HOTARAREA GUVERNULUI Nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor Modificata si completata prin HOTARAREA GUVERNULUI Nr. 1169 din 25 noiembrie 2011 Publicata in Monitorul Oficial 873 din 12 decembrie 2011 (M. Of. 873/2011)

HOTARAREA GUVERNULUI

Nr. 355/2007

privind supravegherea sanatatii

lucratorilor
Modificata si completata prin
HOTARAREA GUVERNULUI
Nr. 1169 din 25 noiembrie 2011
Publicata in Monitorul Oficial 873 din 12 decembrie 2011 (M. Of. 873/2011)

Descarca PDF cu HG Nr 355/2007

 

Legenda:
Text – Text anulat
Text – Text inlocuitor pentru Text
Text – Text adaugat
Text – Text abrogat
2 Text – Text anulat
Text – Text inlocuitor pentru Text
Text – Text adaugat
Text – Text abrogat
HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului
nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
Nr. 1169 din 25 noiembrie 2011
Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Nr. 873 din 12 decembrie
2011
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul
Romaniei adopta prezenta hotarare.
Articol unic. ·· Hotararea Guvernului nr. 355/2007 privind
supravegherea sanatatii lucratorilor, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 332 din 17 mai 2007, cu modificarile ulterioare,
se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1.
Prezenta hotarare stabileste cerintele minime pentru supravegherea
sanatatii lucratorilor fata de riscurile pentru securitate si sanatate,
pentru prevenirea imbolnavirii lucratorilor cu boli profesionale cauzate de
agenti nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici, caracteristici
locului de munca, precum si a suprasolicitarii diferitelor organe sau
sisteme ale organismului in procesul de munca.
Art. 2.
In sensul prezentei hotarari, supravegherea sanatatii lucratorilor
reprezinta totalitatea serviciilor medicale care asigura prevenirea,
depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale si a bolilor legate de
profesie, precum si mentinerea sanatatii si a capacitatii de munca a
lucratorilor.
Art. 3.
Potrivit prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006,
Ministerul Sanatatii Publice este autoritatea competenta in domeniul
medicinii muncii si al supravegherii starii de sanatate a lucratorilor.
Art. 4.
(1) Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata de catre medicii
specialisti de medicina muncii.
3 Text – Text anulat
Text – Text inlocuitor pentru Text
Text – Text adaugat
Text – Text abrogat
(2) Pana la data de 31 decembrie 2010, medicii specialisti in medicina
generala ori in medicina de familie, care au obtinut, potrivit legii, atestat
in specialitatea medicina de intreprindere, pot desfasura activitati in
domeniul supravegherii sanatatii lucratorilor, cu exceptia incheierii fisei
de aptitudine prevazute la art. 16 alin. (6).
CAPITOLUL II
Obligatiile angajatorilor
Art. 5.
(1) Angajatorul trebuie sa se afle in posesia unei evaluari a riscului
asupra sanatatii lucratorilor.
(2) Evaluarea riscului asupra sanatatii se actualizeaza daca s-au produs
schimbari semnificative din cauza carora evaluarea ar fi depasita sau
atunci cand rezultatele supravegherii sanatatii o impun.
Art. 6.
Angajatorii din orice domeniu de activitate, atat din sectorul public, cat si
din sectorul privat, sunt obligati sa respecte reglementarile in vigoare
privind supravegherea sanatatii lucratorilor.
Art. 7.
Angajatorii sunt obligati sa asigure fondurile si conditiile efectuarii
tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea
sanatatii lucratorilor, acestia nefiind implicati in niciun fel in costurile
aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor
profesionale.
CAPITOLUL III
Servicii medicale profilactice
Art. 8.
(1) Serviciile medicale profilactice prin care se asigura supravegherea
sanatatii lucratorilor sunt: examenul medical la angajarea in munca, de
adaptare, periodic, la reluarea activitatii, promovarea sanatatii la locul de
munca.
(1) Serviciile medicale profilactice prin care se asigura supravegherea
sanatatii lucratorilor sunt: examenul medical la angajarea in munca, de
adaptare, periodic, la reluarea activitatii, supraveghere speciala si
promovarea sanatatii la locul de munca.
4 Text – Text anulat
Text – Text inlocuitor pentru Text
Text – Text adaugat
Text – Text abrogat
(1.1) Prin supraveghere speciala se intelege examenul medical profilactic
efectuat de catre medicul de medicina muncii, in vederea stabilirii
aptitudinii in munca pentru lucratorii care se incadreaza in urmatoarele
categorii: persoane cu varste cuprinse intre 15 si 18 ani impliniti,
persoane cu varsta de peste 60 de ani impliniti, femei gravide, persoane
cu handicap, persoane dependente de droguri, de alcool, stangace,
persoane cu vederea monoculara, persoane in evidenta cu boli cronice.
(2) Serviciile medicale profilactice prevazute la alin. (1) se efectueaza
potrivit prevederilor anexei nr. 1, precum si ale actelor normative
specifice.
(3) In cazuri argumentate medical, stiintific, statistic, examenele medicale
profilactice se vor adapta periodic, specific noilor riscuri profesionale.
(4) Testarea psihologica a aptitudinilor in munca se face potrivit
prevederilor anexei nr. 1.
(5) Examinarile medicale profilactice se efectueaza in baza fisei de
identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevazut in
anexa nr. 3, completata in mod obligatoriu la toate rubricile si semnata
de catre angajator.
Art. 9.
(1) In sensul prezentei hotarari, aptitudinea in munca reprezinta
capacitatea lucratorului din punct de vedere medical de a desfasura
activitatea la locul de munca in profesia/functia pentru care se solicita
examenul medical.
(2) Pentru stabilirea aptitudinii in munca, medicul specialist de medicina
muncii poate solicita si alte investigatii si examene medicale de
specialitate, suplimentare celor prevazute la art. 8.
Art. 10.
In conditiile in care medicul de medicina muncii face recomandari de tip
medical, aptitudinea este conditionata de respectarea acestora, iar in fisa
de aptitudine – anexa nr. 5, avizul medical va fi „apt conditionat”.
Art. 11.
(1) Inaptitudinea temporara in munca, in sensul prezentei hotarari,
reprezinta incapacitatea medicala a lucratorului de a desfasura
activitatea la locul de munca in profesia/functia pentru care se solicita
examenul medical privind aptitudinea in munca, pana la reevaluarea
sanatatii de catre medicul de medicina muncii.
5 Text – Text anulat
Text – Text inlocuitor pentru Text
Text – Text adaugat
Text – Text abrogat
(2) In situatia in care lucratorul se afla temporar, din cauza unei boli, in
situatia de incapacitate medicala privind desfasurarea activitatii la locul
de munca in profesia/functia pentru care se solicita examenul medical
de medicina muncii, medicul de medicina muncii stabileste inaptitudinea
temporara pana la disparitia cauzei medicale, iar in fisa de aptitudine –
anexa nr. 5, avizul medical va fi „inapt temporar”.
Art. 12.
(1) Inaptitudinea permanenta in munca, in sensul prezentei hotarari,
reprezinta incapacitatea medicala permanenta a lucratorului de a
desfasura activitatea la locul de munca in profesia/functia pentru care se
solicita examenul medical privind aptitudinea in munca.
(2) Toate cazurile de inaptitudine medicala permanenta vor fi rezolvate de
catre medicii de medicina muncii in colaborare cu medicii de expertiza
capacitatii de munca, care se vor informa reciproc asupra rezolvarii
situatiei de fapt.
Art. 13.
Examenul medical al lucratorilor la angajarea in munca stabileste
aptitudinea/aptitudinea conditionata/ inaptitudinea permanenta sau
temporara in munca pentru profesia/functia si locul de munca in care
angajatorul ii va desemna sa lucreze privind:
a) compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afectiuni
prezente in momentul examinarii si viitorul loc de munca;
b) existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune in pericol sanatatea si
securitatea celorlalti lucratori de la acelasi loc de munca;
c) existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune in pericol securitatea
unitatii si/sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor
prestate;
d) existenta/inexistenta unui risc pentru sanatatea populatiei careia ii
asigura servicii.
Art. 14.
In functie de rezultatul examenului medical la angajarea in munca,
medicul de medicina muncii poate face propuneri pentru:
a) adaptarea postului de munca la caracteristicile anatomice,
fiziologice, psihologice si la starea de sanatate a lucratorului, in
situatia prevazuta la art. 15 lit. b);
b) indrumarea persoanei care urmeaza a fi angajata catre alte locuri
de munca;
6 Text – Text anulat
Text – Text inlocuitor pentru Text
Text – Text adaugat
Text – Text abrogat
c) includerea in circuitul informational si operational din sistemul
sanitar a acelor persoane care necesita o supraveghere medicala
deosebita.
Art. 15.
Examenul medical la angajarea in munca se efectueaza pentru:
a) lucratorii care urmeaza a fi angajati cu contract individual de
munca pe perioada determinata sau nedeterminata;
b) lucratorii care isi schimba locul de munca sau sunt detasati in alte
locuri de munca ori alte activitati;
c) lucratorii care isi schimba meseria sau profesia.
Art. 16.
(1) Examenul medical la angajarea in munca se face la solicitarea
angajatorului, care va completa fisa de solicitare a examenului medical la
angajare, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, si fisa de
identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevazut in
anexa nr. 3.
(2) In situatia schimbarii locului de munca, lucratorul este obligat sa
prezinte copia dosarului medical de la serviciul medical de medicina
muncii de la locul sau de munca anterior.
(3) Examenul medical la angajarea in munca consta in:
a) anamneza medicala profesionala si neprofesionala si examenul
clinic general, conform modelului dosarului medical prevazut in
anexa nr. 4;
b) examenele medicale clinice si paraclinice, conform modelului de
fisa prevazut in anexa nr. 1.
(4) La indicatia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea
incompatibilitatilor medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul
medical la angajarea in munca pentru locurile de munca si activitatile cu
expunere la factori de risc profesional cuprinde si examene medicale
suplimentare celor prevazute in anexa nr. 1.
(5) Rezultatele examenului clinic si ale celorlalte examene medicale se
inregistreaza in dosarul medical.
(6) Medicul specialist de medicina muncii, in baza fisei de solicitare a
examenului medical la angajare, fisei de identificare a factorilor de risc
profesional, dosarului medical si a examenelor medicale efectuate,
completeaza fisa de aptitudine cu concluzia examenului medical la
angajare: apt, apt conditionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de
munca respectiv.
7 Text – Text anulat
Text – Text inlocuitor pentru Text
Text – Text adaugat
Text – Text abrogat
(6.1) Medicul de medicina muncii poate solicita medicului de familie
adeverinta/scrisoare medicala care sa ateste starea de sanatate a
viitorului angajat.
Art. 17.
Fisa de aptitudine care finalizeaza examenul medical la angajarea in
munca se completeaza numai de catre medicul de medicina muncii, in
doua exemplare, unul pentru angajator si celalalt pentru lucrator.
Art. 18.
Examenul medical de adaptare in munca se efectueaza la indicatia
medicului specialist de medicina muncii in prima luna de la angajare si
are urmatoarele scopuri:
a) completeaza examenul medical la angajarea in munca, in conditiile
concrete noilor locuri de munca (organizarea fiziologica a muncii, a
mediului de munca, relatiile om-masina, relatiile psihosociale in
cadrul colectivului de munca);
b) ajuta organismul celor angajati sa se adapteze noilor conditii;
c) determina depistarea unor cauze medicale ale neadaptarii la noul
loc de munca si recomanda masuri de inlaturare a acestora.
Art. 19.
Efectuarea examenului medical periodic are urmatoarele scopuri:
a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a
aptitudinii in munca pentru profesia/functia si locul de munca
pentru care s-a facut angajarea si s-a eliberat fisa de aptitudine;
b) depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru
activitatile si locurile de munca cu expunere la factori de risc
profesional;
c) diagnosticarea bolilor profesionale;
d) diagnosticarea bolilor legate de profesie;
e) depistarea bolilor care constituie risc pentru viata si sanatatea
celorlalti lucratori la acelasi loc de munca;
f) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unitatii,
pentru calitatea produselor sau pentru populatia cu care lucratorul
vine in contact prin natura activitatii sale.
Art. 20.
Examenul medical periodic se efectueaza obligatoriu tuturor lucratorilor.
8 Text – Text anulat
Text – Text inlocuitor pentru Text
Text – Text adaugat
Text – Text abrogat
Art. 21.
Frecventa examenului medical periodic este stabilita prin fisele intocmite
conform modelului prevazut in anexa nr. 1 si poate fi modificata numai
la propunerea medicului specialist de medicina muncii, cu informarea
angajatorului.
Art. 22.
Examenul medical periodic cuprinde urmatoarele:
a) înregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut în
intervalul de la examenul medical în vederea angajarii sau de la
ultimul examen medical periodic pâna în momentul examenului
medical respectiv;
b) examenul clinic general, conform dosarului medical prevazut în
anexa nr. 4;
c) examenele clinice si paraclinice, conform modelului de fisa prevazut
în anexa nr. 1 si examenului indicat de catre medicul specialist de
medicina muncii;
d) înregistrarea rezultatelor în dosarul medical prevazut în anexa nr.
4;
e) finalizarea concluziei prin completarea fisei de aptitudine, conform
modelului prevazut în anexa nr. 5, de catre medicul specialist de
medicina muncii, în doua exemplare, unul pentru angajator si
celalalt pentru lucrator.
f) la indicatia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea
incompatibilitatilor medicale cu riscurile profesionale evaluate,
examenul medical periodic poate cuprinde investigatii si/sau
examene medicale de specialitate suplimentare celor prevazute in
Anexa nr. 1.
Art. 23.
Examenul medical la reluarea activitatii se efectueaza dupa o întrerupere
a activitatii de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6
luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea
activitatii, cu respectarea dispozitiilor art. 22.
Art. 24.
Efectuarea examenului medical la reluarea activitatii are urmatoarele
scopuri:
a) confirmarea aptitudinii lucratorului pentru exercitarea
profesiei/functiei avute anterior sau noii profesii/functii la locul de
munca respectiv;
9 Text – Text anulat
Text – Text inlocuitor pentru Text
Text – Text adaugat
Text – Text abrogat
b) stabilirea unor masuri de adaptare a locului de munca si a unor
activitati specifice profesiei sau functiei, daca este cazul;
c) reorientarea spre un alt loc de munca, care sa asigure lucratorului
mentinerea sanatatii si a capacitatii sale de munca.
Art. 25.
Medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical
la reluarea activitatii ori de câte ori îl considera necesar, în functie de
natura bolii sau a accidentului pentru care lucratorul a absentat din
productie.
Art. 26.
Promovarea sanatatii la locul de munca reprezinta supravegherea activa
a sanatatii lucratorilor în raport cu caracteristicile locului de munca si,
în mod particular, cu factorii de risc profesionali.
Art. 27.
În vederea constientizarii nevoilor si obiectivelor privind sanatatea si
securitatea în munca în rândul lucratorilor, medicii specialisti cu
pregatire în domeniu efectueaza activitati specifice de promovare a
sanatatii la locul de munca pentru realizarea bunastarii lucratorilor,
bazate pe identificarea problemelor acestora.
In vederea constientizarii nevoilor si obiectivelor privind sanatatea si
securitatea in munca in randul lucratorilor, a angajatorilor sau a altor
factori implicati in acest scop, medicii de medicina muncii efectueaza
activitati specifice de promovare a sanatatii la locul de munca pentru
realizarea bunastarii lucratorilor, bazate pe identificarea problemelor
acestora.
Art. 28.
Serviciile de medicina muncii participa la realizarea si implementarea
programelor de informare, educare si formare profesionala cu privire la
sanatatea si securitatea în munca pentru lucratorii la care s-a efectuat
supravegherea sanatatii prin examene medicale profilactice.
Art. 29.
Pentru promovarea masurilor privind adaptarea la munca a lucratorilor
si pentru îmbunatatirea conditiilor de munca si de mediu, medicii de
medicina muncii desfasoara activitate de consiliere privind sanatatea si
igiena ocupationala a lucratorului si a reprezentantilor acestora din
întreprindere si din comitetul de sanatate si securitate în munca, dupa
caz, si colaboreaza cu organismele din domeniul securitatii si sanatatii în
munca.
10 Text – Text anulat
Text – Text inlocuitor pentru Text
Text – Text adaugat
Text – Text abrogat
(1) Pentru promovarea masurilor privind adaptarea la munca a
lucratorilor si pentru imbunatatirea conditiilor de munca si de mediu,
medicii de medicina muncii desfasoara activitati de consiliere privind
sanatatea si igiena ocupationala a lucratorilor si a reprezentantilor
acestora din intreprindere si din comitetul de sanatate si securitate in
munca, dupa caz, si colaboreaza cu organismele din domeniul securitatii
si sanatatii in munca.
(2) Serviciul de medicina muncii care asigura supravegherea starii de
sanatate a lucratorilor va intocmi si va prezenta angajatorului, anual, un
raport care va cuprinde in principal concluziile evaluarii starii de
sanatate a lucratorilor, precum si recomandari medicale privind
promovarea sanatatii la locul de munca.
Art. 30.
Persoana examinata poate contesta rezultatul dat de catre medicul
specialist de medicina muncii privind aptitudinea în munca.
Art. 31.
Contestatia prevazuta la art. 30 se adreseaza autoritatii de sanatate
publica judetene sau a municipiului Bucuresti, în termen de 7 zile
lucratoare de la data primirii fisei de aptitudine în munca.
Art. 32.
Autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti
desemneaza o comisie formata din 3 medici specialisti de medicina
muncii si convoaca partile implicate în termen de 21 de zile lucratoare de
la data primirii contestatiei.
Art. 33.
