Evaluarea riscurilor infecţioase la locul de muncă

Modalităţi de măsurare și evaluarea riscurilor infecţioase la locul de muncă.

Unul din obiectivele dificile ale organelor abilitate este evaluarea, cu acurateţe, a  potentialuli de risc ale activităților cu expunere înaltă la amestecurile complexe de bio-patogeni din aer.  Lipsa unei metodologii adecvate de măsurare și evaluare acondus la aparitia si raspandirea unor noi modalități de măsurare și evaluare a riscurilor infecţioase la locul de muncă.

Există microorganisme peste tot. Organismul uman prin intermediul pielii, a sistemului digestiv și a sistemului respirator intră în contact cu ele, în fiecare zi.

Cu toate acestea, comparativ cu expunerea normală care este, în general, inofensivă, mulți lucrători se confrunta, la locul lor de muncă, cu un grad de expunere suplimentat de microorganismele din aerul respirat. Acest lucru este valabil, în special, în două domenii majore:

  • domeniile în care lucrătorii desfășoară activități cu materiale sau organisme care sunt în habitatul lor natural si unde microorganismele sunt predominante (pământ, apă, plante, animale și oameni);
  • si domeniile de activitate a caror procese tehnologice permit colonizarea in timpul procesului de productie, fie că vorbim despre procese simbiote induse (de exemplu, în procesarea alimentelor, ori in industria farmaceutica), ori despre procese parazitare (prcum in cazul lubrifianţilor de răcire) si unde concentrațiile de microorganisme din aer pot crește până la 10.000 de ori mai mari decât încărcătura normală.

În funcție de felul bio-patogenilor, de concentraţie, de durata expunerii, dar și de starea de sănătate a individului, astfel de expuneri pun în pericol sănătatea angajaților. Gradul de periculozitate variază de la infecții, la efecte toxice sau sensibilizante.

Metoda internaţională de avertizare este simbolul „Biohazard” suplimentat cu elementele de avertizare pentru viruși și bacterii, precum și pentru sistemul respirator uman.

Bio-patogenii si substanțele biologice în evaluarea riscurilor.

Din cauza potențialului de periculozitate foatre ridicat pe care il prezintă acest aspect, legislaţia securitaţii și sănătăţii in munca, precum și normele de prevenire a accidentelor obligă fiecare angajator să evalueze cât de mare este gradul de risc al angajaților, în concordanţă cu activitățile desfășurate.

În funcție de evaluarea riscurilor infecţioase la locul de muncă, angajatorii trebuie să ia măsuri de protecţie specifice și să ţină o evidenţă a acestor evaluări. Această procedură, denumită „evaluarea riscurilor”, este elementul central în securitatea și sănătatea în muncă. Acesta constituie baza pentru un management sistematic și de succes în domeniul securității și sănătății în muncă.

Practic, angajatorul trebuie să dețină informaţii precum, identitatea patogenilor existenţi în mediul de lucru, potenţialul lor infecţios, caracteristici de toxicitate precum si gradul de sensibilizare la care sunt expuşi lucrătorii săi. În plus, angajatorul trebuie să dispuna de următoarele informații:

  1. Scenariile de expunere cum ar fi tipul expunerii, nivelul și durata expunerii;
  2. Potenţialul infecţios transmisibil (de răspândire);
  3. Bolile profesionale (ştiute ca fiind asociate cu expunerea).

Status quo-ul bio-patogenilor

Insuficienţa informaţiilor referitoare la potenţialul de risc si îmbolnavire din majoritatea domeniilor de activitate precizate împiedica evaluarea riscurilor infecţioase la locul de muncă. Mai nou, din cauza diversificarii domeniilor de activitate, întâmpinăm un deficit informaţional pentru prestabilirea exactă a parametrilor de identificare a patogenilor aero-purtaţi. Pentru mulți parametri, rezultatele literaturii științifice sunt greu comparabile sau doar parțial transferabile în alte domenii de activitate.

Cu toate acestea, relațiile de cauzalitate dintre parametrii individuali de analiză, cuantificare a patogenilor si estimarea expunerii și apariția anumitor boli pot fi determinate in mod direct. Astfel de relatii de cauzalitate atrăgând sancţiuni conforme cu normativul in vigoare.

Pentru detalii si informaţii suplimentare solicitaţi Oferta de Servicii sau apelaţi-ne la  0766.652.599

Distribuie:

Comments are closed.