2-)37-
45-61
611-072-00-
3
diclorhidrat de 2,4-bis
[2,2′-[N,N-dimetilamino)
etiloxicarbonil]
fenilazo]-1,3-
dihidroxibenzen
407-
010-8
118208-
02-9
Xn; R22
Xi; R41
N; R51-53
Xn; N
R: 22-41-
51/53
S: (2-)26-
39-61
611-073-00-
9
3,3′-(N-(4-(4-bromo-
2,6-dicianofenilazo)-3-
hidroxifenil)imino)
dipropionat de dimetil
407-
310-9
122630-
55-1
R53 R: 53
S: 61
611-074-00- amestec de: 407- – R43 Xi

Page 236 of 396
4 (3-(4-(5-(5-cloro-2,6-
difluoro-pirimidin-4-
ilamino)-2-metoxi-3-
sulfonatofenil-azo)-2-
oxidofenilazo)-2,5,7-
trisulfonato-4-
naftolato) cuprat(ll) de
sodiu/potasiu;
(3-(4-(5-(5-cloro-4,6-
difluoro-pirimidin-2-
ilamino)-2-metoxi-3-
sulfonatofenil-azo)-2-
oxidofenilazo)-2,5,7-
trisulfonato-4-
naftolato) cuprat (II)
de sodiu/potasiu
100-7 R: 43
S: (2-)22-
24-37
611-075-00-
X
amestec 2: 1 de: 4-
amino-3-(4-(4-(2-
amino-4-
hidroxifenilazo)
anilino)-3-
sulfonatofenilazo)-5,6-
dihidro-5-oxo-6-fenilhidrazononaftalen-
2,7-
disulfonat de tris
(3,5,5-
406-
000-0
– Xi; R41
N; R51-53
Xi; N
R: 41-51/53
S: (2-)26-
39-61
trimetilhexilamoniu);
4-amino-3-(4-(4-(4-
amino-2-
hidroxifenilazo)
anilino)-3-
sulfonatofenilazo)-5,6-
dihidro-5-oxo-6-fenilhidrazononaftalen-
2,7-
disulfonat de tris
(3,5,5-
trimetilhexilamoniu)
611-076-00-
5
3-(2,6-dicloro-4-
nitrofenil-azo)-1-metil-
2-fenilindol
406-
280-4
117584-
16-4
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
611-077-00-
0
(5,5′-diamino-(μ-4,4′-
dihidroxi-1 : 2-k-
2,O4,O4′-3,3′-[3,3′-
dihidroxi-1: 2-K-2-
O3,O3′-bifenil-4,4′-
ilen-bisazo-1:2-
(N3,N4- : N31, N4′-
)]-dinaftalen-2,7-
disulfonato(8)))
dicuprat (2-) de dilitiu
şi disodiu
407-
230-4
126637-
70-5
Xn; R22
R43
Xn
R: 22-43
S: (2-)22-
24-37
611-078-00-
6
acetat şi lactat de
(2,2′-(3,3′-
dioxidobifenil-4,4′-
diildiazo)bis(6-(4-(3-
(dietilamino)
propilamino)-6-(3-
(dietilamonio)
propilamonio)-1,3,5-
triazin-2-il-amino)-3-
sulfonato-1-naftolato))
dicupru(ll)
407-
240-9
159604-
94-1
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)22-
24-37-61
611-079-00-
1
7-[4-cloro-6-(N-etil-otoluidino)-
1,3,5-
triazin-2-il-amino]-4-
hidroxi-3-(4-metoxi-2-
sulfonatofenil-azo)-2-
naftalensulfonat de
disodiu
410-
390-8
147703-
64-8
Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)22-
26-39
611-080-00-
7
3-(2-acetamido-4-(4-
(2-hidroxibutoxi)
fenilazo) fenilazo)
410-
150-2
147703-
65-9
R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-

