Consultanta protectia mediului

Consultanta protectia mediului

Externalizarea serviciului de Protectia Mediului sau Consultanta Protectia Mediului

 • Oferim consultanta protectia mediului si asiguram ca îndeplinim obligaţiile prevăzute de legea 211/2011 cu personal calificat de specialitate (Specialist managementul deşeurilor, cod COR 325713);
 • Identificam problemele si necesitatile pentru conformarea la prevederile legislatiei de mediu in vigoare;
 • Asistență în identificarea deşeurilor generate conform codului deşeurilor conform HG 856/2002;
 • Elaboram planul de interventie in caz de poluari accidentale;
 • Elaboram si menţinem evidente lunare privind gestiunea deseurilor;
 • intocmim si transmitem raportarile lunare / anuale catre autoritatea competentă de protecţie a mediului;
 • facem raportarile in aplicatia electronica SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU (SIM)
 • acordam consultanţă privind întocmirea formularelor pentru transportul deşeurilor;
 • Informarm in permanenta masurile impuse pentru Mentinerea Autorizatiei de Mediu;
 • Asigurarea relatiei permanente cu autoritatile de protectia mediului;
 • Elaboram planul de interventie in caz de poluări accidentale;
 • Intocmim lunar Declaratia privind obligatiile pentru Fondul de Mediu.

Prin consultanta protectia mediului obtinem AUTORIZATII si AVIZE precum:

 • Autorizatie de mediu
 • Acord de mediu
 • Accept de evacuare ape uzate

Intocmire Studii de mediu:

 • Rapoarte de mediu
 • Rapoarte privind impactul asupra mediului
 • Bilant de mediu
 • Studii de solutii

Obtinerea avizului/acordului/autorizatiei de mediu prin:

 • Elaborare studii de impact, bilanturi de mediu, studii de risc
 • Reprezentarea clientilor in relatia cu Agentia de Protectie a Mediului

Elaborare documentatii si studii pentru obtinerea Avizelor / Acordurilor de mediu / Acordurilor integrate de mediu:

 • Evaluari de mediu pentru planuri si programe cu efecte semnificative asupra mediului;
 • Memorii tehnice pentru toate tipurile de investitii;
 • Studii de evaluare a impactului asupra mediului.

Elaborare documentatii si studii pentru autorizarea activitatilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului:

 • Fise de prezentare si declaratie;
 • Bilanturi de mediu;
 • Studii de evaluare a riscului de mediu.

Elaborare de documentatii si studii pentru obtinerea autorizatiilor integrate de mediu:

 • Formular de solicitare;
 • Raport de amplasament;
 • Bilant de mediu;
 • Proiect de program pentru conformare.

OHSAS EXPERTS ofera consultanta in domeniul protectiei mediului:

 • Elaborari de documentatii si studii in domeniul gospodaririi apelor;
 • Masuratori si analize privind calitatea factorilor de mediu-aer, apa, sol;
 • Masuratori de zgomot.