PT C 8-2010
1
Anexa nr.5
MINISTERUL ECONOMIEI COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI
Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat
– ISCIR –

Descarca PDF cu PT C8-2010 Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate

Indicativ: PT C 8-2010 Ediia 1
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 303
PT C 8-2010
4
CAPITOLUL I
GENERALITI
SECIUNEA 1
Scop
Art. 1 (1) Prezenta prescripie tehnic stabilete condiiile i cerinele tehnice pentru
instalarea, montarea, autorizarea funcionrii, exploatarea, verificarea tehnic periodic,
întreinerea, repararea, verificri tehnice în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter
tehnic pentru instalaiile GPL.
(2) Prevederile prezentei prescripii tehnice se aplic doar în msura în care nu exist alte
dispoziii specifice (cu acelai obiectiv) în legislaia comunitar de armonizare.
SECIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare
Art. 2 Prevederile prezentei prescripii tehnice se aplic urmtoarelor categorii de instalaii
de distribuie GPL:
a) instalaii de distribuie GPL la autovehicule, tip SKID (monobloc);
NOT: Instalaiile de distribuie GPL la autovehicule, tip SKID (monobloc), construite dup
01.01.2004, data intrrii în vigoare a Hotrârii Guvernului nr. 752/2002, abrogat ulterior de
Hotrârea Guvernului nr. 584/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, poart marcaj
de conformitate „CE”, iar dup introducerea pe pia se supun legislaiei naionale; pentru
aceste instalaii prezenta prescripie tehnic se aplic pentru activitile (exclusiv montarea)
care se efectueaz dup introducerea pe pia.
b) instalaii de distribuie GPL la autovehicule, montate la locul de funcionare;
c) instalaii de distribuie GPL la consumatori casnici i/sau industriali, montate la locul de
funcionare.
NOT: Instalaiile de distribuie GPL de la lit. b) i c) sunt construite din subansambluri i
pri componente care fac obiectul Hotrârii Guvernului nr. 584/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare, i care se monteaz la locul de funcionare; subansamblurile poart
marcaj de conformitate „CE” iar lucrrile de montare care se efectueaz la locul de
funcionare (sub responsabilitatea utilizatorului) se supun legislaiei naionale, pentru
ansamblul final neaplicându-se marcaj de conformitate; pentru aceste instalaii prezenta
304 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
5
prescripie tehnic se aplic pentru activitile (inclusiv montarea) care se efectueaz dup
introducerea pe pia a subansamblurilor.
Art. 3 Recipientele sub presiune din componena instalaiilor GPL se pot instala:
a) suprateran;
b) suprateran acoperit cu pmânt sau nisip;
c) subteran acoperit cu pmânt sau nisip.
Art. 4 (1) Instalaiile GPL i echipamentele din componena acestora trebuie s
corespund condiiilor climaterice din România, dup cum urmeaz:
a) temperatura maxim admisibil de lucru: + 50ºC;
b) temperatura minim admisibil de lucru: între – 40ºC i – 20ºC.
(2) În cazul în care temperatura maxim admisibil de lucru declarat de documentaia
recipientelor din componena instalaiilor de distribuie GPL are valoarea + 40ºC, prin
documentaia tehnic de instalare/documentaia tehnic preliminar de montare, trebuie
prevzute msuri compensatorii prin care s se evite în timpul funcionrii depirea acestei
temperaturi.
Art. 5 Prezenta prescripie tehnic nu se aplic instalaiilor GPL (recipientele i conductele
aferente) din cadrul liniilor tehnologice de producere a GPL i depozitelor industriale; aceste
instalaii sunt supuse prevederilor prescripiilor tehnice specifice.
SECIUNEA a 3-a
Referine normative
Art. 6 Prezenta prescripie tehnic face referiri la urmtoarele acte normative:
a) Legea nr. 64/2008, privind funcionarea în condiii de siguran a instalaiilor sub
presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificrile i
completrile ulterioare;
b) Legea nr. 307/2006 privind aprarea împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
c) Legea nr. 319/2006 a securitii i sntii în munc, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 305
PT C 8-2010
6
d) Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 95/1999 privind
calitatea lucrrilor de montaj pentru utilaje, echipamente i instalaii tehnologice industriale,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;
e) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonana Guvernului nr. 39/1998 privind
activitatea de standardizare naional, cu modificrile i completrile ulterioare, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;
f) Hotrârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a
echipamentelor sub presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din
16 mai 2004, cu modificrile i completrile ulterioare;
g) Hotrârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea i funcionarea Inspeciei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu
modificrile i completrile ulterioare;
h) Hotrârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea
i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
i) Hotrârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotrâri ale Guvernului în
scopul eliminrii unor dispoziii privind obligativitatea aplicrii standardelor i actualizrii
referirilor la standarde, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22
decembrie 2004;
j) Ordinul Inspectorului de Stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea
Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea
tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombri 2009;
k) Ordinul Inspectorului de Stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la
instalaiile i echipamentele neautorizate sau care nu prezint siguran în funcionare
conform prescripiilor tehnice, Colecia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
l) Ordinul Inspectorului de Stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea
Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009;
306 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
7
SECIUNEA a 4-a
Termeni, definiii i abrevieri
Art. 7 (1) În sensul prezentei prescripii tehnice, termenii i expresiile de mai jos au
urmtoarele semnificaii:
a) acceptare – aciunea prin care se admite i se d un acord scris privind folosirea unor
materiale, proceduri i altele în baza unor verificri preliminare i în conformitate cu
prevederile prezentei prescripii tehnice;
b) accident – evenimentul fortuit, care întrerupe funcionarea normal a unei/unui
instalaii/echipament, provocând avarii i/sau afectând viaa sau sntatea oamenilor ori
mediul;
c) ansamblu – grup de echipamente sub presiune, pe care productorul le asambleaz
pentru a constitui o unitate integrat i funcional;
d) autoritate competent – orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de
control ori de reglementare în ceea ce privete activitile de servicii, în special autoritile
administrative, precum i ordinele profesionale i asociaiile profesionale sau alte organisme
profesionale care, în exercitarea competenei de autoreglementare, creeaz cadrul legal
pentru accesul la activitile de servicii ori exercitarea acestora;
e) autorizare – activitatea de evaluare i atestare, efectuat de ctre ISCIR, a
competenei i capabilitii unei persoane fizice sau juridice de a desfura o activitate
specific, prevzut de prescripia tehnic;
f) autorizarea funcionrii – acordul emis de ISCIR pentru deintorii/utilizatorii de
instalaii/echipamente, dup caz, stabilit prin prezenta prescripie, în scopul atestrii faptului
c o/un instalaie/echipament îndeplinete toate condiiile i cerinele pentru a fi
utilizat/utilizat în condiii de siguran;
g) autorizaie – document emis de ISCIR prin care se acord persoanelor fizice sau
juridice dreptul de a desfura activiti reglementate de prezenta prescripie tehnic;
h) avarie – deteriorare produs la o/un instalaie/echipament, care scoate din funciune
pe aceasta/acesta;
i) aviz obligatoriu de instalare – acordul emis de ISCIR pentru deintorii/utilizatorii de
instalaii/echipamente, dup caz, ca urmare a verificrii condiiilor de montare/instalare
conform prescripiilor tehnice, pe baza cruia pot începe lucrrile de montare/instalare;
j) cerin – orice obligaie, interdicie, condiie sau limitare impus prestatorilor ori
beneficiarilor de servicii, care este prevzut în actele cu caracter normativ sau administrativ
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 307
PT C 8-2010
8
ale autoritilor competente ori care rezult din jurispruden, practici administrative, norme
ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaiilor profesionale ori ale altor
organizaii profesionale, adoptate în exercitarea competenei lor de autoreglementare;
clauzele contractelor colective de munc negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine,
considerate cerine;
k) conducte – pri componente de conduct destinate pentru transportul fluidelor atunci
când sunt montate împreun pentru a fi integrate într-un sistem sub presiune. Conductele
includ în special o eav sau sisteme de evi, tuburi, fitinguri, compensatoare de dilatare,
furtunuri i alte componente sub presiune, dup caz;
l) deintor – persoan fizic sau juridic care deine sub orice titlu o/un
instalaie/echipament în exploatare;
m) documentaie tehnic – totalitatea documentelor i instruciunilor elaborate conform
prevederilor prescripiilor tehnice, de ctre productor, pentru construirea, montarea,
instalarea, punerea în funciune, realizarea reviziilor, reparaiilor i/sau pentru întreinerea
instalaiilor/echipamentelor sau, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de ctre
persoane fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activiti în vederea realizrii
sarcinilor specifice ce le revin; documentaia tehnic include, dup caz, descrierea general
a instalaiei/echipamentului, proiectele de execuie, procesul de fabricaie i schemele
componentelor, subansamblelor i circuitelor, descrieri i explicaii necesare pentru
înelegerea acestor desene i scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele
încercrilor i examinrilor i altele asemenea;
n) echipamente sub presiune – recipiente, conducte, accesorii de securitate i accesorii
sub presiune. Echipamentele sub presiune includ, dup caz, elemente fixate la prile
solicitate la presiune, cum sunt flane, racorduri, cuplaje, elemente de susinere, urechi
pentru ridicare i altele asemenea;
o) expert ISCIR – persoan fizic autorizat de ISCIR, pe baza evalurii capabilitii i
competenei sale, în scopul realizrii sarcini specifice;
p) expertiz tehnic – investigare/examinare cu caracter tehnic a unei/unui
instalaii/echipament;
q) instalare – activitate de fixare/amplasare a unei/unui instalaii/echipament la locul
utilizrii i/sau de conectare a acesteia/acestuia la alte instalaii sau echipamente, în vederea
asigurrii condiiilor de funcionare;
308 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
9
r) instalaie GPL de distribuie la consumatori casnici i/sau industriali – ansamblu
compus din recipient/recipiente i conductele aferente pân la limita de cuplare la
consumator;
s) instalaie GPL de distribuie la autovehicule tip SKID (monobloc) – ansamblu
compus din recipient/recipiente i conductele aferente pân la, i inclusiv, pistolul de
alimentare al pompei de distribuie, montat pe acelai cadru;
t) instalaie GPL de distribuie la autovehicule cu pomp de distribuie la distan –
ansamblu compus din recipient/recipiente i conductele aferente pân la, i inclusiv, pistolul
de alimentare al pompei de distribuie, montat la locul de funcionare;
u) instruciuni de utilizare (exploatare) – instruciuni tehnice care cuprind informaii
privind montarea, instalarea, punerea în funciune, exploatarea, întreinerea i altele
asemenea a instalaiilor/echipamentelor, elaborate de productor i care sunt distribuite
deintorului instalaiilor/echipamentelor;
