PT C 7-2010
1
Anexa nr.4
MINISTERUL ECONOMIEI COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI
Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat
– ISCIR –
PRESCRIPIE TEHNICA
PT C 7-2010
Descarca PDF cu PT C7-2010 Dispozitive de siguranta

PT C 7-2010

4
CAPITOLUL I
GENERALITI
SECIUNEA 1
Scop
Art. 1 (1) Prezenta prescripie tehnic stabilete condiiile i cerinele tehnice pentru
utilizare, verificarea la deschidere/închidere, reparare i reglare i scoatere din uz i casarea
dispozitivelor de siguran pentru dispozitive de siguran.
(2) Prevederile prezentei prescripii tehnice se aplic doar în msura în care nu exist alte
dispoziii specifice (cu acelai obiectiv) în legislaia comunitar de armonizare.
SECIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare
Art. 2 (1) Prevederile prezentei prescripii tehnice se aplic dispozitivelor de siguran
care echipeaz instalaiile/echipamentele sub presiune ce fac obiectul prevederilor
prescripiilor tehnice aplicabile.
(2) Prin „dispozitive de siguran“ se îneleg „supape de siguran i membrane de
rupere”.
Art. 3 (1) Supapele de siguran cu aciune direct sunt:
a) supape de siguran cu arc;
b) supape de siguran cu greutate axial;
c) supape de siguran cu pârghie i contragreutate.
(2) Supapele de siguran cu aciune indirect sunt:
a) supape de siguran pilotate;
b) supape de siguran cu impuls.
(3) Supape de siguran cu aciune mixt sunt:
a) supape de siguran directe cu arc i cu acionare de la distan;
b) supape de siguran cu arc i încrcare suplimentar.
(4) Membranele de rupere din punct de vedere constructiv sunt de urmtoarele tipuri
constructive:
a) membran bombat convenional tensionat;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 261
PT C 7-2010
5
b) membran bombat cu anuri sau rizuri (precrestate tensionate);
c) membran bombat invers (de colaps);
d) membran bombat invers (de colaps) cu anuri sau rizuri;
e) membran multistrat.
Art. 4 Dispozitivele de siguran construite, introduse pe pia i puse în funciune
conform reglementrilor în vigoare la data realizrii lor pot fi reparate, întreinute i exploatate
conform prevederilor prezentei prescripii tehnice.
Art. 5 Prevederile prezentei prescripii tehnice nu se aplic la dispozitivele de siguran
din componena obiectivelor nucleare.
SECIUNEA a 3-a
Referine normative
Art. 6 Prezenta prescripie tehnic face referiri la urmtoarele acte normative:
a) Legea nr. 64/2008, privind funcionarea în condiii de siguran a instalaiilor sub
presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificrile i
completrile ulterioare;
b) Legea nr. 307/2006 privind aprarea împotriva incendiilor, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
c) Legea nr. 319/2006 a securitii i sntii în munc, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
d) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonana Guvernului nr. 39/1998 privind
activitatea de standardizare naional, cu modificrile i completrile ulterioare, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;
e) Hotrârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia
a echipamentelor sub presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404
din 16 mai 2004, cu modificrile i completrile ulterioare;
f) Hotrârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea i funcionarea Inspeciei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu
modificrile i completrile ulterioare;
262 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 7-2010
6
g) Hotrârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea
i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
h) Hotrârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotrâri ale Guvernului
în scopul eliminrii unor dispoziii privind obligativitatea aplicrii standardelor i actualizrii
referirilor la standarde, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22
decembrie 2004;
i) Ordinul Inspectorului de Stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea
Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea
tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombri 2009;
j) Ordinul Inspectorului de Stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la
instalaiile i echipamentele neautorizate sau care nu prezint siguran în funcionare
conform prescripiilor tehnice, Colecia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
k) Ordinul Inspectorului de Stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea
Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009;
SECIUNEA a 4-a
Termeni, definiii i abrevieri
Art. 7 (1) În sensul prezentei prescripii tehnice, termenii i expresiile de mai jos au
urmtoarele semnificaii:
a) accesorii de securitate – dispozitive destinate protejrii echipamentelor sub presiune
împotriva depirii limitelor admise;
b) accident – eveniment fortuit, care întrerupe funcionarea normal a unei/unui
instalaii/echipament, provocând avarii i/sau afectând viaa sau sntatea oamenilor ori
mediul;
c) autoritate competent – orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 263
PT C 7-2010
7
control ori de reglementare în ceea ce privete activitile de servicii, în special autoritile
administrative, precum i ordinele profesionale i asociaiile profesionale sau alte organisme
profesionale care, în exercitarea competenei de autoreglementare, creeaz cadrul legal
pentru accesul la activitile de servicii ori exercitarea acestora;
d) autorizare – activitate de evaluare i atestare efectuat de ctre ISCIR, a competenei
i capabilitii unei persoane fizice sau juridice de a desfura activiti reglementate de
prezenta prescripie tehnic;
e) cerin – orice obligaie, interdicie, condiie sau limitare impus prestatorilor ori
beneficiarilor de servicii, care este prevzut în actele cu caracter normativ sau administrativ
ale autoritilor competente ori care rezult din jurispruden, practici administrative, norme
ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaiilor profesionale ori ale altor
organizaii profesionale, adoptate în exercitarea competenei lor de autoreglementare;
clauzele contractelor colective de munc negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine,
considerate cerine;
f) declaraie de conformitate – procedura prin care productorul sau reprezentantul su
autorizat declar c echipamentul sub presiune introdus pe pia respect toate cerinele
eseniale de securitate aplicabile acestuia;
g) deintor – persoan fizic sau juridic ce deine cu orice titlu o instalaie/echipament
în exploatare;
h) documentaie tehnic – totalitatea documentelor i instruciunilor elaborate conform
prevederilor prescripiilor tehnice, de ctre productor, pentru construirea, montarea,
instalarea, punerea în funciune, realizarea reviziilor, reparaiilor i/sau pentru întreinerea
dispozitivelor de siguran sau, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de ctre
persoane fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activiti în vederea realizrii
sarcinilor specifice ce le revin, documentaia tehnic include, dup caz, descrierea general
a dispozitivelor de siguran, proiectele de execuie, procesul de fabricaie, schemele i
circuitele pentru componentele instalaiilor/echipamentelor, descrieri i explicaii necesare
pentru înelegerea acestor desene i scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele
încercrilor i examinrilor i altele asemenea;
i) instruciuni de utilizare – document scris distribuit deintorului/utilizatorului, privind
exploatarea dispozitivului de siguran, elaborat de productor;
j) încercarea de etaneitate – încercare efectuat pe standul de prob în scopul
verificrii etaneitii dispozitivului de siguran;
264 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 7-2010
8
k) încercarea la presiune hidraulic – încercare efectuat în scopul verificrii
rezistenei dispozitivului de siguran;
l) întreinere – totalitatea operaiunilor, prin care se asigur meninerea dispozitivului de
siguran, în parametrii de funcionare în condiii de siguran;
m) echipamente sub presiune – recipiente, conducte, accesorii de securitate i accesorii
pentru reglarea presiunii. includ, de asemenea, racorduri, cuplaje, elemente de susinere,
urechi pentru ridicare i altele asemenea;
n) fluide – gaze, lichide i vapori în stare pur, precum i amestecuri ale acestora cu
substane solide în stare de suspensie;
o) operator stand de verificare/reglare – personal angajat al persoanei juridice, instruit
pentru efectuarea operaiilor de verificare/reglare a dispozitivelor de siguran;
p) marcare – operaie prin care dispozitivele de siguran sunt marcate vizibil i durabil
pe suprafaa corpului lor sau pe o plac de identificare ataat durabil de corpul lor;
q) persoan juridic – orice entitate constituit potrivit legii naionale precum i cele
constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dac
acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridic;
r) productor – persoana fizic/juridic responsabil pentru realizarea unei
instalaii/echipament în scopul introducerii pe pia i/sau al punerii în funciune, în numele
su, precum i orice persoan fizic/juridic, care construiete, monteaz, instaleaz,
ambaleaz sau eticheteaz o instalaie/echipament în scopul introducerii pe pia i/sau al
punerii în funciune sub nume propriu;
s) presiune maxim admisibil (PS) – presiunea maxim pentru care a fost proiectat
dispozitivul de siguran, aa cum este specificat de productor;
t) punct de lucru – amplasament/spaiu al unei persoane fizice sau juridice,
deinut/înfiinat în condiiile legii, înregistrat la Oficiul Naional al Registrului Comerului,
amplasament/spaiu unde îi desfoar activiti în domeniul ISCIR;
u) registru – orice eviden sau baz de date administrat de o autoritate competent, în
format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaii cu privire la prestatorii de servicii în
general sau prestatorii de servicii autorizai într-un domeniu specific;
v) reparare – ansamblu de lucrri i operaiuni ce se execut prin îndeprtarea
neconformitilor/defeciunilor constatate la o instalaie/echipament, în scopul aducerii
acesteia la parametrii iniiali sau la ali parametrii care asigur funcionarea în condiii de
siguran a acesteia, conform prescripiilor tehnice;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 265
PT C 7-2010
9
w) responsabil cu supravegherea lucrrilor (RSL) – personal tehnic de specialitate
atestat de ISICR, angajat al unei persoane juridice autorizat ISCIR i nominalizat în
autorizaia eliberat de ctre ISCIR, destinat s supravegheze activitile pentru care este
autorizat persoana juridic respectiv, în conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice
specifice;
x) stand de verificare a supapelor de siguran – echipament sub presiune deinut de
