Scenariu de Securitate la incendiu

Este acea parte a pieselor scrise ale proiectului constructiei, instalatiei sau amenajarii, care sintetizeaza regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor. Aceste reguli sunt stabilite prin documentatiile tehnice de proiectare/executie elaborate.

Ce rol are un scenariu de securitate la incendiu:

  1. Scenariul de siguranta la foc estimeaza conditiile tehnice asigurate conform reglementarilor in vigoare. Acesta estimează și actiunile ce trebuie intreprinse in caz de incendiu, pentru indeplinirea cerintei esentiale de siguranță la incendiu.
  2. Scenariul de siguranta la foc se include in documentatiile tehnice ale constructiilor. Acestea se pastreaza de catre utilizatori (investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc.) pe toata durata de existenta a constructiilor, instalatiilor tehnologice si a altor amenajari.

Categorii de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, conform HG nr. 1739/2006:

  1. cladiri civile definite conform reglementarilor tehnice specifice domeniului securitatii la incendiu ca inalte sau foarte inalte. Aici se încadrează și cele care au nevoie de Scenariu de siguranță la incendiu, indiferent de aria construita ori destinatie;
  2. incaperi sau grupuri de incaperi definite conform reglementarilor tehnice ca sali aglomerate, amplasate in cladiri independente sau cladiri cu functiuni mixte, indiferent de aria construita, regimul de inaltime ori destinatie;
  3. cladiri sau spatii amenajate in cladiri cu functiuni mixte, avand destinatia de comert, productie sau depozitare, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp;
  4. spatii amenajate in cladiri de locuit colective, avand destinatia de comert, productie sau depozitare.