v) introducere pe pia – aciunea de a face disponibil/disponibil, pentru prima dat,
contra cost sau gratuit, o/un instalaie/echipament în vederea distribuirii i/sau utilizrii;
w) întreinere – totalitatea operaiunilor prin care se asigur meninerea instalaiei/
echipamentului, în parametrii de funcionare în condiii de siguran;
x) montare – activitate de îmbinare a componentelor unei instalaii/echipament, conform
documentaiei tehnice, în vederea funcionrii acesteia/acestuia;
y) operator instalaii îmbuteliere GPL – persoan specializat i atestat de ctre
ISCIR pentru efectuarea operaiilor de umplere a instalaiilor de alimentare cu GPL montate
pe autovehicule din instalaiile GPL de distribuie la autovehicule;
z) operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a instalaiilor –
persoan fizic autorizat de ISCIR pentru supravegherea i verificarea tehnic a instalaiilor
care se supun prevederilor;
aa) persoan juridic – orice entitate constituit potrivit legii naionale precum i cele
constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dac
acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridic;
bb) prescripie tehnic – norm tehnic elaborat de ctre ISCIR i aprobat prin ordin al
ministrului economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,care conine, pentru
domenii clar definite, condiii i cerine tehnice referitoare la instalaii/echipamente i la
activiti specifice domeniului de activitate, prevzute în Legea 64/2008, ce se realizeaz în
legtur cu acestea, în vederea introducerii pe pia, punerii în funciune i utilizrii
instalaiilor/echipamentelor respective în condiii de siguran în funcionare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 309
PT C 8-2010
10
cc) presiune de încercare – presiunea la care se încearc hidraulic recipientul sub
presiune pentru verificarea rezistenei i etaneitii acestuia, stabilit de productor sau
conform prevederilor prezentei prescripii tehnice, dup caz;
dd) presiune maxim admisibil PS – presiunea maxim pentru care a fost proiectat
echipamentul sub presiune, aa cum este specificat de productor;
ee) productor – persoan fizic sau juridic, responsabil pentru proiectarea i/sau
realizarea unei/unui instalaii/echipament, în scopul introducerii pe pia i/sau al punerii în
funciune, în numele su; responsabilitile productorului se aplic oricrei persoane fizice
sau juridice care construiete, monteaz, instaleaz, ambaleaz sau eticheteaz o
instalaie/echipament în vederea introducerii pe pia i/sau punerii în funciune sub nume
propriu;
ff) punere în funciune – aciunea care are loc în momentul primei utilizri a unei/unui
instalaii/echipament;
gg) regim de autorizare i verificare tehnic – totalitatea condiiilor, cerinelor,
examinrilor, încercrilor i/sau evalurilor la care este supus/supus, cu caracter obligatoriu,
o/un instalaie/echipament, pe parcursul realizrii i utilizrii, precum i deciziile luate în
legtur cu aceasta/acesta, în scopul de a se asigura funcionarea în condiii de siguran,
conform prescripiilor tehnice;
hh) registru – orice eviden sau baz de date administrat de o autoritate competent, în
format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaii cu privire la prestatorii de servicii în
general sau prestatorii de servicii autorizai într-un domeniu specific;
ii) reparare – ansamblul de lucrri i operaii ce se execut prin înlturarea
neconformitilor/defeciunilor constatate la o instalaie/echipament, în scopul aducerii
acesteia la parametrii iniiali sau la ali parametri care asigur funcionarea în condiii de
siguran a acesteia, conform prescripiilor tehnice;
jj) repunerea în funciune – aciunea ce are loc în momentul primei utilizri a unei/unui
instalaii/echipament, ulterior reparrii, efecturii unei revizii i/sau efecturii unei intervenii
de întreinere a acesteia/acestuia, conform prescripiilor tehnice;
kk) revizie – activitatea, de regul planificat, ce const în ansamblul operaiunilor ce se
execut asupra unei/unui instalaii/echipament în scopul reglrii sau înlocuirii pieselor i
aparatelor înglobate de aceasta/acesta, conform prezentei prescripii tehnice;
ll) stat membru – stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European;
mm) temperatura minim/maxim admisibil TS – temperatura minim/maxim pentru
care echipamentul sub presiune a fost proiectat, aa cum este specificat de productor;
310 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
11
nn) utilizator – persoan fizic sau juridic care are în folosin o/un instalaie/echipament;
oo) verificare tehnic – totalitatea examinrilor i/sau încercrilor ce se realizeaz, în
baza documentaiei tehnice aplicat unei/unui instalaii/echipament i prevederile
prescripiilor tehnice, în scopul evalurii msurii în care instalaia/echipamentul satisface
cerinele de funcionare în condiiile de siguran;
pp) verificare tehnic periodic – verificare tehnic desfurat periodic conform
prevederilor prezentei prescripii tehnice;
qq) verificare tehnic periodic în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter
tehnic – ansamblu de verificri, examinri i încercri pentru stabilirea strii tehnice,
evaluarea duratei remanente de funcionare i stabilirea condiiilor de funcionare în siguran
la o/un instalaie/echipament;
rr) volum V – volumul interior al incintei sub presiune, inclusiv volumul tuurilor pân la
prima legtur sau sudur, exclusiv volumul componentelor interioare fixe.
(2) În coninutul prezentei prescripii tehnice sunt folosite urmtoarele abrevieri:
a) ADR – Acordul european referitor la transportul rutier internaional al mrfurilor
periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957;
b) GPL – Gaz petrolier lichefiat;
c) ISCIR- Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune i
Instalaiilor de Ridicat;
d) RADTE – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaiei tehnice
de verificri de verificri în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic;
e) RADTI – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaiilor
tehnice de instalare;
f) RADTP – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaiilor
tehnice preliminare de montare/reparare;
g) RAR – Registrul Auto Român;
h) RSL – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrrilor;
i) RSVTI – Operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a instalaiilor;
j) RTS – Responsabil tehnic cu sudura.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 311
PT C 8-2010
12
CAPITOLUL II
INSTALAREA I MONTAREA INSTALAIILOR GPL
SECIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 8 (1) În situaia în care nu se aduce atingere condiiilor de introducere pe pia i
punere în funciune, stabilite prin reglementri tehnice ce transpun directive europene,
instalaiile GPL pot fi instalate/montate numai dac sunt respectate prevederile prezentei
prescripii tehnice.
(2) Instalarea/montarea instalaiilor GPL se efectueaz de ctre productorul acestora, de
ctre persoane juridice autorizate de ISCIR sau de ctre persoane juridice autorizate de
autoritile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritile
competente din statele membre trebuie s fie înregistrate în Registrul naional al persoanelor
juridice autorizate de ctre ISCIR. Condiiile privind autorizarea de ctre ISCIR a persoanelor
juridice care efectueaz instalarea/montarea instalaiilor GPL precum i condiiile de
înregistrare în Registrul naional al persoanelor juridice autorizate de ISCIR sunt stabilite în
prescripia tehnic aplicabil. Obligaiile i responsabilitile persoanelor fizice sau juridice
sunt prevzute la capitolul XII din prezenta prescripie tehnic.
(3) Cerina de autorizare pentru instalare/montare nu se aplic productorilor care
instaleaz/monteaz instalaii GPL fabricate de ctre ei.
SECIUNEA a 2-a
Avizul obligatoriu de instalare
Art. 9 (1) Instalaiile GPL sunt instalate/montate numai dup obinerea, în prealabil, a
avizului obligatoriu de instalare eliberat de ISCIR. Pentru o instalaie GPL, aa cum este
prevzut în documentaia tehnic de instalare, se elibereaz un singur aviz obligatoriu de
instalare.
(2) În avizul obligatoriu de instalare se precizeaz caracteristicile tehnice principale ale
tuturor recipientelor din componena instalaiilor GPL. În cazul modificrii instalaiilor GPL prin
introducerea/înlocuirea unui recipient/unor recipiente sau în cazul montrii instalaiilor GPL
pe alt amplasament, trebuie obinut un nou aviz obligatoriu de instalare.
312 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
13
Art. 10 (1) Obinerea avizului obligatoriu de instalare pentru o instalaie GPL este
responsabilitatea persoanei deintoare/utilizatoare.
(2) Pentru obinerea avizului obligatoriu de instalare, deintorul/utilizatorul instalaiei GPL
transmite la ISCIR urmtoarele documente:
a) cererea de obinere a avizului obligatoriu de instalare a instalaiei GPL;
b) documentaia tehnic de însoire conform art. 12.
(3) Documentaia tehnic este verificat i avizat de ctre responsabilul cu avizarea
documentaiei tehnice de instalare RADTI.
Art. 11 Cererea de obinere a avizului obligatoriu de instalare a instalaiei GPL cuprinde:
a) denumirea i adresa deintorului/utilizatorului;
b) locul de instalare a instalaiei GPL.
Art. 12 (1) Documentaia tehnic de însoire necesar pentru obinerea avizului obligatoriu
de instalare al instalaiei GPL const din:
a) memoriul tehnic cuprinde cel puin urmtoarele date:
1) date generale: denumirea deintorului/utilizatorului, amplasament;
2) date referitoare la instalaia GPL, inclusiv date referitoare la recipientele din
componena acesteia: tipul, productorul, parametrii principali (presiune, temperatur, volum,
tipul de GPL);
3) date tehnice: suprafaa necesar, amenajri, distane de siguran, soluii
constructive;
4) iluminatul perimetral în spaii publice pentru instalaiile de distribuie GPL la
autovehicule;
5) sisteme de distribuie GPL: caracteristicile principale ale instalaiei i elementele
constructive;
6) sisteme de siguran tehnologic pentru instalaiile de distribuie GPL la
autovehicule;
7) soluii constructive pentru montarea recipientelor acoperite, îngropate;
8) zonare „Ex”;
9) tehnologia i modul de operare al instalaiei;
10) date privind funcionarea instalaiilor GPL;
11) necesarul de personal autorizat de ISCIR pentru instalaiile de distribuie GPL la
autovehicule;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 313
PT C 8-2010
14
12) incidente: intervenia în caz de urgen i avarie;
13) msuri de siguran în exploatare;
14) date privind regimul de conservare al instalaiei GPL;
15) date privind aparatele consumatoare de GPL pentru instalaiile GPL de distribuie la
consumatorii casnici i industriali;
16) instruciuni privind prevenirea i stingerea incendiilor la instalaia GPL;
17) instruciuni privind sigurana i igiena muncii la instalaia GPL, dup caz.
b) partea desenat cuprinde cel puin:
1) schema izometric a conductelor verificat în privina respectrii prevederilor
prezentei prescripii tehnice i avizat conform ISCIR; schema izometric a conductelor nu
este necesar la instalaiile GPL tip SKID;
2) schema de automatizare, din care s reias modul de funcionare a instalaiei GPL
i echiparea cu aparatur de msur, control i protecie a acesteia, dup caz;
3) planul de situaie cu destinaia i construcia cldirilor i instalaiilor învecinate, fa
de amplasamentul instalaiei GPL (scara: 1/100), verificat pentru domeniul „C” de ctre
specialistul verificator de proiecte atestat conform Legii nr. 10/1995;
4) planul general i seciunile referitoare la amplasare a instalaiei GPL (scara: 1/100),
precum i planul de zonare „Ex” pentru instalaia GPL i inclusiv locul de staionare a
cisternei pentru alimentare/descrcare, verificate pentru domeniul „C” de ctre specialistul
verificator de proiecte atestat conform Legii nr. 10/1995. Planul general i seciunile
referitoare la amplasare a instalaiei GPL i planul de zonare „Ex” sunt vizate de ISCIR spre
neschimbare.
