Ce reprezintă auditurile de sustenabilitate, ne explică specialiștii

Auditurile de sustenabilitate sunt evaluări sistematice ale practicilor ecologice ale unei companii, menite să evalueze dacă acestea sunt:

-responsabile, sustenabile, viabile economic;

-în concordanță cu obiectivele generale de sustenabilitate ale companiei.

Auditurile de sustenabilitate furnizează date companiilor

Pe lângă evaluarea indicatorilor financiari, auditurile de sustenabilitate vizează obținerea unei imagini complete a eforturilor unei organizații de sustenabilitate.

De asemenea, specialiștii OHSAS EXPERTS adaugă că prin acest proces se mai urmărește:

-identificarea zonelor care necesită îmbunătățiri și nu sunt conforme;

-măsura în care compania este departe de atingerea obiectivelor sale.

Acest lucru furnizează organizației datele necesare pentru a găsi modalități de a reduce impactul asupra mediului, social și economic.

Aceasta include evaluarea consumului de energie, a generării de deșeuri și a emisiilor de carbon. Astfel, companiile pot:

-identifica ineficiențele sau zonele de consum mai ridicat;

-determina modul în care pot aborda aceste probleme;

-implementa practici mai sustenabile în general.

Click aici!

Click aici!

Auditurile precise oferă o imagine clară a durabilității unei companii

Auditurile sunt cruciale pentru a demonstra conformitatea cu reglementările privind mediul. Anumite jurisdicții necesită rapoarte regulate și precise de sustenabilitate.

Auditurile precise oferă o imagine clară a durabilității unei companii, de care aceasta are nevoie atunci când își raportează consumul și eforturile ecologice către autoritățile de reglementare.

În cele din urmă, auditurile de sustenabilitate oferă companiilor oportunitatea de a îmbunătăți și de a implementa practici inovatoare care să le reducă amprenta de carbon.

Prin aceste audituri, organizațiile pot adopta o abordare proactivă în lupta împotriva schimbărilor climatice și a altor probleme de mediu.

Conform experților OHSAS EXPERTS, aceste evaluări sunt din ce în ce mai importante în zilele noastre.

Cum se efectuează auditurile de sustenabilitate

Companiile trebuie să efectueze auditurile de sustenabilitate în funcție de nevoile și practicile lor unice.

O organizație poate desfășura anumite activități care necesită o atenție specială sau tehnici de colectare a datelor. Acestea sunt important de luat în considerare atunci când este creată metodologia pentru audituri.

Cu toate acestea, iată câțiva dintre pașii esențiali care sunt obligatorii atunci când se efectuează auditurile de sustenabilitate.

  • Pregătire și planificare

Procesul începe cu o planificare meticuloasă. Organizațiile identifică domeniile cheie care trebuie auditate, stabilesc obiective și domeniul de aplicare al auditului.

  • Colectarea și analiza datelor

Urmează colectarea de date, de la consumul de energie și generarea de deșeuri până la valorile de implicare socială. Instrumente avansate de analiză pot fi folosite pentru a obține informații semnificative din date.

  • Evaluarea datelor

Odată strânse datele, auditorii trebuie să analizeze și să evalueze datele și să evalueze:

-eficiența energetică a companiei;

-emisiile de carbon;

-utilizarea apei;

impactul ecologic general al operațiunilor.

Un alt aspect critic de evaluat sunt evaluările responsabilității sociale. Aceasta implică analizarea practicilor la locul de muncă, a inițiativelor privind diversitatea și incluziunea și eforturile de implicare a comunității.

  • Raportare cu recomandări

Ultimul pas într-un audit de sustenabilitate este elaborarea unui raport cuprinzător care să includă toate datele și analizele găsite în timpul auditului.

Această parte a auditului oferă recomandări aplicabile pentru îmbunătățire. Acest lucru va permite apoi un loc pentru care părțile interesate să planifice o acțiune.

Cele mai bune practici pentru auditul de sustenabilitate

Auditurile de sustenabilitate arată diferit pentru fiecare organizație. Cu toate acestea, există mai multe bune practici pe care organizațiile ar trebui să se străduiască să le urmeze. Acestea includ următoarele:

  • Angajament de sus în jos. Este esențial să implicați întreaga organizație în auditul dumneavoastră de sustenabilitate.

Deoarece aceste evaluări sunt cuprinzătoare și analizează o mulțime de date, este esențial să aduci întreaga echipă de la factorii de decizie până la lucrătorii din prima linie.

  • Îmbunătățire continuă. Auditurile regulate asigură că organizația își îmbunătățește continuu practicile și rămâne aliniată cu standardele în evoluție.

Tehnologie de integrare a datelor colectate

Utilizarea instrumentelor potrivite pentru auditurile de sustenabilitate este esențială pentru a colecta datele adecvate și pentru a obține informații precise și acționabile.

Acesta este motivul pentru care organizațiile trebuie să adopte noi instrumente special concepute pentru:

-a colecta date;

-a dezvolta rapoarte de înaltă calitate.

Acest lucru nu numai că reduce timpul necesar pentru efectuarea auditurilor, dar crește acuratețea datelor.

Apelați cu încredere la inspectorii OHSAS EXPERTS pentru evaluarea practicilor ecologice din compania dumneavoastră!

Distribuie:

Comments are closed.