HOTARARE Nr. 243 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca  pentru prevenirea ranirilor provocate de obiecte ascutite in activitatile din sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale

Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea ranirilor provocate de obiecte ascutite in activitatile din sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale.
M.Of.Nr.276 din 16 mai 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare,

Descarca PDF cu HOTARARE GUVERN 243/2013 

Emitent: Guvern
Domenii: Securitatea muncii

M.O. 276/2013

 

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

 

Capitolul I

Dispozitii generale

 

 

  Art. 1. – Prezenta hotarare reglementeaza cerinte specifice de securitate si sanatate in munca ce au ca scop:
a) prevenirea ranirilor lucratorilor din sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale, provocate de orice obiect ascutit, inclusiv de ace, pentru a se asigura un mediu de munca cat mai sigur posibil;
b) stabilirea de programe pentru evaluarea si prevenirea riscurilor, formarea profesionala, informarea, constientizarea lucratorilor, precum si monitorizarea accidentelor definite potrivit prezentei hotarari;
c) aplicarea procedurilor de supraveghere si control al accidentelor.
  Art. 2. – Principiile generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor, precum si directiile generale pentru implementarea acestor principii, ce fac obiectul Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, sunt aplicabile in totalitate domeniului de reglementare al prezentei hotarari.
   Art. 3. – In situatia in care la locul de munca lucratorii sunt expusi sau risca sa fie expusi la agenti biologici, sunt aplicabile masurile de protectie ce fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 1.092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca.
   Art. 4. – (1) In intelesul prezentei hotarari, termenii prevazuti mai jos au urmatoarele semnificatii:

 1. a) obiecte ascutite – obiecte sau instrumente medicale, inclusiv acele, care sunt utilizate pentru efectuarea activitatilor specifice de asistenta medicala si care sunt in masura sa produca o taiere, intepare, ranire si/sau infectare a pielii cu risc de expunere la sange sau alte produse biologice;
  b) obiect ascutit mai sigur – un obiect medical ascutit prevazut cu mecanisme, dispozitive care impiedica sau reduc la minimum riscul de ranire accidentala prin taiere, intepare, ranire si/sau infectare a pielii;
  c) agenti biologici – potrivit definitiei prevazute la 4 lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 1.092/2006;
  d) profilaxia postexpunere – tratamentul medical administrat unui lucrator dupa expunere sau ca urmare a suspectarii unei expuneri la un agent biologic, in scopul de a preveni infectarea sau dezvoltarea bolii cauzate de acel agent biologic;
  e) lucrator – potrivit definitiei prevazute la art. 5 lit. a) din Legea nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, si prevazut la art. 1 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 557/2007privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari incadrati la agenti de munca temporara, implicati in serviciile si activitatile legate in mod direct de serviciile din sectorul spitalicesc si al asistentei medicale si tuturor celor care se afla sub autoritatea manageriala si supravegherea angajatorilor;
  f) angajator – potrivit definitiei prevazute la art. 5 lit. b) din Legea nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare;
  g) reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor – potrivit definitiei prevazute la art. 5 lit. d) din Legea nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare;
  h) reprezentanti ai angajatilor – potrivit definitiei prevazute la art. 1 lit. h) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile ulterioare;
  i) accident – eveniment neasteptat care are loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, la locul de munca si care are drept consecinta taierea, inteparea, ranirea si/sau infectarea pielii in urma utilizarii unui obiect ascutit, cu risc de expunere la sange sau alte produse biologice;
  j) subcontractant – persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati si servicii legate in mod direct de sectorul spitalicesc si al asistentei medicale in cadrul unei relatii contractuale cu angajatorul;
  k) loc de munca vizat – acopera organizatiile/serviciile in domeniul asistentei medicale din sectorul public si cel privat si orice alt loc de munca in care se presteaza servicii/activitati in domeniul sanatatii, sub autoritatea manageriala si supravegherea angajatorului;
  l) masuri preventive specifice – masurile adoptate in vederea prevenirii ranirilor si/sau transmiterii infectiilor in cadrul furnizarii serviciilor si activitatilor legate in mod direct de sectorul spitalicesc si al asistentei medicale, inclusiv in cadrul utilizarii celor mai sigure echipamente de munca necesare, pe baza evaluarii riscurilor si a metodelor sigure de eliminare a obiectelor ascutite.
  (2) Obiectul ascutit prevazut la alin. (1) lit. a) este considerat echipament de munca in sensul prevederilor art. 2 lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.