(2) În cazul recipientelor acoperite, îngropate se prezint suplimentar planul instalaiei GPL
cu seciuni longitudinale i transversale (scara: 1/50 sau 1/100) coninând toate cotele dintre
elementele de construcie i elementele instalaiei GPL.
(3) Documentaia tehnic pentru obinerea avizului obligatoriu de instalare cuprinde i
msuri compensatorii privind parametrii tehnici de funcionare declarai de productorul
recipientului/instalaiei GPL, dac este cazul.
Art. 13 (1) Eliberarea avizului obligatoriu de instalare se face de ctre ISCIR. Modelul
avizului obligatoriu de instalare este prezentat în anexa 1.
(2) Persoanele juridice autorizate de ISCIR pentru instalare/montare nu au voie s
înceap lucrrile de instalare/montare a instalaiei GPL în cazul lipsei avizului obligatoriu de
instalare.
314 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
15
SECIUNEA a 3-a
Instalarea instalaiilor GPL tip SKID
Art. 14 (1) Instalarea instalaiilor GPL tip SKID se efectueaz conform documentaiei
tehnice ce a stat la baza obinerii avizului obligatoriu de instalare conform prevederilor
prezentei prescripii tehnice.
(2) Verificarea tehnic a instalaiei GPL tip SKID, în timpul i la finalul lucrrilor de instalare
se efectueaz de ctre responsabilul cu supravegherea lucrrilor RSL al persoanei juridice
care efectueaz instalarea.
(3) Instalaiile GPL tip SKID la care se obin rezultate corespunztoare sunt supuse
examinrilor i verificrilor în vederea obinerii autorizarea funcionrii de la ISCIR.
SECIUNEA a 4-a
Montarea instalaiilor GPL (cu excepia instalaiilor GPL tip SKID)
Art. 15 (1) Prevederile prezentei prescripii tehnice referitoare la montare se aplic
instalaiilor GPL care conform documentaiei tehnice de execuie se construiesc pe
subansambluri, urmând ca prile componente s fie asamblate la locul de funcionare de
ctre o persoan juridic montatoare, alta decât cea constructoare.
(2) În cazul în care montarea instalaiilor GPL se execut de ctre persoana juridic
constructoare care aplic marcajul de conformitate, prevederile prezentei prescripii tehnice
referitoare la montare nu sunt aplicabile.
Art. 16 Montarea instalaiilor GPL se efectueaz pe baza unei documentaii tehnice
preliminare de montare care trebuie s fie avizat, înainte de începerea lucrrilor de
montare, de ctre un responsabil cu avizarea documentaiei tehnice preliminare de
montare/reparare RADTP.
Art. 17 Toate subansamblurile i prile componente, care urmeaz s fie montate i sunt
supuse prevederilor Hotrârii Guvernului nr. 584/2004 cu modificrile i completrile
ulterioare, trebuie s poarte marcajul de conformitate.
Art. 18 (1) La instalaiile GPL de distribuie la consumatorii casnici i/sau industriali se
utilizeaz 3 trepte de presiune:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 315
PT C 8-2010
16
a) treapta I – presiune înalt, cuprins între 18 i 2 bar, inclusiv;
b) treapta II – presiune medie, cuprins între 2 i 0,05 bar, inclusiv;
c) treapta III – presiune joas, sub 0,05 bar.
(2) În instalaiile GPL de distribuie la consumatorii industriali se pot utiliza toate treptele de
presiune menionate anterior.
(3) În instalaiile GPL de distribuie la consumatorii casnici se utilizeaz numai treptele de
medie i joas presiune, imediat dup ieirea din recipientul (recipientele) de stocare i pân
la limita cldirilor, iar în cldiri numai treapta de joas presiune.
Art. 19 Pe racordurile de distribuie GPL, faz gazoas sau lichid (în cazul existenei
vaporizatoarelor), ale instalaiilor GPL, se monteaz robinete de închidere sau dispozitive de
reglare sau blocare, care limiteaz sau opresc complet livrarea de GPL în caz de necesitate
sau în caz de avarie a conductei de distribuie.
Art. 20 Instalaiile GPL trebuie s fie protejate cu dispozitive de siguran împotriva creterii
presiunii peste limitele de funcionare admise.
Art. 21 Dispozitivele de siguran sunt astfel montate încât GPL s fie evacuat liber (fr
obstacole) în atmosfer. Acestea sunt protejate împotriva acumulrii de condensat i formrii
de obstacole care s reduc din capacitatea de evacuare.
Art. 22 (1) Racordurile (traseele) de purj trebuie s fie protejate împotriva manevrrii
neautorizate.
(2) Manevrarea se face numai de persoane juridice autorizate pentru întreinere.
Art. 23 La execuia lucrrilor de montare, persoanele juridice autorizate ISCIR pentru
activitatea de montare, respect i prevederile celorlalte prescripii tehnice aplicabile în
vigoare.
Art. 24 Verificarea tehnic a instalaiei GPL, în timpul i la finalul lucrrilor de montare, se
efectueaz de ctre responsabilul cu supravegherea lucrrilor RSL al persoanei juridice
montatoare, atestat de ctre ISCIR.
316 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
17
Art. 25 (1) Dup montare, persoana juridic care a efectuat lucrrile de montare întocmete
o documentaie tehnic în care sunt cuprinse urmtoarele:
a) documentaia tehnic preliminar de montare avizat de responsabilul cu avizarea
documentaiei tehnice preliminare de montare/reparare RADTP;
b) certificatele de inspecie ale materialelor de baz i de adaos utilizate la execuia
elementelor instalaiei GPL; declaraii de conformitate pentru armturi, dispozitive de
siguran i altele asemenea;
c) lista procedurilor de sudare aprobate folosite în execuia îmbinrilor sudate, întocmit
de RTS, la care se ataeaz fiele de aprobare, în conformitate cu prevederile prescripiei
tehnice referitoare la aprobarea procedurilor de sudare, în copie;
d) tabelul nominal cu sudorii autorizai conform, prevederilor prescripiei tehnice
referitoare la autorizarea sudorilor, care au executat lucrrile de sudare, întocmit de RTS, la
care se ataeaz autorizaiile sudorilor, în copie;
e) buletinele cuprinzând rezultatele examinrilor, verificrilor i încercrilor efectuate de
ctre laboratoare autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescripiei tehnice
aplicabil;
f) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercrilor de cas, în care s se
specifice c instalaia GPL se poate supune verificrilor tehnice în scopul autorizrii
funcionrii;
g) declaraia pentru lucrrile de montare a instalaiei GPL din care s rezulte c s-a
respectat documentaia tehnic preliminar de montare avizat.
(2) Documentaia tehnic prevzut la alin. (1) trebuie s rmân la deintor/utilizator.
(3) Pe instalaia GPL se aplic la final placa de timbru conform documentaiei tehnice.
(4) Instalaiile GPL la care se obin rezultate corespunztoare sunt supuse examinrilor i
verificrilor în vederea obinerii autorizarea funcionrii de la ISCIR.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 317
PT C 8-2010
18
CAPITOLUL III
AUTORIZAREA FUNCIONRII
SECIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 26 (1) Instalaiile GPL care fac obiectul prezentei prescripii tehnice pot fi date în
exploatare numai dac deintorul/utilizator a obinut autorizarea funcionrii conform
prevederilor prezentei prescripii tehnice.
(2) Cerinele tehnice prevzute în prezentul capitol sunt condiii minime obligatorii
referitoare la punerea în funciune i autorizarea funcionrii instalaiilor GPL.
Art. 27 Se admite autorizarea funcionrii urmtoarelor tipuri de instalaii GPL:
a) instalaii GPL noi care respect cerinele privind introducerea pe pia stabilite de
reglementrile naionale care transpun directivele europene aplicabile: HG 584/2004
b) instalaii GPL vechi care au mai funcionat i:
1) provin din Uniunea European:
I. care respect cerinele privind introducerea pe pia stabilite prin directivele
europene aplicabile;
II. care au fost construite anterior intrrii în vigoare a directivelor europene specifice,
i care au fost introduse pe pia cu respectarea reglementrilor naionale ale statului în care
au fost construite;
2) provin din afara Uniunii Europene:
I. care respect cerinele prevzute la introducerea pe pia stabilite prin directivele
europene aplicabile.
NOT: 1) Directivele europene aplicabile sunt: 97/23/EC – Echipamente sub presiune–
(referitor la la proiectarea, fabricarea i evaluarea conformitii echipamentelor sub presiune
i a ansamblurilor care au o presiune maxim admisibil PS mai mare de 0,5 bar i care
stabilete condiiile de introducere pe pia a acestora)
2) Instalaiile GPL care se monteaz la locul de funcionare, trebuie s respecte,
suplimentar, prevederile prezentei prescripii tehnice referitoare la montare.
Art. 28 Autorizarea funcionrii instalaiilor GPL se efectueaz de ctre inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR, completând procesul-verbal conform modelului din anexa 2.
318 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
19
Art. 29 Obinerea autorizrii funcionrii emise de ISCIR nu absolv persoana juridic de
obligaia obinerii tuturor celorlalte autorizaii reglementate de legislaia în vigoare.
SECIUNEA a 2-a
Condiii privind autorizarea funcionrii
Art. 30 Instalaiile GPL trebuie s fie însoite de urmtoarea documentaie tehnic, dup
caz:
a) pentru instalaii GPL noi, documentaia tehnic stabilit potrivit cerinelor Hotrârii
Guvernului nr. 584/2004 cu modificrile i completrile ulterioare;
b) pentru instalaii GPL vechi:
1) care provin din Uniunea European:
I. fabricate ulterior intrrii în vigoare a Directivei Europene 97/23/EC, documentaia
tehnic stabilit potrivit acesteia;
II. fabricate anterior datei de introducere în vigoare a Directivei Europene 97/23/EC,
documentaia tehnic întocmit conform reglementrilor naionale aplicabile în ara de
provenien (se au în vedere cerinele similare din prescripiile tehnice);
2) care provin din afara Uniunii Europene, documentaia tehnic prevzut la lit. a).
Art. 31 În situaia în care nu exist sau este incomplet documentaia tehnic prevzut la
art. 30, lit. b), pct. 1), aceast documentaie se reconstituie conform prevederilor art. 104
lit. g).