o persoan juridic autorizat de ISCIR i utilizat pentru verificarea/reglarea supapelor de
siguran;
y) stat membru – stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European.
(2) În coninutul prezentei prescripii tehnice sunt folosite urmtoarele abrevieri:
a) ISCIR- Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune i
Instalaiilor de Ridicat;
b) RSL – personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrrilor;
c) RSVTI – operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a instalaiilor.
CAPITOLUL II
UTILIZAREA DISPOZITIVELOR DE SIGURAN
SECIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 8 (1) Pentru funcionarea în condiii de siguran, deintorii/utilizatorii asigur,
regimul de supraveghere de ctre operatori RSVTI numii în funcie de numrul i
complexitatea instalaiilor/echipamentelor.
(2) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectueaz în conformitate cu prevederile legale
în vigoare.
Art. 9 (1) Utilizarea dispozitivelor de siguran se efectueaz în conformitate cu
instruciunile proprii de utilizare, precum i cu respectarea instruciunilor de utilizare ale
instalaiei/echipamentului protejat.
(2) Se admite utilizarea dispozitivelor de siguran care sunt însoite de declaraia de
conformitate i documentaia tehnic elaborate de productor.
266 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 7-2010
10
SECIUNEA a 2-a
Utilizarea supapelor de siguran
Art. 10 (1) Supapele de siguran trebuie s lucreze lin sau cu deschidere brusc, fr înepeniri
i fr vibraii duntoare care pot deteriora supapa de siguran sau instalaia.
(2) Ventilul trebuie s se deschid i s se menin la cursa de descrcare ,,hd” i, de asemenea,
s se închid etan, fr bti pe scaun sau pe opritor.
(3) Deschiderea, descrcarea i închiderea supapelor de siguran de uz general trebuie s se
încadreze în urmtoarele limite:
a) abaterea presiunii de reglare ,,a”;
a = ± 0,15 bar, atunci când pr 5 bar;
a = ± 3 % pr , atunci când pr > 5 bar;
b) creterea presiunii la deschidere ,,b1″:
b1 10 %, când pr > 3 bar;
b1 0,5 bar, când pr 3 bar;
c) scderea presiunii la închidere ,,b2″ pentru gaze i vapori:
% b2 15 %, când pr > 3 bar;
b2 0,5 bar, când pr 3 bar;
d) scderea presiunii la închidere ,,b2″ pentru lichide:
2 % b2 20 %, când pr > 3 bar;
b2 0,6 bar, când pr 3 bar.
Art. 11 Pentru supapele de siguran de înalt performan limitele de mai sus vor fi mai
restrânse, dup cum urmeaz:
a) a = ± 3 %, când pr < 23 bar;
b) a = ± 0,7 bar, când pr = 23 ÷ 70 bar;
c) a = ± 1 % pr, atunci când pr > 70 bar;
d) b1 2 %, b1 3 % sau b1 5 %, în funcie de aplicaii i de tipul supapelor de siguran;
e) 2 % b2 10 % sau b2 reglabil în limitele 2 % ÷ 7 %.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 267
PT C 7-2010
11
SECIUNEA a 3-a
Utilizarea membranelor de rupere
Art. 12 Membranele de rupere la care, în urma transportului, manipulrii sau depozitrii
neglijente, au aprut cute, proeminene, deformaii vizibile, zgârieturi sau alte deteriorri
mecanice nu se admit pentru utilizare.
Art. 13 Se respect cu strictee sensul de circulaie marcat pe inelele (holderele) de fixare
i, de asemenea, montarea corect a membranei în dispozitivul de siguran.
Art. 14 La montarea unei noi membrane de rupere pe echipamentul sub presiune se
interzice folosirea inelelor de fixare de la alte membrane.
Art. 15 (1) Dispozitivele de siguran trebuie s fie montate direct pe echipament sau pe
compartimentele pe care le protejeaz, pe cât posibil la partea superioar.
(2) Acestea trebuie s fie astfel amplasate încât s fie protejate împotriva deteriorrilor
posibile din exterior i uor accesibile pentru verificare i înlocuire.
(3) În cazuri speciale, când natura fluidului sau construcia echipamentului/instalaiei nu
permite montarea dispozitivului de siguran direct acesta se poate monta pe racorduri
speciale sau pe conducte de alimentare, cu condiia ca între sistemul protejat i dispozitivul
de siguran s nu existe armturi de închidere.
(4) În cazuri speciale, se poate admite montarea unui robinet de închidere pe conducta
dintre sistemul protejat i dispozitivul de siguran cu condiia ca, atât timp cât sistemul se
afl în funciune, robinetul s fie blocat i sigilat pe poziia „DESCHIS”.
Art. 16 Dac membrana de rupere se monteaz între o supap de siguran i sistemul
protejat, se are în vedere urmtoarele:
a) presiunea de rupere a membranei nu trebuie s depeasc presiunea maxim
admisibil de lucru din echipament/instalaie, la temperatura maxim de lucru;
b) seciunea de scurgere rezultat dup ruperea membranei trebuie s fie cel puin egal
cu seciunea de scurgere a racordului supapei de siguran;
c) ruperea membranei nu trebuie s afecteze în nici un fel funcionarea supapei de
siguran.
268 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 7-2010
12
Art. 17 Racordurile prin intermediul crora se face conectarea dispozitivelor de siguran la
utilajele tehnologice protejate trebuie s fie consolidate i rigidizate.
Art. 18 (1) Dispozitivele de siguran trebuie s fie prevzute cu conducte de evacuare a
fluidului, conduse în locuri în care s nu prezinte pericol pentru oameni, animale i mediul
înconjurtor.
(2) Conductele de evacuare trebuie s fie astfel dimensionate încât la evacuarea fluidului
s nu se creeze o contrapresiune dup dispozitivul de siguran care s micoreze
capacitatea de evacuare a acestora.
(3) Fluidele toxice trebuie s fie fcute inofensive înainte de a fi evacuate prin msuri
specifice legislaiei în vigoare.
(4) Pe conductele de evacuare ale dispozitivelor de siguran este interzis montarea
unor elemente de închidere.
(5) În cazul în care conductele de evacuare sunt conduse la un colector comun, se
monteaz elemente de închidere pe conductele respective înainte de intrarea în colectorul
comun, pentru preîntâmpinarea accidentelor care pot avea loc la instalaiile oprite i legate la
reeaua în funciune i în aceste cazuri, elementele de închidere se blocheaz i sigileaz în
poziia „DESCHIS” pentru instalaiile în funciune i în poziia „ÎNCHIS” pentru instalaiile
oprite.
(6) Conductele de evacuare, suporturile i ancorele acestora trebuie s fie astfel
construite încât s poat rezista în condiii de siguran deplin la solicitrile statice i
dinamice ce pot rezulta în timpul evacurii fluidului.
Art. 19 Montarea dispozitivelor de siguran se face în conformitate cu documentaia
tehnic de însoire a echipamentului sub presiune pe care îl deservete.
Art. 20 Autorizarea în funcionare a instalaiei/echipamentului sub presiune în conformitate
cu prevederile prescripiilor tehnice specifice nu se efectueaz fr existena dispozitivelor de
siguran verificate/reglate, care le deservesc.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 269
PT C 7-2010
13
CAPITOLUL III
VERIFICAREA DISPOZITIVELOR DE SIGURAN
SECIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 21 (1) Verificarea dispozitivelor de siguran se efectueaz de ctre productorul
acestora, de ctre persoane juridice autorizate de ctre ISCIR sau de ctre persoane juridice
autorizate de autoritile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de
autoritile competente din statele membre trebuie s fie înregistrate în Registrul ISCIR al
persoanelor juridice autorizate. Condiiile privind autorizarea de ctre ISCIR a persoanelor
juridice care efectueaz verificarea dispozitivelor de siguran precum i condiiile de
înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripia
tehnic aplicabil. Obligaiile i responsabilitile persoanelor fizice sau juridice sunt
prevzute la capitolul VII din prezenta prescripie tehnic. Pentru serviciile prestate,
productorul dispozitivelor de siguran sau persoana juridic autorizat pentru verificarea
dispozitivelor de siguran, dup caz, trebuie s întocmeasc i s emit o declaraie
întocmit conform modelului din anexa 1.
(2) Verificarea dispozitivelor de siguran se face cu respectarea prevederilor actelor
normative în vigoare.
(3) Cerinele tehnice prevzute în prezentul capitol sunt condiii minime obligatorii
referitoare la verificarea dispozitivelor de siguran.
(4) Toate constatrile referitoare la verificarea dispozitivelor de siguran trebuie
consemnate de ctre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI în proceseverbale
de verificare tehnic, a cror modele, sunt prevzute în anexele 2 i 3.
Art. 22 Verificrile supapelor de siguran const în efectuarea urmtoarelor verificri:
a) verificarea în funcionare la deschidere-închidere;
b) verificarea tehnic periodic.
270 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 7-2010
14
SECIUNEA a 2-a
Verificarea în funcionare la deschidere-închidere a supapelor de siguran
Art. 23 Verificarea în funcionare la deschidere-închidere, se efectueaz în urmtoarele
situaii:
a) atunci când este prevzut în instruciunile de exploatare al echipamentului/instalaiei
deservite;
b) în termen de maxim un an de la punerea/repunerea în funciune a echipamentului/
instalaiei deservite;
c) anual, între verificrile tehnice periodice al echipamentului/instalaiei deservite.
Art. 24 Verificarea în funcionare la deschidere-închidere se efectueaz de ctre persoane juridice
autorizate:
a) pe standuri de verificare la închidere-deschidere;
b) „on-line„ la locul de funcionare, cu echipamente de testare care permit msurarea
presiunii de declanare a supapelor de siguran.
Art. 25 Verificarea în funcionare la deschidere-închidere a supapelor de siguran, în
condiiile art. 24, lit. b) se efectueaz fr deteriorarea sigiliului.
Art. 26 Verificarea la deschidere-închidere a supapelor de siguran const în efectuarea a
trei deschideri-închideri succesive, iar abaterea presiunii de reglare, ,,a”, trebuie s se
încadreze în valorile prevzute la art. 10 respectiv art. 11.
Art. 27 (1) Dac rezultatul verificrii este corespunztor persoana juridic autorizat emite buletin
de verificare a funcionrii la deschidere/închidere conform modelului din anexa 4.
(2) Rezultatele verificrii se înscriu în cartea echipamentului/instalaiei, partea de eviden a
verificrilor.
(3) Dac rezultatul verificrii nu este corespunztor, supapa de siguran se supune
verificrilor tehnice periodice pe un stand de verificare/reglare al unei persoane juridice
autorizate.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 271
PT C 7-2010
15
SECIUNEA a 3-a
Verificarea tehnic periodic a supapelor de siguran
Art. 28 Verificarea tehnic periodic a supapelor de siguran se efectueaz numai pe standuri de
prob ale persoanelor juridice autorizate.
Art. 29 În vederea efecturii verificrii tehnice periodice persoanele juridice autorizate,
execut urmtoarele:
a) verificarea exterioar a supapelor de siguran;
b) revizia tehnic a prilor componente ale supapelor de siguran;