 

 

Capitolul II

Domeniul de aplicare

 

 

   Art. 5. – (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica in sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale, atat public, cat si privat, tuturor lucratorilor implicati in serviciile si activitatile legate in mod direct de serviciile din sectorul spitalicesc si al asistentei medicale si tuturor celor care se afla sub autoritatea manageriala si supravegherea angajatorilor.
(2) Cerintele prevazute de aceasta hotarare se aplica angajatorilor aflati in una dintre urmatoarele situatii:

 1. a) desfasoara ca obiect de activitate gestionarea, organizarea si furnizarea asistentei medicale;
  b) furnizeaza servicii, in baza unui contract, unui angajator prevazuta la lit. a), in conditiile alin. (3);
  c) au lucratori care lucreaza sau sunt sub supravegherea ori indrumarea lor, expusi unui risc de ranire datorat obiectelor ascutite, in timpul lucrului la locul de munca al unui angajator prevazuta la lit. a), in raport cu acea activitate, in conditiile alin. (1).
  (3) Cerintele impuse de prezenta hotarare unui angajator prevazute la alin. (2) lit. b) si c) se aplica numai in masura in care acesta controleaza sau raspunde de unul dintre urmatoarele aspecte, la locul de munca al unui angajator prevazuta la alin. (2) lit. a):
 2. a) activitati care sunt susceptibile de a expune lucratorii care lucreaza sau sunt sub supravegherea ori indrumarea sa unui risc de ranire cu obiecte ascutite la locul de munca;
  b) o persoana care utilizeaza, supravegheaza sau gestioneaza utilizarea obiectelor ascutite;
  c) modul in care sunt utilizate obiectele ascutite.

(4) In cazul in care unui angajator ii revine o obligatie potrivit alin. (3) in ceea ce priveste lucratorii sai, acelui angajator ii revine aceeasi obligatie si in ceea ce priveste orice alta persoana care, desi nu este un lucrator al sau, lucreaza sub supravegherea si conducerea sa.
(5) Contractele de furnizare de servicii incheiate de catre angajatorul prevazut la alin. (2) si subcontractant vor contine prevederi privind obligatiile ce decurg din prezenta hotarare.

 

 

Capitolul III

Evaluarea riscurilor si supravegherea starii de sanatate a lucratorilor

 

 

   Art. 6. – (1) Evaluarea riscurilor profesionale se face potrivit prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.092/2006.
(2) Evaluarea prevazuta la alin. (1) trebuie sa vizeze si toate situatiile in care exista raniri, sange sau alte materiale cu potential infectios.
Art. 7. – Supravegherea starii de sanatate a lucratorilor se face potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.092/2006 si ale Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

Capitolul IV

Obligatiile angajatorului

 

Sectiunea 1
Obligatiile angajatorului privind utilizarea

 si eliminarea obiectelor ascutite

 

 

  Art. 8. – (1) In cazul in care rezultatele evaluarii riscurilor evidentiaza riscul ranirii cu un obiect ascutit si/sau riscul infectarii, expunerea trebuie eliminata prin adoptarea urmatoarelor masuri preventive specifice, cu respectarea ierarhiei principiilor de prevenire prevazute prin Legea nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare:

 1. a) reducerea pe cat posibil a utilizarii obiectelor ascutite la locul de munca;
  b) utilizarea la locul de munca a obiectelor ascutite mai sigure;
  c) interzicerea practicii repozitionarii tecii acelor de unica folosinta.
  (2) Pentru depozitarea, in vederea eliminarii in conditii de siguranta, a obiectelor ascutite de unica folosinta, angajatorul trebuie sa asigure, in apropierea zonelor unde sunt utilizate la locul de munca obiectele ascutite, urmatoarele:
 2. a) instructiuni scrise pentru lucratori;
  b) dispozitive de eliminare si containere sigure, marcate corespunzator.
  (3) Angajatorul trebuie sa revizuiasca la intervale corespunzatoare programele si instructiunile in vigoare pentru a indeplini cerintele prevazute la alin. (1) si (2), astfel incat sa se asigure ca acestea sunt actualizate si raman eficiente.

 

 

Sectiunea a 2-a

Informarea si instruirea lucratorilor

 

 

   Art. 9. – (1) Angajatorii au indatorirea sa respecte obligatiile privind informarea lucratorilor prevazute la art. 16 si 17 din Legea nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, precum si obligatiile de a furniza lucratorilor informatii si instructiuni scrise potrivit Hotararii Guvernului nr. 1.146/2006.
(2) Angajatorul trebuie sa asigure informarea lucratorilor expusi unui risc de accidentare la locul de munca datorat obiectelor ascutite, cu privire la:

 1. a) riscul de ranire datorat obiectelor ascutite;
  b) cerintele legale referitoare la securitatea si sanatatea lucratorilor in munca in ceea ce priveste riscurile, masurile si activitatile de prevenire si protectie datorate obiectelor ascutite, inclusiv obligatiile angajatorilor si lucratorilor cu privire la acestea;
  c) bune practici in prevenirea ranirilor cauzate de obiectele ascutite;
  d) avantajele si dezavantajele vaccinarii si a lipsei vaccinarii in ceea ce priveste bolile transmise prin sange;
  e) implicarea si atributiile angajatorului fata de lucratorul ranit la locul de munca cu un obiect ascutit.
  (3) Pentru indeplinirea cerintei prevazute la alin. (2), angajatorul trebuie sa coopereze cu reprezentantii angajatilor si cu reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca din intreprinderea si/sau unitatea sa.