Page 237 of 396
benzensulfonat de
sodiu
24-37
611-081-00-
2
[7-(2,5-dihidroxi-KO2-
7-sulfonato-6-[4-
(2,5,6-
tricloropirimidin-4-ilamino)
fenilazo]-
(N1,N7-N)-1-
naftilazo)-8-hidroxi-
KO8-naftalen-1,3,5-
trisulfonato(6-)]
cuprat (II) de
tetrasodiu
411-
470-5
141048-
13-7
R43
R52-53
Xi
R: 43-52/53
S: (2-)22-
24-37-61
611-082-00-
8
amestec de:
bis(1-(3(sau 5)-(4-
anilino-3-
sulfonatofenilazo)-4-
hidroxi-2-
oxidofenilazo)-6-nitro-
4-sulfonato-2-
naftolato)ferat(1-)de
pentasodiu;
[(1-(3-(4-anilino-3-
sulfonato-fenilazo)-4-
hidroxi-2-oxidofenilazo)-
6-nitro-4-
sulfonato-2-naftolato)-
(5-(4-anilino-3-
sulfonatofenilazo)-4-
hidroxi-2-
oxidofenilazo)-6-nitro-
4-sulfonato-2-
naftolato]ferat (1-) de
pentasodiu
407-
570-3
– N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
611-083-00-
3
amestec (1: 1) de:
acetat de 2-[N-etil-4-
[(5,6-
diclorobenzotiazol-2-il)
azo]-m-toluidino]etil;
acetat de 2-[N-etil-4-
[(6,7-
diclorobenzotiazol-2-il)
azo]-m-toluidino]etil
411-
560-4
– T; R48/25
R43
N; R51/53
T; N
R: 43-48/25-
51/53
S: (1/2-)22-
36/37-45-61
611-084-00-
9
amestec de:
N-(4-clorofenil)-4-
(2,5-dicloro-4-
(dimetil-sulfamoil)
fenilazo)-3-hidroxi-2-
naftalen-carboxamidă;
N-(4-clorofenil)-4-
(2,5-dicloro-4-(metilsulfamoil)
fenilazo)-3-
hidroxi-2-naftalencarboxamidă
412-
550-2
– R53 R: 53
S: 61
611-085-00-
4
amestec de:
3-ciano-5-(2-ciano-4-
nitrofenilazo)-2-(2-
hidroxi-etilamino)-4-
metil-6-[3-(2-
fenoxietoxi)
propilamino] piridină;
3-ciano-5-(2-ciano-4-
nitrofenilazo)-6-(2-
hidroxi-etilamino)-4-
metil-2-[3-(2-
fenoxietoxi)
propilamino]
411-
880-4
– R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)24-
37-61
piridină;
3-ciano-5-(2-ciano-4-
nitrofenilazo)-2-
amino-4-metil-6-[3-
(3-hidroxi-propoxi)

Page 238 of 396
propilamino]piridină;
3-ciano-5-(2-cianc-4-
nitrofenilazo)-6-
amino-4-metil-2-[3-
(3-metoxi-propoxi)
propilamino]piridină
611-086-00-
X
complex de fier şi 5-
[[2,4-dihidroxi-5-[(2-
hidroxi-3,5-
dinitrofenil) azo]fenil]
azo]-2-
naftalensulfonat] de
litiu, monohidrat
411-
360-7
– R52-53 R: 52/53
S: 61
611-087-00-
5
amestec de:
3-((5-ciano-1,6-
dihidro-1,4-dimetil-2-
hidroxi-6-oxo-3-
piridinil) azo)-
benzoiloxi-2-etilfenol;
3-((5-ciano-1,6-
dihidro-1,4-dimetil-2-
hidroxi-6-oxo-3-
piridinil)azo)-
benzoiloxi-2-etiloxi-2-
(etilfenol)
411-
710-9
– R53 R: 53
S: 61
611-088-00-
0
amestec de:
4-amino-3-((4-((4-
((2-amino-4-
hidroxifenil)azo)fenil)
amino)-3-sulfofenil)
azo)-5-hidroxi-6-
(fenilazo) naftalen-
2,7-disulfonat de
trilitiu;
4-amino-3-((4-((4-
((4-amino-2-
hidroxifenil)azo)fenil)
amino)-3-sulfofenil)
azo)-5-hidroxi-6-
(fenilazo) naftalen-
2,7-disulfonat de
trilitiu
411-
890-9
– Xn; R22
Xi; R41
R52-53
Xn
R: 22-41-
52/53
S: (2-)22-
26-39-61
611-089-00-
6
metilsulfat de 2-((4-
(etil-(2-hidroxietil)
amino)-2-metil-fenil)
azo-6-metoxi-3-metilbenzotiazoliu
411-
100-2
136213-
73-5
Xn; R48/22
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 43-48/22-
50/53
S: (2-)22-
36/37-60-61
611-090-00-
1
4-metilbenzensulfonat
de 2,5-dibutoxi-4-
(morfolin-4-il)
benzendiazoniu
413-
290-2
93672-
52-7
F; R11
Xn; R22
Xi; R41
R43
R52-53
F; Xn
R: 11-22-41-
43-52/53
S: (2-)12-
22-24-26-
37/39-47-61
611-091-00-
7
5-((5-((5-cloro-6-
fluoro-
413-
470-0
134595-
59-8
R43 Xi
pirimidin-4-il)amino)-
2-sulfonatofenil)azo)-
1,2-dihidro-6-hidroxi-
1,4-dimetil-2-oxo-3-
piridin-metilsulfonat de
sodiu (1,00-1,95) şi
litiu (0,05-1,00)
R: 43
S: (2-)22-
24/25-37
611-092-00-
2
bis(3-(4-((5-(1,1-
dimetil-propil)-2-
hidroxi-3-nitrofenil)
azo)-3-metil-5-hidroxi-
(1 H)pirazol-1-il)-
benzen-sulfonamidato)
cromat de terţ-
(dodecil/tetradecil)-
amoniu
413-
210-6
– N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
611-093-00-
8
2-(4-(4-fluoro-6-(2-
sulfoetil-amino)-
410-
770-3
146177-
84-6
R43 Xi
R: 43

