Flashover – definiţie

Flashover (faza de incendiere totală): este faza în care după aprindere, apare tranziţia unui incendiu la starea în care începe să ardă întreaga suprafaţă a materialului combustibil într-un spaţiu închis. 
(definiţie menţionată în standardul  ISO 13943: Securitate împotriva incendiilor – dicţionar)


Fenomenul de Flashover este stadiul cel mai periculos al unui incendiu si are drept urmare aprinderea bruscă a întregului spaţiu al încăperii. In acest moment, nu se poate efectua evacuarea persoanelor sau a bunurilor şi întreaga clădire se aprinde.

Riscul de apariţie a fenomenului creşte odată cu cantitatea de materiale cu temperaturi mici de aprindere (de ex. polistiren) folosite, sau a materialelor care în caz de incendiu degajă gaze toxice şi combustibile (de ex. poliuretan – PUR sau poliizocianurat – PIR). Cu toate că unele materiale din plastic expandat pot rezista unui incendiu local mai mic, imediat ce incendiul depăşeşte o anumită limită, se produce fenomenul.

Clase de reacţie la foc – clase de combustibilitate

Clasele de combustibilitate sunt:

  • C0 (CA1) incombustibile;
  • C1 (CA2a) practic neinflamabile;
  • C2 (CA2b) dificil inflamabile;
  • C3 (CA2c) mediu inflamabile;
  • C4 (CA2d) uşor inflamabile.

Materialele din clasele C1 (CA2a) şi C2 (CA2b), sunt considerate greu combustibile.

Clasele de reacţie la foc pot fi:

  • A1 sau
  • A2, B, C, D, E, F cu indicativele d0-d1-d2 pentru arderea cu picături, şi s1-s2-s3 pentru arderea cu emanarea de fum.

Produsele de construcţii din clasa A1, A2, B nu produc Flash-Over.

Produsele de construcţii din clasa C produc Flash-Over după 10 minute.

Produsele de construcţii din clasa D produc Flash-Over între 2 şi 10 minute.

Produsele de construcţii din clasa E produc Flash-Over sub două minute.

Produsele de construcţii din clasa F nu au o performanţă determinată.

Distribuie:

Comments are closed.