Hotarare nr. 95/2011 din 02/02/2011 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 132 din 22/02/2011

Hotarare nr. 95/2011

din 02/02/2011

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 132 din 22/02/2011

pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 536/2002

 

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

   Art. I. – Normele tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 536/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 479 din 4 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „Art. 1. – (1) Prezentele norme tehnice se aplica persoanelor juridice si fizice care produc, detin, prepara, experimenteaza, distrug, transporta, depoziteaza, manuiesc, folosesc, comercializeaza sau executa orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor care implica materii explozive.
    (2) Prezentele norme tehnice se aplica numai daca nu se aduce atingere prevederilor Hotararii Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale articolelor pirotehnice si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata.”
   2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „Art. 2. – Prezentele norme tehnice se aplica numai daca nu aduc atingere reglementarilor privind operatiunile cu materii explozive efectuate de catre institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice.”
   3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „Art. 5. – (1) Articolele pirotehnice se clasifica dupa cum urmeaza:
   

+---------+--------+----------------+---------------------------+---------------------+----------------------------+
|Categoria|Nivelul |  Nivelul   |     Utilizare     |   Destinatie   |  Exemple neexhaustive  |
|     |riscului|  de zgomot  |              |           | (numai pentru informare) |
+---------+--------+----------------+---------------------------+---------------------+----------------------------+
|  0  |  1  |    2    |       3       |     4     |       5       |
+---------+--------+----------------+---------------------------+---------------------+----------------------------+
|  1  | foarte |neglijabil   |in spatii restranse sau  |divertisment     |- focuri bengale      |
|     | scazut |        |in interiorul cladirilor cu|           |- chibrituri bengale    |
|     |    |        |destinatia de locuinta   |           |- betisoare bengale     |
|     |    |        |              |           |- pocnitori de Craciun   |
|     |    |        |              |           |- jerbe           |
|     |    |        |              |           |- granule scanteietoare   |
|     |    |        |              |           |- chibrituri detonante   |
|     |    |        |              |           |- pocnitori pentru petreceri|
|     |    |        |              |           |- serpi           |
|     |    |        |              |           |- scantei          |
|     |    |        |              |           |- pocnitori cu confeti   |
|     |    |        |              |           |- bobite explozive     |
+---------+--------+----------------+---------------------------+---------------------+----------------------------+
|  2  | scazut |scazut     |in exterior, in spatii   |divertisment     |- petarde          |
|     |    |        |restranse si care pot fi  |           |- baterii si combinatii   |
|     |    |        |utilizate exclusiv de   |           |- focuri bengale      |
|     |    |        |catre pirotehnicieni    |           |- betisoare bengale     |
|     |    |        |              |           |- bile pocnitoare      |
|     |    |        |              |           |- petarde duble       |
|     |    |        |              |           |- petarde luminoase     |
|     |    |        |              |           |- granule scanteietoare   |
|     |    |        |              |           |- jerbe           |
|     |    |        |              |           |- pocnitori saltarete    |
|     |    |        |              |           |- morisca saltareata    |
|     |    |        |              |           |- mine           |
|     |    |        |              |           |- minirachete        |
|     |    |        |              |           |- rachete          |
|     |    |        |              |           |- candele romane      |
|     |    |        |              |           |- scantei          |
|     |    |        |              |           |- morisca zburatoare    |
|     |    |        |              |           |- sori rotitori       |
+---------+--------+----------------+---------------------------+---------------------+----------------------------+
|  3  | mediu |Nu este daunator|in exterior, in spatii   |divertisment     |- roti zburatore      |
|     |    |sanatatii umane.|deschise, vaste si care  |           |- petarde          |
|     |    |        |pot fi utilizate exclusiv |           |- baterii si combinatii   |
|     |    |        |de catre pirotehnicieni  |           |- focuri bengale      |
|     |    |        |              |           |- petarde luminoase     |
|     |    |        |              |           |- jerbe           |
|     |    |        |              |           |- mine           |
|     |    |        |              |           |- rachete          |
|     |    |        |              |           |- candele romane      |
|     |    |        |              |           |- tub cu tragere      |
|     |    |        |              |           |- sori rotitori       |
+---------+--------+----------------+---------------------------+---------------------+----------------------------+
|  4  | mare |Nu este daunator|exclusiva de catre     |divertisment     |- mine           |
|     |    |sanatatii umane.|pirotehnicieni       |           |- candele romane      |
|     |    |        |              |           |- jerbe           |
|     |    |        |              |           |- rachete          |
|     |    |        |              |           |- sori rotitori       |
+---------+--------+----------------+---------------------------+---------------------+----------------------------+
|  T1  | scazut |-        |pe scena, in interior sau |scena        |              |
|     |    |        |in exterior, utilizate   |           |              |
|     |    |        |exclusiv de catre     |           |              |
|     |    |        |pirotehnicieni       |           |              |
+---------+--------+----------------+---------------------------+---------------------+----------------------------+
|  T2  | mare |-        |pe scena, in interior sau |scena        |              |
|     |    |        |in exterior, utilizate   |           |              |
|     |    |        |exclusiv de catre     |           |              |
|     |    |        |pirotehnicieni       |           |              |
+---------+--------+----------------+---------------------------+---------------------+----------------------------+
|  P1  | scazut |-        |              |in alte scopuri decat|- articole pirotehnice   |
|     |    |        |              |divertisment si scena|destinate vehiculelor    |
|     |    |        |              |           |- alte destinatii tehnice  |
+---------+--------+----------------+---------------------------+---------------------+----------------------------+
|  P2  | mare |-        |destinate manipularii ori |in alte scopuri decat|- destinatii tehnice    |
|     |    |        |utilizarii exclusive de  |divertisment si scena|              |
|     |    |        |catre pirotehnicieni    |           |              |
+---------+--------+----------------+---------------------------+---------------------+----------------------------+