Decizia comisiei este consemnata într-un proces-verbal si este
comunicata în scris persoanei examinate medical.
Art. 34. – Concluzia procesului-verbal este consemnata în fisa de
aptitudine, în care a fost precizat rezultatul examenului medical
contestat.
CAPITOLUL IV
Dispozitii finale
Art. 35.
La aplicarea masurilor preventive tehnico-organizatorice la locurile de
munca, angajatorii vor tine seama de rezultatele supravegherii sanatatii.
11 Text – Text anulat
Text – Text inlocuitor pentru Text
Text – Text adaugat
Text – Text abrogat
Art. 36.
Lucratorii trebuie sa fie informati în legatura cu rezultatele proprii ale
supravegherii sanatatii lor.
Art. 37.
Dosarul medical si fisa de expunere la riscuri profesionale se pastreaza la
structura de medicina muncii unde s-au efectuat examenele medicale de
angajare si examenul medical periodic.
(1) Dosarul medical si fisa de identificare a factorilor de risc profesional
se pastreaza la structura de medicina muncii pe durata derularii
contractului cu angajatorul.
(2) Dosarul medical si fisa de identificare a factorilor de risc profesional
pot fi, la solicitare, predate noii structuri de medicina muncii agreate de
angajator.
(3) Dosarele medicale trebuie pastrate la structurile de medicina muncii
cel putin 40 de ani de la incetarea expunerii, in cazul expunerii
profesionale la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca.
Art. 38.
Înregistrarile medicale sunt pastrate o perioada de timp cel putin egala
cu durata medie de expunere – afectare a starii de sanatate, pentru
fiecare categorie de risc profesional, astfel:
a) cabinetul de medicina muncii pastreaza dosarele medicale, fisele de
expunere la riscuri profesionale si datele de morbiditate
profesionala;
b) angajatorul pastreaza lista locurilor de munca cu riscuri
profesionale si concluzia examinarii medicale (fisa de aptitudine);
c) în cazul schimbarii structurii de medicina muncii cu care a fost
realizata supravegherea starii de sanatate a lucratorilor,
înregistrarile medicale se predau noului cabinet de medicina muncii
agreat de angajator.
Angajatorul pastreaza lista locurilor de munca cu riscuri profesionale si
fisele de aptitudine.
Art. 39.
Lucratorul este obligat sa se prezinte la examenele medicale de
supraveghere a sanatatii la locul de munca, conform planificarii efectuate
de catre medicul de medicina muncii cu acordul angajatorului.
Art. 40.
Orice lucrator are dreptul sa consulte medicul specialist de medicina
muncii, pentru orice simptome pe care le atribuie conditiilor de munca si
activitatii desfasurate.
12 Text – Text anulat
Text – Text inlocuitor pentru Text
Text – Text adaugat
Text – Text abrogat
Art. 41.
La schimbarea locului de munca în alta unitate, lucratorului i se vor
înmâna, la solicitare, copii ale dosarului sau medical si ale fisei de
expunere la riscuri profesionale, pentru a fi predate la structura de
medicina muncii a unitatii respective.
La schimbarea locului de munca in alta unitate, lucratorului i se vor
inmana, la solicitare, copii ale dosarului sau medical si ale fisei de
identificare a factorilor de risc profesional, pentru a fi predate structurii
de medicina muncii a unitatii respective.
Art. 42.
Angajatorii în procedura de faliment vor informa structura de medicina
muncii, care va preda la rândul ei înregistrarile medicale autoritatii de
sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
Angajatorii in procedura de faliment vor informa structura de medicina
muncii.
Art. 43.
La întreruperea temporara sau definitiva a activitatii lucratorului,
structura de medicina muncii va preda dosarul medical al acestuia
medicului sau de familie.
Art. 44.
Medicul specialist de medicina muncii si medicul de familie al
lucratorului se vor informa reciproc si operativ referitor la aparitia unor
modificari în starea de sanatate a lucratorului.
Art. 45.
Pentru protectia sanatatii comunitare, în cazul sectoarelor cu riscuri
(alimentar, zootehnic, farmaceutic, aprovizionare cu apa potabila, servicii
catre populatie, cazare colectiva, piscine, salubritate etc.), examenele
medicale la angajare, periodic, la reluarea muncii se pot completa cu
examinarile specifice sectorului de activitate, la indicatia medicului
specialist de medicina muncii.
Art. 46.
Dosarului medical îi sunt aplicabile prevederile art. 21-25 din Legea
drepturilor pacientului nr. 46/2003, referitoare la dreptul la
confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului.
Art. 47.
Lucratorii au acces, la cerere, la toate informatiile referitoare la starea lor
de sanatate.
13 Text – Text anulat
Text – Text inlocuitor pentru Text
Text – Text adaugat
Text – Text abrogat
Art. 48.
Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Anexele nr. 1 si 3·· 5 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1·· 4, care
fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 49.
Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga art. 48-81 din
titlul II cap. VI si anexele nr. 4, 5, 6, 7 si 8 din Normele generale de
protectie a muncii, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si
solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii si familiei nr.
508/933/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
880 din 6 decembrie 2002.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemneaza:
───────────────
Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
Paul Pacuraru
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian
Bucuresti, 11 aprilie 2007.
Nr. 355.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, 6 Nr. 873/12.XII.2011
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 355/2007)
privind serviciile medicaleF pIrKoEfilactice detaliate în funcNie de expunerea profesionala
EXPLICAREA FI\ELOR 1a.) Elax aamceesnt uplu mncetd eicsatel lma eann_gioanjaartae :obligativitatea efectuarii celxinaimc igneanriei rcaliln, ipceen ctroun tfoo_rim lu dcraatetoloriri; din dosarul medical examen clinbic)e la, d aec elasbt opruantocrt ssea uin pcaluradc pliennictreu î fnie fcuanrce_i elu cdrea atogre enxtauml lain caarirlee eprsotefe sie/eoxcpuupsa,_ ie/fudnec _ie.situa_ia speciala de munca, 2a). Elax aacmesetn puul nmcte edsictea ml peenr_iioondaict:: examenul clinic general (cu atenb_)i ela d aecoesset bpituan pcte s aunnut mmieten _aiopnaaratete e ]xia smisetenmelee )d;e laborator ]i cpaarrea cleinsitcee edxep eufse cltuucarta îtno fruunl cr_eies pdeec ftaivc tosrauul nporcoivfe psrioaf/eosciuopnaa_li ala/ funcc_)i ae xdaem_ineunt am; edical periodic — anual: intervalul dintre doua veri3fi.c Caroi nmtreadiincdaliec apNeiir:iodice nu depa]e]te 12 luni. rapao)r tuclouni dtrianitnred igcraa_viilieta tseuan bt orliei l]ai tfivaec;to erili ec onnesctietustiitvai aei vcaolnudair_eieai dmeu nmcuiin;ca ]i evaluarea efectuata de catre medicul de medicina atitubd) ininaal pt]itiu dainpetiatu dpinsaihl olopgsiihcao lodgaicto raptrao felispisoenia lp orteepnr_eiazliunltuai rceosnptreacitnivdaic/rae_siep epcetinvter;u ocupa_ia/func_ia sau locul de munca exacm) ecnounl tmraeinddicicaal _laiil ea nmgaejna_rieo,n caâtet ]is puennt trvua leaxbailme eantuâl t mpeednictraul per4io.d Oicb.servaNii: conatr)a inbdoicliale_ ii aabcsuotelu,t e;pâna la vindecarea lor, constituie necbe)s mare, dpiceunl tdrue mcoendfiicrminaa rmeau nucniiu pi odaitaeg snoolsictiitca,, edxaacma ceonnusl iduenruai ampeadri_cin dee î na lttoat aslpiteacteia;litate, dar decizia de aptitudine în munca îi anecx)a p, eenxtarum leuncural mtoeridi cicaarle p neuri osdei cre vgaa fsi erespcr îenz fei]netalet ddein e pxraemzeenntual clindic) geexnaemrael naunlu aml;edical periodic (clinic, de laborator sau ppraervaaczlinuitce) îsne fpi]oea, ted aecfeac atucae s]ti lluac inrute ervsatele p mreavi aszcuutr tîen dceocnâtrta ccetluel ccoolnedcuticve dreii umnuitnac_iai ]sia aul îrne parlteez deinstpaonz_iil_oii rî nlu accraetsotr siloern;s, cu acordul mede)ic laal apnegraiojadrieca aînl mluucnractao,r iplorer ccuamr e] i ccoun occuaraz ial ae xsaimguernaunl_uai cailr ccuolnad_iueci adtionr isloerc taourutol ,t rparnescpuomrt u]ri i afel raoltvoiar rcea, tneagvoarilie d ]ei aluecrriaetnoer,i csatarbei lditees fpar]ino arerag alecmtiveintata_i rsi psepceifciciael,e s, eîn v osrc eofpeuclt ucao n]si etaxtaamriii ndaarcilae îsntacrreedai ns_aenaazata;_ii le permite sa îndeplineasca munca ce li se sanfa) tîant efu npcu_ibel icdae sjiutudae__iae neep idveomr ioslotagbicilai loactâatl a,c doimrepcl_eiitlea rdeea îenx acmadernuel loerx mamedeincealleo,r cmâte ]dii cmaoled ipficeariroedai cpee. riAocdeicsittae_ iim aocdeisfitcoarrai
tmreebduiciein tara mnsumncisiie; în scris unita_ilor care desfa]oara activitate de legigs)l ap_eian tîrnu lvuicgroaatoreri i ceex prue]gi lelam raednitae_aiiz ioan dizoamnteen siuel vaac rteivsitpae_iclotar nuchle) apreen;tru lucratorii expu]i la agen_i chimici valorile-limita de ceoxnpsutniteuriee por olinfeies iodnea ldae mpraervcaaz_iuet ea bîns olleugtais lîan_tirae îcno nvicgeonatrrea _inilue snuoscciveep tib]ilii tatceoan ceinndtirvai_diiulea la.n eVnaolcoirviele -limavitâan d de în expveudneerree proPferseisocnuarltaa rsie: rvesc numai ca un ghid în scopuri de prevenire. —— EEECGG == eelleeccttrrooecanrcdeifoagloragfriaefie —— TEGMOG == teralencstaromminioagzraa fgielutamica oxaloacetica —— TGGGPT == tgraanmsaa mgliuntaazmai lg tlruatnasmfeicraa zpairuvica —— ROPASD == roabdliico garnatfeier iopru dlmreopnta (rpae snttarun draadrdiografii) — TA = tensiune arteriala
I. AGENMI CHIMICI
FiLa 1. Acid acrilic, acrilaNi (monomeri), metilmetaacrilat
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — spirometrie
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual — spirometrie — anual
C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu: mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
FiLa 2c. uA ecxidc ecpiaNniah cidiarinca Lmi icdoemi cpaulcLiic ceianici,
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— hEeCmGograma med—ic ienxaa mmuennc piisihologic — la indica_ia medicului specialist de — spirometrie
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— tEioCcGia n—a_ ia înnu uarlina, la sfâr]itul schimbului de lucru — anual —— shpeimroomgeratrmiea — — a annuuaall
C—o nbtorlai icnrdoicnaicNeii: ale sistemului nervos central —— bboroli nshaoup dneefuomrmoap_aiit ici acrreo nîmicpei,e diniccalu psuivr taasretma uml ab]rtoiin]ic (în func—_ie a dnee mreiezultatele spirometriei) —— betoilliis amle c aropnaircatului cardiovascular —— aafneocs_miuniei tiroidiene
FiLa 3. Acizi organici Li derivahalogenuri acide, nitrNiil i( aLni haimdrididee), lactone,
Examen medical la angajare: —— sepxiarommeent rcileinic general
Examen medical periodic —— sepxiarommeent rcilein —ic gaennuearlal — anual
ContraindicaNii: func—_ie b droen rheozpunltaetuemleo sppaitrioi mcreotnriiecie), inclusiv astmul bron]ic (în
FiLa 4. Acrilamida
Examen medical la angajare: — examen clinic general
Examen medical periodic: — examen clinic general — anual
ContraindicaNii: — boli cronice ale sistemului nervos central ]i periferic
FiLa 5. Acrilonitril Li metaacrilonitril
Examen medical la angajare: —— sepxiarommeent rcileinic general — ECG
Examen medical periodic: —— teioxcaimanean_ ic îlnin uicr ingae,n lear aslf â—r] iatunlu saclhimbului de lucru — anual —— sEpCirGom —e tarineu —al anual
ContraindicaNii: func—_ie b droen rheozpunltaetuemleo sppaitrioi mcreotnriiecie), inclusiv astmul bron]ic (în — boli cronice ale aparatului cardiovascular
FiLa 6. Alcool metilic
Examen medical la angajare: —— teexsatmareena calcinuiicta g_iei nveizruaal le ]i a câmpului vizual
Examen medical periodic: —— teexsatmareena calcinuiicta g_iei nveizruaal l—e ]ai nau caâlmpului vizual — anual anu—al alcool metilic în urina (la sfâr]itul schimbului de lucru) —
ContraindicaNii: —— bboollii carleo nniceerv aulleu i soisptteicm ]ui/lusai nue arlveo rse ctiennetiral ]i periferic — etilism cronic
FiLa 7. Alcooli (cu excepNia alcoolului metilic)
Examen medical la angajare: —— ehxeammoegnra cmlinai cp egnetnrue rmaletilciclohexanol — spirometrie
Examen medical periodic: —— ehxeammoegnra cmlinai c(p geenntreur aml e—ti lcainculoahlexanol) — anual (la s—fâ dr]eittuelr mscinhaimrebau lauci edteo nlueci rîun) u—rin aan (upaelntru alcool izopropilic) — spirometrie — anual
ContraindicaNii: astm—u bl broronnh]oipcn (eînu mfuonpca_iteii dcero rneizcuel tpaetenlteru s pailrcoomoleutlr iaelii)lic, inclusiv — leucopenii pentru metilciclohexanol
FiLa 8. Aldehide
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— sRpPirSometrie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— sRpPirSo m—e tlraie in —di caan_iuaa ml edicului de medicina muncii C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu: mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
FiLa 9. Amine alifatice
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — spirometrie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual — spirometrie — anual C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu: mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
FiLa 10.b Aetma-innaef atirlaommiantaic, ea ucraarmcininoag, e4n-aem (bineondziidfeinnail,, alfa- Li 2- acetilaminoamfluinooreanz,o dtoimlueetnil aemtci.n)oazobenzen,
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— cerxeaamtineinn as usmanagr udien aurina (urobilinogen) — hemograma E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— edxeatemrmenin saurmeaa rb deen zuirdininae (i uîrno buirliinnoag (epne)n —tru a bneunazl idina) — anu—al hemograma — anual ang—aj aerxea ]mi aepno ci itaonlougailc al exfoliatului vezical — la 10 ani de la C—o nnterfarionpdaictiai Nciir:o nice — anemie
FiLa 11. Amoniac
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— sRpPirSometrie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— sRpPirSo m—e tlraie in —di caan_iuaa ml edicului de medicina muncii C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu: mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
FiLa 12. Anhidrida ftalica
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — spirometrie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual — spirometrie — anual C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu: mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011 7
FiLa 13. Arsen (cu excepNia hidr oLgi ecnoumlupiu aLrisi esnaiia t)
Examen medical la angajare: —— sepxiarommeent rcileinic general —— hEeCmGograma
Examen medical periodic: —— sepxiarommeent rcilein —ic gaennuearlal — anual —— haersmeongurraiem laa —sfâ ar]niutuall saptamânii de lucru — anual, ]i la nev—oie E, ClaG in —dic aan_iuaa ml edicului de medicina muncii
ContraindicaNii: —— hneefpraotpoaptaii tciir cornoicneice —— bboroli nchroonpinceeu amleo psiasttiei mcruolnuii cnee, rvinocslu cseivn traaslt m]i uple brirfoenri]cic (în func—_ie a dnee mreiezultatele spirometriei) — hipertensiune arteriala severa, cardiopatii cronice, aritmii
FiLa 14. Bariu (compuLi solubili)
Examen medical la angajare: —— eExCaGmen clinic general — RPS
Examen medical periodic: —— eExCaGm e—n acnlinuiacl general — anual —— sRpPirSo m—e tlraie in —di caan_iuaa ml edicului de medicina muncii
ContraindicaNii: — cardiopatii cronice
FiLa 15. Benzen
Examen medical la angajare: —— ehxeammoegnra cmlinaic general —— TspGirOo,m TeGtrPie, GGT
Examen medical periodic: —— ehxeammoegnra cmlinai c— g eanneuraall — anual sem—e stfreianlo lis auur inaacrii d toSta-flie nlailm sefrâcra]pittuulr ics chuirminbaur lulia dsef âlru]citruul sch—im bTuGluOi ,d TeG luPc, rGu G—T a—nu aanlual — spirometrie — anual
ContraindicaNii: —— ahfeepca_ituonpia htiei mcraotnoicloegice —— sbtoolim aalec soipsetermatului nervos —— ftienmerei is gurba v1id8e a snai u lehuze
FiLa 16. Benzochhinidornoac hLiin pornoediuLi de oxidare ai
Examen medical la angajare: — examen clinic general (aten_ie: ochi, tegumente)
Examen medical periodic: C—o enxtraaminedni cclainNiiic: g—eneral — anual (aten_ie: ochi, tegumente)
FiLa 17. Beriliu Li compuLi
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— sRpPirSometrie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— sRpPirSo m—e tlraie in —di caan_iuaa ml edicului de medicina muncii anu—al dozarea beriliului în urina (la sfâr]itul schimbului de lucru) — — hemograma — anual C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu: mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func—_ie a dfeec _rieuznui lhtaetmelaet osploirgoicmeetriei)
