Verificari RSVTI – ISCIR

Obligatia Operatorului RSVTI?

Conform Ordinului nr.147/2006, emis de catre Inspectorul de Stat Sef al ISCIR, Operatorul RSVTI, are obligatia de a raspunde de identificarea si inregistrarea la ISCIR, supravegherea activitatilor de intretinere, repararea si exploatarea instalatiilor si echipamentelor ISCIR utilizate de persoanele juridice cu care are contract de prestari de servicii sau de munca, precum si de exploatarea corecta si legala a acestora in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice colectia ISCIR si legislatia aferenta in vigoare.

De ce aveti nevoie de RSVTI ?

In conformitate cu Art. 15 din L64/2008 privind functionarea în condiţii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, obligatiile detinatorilor de astfel de echipamente sunt:

Pct. 1. Persoana fizica sau juridica ce detine si utilizeaza instalatiile si echipamentele prevazute in anexa nr. 2 pct. 1-4 şi in anexa nr. 3 pct. 1-3 şi 8 are obligatia să le inregistreze la ISCIR, sa tină evidenţa centralizata a acestora si sa comunice la ISCIR orice modificare intervenita în situatia tehnica sau juridica a acestora, în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice.

Pct. 2. Persoana fizica sau juridica ce detine/utilizeaza instalatii/echipamente prevazute la alin. (1) are obligatia sa asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescriptiilor tehnice.
Art. 25. – d) nerespectarea prevederilor art. 15, se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei.

RSGE presteaza servicii de operator RSVTI, instruire ISCIR precum si de consultanta tehnica in domeniu. Operatorul RSVTI desemnat in conditiile Ordinului nr.147/2006 , emis de catre Inspectorul de Stat Sef al ISCIR, raspunde de identificarea, inregistrarea la ISCIR, supravegherea intretinerii si repararii instalatiilor / echipamentelor ISCIR detinute de catre persoanele juridice (ale proprietarului) cu care are contract de prestari de servicii, precum si de exploatarea corecta si legala a acestora in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice colectia ISCIR in vigoare. Procedura de autorizare, obligatiile, raspunderile si drepturile Operatorului RSVTI sunt specificate in Ord. 130/2011 inlocuieste Ord. 382/2009 – Abrogat, emis de catre Inspectorul de Stat Sef al ISCIR.

Obligatiile utilizatorului de instalatii

In conformitate cu Art. 40 din Ord.130/2011, in afara obligatiilor prevazute la cap. IV din L64/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile sau societatile detinatoare si utilizatoare de instalatii si echipamente din domeniul ISCIR mai au obligatia:

 1. a) sa numeasca prin decizie interna operator RSVTI pentru toate instalatiile / echipamentele din domeniul ISCIR pe care le detin / utilizeaza;
 2. b) in cazul în care detinătorul/ utilizatorul are puncte de lucru care detin instalatii / echipamente din domeniul ISCIR, in raza de competenta teritoriala a mai multor inspectii teritoriale ISCIR, sa numeasca cate un operator RSVTI corespunzator fiecarei inspectii teritoriale ISCIR;
 3. c) sa identifice si sa inregistreze, impreuna cu operatorul RSVTI, toate instalatiile si echipamentele supuse autorizarii ISCIR pe care le detin;
 1. d) conducerea unitatii este obligata ca la normarea timpului de lucru al operatorului RSVTI (angajat propriu) sa tina cont de numarul de instalatii si echipamente, complexitatea şi vechimea acestora, precum si de amplasarea lor pe o anumita arie geografica;

Verificari efectuate la VTU (Verificare tehnica in Utilizare)

In cazul unui control facut de inspectorii de specialitate ISCIR cu ocazia verificarii tehnice in utilizare la un echipament/instalatiie,operatorul RSVTI trebuie sa pregateasca urmatoarele:

 1. Inregistrarea operatorului RSVTI in evidenta ISCIR in raza caruia se afla instalatia;
 2. Cartea instalatiei care este scadenta la verificare;
 3. Registru de evidenta centralizata a instalatiilor care trebuie sa fie completat la zi.
 4. In cazul centralelor termice, registrul jurnal de supraveghere a instalatiei completat la zi si registrul cu indicii chimici ai circuitului apa-abur-condensat.
 5. Buletine de verificare si reglare a dispozitivelor de siguranta;
 6. Pregatirea instalatiei de operatorul RSVTI pentru probe si incercari.
 7. a) Unele dintre prescriptiile noi au ca cerinta intocmirea de catre operatorul RSVTI a unui process verbal de incercari de casa in urma caruia  se dispune de catre acesta faptul ca echipamentul poate fi supus incercarilor oficiale de catre inspectorii de specialitate.
 8. b) Instalatiile mecanice  sub presiune se supun in cadrul incercarii de casa la presiunea maxima admisibila de lucru  a echipamentului respectiv (presiune nominala), in scopul inlaturarii neetanseitatilor.

In nici un caz nu supuneti echipamentul la presiunea de incercare hidraulica care se face numai cu inspectorul ISCIR de fata.