Siguranța vehiculelor electrice în parcări a devenit o preocupare tot mai relevantă în fața creșterii utilizării acestui tip de vehicul.

Noua versiune a Codului de practică pentru vehicule electrice în parcări oferă un cadru esențial pentru:

-analiza riscurilor;

-evaluarea necesităților de prevenire a incendiilor și exploziilor în aceste spații critice.

Siguranța vehiculelor electrice în parcări închise

Într-o lume în care vehiculele electrice devin din ce în ce mai comune, este imperativ să ne asigurăm că infrastructura corespunzătoare asigură siguranța și protejează atât utilizatorii, cât și mediul înconjurător.

Astfel, siguranța vehiculelor electrice în parcări închise devine o preocupare majoră. Câteva măsuri de protecție esențiale sunt menționate de specialiștii OHSAS EXPERTS:

 • Asigurarea unei infrastructuri electrice adecvată pentru încărcarea vehiculelor, evitând supraîncărcările și protejându-le de posibilele scurtcircuite.
 • Instalarea sistemelor de monitorizare și alarmare pentru depistarea rapidă a eventualelor probleme, pentru prevenirea incendiilor sau altor incidente.
 • Pentru a asigura integritatea fizică a vehiculelor și a utilizatorilor, se impune implementarea unor măsuri de securitate eficiente. Exemple:

-sistemele de supraveghere video;

-iluminatul adecvat;

-accesul controlat în parcări.

Totodată, este important ca proprietarii de vehicule electrice să fie educați în privința utilizării corecte a infrastructurii de încărcare și a măsurilor de siguranță în parcări închise.

Click aici!

Click aici!

Creșterea numărului de vehicule electrice și importanța siguranței în parcări

Odată cu popularitatea crescândă a vehiculelor electrice, șoferii le utilizează în mod natural și în parcări. Cu toate acestea, există preocupări legate de siguranța acestor vehicule în caz de incendiu sau explozie.

În acest context, codul de practică pentru siguranța vehiculelor electrice în parcări devine un ghid esențial pentru asigurarea unui mediu sigur și eficient.

Acest cod oferă orientări clare și specifice pentru gestionarea riscurilor asociate cu vehiculele electrice în parcările închise.

Astfel, se asigură că utilizarea acestui tip de vehicule este însoțită de standarde ridicate de siguranță și protecție.

 • Colaborarea între producătorii de vehicule electrice, operatorii de parcări și autoritățile responsabile este esențială.

În acest mod se dezvoltă și implementează standarde și reglementări clare pentru siguranța vehiculelor electrice în parcări închise.

Numai printr-un efort comun putem asigura că aceste vehicule reprezintă o opțiune sigură și sustenabilă pentru mobilitatea urbană în viitor.

Riscurile privind siguranța vehiculelor electrice în parcări

Principalele cerințe și aspecte acoperite de codul privind siguranța vehiculelor electrice sunt amintite de experții OHSAS EXPERTS:

 • Ignifugarea parcărilor. Parcările trebuie să fie ignifugate și separate de alte părți ale clădirii pentru a reduce riscul de răspândire a incendiilor.
 • Prevenirea atmosferei explozive. Se impune asigurarea că atmosfera din parcări nu poate deveni niciodată explozivă, protejând astfel ocupanții și proprietatea.
 • Comunicare eficientă. Orice incident de incendiu sau situație periculoasă trebuie comunicat prompt tuturor ocupanților și serviciilor de urgență.
 • Siguranță în timpul evacuării. Căldura și fumul rezultate în urma unui incendiu nu trebuie să reprezinte un pericol pentru ocupanți, oferindu-le suficient timp să se evacueze în siguranță.
 • Accesul pentru pompieri. Căldura și fumul trebuie să permită intervenția în siguranță a pompierilor, facilitând astfel stingerea incendiului.
 • Eficiența intervenției. După stingerea incendiului, evacuarea și monitorizarea vehiculului electric trebuie să poată fi efectuate fără mobilizarea excesivă a pompierilor din punct de vedere al timpului și al resurselor.

Elemente de management incluse în codul de practică

Codul de practică pentru siguranța vehiculelor electrice în parcări include următoarele elemente de management:

 • Cerințe generale: Definirea principiilor de bază și a obiectivelor.
 • Analiza riscurilor și evaluarea nevoilor: Identificarea riscurilor specifice și a necesităților de prevenție.
 • Studiu detaliat și punere în funcțiune: Implementarea măsurilor de siguranță și punerea în funcțiune a acestora.
 • Inspecția inițială și periodică: Verificarea și evaluarea regulată a sistemelor și a echipamentelor de siguranță.
 • Managementul schimbării: Adaptarea continuă a măsurilor de siguranță în funcție de schimbările din mediu.
 • Verificare și intervenție: Monitorizarea constantă a eficacității măsurilor de siguranță și intervenția în caz de necesitate.

Promovarea unui mediu sigur și eficient

Codul de practică pentru siguranța vehiculelor electrice în parcări reprezintă un instrument esențial pentru asigurarea unui mediu sigur și eficient în aceste locuri.

Prin implementarea acestor măsuri și respectarea cerințelor impuse de cod, se promovează:

-siguranța ocupanților;

-protecția proprietății;

-eficiența intervenției în caz de incendiu sau alte situații periculoase.

Inspectorii OHSAS EXPERTS au mai multe informații despre măsurile de siguranță ale mașinilor electrice în parcările închise. Contactați-i chiar astăzi în vederea unei colaborări!

Distribuie:

Comments are closed.