FiLa 18. Brom
E—x amexeanm meend iccallin laic a nggeanjaerrea:l (aten_ie: tegumente, aparat resp—ir astpoirr)ometrie E—x aemxeanm meend icclainl ipce rgioedniecr: al — anual (aten_ie: tegumente, apa—ra ts rpeirsopmiraettorire) — anual C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu: mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
FiLa 19. Cadmiu metalic (pulberi Li fumuri)
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— ehxeammoegnra smuamar de urina (proteinurie) — spirometrie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— ehxeammoegnra smuam —ar daen uuarilna (aten_ie la proteinurie) la sfâr]itul sch—im bcualdumi diuer ileu c(lrau s—fâ ra]nituual lschimbului de lucru) — anual — spirometrie — anual C—o nnterfarionpdaictiai Nciir:o nice —— abnroenmhioi pneumopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func—_ie e dmef izreezmu lptautlemleo nspairrometriei) — tulburari ale metabolismului calciului
FiLa 20. CarbamaNi
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — spirometrie E—x aemxaemn mene dcilicnaicl pgeernioedriacl: — anual, ]i în timpul campaniei de lucr—u —co slianpetsatemrâanzaa leritrocitara sau serica în timpul campaniei adcec ilduecnruta, ladin 10 în 10 zile sau dupa o expunere severa — spirometrie — anual C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu: mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func—_ie b odlei creroznuilctaet esaleu s dpeirfoomrmeatr_iiei ci)are împiedica purtarea ma]tii de p—ro bteocli_ iceronice ale sistemului nervos
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
FiLa 21. Cetone
Examen medical — examen clinic l ag eannegraajal r(ea:t en_ie: ochi, tegumente) — spirometrie
E—x aemxaemn emne dcilicnaicl pgeernioedriacl: — anual (aten_ie: ochi, tegumente) ace—to naac)e —to naunruiea lla sfâr]itul schimbului de lucru (numai pentru sch—im bmuelutiile dtielc leutcornuu —rie a(nnuumalai pentru metiletilcetona) la sfâr]itul — spirometrie — anual
C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu: mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func—_ie b doeli reczrounltiactee lea lsep isroismteemtruielui)i nervos central ]i periferic (ppreonptilrcue etoxnpau nerea la( 2m-epteiln-nta-bnuotnilace),t ona (2-hmeextailnisoonbau),t imlceettoil-nna- (a4m-milceettilo-2n-ap e(2n thaenpotnaan)o, neati)l-n-butilcetona (3 heptanona), metil-n-
FiLa 22. Chinone
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal r(ea:t en_ie: ochi)
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual (aten_ie: ochi) ContraindicaNii: —
FiLa 23. Cianamida calcica
E—x amexeanm meend iccallin laic a nggeanjaerrea:l (aten_ie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)
E—x aemxeanm meend icclainl ipce rgioedniecr: al — anual (aten_ie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)
C—o nettrilaisinmd iccraoNnii:ic
FiLa 24. Clor Li comcpluoLrui r(aînte a)fara hidrocarburilor
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — spirometrie
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— sRpPirSo m—e tlraie in —di caan_iuaa ml edicului de medicina muncii
C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu: mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func—_ie b doeli creazrduilatactee lcer osnpiicroemetriei)
FiLa 25. Clorcian Li clorura de cianuril
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal r(ea:ten_ie: sistemul nervos central ]i per—ife rsicp)irometrie —— ERCPSG
E—x aemxaenm mene dcilcinailc p geerinoedriac:l — anual (aten_ie: sistemul nervos cen—tra sl p]iir poemreifetrrieic )— anual —— ERCPSG —— laan iunadlica_ia medicului de medicina muncii —— thioecmiaongara_i mîna u —rin aan luaa slfâr]itul schimbului de lucru — anual
C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func—_ie b doeli creroznuilctaet eallee sspisirtoemmeutluriie ni)ervos central per—ife rbicoali, cbrooanliac ec aarldei aacpaa risactuhleumi cicaard, ivoavlavsuclouplaart:i iboala arteriala —— ehteilpisamto pcraotini iccronice
FiLa 26. Clorura de vinil
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— TnuGmOa, rT tGroPm, bGoGciTte — spirometrie
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— TspGirOo,m TeGtrPie, G—G aTn —ua lanual —— nraudmioagrr tarfoiam mboâcinitielo —r — a nlau ainldica_ia medicului de medicina mun—c iitest presor la rece — anual —— feoxsafmateanza s uamlcaalri nuar in—a a(unruoablilinogen) — anual
C—o nhterpaiantdoipcaatNiiii :cronice —— sairntedrrioompa Rtiiaynaud, boala Raynaud —— sacfelecr_oiudnei romsioease difuze — trombocitopenii
FiLa 27. Cobalt (oxizi, saruri)
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal r(ea:ten_ie: aparat respirator) — spirometrie
E—x aemxaemn emne dcliicnaicl pgeernioedraicl :— anual (aten_ie: aparat respirator) —— csopibroamltuertieri ela — sf âarn]uitaull saptamânii de lucru — anual
C—o nbtrraoinnhdoicpanNiei:umopatii cronice, inclusiv astm bron]ic (în func—_ie b doeli arelezruglitcaetele spirometriei)
FiLa 28. Crezoli
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— ehxeammoegnra smuamar urina (urobilinogen) —— TspGirOo,m TeGtrPie, GGT
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— ehxeammoegnra smuam —ar aunrinuaa l(urobilinogen) — anual —— TspGirOo,m TeGtrPie, G—G aTn —ua lanual
C—o nnterfarionpdaictiai Nciir:onice —— ahenepamtioepatii cronice —— hbirpoenrhteonpsniuenuem aorpteartiiai lcaronice, inclusiv astmul bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011 9
FiLa 29. Crom Li compuLi
Examen medical — examen clinic l ag eannegraajal r(ea:ten_ie: cai aeriene superioare — ulce—ra h_iee,m poegrrfoarmaa_ie sept nazal pentru cromul hexavalent) —— sRpPirSometrie
E—x aemxeanm meend icclainl ipce rgioedniecr:al — anual (aten_ie: cai aeriene hsuepxaevriaolaernet )— ulcera_ie, perfora_ie sept nazal pentru cromul —— sRpPirSo m—e tlraie in —di caan_iuaa ml edicului de medicina muncii —— cerxoammuernie claito slofâgri]ci taull ssapputtaemi —ân liai d 1e0 l uacnriu d —e laan aunaglajare ]i apoi din 3 în 3 ani
C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func—_ie h deep arteozpualttaii tcerleo nsipceirometriei) — anemii
FiLa 30. Cupru (fumuri Li pulberi)
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal r(ea:ten_ie: aparat respirator) — spirometrie
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— sRpPirSo m—e tlraie in —di caan_iuaa ml edicului de medicina muncii
C—o nbtrraoinnhdoicpanNiei:umopatii cronice, inclusiv astm bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
FiLa 31. Decaboran, pentaboran
E—x aemxeanm mene dciclinali cla g aenngearjaalr e(:aten_ie: sistemul nervos, starea psih—ic aT)GO, TGP, GGT — examen sumar de urina (urobilinogen)
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual (aten_ie: sistemul nervos, star—ea T pGsOih,ic TaG) P, GGT — anual
C—o nbtorlai ionrdgicaanNiici:e ale sistemului nervos central — hepatopatii cronice
FiLa 32. Diazometan, nitrozometil uretan, nitrozometil uree
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — spirometrie
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual — spirometrie — anual
C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
FiLa 33. Diboran
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — spirometrie
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual — spirometrie — anual
C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func—_ie b doeli creroznuilctaet eallee sappiaroramtuelturiie ci)ardiovascular
FiLa 34. Difenil Li dteetrriavlainNia (,- mdiefetannil,o -xeitdan, -eter), decalina,
E—x amexeanm meend iccallin laic a nggeanjaerrea:l (aten_ie: tegumente, aparat resp—ir astpoirr)ometrie — ECG
E—x aemxeanm meend icclainl ipce rgioedniecr:al — anual (aten_ie: tegumente, apa—ra tE rCesGp i—ra taonr)ual — spirometrie — anual
C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func—_ie H dTeA rfeozrumltaa tseelev esrpairometriei)
FiLa 35. Dimetilformamida, dimetil acetamida
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— TexGaOm, eTnG sPu,m GaGr Tde urina (urobilinogen)
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— TeGxaOm, eTnG sPu, mGaGrT d (e] iu arlitnea t e(usrtoeb hileinpoagtiecen )s —tab ailniteu adle medicul de m—e dmiceintialfo mrmunacmiii)d —a îann uuarlina (pentru dimetilformamida) la sfâr—]it unl- mscehtiimlacbeutlaumi didea lu îcnr uu r—ina a (npueanltru n-n-demetilacetamida) la sfâr]itul saptamânii de lucru — anual
C—o nhterpaiantdoipcaatNiiii :cronice
FiLa 36. Dimetilnitrozamina
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— TexGaOm, eTnG sPu,m GaGr Tde urina (urobilinogen)
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— eTxGaOm,e TnG sPu,m GaGr Td,e a ultrein tae s(utero hbeilpinaotigceen s) t—ab ialinteu adle medicul de medicina muncii — anual
C—o nhterpaiantdoipcaatNiiii :cronice
FiLa 37. Dimetilsulfat
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: de m—e TdGiciOna, TmGuPn,c Gii GT, alte teste hepatice stabilite de medicul —— cerxeaamtineinn as usmanagr udien aurina (urobilinogen) — spirometrie
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual de m—e TdGiciOna, TmGuPn,c Gii G—T ,a anlutea lteste hepatice stabilite de medicul —— cerxeaamtineinn as usmanagr udien au r—ina a (nuuraolbilinogen) — anual — spirometrie — anual
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func—_ie h deep arteozpualttaii tcerleo nsipceirometriei) — nefropatii cronice
FiLa 38. Dinitrofenol, dinitrocrezol, dinitrobutil fenol
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — spirometrie
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual — spirometrie — anual
C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func—_ie a dstem r ebzruolnta]ticele spirometriei) — hipertiroidie
FiLa 39. Dioxan (dietilendioxid)
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— cerxeaamtineinn as usmanagr udien aurina (urobilinogen) —— sTpGirOom, TeGtrPie, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— cerxeaamtineinn as usmanagr udien au r—ina a (nuuraolbilinogen) — anual de m—e TdGiciOna, TmGuPn,c Gii G—T ,a anlutea lteste hepatice stabilite de medicul — spirometrie — anual
C—o nbtorlai icnrdoicnaicNeii: ale sistemului nervos central —— hneefpraotpoaptaii tciir cornoicneice func—_ie b droen rheozpunltaetuemleo sppaitrioi mcreotnriiecie), inclusiv astmul bron]ic (în
FiLa 40. Dioxid de sulf (inclusiv acid sulfuric)
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— sRpPirSometrie
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— sRpPirSo m—e tlraie in —di caan_iuaa ml edicului de medicina muncii
C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
FiLa 41. Esteri organo-fosforici
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re:
E—x aemxaemn emne dcliicnaicl pgeernioedraicl :— la fiecare 10 zile de la începerea cam—p adneieteirminarea colinesterazei serice sau eritrocitare — în tsimevpeurla c aacmcpidaennietai ldae lucru, din 10 în 10 zile sau dupa o expunere
C—o nbtorlai ianldei csaisNitie:mului nervos pro—tec b_ioeli cronice care împiedica portul ma]tii ]i costumului de
FiLa 42. Eteri Li derivaNi
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— shpeimroomgeratrmiea (pentru fenil-glicidil-eter) E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— shpeimroomgeratrmiea — (p aennutraul fenil-glicidil-eter) — anual C—o natfreacin_iudnicia pNisi:ihice, inclusiv nevrozele manifeste —— abnroenmhioep (npeeunmtruo pfeantiiil -gcrliocnidicil-ee, teinrc)lusiv astmul bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
FiLa 43. Etilenclorhidreinpaic, lmorohnidorcilnoarhidrina, diclorhidrina,
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— sepxiarommeent rsiuemar de urina (urobilinogen) E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual — spirometrie — anual C—o nbtorlai icnrdoicnaicNeii: ale sistemului nervos central —— bheolpi aptsoiphaicteii cronice —— nberofrnohpoaptini ceruomniocpeatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
FiLa 44. Etilenimina, propilenimina
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — spirometrie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual — spirometrie — anual C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func—_ie h deep arteozpualttaii tcerleo nsipceirometriei) — nefropatii cronice
FiLa 45. Etilenoxid
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — spirometrie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual — spirometrie — anual C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func—_ie b doeli creroznuilctaet eallee sspisirtoemmeutluriie ni)ervos
FiLa 46. Fenilhidrazine
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— ehxeammoegnra smuamar de urina — creatinina sanguina E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— ehxeammoegnra smuam, arer tdiceu ulorcinitae —(câ anndu eaxl ista anemie) — anual — creatinina sanguina — anual
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011 11
C—o natnreaimndieicaNii: —— tbroolmi abloecrgitiocpeenii — nefropatii cronice
FiLa 47. Fenoli, omologii sai Li derivaNii lor halogenaNi
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— TcrGeOat,i nTinGaP s, aGnGgTuina E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— dfeonzoalri etoat aplei nutraincalorri flean soflâurl]uiit uînl sucrihniam (bpuelunti rdue p leunctrauc —lor faennuoal)l la sfâr]itul schimbului de lucru — anual C—o nbtrroaninhdoipcnaNeiiu:mopatii cronice —— hneefpraotpoaptaii tciir cornoicneice
FiLa 48. Fluor Li compuLi
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — spirometrie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual lucr—u) d—e taenrmuainlarea fluorului în urina (la sfâr]itul schimbului de med—ic urlaudi dioeg mraefidai cuinnau mi uenlecmii ent al scheletului: la indica_ia — spirometrie — anual C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
FiLa 49. Fluor acetat Li metilfluoracetat de sodiu
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — ECG E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual C—o nbtorlai icnrdoicnaicNeii: ale sistemului nervos central —— hmipioocpaardraiotiproaitdiiii — hipocalcemii
FiLa 50. Fosforul Li compuLii sai anorganici
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— ehxeammoegnra smuamar de urina (urobilinogen) —— TEGCOG, TGP, GGT E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— hreamdiooggrraamfiea —de anntauraal ]i a mandibulei — la indica_ia med—ic uelxuai mdee nm seudmicainr ad em uurninciai — anual —— TcrGeOat,i nTinGaP s, aGnGgTu in—a a—n uaanlual — spirometrie — anual C—o nbtorlai icnrdoicnaicNeii: ale cailor respiratorii superioare —— hneefpraotpoaptaii tciir cornoicneice
—— shtipoemratirtioteid uielc meraantiivfeesta — osteopatii cronice, leziuni ale mandibulei
FiLa 51. Fosgen (oxiclorura de carbon)
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal r(ea:ten_ie: aparatul respirator) — spirometrie
E—x amexeanm meend iccalli npiecr iogdeince: ral — anual (aten_ie: aparatul resp—ir astpoirr)ometrie — anual
C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
FiLa 52. Glicoli Li derivaNi halogenaNi
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: celo—so hlve)mograma completa (în special pentru metil- ]i butil- — examen sumar de urina
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— cerxeaamtineinn as usmanagr udien au r—ina a —nu aalnual anu—al hemograma (în special pentru metil ]i butil- celosolv) —
C—o nnterfarionpdaictiai Nciir:onice —— bheolmi corpoantiici e— a lneu smisatie pmeunlturiu n merevtoil s] ic beunttirla- lcelosolv
FiLa 53. Hidrazina, dimetilhidrazina
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — spirometrie
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— shpidirroamzienturrieie — (p aennutraul hidrazina) la sfâr]itul schimbului de lucru — anual
C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func—_ie h deep arteozpualttaii tcerleo nsipceirometriei)
F(iîLna a 5fa4r.a H dider colcoarrubruar di ea lvifiantiilc Lei Ltei tarraocmloartuicrae dhea lcoagrebnoant)e
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— TcrGeOat,i nTinGaP s, aGnGgTuina —— eExCaGmen sumar de urina (urobilinogen)
