Ce este și ce face un operator RSVTI în cadrul unei companii

Un operator RSVTI este un lucrător autorizat de ISCIR să supravegheze și să realizeze verificările tehnice ale instalațiilor și utilajelor, iar activitatea acestuia este reglementată de Ordinul 382/2009.

Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat autorizează operatorul RSVTI pentru verificarea instalațiilor și echipamentelor sub presiune și pentru ridicat.

Un operator RSVTI verifică funcționarea instalațiilor

Atunci când apelați la un operator RSVTI de la OHSAS EXPERTS, el trebuie sa identifice exact care sunt instalațiile sau echipamentele pe care le deține utilizatorul și care urmează să intre în sarcina lui.

În urma stabilirii numărului și tipului de instalații sau echipamente, el va stabili dacă funcționarea acestora a fost înregistrată la ISCIR și autorizată de cei îndreptățiți să o facă.

Un operator RSVTI trebuie să se asigure că echipamentele și instalațiile vor fi utilizate numai de către personalul instruit pentru această sarcină, uneori chiar și autorizat în conformitate cu prevederile legii.

Toate reparațiile sau intervențiile asupra echipamentelor sau instalațiilor se vor efectua respectând instrucțiunile tehnice, numai de către operatori persoane fizice sau juridice autorizate ISCIR.

Pregătiți toate actele aferente echipamentelor și instalațiilor

Echipament pentru ridicat

Echipament pentru ridicat

În cazul sesizării oricărei nereguli în ceea ce privește funcționarea echipamentelor, operatorul este obligat să anunțe ISCIR și să solicite încetarea utilizării echipamentelor și a instalațiilor în cauză.

Înainte de a apela un operator RSVTI pentru asistență, trebuie să fiți pregătit cu toate actele aferente echipamentelor și instalațiilor. Acestea trebuie să conțină:

-specificațiile tehnice;

-rezultatele oricăror inspecții periodice efectuate până la acel moment;

-orice documentație suplimentară care a venit cu echipamentul sau instalația pe toată perioada în care a fost utilizată.

Ce avantaje aveți dacă angajați un operator RSVTI

O persoană fizică care îndeplinește atribuțiile unui operator RSVTI nu are nevoie de contract de muncă.

Un operator RSVTI monitorizează și inspectează instalațiile mecanice și de ridicat și urmărește evoluția stării tehnice a instalațiilor. Avantajele angajării sunt precizate de către inspectorii OHSAS:

  • Respectăm termenul la care se termină viza anuală a echipamentelor
  • Instruim personalul în conformitate cu ghidurile tehnice ISCIR
  • Evaluăm viza anuală și o aplicăm
  • Antrenăm și aprobăm funcționarii care intră în sfera de competență a RSVTI

Responsabilitățile operatorului RSVTI explicate de specialiști

În timpul concediului sau absenței medicale a angajatului, nu puteți înlocui temporar RSVTI cu un înlocuitor care îndeplinește aceleași calificări.

Pot avea loc accidente ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare sau a eșecului inspectării periodice a echipamentului.

Obligațiile operatorului RSVTI includ identificarea și înregistrarea oricăror facilități sau echipamente utilizate în sfera ISCIR. Alte responsabilități mai sunt:

-transmiterea de informații pentru înregistrare la ISCIR;

-monitorizarea întreținerii și reparațiilor echipamentelor/instalațiilor din câmpul ISCIR pe care le au la dosar;

-monitorizarea înlocuirii pieselor sau instalațiilor;

-monitorizarea instalării și punerii în funcțiune a respectivelor piese, echipamente sau instalații;

-monitorizarea elaborării și aplicării practice a instrucțiunilor de utilizare a fiecărei piese de echipament/instalație;

-sesizarea scrisă a ISCIR în caz de accidente;

-exploatarea corespunzătoare și legală a echipamentelor/instalațiilor ISCIR pe care le au la dosar;

-interzicerea manipulării instalațiilor/echipamentelor de către persoane neautorizate;

-sesizarea directorului general în scris a nerespectării regimului de utilizare a instalațiilor sau echipamentelor ISCIR;

-anunțul scris al directorului general privind necesitatea opririi unor instalații sau echipamente ISCIR.

Drepturile operatorului RSVTI în varianta specialiștilor

Conform specialiștilor OHSAS, un operator RSVTI are următoarele drepturi:

-participă la investigarea abaterilor sau a accidentelor în care sunt implicate echipamente sau instalații ISCIR pe baza unor dovezi concrete;

-efectuează recomandări directorului general pentru îmbunătățirea condițiilor de funcționare a echipamentelor sau a instalației ISCIR;

-face recomandări directorului general cu privire la achiziționarea de instrumente, dispozitive, echipamente de măsurare, control și protecție.

În acest fel, activitățile RSVTI se pot desfășura în cele mai bune condiții posibile.

-participă la comisii pentru achiziționarea de echipamente și facilități legate de ISCIR;

-alertează organizația dacă echipamentele autorizate ISCIR nu sunt achiziționate, întreținute, reparate sau utilizate în condiții de siguranță într-o manieră conformă cu legea.

Dacă angajați un operator RSVTI de la OHSAS EXPERTS, acesta vă oferă toate aceste servicii lucrând pentru o companie care este ea însăși autorizată de ISCIR.

Solicitați oferta de servicii în domeniul protecției muncii oferită în pagina de contact a companiei noastre!

Distribuie:

Comments are closed.