Cine participa la instructajul introductiv general?

incheiere contract cu echipa RSG

incheiere contract cu echipa RSG

La instructajul introductiv general participa urmatoarele categorii de persoane:

– nou-angajatii in munca, indiferent de durata sau de forma contractului de munca;
– salariatii transferati de la o unitate la alta sau detasati in unitatea respectiva;
– lucratorii sezonieri, temporari sau zilieri;
– studentii si elevii din scoli si licee aflati in practica de specialitate.

Instructajul introductiv general se desfasoara cu grupe compuse din cel mult 20 de persoane.

Care este durata instructajului introductiv general?
Durata instructajului introductiv general se stabileste prin reglementari interne, in functie de specificul activitatii desfasurate, complexitatea procesului tehnologic, riscul de incendiu si/sau de explozie, nivelul de risc rezultat din clasificarea unitatilor din punct de vedere al protectiei civile, precum si de nivelul de pregatire al participantilor, dar nu poate fi mai mica de 8 ore.

Cum se verifica persoanele instruite cu instructajul introductiv general?
La terminarea instructajului introductiv general persoanele instruite vor fi verificate pe baza de teste asupra cunostintelor acumulate. Testarea este riguroasa iar rezultatul testarii are rol de admis/respins la locul de munca.

ATENTIE!
Persoanele care nu si-au insusit nivelul minim de cunostinte stabilit pentru instructajul introductiv general nu vor fi admise la locurile de munca.

Distribuie:

Comments are closed.