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual sap—ta maâcnidii dteri clulocrrauc —eti ca n]uia ltricloretanol în urina la sfâr]itul (pe—ntr ua chida ltoritfaluno) r—oa caentuica îln sânge la sfâr]itul schimbului de lucru (pe—ntr uh ehxeaxcalcolorbrbeennzzeenn î)n — s earn ulaa lsfâr]itul schimbului de lucru (pe—ntr up -cclolorrbfeennzoel nto) t—al îann uuarilna la sfâr]itul schimbului de lucru (pe—ntr ucl ocrlourruar dae d me emtieletinle înn) s—ân agneu laa lsfâr]itul schimbului de lucru
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
— brom în sânge la sfâr]itul schimbului bromura de metil) — anual de lucru (pentru (pe—ntr u2 ,15, d4i cdliocrlofern boel ntozteanl )î n— u rainnau alal sfâr]itul schimbului de lucru —— cerxeaamtineinn as usmanagr udien au r—ina a (nuuraolbilinogen) — anual — TGO, TGP, GGT — anual C—o nhterpaiantdoipcaatNiiii :cronice —— bneolfir ocproantiiic cer oanleic seistemului nervos central —— bmoioli cpasridhiiocpeatii cronice — etilism cronic
FiLa 55. Hidrotocalurebnu,r ix ailreonm, nataifctea l(iînna a eftacr.a de benzen):
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— shpeimroomgeratrmiea —— TexGaOm, eTnG sPu,m GaGr Td e(p uernintrau (tpoelunetrnu) toluen) E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual sfâr—]it ualc sidc hhimipubruiclu i] di/sea luu corurt o—-c raensuoal lîn urina (pentru toluen) la sch—im baucluidi dem leutcilrhuip —ur iacn uîna l urina (pentru xilen) la sfâr]itul —— shpeimroomgeratrmiea — — a annuuaall —— TsuGmOa, rT dGeP u, rGinGa T(p (epnetnrutr uto tlouleune)n —) — a naunaulal C—o nhterpaiantdoipcaatNiiii :cronice —— cbaotlia crarocntaic pee anlter us insateftmaluelnui nervos central ]i periferic —— ftienmereiii sgurabv 1id8e a, nfeimei care alapteaza
FiLa 5(6b.e Hnizdinroec, awrhbiuteri- sdpinir ipt,e stroollv aelnifta-ntiacfet aL ie atcli.c)iclice
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — spirometrie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual — spirometrie – anual C—o nbtorlai icnrdoicnaicNeii: ale sistemului nervos central —— betoilliis pms ichricoen,i cinclusiv nevrozele manifeste
FiLdai s5t7il.a Hreida rgoucdarrobaunrie ploorl,i cai cclaicrbe uanroelmuia, taic NeiN peiruolduui sLei adin Listurbielonrz baiptuirmenin, ofeansaen (tarenntr,a mceenti,l cboelnaznatrnetnra ectecn.), 3- 4-
E—x amexeanm meend iccallin laic a nggeanjaerrea:l (aten_ie: tegumente, aparat resp—ir astpoirr)ometrie — RPS E—x aemxeanm meend icclainl ipce rgioedniecr:al — anual (aten_ie: tegumente, apa—ra tR rPesSp —ira tloar )5 ani de la angajare ]i apoi din 3 în 3 ani — spirometrie — anual
din —2 îenx 2a manein citologic al sputei — la 10 ani de la angajare, apoi
C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
FiLa 58. Hidrogenul arseniat Li stibiat
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— ehxeammoegnra smuamar de urina —— TEGCOG, TGP, GGT
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— ehxeammoegnra smuam ]air r deetic uurlioncai t(eu —rob ailninuoaglen) — anual —— TcrGeOat,i nTinGaP s, aGnGgTu in—a a—n uaanlual anu—al arsen sau stibiu în urina la sfâr]itul saptamânii de lucru —
C—o natnreaimndieicaNii: —— hneefpraotpoaptaii tciir cornoicneice —— bboollii ccrroonniiccee caaler dsiiascteemului nervos periferic
FiLa 59. Hidrogen fosforat
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— sEpCirGometrie
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— sppsieroumdoectroielin —es atenruaazla serica — la indica_ia medicului de medicina muncii
C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func—_ie h deep arteozpualttaii tcerleo nsipceirometriei) — boli cronice ale sistemului nervos central
FiLa 60. Hidrogen seleniat Li telurat
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — spirometrie
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— stpeilruorm eîntr ieu r—ina a n(upaelntru telur ]i compu]i) la sfâr]itul schimbului de lucru — anual
C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func—_ie h deep arteozpualttaii tcerleo nsipceirometriei)
FiLa 61. Hidrogen sulfurat
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— sRpPirSometrie
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— sRpPirSo m—e tlraie in —di caan_iuaa ml edicului de medicina muncii
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011 13
C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func—_ie a dneo srmezieultatele spirometriei)
FiLa 62. Insecticide organoclorurate (DDT, HCH)
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— TEGCPG, TGO — spirometrie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— TEGCPG, —TG aOn u—a lanual —— sDpDirTo mîne strâien g—e laan sufaâlr]itul schimbului de lucru — anual C—o nbtorlai icnrdoicnaicNeii: ale sistemului nervos central —— deepirlmepastoieze —— bheolpi actroopnaictiei ccraorndiicaece (aritmii, tulburari de conducere)
FiLa 63. IzocianaNi
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— sRpPirSometrie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— sRpPirSo m—e tlraie in —di caan_iuaa ml edicului de medicina muncii C—o nbtrraoinndhiocpanNiei:umopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
FiLa 64. Mangan
E—x aemxeanm mene dcilcinailc l ag aenngearjaalr e(a:ten_ie: sistem nervos central ]i periferic, stare psihica) E—x aemxeanm mened ciclianli cp egrieondeicra: l — anual (cu aten_ie la statusul psih—oe mmaon_igoannaul,r iteu llbau srafârri ]diteu lm secrhsi,m dbisualurti rdiee, lsuiacrlour e—e )anual C—o nbtorlai icnrdoicnaicNeii: ale sistemului nervos
FiLa. 65. Mercaptani
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — spirometrie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual — spirometrie — anual C—o nbtorlai icnrdoicnaicNeii: ale sistemului nervos central — boli psihice
FiLa 66. Mercur metalic Li compuLi anorganici Li organici
E—x aemxeanm mene dcilcinailc l ag aenngearjaalr e(a:ten_ie: sistem nervos central ]i per—ife rcicre, asttainrien ap ssiahnicgau, intiraoida, cavitate bucala) E—x aemxeanm mened ciclianli cp egrieondeicr:al (aten_ie la examinarea cavita_ii buc—ale m, setractuurs îunl uprsinihao (elam îon_cioenpault,u ml socdhifiimcabruelau i sucrrmisautlouri)) —— aannuuaall
—— cmreeractuinri nîna ssâannggeu ilnaa s —fâr ]aintuula slchimbului de lucru — anual C—o nbtoralii ncdroicnaiNciei: ale sistemului nervos, boli psihice, inclusiv nev—ro zbeoleli emnadnoicferisntee: hipertiroidie, hipoparatiroidie — nefropatii cronice
FiLa 67. Monoxid de carbon
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— hEeCmGograma E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— EcaCrGbo —xih aenmuoagl lobinemie — anual, la indica_ia medicului de medicina muncii C—o nbtorlai icnrdoicnaicNeii: ale sistemului nervos central —— abnolei mcrioenice ale aparatului cardiovascular — epilepsie
FiLa 68. Nichel Li compuLi (în afara nichelului carbonil)
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— sRpPirSometrie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— nRiPchSe —l în l au rinindaic laa_ isaf âmr]eitduicl uscluhi imdeb umlueid dicein luac mruu —nc iai nual —— sepxiarommeent rcieit o—lo gaincu aall sputei la muncitorii de la rafinarea nichelului — la 10 ani de la angajare ]i apoi din 2 în 2 ani C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
FiLa 69. Nichel carbonil Li alNi carbonili metalici
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— hEeCmGograma E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— cnaicrhbeolx îihne umriongal olab isnfeâmr]iietu lla s scfhâirm]ibtuull usic dheim lubcurluu i —de a luncuraul — anu—al hemograma — anual — spirometrie — anual C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func—_ie c adred rioepzautltiia cterolen iscpeirometriei) —— abnolei mcrioenice ale sistemului nervos central
FiLa 70. Nicotina
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — ECG E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual C—o nbtoraailnad cicaardNiiia:ca ischemica —— aerptieleripospieatii periferice
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
FiLa 71. Nitro Li aminoderivaNi ai hidrocarburilor (în afara de amine carcinogene, trinitrotolu eanro Lmi atice trinitrofenol)
Examen medical la angajare: —— ehxeammoegnra cmlinaic general —— eExCaGmen sumar de urina (urobilinogen) — TGO, TGP, GGT
Examen medical periodic: —— ehxeammoegnra cmlinai cla g sefnâer]riatul l— sc ahnimuablului de lucru — anual (pe—ntr um neittrhoebmenozgelonb) i—ne amnieu alla sfâr]itul schimbului de lucru (pe—ntr up anriatrnoibtreonfezneonl) t—ota al nuurainlar la sfâr]itul schimbului de lucru —— TexGaOm, eTnG sPu,m GaGr Td e— u rainnau a(lurobilinogen) — anual — creatinina sanguina — anual
ContraindicaNii: —— ahenepamtioepatii cronice —— ceatilridsimop cartoiin cicronice —— bdeolrim aaletorgziece
FiLa 72. Oxihdi ddreo xciadl cdiue ,p hoidtarsoixuid de sodiu,
Examen medical la angajare: —— sepxiarommeent rcileinic general
Examen medical periodic: —— sepxiarommeent rcilein —ic gaennuearlal — anual
ContraindicaNii: func—_ie b droen rheozpunltaetuemleo sppaitrioi mcreotnriiecie), inclusiv astmul bron]ic (în
FiLa 73. Oxizi de azot (inclusiv acid azotic)
Examen medical la angajare: —— sepxiarommeent rcileinic general (aten_ie: ochi, aparat respirator) — RPS
Examen medical periodic: —— eRxPaSm —en lacl iinnidci cgae_niae rmael —dic aunluui adle medicina muncii — spirometrie — anual
ContraindicaNii: func—_ie b droen rheozpunltaetuemleo sppaitrioi mcreotnriiecie), inclusiv astmul bron]ic (în
FiLa 74. Ozon
Examen medical la angajare: —— sepxiarommeent rcileinic general — ECG
Examen medical periodic: —— sepxiarommeent rcilein —ic gaennuearlal — anual — ECG — anual
ContraindicaNii: func—_ie b droen rheozpunltaetuemleo sppaitrioi mcreotnriiecie), inclusiv astmul bron]ic (în — boala cardiaca ischemica
FcilLoar o7p5i.r Pidirinidai,n pai,c oomlinoelo —gi mLie dtiel rpiviraiNdi i(naem, pinipoeprirididininaa),
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — spirometrie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— eTxGaOm,e TnG sPu,m GaGr Td,e a ultrein tae s(utero hbeilpinaotigceen i)n —dic aanteu adle medicul de m—e cdrieciantain minau nscaiin —gu iannau —al anual C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func—_ie b doeli nreezuuroltaptseihleic sep cirroomniecteriei) —— hneefpraotpoaptaii tciir cornoicneice
FiLa 76. Platina (saruri complexe solubile)
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — spirometrie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual — spirometrie — anual C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
FiLa 77. LPil ucommbp mueLti aalnico, rogxainzii cdie plumb
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— chreematoingirnaam saanguina —— uErCoGporfirine urinare E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — semestrial lucr—u —ac iadn duealltaaminolevulinic în urina la sfâr]itul schimbului de sch—im bpurlouti odpeo lruficrirnua — li baenruaa leritrocitara în sânge la sfâr]itul —— hpleummobgermamiea l a— s faânr]uiatull schimbului de lucru — anual —— cErMeaGti n—in ala s iandnigcuai_niaa m—e daincuualuli de medicina muncii C—o nbtoralii ncdriocnaiNciie: ale aparatului cardiovascular (HTA, boala card—ia bcao lii sccrhoenmiceic aa)le sistemului nervos —— aafneecm_iuieni psihice —— npeofrrfoiripiatii cronice —— fmeimnoeri i î(ns upbe r1io8a adnai )de fertilitate
FiLa 78. Plumb tetraetil
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: E—x aemxeanm mene dciclinali cp egreiondeirca:l — semestrial (aten_ie la posibile tmuilobculroanriii , ppsriohbicee v e—st ibiruitlaabreil)itate, insomnie, anxietate, ataxie, sch—im bpulluumi dbe ltuoctarul —]i/ ssaeum epslturimalb s aduie imtil edînia tu driunpaa ola e xspfâurn]eitruel severa accidentala
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011 15
C—o nbtorlai icnrdoicnaicNeii: ale sistemului nervos central —— beopilil eppssihieice, inclusiv nevrozele manifeste — hepatopatii cronice
FiLa 79. Propiolactona (beta-propiolactona)
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — TGO, TGP, GGT E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual — TGO, TGP, GGT — anual C—o nhterpaiantdoipcaatNiiii :cronice
FiLa 80. RaLini epoxidice
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— sRpPirSometrie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— sRpPirSo m—e tlraie in —di caan_iuaa ml edicului de medicina muncii C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
(îFni Laafa 8ra1 .d See hleidnrioug Lei nc osmelepnuiLait)
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — spirometrie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual — spirometrie — anual C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
FiLa 82. Staniu (compuLi organici)
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — RPS E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual — RPS — la indica_ia medicului de medicina muncii C—o nbtorlai icnrdoicnaicNeii: ale sistemului nervos central
FiLa 83. Stibiu Li compuLi (în afara de hidrogen stibiat)
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — spirometrie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— sepxiarommeent rsiuem —a ra dneu aulrina (urobilinogen) — anual —— sRtPibSiu —în luar iinnad iclaa _siafâ mr]eitudli csuclhuiim dbeu mluei ddiec inluac rmu u—nc aiinual C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func—_ie p doelin reevzruitletatele spirometriei)
FiLa 84. Stiren
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — hemograma
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual feni—lgl iaocxiadl icm uarnindaerli cla u srifnâar]r itlau l ssfâchr]imitubl uslucih idmeb luulcuriu d oer il usctirrue ns aîun sseâmngees trliaa l sfâr]itul schimbului de lucru (pentru stiren) — —— TheSm, ToCgr,a tmesate — d es efrmageislittraiatel vasculara — semestrial C—o nhtermainodpiactaiiNii: — boli cronice ale sistemului nervos central
FiLa 85. Sulfura de carbon
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — ECG E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual sch—im bualcuidi d e2 l-uticor-uti a—zo alinduina l 4 carboxilic urinar la sfâr]itul —— tEeCstGu l —io dlaa ziniddicic ala_ iasf âmre]idtuicl uslcuhi idmeb muleudi idcein lau cmruu—nc iai nual — EMG — la indica_ia medicului de medicina muncii C—o nbtorlai icnrdoicnaicNeii: ale sistemului nervos —— bboolai lpas cihaircdeia (cinac ilsucshive nmeicvarozele) —— ehitpiliesrmte ncrsoiunnice arteriala forma severa —— hneefpraotpoaptaii tciir cornoicneice
FiLa 86. Taliu Li compuLi
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal r(ea:ten_ie: sistem nervos, TA) E—x aemxeanm mene dcilcinailc p egreiondeirca:l — anual (aten_ie: sistem nervos, cad—er esap iproamruelutrii,e c —olo aranrueaal în negru a radacinii firului de par) — taliu în urina — anual C—o nbtorlai icnrdoicnaicNeii: ale sistemului nervos —— ehitpiliesrmte ncrsoiunnice arteriala forma severa
(în afara hFeiLxaa f8lu7o. Truerluiir d Lei tceolumrp —uL viezi fluor)
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — spirometrie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— tsepluiror mîne utrriien a— la a snfuâar]litul schimbului de lucru — anual C—o nbtorlai icnrdoicnaicNeii: ale sistemului nervos central ]i periferic func—_ie b droen rheozpunltaetuemleo sppaitrioi mcreotnriiecie), inclusiv astmul bron]ic (în
FiLa 88. Terebentina
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— sepxiarommeent rsiuemar de urina E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— sepxiarommeent rsiuem —a ra dneu aulrina — anual
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
C—o nnterfarionpdaictiai Nciir:onice
FiLa 89. Tetraclorura de carbon
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— TexGaOm, eTnG sPu,m GaGr Tde urina (urobilinogen) — creatinina sanguina E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— TexGaOm, eTnG sPu,m GaGr Td e— u rainnau a(lurobilinogen) — anual — creatinina sanguina — anual C—o nhterpaiantdoipcaatNiiii :cronice —— bneolfir ocproantiiic cer oanleic seistemului nervos central —— abfoelic p_isuinhii cceronice ale aparatului cardiovascular — etilism cronic