  Art. 10. – (1) Angajatorii au obligatia sa respecte obligatiile privind instruirea lucratorilor prevazute de cap. III sectiunea a 7a din Legea nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, precum si obligatiile de a furniza lucratorilor informatii si instructiuni scrise potrivit Hotararii Guvernului nr. 1.146/2006.
(2) Angajatorul trebuie sa asigure instruirea privind procedurile asociate ranilor provocate de obiecte ascutite, inclusiv cu privire la:

 1. a) utilizarea in conditii de siguranta si eliminarea dupa utilizare a obiectelor ascutite;
  b) tehnicile de utilizare a obiectelor ascutite mai sigure;
  c) masurile care trebuie adoptate in caz de ranire;
  d) procedura de raportare, supraveghere si control al accidentelor si importanta acesteia.

 

 

Sectiunea a 3-a

Obligatii privind raportarea, inregistrarea

si prevenirea accidentelor

 

 

  Art. 11. – (1) Oricare lucrator al unui angajator prevazut la art. 5 alin. (2) lit. a) sau, dupa caz, oricare alta persoana care lucreaza sub supravegherea si indrumarea respectivului angajator trebuie:

 1. a) sa raporteze orice accident, definit la 4 alin. (1) lit. i), cu risc de infectie postexpunere la sange si produse biologice, in conditiile prevazute in anexa V la Normele de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 916/2006, angajatorului sau oricarui alt lucrator al acestuia cu atributii privind sanatatea si securitatea in munca, in care el a suferit o ranire din cauza unui obiect ascutit; si
  b) sa furnizeze informatii suficiente, la cererea angajatorului, cu privire la circumstantele accidentului, pentru a permite acestuia sa se conformeze obligatiilor sale prevazute la art. 12.
  (2) Oricare lucrator al unui angajator la care se face referire la art. 5 alin. (2) lit. b) sau lit. c) ori, dupa caz, oricare alta persoana care lucreaza sub supravegherea sau indrumarea respectivului angajator trebuie:
 2. a) sa raporteze orice accident definit la art. 4 alin (1) lit. i), cu risc de infectie postexpunere la sange si produse biologice, in conditiile prevazute in anexa V la Normele de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice 916/2006, angajatorului sau oricarui alt lucrator al acestuia cu atributii privind sanatatea si securitatea in munca, in care el a suferit o ranire din cauza unui obiect ascutit, la sediul unui angajator la care se face referire in art. 5 alin. (2) lit. a); si
  b) sa furnizeze informatii suficiente, la cererea angajatorului, cu privire la circumstantele accidentului, pentru a permite acestuia sa se conformeze obligatiilor sale prevazute la art. 12.
  Art. 12. – (1) In cazul in care un angajator este anuntat despre un accident la locul de munca in conformitate cu art. 11, el trebuie sa actioneze dupa cum urmeaza:
 3. a) sa inregistreze accidentul, potrivit prevederilor Ordinului ministrului sanatatii publice 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;
  b) sa investigheze circumstantele si cauza accidentului;
  c) sa ia orice masura necesara pentru a preveni o repetare a acestuia.
  (2) In cazul in care un lucrator sufera o ranire la locul de munca cauzata de un obiect ascutit care l-a expus sau l-ar fi putut expune unui agent biologic, angajatorul trebuie:
 4. a) sa se asigure ca investigarea etiologica, profilaxia postexpunere si tratamentul recomandat de medicul specialist sunt puse la dispozitia lucratorului;
  b) sa ia in considerare asigurarea consilierii lucratorului.

 

 

Capitolul V

Dispozitii finale

 

 

   Art. 13. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de reglementarile legale in vigoare se fac de catre personalul de specialitate cu atributii in domeniul controlului in sanatatea publica, imputernicit de catre conducerea Ministerului Sanatatii, personalul de specialitate din directiile de sanatate publica cu atributii in domeniul controlului in sanatatea publica, imputernicit de catre conducerea acestora, precum si de catre personalul de specialitate din ministerele si institutiile cu retele sanitare proprii.
Art. 14. – Prevederile art. 13 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezenta hotarare transpune Directiva 2010/32/UE a Consiliului din 10 mai 2010 de punere in aplicare a Acordului-cadru privind prevenirea ranilor provocate de obiecte ascutite in sectorul spitalicesc si in cel al asistentei medicale, incheiat intre HOSPEEM si EPSU, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 134 din 1 iunie 2010.

 

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

 

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei, protectiei

sociale si persoanelor varstnice,
Mariana Campeanu
Ministrul sanatatii,
  Gheorghe-Eugen Nicolaescu
Ministrul delegat pentru dialog social,
Adriana Doina Pana
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlatean

 

 

Bucuresti, 8 mai 2013.
Nr. 243.