Page 239 of 396
[1,3,5]triazin-2-ilamino)-
2-ureidofenilazo)-
5-(4-
sulfofenilazo) benzen-
1-sulfonat de sodiu
S: (2-)22-
24-37
611-094-00-
3
amestec (50: 50) de:
2-[2-acetamino-4-
[N,N-bis [2-
etoxicarboniloxi)etil]
amino]fenilazo]-5,6-
dicloro-1,3-
benzotiazol;
2-[2-acetamino-4-
[N,N-bis [2-
etoxicarboniloxi)etil]
amino]fenilazo]-6,7-
dicloro-1,3-benzotiazol
411-
600-0
143145-
93-1
R53 R: 53
S: 61
611-095-00-
9
dihidroxidde1,1′-[(1-
amino-8-hidroxi-3,6-
disulfonat-2,7-
naftalendiil)bis(azo (4-
sulfonat-1,3-fenil)
imino [6-[(4-cloro-3-
sulfonatofenil) amino]-
1,3,5-triazin-2,4-diil]]]
bis [3-carboxipiridiniu]
de hexasodiu
412-
240-7
89797-
03-5
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 22-61
611-096-00-
4
N-[3-acetilamino)-4-
(2-ciano-4-
nitrofenilazo) fenil]-N-
[(1-metoxi)acetil]
glicinat de metil
413-
040-2
149850-
30-6
R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37
611-097-00-
X
amestec de izomeri ai
complecşilor de fier (1:
2) obţinuţi dintr-un
amestec de izomeri
de: 1,3-dihidroxi-4-
[(5-fenilaminosulfonil)-
2-
hidroxi-
414-
150-3
– R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)22-
24-37-61
fenilazo]-n-(5-
aminosulfonil-2-
hidroxifenilazo)benzen
(unde n = 2,5,6);
izomeri de:
1,3-dihidroxi-4-[(5-
fenil-aminosulfonil)-2-
hidroxi-fenilazo]-n-[4-
(4-nitro-2-
sulfofenilamino)
fenilazo] benzen (unde
n = 2,5,6)
611-098-00-
5
3,3′-(6-(2-
hidroxietilamino)
1,3,5-triazin-2,4-
diilbis-imino (2-metil-
4,1-fenilenazo)) bisnaftalen-
1,5-disulfonat
de tetrakis
(tetrametilamoniu)
405-
950-3
131013-
83-7
T; R25
R52-53
T
R: 25-52/53
S: (1/2-)37-
45-61
611-099-00-
0
diclorhidrat de
diclorură de
(metilenbis(4,1-
fenilenazo (1-(3-
(dimetilamino)propil)-
1,2-dihidro-6-hidroxi-
4-metil-2-oxopiridin-
5,3-diil)))-1,1′-
dipiridiniu
401-
500-5
– Carc.Cat.2;
R45
N; R51-53
T; N
R: 45-51/53
S: 53-45-61
611-100-00-
4
3,3′-(3(sau 4)-metil-
1,2-fenilenbis(imino(6-
cloro)-1,3,5-triazin-
4,2-diilimino (2-
403-
810-6
140876-
13-7
Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)26-39

Page 240 of 396

Click pentru continuare