FiLa 90. Tetraoxid de osmiu
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — spirometrie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual — spirometrie — anual C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
FiLa 91. Triclorurad,e p feonstfaocrl oertcu.ra Li pentasulfura
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — spirometrie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual — spirometrie — anual C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
FiLa 92. Trimetilen, trinitramina
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual C—o nbtorlai icnrdoicnaicNeii: ale sistemului nervos central —— beopilil eppssihieice cronice
FiLa 93. Trinitrotoluen Li trinitrofenol
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— ehxeammoegnra smuamar de urina (urobilinogen) —— TEGCOG, TGP, GGT E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— tsepsirtoamreeat raiec u—ita a_ini vuiazluale ]i a câmpului vizual — anual —— ehxeammoegnra smuam —ar adneu uarlina (urobilinogen) — anual
—— TmGeOth,e TmGoPg, loGbGinTe —mi ea nlau aslfâr]itul schimbului de lucru — anual C—o natnreaimndieicaNii: —— hneefpraotpoaptaii tciir cornoicneice —— tbuolbli ucrraorni iccreis ctaalrindiieonvaesculare —— betoilliis amle crgroicneic
FiLa 94. Uleiuri minerale, gudroane, smoala, negru de fum
E—x aemxaemn emne dcliicnaicl lgae annegraajla (raet:en_ie la examenul tegumentelor) —— sRpPirSometrie E—x aemxaemn emne cdliinciacl gpeenrieordailc (:aten_ie la examenul tegumentelor) — anu—al RPS — la 5 ani de la angajare ]i apoi din 3 în 3 ani — spirometrie — anual C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
FiLa 95. Vanadiu (pentaoxid de vanadiu Li alNi oxizi)
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — spirometrie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— svapinroamdiue tîrnie u —rin aan luaa slfâr]itul schimbului de lucru — anual C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
FiLa 96. Vinilcarbazol
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— ehxeammoegnra smuamar de urina (urobilinogen) — TGO, TGP, GGT E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— ehxeammoegnra smuam —ar adneu uarlina (urobilinogen) — anual de m—e TdGiciOna, TmGuPn,c Gii G—T ,a anlutea lteste hepatice indicate de medicul C—o nhterpaiantdoipcaatNiiii :cronice —— abnolei mneieuropsihice cronice — leucopenii
FiLa 97. Warfarina Li alte cumarinice
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— hteimmpo grdaem asângerare, timp de coagulare, timp de pro—tro mexbainmaen sumar de urina pentru hematurie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— choeamgougloragmraam —a —an aunaul al — examen sumar de urina pentru hematurie — anual
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011 17
C—o ndtiraateinzdeic haeNimi:oragipare — anemie
FiLa 98. Zinc Li compuLi
E—x amexeanm meend iccallin laic a nggeanjaerrea:l (aten_ie: tegumente, aparat resp—ir astpoirr)ometrie
E—x aemxeanm meend icclainl ipce rgioedniecr:al — anual (aten_ie: tegumente, apa—ra ts rpeirsopmiraettorire) — anual — RPS — la indica_ia medicului de medicina muncii
C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
II. AGENMI FIZICI
FiLa 99. Câmdpiunr bi aenledcatr 0o—ma3g00n eGtiHcze neionizante
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— gElCicGemie —— theesmtaorgeraa amcau ictao_mii pvliezutaale ]i a câmpului vizual
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— tEeCstGa r—ea aancuuaitla_ii vizuale ]i a câmpului vizual — anual —— ghleicmeomgirea —ma a —nu aalnual
C—o nbtorlai icnrdoicnaicNeii: ale sistemului nervos central —— bboollii cprsoihniiccee, ainlec laupsiavr anteuvluroi zcealred imovaansifceusltaer —— abfoelic e_inudnoi hcreinmea: ttoirloogidicae, h(liepuocfiezam,i ig)onade —— cdaiatbaerat cztaah, agrlaaut com, atrofie optica
FiLa 100. Presiune atmosferica crescuta
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— aEuCdGiograma — testarea acuita_ii vizuale ]i a câmpului vizual
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— taeusdtaiorgeraa macau i—ta _aii nvuizaulale ]i a câmpului vizual — anual — ECG — anual
C—o notbreaiznitdaictea:N ipi:este 20% din greutatea normala —— betoilliis cmro cnriocnei cORL: otite, sinuzite, catar ototubar func—_ie b droen rheozpunltaetuemleo sppaitrioi mcreotnriiecie), inclusiv astmul bron]ic (în arte—ria blao lfi ocrrmonai csee vaelera a, pbaoraaltau lucri ocnaircdaio ivsacshceumlaicr:a h, ivpaelrvtuelnospiuantiei, arte—rio opsatteieo acrrtoronpicaat ioi ibnlfitlaemraanttoarii sau degenerative —— rbeotliin citreo,n giclaeu acloem sistemului nervos central sau periferic — afec_iuni endocrine
FiLa 101. RadiaNii infraroLii
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — testarea acuita_ii vizuale E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual — testarea acuita_ii vizuale- anual C—o nkterraaintidteic, acNaiit:aracta, retinopatii — dermatoze
FiLa 102. RadiaNii ionizante
E—x aemxeanm meend icclainl ilca agnegnaejarrael;: se va insista pe: anamneza fnaempriloiafelas,i opnearlseo nlaa lraa d]iia _piir oiofensizioannatela, ,l ar eefexpriutonaerreil ela m eexdpicuanleer iîlen ssucobpst adnia_eg ncous aticc_ isuanue mteeradpueloustticim ]ui lalato eavree notrui amlee dtrualotainmheibnittoea creu —— theesmteo cgirtaomgean ceotimcep l(elata i,n nduicma_aier )reticulocite de —ne uetxraomnie sna ouf tpalamrtoiclougleic g(srepleec ]iai lipset)n, tpreun ctreui accatrivei tlau_ci rceua szuar sîen ima—gis etixcaamen psihologic (sp—ec ieaxliasmt),e ne pxsaihmoelong ico, fetaxlammoelong pics,i hiaetxriacm, eexna mOenR Ln,e urpoelongtriuc noupcelreaatororiei leccatrriec el u]ci rae raezaac tonreilmori jlnouccitl ealar i comanda centralelor 1E.xapmeenntr um etdoiactael pceartieogdoicr:iile de personal expus la radia_ii ioni—za netxeamen clinic general — anual —— eexxaammeenn chietomgaetnoelotigci cd u—pa la 5 2a nain die expunere, apoi din 5 în 5 an2i. (elax ainmdiincaar_ii es)peciale: cen—tra lpeelonrt rnue uocpleeraartooerliei cctarircee l]uic are raezaac tonreilmori jlnouccitl elaar ic: oemxaamndena nofetuarlmoloolgoigc ic(s, peexcaimaliesnt) O]iR eLx,a gmliecenm piseih, iEaKtrGic (—sp aenciuaalilst), examen obie—c tipveenletr u luncurcalteoaririe e xpum]ai jloar en eut(rorenai c]tio pria rtic]ui le gcreenletr adlien pnrueclluecarraoreel eac ctroicmeb, ucsetnibtirleu ludie n purcoledaurc, _iper ercaudmio c]hi iîmn icaalt,e uazcintivei tdae_i o(lfata lmaporleocgiiecr (esap ecmiaelidsitc)u —lu id ind e2 înm 2e dainciina muncii): examen nuc—le apreen tdruin l umcrinaetoleri i rdaind isoeaccttoivruel dîne psureblutecrraanre, ad imn acteenriterie pleri mdee rpardoidouacc_tiiev er,a dciuo choi mviceac,h imîne stdae_i ilep esdtee t1ra0t araen i;a raddei]oegurrailfoier cpiutolmgeonneatriace , pcoosntteorroizaanrtee rdioea croar,p cuimtoalong —ie aîpno i sdpinu 5ta î,n 5a naanliize din —un pitae_nilteru d leu cmraetdoirciii ndain n uuncilteaa_irlae cdaer ep rloudcureca_izea r aînd imocohdim ciucrae n]ti fcuun cio_ide i rtairdoiiodaiecntiev ,— cu d ion v2e îcnh 2im aen ide peste 5 ani: investigarea ofta—lm oploegnitcr u(s pceeci iacliasrte) lal u2c raenai zinat eîrnv alimagistica — examen exp3u.nîenr es ietuxate_iri ndae seaxup uinnteerrnea e:xcep_ionala sau accidentala prin —— eexxaammeenn chleinmica gtoelongeirca lcomplet —— caonnatliozreiz cairteo gdeen ceotircpe u(ambaenra_ii cromozomiale) —— inavletes tigeax_aii mdee nrea diodteo xiscpoelocgiaielitate necesare precizarii diagnosticului
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
CAo.nPteranitnrud ictoaaNitie: categoriile de activita_i nucleare: 1—. svtâarrsi tfaiz isoulobg 1ic8e a:ni pro—du ssualrucii ndae, dcaocnac neup _siee assuibg u1r am dSev c aîntr ep aenrigoaajdaato rr eesxtpaunntae rdeae sarc—in asarcina ]i alaptare pentru contaminarea interna 2—. bboollii apcstiuhaiclee: —— ebtoilliis cme cnroenceicsita tratament cu surse de radia_ii ionizante sau— in vdeiasbtiegta z_iai h]ia trraatt admeceonmtep reandsiaotlo —gic pee dnetr ulu cnegia c daurera ltuacreaza rceua scutorrs en udcelesacrhise de radia_ii ionizante ]i pentru operatorii de cap—ab siltea rdi ep rmecaalingcneizraoraese, neoplazii în evolu_ie, leziuni cutanate 3—. aanfetecc_ieudnei nhteem paetrosloogniaclee ]i profesionale: urm—a ubnooarl ae xapcuuntae rdi ec riroandicieer ela s raaud iaal_tiei imonaiznaifnetsetari patologice în B—. Pacetnivtritua taec tcivui tpaa_i rctiuc usluer sgere dlee ]rai dnieau_itir ioonnii:z caanttaer aspcteac idfiec ep:ol ante—ri oarctivitate în mine radioactive: bronhopneumopatii cronice hep—at opaacttiivi ictaroten icceu, nseufrrsoep atdiie crroandiicae_i,i dieornmiziaten tsea ud eescczheimsee: cron—ic ep,e pnetrmu foigpuesr,a ptosroiir idaezi sr,e iahctitoozr an,u tcirloeiadro:p oartiici,e b cooli npdsii_hieic ceare pmriondtaulcee, indciaapbaect itaztea hsaurabtit,a , hciupmer teanr sfiui: neep ileaprtseieri,a ltau,l bubraorlii cardiovasculare sau pierderi de con]tien_a
FiLa 103. RadiaNii laser
E—x aemxaemn mene dcilcinailc d gee annegraajlare: — testarea acuita_ii vizuale E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual — testarea acuita_ii vizuale ]i a câmpului vizual — anual C—o nctornajiunndcictaivNiitie: ]i keratite cronice —— cgalatuacraocmta — retinopatii
FiLa 104. Ultrasunete Li infrasunete
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal r(ea:ten_ie: sistemul nervos central) E—x aemxaenm mene dcilcinailc p geerinoedriac:l — anual (aten_ie: sistemul nervos central) C—o nbtorlai icnrdoicnaicNeii: ale sistemului nervos central
FiLa 105. RadiaNii ultraviolete
E—x aemxeanm mene dcilcinailc l ag aenngearjaalr e(a: ten_ie: ochi, tegumente, aparat respirator) E—x aemxaemn emne dcilicnaicl pgeernioedriacl: — anual (aten_ie: ochi, tegumente, apa—ra tt eresstaprieraat oarc)uita_ii vizuale ]i a câmpului vizual — anual C—o nctornajiunndcictaivNiitie: ]i keratite cronice —— ldeezrimunai tporzeecanceroase ale pielii
FiLa 106. Temperatura ridicata
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: mun—c iEi)CG (cu ECG de efort, la indica_ia medicului de medicina —— eglxicaemmeine sumar de urina E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— gElCicGem —ie a—nu aanlual —— ieoxnaomgeranm sau m—a lra d ien duircian_aia — m aenduicaullui de medicina muncii C—o nbtorlai icnrdoicnaicNeii: ale aparatului cardiovascular —— ihnispuefritcirioeind_iae corticosuprarenaliana —— dhiepromtiarotoidziee cronice —— coabpeazcitiatatete ( sIMudCo >ra 3la5 d kimg/imnu2a)ta prin absen_a sau hipoplazia glan—d edloiarb seut dzoarhipaararet, (adlicsopolalizsima eccrotondicermica ereditara) —— mpeurciooavidsac iddoez caonvalescen_a dupa o afec_iune medicala acu—ta asafeuc _oiu innit enrevuerno_pies ichhicireurgicala — intoleran_a idiopatica la caldura
FiLa 107. Temperatura scazuta
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— eExCaGmen sumar de urina E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual — ECG — anual C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func—_ie o dtitee ,r emzauslttaotiedliete s, psiirnoumzeitter iecri)onice cro—nic bao, liH cTroAn ifcoerm alae asepvaeraratu,l uvia clavrudloiopvaatsiic, ualartre: rbiooaplaat iies cchreomniiccaa obli—ter sainntdarom Raynaud —— dneefrrmoaptaitteii car ofrnigicoere (crio—g lobbuolliin emimiiu)nitare cu anticorpi precipitan_i la rece — afec_iuni musculoosteoarticulare cu puseuri repetate
FiLa 108. VibraNii mecanice (trepidaNii)
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual apli—ca teex aînmtreeng uraludii ocloorgpic — al clao lionadniceai _viae rmteebdraicleu lpuei ndteru m veibdriac_iinilea mun—c iiexamen radiologic al membrelor superioare pentru vmiberdai_ciiilnea a mpluicnactiei sistemului mâna-bra_ la indica_ia medicului de C—o natrrtaeirnitdai,c aaNritie:riopatie cronica obliteranta —— asrintrditreo sma uR aarytnroazued a, lbeo aarltaic Rulaay_iniloaru sdupuse ac_iunii vibra_iilor —— mpoiolinzietev,r itteenosinovite ale mu]chilor ]i tendoanelor supuse ac_iunii vibra_iilor
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011 19
FiLa 109. Zgomot
Examen medical — examen clinic l ag eannegraajal re: — audiograma E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual — audiograma — anual C—o nbtorlai icnrdoicnaicNeii: ale urechii medii ]i interne —— hpispiheortpeantsiii,u nneev arrotzeeri amlaa,n foifermstae medie sau severa, asociata cu al_i factori de risc
III. AGENMI FIZICO-CHIMICI
FiLa 110. Aluminiu Li oxid de aluminiu
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— sRpPirSometrie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— sapluirmominieut rîine u—ri naan ulaa sl fâr]itul schimbului de lucru — anual — RPS — la 5 ani de la angajare ]i apoi din 3 în 3 ani C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func—_ie bdoel ir eczruoltnaicteel e aslpei rocmaielotrri eir)espiratorii superioare, care împiedica respira_ia nazala
FiLa 111. Azbest
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— sRpPirSometrie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— RspPirSo m]ie OtrAieD — — a lnau 5a lani de la angajare, apoi din 3 în 3 ani med—ic ienxaa mmuennc iciitologic al sputei — la indica_ia medicului de C—o ntratuinbdeirccauNilio:za pulmonara activa sau sechele pleu—ro pburolmnhoonpanree,u cmuo epxacteiip c_irao nciocme,p ilnecxululusiiv p raimstamru cl ablcroifinc]aitc (în func—_ie bdoel ir eczruoltnaicteel e aslpei rocmaielotrri eir)espiratorii superioare, care împ—ie dfiibcaro rzees ppiuralm_iao nnaarzea dlae orice natura
FiLa 112. Bariu
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— sRpPirSometrie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— sRpPirSo m—e tlraie in —di caan_iuaa ml edicului de medicina muncii C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
FiLa 113. Carburi metalice (pulberi de metale dure)
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— sRpPirSometrie
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— sRpPirSo m—e tdriien —5 î na n5u aanli
C—o nbtroaliin dcircoanNiiic:e ale cailor respiratorii superioare, care împ—ie dbicroan rheosppinrae_uiam noapzaatilia cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func_ie de rezultatele spirometriei)
FiLa 114. Ciment
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— sRpPirSometrie
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— sRpPirSo m—e tlraie in —di caan_iuaa ml edicului de medicina muncii
C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func—_ie a dstem r ebzruolnta]ticele spirometriei) împ—ie dibcoal ir ecsrpoirnaic_iiae naalzea lac asialour mraelsfoprirmaato_irii iî ns sufpeerari oOaRreL, care
FiLa 115. Dioxid de siliciu liber cristalin
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— sRpPirSometrie
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— sRpPirSo m—e tlraie 5 — an ai nduea lla încadrare ]i apoi din 3 în 3 ani
C—o ntrafoinrmdieca Nii:active sau sechele de tuberculoza pleu—ro tpuublemrcounlaorzaa, ecuxt reaxpcuelpm_ioan caoram apcletuxualluai sparuim saerc chaellcei fdicea ot rice fel — fibroze pulmonare de orice natura func—_ie b droen rheozpunltaetuemleo sppaitrioi mcreotnriiecie), inclusiv astmul bron]ic (în împ—ie dibcoal ir ecsrpoirnaic_iea naalzea lac,a rilionrit er eastrpoifriacetorii superioare, care diaf—ra gmdeufluoirma_ii mari ale cutiei toracice, afec_iuni ale —— bboolil ic acrrdoinoivcaes ccualarere :d vimalvinuuloepaaztaii , rmeizoicsaternd_ioap agteiinerala a oscrglearnoidsemrumluiei:, dluiapbues te zraitehmaraatto, sh idpiesretimroinidaiet ,] .cao.l)agenoze (P.C.E.,
FiLa 116. Fier (oxizi de fier)
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— sRpPirSometrie
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— sRpPirSo m—e tlraie 5 — an ai nduea lla angajare ]i apoi din 3 în 3 ani
C—o nbtrroaninhdoicpanNeiiu:mopatii cronice, inclusiv astmul bron]ic (în func—_ie bdoel ir eczruoltnaicteel e aslpei rocmaielotrri eir)espiratorii superioare, care împiedica respira_ia nazala
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
FiLa 117. Pulberi cu conNinut nesemnificativ siliciu liber cristalin (sub 5%) (lignit, sticla, dleem dnio, xfiibdr ede minerale artificiale, carborund etc.)