    (2) Articolele pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, T1, T2 si P2 pot fi folosite numai de catre pirotehnicieni si numai in scopul pentru care sunt destinate.”
   4. La articolul 7, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    „(3) Articolele pirotehnice pot fi utilizate numai daca respecta prevederile Hotararii Guvernului nr. 612/2010.”
   5. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „(2) Prepararea mecanizata a amestecurilor explozive simple si a emulsiilor explozive la detinatori se face cu utilaje conforme, cu respectarea prevederilor din cartea tehnica si a instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca, elaborate potrivit prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, ale Legii nr. 126/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 245/2004 privind securitatea generala a produselor, republicata.”
   6. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „Art. 11. – (1) Articolele pirotehnice pot fi comercializate doar in spatii destinate vanzarii unor astfel de articole numai dupa obtinerea autorizatiei de a le detine si comercializa din partea inspectoratului teritorial de munca si a inspectoratului de politie judetean/Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti si dupa obtinerea acordului unitatii inspectoratului pentru situatii de urgenta in a carei raza de competenta functioneaza.
    (2) Etichetarea articolelor pirotehnice se face in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 612/2010.
    (3) Pentru organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 si 4, trebuie obtinute acordurile prevazute de Legea nr. 126/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cel putin 48 de ore inainte.”
   7. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „Art. 12. – (1) In vederea autorizarii pentru a efectua operatiuni cu materii explozive, persoanele fizice autorizate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile ulterioare, sau persoanele juridice trebuie sa prezinte la inspectoratul teritorial de munca un dosar care sa cuprinda:
    a) cerere pentru autorizare, care trebuie sa contina cel putin: denumirea, sediul si obiectul activitatii, adresa, numarul de telefon/fax, persoana de contact, precum si tipul materiilor explozive cu care efectueaza operatiuni;
    b) copie de pe certificatul de inregistrare si statutul operatorului economic;
    c) certificatul constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului, eliberat cu cel mult 30 de zile anterior datei de solicitare a autorizarii;
    d) cazierul judiciar pentru asociati si administratori din care sa rezulte ca nu au fost condamnati printr-o hotarare judecatoreasca definitiva la pedeapsa cu inchisoare mai mare de 2 ani pentru infractiuni comise cu intentie;
    e) planul locatiei unde se realizeaza activitatea in care sa fie evidentiate amplasarea locurilor de munca, distantele dintre obiectivele interioare, distantele de siguranta, drumuri interioare, cai ferate uzinale, delimitarea teritoriului, cai de evacuare, la scara 1:1000;
    f) schema electrica monofilara de alimentare cu energie electrica a locatiei unde se desfasoara activitatea;
    g) schema privind modul de asigurare a iluminatului;
    h) planul cuprinzand dotarile si amplasarea mijloacelor tehnice pentru combaterea si prevenirea incendiilor;
    i) schema instalatiei de protectie contra tensiunilor accidentale, inclusiv contra supratensiunilor atmosferice cu precizarea rezultatelor masurarii rezistentei prizelor efectuate la termenul scadent;
    j) descrierea modului de asigurare a pazei si a gardurilor imprejmuitoare acolo unde este cazul;
    k) descrierea modului de asigurare a depozitarii materiilor prime si a productiei finite;
    l) descrierea modului de asigurare a supravegherii, alarmarii si evacuarii personalului in caz de pericol;
    m) lista mijloacelor de transport in interiorul depozitului;
    n) lista cu personalul calificat si autorizat sa efectueze operatiuni cu materii explozive.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) care detin depozite de materii explozive, in vederea autorizarii acestora, trebuie sa depuna la inspectoratul teritorial de munca suplimentar documentelor si informatiilor prevazute la alin. (1) urmatoarele:
    a) pentru depozite de explozivi de uz civil, date privind capacitatea maxima de stocare in echivalent TNT, numarul camerelor de stocare si capacitatea acestora, tipul depozitului;
    b) pentru depozite de articole pirotehnice, date privind capacitatea maxima de stocare, conform masei nete de amestec pirotehnic, numarul camerelor si capacitatea acestora, tipul depozitului;
    (3) Persoanele prevazute la alin. (1) pot efectua operatiuni cu materii explozive numai dupa ce, in prealabil, au obtinut autorizatia, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.
    (4) Autorizatia prevazuta la alin. (3) se vizeaza anual de catre inspectoratul teritorial de munca si inspectoratul judetean de politie/Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.
    (5) In vederea obtinerii vizelor anuale, persoana autorizata care solicita viza trebuie sa depuna la inspectoratul teritorial de munca certificatul constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului prin care se certifica faptul ca are acelasi obiect de activitate, precum si declaratia pe propria raspundere prin care sa mentioneze ca nu s-au schimbat conditiile initiale de autorizare.
    (6) Cererea solicitantului este procesata in cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. Termenul poate fi prelungit o singura data de catre autoritatea competenta, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice.
    (7) Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de prelungirea dispusa de autoritatea competenta. Prelungirea termenului in vederea autorizarii, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate in mod corespunzator si notificate solicitantului inainte de expirarea termenului initial.
    (8) Inspectoratul teritorial de munca transmite solicitantului o confirmare de primire a cererii, in termen de 5 zile calendaristice de la data primirii cererii. Confirmarea de primire a cererii trebuie sa precizeze urmatoarele:
    a) termenul de procesare a cererii;
    b) caile de atac, pentru situatia in care in urma procesarii a fost emis un refuz de eliberare a autorizatiei.
    (9) In cazul unei cereri sau a unei documentatii incomplete, solicitantul este informat in cel mai scurt timp, dar nu in mai mult de 5 zile lucratoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum si cu privire la consecintele asupra termenului de procesare a cererii, prevazut la alin. (8).
    (10) In cazul in care o cerere este respinsa pentru motive de natura procedurala, solicitantul este informat in cel mai scurt termen, dar nu in mai mult de 5 zile lucratoare de la depunerea cererii.
