Hotărâre nr. 1242 din 14/12/2011

Guvernul României

Hotărâre nr. 1242 din 14/12/2011

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 925 din 27/12/2011

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  1. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

„Art. 21. Pentru a putea să desfăşoare activităţile de prevenire şi protecţie, lucrătorul desemnat trebuie să îndeplinească cel puţin cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, potrivit prevederilor art. 49.”

  1. La articolul 23, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 23. (1) Serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie să fie format din lucrători care îndeplinesc cel puţin cerinţele prevăzute la art. 49 şi, după caz, alţi lucrători.

(2) Conducătorul serviciului intern de prevenire şi protecţie trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 50.”

  1. La articolul 32, alineatele (1), (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

„Art. 32. (1) Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie să fie format din lucrători care îndeplinesc cel puţin cerinţele prevăzute la art. 49 şi, după caz, alţi lucrători.

(2) Conducătorul serviciului extern de prevenire şi protecţie trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 50.

(3) În cazul în care serviciul extern de prevenire şi protecţie este format dintr-o singură persoană, aceasta trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 50.”

  1. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

„Art. 51. Cursurile şi programele de formare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prevăzute la art. 49 şi 50, se efectuează de către furnizori de formare profesională autorizaţi, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

  1. Articolele 511-513 se abrogă.
  2. La articolul 116 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) reprezentant al serviciului extern de prevenire şi protecţie cu pregătire corespunzătoare conform art. 47 lit. c).”

Art. II. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 27 septembrie 2010.

 

 

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

 

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Sulfina Barbu

Bucureşti, 14 decembrie 2011.

Nr. 1.242.