Examen medical la angajare: —— sepxiarommeent rcileinic general — RPS
Examen medical periodic: —— sepxiarommeent rcilein —ic gaennuearlal — anual — RPS — la 5 ani de la angajare ]i apoi din 3 în 3 ani
ContraindicaNii: func—_ie b droen rheozpunltaetuemleo sppaitrioi mcreotnriiecie), inclusiv astmul bron]ic (în împ—ie dibcoal ir escproirnai_ciae naalzea lacailor respiratorii superioare care
FciLua a1c1N8iu. nPeu lsbeenrsi iobrigliaznanictea dLei/ snaaut uirriata vnetgae (tfaalian aL id aen gimrâaul,a, cereale, tutun, bumlebmacn, eaxmoetsict eect cd.)e fibre textile, ricin,
Examen medical la angajare: —— sepxiarommeent rcileinic general
Examen medical periodic: —— eRxPaSm —en lacl iinnidci cgae_niae rmael —dic aunluui adle medicina muncii — spirometrie — anual
ContraindicaNii: func—_ie b droen rheozpunltaetuemleo sppaitrioi mcreotnriiecie), inclusiv astmul bron]ic (în
steFaitLitaa ,1 1zi9r.c Soinliicua, Nwi sililmempilti:a ,b oernttoo-n Liti am, ceataosliinlic, asNeip dioe lsitoad, iu Li dubli: mica,( tcoup eaxzc, ejapdN,i af ealzdbsepsattuulrui iL)i piatra ponce
Examen medical la angajare: —— sepxiarommeent rcileinic general — RPS
Examen medical periodic: —— sepxiarommeent rcilein —ic gaennuearlal — anual — RPS — la 5 ani de la angajare ]i apoi din 3 în 3 ani
ContraindicaNii: func—_ie b droen rheozpunltaetuemleo sppaitrioi mcreotnriiecie), inclusiv astmul bron]ic (în împ—ie dibcoal ir escproirnai_ciae naalzea lacailor respiratorii superioare care
FiLa 120. Staniu
Examen medical la angajare: —— sepxiarommeent rcileinic general — RPS
Examen medical periodic: —— sepxiarommeent rcilein —ic gaennuearlal — anual — RPS — la 5 ani de la angajare ]i apoi din 3 în 3 ani
ContraindicaNii: func—_ie b droen rheozpunltaetuemleo sppaitrioi mcreotnriiecie), inclusiv astmul bron]ic (în împ—ie dibcoal ir escproirnai_ciae naalzea lacailor respiratorii superioare care
IV. AGENMI BIOLOGICI
funFgiLi,a p 1a2r1a.z AiNgi (eRniNsi cbuiol ldoeg bicoi:a blaa pctreorfiei,s vioirnuaslua rsi,e r idcakteotrseiai,za contactuluexi ecruc aitgaerini Naiic btiivoitloaNgiii cpi rîonf ecsuirosnual lLei) în scopul
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual dep—is taerxeaam eangee nsteurloulio gpicaeto sgpeenc ifpicreo fe]is/sioanua li nv—es tilgaa _iini dpiecnat_riau medicului de medicina muncii C—o natfreacin_iudnicialeN iis:au starile imunosupresive
FiLa 122. SubstanNe cu acNiune hormonala
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — semestrial C—o nbtorlai iennddicoacNirii:ne
V. CONDIMII DE MUNCA PARTICULARE
FiLa 123. Munca la înalNime
minPimrinu mlu 2cr mu lma aînsaulr6aim_i edes ela îtna_leplieleg pei caicotaivreitlaotre lau cdreastofaru]luuria ptaâ nlaa lrae febrainz_aa daert ifriecifaelrain, _baa znaa tfuar_aa lad e( scoalruel )n usa eux isotraic pee arilctao lubl aczaad edreii în gol. E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: de m—e pdriocibnea vmesutnibcuiilare, probe de echilibru efectuate de medicul —— taeusdtaiorgeraa macauita_ii vizuale, câmpul vizual mun—c iiexamen psihologic — la indica_ia medicului de medicina —— gElCicGemie E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— tEeCstGa r—ea aancuuaitla_ii vizuale, câmpul vizual — anual —— agluicdeiomgirea m—a a —nu aanl ual de m—e pdriocibnea vmesutnibcuiil a—re a, npuroable de echilibru efectuate de medicul mun—c iiexamen psihologic — la indica_ia medicului de medicina C—o netprialeinpdsiiceaNii: —— bboollii cprsoihniiccee malaen sifisetsetme ului nervos —— tsuulbrduitraatrei d]ei heicphoialibcuruzie severa bilaterala —— adfiezac_riturinei musculoscheletale care împiedica prehensiunea, stat—ica h sipaeur teecnhsiiluibnreu larteriala, forma medie sau severa —— ibnosaulfaic cieanrd_aia ccaar disiacchaemica cau—za dgiesnfuenract_oiea rveentilatorie medie sau severa, indiferent de —— foobremzeit asteev gerraed d IeI tulburari endocrine
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011 21
— diabet — scader zeaah aacruaitt ad_eiic voimzupaelen ssautb 0,3 la un ochi ]i sub 0,7 la ocepltaiclaal ts oucfihcii efanrtaa c(doirfeecre_ine_ asa due s cuobr e0c,7_i ela o apmticbaii >o3cDhi îfnatrrae coocrheic)_ie 2D —cy lmiopie peste –3D cu astigmatism care sa nu depa]easca —— ggllaauuccoomm ccuu uunngghhii îdnecshcish isn e(doipaegrnaotsticat anterior) —— adfeazclihpiiere de retina (inclusiv postoperator) 20 g—ra dîneg, uîns tcaerel pau p_ine r3if ecraicdara an ec lâam ApOului vizual mai mare de EO—G) retinopatie pigmentara confirmata (prin adaptometrie sau —— noisrticaeg maufsec_iune oculara acuta ]i evolutiva pâna la vind—ec vaârres t]ai rseuebv a1l8u aarnei func_ionala vizuala
FiLa 124j.o Masuan ctean îsni urenNee,l ealfela dtee sfoaaur tneu î nsaulbta t,e înnsailutan,e medie Li
E—x aemxeanm mene dciclianli cla g aenngearjaarl e(:aten_ie: acuitate vizuala ]i sim_ crom—a tteics,t aprreoab ea cvueistatib_iiu vlaizreu adlee, escimhi_li bcrruo)matic, câmp vizual —— apruodbioeg vraemstiabulare, probe de echilibru —— gelxicaemmeine psihologic — la indica_ia medicului de medicina mun—c iiECG E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— apruodbioeg vraemstiab u—la raen, uparlobe de echilibru — anual —— gelxicaemmeine p—s ihaonluoaglic — la indica_ia medicului de medicina mun—c iiECG — anual CAo. nPteranitnrud ircea_Neiil:ele electrice de înalta tensiune: stat—ica a sfeacu_i uencih milibursucluloscheletale care împiedica prehensiunea, —— ibnosaulfaic cieanrd_aia ccaar disiacchaemica —— bhioplie crtreonnsiciuen ael ea rstiesrtieamlau —lui fnoermrvao smedie sau severa —— sbuorlid pitsaithei,c ehipoacuzie severa bilaterala —— tduizlbaurtrraieri de echilibru —— aefpailcehpiseie —— ddieszclripoimrea dtoep rseieti:n laa (cineci lcuasrive pluocsrteoapzear actuo rf)ire colorate —— ggllaauuccoomm ccuu uunngghhii îdnecshcish isn e(aonpteerraiot r diagnosticat) în c—el îpnug_uins t3a rcea dprearnifeer liaca A dOe câmp vizual mai mare de 20 grade —— nmisiotapgiem puesste –3D cu astigmatism care depa]e]te 2D cyl sub— 0 ,s7c laad AeOre acu a ccouriteac_i_ii ev iozupaticlea seufbic i0e,n5t ala ( AdiOfe rfeanra_a c doere cco_iree sca_iue opti—ca r>e3tinDo îpnatrteie opcighmi) entara confirmata (prin adaptometrie sau EO—G) strabism ]i pareze sau paralizii ale mu]chilor oculomotori
ree—va luoarriece f unacfe_ico_niuanlae viozcuuallaara acuta pâna la vindecare ]i B—. Pboelni tprusi hreic_eelele electrice de medie ]i joasa tensiune: per—ce pd_iisac croomreacttoap as iceu llao rcileoir care efectueaza lucrari ce necesita —— socraicdee reaaf eacc_uiuitnae_i voiczuulaalrea suabc u0t,a5 la]i AeOv ofalurati vcao repcâ_inea la vindecare ]i reevaluare func_ionala vizuala
FiLa L1i2 a5l. oPsruelsuiui snai ulo lcaa nleiv perleullu fnogrmitea Nliau nniivloerl unle prvaorNailsoer moi
E—x aemxaemn emne cdliinciacl glae naenrgaal j(aartee:n_ie: sistem osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)
E—x ameexna mmeend icaclli npiecr iogdeicn:eral — anual (aten_ie: sistem oste—o mraudsicouglroaafirit iaculela sr,e sgimsteenmte nloerr voosst epoearrifteicruicla)re interesate — la indica_ia medicului de medicina muncii
C—o nmtrioazinitdei,c ateNini:dinite, tenosinovite, bursite antr—en aatretr oînz ep roscaeus ualr tdreite m luan cnaivelul mu]chilor ]i articula_iilor
FiLa 126. Suprasolicitarea analizatorului vizual
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: — testarea acuita_ii vizuale
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual — testarea acuita_ii vizuale — anual
C—o nstcraadinedriecaa Naiic:uita_ii vizuale sub 0,5 la AO fara corec_ie sau csourbe c0_,i7e loap atimcab >ii 3oDc hîni tcrue coocrhei)c_ie optica eficienta (diferen_a de —— ggllaauuccoomm ccuu uunngghhii îdnecshcish isn e(aonpteerraiot r diagnosticat) —— tduislbfuunracr_ii ia slee vseimre_ ualulei cercohmiliabtriuc lpuei onctruul olumcoratorirle vizuale care con—sti trueitein uonp aritsiec pînig cmaeznutl anreaperceperii culorilor — orice afec_iune oculara acuta pâna la vindecare
FiLa 127. Suprasolicitarea aparatului locomotor
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re:
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual
C—o nmtraailnfodricmaaNi_ii:i congenitale ]i dobândite ale aparatului loco—m oatfoerc, _îinu nfui nocs_tiee odaer tsicoulilcaitraer iilnef lsapmeacitfoicreii psraouf edseiegienerative, tenosinovite, miozite, bursite
VI. PERSONALUL DIN SECTOARE SPECIALE,
CU RISC DE TRANSMITERE A BOLILOR INFECMIOASE DIRECT
SAU INDIRECT(PRIN ALIMENTE, APA ETC.)
FiLa 128. Sectorul alimentar
indu1s. tPriearliszoantea lau l ccaarrnei imanipuleaza carnea cruda din unita_ile de alim2e. ntPeelorsr oînna bluul cactaarreiil el uucnrietaa_zilao r ndeem aijlliomceitn tlaa_ iep preupbalircaar e]ai dcoel eîncgtivhae,_ aînta l a]bi odrea tboaauretu drie r asecmoriiptoreaprearate culinare, de cofetarie,
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
3. Personalul din unita_ile de colectare ]laptelui i industrializare a 45.. PReersstounl apleurls doinna ilnudluuis dtriina usneimtai_ciloen dseer vaelimlore ndtea _piee ]pteu b]lii coau a]i cole6c. tRiveastul personalului din fabricile ]i sec_iile de preparate de carn7e. Personalul din unita_ile de îmbuteliere a apelor minerale ]i din 8fa. bPriceirlseo dnea lbual udtuinri ruancoitari_tiolea re]i punctele de desfacere a alim9e. nPteerlosro, ncaalruel dmina nfaipburilceialez ad ea lpimroednutese n zeaahmabroaalastee 1110.. PPeersrsoonnaalulul ld ind ifna birnicdiules t]rii as ecd_eii lep daen icfiocnas_ieer,v ea stpearislitzealoter fainOoabssee,r vbaa_uietu: rCiloorn _ainlcuotoulli c]ei prevederile acestei fi]e se aplica nneuammabi aplaetres.oanelor care vin în contact direct cu alimente E—x aemxaemn emne dcliicnaicl lga eannegraajla (raet:en_ie: examenul tegumentelor ]i muc—o aesxealomr,e inn ccloupsrivo baal cctaevriiotalo_igi bicucale) — examen coproparazitologic E—x aemxeanm mene dcilcinalic p egreiondeirca:l — semestrial (aten_ie: examenul tegu—m eexnatemloern ] ci ompurocobaasceteloriro, liongcilcu s—iv îanl tcraimvietas_tiriu bl uIIc saaleu) III — examen coproparazitologic — anual C—o natfreacin_iduincia dNiei:rmatologice transmisibile, acute sau cronice (fur—un cbuolloi zinef,e pcitoodceornmtaitgeio)ase în evolu_ie — leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
FiLala 1 î2n9g. rSijeircetao raunli mzoaoletelohrn dicin — u npietarsNiolen azlouol tceahrnei cluec crueaza producNie de lapte
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal r(ea:ten_ie: examenul tegumentelor) —— sepxiarommeent rcioeprobacteriologic — examen coproparazitologic E—x aemxeanm mene dcilcinalic p egreiondeirca:l — semestrial (aten_ie: examenul tegu—m sepnitreolmore)trie — anual —— eexxaammeenn ccoopprroobpaarcatezritioollooggiicc —— îann utraiml estrul II sau III C—o natfreacin_iduincia dNiei:rmatologice transmisibile, acute sau cronice (fur—un cbuolloi zinef,e pcitoodceornmtaitgeio)ase în evolu_ie — leziuni tuberculoase pleuropulmonare
FiLa 130. Industria farmaceutica
pro1d.u sPuel rfsinoint aclaurle c naure s ulufecrreaa uzna pnreocmeisjlo dceit sctuer imlizaatereria prima ]i seru2r. i,P vearcscoinnaulrui l] ci adreer ilvuactree adzea s îânn glaeboratoare de preparare de ce s3u. fPeerars uonn aplruol cceasr ed leu csrteearizlizaa crue materia prima ]i produsul finit E—x aemxeanm mene dcilcinailc l ag aenngearjaalr e(a:ten_ie: examenul tegumentelor, apa—ra tsupl irreosmpeirtariteor) med—ic uAlugi dHeB ms esdaicuin, ad mupuan cciiaz, Ac anti HBs — la indica_ia — Ac anti HCV — la indica_ia medicului de medicina muncii
mun—c iiAc anti HIV 1,2 — la indica_ia medicului de medicina med—ic ienxaa mmuennc icioproparazitologic — la indica_ia medicului de med—ic ienxaa mmuennc icioprobacteriologic — la indica_ia medicului de E—x amexeanm meend iccaliln pice rigoednice:ral — anual (aten_ie: examenul tegu—m sepnitreolmore, taripea —rat ualn rueaslpirator) med—ic uAlugi dHeB ms esdaicuin, ad mupuan cciia (zîn, cAacz ualn etxi pHuBnes ri—i a clcaid einndtaiclae_ ilaa pro—du sAec bainotloi HgiCceV) — la indica_ia medicului de medicina muncii (în —ca zAucl eaxnptui nHeIrVii a1c,c2i d—en tlaal ein lad icparo_idau smee bdiiocluolguiic ed)e medicina mun—c iie (xîna mcaeznu lc eoxpproupnaerraii zaitcocliodgeinct a—le llaa ipnrdoidcuas_iea bmioeldoigciucelu)i de med—ic ienxaa mmuennc icioprobacteriologic — la indica_ia medicului de medicina muncii C—o natfreacin_iudnicia dNiei:rmatologice transmisibile, acute sau cronice —— laefzeicu_niui ntui baelerrcguicloease pleuropulmonare evolutive
potFabiLiala 1 L3i1 a. lItnes utanliataNiNii cdeen itnratelere dse p aupbrloicv i—zio pnearrseo cnua laupl acare fpilatrratinctiep,a c luar uarNamraetao failrterleel oarc Ltiiv rietazNei:r vaomaerenlaojra,r reeap paaraturerialo Lri întreNinerea puNurilor ded cea piztoalraer,e a drenurilor, a captarilor
E—x aemxaemn emne dcliicnaicl lga eannegraajla (raet:en_ie: examenul tegumentelor ]i muc—o aesxealomr,e inn ccloupsrivo baal cctaevriiotalo_igi bicucale) — examen coproparazitologic E—x amexeanm meend iccaliln pice rigoednice:ral — anual (aten_ie: examenul tegu—m eexnatemloern ] ci ompurocobaasceteloriro, liongcilcu s—iv tarilm ceasvtitrau_li iI Ib suacua lIeII) — examen coproparazitologic — anual C—o natfreacin_iudnicia dNiei:rmatologice transmisibile acute —— lbeozliiu innfi etuctboecrocnutloaagsioea psele uînr oepvuollmu_oienare evolutive
FiLa 132. Pceorssmoneatilc dai n(m uannitiacNhilieu rdae L ci opaefduircah, ifurirzae)rie, masaj,
E—x aemxaemn emne dcliicnaicl lga eannegraajla (raet:en_ie: examenul tegumentelor ]i muc—o aAsge lHorB, sin scaluus, ivd uapl ac acvaizta, _Aii cb uacnatil eH)Bs —— AAcc aannttii HHICVV 1,2 — spirometrie — la indica_ia medicului de medicina muncii E—x amexeanm meend iccaliln pice rigoednice:ral — anual (aten_ie: examenul tegu—m eAngt eHloBr s] i msauuc,o adsueplao r,c ianzc,l uAsicv aaln ctai vHitBa_sii b—uc alale )indica_ia med—ic Aulcu ia dneti mHCedVic —ina la m inudnicciai _ia medicului de medicina muncii mun—c iiAc anti HIV 1,2 — la indica_ia medicului de medicina — spirometrie — anual C—o natfreacin_iudnicia dNiei:rmatologice transmisibile, acute sau cronice — boli infectocontagioase în evolu_ie
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011 23
— leziuni tuberculoase pleuropulmonare — afec_iuni alergice evolutive
FiLa 133. uPneirtsaoNinlea dl cea craez aasreig puurab lîinctar eLNii nceorleeac tcivuaraNeniei în
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal r(ea:ten_ie: examenul tegumentelor) —— sepxiarommeent rcioeproparazitologic E—x amexeanm meend iccaliln pice rigoednice:ral — anual (aten_ie: examenul tegu—m eexnatemloern) coproparazitologic — anual — spirometrie — la indica_ia medicului de medicina muncii C—o natfreacin_iudnicia dNiei:rmatologice transmisibile, acute sau cronice —— lbeozliiu innfi etucbtoecrocnutloaagsioea psele uînr oepvuollmu_oienare evolutive — afec_iuni alergice
FiLa 134. Personalul de la bai, spalatorii publice Li piscine
E—x aemxeanm mene dcilcinailc l ag aenngearjaalr e(a:ten_ie: examenul tegumentelor, incl—us ievx aalm caevni tcao_ipi rboubcaaclete)riologic —— sepxiarommeent rcioeproparazitologic E—x amexeanm meend iccaliln pice rigoednice:ral — anual (aten_ie: examenul tegu—m eexnatemloern) coprobacteriologic — trimestrul II sau III —— sepxiarommeent rcioep —ro plaa rinadziitcoalo_iag icm —ed iacnuuluai lde medicina muncii C—o natfreacin_iudnicia dNiei:rmatologice transmisibile, acute sau cronice —— lbeozliiu innfi etucbtoecrocnutloaagsioea psele uînr oepvuollmu_oienare evolutive
FiLa 135. Personalul din sectorul de salubritate Li ecarisaj
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal r(ea:t en_ie: examenul tegumentelor) — examen coproparazitologic E—x amexeanm meend iccaliln pice rigoednice:r al — anual (aten_ie: examenul tegu—m eenxatemloern) coproparazitologic — la indica_ia medicului de medicina muncii C—o natfreacin_iudnicia dNiei:rmatologice transmisibile, acute sau cronice —— lbeozliiu innfi etucbtoecrocnutloaagsioea psele uînr oepvuollmu_oienare evolutive 1. ContraindicOa_biis reerlvaati_viie l:a fi]ele 128—135 ace—ste a bfeocli_ isuunni dt eelrimmaintoal_oi gteicmep toraranrs dmeis liab illoec aucl udtee m—u nluccar aptâonriai c lua vind—ec baoreli ain cfeocmtopcleotnat aag biooalisi;e în evolu_ie pâna la vindecare; purEtaxtoarm deen ushl cigoepllrao,b saacltmeroionleolglaic, vuirbmrioanre h]otele driecp.istarea starii de î]i Ppoutr traetoluraii avceecshtiourl gloecr mdeen mi vuonrc eaf encutmuaa it rdautapma eenfte scptueacriefica ]ai s3ecroiap rcoecluolrtu 3ri scuocpcreosciuvletu cria rsee sr-eacuo dltoevaezdai t lnae 2g4a tidvee. oPrreim dae d lina Îtne rcmaiznualr îena c tarareta dmuepnat udlouui,a i asre ruiir mdea ttoraatraemlee 2n,t ppeârnsao alan a7 2c odnet ionruea. sscah ifmieb apruerat alotocaurleu i ddee msuanlmcao,n peullrat atsoaruu l psuhtigâenldla f,i rseep airmtizpautn lae alte locuri de munca fara risc de producere de epidemii.