Art. 32 Pentru obinerea autorizrii funcionrii, deintorul/utilizatorul instalaiilor GPL,
solicit în scris la ISCIR, efectuarea verificrilor conform prevederilor prezentei prescripii
tehnice, înaintând urmtoarele documente:
a) copia avizului obligatoriu de instalare;
b) documentaia tehnic a instalaiilor GPL astfel:
1) pentru instalaiile GPL tip SKID, noi:
I. instruciuni de operare pentru instalare/montare, exploatare i întreinere;
II. limitele de operare în siguran i bazele de proiectare inclusiv condiiile de
operare anticipate i condiiile de proiectare admise, durata de funcionare estimat, codul de
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 319
PT C 8-2010
20
proiectare utilizat, coeficieni de îmbinare a elementelor sub presiune i tolerana la coroziune
a acestora, dup caz;
III. caracteristicile de proiectare reprezentative pentru durata de via a instalaiei
GPL, dup caz;
IV. posibilele pericole care nu sunt prevenite prin proiectare sau prin msuri de
protecie, care se pot ivi datorit exploatrii necorespunztoare anticipabile, dup caz;
V. documente tehnice, desene, scheme, diagrame necesare pentru înelegerea
complet a instruciunilor menionate la pct. I.;
VI. informaii despre prile care pot fi înlocuite, dup caz;
2) pentru instalaiile GPL noi, (cu excepia instalaiilor GPL tip SKID): documentaia
tehnic menionat la 1), completat cu documentaia tehnic de montare conform art. 25;
3) pentru instalaiile GPL vechi: documentaia tehnic acceptat ISCIR, în cazul
instalaiilor GPL menionate la art. 30 lit. b), pentru care au fost efectuate
investigaii/examinri cu caracter tehnic;
c) buletinele/certificatele de reglare a dispozitivelor de siguran la valoarea presiunii
stabilit prin documentaia tehnic; în cazul în care de la data reglrii supapei de siguran
au trecut mai mult de 12 luni este necesar verificarea acesteia conform prevederilor
prescripiei tehnice specifice;
d) copie dup contractul încheiat cu o persoan juridic autorizat de ctre ISCIR pentru
activitatea de întreinere (cu excepia cazului în care deintorul/utilizatorul este i persoan
juridic autorizat de ISCIR pentru întreinere);
e) lista operatorilor instalaiilor de îmbuteliere GPL, care sunt autorizai de ctre ISCIR
(numele i prenumele, funcia, nr. autorizaie ISCIR, nr. i data ultimului proces-verbal ISCIR
din care s reias c autorizaiile sunt în termenul de valabilitate);
f) declaraia pe proprie rspundere a solicitantului în care s se menioneze ultimul loc
de funcionare a instalaiei GPL (pentru instalaiile GPL care au mai funcionat);
g) procesul-verbal de efectuare a încercrilor de cas (la presiunea maxim admisibil
PS), dup caz.
Art. 33 (1) Documentaia întocmit conform art. 32 se înregistreaz la ISCIR, care
stabilete cu deintorul/utilizatorul data la care urmeaz s se efectueze verificarea în
vederea autorizrii funcionrii instalaiei GPL de ctre inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR.
320 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
21
(2) Documentaia incomplet se înapoiaz deintorului/utilizatorului pentru a fi
completat, iar data verificrii se stabilete în condiiile artate anterior dup completarea
acesteia.
Art. 34 La data stabilit pentru efectuarea verificrilor, deintorul/utilizatorul pregtete
instalaiile GPL, asigur personalul i echipamentul necesar efecturii verificrilor. La
verificare nu trebuie s lipseasc deintorul/utilizatorul (dac este persoan fizic) sau
RSVTI (în cazul în care deintorul/utilizatorul este persoan juridic) i RSL al persoanei
juridice de instalare/montare.
SECIUNEA a 3-a
Verificri tehnice în vederea autorizrii funcionrii
Art. 35 (1) În vederea autorizrii funcionrii instalaiei GPL, inspectorul de specialitate din
cadrul ISCIR efectueaz urmtoarele activiti:
a) verific documentaia tehnic a instalaiei GPL întocmit conform art. 32;
b) verific respectarea documentaiei tehnice de instalare/documentaiei tehnice
preliminar de montare, dup caz;
c) revizia interioar, conform art. 38;
d) încercarea la presiune hidraulic, conform art. 39 pân la art. 49;
e) încercarea de etaneitate a instalaiei GPL, conform art. 50 pân la art. 52;
f) verificarea reglrii dispozitivelor de siguran, conform art. 53.
(2) Verificrile se efectueaz la locul de funcionare.
Art. 36 În cazul unor instalaii GPL, care datorit modului de execuie, montare sau
exploatare necesit verificri i încercri suplimentare sau atunci când unele din verificrile
sau încercrile prevzute în prezenta prescripie tehnic nu pot fi efectuate, se stabilesc i se
efectueaz i alte verificri i încercri. Acestea se prevd în documentaia tehnic,
precizându-se tipul, volumul, condiiile de execuie i criteriile de acceptare, precum i
periodicitatea efecturii lor în timpul exploatrii.
Verificarea condiiilor de instalare
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 321
PT C 8-2010
22
Art. 37 Verificarea condiiilor de instalare const în verificarea respectrii prevederilor
cuprinse în capitolul II.
Revizia interioar
Art. 38 (1) Revizia interioar la instalaiile GPL const în:
a) verificarea interioar – examinarea elementelor recipientelor din componena
instalaiilor GPL la interior în scopul constatrii strii tehnice a suprafeelor i a îmbinrilor
sudate; în cazul în care verificarea interioar a recipientului nu este posibil aceasta se
efectueaz în conformitate prevederile art. 36;
b) verificarea exterioar – examinarea tuturor elementelor instalaiilor GPL la exterior în
scopul constatrii strii tehnice a suprafeelor, a îmbinrilor sudate i a eventualelor defecte
ce apar ca urmare a operaiilor de transport i instalare/montare, precum i echiparea cu
aparatur de msurare i control i cu dispozitive de siguran, conform documentaiei
tehnice. Verificarea exterioar trebuie s cuprind i verificarea existenei marcajului de
conformitate CE.
(2) În cazul instalaiilor GPL noi (care urmeaz s fie puse în funciune pentru prima dat),
efectuarea verificrii interioare nu este obligatorie i poate fi efectuat numai verificarea
exterioar.
NOT:verificarea exterioar cuprinde verificarea plcii de timbru precum i verificarea
existenei marcajului de conformitate, atunci când cerina de marcare îi este aplicabil.
Încercarea de presiune hidraulic
Art. 39 Încercarea de presiune hidraulic se efectueaz numai dac rezultatele verificrilor
anterioare au fost corespunztoare.
Art. 40 Încercarea la presiune hidraulic nu este obligatorie dac sunt îndeplinite cumulativ
urmtoarele condiii:
a) încercarea la presiune hidraulic a fost efectuat de productor i de la data efecturii
acesteia nu au trecut mai mult de 24 luni, iar instalaiile GPL au fost protejate conform
instruciunilor specifice;
322 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
23
b) instalaiile GPL nu au suferit deformaii vizibile ca urmare a operaiilor de transport i
instalare/montare;
c) în timpul instalrii nu au fost executate lucrri de sudare la instalaia GPL.
Art. 41 (1) Încercarea de presiune hidraulic se efectueaz cu ap la o valoare stabilit de
productor sau conform documentaiei tehnice preliminare de montare. Temperatura maxim
a lichidului de încercare nu trebuie s depeasc 50ºC.
(2) Încercarea de presiune hidraulic se efectueaz astfel încât creterea i descreterea
presiunii s fie liniar i fr ocuri.
Art. 42 În timpul umplerii cu ap sunt luate msuri pentru eliminarea complet a aerului,
astfel încât s nu se produc pungi de aer în interiorul instalaiilor GPL. Debitul de alimentare
cu lichid s-a stabilit încât la evacuarea aerului s se evite crearea unei presiuni periculoase
(mai mari decât presiunea maxim admisibil de lucru) în instalaiile GPL în timpul umplerii.
Art. 43 În timpul efecturii încercrii de presiune hidraulic, gurile de control prevzute la
inelele de compensare sunt accesibile pentru examinare. Dup încercare, gurile se astup
cu dopuri filetate.
Art. 44 La efectuarea încercrii de presiune hidraulic trebuie prevzut în mod obligatoriu
un al doilea manometru de control, în plus fa de manometrul de încercare. Clasa de
precizie a manometrelor are valoarea cel mult egal cu 2,5. Manometrele trebuie s fie
verificate metrologic i astfel alese încât valoarea presiunii la încercarea hidraulic se citete
pe treimea mijlocie a scrii gradate.
Art. 45 În timpul efecturii încercrii de presiune hidraulic este interzis executarea
oricror lucrri, în vederea înlturrii unor neetaneiti, în timp ce instalaiile GPL se afl sub
presiune.
Art. 46 Durata de meninere a instalaiilor GPL la presiunea hidraulic de încercare este
cea stabilit prin documentaia tehnic îns nu trebuie s fie mai mic de 10 minute.
Examinarea suprafeelor instalaiilor GPL se face numai dup reducerea presiunii de
încercare la valoarea presiunii maxime admisibile de lucru.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 323
PT C 8-2010
24
Art. 47 Încercarea de presiune hidraulic se consider reuit dac nu se constat:
a) deformri plastice vizibile, fisuri sau crpturi ale elementelor instalaiilor GPL;
b) picturi (lcrimri) sau scurgeri;
c) scderea presiunii în instalaiile GPL pe timpul duratei de meninere la valoarea
presiunii la încercare hidraulic.
Art. 48 Dup efectuarea încercrii de presiune hidraulic, instalaiile GPL se golesc de
fluidul de încercare, se usuc i se inertizeaz.
Art. 49 Dup efectuarea încercrii de presiune hidraulic este interzis orice intervenie
(lucrri de sudare, deformri la rece sau la cald) la elementele care lucreaz sub presiune
ale instalaiilor GPL.
Încercarea pneumatic de etaneitate
Art. 50 (1) Încercarea pneumatic de etaneitate la instalaiile GPL se efectueaz cu tipul
de GPL de lucru, de ctre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
(2) Încercarea de etaneitate const în meninerea unei presiuni minime de 5 bar pe faza
lichid i cea de lucru pe faza gazoas, rezultat în instalaiile GPL, timp de minim 30 de
minute i se consider reuit dac nu se constat o scdere a presiunii i/sau pierderi de
fluid.
Art. 51 Încercarea pneumatic de etaneitate se efectueaz conform documentaiei tehnice
de instalare i/sau documentaiei tehnice preliminare de montare. În timpul încercrii
pneumatice de etaneitate este interzis orice intervenie asupra instalaiilor GPL.
Art. 52 În cazuri justificate se admite efectuarea încercrii pneumatice de etaneitate i prin
alte metode stabilite prin documentaia tehnic preliminar de montare.
Verificarea reglrii dispozitivelor de siguran
324 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
25
Art. 53 (1) Se verific existena buletinelor/certificatelor de reglare a dispozitivelor de
siguran la valoarea presiunii stabilit prin documentaia tehnic. În cazul în care de la data
reglrii supapei de siguran au trecut mai mult de 12 luni este necesar verificarea acesteia
conform prevederilor prescripiei tehnice specifice.
(2) Reglarea dispozitivelor de siguran se face de persoane juridice autorizate de ISCIR.
La reglarea dispozitivelor de siguran se respect prevederile prescripiei tehnice specifice.
(3) Documentaia tehnic de însoire a dispozitivelor de siguran, inclusiv certificatele de
verificare i reglare, se ataeaz la cartea recipientului.