c) încercarea la presiune hidraulic a supapelor de siguran;
d) verificarea etaneitii pentru corpul supapelor de siguran;
e) verificarea reglrii supapelor de siguran;
f) verificarea etaneitii ventilului supapelor de siguran.
Art. 30 (1) Supapele de siguran se supun verificrilor tehnice periodice la scaden conform
intervalelor de timp prevzute pentru verificrile tehnice la scaden ale echipamentelor/instalaiilor
pe care le deservesc, dac productorul nu a prevzut un interval de timp mai mic.
(2) Rezultatele verificrilor/încercrilor tehnice se înscriu de ctre responsabilul cu
supravegherea lucrrilor al persoanelor juridice autorizate, într-un registru de eviden al supapelor
de siguran verificate/reglate, inut la zi i întocmit conform modelului din anexa 5.
(3) Buletinul de verificare/reglare al supapei de siguran, eliberat de persoana juridic
autorizat se anexeaz la cartea echipamentului/instalaiei, partea de eviden a verificrilor.
Art. 31 Dispozitivele de siguran cu membrane de rupere, neavând elemente componente
mobile, nu necesit întreinere ci doar o verificare periodic a integritii acestora, efectuat de ctre
RSVTI al unitii deintoare/utilizatoare de instalaii/echipamente sub presiune pe care acestea le
deservesc.
Art. 32 Membranele de rupere se înlocuiesc în urmtoarele situaii:
a) în toate cazurile de deteriorare constatate;
b) în cazul distrugerii membranei;
c) în cazurile i la intervalele prevzute de proiectant sau de productorului acestora.
272 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 7-2010
16
Art. 33 (1) Verificarea exterioar const în urmtoarele examinri i verificri:
a) examinarea aspectului suprafeei exterioare a supapelor de siguran;
b) verificarea existenei i coninutului marcajelor;
c) verificarea dimensional a acestora.
(2) Verificarea exterioar are drept scop depistarea neconformitilor care nu permit utilizarea
supapelor de siguran.
(3) Supapele de siguran se consider admise la verificarea exterioar dac:
a) sunt marcate vizibil, lizibil i durabil;
b) se constat integritatea sigiliului;
c) suprafeele exterioare nu prezint defecte.
Art. 34 (1) Revizia tehnic a componentelor supapelor de siguran const în examinarea
pieselor componente pentru depistarea eventualelor uzuri.
(2) În cazul în care se constat deficiene, piesele uzate se înlocuiesc cu piese noi care
s respecte specificaiile productorului.
Art. 35 (1) Încercarea la presiune hidraulic se face numai pe standuri de verificare/reglare a
supapelor de siguran ale persoanelor juridice autorizate.
(2) Încercarea se face difereniat asupra prii de intrare în amonte de ventil i asupra prii de
evacuare în aval de ventil.
(3) La supapele de siguran cu carcas neetan se încearc separat partea de intrare i partea
de evacuare a corpului, iar la supapele cu corp deschis fr racord de evacuare se încearc partea
de intrare a corpului.
Art. 36 Presiunea de încercare se stabilete în funcie de presiunea de calcul, inând seama de
urmtoarele cerine:
a) pentru supapele de siguran cu racord de intrare cu flan, presiunea de prob la partea de
intrare va fi cel puin 1,5 x presiunea nominal, dac nu sunt stabilite în documentaia tehnic de
însoire a supapei de siguran;
b) presiunea de prob la partea de evacuare va fi cel puin 1,5 x contrapresiunea maxim, dac
nu sunt stabilite în documentaia tehnic de însoire a supapei de siguran;
c) fluidul utilizat pentru încercarea la presiune hidraulic, durata i temperatura de încercare a
supapei de siguran trebuie s fie în conformitate cu prevederile documentaiei tehnice de însoire a
acesteia;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 273
PT C 7-2010
17
d) în cazul în care documentaia tehnic de însoire nu prevede condiii de efectuare a încercrii
de presiune hidraulic, supapa de siguran va fi probat cu ap la temperatura de maxim 50ºC, timp
de minim 10 minute.
Art. 37 Încercarea la presiune hidraulic se consider reuit dac nu se constat deformaii
vizibile, fisuri, crpturi sau scurgeri de fluid de prob.
Art. 38 RSL sigileaz supapa de siguran, întocmete declaraia conform modelului din anexa 1
pentru lucrrile efectuate i buletinul de verificare/reglare, conform modelului din anexa 4.
Art. 39 (1) Verificarea etaneitii corpului supapelor de siguran se efectueaz la supapele
complet asamblate i cu ventilul deschis.
(2) Etaneitatea se consider acceptat dac, dup 30 minute de meninere a presiunii de prob,
nu sunt semne de scpri vizibile când se încearc cu lichid sau abur i sonore când se încearc cu
aer sau alt gaz.
(3) Pierderile i criteriile de admisibilitate se determin conform documentaiei tehnice de însoire
a supapelor de siguran acolo unde acestea sunt prevzute.
SECIUNEA a 4-a
Verificarea reglrii supapelor de siguran
Art. 40 Verificarea reglrii supapelor de siguran se efectueaz numai pe standuri de
verificare/reglare ale persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea acestor activiti.
Art. 41 Starea fizic a fluidului cu care se efectueaz reglarea pe stand, trebuie s fie aceeai cu
fluidul de lucru al supapei de siguran.
Art. 42 Reglarea se verific prin cel puin 5 deschideri succesive ale supapei de siguran, iar
valorile msurate „a” „b1” „b2” trebuie s se încadreze în limitele prevzute la art. 10 respectiv art. 11.
Art. 43 Dup efectuarea reglrii, responsabilul cu supravegherea lucrrilor, aplic sigiliul pe
supapa de siguran verificat.
274 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 7-2010
18
SECIUNEA a 5-a
Verificarea etaneitii ventilului supapelor de siguran
Art. 44 Verificarea etaneitii ventilelor supapelor de siguran se efectueaz numai pe standuri
de verificare-reglare ale persoanelor juridice autorizate pentru aceste activiti.
Art. 45 Verificarea etaneitii se efectueaz numai dup finalizarea tuturor celorlalte verificri, la o
presiune egal cu 0,9 din presiunea de reglare, având în vedere folosirea unui fluid cu o stare fizic
la fel cu aceea a fluidului de lucru al supapei de siguran.
Art. 46 Verificarea etaneitii ventilului se consider reuit dac dup 30 minute de meninere a
presiunii de prob nu se constat scurgeri ale fluidului de prob.
CAPITOLUL IV
REPARAREA DISPOZITIVELOR DE SIGURAN
SECIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 47 Repararea dispozitivelor de siguran se efectueaz de ctre productorul
acestora, de ctre persoane juridice autorizate de ctre ISCIR sau de ctre persoane juridice
autorizate de autoritile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de
autoritile competente din statele membre trebuie s fie înregistrate în Registrul ISCIR al
persoanelor juridice autorizate. Condiiile privind autorizarea de ctre ISCIR a persoanelor
juridice care efectueaz dispozitivelor de siguran precum i condiiile de înregistrare în
Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripia tehnic
aplicabil. Obligaiile i responsabilitile persoanelor fizice sau juridice sunt prevzute la
capitolul VII din prezenta prescripie tehnic. Pentru serviciile prestate, productorul
dispozitivelor de siguran sau persoana juridic autorizat pentru repararea dispozitivelor de
siguran, dup caz, trebuie s întocmeasc i s emit o declaraie întocmit conform
modelului din anexa 1.
(2) Repararea dispozitivelor de siguran se face cu respectarea prevederilor actelor
normative în vigoare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 275
PT C 7-2010
19
(3) Cerinele tehnice prevzute în prezentul capitol sunt condiii minime obligatorii
referitoare la repararea dispozitivelor de siguran.
(4) Condiiile privind autorizarea persoanelor juridice care efectueaz repararea
dispozitivelor de siguran sunt prevzute în prevederile prescripiei tehnice aplicabile.
(5) Verificarea reparrii se efectueaz de ctre RSL al persoanei juridice autorizate.
SECIUNEA a 2-a
Etapele reparrii supapelor de siguran
Art. 48 (1) Lucrrile de reparare se execut numai la supapele de siguran la care
deintorul/utilizatorul prezint documentaia tehnic a acestora, care s permit identificarea
tuturor datelor tehnice necesare efecturii lucrrilor de reparare.
(2) Lucrrile de reparare se fac în baza unei proceduri de reparare specifice.
(3) Piesele uzate se înlocuiesc obligatoriu cu piese de schimb certificate ca cele utilizate la
execuia supapelor de siguran noi.
Art. 49 (1) Persoana juridic autorizat pentru reparaii rspunde de calitatea reparaiei i emite
declaraia, conform modelului din anexa 1.
(2) Un exemplar din documentaia tehnic utilizat la repararea supapei de siguran trebuie
pstrat la reparator iar un exemplar se anexeaz la cartea instalaiei – partea de eviden a
verificrilor a instalaiei/echipamentului sub presiune pe care o deservete.
Art. 50 Persoanele juridice autorizate pentru repararea dispozitivelor de siguran trebuie s
dein un registru de eviden a supapelor reparate inut la zi, conform modelului din anexa 6 i
opional în format electronic.
Art. 51 Dup repararea supapelor de siguran acestea se supun verificrilor i încercrilor
prevzute la art. 29, de la lit. a) la lit. f).
Art. 52 Determinarea caracteristicilor de „închidere” i „deschidere” se face la cel puin 3 valori ale
presiunii de reglare, dintre care 2 valori sunt limitele domeniului de reglare.
Art. 53 Pentru fiecare valoare a presiunii de reglare se efectueaz cel puin 5 „deschideri/
închideri” succesive msurând valorile presiunilor p1, p2, p3 cursa de descrcare (hd) i se verific
276 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 7-2010
20
dac dispozitivul de siguran funcioneaz lin sau cu deschidere brusc, fr înepeniri i fr vibraii
duntoare care pot deteriora supapa de siguran sau instalaia.
Art. 54 Supapa de siguran trebuie s se deschid, s se menin la cursa de descrcare (hd) i
s se închid etan fr bti pe scaun sau pe opritor.
SECIUNEA a 3-a
Repararea, reglarea i verificarea supapelor de siguran sudate din construcie pe
echipamentele sub presiune
Art. 55 (1) Repararea/verificarea/reglarea i verificarea tehnic periodic a supapelor de
siguran sudate din construcie pe echipamentele sub presiune a cror reglare se
efectueaz direct pe instalaia/echipamentul deservit se face în conformitate cu instruciuni
tehnice specifice care pot cuprinde i instruciuni de reparare, reglare i verificare, fr
tierea i resudarea sau demontarea acestora de pe instalaiile/echipamentele sub presiune
deservite.
(2) Instruciunile tehnice specifice amintite la alin. (1), se întocmesc, pe baza
documentaiei elaborate de productorul echipamentului.
(3) RSL al persoanei juridice autorizate întocmete declaraia, conform anexei 1, pentru lucrrile
efectuate i buletinul de verificare/reglare al supapei, conform anexei 4.
SECIUNEA a 4-a
Concluziile reparrii supapelor de sigurana