    (11) In termen de 10 zile lucratoare, inspectoratul teritorial de munca are obligatia de a analiza dosarul, conform domeniului de competenta, dupa care il transmite insotit, dupa caz, de avizul sau refuzul avizarii dosarului catre inspectoratul judetean de politie/Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.
    (12) In termen de 10 zile lucratoare de la data primirii, Inspectoratul judetean de politie/Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti are obligatia de a analiza dosarul, conform domeniului de competenta, dupa care il retransmite insotit, dupa caz, de avizul sau refuzul avizarii dosarului catre inspectoratul teritorial de munca.
    (13) In situatia in care inspectoratul teritorial de munca sau inspectoratul judetean de politie/Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti nu avizeaza dosarul acesta/aceasta trebuie sa transmita solicitantului decizia luata si sa o motiveze clar.
    (14) In cazul in care autoritatile prevazute la alin. (13) avizeaza dosarul, inspectoratul teritorial de munca va elibera solicitantului autorizatia prevazuta in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 2, dupa caz.
    (15) Persoanele fizice si juridice autorizate, stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, pot presta diverse operatiuni cu materii explozive pe teritoriul Romaniei in regim transfrontalier, ocazional sau pe durata determinata, sub rezerva notificarii la inspectoratul teritorial de munca si la inspectoratul judetean de politie/Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, inclusiv prin intermediul Punctului de contact unic electronic, denumit in continuare PCU electronic, cu cel putin 5 zile lucratoare anterior inceperii activitatii, si a urmatoarelor informatii:
    a) statul membru de origine;
    b) datele de identificare si copie dupa autorizatia din tara sa;
    c) datele de identificare ale beneficiarului si locul in care va presta activitatea;
    d) date privind materia exploziva folosita si/sau denumirea comerciala a acesteia;
    e) informatii privind depozitul autorizat de materii explozive pe care il detine, il inchiriaza sau il utilizeaza pe teritoriul Romaniei;
    f) lista artificierilor si/sau pirotehnistilor autorizati si copii dupa actele doveditoare a autorizarii acestora emise de autoritatile competente din tara de origine.
    (16) Documentele emise de autoritati competente din alte state membre se depun, in copie, de catre prestator, care atesta conformitatea acestora cu originalul, insotite de o traducere neautorizata in limba romana.
    (17) Persoanele juridice si fizice autorizate din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European care doresc sa presteze activitatea de depozitare sau comercializare a materiilor explozive in regim transnational sau transfrontalier ori prestatorii stabiliti in aceste state, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, trebuie sa notifice aceasta intentie la inspectoratul teritorial de munca/inspectoratul judetean de politie/Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti pe raza caruia urmeaza sa isi desfasoare activitatea si sa prezinte dovada spatiului de depozitare sau de comercializare conforme cu prevederile prezentelor norme tehnice.”
   8. La articolul 24, alineatul (2) se abroga.
   9. La articolul 25, alineatul (2) se abroga.
   10. La articolul 25, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „(3) In actele insotitoare este obligatoriu sa se mentioneze categoria articolelor pirotehnice transportate.”
   11. La articolul 34, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „(3) In cazul lucrarilor de prospectiuni, explorari geologice, constructii hidroenergetice sau hidrotehnice, constructii sau reparatii de drumuri, cai ferate, precum si al minelor cu o durata de functionare de pana la 5 ani, depozitele temporare, prevazute la art. 31 lit. f), cu exceptia bordeielor, pot fi folosite pe toata durata lucrarilor fara drept de prelungire a duratei de functionare a acestora.”
   12. La articolul 36, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „(2) Orice depozit de materii explozive poate fi modificat numai in baza unui proiect si poate functiona numai dupa obtinerea unei noi autorizari.”
   13. La articolul 42, alineatul (4) se abroga.
   14. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „Art. 46. – (1) Depozitele de materii explozive trebuie sa fie prevazute cu instalatii de semnalizare si alarmare.
    (2) Modul de alegere si amplasare a acestor instalatii se stabileste prin proiect.”
   15. La articolul 59, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „(2) In cazuri exceptionale, de stricta necesitate si numai peste incintele depozitelor subterane, se admit asemenea traversari, insa numai pe baza de proiecte avizate potrivit legii.”
   16. La articolul 65, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „(7) La exploatarile miniere la zi sau lucrari de inginerie civila materiile explozive se pot pastra si in firide mobile metalice sau din beton, executate pe baza de proiect avizat de inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea unitatile respective.”
   17. La articolul 66, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „Art. 66. – (1) Incaperile in care se depoziteaza si se manuiesc materii explozive pentru articole de vanatoare, perforari de sonde, articole pirotehnice, fuzee antigrindina, capse de alarmare C.F.R., diferite tipuri de cartuse de semnalizare si altele asemenea trebuie sa fie construite din materiale incombustibile si sa aiba o singura usa de acces confectionata din metal.”
   18. Articolul 68 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „Art. 68. – (1) Articolele pirotehnice se pastreaza in ambalajul original sau in unitatea de ambalare cea mai mica a furnizorului, in incaperi construite potrivit prevederilor art. 66, dupa cum urmeaza:
    a) in cladiri cu spatii comerciale in incaperile de comercializare, numai articole pirotehnice din categoriile 1 si P1, pana la o greutate bruta de 100 kg;
    b) intr-o incapere alaturata spatiului de comercializare care nu serveste locuirii continue de catre persoane, numai articole pirotehnice din categoriile 1 si P1, pana la o greutate bruta de 500 kg;
    c) in cladiri nelocuite situate in zone populate sau intr-o incapere de depozitare a unei cladiri utilizate in exclusivitate in scopuri industriale este admisa pastrarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 si P1, pana la o greutate bruta de 1.000 kg.
    (2) Cantitati mai mari decat cele prevazute la alin. (1) si articole pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, P2, T1 si T2 se pastreaza numai in depozite de articole pirotehnice autorizate.
    (3) In incaperile in care se pastreaza articole pirotehnice se vor asigura conditiile prevazute de instructiunile producatorului.”
   19. Titlul capitolului IX se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