SECIUNEA a 4-a
Concluziile verificrii tehnice în vederea autorizrii funcionrii
Art. 54 (1) Autorizarea funcionrii instalaiei GPL, se acord numai dac rezultatele
verificrilor tehnice sunt în conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice, prin
întocmirea unui proces-verbal de verificare tehnic, al crui model este prevzut în anexa 2,
în care se consemneaz parametrii de funcionare i data efecturii urmtoarei verificri
tehnice (ziua, luna i anul) cu respectarea prevederilor art. 77 alin. (1) i art. 84 alin. (1).
Procesul-verbal de verificare tehnic se ataeaz la cartea recipientului.
(2) Dac rezultatele verificrii tehnice sunt necorespunztoare, deficienele se
consemneaz în procesul-verbal de verificare tehnic i nu se acord autorizarea funcionrii
instalaiei GPL. Este interzis acordarea autorizrii funcionrii instalaiei GPL cu condiia
îndeplinirii ulterioare a unor dispoziii menionate în procesul-verbal de verificare tehnic.
Art. 55 (1) Pentru instalaiile GPL care au fost autorizate s funcioneze, ISCIR trebuie s
efectueze înregistrarea acestora, acordând numrul de înregistrare ISCIR i s elibereze
cartea recipientului (pentru fiecare recipient din componena instalaiilor GPL).
(2) La cartea recipientului (a unuia dintre recipientele care compun instalaia GPL) se
anexeaz documentaia tehnic aferent avizului obligatoriu de instalare i documentaia
tehnic de montare. Documentaia tehnic de montare nu este necesar pentru instalaiile
GPL tip SKID.
Art. 56 (1) Cartea recipientului trebuie s conin, cel puin, urmtoarele:
a) documentaia tehnic menionat la art. 32;
b) partea de eviden a verificrilor, eliberat de ISCIR, care se compune din:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 325
PT C 8-2010
26
1) copert fix;
2) parte legat cu coperta ce conine informaii referitoare la amplasare i verificrile
tehnice efectuate;
3) parte prevzut cu sistem de ataare a documentelor i documentaiilor tehnice
întocmite pe toat durata de utilizare.
(2) Cartea recipientului se pstreaz de ctre deintor/utilizator.
Art. 57 Deintorii/utilizatorii sunt obligai s pstreze corespunztor crile recipientelor i
s le transmit împreun cu acestea în cazul înstrinrii.
CAPITOLUL IV
UTILIZAREA/EXPLOATAREA
Art. 58 (1) Deintorii/utilizatorii de instalaii GPL sunt obligai s ia toate msurile în
vederea respectrii prevederilor prezentei prescripii tehnice, în scopul funcionrii acestora
în condiii de siguran.
(2) Pentru funcionarea în condiii de siguran, deintorii/utilizatorii, persoane juridice, au
obligaia s asigure pe toat perioada de utilizare a instalaiilor GPL operator autorizat
RSVTI.
(3) Pe toat perioada de utilizare a instalaiilor GPL, deintorii/utilizatorii au obligaia s
dein contract încheiat cu o persoan juridic autorizat de ctre ISCIR pentru activitatea de
întreinere (cu excepia cazului în care deintorul/utilizatorul este i persoan juridic
autorizat de ISCIR pentru întreinere). Obligaiile i responsabilitile persoanei juridice
autorizate pentru activitatea de întreinere sunt prezentate la capitolul XII.
Art. 59 (1) RSVTI rspunde împreun cu persoana juridic deintoare/utilizatoare de
luarea msurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripii tehnice.
(2) Obligaiile i responsabilitile deintorilor/utilizatorilor sunt prezentate la capitolul XII.
(3) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectueaz în conformitate cu legislaia în vigoare.
Art. 60 (1) Exploatarea instalaiilor GPL se face în conformitate cu instruciunile de utilizare
(exploatare) elaborate de productor i instruciunile interne elaborate de deintor/utilizator.
(2) Deintorul/utilizatorul trebuie s asigure existena, la fiecare loc de munc, a
instruciunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiii normale a instalaiilor GPL i a
326 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
27
documentelor cuprinzând msurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi i dereglri ale
instalaiei GPL.
(3) La întocmirea instruciunilor interne se au în vedere instruciunile constructorului
cuprinse în documentaia tehnic de însoire; prin aceste instruciuni se stabilesc condiiile i
ciclurile de funcionare/reparaii/opriri, de conservare de scurt sau de lung durat, dup
specificul instalaiei, precum i verificrile i încercrile care trebuie s fie efectuate de ctre
deintor/utilizator cu personal propriu, sub supravegherea RSVTI autorizat, în perioadele
dintre dou verificri tehnice periodice.
(4) Instruciunile interne trebuie s cuprind condiiile de pornire-oprire în cazul instalaiilor
complexe sau în cazuri speciale, schema conductelor de legtur i a dispozitivelor de
închidere, msurile ce trebuie luate în caz de deranjamente, avarii, incendii, precum i
msurile de protecia muncii pentru personalul de deservire i de întreinere.
Art. 61 În cazul instalaiilor GPL mic vrac utilizate de persoane fizice, deintorul prin
RSVTI, trebuie s asigure instruirea acestora corespunztor gradului de complexitate al
instalaiei GPL i s verifice c acestea i-au însuit cunotinele necesare teoretice i
practice cu privire la funcionarea în condiii de siguran a acesteia, cu respectarea
prevederilor de la art.60.
Art. 62 În cazul instalaiilor GPL de distribuie la autovehicule, personalul operator instalaii
îmbuteliere GPL este autorizat de ISCIR, în conformitate cu prevederile prescripiei tehnice
referitoare la autorizarea personalului de deservire.
Art. 63 (1) Verificarea funcionrii corespunztoare a dispozitivelor de siguran se
efectueaz conform prevederilor prescripiei tehnice aplicabile.
(2) Documentele eliberate de persoana juridic autorizat ca urmare a verificrii
dispozitivelor de siguran, se ataeaz la Cartea recipientului.
Art. 64 Anual se efectueaz verificarea etaneitii instalaiilor GPL de ctre RSL al
persoanei juridice autorizate de ctre ISCIR pentru activitatea de întreinere; rezultatele se
menioneaz în registrul de supraveghere a instalaiilor al persoanei juridice autorizate de
ctre ISCIR pentru activitatea de întreinere conform anexei 5.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 327
PT C 8-2010
28
Art. 65 (1) În timpul exploatrii instalaiilor GPL, cantitatea de GPL nu trebuie s scad sub
10% din capacitatea fiecrui recipient sub presiune din componen.
(2) Utilizatorul/deintorul solicit umplerea fiecrui recipient sub presiune înainte de a
ajunge sub cantitatea de GPL minim admis.
Art. 66 Înainte de a începe umplerea recipientelor instalaiilor GPL, personalul care
efectueaz aceast operaie are urmtoarele obligaii:
a) se asigur c accesul i manevrele cisternei se desfoar fr dificultate;
b) se asigur c în zona de staionare a cisternei i în zona unde este instalat/montat
recipientul sub presiune sunt condiii ca transvazarea GPL în faz lichid s se efectueze în
siguran i nu exist pericole poteniale care s conduc la aprinderea GPL;
c) verific starea garniturilor de la legturile de umplere ale recipientului sub presiune,
luând msuri pentru înlocuirea acestora, în cazul în care nu este asigurat etaneitatea;
d) controleaz nivelul GPL din recipient;
e) verific legarea la pmânt atât a cisternei cât i a instalaiilor GPL;
f) se asigur c, în caz de necesitate, poate aciona sistemul de comand de închidere
de la distan a armturilor cisternei, prin plasarea la îndemân a legturilor respective, cât i
a sistemului de închidere rapid de la distan din componena instalaiilor GPL;
g) verific existena echipamentelor i dispozitivelor de stingere a incendiului, conform
normativelor în vigoare;
h) respect instruciunile specifice privind activitatea de umplere cu GPL din cisterne a
recipientelor sub presiune din cadrul instalaiilor GPL.
Art. 67 La umplerea recipientelor sub presiune din cadrul instalaiilor GPL sunt folosite
cisterne care respect legislaia în vigoare.
Art. 68 În cazul instalaiilor GPL construite cu dou sau mai multe recipiente, umplerea se
efectueaz separat pentru fiecare dintre acestea, pentru evitarea unor transferuri de GPL
lichid de la un recipient la altul. În acest scop, se izoleaz fiecare recipient înainte de
începerea umplerii.
Art. 69 Umplerea cu GPL, faz lichid, a recipientelor din componena instalaiilor GPL, se
efectueaz într-un mod care s nu permit pierderea fluidului de lucru în atmosfer. În timpul
328 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
29
operaiei de umplere, în zona adiacent, pe o raz de 5 m, nu se permite decât prezena
personalului de deservire al instalaiilor GPL i al cisternelor.
Art. 70 Cisterna din care se alimenteaz cu GPL recipientele din cadrul instalaiilor GPL, nu
trebuie parcat la o distan mai mic decât cea stabilit prin documentaia tehnic aferent
avizului obligatoriu de funcionare.
Art. 71 Este interzis efectuarea umplerii cu GPL a recipientelor instalaiilor GPL atunci
când cisterna se afl staionat pe carosabil sau pe trotuar.
Art. 72 La terminarea umplerii instalaiilor GPL, se verific închiderea racordului pentru
umplere de pe fiecare recipient i etaneitatea lui dup îndeprtarea elementului flexibil al
cisternei.
Art. 73 Se interzice executarea oricror lucrri la instalaiile GPL atunci când acestea se
afl sub presiune.
CAPITOLUL V
VERIFICAREA TEHNIC PERIODIC I VERIFICAREA TEHNIC NEPROGRAMAT
SECIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 74 (1) Cerinele tehnice prevzute în prezentul capitol sunt condiii minime obligatorii
referitoare la verificarea tehnic periodic i la verificarea tehnic neprogramat a instalaiilor
GPL.
(2) Toate constatrile referitoare la verificrile tehnice periodice i la verificarea
neprogramat a instalaiilor GPL sunt consemnate de ctre inspectorul de specialitate din
cadrul ISCIR în procese-verbale de verificare tehnic. Modelul procesului-verbal de verificare
tehnic este prevzut în anexa 2
(3) Instalaiile GPL sunt supuse, în exploatare, la verificri tehnice periodice care constau
în revizii interioare, încercri la presiune i încercri de etaneitate. Cu aceast ocazie se
verific starea tehnic a recipientului i a instalaiei aferente acestuia, în conformitate cu
prevederile prezentei prescripii tehnice.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 329
PT C 8-2010
30
(4) În cazul în care rezultatele verificrilor sunt corespunztoare se acord autorizarea
funcionrii în continuare, stabilindu-se data (ziua, luna, anul) urmtoarei VTP (scadena).
Aceast dat se stabilete în funcie de complexitatea, locul de instalare, condiiile de mediu
i regimul de funcionare, vechimea în serviciu i starea tehnic ale instalaiei GPL i nu
poate depi perioada maxim corespunztoare fiecrui tip de verificare/încercare prevzut
de prezenta prescripie tehnic.
(5) Deintorii/utilizatorii sunt obligai s pregteasc instalaiile GPL pentru efectuarea
verificrilor tehnice periodice i s asigure toate condiiile necesare efecturii acestora.
