HOTĂRÂRE nr. 630 din 29 iunie 2005 pentru stabilirea semnului distinctiv naţional prin care se identifică personalul şi se marchează mijloacele tehnice, adăposturile, alte bunuri de protecţie civilă, uniforma şi cartea de identitate specifice personalului specializat cu atribuţii în domeniul protecţiei civile

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 81 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Descraca PDF cu HG630.2005

Art. 1

Semnul distinctiv naţional al protecţiei civile este identic celui prevăzut de Protocolul adiţional nr. 1 din 10 iunie 1977 la convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale şi constă într-un triunghi echilateral albastru pe fond portocaliu.

Art. 2

(1)Semnul distinctiv naţional al protecţiei civile este destinat identificării organismelor de protecţie civilă, a personalului, clădirilor şi materialelor aparţinând acestora, atunci când, pe timp de război, sunt consacrate în exclusivitate îndeplinirii sarcinilor de protecţie civilă.

(2)Adăposturile puse la dispoziţia populaţiei civile se identifică prin intermediul aceluiaşi semn distinctiv.

(3)Atunci când este utilizat, semnul distinctiv trebuie să fie suficient de mare, potrivit împrejurărilor, şi să fie vizibil din toate direcţiile posibile şi cât mai de departe.

Art. 3

În timp de pace semnul descris la art. 1 este utilizat pentru identificarea serviciilor de protecţie civilă.

Art. 4

Semnul distinctiv al protecţiei civile va fi marcat în mod vizibil pe clădirile, elementele importante ale materialelor şi mijloacele de transport aparţinând Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţilor subordonate acestuia.

Art. 5

Uniforma şi echipamentul de protecţie ale personalului specializat cu atribuţii în domeniul protecţiei civile vor fi prevăzute cu semnul distinctiv specific.

Art. 6

(1)Semnul distinctiv naţional al protecţiei civile va fi marcat şi pe cărţile de identitate care atestă statutul personalului civil din cadrul protecţiei civile şi prin intermediul cărora acesta se face recunoscut în caz de război.

(2)Modelul cărţii de identitate a personalului protecţiei civile este prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

-****-

ANEXĂ:

Model de carte de identitate a personalului protecţiei civile (format 74 mm x 105 mm)

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI

ŞI INTERNELOR

CARTEA DE IDENTITATE

a personalului protecţiei civile

Numele ……………………………..

Prenumele ………………………….

Data naşterii ………………………

Nr. de înmatriculare ………………

Titularul prezentei cărţi este protejat de convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 şi de Protocolul adiţional la convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 referitor la protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale (Protocol I) în calitate de ………………………..

Data emiterii ………………. cartea nr. …………

Semnătura autorităţii care a eliberat cartea

Data de expirare ……………………

Verso la cartea de identitate Talia Ochii Părul Alte semne distinctive sau informaţii ……………..

Arme deţinute ………………………

FOTOGRAFIA TITULARULUI

Ştampila Semnătura titularului

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul apărării naţionale,

Teodor Atanasiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 597 din data de 11 iulie 2005