ORDIN nr. 1.355/C din 4 mai 2009 pentru aprobarea modelului cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării

Având în vedere dispoziţiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti emite următorul ordin:

 

Art. 1

Se aprobă modelul şi conţinutul cererii de înregistrare în registrul comerţului a persoanelor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa A.

 

Art. 2

Se aprobă modelul şi conţinutul cererii de înregistrare în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, prevăzute în anexa B.

 

Art. 3

– Anexa A1 la cererea de înregistrare prevăzută la art. 1 constituie anexă şi la cererea de înregistrare prevăzută la art. 2.

 

Art. 4

Se aprobă modelul formularului „Declaraţie pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare”, prevăzut în anexa C.

 

Art. 5

Se aprobă modelul formularului „Declaraţie pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare”, prevăzut în anexa D.

 

Art. 6

Se aprobă modelul formularului „Declaraţie pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, privind modificarea declaraţiei”, prevăzut în anexa E.

 

Art. 7

Anexele C-E sunt comune cererilor de înregistrare prevăzute la art. 1 şi 2.

 

Art. 8.

Anexele A – E fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Art. 9

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.722/C din 31 octombrie 2007 pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 15 noiembrie 2007, şi Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.240/C din 29 aprilie 2008 pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 9 mai 2008.

 

Art. 10

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

Art. 11

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA nr. 1

ANEXA A

ANEXA nr. 2: ANEXA A1

ANEXA nr. 3: ANEXA A2

ANEXA nr. 4: ANEXA B

ANEXA nr. 5: ANEXA C

ANEXA nr. 6: ANEXA D

ANEXA nr. 7: ANEXA E

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 341 din data de 21 mai 2009