Art. 75 (1) Verificrile tehnice periodice se efectueaz de ctre inspectorii de specialitate
din cadrul ISCIR.
(2) Instalaia GPL nu trebuie s fie utilizat cu termenul de valabilitate al autorizrii
funcionrii depit.
Art. 76 La sfâritul duratei de via fizic, precizat în documentaia tehnic a instalaiei
GPL sau dup expirarea duratei normale de funcionare, prevzut în Hotrârea Guvernului
nr. 2.139/2004, atunci când nu este prevzut în mod explicit durata de via în documentaia
tehnic, verificarea tehnic periodic a instalaiei GPL se efectueaz dup efectuarea
verificrilor tehnice în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic.
SECIUNEA a 2-a
Revizia interioar
Art. 77 (1) Revizia interioar la instalaiile GPL se efectueaz cel puin o dat la 4 ani
conform art. 38.
(2) În afar de termenul scadent, revizia interioar se efectueaz i în urmtoarele cazuri:
a) dup lucrri de reparare;
b) dup o întrerupere a funcionrii mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funciune
a instalaiei GPL;
c) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, au motive
temeinice s considere necesar o astfel de verificare;
d) atunci când este cerut, motivat, de ctre deintorul/utilizatorul instalaiei GPL.
330 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
31
Art. 78 (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate stabili termene mai
scurte în funcie de starea tehnic i vechimea în serviciu a instalaiei GPL.
(2) Deintorul/utilizatorul este singur rspunztor pentru respectarea termenelor scadente
de efectuare a reviziei interioare, chiar dac termenele respective îi sunt sau nu comunicate
de ctre ISCIR.
Art. 79 Înainte de începerea efecturii reviziei interioare, instalaia GPL trebuie prevzut,
dup caz, cu amenajri care asigur accesul fr pericol al persoanelor pentru examinarea la
interior a recipientelor.
Art. 80 La recipientele din componena instalaiilor GPL la care verificarea interioar nu se
poate efectua, aceasta se înlocuiete cu msurri US ale grosimii pereilor recipientului
(partea cilindric i funduri) pe un caroiaj de maxim 300 x 300 mm pe suprafaa determinat
de un unghi de 60º lateral stânga i 60º lateral dreapta fa de generatoarea inferioar i pe
un caroiaj de maxim 500 x 500 mm pe restul suprafeei.
Art. 81 În cazul instalaiilor GPL care au în componen recipientele subteran i suprateran
acoperite se prezint buletinele de verificare anual a proteciei catodice, în conformitate cu
prevederile documentaiei tehnice a acestora.
SECIUNEA a 3-a
Încercarea la presiune hidraulic
Art. 82 (1) Încercarea la presiune hidraulic se efectueaz numai în cazul în care la revizia
interioar s-au obinut rezultate corespunztoare.
(2) Încercarea la presiune hidraulic se efectueaz la recipientele sub presiune i la partea
de conducte pentru faza lichid din cadrul instalaiei de GPL.
Art. 83 Încercarea la presiune hidraulic se efectueaz în conformitate cu prevederile art.
39 pân la art. 49, în scopul verificrii rezistenei i etaneitii instalaiei GPL.
Art. 84 (1) Încercarea la presiune hidraulic se efectueaz cel puin o dat la 8 ani.
(2) În afar de termenul scadent, încercarea la presiune hidraulic se efectueaz i în
urmtoarele cazuri:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 331
PT C 8-2010
32
a) dup o reparare, conform capitolului VI;
b) dup o întrerupere a funcionrii mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funciune
a instalaiei GPL;
c) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI au motive
temeinice s considere necesar o astfel de verificare;
d) atunci când este cerut, motivat, de ctre deintorul/utilizatorul instalaiei GPL.
(3) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate stabili termene mai
scurte în funcie de starea tehnic i vechimea în serviciu a instalaiei GPL.
(4) Deintorul/utilizatorul este singurul rspunztor pentru respectarea termenelor
scadente de efectuare a încercrii de presiune, chiar dac termenele respective îi sunt sau
nu comunicate de ctre ISCIR.
SECIUNEA a 4-a
Revizia exterioar
Art. 85 Revizia exterioar este verificare tehnic neprogramat care se execut de ISCIR,
în timpul funcionrii i are drept scop stabilirea strii tehnice a instalaiilor GPL.
Art. 86 Cu ocazia reviziei exterioare se examineaz:
a) existena, în copie, a ultimului proces-verbal de autorizare a funcionrii;
b) existena, starea tehnic i documentele care atest verificarea anual a dispozitivelor
de siguran i a aparatelor de msurare i control.
c) starea tehnic a armturilor, conductelor i a altor echipamente aflate în componena
instalaiilor GPL;
d) starea tehnic a recipientelor i a îmbinrilor accesibile;
e) dac exist instruciuni de exploatare i dac operatorul de umplere recipiente GPL le
cunoate, pentru instalaiile GPL de distribuie a GPL-ului la autovehicule;
f) dac instalaia GPL este exploatat de personal autorizat, pentru instalaiile GPL de
distribuie a GPL-ului la autovehicule;
g) dac circuitul de legare la pmânt nu este întrerupt.
332 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
33
SECIUNEA a 5-a
Încercarea pneumatic de etaneitate
Art. 87 (1) Încercarea pneumatic de etaneitate se efectueaz în conformitate cu
prevederile art. 50 pân la art. 52.
(2) Verificarea etaneitii se face cu mijloacele prevzute în documentaia tehnic de
însoire a instalaiei GPL.
SECIUNEA a 6-a
Verificarea dispozitivelor de siguran
Art. 88 Verificarea funcionrii corespunztoare a dispozitivelor de siguran se efectueaz
conform prevederilor art. 53.
SECIUNEA a 7-a
Prelungirea autorizrii funcionrii
Art. 89 (1) În cazuri excepionale i motivate tehnic, pentru instalaiile GPL, care nu pot fi
oprite din funciune, pentru VTP la data scadent, se poate admite prelungirea funcionrii
acestora cu cel mult 6 luni, pe baza unui memoriu tehnic de evaluare a riscurilor în
exploatare întocmit de deintor/utilizator din care s rezulte c starea tehnic a acestora
permite acest lucru.
(2) Solicitarea scris a deintorului/utilizatorului instalaiei GPL i memoriul tehnic se
transmit la ISCIR cu minim 30 zile înainte de termenul scadent.
(3) Memoriul tehnic cuprinde, cel puin, urmtoarele:
a) prezentarea/descrierea recipientului (tip constructiv, presiune, temperatur, fluid de
lucru);
b) istoricul exploatrii (VTP, revizii, reparaii, avarii);
c) monitorizarea parametrilor de funcionare pe perioada de la ultima verificare tehnic
periodic, dup caz;
d) msuri compensatorii,dup caz;
e) echiparea cu dispozitive de siguran i aparate de msur, control;
f) existena instruciunilor de exploatare/utilizare;
g) concluzii privind funcionarea în continuare în condiii de siguran.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 333
PT C 8-2010
34
(4) Prelungirea cu pân la 6 luni a scadenei la VTP se acord în urma efecturii unei
revizii exterioare RE de ctre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
Art. 90 Procesul-verbal încheiat pentru revizia exterioar se ataeaz la cartea
recipientului, împreun cu memoriul tehnic.
CAPITOLUL VI
REPARAREA
SECIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 91 (1) Repararea instalaiilor GPL se face cu respectarea prevederilor prezentei
prescripii tehnice i a celorlalte acte normative aplicabile. Cerinele tehnice prevzute în
prezentul capitol sunt condiii minime obligatorii referitoare la repararea instalaiilor GPL.
(2) Repararea instalaiilor GPL se efectueaz de ctre productorul acestora, de ctre
persoane juridice autorizate de ISCIR sau de ctre persoane juridice autorizate de autoritile
competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritile competente din
statele membre trebuie s fie înregistrate în Registrul naional al persoanelor juridice
autorizate de ctre ISCIR. Condiiile privind autorizarea de ctre ISCIR a persoanelor juridice
care efectueaz repararea instalaiilor GPL precum i condiiile de înregistrare în Registrul
naional al persoanelor juridice autorizate de ISCIR sunt stabilite în prescripia tehnic
aplicabil.
(3) Obligaiile i responsabilitile persoanelor juridice care efectueaz repararea
instalaiilor GPL sunt prevzute la capitolul XII.
(4) Toate constatrile referitoare la repararea instalaiilor GPL trebuie consemnate de
ctre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI în procese-verbale de verificare
tehnic. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnic sunt prevzute în anexele 2 i 3.
(5) Autorizaia de a repara instalaii GPL nu este necesar atunci când reparaia se
efectueaz de ctre constructor.
Art. 92 (1) Repararea instalaiilor GPL se face pe baza unei documentaii tehnice
preliminare de reparare avizat de ctre RADTP.
334 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
35
(2) Condiiile privind atestarea persoanelor fizice care efectueaz avizarea documentaiilor
tehnice preliminare de reparare a instalaiilor de GPL sunt conform legislaiei în vigoare.
(3) Obligaiile i responsabilitile persoanelor fizice care efectueaz avizarea
documentaiilor tehnice preliminare de reparare a instalaiilor de GPL sunt prevzute la
capitolul XII.
Art. 93 (1) Lucrrile de reparare a instalaiilor GPL se execut cu respectarea prevederilor
prezentei prescripii tehnice i ale documentaiei tehnice preliminare de reparare elaborate în
funcie de complexitatea lucrrilor. Se are în vedere reglementrile care au stat la baza
construirii dar se pot adopta i alte soluii bazate pe alte reglementri, care s asigure
respectarea cerinelor eseniale de securitate.
(2) În cadrul lucrrilor de reparare se folosesc subansambluri construite de reparatori
autorizai în baza documentaiei tehnice avizate de RADTP, cu excepia
subansamblelor/componentelor reglementate conform Hotrârii Guvernului nr. 584/2004 cu
modificrile i completrile ulterioare.
(3) Deintorul/utilizatorul trebuie s pun la dispoziie documentaia tehnic a instalaiei
GPL care s permit identificarea tuturor datelor tehnice necesare efecturii lucrrilor de
reparare la acestea.
(4) Documentaia tehnic de reparare se ataeaz la cartea recipientului.
SECIUNEA a 2-a
Specificarea lucrrilor de reparare care se verific de ctre ISCIR
Art. 94 Lucrrile executate în cadrul reparaiilor planificate sau neplanificate la instalaiile
GPL, se verific de ctre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR i/sau de ctre RSVTI al
deintorului/utilizatorului împreun cu RSL al persoanei juridice reparatoare.
Art. 95 (1) Lucrrile executate în cadrul activitii de reparare la instalaiile GPL, care se
verific de ctre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, sunt urmtoarele:
a) înlocuirea conductelor i a armturilor asamblate prin sudare, din cadrul instalaiilor
GPL;
b) executarea la elementele sub presiune a unor suduri noi, refacerea sau remedierea
celor existente;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 335
PT C 8-2010
36
c) încrcarea prin sudare a elementelor sub presiune care prezint coroziuni, eroziuni
sau pori, izolat sau grupat.