Art. 56 Supapa de siguran reparat se reutilizeaz numai pe baza declaraiei pentru
repararea supapei de siguran sau pentru lotul de supape de siguran reparate conform
modelului din anexa 1 i a buletinului de verificare/reglare emis dup verificarea/reglarea
acesteia/acestora de ctre persoana juridic autorizat.
Art. 57 RSL al persoanei juridice autorizate sigileaz supapa de siguran, întocmete declaraia
conform modelului din anexa 1 pentru lucrrile efectuate i buletinul de verificare/reglare, conform
modelului din anexa 4.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 277
PT C 7-2010
21
Art. 58 Un exemplar din documentaia tehnic utilizat la repararea supapei de siguran se
pstreaz la reparator iar un exemplar se anexeaz la cartea instalaiei – partea de eviden a
verificrilor a instalaiei/echipamentului sub presiune pe care o deservete.
CAPITOLUL V
SCOATEREA DIN UZ I CASAREA DISPOZITIVELOR DE SIGURAN
Art. 59 (1) Scoaterea din uz a dispozitivelor de siguran în vederea casrii se face în baza
procesului-verbal încheiat de ctre RSVTI al deintorului/utilizatorului instalaiei/echipamentului
deservit, conform modelului de proces-verbal prezentat în anexa 3.
(2) Procesul-verbal întocmit de RSVTI se anexeaz la cartea instalaiei – partea de eviden a
verificrilor pe care o deservete.
(3) Casarea dispozitivelor de siguran se efectueaz în urmtoarele cazuri:
a) la solicitarea deintorului/utilizatorului;
b) atunci când în urma efecturii unor reparaii se constat deficiene care nu se mai pot elimina;
c) atunci când în urma efecturii verificrilor i încercrilor prevzute la art. 29, de la lit. a) la
lit. f), nu se mai obin rezultate corespunztoare.
Art. 60 Deintorul/utilizatorul dispozitivelor de siguran i RSVTI al deintorului/utilizatorului,
sunt rspunztori pentru utilizarea dispozitivelor de siguran care au fost casate, nu mai corespund
din punct de vedere tehnic, sau nu sunt exploatate corespunztor.
CAPITOLUL VI
ATESTRI I AUTORIZRI
Art. 61 (1) ISCIR autorizeaz persoane juridice pentru urmtoarele activiti:
a) verificarea la deschidere/închidere;
b) reparare i reglare.
(2) ISCIR autorizeaz urmtoarele persoane fizice:
a) RSVTI.
Art. 62 Metodologia de atestare/autorizare/actualizare/extindere a domeniului de autorizare
pentru activitile prevzute la art. 61, precum i condiiile i documentaia necesar sunt
prevzute în prescripiile tehnice i celelalte reglementri aplicabile.
278 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 7-2010
22
Art. 63 Obinerea autorizaiei emise de ISCIR nu absolv persoana fizic sau juridic de
obligaia obinerii tuturor celorlalte autorizaii reglementate de legislaia în vigoare.
CAPITOLUL VII
OBLIGAII I RESPONSABILITI
SECIUNEA 1
Obligaiile i responsabilitile persoanelor juridice autorizate
Art. 64 Persoanele juridice autorizate s efectueze activitile prevzute în prezenta
prescripie tehnic au urmtoarele obligaii i responsabiliti:
a) s cunoasc i s aplice actele normative în domeniu i prescripiile tehnice specifice;
b) s execute lucrrile de verificare/reglare/reparare în conformitate cu documentaia
tehnic de însoire a supapei;
c) s pregteasc i s prezinte toate documentaiile tehnice necesare, în timpul i la
sfâritul lucrrilor de verificare/reglare/reparare;
d) s foloseasc la lucrrile de reparare prin sudare, persoane juridice autorizate de
ISCIR pentru repararea echipamentelor protejate de supapele de siguran;
e) s întocmeasc i s prezinte documentaia tehnic prevzut de prezenta prescripie
tehnic;
f) s întocmeasc i s in la zi un registru de eviden pentru fiecare categorie de
lucrri pentru care au fost autorizai, iar registrele vor fi numerotate i sigilate de ISCIR;
g) pentru agenii economici care au subuniti în teritoriu, va exista pentru fiecare
subunitate un registru de eviden a lucrrilor executate;
h) s ia msuri corespunztoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR,
s-i poat îndeplini în condiii bune sarcinile prevzute i s comunice în scris la ISCIR, în
raza creia îi au sediul, orice schimbare a personalului tehnic respectiv i pân la
definitivarea schimbrii personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucrri care fac
obiectul autorizaiei;
i) s ia msuri corespunztoare astfel ca RSL s-i poat îndeplini în bune condiii
sarcinile prevzute;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 279
PT C 7-2010
23
j) s comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a
RSL; s asigure c personalul nou propus efectueaz activitile specifice numai dup
nominalizarea acestuia de ctre ISCIR;
k) s in evidena supapelor reparare/verificare/reglare în registre al cror modele sunt
prevzute în anexele 5 i 6;
l) s ia msuri corespunztoare astfel ca RSL s-i poat îndeplini în condiii bune
obligaiile i responsabilitile;
m) s desfoare activitatea autorizat conform procedurii operaionale proprii;
n) s aib dotrile tehnice necesare specifice domeniului autorizaiei;
o) s elibereze la finalizarea lucrrilor de reparare/reglare/verificare la deschidere –
închidere declaraia întocmit conform modelului din anexa 1.
SECIUNEA a 2-a
Obligaiile i responsabilitile responsabilului cu supravegherea lucrrilor
Art. 65 Responsabilul cu supravegherea lucrrilor are urmtoarele obligaii i
responsabiliti:
a) s cunoasc legislaia în domeniu, prescripiile tehnice, standardele i normativele
aplicabile;
b) s menioneze în documentaiile întocmite precizrile legate de standardele, codurile
de proiectare i normativele folosite;
c) s completeze la zi registrele de eviden a lucrrilor efectuate;
d) s verifice periodic, cel puin o dat pe an, pregtirea tehnic a personalului de
verificare, reparare i reglare consemnând rezultatele într-un proces-verbal;
e) s urmreasc execuia lucrrilor de verificare, reparare i reglare, din punct de
vedere al respectrii prevederilor prescripiei tehnice i ale documentaiei tehnice;
f) s verifice documentaia tehnic întocmit pentru lucrrile efectuate sub aspectul
respectrii prevederilor prezentei prescripii tehnice;
g) s participe la instruirile periodice organizate de ISCIR;
h) s confirme avizarea documentaiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei
prescripii tehnice, prin aplicarea pe documentaie a tampilei conform modelului de mai jos:
280 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 7-2010
24
*)
Numele i prenumele:
RSL IMSP………………………………………………
Data: Semntura:
*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.
i) s aplice sigiliul pe dispozitivul de siguran.
CAPITOLUL VIII
MSURI ADMINISTRATIVE
Art. 66 (1) Nerespectarea obligaiilor i responsabilitilor de ctre persoanele fizice sau
juridice autorizate sau de ctre personalul tehnic de specialitate atestat, prevzute/prevzut
în prezenta prescripie tehnic precum i în cazul în care condiiile de acordare a autorizaiei
nu mai sunt îndeplinite, se pot aplica urmtoarele msuri administrative, în funcie de natura
acestora cu:
a) avertisment;
b) suspendarea, pe o perioada de pân la 6 luni, a autorizaiei/atestatului
eliberate/eliberat de ctre ISCIR;
c) retragerea autorizaiei/atestatului eliberate/eliberat de ctre ISCIR.
(2) Aplicarea msurilor administrative prevzute la alin. (1) se face cu respectarea
prevederilor legale în vigoare i a principiului proporionalitii.
(3) Aplicarea în termen de 6 luni a dou msuri administrative precizate la alin. (1) lit. a),
atrage suspendarea pe o perioad de pân la 6 luni a autorizaiei/atestatului
eliberate/eliberat de ctre ISCIR.
(4) Aplicarea în termen de un an a dou msuri administrative precizate la alin. (1) lit. b),
atrage retragerea autorizaiei/atestatului eliberate de ctre ISCIR.
(5) Contestarea deciziei de sancionare i modul de reacordare a autorizaiilor/atestatelor
suspendate sau retrase se efectueaz în conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice
aplicabile.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 281
PT C 7-2010
25
CAPITOLUL IX
TARIFE
Art. 67 Pentru activitile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în
conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice, se aplic tarifele stabilite de lista de
tarife ISCIR care reglementeaz acest lucru.
CAPITOLUL X
DISPOZIII FINALE
Art. 68 Documentele care se depun la ISCIR trebuie s fie redactate/traduse în limba
român de ctre un traductor autorizat.
Art. 69 Termenele de soluionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform
prevederilor legale în vigoare.
Art. 70 Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificri tehnice
neprogramate la toate dispozitivele de siguran supuse prevederilor prezentei prescripii
tehnice, precum i asupra modului în care persoanele fizice sau juridice autorizate îi
desfoar activitile reglementate de prezenta prescripie tehnic, luând, dup caz,
msurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.
Art. 71 Autorizaiile eliberate pân la data intrrii în vigoare a prezentei prescripii tehnice
rmân valabile pân la data expirrii acestora.
Art. 72 Pe perioada valabilitii autorizaiei, persoana fizice sau juridice autorizat poate fi
supravegheat de ISCIR privind meninerea capabilitii tehnice de a efectua activitatea
specific pentru care a fost autorizat.
Art. 73 (1) Pentru acordarea de derogri de la prevederile prezentei prescripii tehnice,
persoana solicitant depune la ISCIR urmtoarele:
a) cerere de solicitare cu menionarea derogrii de la prevederile prescripiei tehnice;
b) memoriu justificativ care s cuprind descrierea situaiei (date despre dispozitivul de
siguran, amplasament, deservire), desene, calcule, soluiile compensatorii propuse;
282 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 7-2010
26
c) avize, dup caz, de la productorul dispozitivului de siguran.
(2) Pe baza documentaiei depuse, ISCIR avizeaz sau respinge motivat, în scris,
solicitarea.
Art. 74 Anexele 1-10 fac parte integrant din prezenta prescripie tehnic.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 283
PT C 7-2010
27
ANEXA 1
DECLARAIE DE CONFORMITATE
Nr. ……………………………
Noi, ……………………………………………………………………………………………………………………….,
(denumirea complet a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate)
………………………………………………………………………………………………………………………………,
(sediul)
cu Certificat de înregistrare/Autorizaie nr. …………………………../…………………………………….,
asigurm, garantm i declarm pe propria rspundere c produsul/serviciul
………………………………………………………………………………………………………………………………..
(denumirea, tipul sau modelul, numrul lotului, arjei sau seriei, eventual sursele i numrul
de exemplare)
la care se refer aceast declaraie nu pune în pericol viaa, sntatea, securitatea muncii,
nu produce un impact negativ asupra mediului i este în conformitate cu:
……………………………………………………………………………………………………………………………