    „CAPITOLUL IX
Autorizarea artificierilor si pirotehnicienilor”

 

   20. Articolul 114 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „Art. 114. – (1) Efectuarea operatiunilor cu explozivi, respectiv lucrari de impuscare, preparare de amestecuri explozive simple si emulsii explozive, transport, manipulare, depozitare, gestionare, distrugere, precum si alte operatiuni specifice acestui domeniu, inclusiv prestarea unor servicii similare, se efectueaza numai de catre artificieri autorizati.
    (2) Utilizarea articolelor pirotehnice de divertisment din categoria 2, 3 si 4, a articolelor pirotehnice din categoria P2, precum si a articolelor pirotehnice de scena se incredinteaza numai persoanelor care sunt autorizate ca pirotehnicieni.
    (3) In cinematografie, efectele speciale pentru care este necesara utilizarea de explozivi si/sau articole pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, T1 si T2 se realizeaza numai de catre artificieri, respectiv pirotehnicieni autorizati, cu exceptia situatiilor in care declansarea exploziilor/articolelor pirotehnice se face de catre interpretul respectivei secvente.”
   21. Articolul 115 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „Art. 115. – (1) Pot desfasura activitatea de artificier sau pirotehnician pe teritoriul Romaniei cetatenii romani si cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, in conditiile prezentelor norme tehnice.
    (2) Cetatenii romani pot desfasura activitatea de artificier sau pirotehnician numai dupa obtinerea calificarii profesionale corespunzatoare si ulterior autorizarii, in conditiile prezentelor norme tehnice.
    (3) Cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European pot desfasura activitatea de artificier sau pirotehnician in conditiile prevazute la art. 1191.
    (4) Autorizarea prevazuta la alin. (2) este dovedita prin carnetul de artificier, respectiv pirotehnician.”
   22. Articolul 116 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „Art. 116. – (1) Cursurile de calificare in meseria de artificier, respectiv pirotehnician, prevazute la art. 115, pot fi organizate numai de catre furnizorii de formare profesionala autorizati, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Cursurile necesare calificarii in meseria de artificier trebuie sa contina cel putin tematici referitoare la:
    a) legislatia in domeniul explozivilor;
    b) notiuni generale despre explozivi (compozitie, terminologie, domeniul de utilizare, caracteristici termodinamice, reactii chimice explozive, gaze de explozie, clasificare, detonatie, brizanta, capacitatea de lucru, determinarea altor parametri precum umiditatea, densitatea, sensibilitatea chimica la detonatie si soc);
    c) descrierea principalilor compusi chimici explozivi;
    d) mijloace de initiere si aprindere (capse detonante pirotehnice si electrice, fitiluri detonante si de amorsare, bustere, sistem NONEL, explozoare);
    e) scheme de impuscare si de conectare a sistemelor de initiere;
    f) transportul, depozitarea, manipularea, evidenta, distrugerea explozivilor;
    g) plasarea gaurilor, incarcarea, burarea si declansarea incarcaturilor;
    h) scheme de legare si de aprindere a explozivilor;
    i) rateuri si lichidarea acestora;
    j) lucrari de impuscare in locuri cu atmosfere potential explozive;
    k) standarde privind explozivii;
    l) cerinte de securitate si sanatate in munca specifice meseriei de artificier;
    m) reguli de prevenire si stingere a incendiilor.
    (3) Cursurile necesare calificarii in meseria de pirotehnician trebuie sa contina cel putin:
    a) legislatia in domeniul articolelor pirotehnice;
    b) notiuni generale despre articole pirotehnice (terminologie, clasificare, mod de realizare, continut de substanta exploziva neta);
    c) standarde aplicabile;
    d) prevederi privind siguranta publica si de securitate pentru pirotehnicieni;
    e) prevederi de securitate si sanatate in munca specifice meseriei de pirotehnician;
    f) reguli privind transportul, depozitarea, manipularea, evidenta si distrugerea articolelor pirotehnice;
    g) reguli de prevenire si stingere a incendiilor.”
   23. Articolul 117 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „Art. 117. – (1) In vederea inscrierii la cursurile de calificare in meseria de artificier, respectiv de pirotehnician, solicitantii trebuie sa depuna un dosar care sa contina urmatoarele documente:
    a) cerere prin care solicita inscrierea la curs, cu mentionarea adresei de domiciliu sau a adresei de rezidenta, precum si a datelor de contact;
    b) copie de pe diploma de bacalaureat sau, dupa caz, diploma/certificat/adeverinta de absolvire a 8 sau 10 clase;
    c) certificat medical care sa contina mentiunea «clinic sanatos»;
    d) aviz psihologic din care sa rezulte ca solicitantul este apt pentru meseria de artificier, respectiv de pirotehnician;
    e) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva la o pedeapsa cu inchisoarea mai mare de 2 ani, pentru infractiuni comise cu intentie.
    (2) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European care solicita inscrierea la cursurile de calificare in meseria de artificier, respectiv de pirotehnician pot face dovada respectarii cerintelor prevazute la alin. (1) lit. b)-d) prin documente echivalente, prezentate in copie de catre solicitant, insotite de o traducere neoficiala in limba romana.
