Protectia Mediului

Ce inseamna Protectia Mediului?

Serviciile pentru Protectia Mediului inglobeaza masurile, actiunile si reglementarile pe care o companie are obligatia legislativa sa le implementeze, cu scopul de a mentine, proteja si imbunatati conditiile naturale de mediu si de a reduce poluarea mediului.

Obtinerea avizului se realizeaza prin elaborarea de studii de impact, bilanturi de mediu, studii de risc sau reprezentarea clientilor in relatia cu Agentia de Protectie a Mediului.

Autorizatii si avize:

  • Autorizatie de mediu
  • Acord de mediu
  • Accept de evacuare ape uzate

Studii de mediu:

  • Studiu privind impactul asupra mediului
  • Bilant de mediu
  • Raport de amplasament
  • Studiu de evaluare adecvata