Clasificarea ocupatiilor din Romania

Clasificarea ocupatiilor din Romania

ITMClasificarea Ocupatiilor din Romania

Clasificarea Ocupatiilor din Romania

Clasificarea ocupaţiilor din România la nivel de ocupaţie, 6 caractere, se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.

Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor (ISCO-88) au scopul de a pune la dispoziţie o clasificare mai eficientă care să poată fi folosită de toate ţările la următoarea rundă de recensăminte ale populaţiei, precum şi în cadrul serviciilor naţionale de ocupare a forţei de muncă şi al altor aplicaţii orientate către clienţi.

Ȋncepand cu 01.01.2012 angajatorii au obligaţia de a face încadrarea salariaţilor în funcţiile/ocupaţiile aprobate prin acest Ordin nr.1.832/856/2011 şi de a înregistra în Revisal şi transmite contractele individuale de muncă către inspectoratele teritoriale de muncă în conformitate cu dispoziţiile HG 500/2011.

Clasificarea ocupaţiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei.

Descrierea grupelor de ocupaţii:

GRUPA MAJORĂ 1

Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori

GRUPA MAJORĂ 2

Specialişti în diverse domenii de activitate

GRUPA MAJORĂ 3

Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic

GRUPA MAJORĂ 4

Funcţionari administrativi

GRUPA MAJORĂ 5

Lucrători în domeniul serviciilor

GRUPA MAJORĂ 6

Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit

GRUPA MAJORĂ 7

Muncitori calificaţi şi asimilaţi

GRUPA MAJORĂ 8

Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente

GRUPA MAJORĂ 9

Muncitori necalificaţi

Distribuie:

Comments are closed.