    (3) Dosarele prevazute la alin. (1) se inregistreaza si se pastreaza la furnizorul de formare profesionala autorizat care a organizat cursul de calificare in meseria de artificier, respectiv de pirotehnician.
    (4) In situatia in care un furnizor de formare profesionala autorizat isi inceteaza activitatea, acesta are obligatia de a preda dosarele prevazute la alin. (1) inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia si-a desfasurat activitatea.
    (5) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European care au absolvit un curs similar intr-unul dintre aceste state nu trebuie sa mai efectueze cursul in Romania in vederea autorizarii.”
   24. Articolul 118 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „Art. 118. – Furnizorii de formare profesionala au obligatia sa anunte inspectoratului teritorial de munca perioada de desfasurare a cursului de calificare in meseria de artificier, respectiv de pirotehnician.”
   25. Articolul 119 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „Art. 119. – (1) Autorizarea artificierilor, respectiv a pirotehnicienilor se face in baza unui examen sustinut in fata unei comisii formate din reprezentanti ai inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia solicitantul isi are domiciliul, resedinta sau rezidenta.
    (2) Pentru a putea participa si sustine examenul in vederea autorizarii ca artificier, respectiv ca pirotehnician, candidatul trebuie sa transmita comisiei un dosar care sa contina urmatoarele documente:
    a) cerere, care va cuprinde pe langa datele personale si lucrarile pentru care solicita autorizarea;
    b) copie de pe actul de identitate;
    c) copie de pe certificatul de calificare in meseria de artificier, respectiv de pirotehnician, certificata de catre solicitant;
    d) certificat de cazier judiciar care sa dovedeasca faptul ca nu a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva la o pedeapsa cu inchisoarea mai mare de 2 ani, pentru infractiuni comise cu intentie;
    e) certificat medical din care sa rezulte faptul ca solicitantul este clinic sanatos;
    f) aviz psihologic din care sa rezulte ca solicitantul este apt pentru meseria de artificier sau pirotehnician;
    g) doua fotografii 3 x 4 cm.
    (3) Dovada respectarii cerintelor prevazute la alin. (2) lit. b)-f) poate fi facuta si prin prezentarea unor documente echivalente, emise in statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, in copie, de catre solicitant, care confirma conformitatea acestora cu originalul, insotite de o traducere neautorizata in limba romana.
    (4) In cazul in care este necesara verificarea legalitatii documentelor depuse in vederea autorizarii, inspectoratul teritorial de munca va contacta autoritatile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European in cauza, prin intermediul Sistemului de informare in cadrul pietei interne, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.”
   26. Dupa articolul 119 se introduc doua noi articole, articolele 1191 si 1192, cu urmatorul cuprins:
    „Art. 1191. – (1) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European pot desfasura activitatea de artificier sau de pirotehnician, cu respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice in regim de autorizare sau luare in evidenta.
    (2) Cetatenii altor state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European si cetatenii romani care au obtinut calificarea profesionala necesara intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European pot dobandi calitatea de artificier sau de pirotehnician autorizat potrivit prezentelor norme tehnice in aceleasi conditii ca si cetatenii romani.
    (3) Cetatenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European si cetatenii romani care au dobandit calitatea de artificier ori de pirotehnician autorizat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, calitate certificata de o autoritate competenta din aceste state membre, se pot inscrie in Tabelul nominal cuprinzand artificierii sau pirotehnicienii autorizati, intocmit pe specialitati de Inspectia Muncii, in vederea exercitarii profesiei in Romania, in conditiile legii, fiind exceptati de la procedura de examinare prevazuta la art. 119.
    (4) Cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, autorizat ca artificier ori pirotehnician, care exercita in mod legal aceasta profesie in statul membru de origine sau de provenienta, poate exercita temporar ori ocazional pe teritoriul Romaniei activitatile specifice profesiei de artificier sau de pirotehnician, fiind exceptat de la procedura de examinare reglementata la art. 119.
    (5) Persoanele prevazute la alin. (3) si (4) au dreptul sa exercite pe teritoriul Romaniei fara parcurgerea procedurii de autorizare reglementata la art. 119 numai tipul de lucrari pentru care au fost autorizate deja in statul membru de stabilire sau de provenienta si cu notificarea prealabila a inspectoratului teritorial de munca, inainte de inceperea lucrarilor.
    Art. 1192. – (1) Cererea de autorizare ca artificier sau pirotehnician se adreseaza inspectoratului teritorial de munca din judetul de domiciliu sau de resedinta si va fi insotita de actele doveditoare privind indeplinirea conditiilor prevazute de prezentele norme tehnice.
    (2) In termen de maximum 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, inspectoratul teritorial de munca va informa solicitantul cu privire la data programarii examenului de autorizare, care nu poate depasi 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii.