(titlul i/sau numrul i data publicrii
documentului/documentelor normativ/normative)
……………………………………………………. ………………………………………………………..
(locul i data emiterii) (numele i prenumele în clar i tampila)
284 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 7-2010
28
ANEXA 2
(model)
Proces-verbal de verificare tehnic
Proces-verbal
de verificare tehnic
nr. ………………
ISCIR
………………………5)…………………….
Adresa………………………………………
………………………………………………
Telefon……………………………………..
Fax…………………………………………..
Încheiat astzi ………………………………..… cu ocazia …………….…… efectuat() în baza prevederilor1)
……………………..………..…………… i .prescripiilor tehnice aplicabile2) ……………………………..,……. la
……………………………………………………………… ………………………………………………………..
tip ………………… cu numrul de fabricaie ……………….… i cartea instalaiei nr. ………..…… având
parametrii ultimei verificri ………………………………………………………………………………………………..
………….…………………………………………………….……….………………………………………………………
Deintorul/Utilizatorul …………………………………….…… din localitatea ………………….…………………..…
str. ………………………… nr. …… jude/sector …………………… CUI ………………/J……….……………………
Verificarea s-a efectuat la ……………………………….………. din localitatea ………………….………………… str.
………………………..……. nr. …….….. jude/sector …….………………….Tel./Fax………………….…………
Subsemnatul3) ……………………………………………………………..………… am constatat urmtoarele:
…………………………………………………………………………..…………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….………..……………………………….………
……………………………………………………………………………..……………………………………….……….…
Am dat urmtoarele dispoziii: …………………………………………………………………………………….……..…
……………………………………………………………………………..…………………………………….……………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………..……………
…………………………………………………………………………..…………………………………..…………………
Dup aceast verificare s-a admis 4) ………………..…………………………………………………….………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………..………..
Scadena urmtoarei verificri se fixeaz la data de ………………………………………………………………………………..
Pentru aceast verificare se pltete suma de ………..………… lei conform PT ……… Anexa ……. Pct………..,
de ctre …………………………… din localitatea ……………………… str. …………………………… nr. ……
jude/sector ……………… în cont …………………………… deschis la Banca/Trezoreria ………………………
filiala …………………………
Am luat la cunotin
Reprezentant Deintor/ Operator responsabil cu Delegatul montatorului,
ISCIR, Utilizator, supravegherea i reparatorului,
verificarea tehnic întreintorului
a instalaiilor, ………………………
…………… ……………………. …….……………… ..…………………….
……………. ……………………. …………………… ……….…………….
___________________
1) Se precizeaz actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind
funcionarea în condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
2) Se precizeaz prescripia tehnic aplicabil care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
3) Funcia, numele i prenumele.
4) Se precizeaz parametrii de funcionare ai instalaiei, funcie de felul (tipul) acesteia.
5) Se precizeaz: ISCIR sau Inspecia teritorial ISCIR ……………..6)………..
6) Localitatea de reedin.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 285
PT C 7-2010
29
ANEXA 3
(model)
Proces-verbal de verificare tehnic pentru RSVTI
ÎMPUTERNICIRE
Inspecia teritorial ISCIR
Nr………………
Proces-verbal
de verificare tehnic
nr. …………….
DEINTOR/UTILIZATOR
…………………………………………….
Adresa…………………………………..
…………………………………………….
Telefon………………………………….
Fax………………………………………
Încheiat astzi …………………..…… cu ocazia ………………………………………… efectuat() în baza
prevederilor1)…………..……………… i a prescripiilor tehnice aplicabile2) ………………………………………….., la
…………………………………………………………………………… tip ………………………..… cu numrul de fabricaie
.…………………………….… i cartea instalaiei nr. …..…………………… având parametrii ultimei
verificri…………………………………………………………………………………………..……………….………………….…
Deintorul/Utilizatorul ………………………………………………..………………… din localitatea ……………………
str. ………….………….….…… nr. ……..… jude/sector …………………… CUI ………………/J………………….
Verificarea s-a efectuat la …………………………………………………… din localitatea ……….………..…………… str.
…………………………. nr. …….….. jude/sector …….…………………. Tel./Fax…………………………………
Subsemnatul3) ………………………….……………..………am constatat urmtoarele: ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Am dat urmtoarele dispoziii: ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dup aceast verificare s-a admis 4) ……………………………………………..…………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Scadena urmtoarei verificri se fixeaz la data de ……………………………………………………………………….
Am luat la cunotin
Operator responsabil cu Deintor/Utilizator, Delegatul montatorului,
supravegherea i reparatorului,
verificarea tehnic întreintorului
a instalaiilor,
……………… ……………………. ..…………………….
___________________
1) Se precizeaz actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind
funcionarea în condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
2) Se precizeaz prescripia tehnic aplicabil, Colecia ISCIR, care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
3) Funcia, numele i prenumele.
4) Se precizeaz parametrii de funcionare ai instalaiei, funcie de felul (tipul) acesteia.
286 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 7-2010
30
ANEXA 4
(model)
Date de identificare persoan juridic autorizat
Autorizaie nr. …………………………………………………..
BULETIN DE VERIFICARE/REGLARE1)
(Verificarea la deschidere – închidere i a presiunii de reglare)
Nr………….din data……………….
În conformitate cu prevederile legale privind rspunderea asumat pentru verificarea/reglarea1) supapei de
siguran tip: …………………, serie de fabricaie/lot: …………………………. anul fabricaiei:
………………….beneficiar………………………………………………………………………..,
supapa de siguran a fost verificat la cel puin 3/51) deschideri succesive, iar valorile msurate se încadreaz
în abaterile menionate la art. 10 din prescripia tehnic PT C 7.
Prin prezentul buletin de verificare/reglare1), garanteaz c supapa de siguran menionat anterior a fost
reparat/verificat/reglat1) i sigilat, având urmtorii parametri
p r1=…………..bar L1/l1=……../………mm/mm G1=…………kg
p r2=…………..bar L2/l2=……../………mm/mm G2=…………kg
a =…………………b1=…………………b2=…………………..pr1=…………………
d0=………………… mm
Director (Manager) Responsabil cu supravegherea
(Numele i prenumele, lucrrilor(RSL)
Semntura i tampila) (Numele i prenumele, semntura i tampila)
– Pentru supap cu arc se completeaz presiunea de reglare p r1.
a – abaterea presiunii de reglare,
b1 – creterea presiunii la deschidere,
b2 – scderea presiunii la închidere.
– Pentru supap simpl cu pârghie i contragreutate se completeaz:
p r1=…………..bar L1/l1=……../………mm/mm G1=…………kg
– Pentru supap dubl cu pârghie i contragreutate se completeaz:
p r1=…………..bar L1/l1=……../………mm/mm G1=…………kg
p r2=…………..bar L2/l2=……../………mm/mm G2=…………kg
L1/l1 – lungimea braului mare /lungimea braului mic
p r1/2 – presiunea de reglare a supapelor de siguran
1) se elimin ceea ce nu corespunde
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 287
PT C 7-2010
31
ANEXA 5
(model)
Registrul
pentru evidena supapelor de siguran verificate/reglate de ctre persoane juridice autorizate de ISCIR
Nr.
crt.
Persoan
juridic
deintoare
Productor
Nr.
fabricaie al
supapei
(lot)/an
fabricaiei
Caracteristicile
tehnice ale
supapei de
siguran (d0, pr)
Numrul
buletinului de
verificare/reglare
i data emiterii
Numele i
prenumele
i
semntura
RSL
Numele i
prenumele i
semntura
executantului
Alte
meniuni
288 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 7-2010
32
ANEXA 6
(model)
Registrul pentru evidena supapelor de siguran reparate de ctre persoanele juridice autorizate de ISCIR
Nr.
crt.
Persoan
juridic
deintoare
Productor Nr. fabricaie al
supapei
(lot) /an fabricaiei
Caracteristicile
tehnice ale supapei
de siguran (d, pr)
Nr. declaraiei
de
conformitate
Numele i
prenumele
i
semntura
RSL
Numele i
prenumele i
semntura
executantului
Alte meniuni
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 289
PT C 7-2010
33
ANEXA 7
(informativ)
Terminologie suplimentar
Nr.
crt.
Termen Simbol Definiie
1 Abaterea presiunii de reglare a
Abaterea maxim a valorii presiunii de deschidere la
deschideri repetate ale supapei fa de presiunea de
reglare.
2
Capacitatea de evacuare
msurat
Gm
Debitul de mas al fluidului de încercare evacuat prin
supap i msurat în timpul încercrii de determinare a
coeficientului experimental de scurgere.
3
Capacitatea de evacuare
teoretic
Gt
Debitul de mas al fluidului de încercare care teoretic poate
fi evacuat prin supap, calculat pentru condiiile de
încercare, fr a lua în considerare pierderile hidraulice în
supap.
4 Capacitatea de evacuare G
Debitul garantat al fluidului de lucru, evacuat prin supap la
presiunea de descrcare corespunztoare presiunii de
reglare.
5
Coeficient de corecie a
presiunii de reglare funcie de
temperatur
Krt
Raportul între presiunea de reglare pe stand i presiunea de
declanare în instalaie, în aceleai condiii de
contrapresiune.
6
Coeficient experimental de
scurgere
e
Raportul între capacitatea de evacuare msurat i
capacitatea de evacuare teoretic, determinat prin încercri.
7 Coeficient de scurgere atestat
Coeficientul de scurgere pe baza cruia se face calculul de
alegere a unei supape de siguran. Valoarea acestuia se
stabilete la evaluarea conformitii i reprezint, de regul,
90% din coeficientul de scurgere experimental.
8 Contrapresiune la deschidere pc1
Contrapresiunea existent la partea de ieire a corpului
supapei, înainte de deschiderea acesteia.
9 Contrapresiune pc
Presiunea manometric msurat imediat în amonte de
supap.
10 Contrapresiune la descrcare pc2
Contrapresiunea maxim creat în timpul descrcrii
supapei.
11 Contrapresiunea maxim pcmax
Valoarea maxim a contrapresiunii la care poate funciona
supapa.
12
Creterea contrapresiunii la
descrcare
b3
Diferena între contrapresiunea la descrcare i
contrapresiunea la deschidere, exprimat procentual în
raport cu presiunea de reglare.
290 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 7-2010
34
ANEXA 7 (continuare)
13
Creterea presiunii la
deschidere
b1
Diferena între presiunea de descrcare i presiunea de
deschidere, exprimat procentual în raport cu presiunea
de reglare.
14 Cursa h
Drumul parcurs de ventil dup desprinderea acestuia de
pe scaun.
15 Cursa de descrcare hd
Cursa la care, în condiii de funcionare se termin
procesul de deschidere a supapei. Procesul de
deschidere se consider terminat:
1) în momentul când ventilul ajunge la cursa limit (hd=hc),
dac la cursa limit b1 limita admis;
2) în momentul când se realizeaz b1=limita admis, dac
hd < hc.
16 Cursa limit hc Cursa maxim limitat prin construcia supapei.
17 Diametrul minim de scurgere d
Diametrul interior minim în orice seciune perpendicular
pe axa scaunului, în dreptul sau înaintea acestuia.
18 Diametrul nominal DN Diametrul nominal al racordului de intrare al supapei.
19
Domeniul de reglare a
presiunii de deschidere

