SOLICITA OFERTA

Oops! We could not locate your form.

Coordonare SSM santier presupune:

– Coordonare SSM in faza de proiect
– intocmirea documentatiei de securitate si sanatate in materie de protectia muncii ;
Scop: prin intocmirea prezentului plan se stabilesc responsabilitatile fiecarui factor implicat in fazele de executie a lucrarilor de constructii (se ataseaza la contractul de proiectare intre proiectant si beneficiar)
– Coordonare SSM in timpul executiei
– implementarea planului de securitate si sanatate in munca stabilit la faza anterioara (faza de proiect)
– aplica principiile generale de prevenire a accidentelor in cadrul diferitelor procese tehnice ale lucrarilor pe santier (vizite pe santier si intocmirea de referate referitoare la aplicarea prevederilor planului SSM de catre antreprenorul general si subantreprenori.  Aceste referate se vor prezenta beneficiarului pentru luarea de masuri conform prevederilor contractuale ale acestuia cu antreprenorii.
– impreuna cu beneficiarul se trimite  la ITM declaratia prealabila legata de societatile implicate in procesul de executie, livrari materiale , utilaje, transport;
– in registrul de coordonare (completat prin grija coordonatorului SSM) se vor consemna toate evenimentele aparute pe santier in materia de SSM
– vizitele pe santier vor fi efectuate conform intelegerii intre beneficiar si coordonatorul SSM.

Preturi coordonare SSM santier:

– Coordonarea SSM in faza de proiect  – negociabil / lucrare
– Coordonare SSM in timpul executiei – negociabil/lucrare ; 200 lei/vizita pe santier

Pentru intocmirea Planului de SSM este nevoie de:

– informatii de ordin administrativ ce alcatuieste santierul
– informatii legate de antreprenorii implicati
– modalitatea de organizarea santierului

Conform HG 300/2006 , Legii SSM 319/2006 si Normelor de Aplicare, Santierele Temporare sau Mobile au obligatia implementarii procedurii documentatiei de securitate si securitate in munca.

Reprezinta contraventii:

– Amenda lipsa documentatie coordonare santier : 4.000-8.000 lei