Dictionar de terminologie mediu

Tot | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Există 5 nume în acest director care încep cu litera C.
Casa Verde
Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire care urmărește îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră;

catastrofă ecologică
eveniment tragic de mari proporții, cu urmări dezastruoase, declanșat de cauze de origine naturală și/sau antropică, cu efecte pe suprafețe mari și pe o perioadă îndelungată, care determină perturbații tranzitorii sau permanente în comunitățile de viețuitoare pe care le afectează;

certificat de emisii de gaze cu efect de seră
titlul care conferă dreptul de a emite o tonă de dioxid de carbon echivalent într-o perioadă definită;

CITES
Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice – acord internațional între guverne al cărui scop este de a se asigura că comerțul internațional cu specimene de animale și plante sălbatice nu amenință supraviețuirea lor.

cost de mediu
cost legat de epuizarea şi degradarea resurselor naturale cauzate de o activitate specifică;