Scenariu de Securitate la incendiu

Este acea parte a pieselor scrise ale proiectului constructiei, instalatiei sau amenajarii, care sintetizeaza regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor stabilite prin documentatiile tehnice de proiectare/executie elaborate.

Ce rol are scenariul de securitate la incendiu:

  1. Scenariul de siguranta la foc estimeaza conditiile tehnice asigurate conform reglementarilor in vigoare si actiunile ce trebuie intreprinse in caz de incendiu, pentru indeplinirea cerintei esentiale de securitate la incendiu;
  2. Scenariul de siguranta la foc se include in documentatiile tehnice ale constructiilor si se pastreaza de catre utilizatori (investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc.) pe toata durata de existenta a constructiilor, instalatiilor tehnologice si a altor amenajari.

Categorii de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, conform HG nr. 1739/2006:

  1. cladiri civile definite conform reglementarilor tehnice specifice domeniului securitatii la incendiu ca inalte sau foarte inalte, indiferent de aria construita ori destinatie;
  2. incaperi sau grupuri de incaperi definite conform reglementarilor tehnice ca sali aglomerate, amplasate in cladiri independente sau cladiri cu functiuni mixte, indiferent de aria construita, regimul de inaltime ori destinatie;
  3. cladiri sau spatii amenajate in cladiri cu functiuni mixte, avand destinatia de comert, productie sau depozitare, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp;
  4. spatii amenajate in cladiri de locuit colective, avand destinatia de comert, productie sau depozitare.