Sănătatea mintală în lumea muncii

Exercitarea controlului sau a influenței este un motiv principal al acțiunii umane. În lumea muncitoare, acest lucru se reflectă în sfera de acțiune. Sfera de acțiune este un factor important în predicția consecințelor stresului în numeroasele teorii și modele științifice de lucru.

Sfera de acțiune este o construcție eterogenă, astfel încât există termeni diferiți pentru aceasta, dintre care unele au accente diferite. Sfera de acțiune este determinată, de exemplu, de modul în care sunt proiectate sarcinile de lucru extinse și diversificate. De asemenea, înseamnă să fii capabil să influențezi modul de lucru sau să iei decizii. O altă caracteristică a domeniului de activitate este completitudinea sarcinilor de lucru. Astfel, sfera de acțiune include un domeniu de acțiune și de luare a deciziilor, precum și variabilitatea sarcinilor.

Modele și teorii de latitudine decizie sunt locuri de muncă Caracteristici Modelul (Hackman & Oldham, 1974), teoria acțiunii de control (Volpert, 1985) sau Job-Demand Control al modelului (Karasek, 1979).

Stadiul actual al cunoașterii

O prezentare generală a Institutului Federal pentru Securitate și Sănătate Ocupațională rezumă cunoștințele științifice ale domeniului de acțiune și ia în considerare relațiile sale cu sănătatea (mentală) și bunăstarea. De asemenea, descrie relațiile sale cu motivația, satisfacția profesională și performanța. Lucrarea evidențiază, de asemenea, interfețele cu conceptul de activități complete și importanța domeniului de acțiune în lumea muncii moderne. Conținutul-considerente conceptuale și (măsurare) considerații metodice sunt, de asemenea, parte a lucrării. Autorii evidențiază, de asemenea, lipsurile de cercetare și discută despre opțiunile de proiectare a acestui factor.

Proiectul „Sănătatea mintală în lumea muncii”

Articolul de revizuire privind domeniul de aplicare al acțiunii face parte din proiectul „Sănătatea mintală în lumea muncii – Poziționarea științifică”. Proiectul isi propune sa evalueze factorii de stres psihologic pe baza cunoștințelor științifice.

Distribuie:

Comments are closed.