(2) Pentru lucrrile de reparare, altele decât cele menionate la alin. (1), verificarea tehnic
dup reparare se efectueaz de ctre RSVTI al deintorului/utilizatorului împreun cu RSL
al reparatorului. Rezultatele verificrii tehnice dup reparare trebuie s fie consemnate întrun
proces-verbal de verificare tehnic al crui model este prevzut în anexa 3. Procesulverbal
de verificare tehnic se ataeaz la cartea recipientului.
Art. 96 (1) Lucrrile de reparare la recipientele din componena instalaiilor GPL se execut
numai de persoane juridice autorizate ISCIR în acest scop conform prevederilor prescripiei
tehnice specifice.
(2) Pentru recipientele din componena instalaiilor GPL documentaia tehnic de reparare,
execuia lucrrilor de reparare i verificarea tehnic pe parcursul i la finalul lucrrilor de
reparare trebuie s respecte prevederile prescripiilor tehnice aplicabile.
SECIUNEA a 3-a
Etapele necesare lucrrilor de reparare
Art. 97 (1) Înaintea începerii lucrrilor de reparare, persoana juridic reparatoare, cu
acordul scris al deintorului/utilizatorului, întocmete un memoriu tehnic de prezentare a
lucrrilor de reparare, care trebuie s cuprind cel puin urmtoarele:
a) descrierea instalaiei GPL, cu indicarea parametrilor de funcionare;
b) lucrrile de reparare ce urmeaz a se efectua;
c) condiiile tehnice de execuie a lucrrilor de reparare;
d) planul de examinri, verificri i încercri care urmeaz a se efectua pe parcursul i la
finalul lucrrilor de reparare.
(2) Documentaia tehnic preliminar de reparare avizat de ctre RADTP se ataeaz la
memoriul tehnic de prezentare a lucrrilor de reparare.
(3) Memoriul tehnic se înainteaz la ISCIR în vederea acceptrii începerii lucrrilor de
reparare. Se interzice începerea lucrrilor de reparare fr procesul-verbal de acceptare al
ISCIR.
(4) Prin procesul-verbal de acceptare a începerii lucrrilor de reparare, ISCIR poate
solicita ca anumite operaii, verificri tehnice în utilizare pentru investigaii/examinri cu
336 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
37
caracter tehnic sau încercri s se efectueze în prezena inspectorului de specialitate din
cadrul ISCIR.
(5) Persoana juridic reparatoare este obligat s solicite participarea inspectorului de
specialitate din cadrul ISCIR la operaiile, examinrile, verificrile sau încercrile respective.
(6) În cazul în care pe parcursul lucrrilor de reparare apar modificri fa de memoriul
tehnic de prezentare a lucrrilor de reparare acceptat de ISCIR, acesta se revizuiete i se
transmite la ISCIR în vederea obinerii acceptului cu modificrile aferente.
Art. 98 Documentaia tehnic de reparare, întocmit de ctre persoana juridic reparatoare
la finalul lucrrilor de reparare, trebuie s cuprind urmtoarele:
a) memoriul tehnic de prezentare a lucrrilor de reparare, acceptat de ISCIR (inclusiv
documentaia tehnic preliminar de reparare avizat de RADTP);
b) certificatele de inspecie ale materialelor de baz i de adaos utilizate la reparare
conform cerinelor din documentaia tehnic preliminar de reparare; declaraii de
conformitate pentru armturi, dispozitive de siguran i alte asemenea, care au fost
înlocuite, dup caz;
c) lista procedurilor de sudare aprobate folosite în execuia îmbinrilor sudate i
specificaiile procedurilor de sudare specifice, întocmite de RTS, la care se ataeaz fiele
de aprobare, în conformitate cu prevederile prescripiei tehnice referitoare la aprobarea
procedurilor de sudare, în copie;
d) tabelul nominal cu sudorii autorizai conform prevederilor prescripiei tehnice
referitoare la autorizarea sudorilor, care au executat lucrrile de sudare, întocmit de RTS, la
care se ataeaz autorizaiile sudorilor, în copie;
e) buletinele cuprinzând rezultatele examinrilor, verificrilor i încercrilor efectuate de
ctre laboratoare autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescripiei tehnice
aplicabile;
f) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercrilor de cas, în care s se
specifice c instalaia GPL se poate supune verificrilor tehnice în scopul repunerii în
funciune;
g) declaraia privind lucrrile de reparare, conform modelului din anexa 4.
Art. 99 Verificarea tehnic a instalaiilor GPL în timpul i la finalul lucrrilor de reparare se
efectueaz la locul de executare a acestora de ctre inspectorul de specialitate din cadrul
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 337
PT C 8-2010
38
ISCIR i/sau de ctre personalul tehnic de specialitate atestat de ISCIR, al persoanei juridice
reparatoare.
Art. 100 (1) Verificarea instalaiilor GPL la finalul lucrrilor de reparare const în:
a) verificarea documentaiei tehnice de reparare, întocmit conform art. 98;
b) verificarea, în concordan cu documentaia tehnic, a modului în care au fost
efectuate lucrrile de reparare.
(2) Pentru instalaiile GPL la care s-au obinut rezultate corespunztoare, se efectueaz
verificrile în vederea repunerii în funciune conform prevederilor prezentei prescripii tehnice.
SECIUNEA a 4-a
Dispoziii finale privind repararea
Art. 101 (1) Verificrile în vederea repunerii în funciune se efectueaz la locul de funcionare
al instalaiei GPL în conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice.
(2) În procesul-verbal încheiat cu ocazia verificrilor efectuate în vederea repunerii în
funciune se stabilesc i datele urmtoarelor verificri tehnice periodice (ziua, luna i anul), în
conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice.
CAPITOLUL VII
VERIFICRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAII/EXAMINRI CU
CARACTER TEHNIC
SECIUNEA 1
Domeniul de aplicare
Art. 102 (1) Verificarea tehnic în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic a
instalaiilor GPL se efectueaz de ctre productorul acestora, de ctre persoane juridice
autorizate de ctre ISCIR sau de ctre persoane juridice autorizate de autoritile
competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritile competente din
statele membre trebuie s fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice
autorizate. Condiiile privind autorizarea de ctre ISCIR a persoanelor juridice care
efectueaz verificarea tehnic în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic a
instalaiilor GPL precum i condiiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice
338 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
39
autorizate sunt stabilite în prescripia tehnic aplicabil. Obligaiile i responsabilitile
persoanelor fizice sau juridice sunt prevzute la capitolul XII din prezenta prescripie tehnic.
(2) Cerina de autorizare pentru verificarea tehnic în utilizare pentru investigaii/examinri
cu caracter tehnic a nu se aplic productorilor instalaiilor GPL fabricate de acetia.
Art. 103 Verificarea tehnic în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic se
efectueaz în scopul stabilirii strii tehnice, evalurii duratei de funcionare remanent i
stabilirii condiiilor de funcionare în siguran a instalaiilor GPL.
Art. 104 Verificarea tehnic în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic se
poate efectua în urmtoarele cazuri:
a) dac la instalaiile de GPL s-au produs avarii i/sau accidente;
b) dac în urma verificrilor tehnice periodice, efectuate conform prezentei prescripii
tehnice, se obin rezultate necorespunztoare; instalaiile de GPL la care se constat zone
de coroziune, datorate fluidului de lucru, care ar putea periclita funcionarea în condiii de
siguran;
c) atunci când instalaiile de GPL urmeaz s fie repuse în funciune dup o perioad de
timp în care au fost oprite, fr s fie conservate în mod corespunztor (conform
instruciunilor de exploatare i unor proceduri specifice), iar repunerea acestora în funciune
ar putea periclita sigurana în funcionare;
d) la sfâritul duratei de via a instalaiei de GPL, atunci când aceasta este stabilit prin
documentaia tehnic;
e) la expirarea duratei normale de funcionare prevzut în Hotrârea Guvernului nr.
2.139/2004, atunci când prin documentaia tehnic nu este prevzut durata de via a
instalaiei GPL;
f) atunci când documentaia tehnic a instalaiei GPL lipsete sau este incomplet;
g) înainte de autorizarea funcionrii, în cazul instalaiile de GPL vechi, menionate la art.
30 lit. b);
h) în cazul în care se intenioneaz utilizarea unei instalaii de GPL la parametrii de
funcionare mai severi decât cei pentru care a fost proiectat i construit iniial;
i) atunci când la instalaia de GPL aflat în funciune se constat o funcionare anormal
a acesteia precum depirea parametrilor maximi de funcionare, apariia unor deformaii ale
corpului sub presiune i altele asemenea.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 339
PT C 8-2010
40
SECIUNEA a 2-a
Condiii privind efectuarea verificrilor tehnice în utilizare pentru investigaii/examinri
cu caracter tehnic
Art. 105 (1) Persoana juridic autorizat de ISCIR pentru efectuarea de verificri tehnice în
utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic întocmete un program de
investigaii/examinri care cuprinde cel puin urmtoarele:
a) descrierea instalaiei de GPL din punct de vedere constructiv i al parametrilor de
funcionare (volum, presiune, temperatur, fluid de lucru); se anexeaz desenul tip de
ansamblu;
b) prezentarea eventualelor lucrri de reparare care au fost efectuate anterior sau a altor
evenimente (avarii, accidente) care au avut loc în timpul perioadei de funcionare la
recipientul sub presiune;
c) planuri care cuprind examinrile, verificrile i încercrile care se propun a fi efectuate
la instalaia GPL; se întocmesc schie care cuprind, dup caz, poziionarea exact a
punctelor i locurilor unde urmeaz s se efectueze examinri vizuale/nedistructive/msurri
de grosimi i a zonelor din care urmeaz s fie prelevate epruvete pentru încercri
distructive;
d) menionarea condiiilor de execuie a examinrilor, verificrilor i încercrilor care se
propun a fi efectuate la instalaia GPL (prescripii tehnice, standarde), precum i a criteriilor
de acceptare a rezultatelor obinute.
(2) Programul de investigaii/examinri este avizat de responsabilul cu avizarea
documentaiei tehnice de examinri RADTE al persoanei juridice autorizate de ISCIR, dup
care trebuie transmis la ISCIR în vederea acceptrii acestuia.
Art. 106 În cazul întocmirii programului conform art. 105, ISCIR transmite acceptul efecturii
programului, cu sau fr completri.
Art. 107 (1). Reprezentantul persoanei juridice autorizat pentru efectuarea de verificri
tehnice în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic particip la toate
examinrile, verificrile i încercrile prevzute în programul acceptat de ISCIR.
340 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
41
(2) Examinrile nedistructive/distructive trebuie efectuate de ctre laboratoare
autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescripiei tehnice aplicabile.
Art. 108 (1) ISCIR poate solicita ca anumite examinri, verificri sau încercri s se
efectueze în prezena inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridic
autorizat pentru efectuarea de verificri tehnice în utilizare pentru investigaii/examinri cu
caracter tehnic împreun cu laboratorul care execut examinrile, verificrile sau încercrile
respective au obligaia s solicite, cu cel puin 5 zile înainte, participarea inspectorului de
specialitate din cadrul ISCIR la efectuarea acestora.