Limitele valorii presiunii de deschidere între care supapa
poate fi reglat pentru deschidere.
20 Fluid de încercare –
Fluidul cu care se admite a se efectua una din încercrile
prevzute de prezenta prescripie tehnic.
21 Fluid de lucru – Fluidul cu care poate funciona supapa.
22 Presiunea de deschidere p1
Presiunea de lucru la care supapa începe s se deschid.
Se consider c supapa începe s se deschid în
momentul în care cursa are o valoare msurabil sau
când efectul produs de deschidere este sesizat, fiind
diferit de efectul produs de neetaneitatea ventilului pe
scaun.
23 Presiunea de declanare pL1
Presiunea de deschidere a unei supape în condiiile de
funcionare ale instalaiei. Aceasta difer de presiunea de
reglare, fiind influenat de contrapresiunea la deschidere
i de temperatura fluidului de lucru.
24 Presiunea de descrcare p2
Presiunea de lucru la care se termin procesul de
deschidere al supapei.
25 Presiunea de închidere p3
Presiunea de lucru la care, dup o deschidere la cursa de
descrcare, supapa se închide etan.
26 Presiunea de lucru pL
Presiunea manometric msurat imediat în aval de
supap.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 291
PT C 7-2010
35
ANEXA 7 (continuare)
27 Presiunea de lucru maxim pLmax
Presiunea de lucru maxim la care poate funciona
supapa pe timp nelimitat, la temperatura de lucru a
fluidului, în condiiile prevzute de STAS 2250 sau de
documentaia de execuie a supapei.
28 Presiunea nominal PN
Presiunea de lucru maxim admisibil exprimat în bar la
temperatura de 200°C, în condiiile prevzute în STAS
2250. Aceasta este o mrime convenional care
constituie un criteriu de clasificare a supapelor, precum i
baza calculului de rezisten al supapei.
29 Presiunea de reglare pr
Presiunea de deschidere la temperatura ambiant i la
funcionare fr contrapresiune la deschidere, prestabilit
prin reglare i marcat pe supap.
30
Scderea presiunii la
închidere
b2
Diferena între presiunea de deschidere i presiunea de
închidere, exprimat procentual în raport cu presiunea de
reglare.
31 Seciunea lateral –
Aria minim neobturat format între ventil i scaun când
ventilul este ridicat la cursa de descrcare.
32 Seciunea de scurgere A
Aria minim a orificiului supapei în orice seciune
perpendicular pe axa scaunului, în dreptul acestuia sau
în amonte de acesta.
33 Supap de descrcare –
Armtur destinat instalaiilor sub presiune care fr
aportul altei energii decât cea a fluidului de lucru se
deschide automat i descarc, într-un circuit secundar,
surplusul de fluid din circuitul principal al instalaiei.
Supapele de descrcare nu fac obiectul prescripiei
tehnice PT C 7-2009. Se asimileaz supapelor de
descrcare i supapele de siguran care protejeaz
instalaiile sub presiune care nu sunt supuse
supravegherii din partea ISCIR.
34 Supap de siguran –
Armtur destinat instalaiilor sub presiune care fr
aportul altei energii decât cea a fluidului de lucru se
deschide automat i descarc o cantitate de fluid astfel
încât s se previn depirea accidental a presiunii
maxime admisibile a instalaiei. Dup restabilirea
condiiilor normale de presiune, supapa se închide
automat întrerupând descrcarea în continuare a fluidului
din instalaia sub presiune.
292 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 7-2010
36
ANEXA 7 (continuare)
35
Supap de siguran cu
aciune direct