    (3) Data programata pentru examen poate fi amanata o singura data, cu maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de aceasta prelungire. Modificarea datei programate pentru examen trebuie motivata si notificata solicitantului inainte de expirarea termenului initial.
    (4) In cazul in care solicitantul nu indeplineste conditiile prevazute de lege sau cererea formulata de acesta nu este insotita de actele doveditoare, inspectoratul teritorial de munca ii comunica acestuia refuzul de participare la examenul de autorizare ori, dupa caz, necesitatea completarii documentelor impuse de lege. In cazul in care unei persoane ii este refuzata participarea la examenul de autorizare, comunicarea trebuie sa fie motivata clar, argumentand cauzele.
    (5) In situatia necesitatii completarii documentelor impuse de lege, inspectoratul teritorial de munca va comunica persoanei in cauza, in termen de maximum 10 zile de la depunerea documentatiei complete, data programarii examenului, care nu poate sa depaseasca 30 de zile calendaristice de la data depunerii noilor documente.
    (6) Absolventii cursurilor de calificare in meseria de artificier, respectiv de pirotehnician care, din diverse motive, nu s-au prezentat la data fixata pentru examenul de autorizare vor depune o cerere la inspectoratul teritorial de munca in vederea solicitarii unei reprogramari a acestuia.”
   27. Articolul 120 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „Art. 120. – (1) Examinarea in vederea autorizarii se face in functie de tipul de lucrari pe care solicitantul intentioneaza sa le execute.
    (2) Examinarea solicitantilor pentru exercitarea activitatii de artificier va avea in vedere verificarea cunostintelor cel putin in ceea ce priveste:
    a) actele normative din domeniul explozivilor;
    b) notiuni despre explozivi si mijloace de initiere;
    c) modul in care trebuie efectuate lucrarile pe care le executa un artificier;
    d) reguli privind prevenirea si stingerea incendiilor;
    e) reguli de sanatate si securitate in munca aplicabile activitatii.
    (3) Examinarea solicitantilor pentru exercitarea activitatii de pirotehnician va avea in vedere verificarea cunostintelor cel putin in ceea ce priveste:
    a) actele normative din domeniul articolelor pirotehnice;
    b) notiuni despre articole pirotehnice, clasificare, tipuri, terminologie, standarde;
    c) modul in care trebuie efectuate lucrarile pe care le executa un pirotehnician;
    d) reguli privind prevenirea si stingerea incendiilor;
    e) reguli de sanatate si securitate in munca aplicabile activitatii.
    (4) Rezultatele examenului de autorizare pentru exercitarea activitatii de artificier, respectiv de pirotehnician se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei.
    (5) Decizia de nepromovare a examenului de autorizare pentru exercitarea activitatii de artificier sau de pirotehnician se motiveaza in mod clar, prezentandu-se cauzele, si poate fi contestata la Inspectia Muncii si, dupa caz, atacata la instanta judecatoreasca competenta, potrivit legii.
    (6) Dupa promovarea examenului, solicitantul trebuie sa efectueze o practica timp de doua luni sub supravegherea unui artificier autorizat, respectiv pirotehnician autorizat si cu experienta, timp in care va executa lucrari cu explozivi sau articole pirotehnice care sa ii permita sa desfasoare singur activitatea pentru care a fost autorizat.
    (7) Eliberarea carnetului de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat se face dupa ce acesta face dovada ca a parcurs perioada de practica prevazuta la alin. (6) si consta in eliberarea acestuia, conform modelelor prevazute in anexa nr. 10 a) si 10 b), sau inscrierea unei noi operatiuni, dupa caz.
    (8) Eliberarea carnetelor de artificier, respectiv de pirotehnician sau inscrierea unor noi activitati in acestea se face de catre inspectoratul teritorial de munca.
    (9) Exercitarea activitatii pentru care s-a obtinut autorizatia este permisa numai pentru tipul de lucrari inscrise in carnet.
    (10) Extinderea autorizatiei pentru alte operatiuni decat cele pentru care o persoana a fost autorizata la o anumita data ca artificier sau pirotehnician implica o noua examinare, urmata de o noua perioada de practica de doua luni, potrivit prevederilor alin. (2)-(8).”
   28. Dupa articolul 120 se introduc doua noi articole, articolele 1201 si 1202, cu urmatorul cuprins:
    „Art. 1201. – (1) Lucrarile pe care le poate executa un artificier autorizat sunt urmatoarele:
    1. in subteran:
    a) lucrari de impuscare in subteran in mine grizutoase;
    b) lucrari de impuscare in subteran in mine negrizutoase;
    c) lucrari de impuscare in alte lucrari subterane de tip minier (de exemplu, tuneluri, galerii de aductiune, incaperi pentru utilaje);
    2. la suprafata:
    a) lucrari de impuscare la exploatari miniere la zi, constructii de drumuri si terasamente, demolari sau derocari de alta natura;
    b) lucrari de impuscare subacvatice executate de la suprafata;
    c) lucrari de impuscare a obiectelor din metal;
    d) lucrari de impuscare in prospectiuni geologice, seismice, perforari de sonde;
    e) lucrari de impuscare in medii calde;
    f) lucrari de realizare a efectelor speciale in productia de filme;
    g) lucrari pentru dislocarea buturugilor cu radacini;
    h) lucrari de dezmembrare a supragabaritilor;
    i) lucrari de spargere a ghetii si de eliberare a blocarilor cu sloiuri de gheata;
    j) lucrari speciale;
    k) transport explozivi.
