ORDIN Nr. 106 din 9 ianuarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor

 EMITENT:      MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 35 din 18 ianuarie 2007

 

 

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) şi ale art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

ministrul administraţiei şi internelor emite prezentul ordin.

 

 

ART. 1

Se aprobă Criteriile de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 180 de zile de la data publicării.

 

 

 1. Ministrul administraţiei şi internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1

 

CRITERIILE

de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor

 

 

ART. 1

Operatorii economici au obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, dacă îndeplinesc unul dintre următoarele criterii:

 1. a) deţin sau îşi desfăşoară activitatea în:
 2. clădiri civile din categoriile de importanţă excepţională şi deosebită (A/B), încadrate conform reglementărilor tehnice specifice, indiferent de aria construită, regimul de înălţime sau destinaţie;
 3. clădiri pentru comerţ cu suprafaţa desfăşurată mai mare de 1.000 mp;
 4. structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, bungalow-uri, cabane turistice, sate de vacanţă, pensiuni turistice, pensiuni agroturistice şi altele similare, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora, cu peste 200 de locuri la nivelul operatorului economic;
 5. clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de îngrijire a sănătăţii, cu peste 100 de paturi;
 6. teatre, cu peste 200 de locuri;
 7. săli de sport, săli de spectacol, clădiri pentru activităţi sportive cu peste 600 de locuri;
 8. b) desfăşoară activităţi în construcţii şi instalaţii cu risc mediu şi mare de incendiu, definit conform reglementărilor tehnice specifice şi au peste 50 de angajaţi.

ART. 2

Au obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor:

 1. a) consiliile locale ale municipiilor/sectoarelor municipiului Bucureşti – un cadru tehnic la 150.000 de locuitori;
 2. b) consiliile locale ale oraşelor/comunelor cu peste 5.000 de locuitori.

ART. 3

    Operatorii economici şi consiliile locale care nu se încadrează în criteriile prevăzute la art. 1 sau 2 au obligaţia să desemneze, în condiţiile legii, persoane care să îndeplinească prin cumul atribuţiile privind apărarea împotriva incendiilor ori să încheie contract cu persoane fizice sau juridice autorizate conform legii.

 

–––––