Supap de siguran care este acionat direct de fluidul
de lucru prin fora de deschidere exercitat de acesta
asupra ventilului, creia i se opune o for de închidere
exercitat de o greutate, de un resort sau de o de pârghie
cu contragreutate.
36 Supap de siguran pilotat –
Supap de siguran cu aciune indirect comandat de o
supap cu aciune direct (supap pilot).
37
Supap de siguran cu
impuls

Supap de siguran cu aciune indirect comandat de la
distan de aparate care sesizeaz presiunea în diferite
puncte ale instalaiei i transmit un impuls de comand la
atingerea presiunii de reglare.
38
Supap de siguran cu
aciune indirect

Supap de siguran a crei funcionare este comandat
de un dispozitiv automat acionat de fluidul de lucru.
39
Supap de siguran cu
deschidere brusc

Supap de siguran care dup declanare se deschide
brusc pân la cursa de descrcare.
40
Supap de siguran cu
deschidere complet

Supap de siguran care la cursa de descrcare asigur
o seciune lateral mai mare decât sau cel puin egal cu
seciunea de scurgere.
41
Supap de siguran cu
deschidere incomplet

Supap de siguran care la cursa de descrcare are o
seciune lateral mai mic decât seciunea de scurgere.
42
Supap de siguran cu
deschidere proporional

Supap de siguran la care deschiderea se face
progresiv pe msur ce crete presiunea. Cursa acestor
supape crete aproximativ proporional cu depirea
presiunii de reglare.
43
Supap de siguran
deschis

Supap de siguran fr racord de evacuare, la care
evacuarea se face direct în atmosfer.
44
Supap de siguran
echilibrat

Supap de siguran la care presiunea de deschidere nu
este influenat de valoarea contrapresiunii la deschidere
(de exemplu: supape cu burduf sau cu piston).
45 Supap de siguran etan –
Supap de siguran la care spaiul din aval de ventil este
etan.
46 Supap de siguran închis –
Supap de siguran la care evacuarea fluidului se face
printr-un racord.
47
Supap de siguran cu
încrcare suplimentar

Supap de siguran cu aciune direct la care fora de
etanare este mrit prin intermediul unei încrcri
suplimentare controlate prin acionare indirect.
48
Supap de siguran
neetan

Supap de siguran la care spaiul supapei din aval de
ventil este neetan.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 293
PT C 7-2010
37
ANEXA 7 (sfârit)
49 Temperatura de lucru tL
Temperatura fluidului din instalaia sub presiune în
amonte de supap.
50
Temperatura de lucru
maxim
tLmax
Temperatura maxim admis de lucru la care supapa
poate funciona pe timp nelimitat.
51 Temperatura de lucru minim tLmin
Temperatura minim admis de lucru la care supapa
poate funciona pe timp nelimitat.
294 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 7-2010
38
ANEXA 8
(Informativ)
Simboluri, uniti de msur i relaii de calcul
Simbol
Unitate
de
msur
Termen Relaie de calcul
a bar Abaterea presiunii de reglare • La livrare:
a=p1 max – pr sau a=p1 min – pr
• La încercri funcionale:
2
p p
a 1max 1min 
 
A mm2 Seciunea de scurgere
4
A n.d
2

b1 % Creterea presiunii la deschidere
100
p
p p
b
r
2max r
1 .


bar b1 = p2 max – pr (la pr < 3 bar)
b2 % Scderea presiunii la închidere
.100
p
p p
b
r
r 3min
2


bar b2 = p r–p3 min (la pr < 3 bar)
b3 % Creterea contrapresiunii la descrcare
.100
p
p p
b
r
c2 c1
3


c N/mm Constanta de elasticitate a arcului sau a
sistemului elastic „arc + burduf metalic”

d mm Diametrul minim de scurgere –
DN mm Diametrul nominal –
G kg/h Capacitatea de evacuare
Gm kg/h Capacitatea de evacuare msurat
Gt kg/h Capacitatea de evacuare teoretic • Pentru gaze :
Gt=509.
.A.
R.(t 273)
p p
i
i b


• Pentru vapori :
Gt=1,61.
.A.
v
p p
i
i b 
• Pentru lichide :
Gt 1,61.A. p.(pi pe )
hc mm Cursa limit –
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 295
PT C 7-2010
39
ANEXA 8 (continuare)
hd Mm Cursa de descrcare –
k – Coeficientul adiabatic al fluidului
c
c
v
p k 
krt – Coeficientul de corecie al presiunii de
reglare funcie de temperatur p
p
k
LI
r
rt 
de regul krt=1
K – Coeficientul de similitudine pentru arcuri de
supape de siguran c
1) d K (pr 
Kmin – Coeficientul de similitudine corespunztor
limitei inferioare a domeniului de reglare a
arcului
c
1) d Kmin (pmin 
Kmax – Coeficientul de similitudine corespunztor
limitei inferioare a domeniului de reglare a
arcului
c
1) d Kmax (pmax 
M kg/kmol Masa molar Valori conform anexei 10
P1 bar Presiunea de deschidere –
p1max
i p1min
bar Valoarea maxim, respectiv minim a
presiunii de deschidere msurat la 5
deschideri-închideri succesive. La supapele
de siguran echilibrate este valoarea
maxim, respectiv minim msurat la cele
5 deschideri-închideri efectuate fr
contrapresiune la deschidere.