ori pLrueczrianttoar itiu vlbour reaferic dtuigae estxivaem aecnu cteo.probacteriologic ori de câte lucr2a.t oÎnri is aescutoprrual uarlmimaetnotaarre, l]oer fsiii mdep tuonmitea _]i it raefebcu_iieu nsia: informeze —— fdeiabrreae —— ivcatersraturi —— faumruigndcaullieta —— pplaangai rai_liei mâinilor —— isnufepcu_riai _aiile pielii ]die s bao îai tlari.mita la medic la apari_ia acestora ]i a oricarei alte stari ]efiRi deep riumniirtea_ai pluec rbaatozrau lauvi izlau lluoic sucl rdise aml umnecdai csuelu fia scpee dciea lcisatt rlae cmauren caii .fost trimis, aviz care va fi prezentat medicului de medicina med3i.c aMlae îdni cuini itdae_i lem cue dpircoinfial a lmimuennctiai r acaur uer maactooradrae lea osbislitgean__iai: pre—ciz eszae eînx admosinaerezlee lmucerdaictoarliei tarliem ai]cie dseto r]ae dfiiia dgen ousntiictautle s t]aib silait t]ei mmpaosruarriale csaarue trdeebfuinieit ivluaa tea, dluopcau lcuai z:d ien temrnuanreca, ,s cheixmabmaerne cnoepcreosbaarec;teriologic sau alte examene medicale ori de laborator lucr—at osrau lsuei edxeapmlaisneazt ep, ednatcrua eas etefe ccatuzau l,e lxaa lmoceunlu dl em meduinccaal aall într—eg usluai pinefrosromneazl;e, dupa caz, direc_ia de sanatate publica terit—or iaslaa ;solicite efectuarea examenelor de laborator pentru ddeeopsisetabriteea ]i „psteanrtiir u dcea tepguorrtaiilteo rd”,e pîne rssoitnuaal_ ici areep ipdreemziinotlao griicsec cres4c. uPte drseo tnraanlusl mmiteedriec od-es abnoitlia irn dfeinc _cioaadsruel. direc_iilor de sanatate opbulbiglicaa_ii :cu rol de control în domeniul alimentar are urmatoarele veri—fic eî n] i ecxaidstreunl _ac ofin]terloolru dluei acpotintuddi_iiniloe ra lien gluiecrnaictoor-isloarn; fiti]aerele dsea saepctittourd ainliem esnetmare”s ]tri ivaoler îvnolorc ucui cparirnndeete lme edne_ isuanneaat a„taep ut tilluizcartue îînn sec—tor uîln a lsimituean_tiai r;epidemiologice deosebite, pentru anumite tcraatnesgmoritiei red ea upneorsr obnoalil incfaerce_i oapsreez, insata diuspnu nrias ce feccrteusacrueta ddee epuxartmateonr”e. de laborator profilactice pentru depistarea „starii de perPsorenvaeludleuri idlee plac ts. t2a,_ ii3 d ]ei a4p sroev aizpiolicnaa rîen cmuo adp aco proetsapbuilnaz, afetormr ]ei f]ai rmuanciteau_it icep,r oladbuocraattooaarree ddee p relappatrea, re udneit as_ei ruaril,e v aicncdinuustrri ie]ii dperorifveastieo ndael lsaâ nfagcet.o rLi uncoractiovri ii pdroinfe saicoenaaslit a( mcaictreogcolirmiea te xcpauld],i izngforamroo]t,i i,c lmoriacmroiunnad, ein seetcc.t)o -vfuonr geicfeidcetu oar geaxnaom-feonsfuol rimcee,d riacdaila l_aii annocgiavjia rrees ]pie ecxtiavmi. enul medical periodic conform fi]elor factorilor
îngFriLijair e1,3 p6e. rPseornsaolnual lcual rsea înnigtarrij eeLletem peenrtsaor,a pnear scoun haalunld diceap Li asistentul maternal
—Ex eaxmaemne mne cdliincaicl lgae annegraajla (raet:e n_ie: examenul tegumentelor) —— AAcg aHnBtis H sCauV, dupa caz, Ac anti HBs
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
—— Aexca amnetin H cIVop 1ro,2parazitologic vine— în e cxoanmtaecnt ccoup arloimbaecntteerlieologic doar pentru personalul care per—so aenxaa mceun hpasnihdiaictaripc d]oi apr epnetnrutr ua pseisrtseonntuall uml caatreer nînagl r—ije ]tlea indi—ca _eiax ammeednic pusluihi odleo gmicedicina muncii E—x aemxeanm mene dcilcinalic p egreiondeirca:l — anual (semestrial doar pentru tpeegrusomneanlutel lcoar)re vine în contact cu alimentele; aten_ie: examenul doa—r p eexnatrmu epne rcsoopnraolubla ccatereri ovliongei cîn — co nînta tcritm ceus atrliuml eIIn tsealeu III — —— eAxga mHeBns c osparuo,p adruapzait ocloagzi,c A—c aannutai lHBs — la indica_ia amcecdidiceunltuail es plae pciraoldisuts ed eb iomloegdiiccein)a muncii (în cazul expunerii (în —ca zAucl eaxnptiu HnCerVii —ac claid ienndtiaclae_ ilaa mpreoddiucuselu ib dioelo mgiecdei)cina muncii mun—c iiA (cîn acnatzi uHl eIVx p1u,n2e —rii alcac iidnednictaal_eia l am perdoidcuusluei bdioel omgiecdei)cina per—so aenxaa mceun hpasnihdiaictaripc d]oi apr epnetnrutr ua pseisrtseonntuall uml caatreer nînagl r—ije ]tlea indi—ca _eiax ammeednic pusluihi oslpoegcicia —lis ta dneu amledicina muncii C—o natfreacin_iudnicia dNiei:rmatologice transmisibile, acute sau cronice —— lbeozliiu innfi etucbtoecrocnutloaagsioea psele uînr oepvuollmu_oienare evolutive — psihoze
FiLa 137. Personal sanitar superior Li mediu
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal r(ea:t en_ie: examenul tegumentelor) ]i c—ara ecxtearmisetinceile p paorasctulinluici/elo cînu lfuuin dce_i em duen csapecialitatea medicala mun—c iiexamen psihiatric — la indica_ia medicului de medicina —— AAcg aHnBtis H sCauV dupa caz Ac anti HBs mun—c iiAc anti HIV 1,2 — la indica_ia medicului de medicina E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual mun—c iiexamen psihiatric — la indica_ia medicului de medicina med—ic uAlugi dHeB ms esdaicuin, ad mupuan cciia (zîn, cAacz ualn etxi pHuBnes ri—i a clcaid einndtaiclae_ ilaa pro—du sAec bainotloi HgiCceV) — la indica_ia medicului de medicina muncii (în —ca zAucl eaxnptui nHeIrVii a1c,c2i d—en tlaal ein lad icparo_idau smee bdiiocluolguiic ed)e medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice) C—o natfreacin_iudnicia dNiei:rmatologice transmisibile, acute sau cronice —— lbeozliiu innfi etucbtoecrocnutloaagsioea psele uînr oepvuollmu_oienare evolutive — psihoze
FiLa 138. Personal didactic din instituNii de învaNamânt
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: mun—c iiexamen psihiatric — la indica_ia medicului de medicina (ed—uc aetxoarim) en coproparazitologic — pentru personalul educativ
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual mun—c iiexamen psihiatric — la indica_ia medicului de medicina (ed—uc aetxoarim) —en acnouparloparazitologic – pentru personalul educativ C—o nletrzaiuinndi itcuabNeii:rculoase pleuropulmonare evolutive —— tbualblbuisramri, pdsisihaircterie de orice natura —— tbuolbli uinraferic dtoec coonmtapgoioratasme eînn tevolu_ie — alcoolism cronic
FaifLlaat 1t3e9m. pPoerrasro înnatrl -cou f ufunnccNiNeie d dine vdieacNaiz pieo (liftuicnac Nsioanua sro pcuiabllaic, cu atribuNii deî nin dteormpreentiaurle s Laiu a dpeli caacrteiv ait aleteg)ilor în vigoare
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: com—p oertxaammeennt, ptessihteo ldoeg ipce r(scooneafilcitiaetnet) de inteligen_a, teste de mun—c iiexamen psihiatric — la indica_ia medicului de medicina E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual per—so neaxliatamtee)n — p sdiihno 2lo îgni c2 a(tneiste de comportament, teste de mun—c iiexamen psihiatric — la indica_ia medicului de medicina C—o nptsriahionzdeicaNii:
FcoiLnad 1u4c0e. uPteilrasjoen, vael hcaicruel eîn d cea tdrraunls apcotirvt iitnatNriai upzroinfeasl iLoin/saalue maLina instituNiei
E—x aemxaemn emne cdliicnaicl lgae annegraajla (raet:en_ie: acuitate vizuala ]i auditiva, pro—be enxeaumroelong picseih, oeltoilgisicm cronic) —— tpersotbaere vae satcibuuitlaa_riie v, ipzuroablee, dceâ mecph viliizburual, vedere cromatica —— aEuCdGiograma — glicemie E—x aemxaenm mene dcilcinailc p geerinoedriac:l — anual (aten_ie: acuitate vizuala ]i a—ud ietixvaam, perno bpes ihnoeluorgoilcogice, etilism cronic) anu—al testarea acuita_ii vizuale, câmp vizual, vedere cromatica — —— apruodbioeg vraemstiab u—la raen, uparlobe de echilibru — anual —— gElCicGem —ie a—nu aanlual C—o ntutrlbauinrdairci apNsiii:h ice de orice natura core—c _isecaderea acuita_ii vizuale sub 0,3 la ambii ochi, fara —— shuermdietaratelo bpiileaterala —— deipailbeepts zieaharat decompensat —— teutillbisumra rcir noenuicrologice severe mal—ign aa,f eacn_iguinnia cdaer dreiopvaaussc, uinlasruef ic(iaernit_ma icea rsdeiavecara, ,b lHocT Ac ofmorpmleat de ramura stânga)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011 25
FiLa 141. Personal care lucreaza în condiNii de izolare
Examen medical la angajare: — examen clinic general
— ECG
— examen psihologic — la indica_ia medicului de medicina
muncii
— examen psihiatric — la indica_ia medicului de medicina
muncii
— glicemie
— investiga_ii specifice, în func_ie de tipul de expunere
profesionala
Examen medical periodic: — examen clinic general — semestrial
— ECG — anual
— examen psihologic — la indica_ia medicului de medicina
muncii
— examen psihiatric — la indica_ia medicului de medicina
muncii
— glicemie — anual
ContraindicaNii: — etilism cronic
— boli psihice (inclusiv nevroze, tulburari de personalitate)
— diabet zaharat decompensat
— boala cardiaca ischemica
— hipertensiune arteriala (gradul 3, complicata)
— altele, în func_ie de tipul expunerii profesionale
FiLa 142. Personal din strainatate care va lucra în
România
(cu excepNia celor din Narile UE)
Examen medical la angajare: — examen clinic general
— investiga_ii specifice, în func_ie de tipul de expunere
profesionala
— serologie sau investiga_ii specifice pentru afec_iuni
infec_ioase endemice în _ara/regiunea de provenien_a
Examen medical periodic: — examen clinic general — anual
— investiga_ii corespunzatoare expunerii profesionale
ContraindicaNii: — cele specifice expunerii profesionale
FiLa 143. Personal care lucreaza în tura de noapte (în
intervalul orar 22.00—6.00)
Examen medical la angajare: — examen clinic general
— glicemie
— ECG
— examen psihologic — la indica_ia medicului de medicina
muncii
Examen medical periodic: — examen clinic general — anual
— glicemie — anual
— ECG — anual
— examen psihologic — la indica_ia medicului de medicina
muncii
ContraindicaNii: — diabet zaharat decompensat
— epilepsie
— psihoze manifeste
— boala cardiaca ischemica
— hipertensiune arteriala — ulcer gastric/duodenal f(ogrrmadeu al c3t,i vceomplicata) —— tginraevrii dseub 18 ani
FiLa 144. Agent de paza
E—x aemxaemn mene dcilcinailc l ag eannegraajal re: —— gplriocbeem vieestibulare, probe de echilibru —— aEuCdGiograma —— teexsatamreena apcsuihitoalo_iig viciz —ua llea, icnâdmicpa _viaiz muaeldicului de medicina muncii
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— gplriocbeem viee s—tib aunlaurael, probe de echilibru — anual —— aEuCdGio —gra amnau a—l anual —— teexsatamreena apcsuihitoalo_iig viciz —ua llea, icnâdmicpa _viaiz muaeld —icu aluniu dael medicina muncii
C—o ndtiraabinedt izcaahNiai:rat decompensat —— eetpiliilsemps cieronic de p—e rbsoolni paslitihaitcee), psihoze manifeste (inclusiv nevroze, tulburari —— bhiopaelrat ecnasrdiuiancea a irstechriaelma ic(garadul 3, complicata) — tineri sub 18 ani
FiniLtraa 1u4z5in. aPle, rssaolvnaaml caar,r es alulvcarmeaoznat icsat, paoltme pciaetre sgaolrviia dtoer salvatori
—Ex eaxmaemne mne cdliincaicl lgae annegraajlare: —— gplriocbeem vieestibulare, probe de echilibru —— aEuCdGiograma —— tsepsirtoamreeat raiecuita_ii vizuale, câmp vizual mun—c iiexamen psihologic — la indica_ia medicului de medicina
E—x aemxaemn mene dcilcinailc p geerinoedriacl: — anual —— gplriocbeem viee s—tib aunlaurael, probe de echilibru — anual —— aEuCdGio —gra amnau a—l anual —— tsepsirtoamreeat raiec u—ita a_ini vuiazluale, câmp vizual — anual mun—c iiexamen psihologic — la indica_ia medicului de medicina
C—o ndtiraabinedt izcaahNiai:r at decompensat —— oebpeilezpitsaitee (IMC>35 kg/m2) —— bboollii cprsoihniiccee ale sistemului nervos —— tsuulbrduitraatrei d]ei heicphoialibcuruzie severa bilaterala — dizartrie
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011 27
— afec_iuni musculoscheletale care împiedica statica sau echilibrul prehensiunea, —— bhiopaelrat ecnasriduianeca a irstechriaelma,ic faorma medie sau severa —— idnissufufincice_nie_a v ceanrtdiliaatcoarie medie sau severa, indiferent de cau—za bgoelin eenradtoocarriene manifeste cela—la lst coacdhei rfeaara a ccourietac__iiie v sizauua sleu bs u0b,7 0 l,a3 alam ubnii oocchhii f]ai rsau cbo 0re,7c _liae opti—ca m suiofpiciiee npteas (ted i–fe3rDen c_au adset icgomreacti_siem o cpatircea s >a3 nDu îdnetrpea o]cehais)ca 2D —cy lglaucom cu unghi închis neoperat —— dgleazulicpoirme dceu ruentginhai d(iensccluhsisiv (pdoiasgtonpoesrtiactaotr )anterior) —— îanfgauchstiearea periferica a câmpului vizual mai mare de 20s, în c—el preut_iinno 3p actaied rpaignme elan AtaOra confirmata (prin adaptometrie sau EO—G) orice afec_iune oculara acuta ]i evolutiva pâna la vind—ec vaârres t]ai rseuebv a1l8u aarnei func_ionala vizuala
FiLa 146. Personal care lucreaza cu substanNe toxice
nominalizate în Legea nr. 360/2003 privind regimul
substanNelor Li preparatelor chimice periculoase, cu
modificarile Li completarile ulterioare), inclusiv
medicamente SEPARANDA
Examen medical la angajare: — examen clinic general
— examen psihologic — la indica_ia medicului de medicina
muncii
— examen psihiatric — la indica_ia medicului de medicina
muncii
Examen medical periodic:
— examen clinic general — anual
— examen psihologic — la indica_ia medicului de medicina
muncii
— examen psihiatric — la indica_ia medicului de medicina
muncii
ContraindicaNii: — epilepsie
— etilism cronic
— boli psihice, psihoze manifeste (inclusiv nevroze, tulburari
de personalitate)
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 355/2007) TUenlietafotena . …………………………………………………………………………., adresa ……………………………………. CNNUPM:E LE \I PRENUMELE LUCRATORULUI: …………………………………
F I K A
de identificare a factorilor de risc profesional