    (2) In cazul operatiunilor subacvatice cu explozivi unde este necesara interventia scafandrilor, acestia, pe langa detinerea brevetului de scafandru, trebuie sa fie autorizati ca artificieri.
    (3) Nu se considera lucrari de impuscare in subteran lucrarile care se executa sub nivelul solului care nu au drept scop realizarea unor lucrari de tip minier sau lucrarile de demolare care se executa incepand de la nivelul solului in jos.
    (4) Un artificier autorizat pentru lucrarile prevazute la alin. (1) pct. 1 lit. a) poate executa si lucrari prevazute la alin. (1) pct. 1 lit. b) si c), iar un artificier autorizat pentru lucrarile prevazute la alin. (1) pct. 1 lit. b) poate executa si lucrarile prevazute la alin. (1) pct. 1 lit. c) si invers.
    Art. 1202. – Operatiunile pe care le poate efectua un pirotehnician autorizat sunt urmatoarele:
    a) realizarea focurilor de artificii cu efecte luminoase sau sonore prin utilizarea articolelor pirotehnice de divertisment;
    b) efectuarea de efecte luminoase sau acustice in timpul spectacolelor care se desfasoara in interior ori exterior prin utilizarea articolelor pirotehnice de scena;
    c) utilizarea de alte articole pirotehnice, cum ar fi mijloacele de semnalizare acustice si luminoase de diferite tipuri, de combatere a daunatorilor si protectie a plantelor in agricultura, mijloacele producatoare de fum si ceata, precum si altele asemenea cu intrebuintari tehnice;
    d) realizarea de efecte speciale in productii cinematografice prin utilizarea de articole pirotehnice.”
   29. Articolul 121 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „Art. 121. – (1) Dosarele prevazute la art. 119 alin. (2) se inregistreaza si se pastreaza la inspectoratele teritoriale de munca la care au fost depuse pentru persoanele carora le-a fost eliberat carnetul de artificier, respectiv de pirotehnician.
    (2) Persoanelor care nu au promovat examenul de autorizare dosarul li se restituie pe baza de semnatura.
    (3) Solicitantul poate relua procedura de autorizare numai dupa o perioada de 30 de zile de la data restituirii dosarului.
    (4) Autorizatiile de artificieri si pirotehnicieni acordate anterior prezentelor reglementari raman valabile, in conditiile legii.”
   30. Articolul 122 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „Art. 122. – (1) Inspectoratele teritoriale de munca au obligatia sa tina evidenta nominala a tuturor artificierilor si pirotehnicienilor autorizati, atat pentru cei salariati la diversi operatori economici, cat si pentru cei care practica aceasta activitate in mod independent. Evidenta respectiva trebuie sa contina numele persoanei autorizate, domiciliul, resedinta sau rezidenta acestuia, tipul de lucrari pentru care este autorizat, data eliberarii autorizatiei, alte informatii.
    (2) Inspectia Muncii va publica pe site-ul institutiei lista completa a artificierilor si pe cea a pirotehnicienilor autorizati, pe care le actualizeaza ori de cate ori este necesar.
    (3) Operatorii economici care au angajati artificieri si pirotehnicieni autorizati au obligatia sa comunice inspectoratelor teritoriale de munca numele persoanelor autorizate angajate si orice schimbare a acestora, in termen de 5 zile lucratoare de la angajare si, respectiv, de la schimbare.
    (4) Artificierii si pirotehnicienii autorizati au obligatia, atunci cand se schimba datele lor de identificare, sa comunice modificarile respective, in termen de 5 zile lucratoare de la schimbare, prin posta sau prin PCU electronic, inspectoratului teritorial de munca unde sunt inregistrati.
    (5) Artificierii si pirotehnicienii, in cazul in care isi schimba domiciliul, resedinta sau rezidenta, au obligatia ca, prin posta sau prin PCU electronic, concomitent cu indeplinirea prevederilor alin. (4), sa solicite inregistrarea la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia si-au stabilit noul domiciliu sau noua rezidenta, in termen de 5 zile lucratoare de la schimbare.
    (6) Inspectia Muncii va actualiza listele prevazute la alin. (2) cu noile informatii prevazute la alin. (4) si (5) ale artificierului sau pirotehnicianului respectiv.”
   31. Articolul 123 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „Art. 123. – (1) Carnetul de artificier, respectiv de pirotehnician poate fi suspendat de catre inspectorii de munca cu atributii de control in acest domeniu, pe o perioada de 3 luni, in situatia in care se constata abateri ale titularului de la prevederile legale privind securitatea si sanatatea in munca.
    (2) Atunci cand constata abateri de la prevederile legale privind siguranta publica, organele de politie pot face propuneri inspectoratelor teritoriale de munca in vederea suspendarii carnetului de artificier, respectiv de pirotehnician, pentru o perioada de 3 luni.
    (3) Artificierul sau pirotehnicianul caruia i s-a suspendat carnetul are obligatia sa predea acest carnet inspectoratului teritorial de munca emitent, care il va inapoia titularului dupa expirarea perioadei de suspendare.
    (4) Carnetul de artificier, respectiv de pirotehnician se anuleaza de catre inspectoratul teritorial de munca emitent in urmatoarele cazuri:
    a) ca urmare a incalcarilor grave sau repetate ale prevederilor legale privind regimul explozivilor/articolelor pirotehnice;
    b) la intreruperea activitatii pentru o perioada de mai mult de 4 ani.”
   32. Articolul 124 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „Art. 124. – (1) In cazul anularii carnetului de artificier/pirotehnician prevazute la art. 123 alin. (4), acesta se preda inspectoratului teritorial de munca emitent.