P2 bar Presiunea de descrcare –
p2max bar Valoarea maxim a presiunii de descrcare
msurat la 5 deschideri succesive. La
supapele de siguran echilibrate este
valoarea maxim msurat la toate
deschiderile efectuate cu sau fr
contrapresiune la deschidere.

p3 bar Presiunea de închidere –
p3min bar Valoarea minim a presiunii de închidere
msurat la 5 deschideri-închideri
succesive. La supapele de siguran
echilibrate este valoarea minim msurat
la toate deschiderile efectuate cu sau fr
contrapresiune la deschidere.

296 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 7-2010
40
ANEXA 8 (continuare)
pb bar Presiunea barometric –
pc1 bar Contrapresiunea la deschidere –
pc2 bar Contrapresiunea la descrcare –
pcmax bar Contrapresiunea maxim –
pe bar Contrapresiunea msurat în timpul
determinrii lui e

pi bar Presiunea de lucru msurat în timpul
determinrii lui e

pL bar Presiunea de lucru –
pL1 bar Presiunea de declanare • La supape neechilibrate:
p
k
p
p c1
rt
r
LI 
• La supape echilibrate:
k
p
p
rt
r
LI 
pLmax bar Presiunea de lucru maxim –
PN bar Presiunea nominal –
pr bar Presiunea de reglare La încercri funcionale:
2
p p
p 1max 1min
r


prmax i
prmin
bar Limitele domeniului de reglare a unui arc –
Q l/min Debitul maxim de lichid necesar a fi evacuat
de supapa de siguran

Qm kg/h Debitul de mas maxim necesar a fi
evacuat de supapa de siguran

R J/kg.K Constanta gazului
ti
0C Temperatura fluidului la intrarea în supapa
de siguran în timpul determinrii lui e

tL
0C Temperatura de lucru –
tLmax i
tLmin
0C Temperatura de lucru maxim i minim –
Vi m3/kg Volumul specific al fluidului de încercare la
presiunea pi +pb i la temperatura t

Coeficientul de scurgere atestat De regul = 0,9 e
e Coeficient de scurgere experimental
G
 G
t
m
e 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 297
PT C 7-2010
41
ANEXA 8 (continuare)
Raportul presiunilor absolute dup i înainte
de supapa de siguran
• La încercri funcionale:
p p
p p

i b
e b• La funcionare în instalaie:
p
p 1
 e2 

cr Raportul critic
]
k 1
 [ 2 k 1
k
cr 
 
Coeficientul în relaia debitului • Pentru cr:
k 1
k
]
k 1
 .[ 2 k 1
k
max 
 
• Pentru > cr:
( )
k 1
 k k
k 1
k
2  kg/m3 Densitatea lichidului –
298 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 7-2010
42
ANEXA 9
(informativ)
Relaii de calcul pentru alegerea supapelor de siguran
9.1 Seciunea de scurgere aleas A
9.1.1 Pentru gaze:
M
273
. Z
P
.
a.
A 0,1792 Q tm Lmax 
 (mm2)
unde:
P = presiunea absolut de descrcare (bar)
De regul: P=1,1pr+1 (bar)
Z = coeficient de corecie pentru gaze reale; acoperitor Z = 1
9.1.2 Pentru vapori :
P
.Q . V
a.
A 0,6211 L
m (mm2)
unde:
VL = volumul specific al vaporilor la presiunea P i la temperatura.
9.1.3 Pentru abur saturat:
.P
A 1,905.
Q m (mm2)
9.1.4 Pentru lichide (cu vâscozitate < 5 cSt):
.P
.

A 0,6211
Q m (mm2)
sau
P
.Q. 

A 0,03727 (mm2)
unde:
P = cderea de presiune în supapa de siguran în timpul descrcrii (bar)
De regul: P = 1,1.pr–pc2 (bar)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 299
PT C 7-2010
43
ANEXA 9 (continuare)
9.2 Capacitatea de evacuare garantat G
9.2.1 Pentru gaze :
G = 5,58. . .A.P.
273
Z M
tLmax 
(kg/h)
9.2.2 Pentru vapori:
G = 1,61. .
. A.
V
P
L
(kg/h)
9.2.3 Pentru abur saturat :
G = 0,525. . A . P (kg/h)
9.2.4 Pentru lichide (cu vâscozitate < 5 cSt):
G = 1,61. .A. .P (kg/h)
300 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 7-2010
44
ANEXA 10
(informativ)
Proprietile unor fluide
10.1 Gaze
Tabelul 1
Nr.
crt.
Denumirea
gazului
Formula
chimic
Masa
molar M
(kg/kmol)
Densitatea 
la 00C i
760 mmHg
(kg/m3)
Constanta
gazului, R
k=cp/cv cr max
1 Acetilena C2H2 26,04 1,1709 319,559 1,23 0,559 0,463
2 Acid bromhidric HBr 80,924 3,6440 102,872 1,36 0,535 0,479
3 Acid clorhidric HCl 36,465 1,6391 228,005 1,42 0,525 0,487
4 Acid iodhidric HI 127,93 5,7890 65,116 1,40 0,528 0,484
5 Aer 28,96 1,2928 187,041 1,40 0,528 0,484
6 Amoniac NH3 17,031 0,7714 488,175 1,32 0,542 0,474
7 Argon Ar 39,944 1,7839 208,195 1,67 0,487 0,514
8 Azot N2 28,016 1,2505 296,749 1,40 0,528 0,484
9 Dioxid de carbon CO2 44,01 1,9748 188,778 1,31 0,544 0,472
10 Dioxid de sulf SO2 64,06 2,9263 129,840 1,40 0,528 0,484
11 i-butan C4H10 58,12 2,6680 143,177 – – –
12 n-butan C4H10 58,12 2,7030 143,177 1,11 0,583 0,446
13 Clor Cl2 70,914 3,2200 117,288 1,34 0,539 0,477
14 Clorur de metil CH3Cl 50,49 2,3070 164,752 1,20 0,565 0,459
15 Clorur de nitrosil NOCl 65,465 2,9919 126,800 – – –
16 Cianogen, dicianur C2N2 52,04 2,3200 162,790 1,26 0,553 0,467
17 Difluordiclormetan CF2Cl2 20,92 5,0830 68,771 1,14 0,576 0,450
18 Etan C2H6 30,07 1,3560 276,744 1,22 0,561 0,461
19 Eter dimetilic C2H6O 46,07 2,1097 180,442 1,11 0,583 0,446
20 Etilen C2H4 28,05 1,2605 296,651 1,24 0,557 0,464
21 Fluor F2 38,00 1,6950 218,688 – – –
22 Fluorur de metil CH3F 34,03 1,3450 244,284 – – –
23 Heliu He 4,002 0,1785 2079,010 1,66 0,488 0,513
24 Hidrogen H2 2,0156 0,08987 4121,735 1,41 0,527 0,485
25 Hidrogen arseniat H3As 77,93 3,4800 106,892 – – –
26 Hidrogen fosfat PH3 34,04 1,5300 244,186 – – –
27 Hidrogen sulfurat H2S 34,08 1,5392 244,186 1,30 0,546 0,472
28 Kripton Kr 83,70 3,7400 100,322 1,68 0,485 0,515
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 301
PT C 7-2010
45
ANEXA 10 (continuare)
29 Metan CH4 16,04 0,7168 518,722 1,30 0,546 0,472
30 Metilamin CH5N 31,06 1,3900 267,722 – – –
31 Neon Ne 20,183 0,8999 411,683 1,67 0,487 0,514
32 Monooxid de azot NO 30,008 1,3402 277,136 1,40 0,528 0,484
33 Monooxid de carbon CO 28,01 1,2500 296,945 1,40 0,528 0,484
34 Oxigen O2 32,00 1,42895 259,778 1,40 0,528 0,484
35 Oxisulfur de carbon COS 60,07 2,7200 139,254 – – –
36 Ozon O3 48,00 2,2200 173,382 1,29 0,548 0,471
37 Propan C3H8 44,09 2,0190 188,778 1,14 0,576 0,450
38 Propilen C3H6 42,08 1,9150 197,996 – – –
39 Protoxid de azot N2O 44,016 1,9780 188,876 1,31 0,544 0,473
40 Xenon Xe 131,3 5,8900 63,841 1,66 0,488 0,513
OBSERVAIE: Atunci când k este necunoscut, se consider acoperitor k=1,01 (a se vedea tabelul 2 poz. 5 de la pct.
10.2).
10.2 Vapori
Tabelul 2
Nr.
crt.
Denumire K cr max
1 Abur saturat uscat 1,14 0,576 0,450
2 Abur supraînclzit 1,30 0,546 0,473
3 Difil 1,05 0,596 0,437
4 Freon 1,10 0,585 0,444
5 Vapori cu k necunoscut 1,01 0,604 0,430
302 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010