Protectia civila

[stm_sidebar sidebar=”577″]

Iata cateva informatii referitoare la procedura de obtinere a avizelor si autorizatiilor de protectie civila, conform ghidului practic „Apararea Impotriva Incendiilor si protectie civila”:

[stm_icon_box title_color=”custom” hide_title_line=”hide_title_line” v_align_middle=”enable” icon_size=”15″ icon_color=”secondary” title=”Documentatie” title_color_custom=”#eeee22″]Persoanele fizice sau juridice intocmesc documentatia necesara obtinerii avizelor si autorizatiilor de protectie civila.[/stm_icon_box]
[stm_icon_box title_color=”custom” hide_title_line=”hide_title_line” v_align_middle=”enable” icon=”fa fa-archive” icon_size=”22″ title=”Solicitari” title_color_custom=”#eeee22″]Persoanele fizice sau juridice solicita in scris avizele si autorizatiile de protectie civila, prin completarea unei cereri-tip adresate direct inspectoratului pentru situatii de urgenta in a carei zona de competenta urmeaza sa fie realizata sau sunt amplasate constructiile sau amenajarile respective.[/stm_icon_box]
[stm_icon_box title_color=”custom” hide_title_line=”hide_title_line” v_align_middle=”enable” icon=”stm-oil” icon_size=”21″ title=”Cereri” title_color_custom=”#eeee22″]Cererile, insotite de documentatia necesara obtinerii avizelor si autorizatiilor de protectie civila, se inregistreaza intr-un registru special, in ordinea primirii, asigurandu-se evidenta si confidentialitatea continutului acestora.[/stm_icon_box]
[stm_icon_box title_color=”custom” hide_title_line=”hide_title_line” v_align_middle=”enable” icon=”stm-home” icon_size=”24″ title=”Util” title_color_custom=”#eeee22″]Pentru constructiile care se supun avizarii privind securitatea la incendiu si protectia civila, cererile si documentatiile tehnice se vor depune simultan.[/stm_icon_box]
[stm_icon_box title_color=”custom” hide_title_line=”hide_title_line” v_align_middle=”enable” icon=”fa fa-building” icon_size=”28″ title=”INFO” title_color_custom=”#eeee22″]Modelul formularului ce trebuie completat in cazul restituirii pe loc a documentatiei incomplete se in anexa nr. 6 la Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila, aprobate prin Ordinul nr. 03 din 06 ianuarie 2011 emis de ministrul administratiei si internelor si publicate in M. Of. nr. 36 din data de 14 ianuarie 2011.[/stm_icon_box]
[stm_icon_box title_color=”custom” hide_title_line=”hide_title_line” v_align_middle=”enable” icon=”fa fa-industry” icon_size=”20″ title=”Avize” title_color_custom=”#eeee22″]Documentatia depusa pentru avizare sau autorizare se repartizeaza pentru solutionare specialistilor desemnati din inspectia de prevenire – structura de avizare-autorizare din cadrul inspectoratului judetean sau al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta. 5. In urma verificarii continutului documentatiei si, in cazul emiterii autorizatiilor de protectie civila, si a conditiilor din teren, specialistii desemnati intocmesc pentru fiecare situatie un referat cu concluziile rezultate si cu propunerile privind emiterea sau respingerea motivata a emiterii avizului sau autorizatiei.[/stm_icon_box]

Referatele se verifica de catre seful structurii de avizare-autorizare, se vizeaza de catre adjunctul inspectorului-sef si se aproba de catre inspectorul-sef.

Avizele si autorizatiile emise de inspectorate se semneaza de catre inspectorul-sef si se
stampileaza cu stampila inspectoratului. Termenul legal de emitere a avizelor de protectie civila este de maximum 15 zile de la data depunerii documentatiei complete. Termenul legal de emitere a autorizatiilor de protectie civila este de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete.

INFO
La emiterea avizelor si/sau a autorizatiilor de securitate la incendiu si de protectie civilã NU se percep taxe.

ATENTIE
Detinatorii si utilizatorii adaposturilor de protectie civila sunt obligati sa indeplineasca normele si masurile stabilite pentru mentinerea adaposturilor si a instalatiilor utilitare ale acestora in stare de functionare. Adaposturile publice de protectie civila se inspecteaza periodic de catre personalul de specialitate al serviciilor de urgenta profesioniste.

Ceea ce ne recomanda pentru serviciile de Protectia Civila:

  • consultanta nelimitata si gratuita;
  • seriozitate, confidentialitate;
  • tarife reduse (incluse in documentatia de SU);
  • garantia serviciilor efectuate;
  • ne deplasam la sediul clientilor.

Cere oferta personalizata de contabilitate aici: contact@tst.ohsas-experts.ro