    (2) Obtinerea unui nou carnet este posibila numai dupa trecerea a cel putin 2 ani de la data anularii, pe baza unui nou examen de autorizare.”
   33. Articolul 125 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „Art. 125. – (1) Anual, artificierii, respectiv pirotehnicienii autorizati au obligatia sa efectueze examene psihologice, din care sa rezulte daca acestia sunt sau nu sunt apti pentru activitatea pe care o indeplinesc.
    (2) Concluzia examenului prevazut la alin. (1) se va transmite de catre psihologul care l-a efectuat direct persoanei examinate, care are obligatia de a o transmite inspectoratului teritorial de munca, in copie.
    (3) Examinarea psihologica trebuie efectuata cu 30 de zile inainte de data expirarii valabilitatii ultimei examinari psihologice.
    (4) Neefectuarea examenului psihologic in termenul prevazut atrage suspendarea carnetului de artificier, respectiv de pirotehnician pana la momentul efectuarii examinarii, iar in cazul in care examinarea nu este efectuata in urmatoarele 3 luni, se va proceda la anularea carnetului.
    (5) In cazul in care in urma efectuarii examenului psihologic rezulta ca persoana examinata nu este apta sa isi exercite meseria, i se retrage dreptul de practicare a meseriei de artificier sau pirotehnician si i se anuleaza carnetul.
    (6) Efectuarea instructajelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, precum si a celor privind activitatea de prevenire si stingere a incendiilor se face in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.”
   34. La articolul 1251, alineatul (4) se abroga.
   35. Dupa articolul 1251 se introduc cinci noi articole, articolele 1252-1256, cu urmatorul cuprins:
    „Art. 1252. – Operatorii economici care au ca lucratori artificieri sau pirotehnicieni autorizati, precum si artificierii si pirotehnicienii autorizati care isi desfasoara activitatea in mod independent, dar care sunt stabiliti intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European si care efectueaza operatiuni cu explozivi ori articole pirotehnice in regim transnational sau transfrontalier in Romania, au obligatia sa anunte cu 5 zile inainte de desfasurarea activitatilor respective, inclusiv prin intermediul PCU electronic, inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea.
    Art. 1253. – (1) Procedurile si formalitatile de autorizare prevazute in prezentele norme tehnice pot fi indeplinite si prin intermediul PCU electronic, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.
    (2) Prevederile prezentelor norme tehnice referitoare la PCU electronic se aplica in 60 de zile de la data operationalizarii acestuia.
    Art. 1254. – In cazul in care este necesara verificarea legalitatii documentelor depuse in vederea autorizarilor sau notificarilor prevazute de prezenta hotarare, inspectoratul teritorial de munca contacteaza autoritatile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European in cauza, prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (IMI), in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.
    Art. 1255. – Autorizarea artificierilor si pirotehnicienilor, a depozitelor pentru materiile explozive si a serviciilor cu materii explozive este exceptata de la procedura aprobarii tacite, astfel cum aceasta este reglementata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 486/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 1256. – Prevederile privind procedurile si formalitatile de autorizare, precum si autorizarea artificierilor si pirotehnicienilor, reglementate de prezentele norme tehnice, se completeaza cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.”
   36. Capitolul X „Conditiile ce trebuie indeplinite in vederea autorizarii pentru activitatea de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii” se abroga.
   37. In titlul si in cuprinsul hotararii, termenii „pirotehnist” si „pirotehnist pentru focuri de artificii” se inlocuiesc cu termenul „pirotehnician”.
   Art. II. – Hotararea Guvernului nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 479 din 4 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.
    *
    Prezenta hotarare transpune dispozitiile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 376 din 27 decembrie 2006, in domeniul serviciilor cu explozivi de uz civil si articole pirotehnice.
    Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea obligatiilor ce rezulta din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene seria L nr. 204 din 21 iulie 1998, modificata prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iulie 1998, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene seria L nr. 217 din 5 august 1998.

 

    PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
   

                      Contrasemneaza:
                      ---------------
             Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
                      Ioan Nelu Botis
                Ministrul administratiei si internelor,
                    Constantin-Traian Igas
           p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,
                      Karoly Borbely,
                      secretar de stat
                  Ministrul mediului si padurilor,
                      Laszlo Borbely
              Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,
                      Bogdan Manoiu


    Bucuresti, 2 februarie 2011.
    Nr. 95.