Coordonare SSM santier

Planul pentru coordonare SSM santier se realizeaza atat in faza de studiu, conceptie si elaborare a proiectului, cat si pe perioada executarii lucrarilor.

Coordonarea SSM santier presupune:

 1. Elaborarea Planului SSM pentru lucrarile de constructie din cadrul santierului, in conformitate cu cerintele de securitate din HG 300/2006 si stabilirea masurilor SSM generale aplicabile santierului, pe durata realizarii lucrarilor;
 2. Transmiterea Planului de securitate si sanatate tuturor partilor interesate;
 3. Coordonarea activitatilor care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de securitate a muncii si a instructiunilor de lucru;
 4. Deschiderea registrului de coordonare, completarea acestuia si predarea lui sefului de santier;
 1. Coordonarea aplicarii principiilor SSM generale la alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;
 2. Organizarea cooperarii intre angajatori. Aici sunt incluși cei care se succed pe santier, si coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor. În plus, mai este nevoie informarea reciproca si informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independenti;
 3. Luarea masurilor necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;
 4. Stabilirea, in colaborare cu antreprenorul, a masurilor generale aplicabile santierului;
 5. Stabilirea, impreuna cu antreprenorul, a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, accesul pe santier;
 6. Efectuarea vizitelor comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, inainte ca acestia sa redacteze planul propriu de securitate si sanatate;
 7. Avizarea planurilor de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora;
 8. Participarea la controalele desfasurate de catre ITM.