SDeecn_uiam/Direeap aprotasmtuelunit u]il :a . l.o..c..u..l.u..i. .d..e.. .m…u..n..c.a.. ……………………………………………………………………………………………………………….. DNeAsVcEriTeAre: ad aa c[ t]iv citâat_eii 😮 >re Î/nz ie?c [h ]i pnau: [d ]a [ ], nu [ ] •N Rr.i socr ed/ez:i in[ f]e Nctra. rsec [h ]/iemlebcutrroi cduet alurec [r u]/ în[ a] lStac theinmsbiu ndee [ n]/ojoaapstae, m[ ]e Pdiaeu tzeen soiurgnea n[ i]z/îanetec adrae [[ ]]/ assafiux ienrue [[ ]]/ bBloacnadrae [ru]l/amnictaro [t r]aumatisme rreeppeettiatitvee [ [] /]lovire [ ]/mu]catura [ ]/zgâriere [ ]/strivire[ ]/taiere [ ]/în_epare [ ]/împu]care [ ]/ardere [ ]/oparire [ ]/degerare [ ]/mi]cari C• Aolnted uricsec umria: ]..i.n..a.. .in..s..t.i.t.u.._.i.e..i.:. .d..a.. .[. .].;. .n..u.. .[. .].,. .d..a..c.a.. .d..a..,. .c..e.. .c..a..t.e..g..o..r.i.e..:. ……………………………………………………………………………. LCoocn dduec me uunticlaaj:e î/nve choicnudlie_i nduemosaei binittera [u ]z/îinna cl o[ n]di_ii speciale [ ] sector alimentar [ ] port-arma [ ] O…p..e…r.a.._.i.u..n..i. .e..x..e..c.u…t.a..t.e.. .d..e.. .l.u..c..r.a..t.o..r. .î.n.. ..c.a..d..r..u..l. .p..r.o..c..e..s..u..l.u..i. .t.e..h..n..o..l.o..g..i.c..:……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .D..e..s..c..r.i.e..r.e..a.. .s..p..a.._.i.u..l.u..i. .d..e.. .l.u..c..r.u..:…………………………………………………………………………………………………………………………………… •• SDuimperanfsai_uan di eîn lcuacprue:r ev:e Lrt i.c..a..l.a.. .[. .].;, ol r.i.z..o..n..t.a..la.. .[, ]H; o..b..l.ic..a.. .[. .]… m etan]a [ •] /Maeurn lcibae: rîn [ c]/oanltdeil_eii :d .e.. .iz..o..l.a..r.e.. .[. ]./.l.a.. .î.n..a..l_.i.m…e.. .[. ]. .l.a.. .a..lt.i.t.u..d..i.n..e.. [. .]./.î.n.. .m…i]..c..a..r.e.. .[. ]./.p..e.. .s..o..l .[. .]./.î.n.. .a..e.r.. [. .]./.p..e.. .a..p..a.. [. .]./.s..u..b.. .a.p..a.. .[. .]./.n..i]..a.. [ ]/cabina E• Dfoertp fliazsica:r im piec [t e];r emne îdni uin [t e];r emsaurl es e[ r]v; ifcoiaurlutei: mdaa r[e ] ;[ n]u [ ], daca da, descriere: ……………………………………………………………. daca da,P coez it_iipe: p..r.e..p..o..n..d..e..r..e..n..t.:. .o..r.t.o..s..t.a..t.i.c.a../.î.n.. .p..i.c..i.o..a..r.e.. .[. .].; a]ezat [ ]; aplecata [ ]; mixta [ ]/pozi_ii for_ate, nefiziologice: da [ ]; nu [ ], G…e..s..t.u..r.i. .p..r.o..f.e..s..i.o..n..a..l.e..:. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Suprasolicitari: vizuale [ ]; auditive [ ]; suprasolicitari neuropsihosenzoriale [ ], daca da: mentale [ ]; emo_ionale [ ]; altele [ ]
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, 28 Nr. 873/12.XII.2011
coloana Sveurpterabsroalliac i(tcaerir voiscatelao:m duas [c u];l onaur t[i c];u tloarraec: amlai]: cdaar i[ f]o; rn_aut e[ :] ,d loam [ b];a nrau: [d a]/ r[e ]p; entuit iv[ e]):, dmae m[ ]b; rneu s [u p],e driaocaare d (au,m sapre: cdifaic [a ]_;i nzuo n[ a]:, cot: da [ M]; annui p[ u],l apruem n: dmaa [n ]u; anlua [ ]), am embmrea sinefleorri:o areD (]aoclad : da d[ a];, nu [p ],r egceiznau_ni chi: cdaar a[ c];t enruis [t i]c, iglele znam: daas e[ lo];r n u [ m]).anipulate: …………..G…r.e..u..t.a..t.e.. .m…a..x..im…a.. .m…a..n..i.p..u..l.a..t.a.. .m…a..n..u..a..l. ……………….. .r.i.d..i.c..a..r.e.. .[. .].;. .c..o..b..o..r.â..r.e.. .[. .].;. .î.m…p..i.n..g..e..r.e.. .[. .].;. .t.r.a. gere [ ]; purtare; [ ]; deplasare [ ] Agen_i chimici: da [ ]; nu [ ], daca da, preciza_i:
Tipul agentului chimic < V.L.E. > V.L.E Fp C P
Legenda: V.L.E. = valoarea-limita de expunere profesionala/Fp = foarte periculos/C = cancerigen/P = patrunde prin piele
(Pute_i ata]a fi]ei un tabel separat.)
AgenNi biologici: …………………………………………………………………………………… Grupa ………….
AgenNi cancerigeni: ……………………………………………………………………………………………
Pulberi profesionale: da [ ]; nu [ ], daca da, preciza_i:
Tipul pulberilor < V.L.E. > V.L.E.
Legenda: V.L.E.= valoarea-limita de expunere profesionala
ZVgibormaNoiit m perocfaensiicoen:a<l: V<.L V.E.L.. E[ ]./ >[ ]V/>.LV..EL..E [ .] ,[ d]/azcgao mdao,t es pimecpiuficlsaiv_ie z doan a[ :] c/noulo [a ]na vertebrala [ ] membre superioare [ ] ac_iune asupra înMtriecgrouclulii moragta:nism [ ] TPeremspiuenraet uarear :a..e..r.:. ………………………………………….,. .v..a..r.i.a.._.i. .r.e..p..e..t.ate de temperatura: da [ ] nu [ ] RUamdidiaitNaiit:e d rae l[a ]t;iv nau:. .[. .].,. .d..a..c..a.. .d..a..:……………………………………………. RPAadRiTaENi iS ioPnEiCzaIAnLteA: dPaEcNaT dRaU, s EeX vPaU cNomERplEeAta PpRarOteFaE sSpIeOcNiaAlaL.A LA RADIAMII IONIZANTE: CDlaatas iifnictraarreii aînc tmueadlaiu îln c ug reuxppau nAe [r e] sparouf eBs i[o ]n aLlia c loan rdaidNiiai _diie io enxizpaunntee:r eZ: Z L L A A A A I_I_I_I_I_I_I_I_I APrpoacreastu treah fnoololosgitiac :. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… OSupresrea Nfioulnois îinted:eîpnlcinhiitsee: [. .].;. .d..e..s..c..h..i.s..e.. .[. .]………………………………………………………………………………………………………………….. MTiaps dueri edxep purnoeterec:NiXe ienxdteivrnidau [a ]l;a g: a..m….m…a.. .e..x..t.e..r.n..a.. .[. .].;. .i.n..t.e..r..n..a.. .[. .].;. .e..x..t.e..r.n..a.. .]..i. .i.n..t.e..r.n..a.. .[. .]………………………………………………………. EPexrpiouandeare: .a..n…t.e..r.i.o..a..r..a..:………… nr. ani: [ ][ ] DDoozzaa ccuummuullaattaa pprriinn eexxppuunneerree ienxteterrnnaa: I(_mI_SIv_)I:_ II_I_I_I_I SDuopzara teoxtpaulan: eI_riI _aIn_tIe_rIioare: — T—ip deex ceexpp_uionnearlee: X externa [ ]; gamma externa [ ]; interna [ ]; externa ]i interna [ ]; —— ddaotzaa: (.m…S…v..).:. …………………………….. — c—on calcucziidi:e .n..t.a..l.e…………… —— Tdaipt ad:e . e..x..p..u..n..e..r.e..:. .X… .e..x.t.e..rna [ ]; gamma externa [ ]; interna [ ]; externa ]i interna [ ]; —— cdoonzcal u(mziiS: v..).:. ……………………………..
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011 29
RadiaTipul: _.i. .n..e..i.o..n..iz..a..n..t.e..:. …………………………………………………………………………………….. MIluijmloiancaet: dseu fpicrioetnetc [_ i]e; icnosluefcictiivean:t .[. .]./.n..a..t.u..r.a..l. .[. .].;. .a..r.t.i.f.i.c..i.a..l .[. .].;. .m…i.x..t. .[. .]…………………………. EMcijhloipaacme ednet pdreo tleucc_riue: in..d..i.v..i.d..u..a..l.a..:. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… AAlnteelxee: .i.g..i.e..n..ic..o..-.s..a..n..i.t.a..r.e..:. .v..e..s..t.i.a..r. .[. .].;. .c..h..i.u..v.e..t.a.. .[. .].;. .W….C.. .[. .].;. .d..u…]. .[. .].;. .s..a..l.a.. .d..e.. .m…e..s..e.. .[. .].;. .s..p..a.._.i.u.. .d..e.. .r.e..c..r.e..e..r.e.. .[. .]…………………………..
Observa_ii:
Data completarii: …………..
.A..n..g..a..j.a..t.o..r.,…………………….
(semnatura ]i ]tampila unita_ii)
Lucrator desemnat
Serviciul intern de prevenire ]i protec_ie
Semnatura
ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 4 la Hotarârea Guvernului nr. 355/2007)
Unitatea medicala: TAedlr.e: sa:
D O S A R M E D I C A L Nr. …………………..
Numele: …………………………………………………………, prenumele: …………………………………………………
Sex: M F ; vârsta …………………, data na]terii: ………………………………………………………………….
CNP ………………………………………………………………………………………………
Adresa: …………………………………………………………………………………………..
Ocupa_ia/Func_ia: ……………………………………………………………………………..
Formarea profesionala: ………………………………………………………………………
Ruta profesionala
Postul ]i locul de munca Perioada Ocupa_ia/Func_ia Noxe
Activita_i îndeplinite la actualul loc de munca:
Boli profesionale da ; nu 
Accidente de munca da ; nu 
Medic de familie: …………………………………………………., tel.: ……………………………
]i nu sDunetc slaurb p tera ptaromperinat rpaesnpturun dbeorlei nceau nroup ssuihnitc eîn, deivaidbeent:_ a.. .c..u.. .e..p..i.l.e..p..s..ie..,. .b..o..l.i. .p..s..i.h..ic..e..,. .b..o..l.i. .n..e..u..r.o..l.o..g..i.c.e.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, 30 Nr. 873/12.XII.2011
AANNTTEECCEEDDEENNTTEE HPEERRSEODONACLOEL AFTIZEIORALOLEG I.C…E.. .\…I. .P..A..T..O…L..O…G…I.C..E…/.v.a..c..c..i.n..a..r.i./.d..r.o..g..u..r.i…………………………… FUuMm: a..t.:. .0.. .…/.d..e.. .l.a.. ………………… .a..n..i,, nîna ]mteerdi i.e.. ……………………. ._i.g..a..r.i./.z.i………. Alcool: 0 /ocazional 
Examen medical la angajare:
T ……………… cm G ………… kg IMC: obezitate nu da grad
EXAMEN CLINIC: 12.. t_eegsuumt ceenlutela ]ri smuubccouatasnea ..t. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43.. saipsateramt gloacnogmlioontoarr ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56.. aappaarraatt CreVs:p .i.r.a..t.o..r. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7TA. a .p..a..r..a..t. .d..ig..e..s..t.i vm .m…H…g..,. .A..V.. ………………………/.m. in, pedioase ………………., varice ………………….. 89.. aSpNaCra, ta unraoligzeantoitrai:l ………………………………………………………….. Oa)D a .c..u..it.a…t.e.. .v..i.z.u..a..l aO S .. . .. . .. . .. . v..e..d..e.re cromatica vedere în relief fara corec_ie optica cu corec_ie optica: 1b)0 .v osicsete tmar ee n d o c r i n . . . . . . . . . . . .v..o..c..e.. ]optita
Concluzii examen clinic:
 sanatos clinic în momentul examinarii Semnatura ]i parafa medicului diagnostic: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………..
Concluziile examinarii de specialitate (medicina muncii): sanatos clinic în momentul examinarii diagnostic: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AVIZ MEDICAL:
pentru exercitarea ocupa_iei/func_iei ………………………………………………………………………………………………………………………..
Recomandari:
Apt …………………………………………………………………………………………………………………………
Apt condiNionat …………………………………………………………………………………………………………………………
Inapt temporar …………………………………………………………………………………………………………………………
Inapt …………………………………………………………………………………………………………………………
Medic de medicina muncii,
………………………………………………………..
(semnatura ]i parafa)
Data:
Data urmatorului examen medical:
EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei):
S……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
S……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
S……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
S……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 873/12.XII.2011 31
Examen medical periodic:
Simptome actuale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Reactualizarea anamnezei profesionale ………………………………………………………………………………………………………………. SRiemapcttoumaleiz alar eloac aunl adme mneuzneci an e..p..r..o..f.e..s.i.o..n..a..l.e.. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
T ………… cm G ………… kg IMC: obezitate nu da grad
EXAMEN CLINIC: 1. tegumente ]i mucoase …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. _esut celular subcutanat ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. sistem ganglionar ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. aparat locomotor ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. aparat respirator ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. aparat CV: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TA ……………….. mmHg, AV …………./min, pedioase ………………., varice …………………..
7. aparat digestiv ………………………….
8. aparat urogenital …………………………….
9. SNC, analizatori: …………………………….
a) acuitate vizuala vedere cromatica vedere în relief fara corec_ie optica cu corec_ie optica:
OD ………………… OS …………………..
b) voce tare voce ]optita
10. sistem endocrin ………………………….
Concluzii examen clinic:
 sanatos clinic în momentul examinarii Semnatura ]i parafa medicului diagnostic: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………..
EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei):
S……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
S……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
S……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
S……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Concluziile examinarii de specialitate (medicina muncii): sanatos clinic în momentul examinarii diagnostic: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AVIZ MEDICAL:
pentru exercitarea ocupa_iei/func_iei ………………………………………………………………………………………………………………………..
Recomandari:
Apt …………………………………………………………………………………………………………………………
Apt condiNionat …………………………………………………………………………………………………………………………
Inapt temporar …………………………………………………………………………………………………………………………
Inapt …………………………………………………………………………………………………………………………
Medic de medicina muncii,
………………………………………………………..
(semnatura ]i parafa)
Data:
Data urmatorului examen medical:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, 32 Nr. 873/12.XII.2011
ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 5 la Hotarârea Guvernului nr. 355/2007)
CUanbitianteeta d me emdeidciaclian:a muncii TAedlr.:esa:
Angajare Examen medical periodic Adaptare Reluarea muncii Supraveghere speciala Alte 
MEDICINA MUNCII — FIKA DE APTITUDINE Nr. …………../……………..
(Un exemplar se trimite la angajator, unul se înmâneaza angajatului.)
SAdorceiestaa:t e..a..:. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,. .t.e..l…:. ……………………………………………………,. .f.a..x..:. …………………………………………………. NCuNmP e|_le|:_ .|._..|._..|._..|._..|_..|._..|._..|._..|._..|._..|._..|………………………., prenumele: ……………………………………………………………………………………
POocsutp ]ai_ ilao/cFuul ndce_ iam u..n..c..a.. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
AVIZ MEDICAL: Recomandari:
Apt ………………………………………………………………………………………………………………..
Apt condiNionat ………………………………………………………………………………………………………………..
Inapt temporar ………………………………………………………………………………………………………………..
Inapt ………………………………………………………………………………………………………………..
Medic de medicina muncii,
………………………………………………………..
(semnatura ]i parafa) Data:
Data urmatorului examen medical: ……………………………………………
IBAN: RO55„RMNoCniBto0r0u8l 2O0f0ic6ia7l1” 1R1.0A0.,0 S01tr .B Paanrccau lCuio nmr.e 6rc5i,a slae cRtoormuâl 1n,a B —uc Su.rAe]. t—i; C S.uI.cFu. rRsOal4a2 „7U2n8ir2e,a” Bucure]ti ]i IBAN: RO12TREZ7005069XXX(0a0lo0c5a3t1 n Dumireaci _piae drseo Tarneezloorr ejurireid ]ici eC obnutgaebtailirtea)te Publica a Municipiului Bucure]ti Tel. 021A.3d1r8e.s5a1 .p2e9n/1tr5u0 p, ufabxli c0it2a1te.3: 1C8e.5n1tr.u1l5 p, een-mtrua irle: lma_aiir kceut ipnugb@licrualm, Bou.rcou, rien]tetir,n]eot:s .w Pwawn.mduorni intor.r u1lo, ficial.ro bloc P33, parter, sectorul 5T, itpeal.r u0l2: 1„M.4o0n1it.o0r0u.l7 O0f,i cfaiaxl” 0R2.1A..401.00.71 ]i 021.401.00.72
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873/12.XII.2011 conNine 32 de pagini. Pre_ul: 6,40 lei ISSN 1453—4495
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAMILOR
&JUYDGY|528345]
Cristina-Gabriela F. Popescu Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Locatia:Bucuresti