Art. 109 (1) Pe baza rezultatelor obinute în urma examinrilor, verificrilor i încercrilor
efectuate, persoana juridic atestat de ISCIR pentru efectuarea de verificri tehnice în
utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic întocmete raportul tehnic care
trebuie s conin concluziile finale privind posibilitatea funcionrii în condiii de siguran a
instalaiei GPL.
(2) Raportul tehnic trebuie s fie avizat de responsabilul cu avizarea documentaiei tehnice
de examinri RADTE al persoanei juridice autorizate de ISCIR.
(3) Raportul tehnic împreun cu documentaia tehnic coninând buletinele i certificatele
cu rezultatele obinute, breviarul de calcul de rezisten i procesele-verbale întocmite de
inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR (dup caz), întocmit ca urmare a examinrilor,
verificrilor i încercrilor efectuate conform programului acceptat de ISCIR, se transmit la
ISCIR pentru acceptare.
Art. 110 (1) Dup acceptarea de ctre ISCIR a raportului tehnic, deintorul/utilizatorul
trebuie s respecte concluziile menionate în raportul tehnic întocmit de persoana juridic
autorizat de ISCIR pentru efectuarea de verificri tehnice în utilizare pentru
investigaii/examinri cu caracter tehnic.
(2) În cazul obinerii unor rezultate corespunztoare deintorul/utilizatorul solicit la ISCIR
efectuarea examinrilor i verificrilor în vederea obinerii autorizrii funcionrii instalaiei
GPL conform prevederilor prezentei prescripii tehnice.
(3) Dac în urma examinrilor, verificrilor i încercrilor efectuate rezult necesitatea
efecturii unor lucrri de reparare la instalaia GPL, acestea trebuie s fie efectuate conform
prevederilor prezentei prescripii tehnice, iar examinrile i verificrile în vederea repunerii în
funciune se efectueaz ulterior.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 341
PT C 8-2010
42
Art. 111 Documentaia tehnic acceptat de ISCIR împreun cu programul de
investigaii/examinri acceptat de ISCIR anterior trebuie s fie ataate la cartea recipientului,
urmând a fi prezentate inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR atunci când se solicit
efectuarea examinrilor i verificrilor în vederea repunerii în funciune.
CAPITOLUL VIII
TIMBRAREA I RETIMBRAREA
Art. 112 (1) Pentru instalaiile GPL sau recipientele din componena acestora, în cazul în
care placa de timbru nu mai exist sau este deteriorat, aceasta se reconstituie de ctre
deintor/utilizator, în baza documentaiei tehnice existente (din care rezult parametrii de
funcionare, numr/an de fabricaie, constructor).
(2) Placa de timbru se aplic în mod nedetaabil, de ctre RSVTI al
deintorului/utilizatorului instalaiei GPL sau al recipientului din componena acesteia, dup
caz, care întocmete un proces-verbal, ataându-l la cartea recipientului.
Art. 113 Instalaiile GPL sau recipientele pentru care deintorul/utilizatorul nu posed
documentaia tehnic care permite identificarea datelor necesare retimbrrii (parametrii de
funcionare, numr/an de fabricaie, constructor), se scot din uz i se caseaz conform
prevederilor prezentei prescripii tehnice. Este interzis retimbrarea i punerea în funciune a
acestora.
CAPITOLUL IX
AVARII I ACCIDENTE
Art. 114 În cazul avariilor care determin oprirea din funciune sau funcionarea în condiii de
nesiguran a instalaiilor GPL, precum i în cazurile de accidente provocate de acestea,
persoana fizic sau juridic care deine/utilizeaz, are obligaia de a opri funcionarea i de a
anuna de îndat ISCIR despre producerea evenimentului; cu aceast ocazie se anun cel
puin urmtoarele date: numele i prenumele i funcia persoanei care anun, modul în care
poate fi contactat în vederea unor eventuale date suplimentare, data, ora i locul producerii
avariei/accidentului, felul instalaiei GPL, urmrile avariei/accidentului.
342 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
43
Art. 115 (1) Persoana juridic care deine/utilizeaz instalaia GPL care a suferit avaria sau
la care s-a produs accidentul are urmtoarele obligaii de îndeplinit prin RSVTI:
a) s ia msuri astfel încât situaia produs de avarie sau în timpul accidentului s rmân
nemodificat pân la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, cu excepia
cazului în care situaia respectiv ar constitui un pericol pentru viaa i sntatea persoanelor
sau animalelor;
b) s ia toate msurile necesare pentru asigurarea condiiilor de securitate;
c) s izoleze pe cât posibil zona de lucru a instalaiei GPL avariat sau la care s-a produs
accidentul;
d) s întocmeasc un raport cu situaia tehnic a instalaiei imediat dup avarie/accident,
care include i fotografii ale zonei avariate/de accident, precum i interveniile efectuate pân
la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR;
e) s pun la dispoziia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR autorizaia de
funcionare a instalaiei GPL, precum i raportul de mai sus (în cazurile justificate raportul nu
mai este necesar).
Art. 116 Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR întocmesc procesul-verbal de constatare
a avariei sau accidentului i de oprire din funciune a instalaiei/echipamentului. În cartea
recipientului-partea de exploatare, se întocmete, de ctre inspectorii de specialitate din
cadrul ISCIR sau de ctre RSVTI al deintorului/utilizatorului, procesul-verbal de oprire din
funcionare a instalaiei GPL. Dac procesul-verbal de oprire se întocmete de ctre RSVTI,
un exemplar al acestuia se transmite la ISCIR.
Art. 117 (1) Instalaiile GPL care au suferit avarii ce au determinat oprirea acestora din
funcionare, trebuie supuse unor investigaii/examinri cu caracter tehnic (în vederea
evalurii strii tehnice a acestora), efectuate conform prevederilor prezentei prescripii
tehnice i ale prescripiilor tehnice aplicabile.
(2) Investigaiile/examinrile cu caracter tehnic, nu sunt necesare în msura în care
persoana fizic sau juridic deintoare/utilizatoare renun la utilizarea instalaiei GPL
avariat i decide scoaterea din uz i casarea acesteia.
Art. 118 Expertizele în caz de avarii sau accidente la instalaiile GPL se realizeaz de ctre
experii ISCIR.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 343
PT C 8-2010
44
CAPITOLUL X
SCOATEREA DIN UZ I CASAREA
Art. 119 (1) Scoaterea din uz a instalaiilor GPL sau a recipientelor din cadrul instalaiilor
GPL se poate face de ctre deintor/utilizator în urmtoarele cazuri:
a) dac la verificrile tehnice periodice sau dup reparaii, se constat c instalaia GPL
sau recipientul din componena acesteia nu mai prezint siguran în funcionare;
b) dac în urma verificrilor tehnice în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter
tehnic efectuate în vederea evalurii strii tehnice, se constat c instalaia GPL sau
recipientul din componena acesteia nu mai poate funciona în condiii de siguran;
c) atunci când instalaia GPL sau recipientul din componena acesteia a suferit un accident
în urma cruia aceasta/acesta nu mai poate fi pus/pus în funciune;
d) dac instalaia GPL sau recipientul din componena acesteia nu mai poate fi identificat
dup placa de timbru, dup marcajul de pe corp sau nu mai are cartea recipientului (aceasta
neputând fi refcut);
e) atunci când deintorul renun din proprie iniiativ la instalaia GPL sau la recipientul
din componena acesteia.
(2) Oprirea din funcionare i conservarea instalaiilor GPL sau a recipientelor din
componena acesteia nu înseamn scoatere din uz.
Art. 120 (1) Instalaiile GPL sau recipientele din componena acesteia scoase din uz se
caseaz prin grija deintorului care are i obligaia distrugerii plcii de timbru.
(2) Operaia de casare a instalaiei GPL sau a recipientului i distrugerea plcii de timbru
aferent trebuie confirmat printr-un proces-verbal întocmit de ctre RSVTI i semnat de
ctre reprezentantul conducerii persoanei juridice deintoare.
Art. 121 (1) Procesul-verbal de casare de la art. 120 încheiat se ataeaz la cartea
recipientului, care rmâne în arhiva deintorului/utilizatorului.
(2) Persoana juridic deintoare are obligaia s comunice, în scris, scoaterea din uz i
casarea instalaiei GPL/recipientului la ISCIR în vederea scoaterii din evidena proprie a
acesteia.
344 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
45
(3) Comunicarea se transmite la ISCIR în termen de 15 zile de la întocmirea procesuluiverbal
menionat la art. 120.
Art. 122 Este interzis refolosirea recipientelor i/sau a conductelor din componena
instalaiilor GPL care au fost scoase din uz i casate.
CAPITOLUL XI
ATESTRI I AUTORIZRI
Art. 123 (1) ISCIR atest persoanele fizice pentru urmtoarele activiti:
a) avizarea documentaiei tehnice pentru obinerea avizului obligatoriu de instalare;
b) avizarea documentaiei tehnice preliminare de montare/reparare;
(2) ISCIR autorizeaz persoanele juridice pentru urmtoarele activiti:
a) instalare;
b) montare;
c) reparare;
d) întreinere;
e) verificri tehnice în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic.
(3) ISCIR autorizeaz urmtoarele persoane fizice:
a) RSVTI;
b) operator instalaii îmbuteliere GPL.
Art. 124 Metodologia de atestare/autorizare/actualizare/extindere a domeniului de autorizare
pentru activitile prevzute la art. 123, precum i condiiile i documentaia tehnic necesar
sunt prevzute în prescripiile tehnice specifice i celelalte reglementri aplicabile.
Art. 125 Obinerea autorizaiei emise de ISCIR nu absolv persoana fizic sau juridic de
obligaia tuturor celorlalte autorizaii reglementate de legislaia în vigoare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 345
PT C 8-2010
46
CAPITOLUL XII
OBLIGAII I RESPONABILITI
SECIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 126 Productorii, persoanele fizice sau juridice autorizate de ISCIR, deintorii/utilizatorii
recipientelor trebuie s respecte prevederile Legii 64/2008 – Legea privind funcionarea în
condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor
consumatoare de combustibil.
SECIUNEA a 2-a
Obligaiile i responsabilitile deintorului/utilizatorului
Art. 127 În vederea asigurrii condiiilor pentru funcionarea în condiii de siguran,
deintorii/utilizatorii au urmtoarele obligaii i responsabiliti:
a) s solicite i s obin autorizaia de funcionare pentru instalaiile GPL i s le
înregistreze la ISCIR i în evidena intern;
b) s nu permit modificarea cerinelor i condiiilor stabilite prin avizul obligatoriu de
instalare i autorizarea funcionrii;
c) s supun instalaiile GPL la verificrile tehnice efectuate de ctre ISCIR în vederea
autorizrii funcionrii i la verificrile tehnice periodice (conform perioadelor de scaden
acordate), pregtind instalaiile GPL i creând toate condiiile necesare în scopul verificrii
acestora;
d) s îndeplineasc la termenele prevzute msurile dispuse de inspectorii de specialitate
din cadrul ISCIR prin procesul-verbal de verificare tehnic;
e) s ia msurile necesare i s se asigure c instalaiile GPL sunt utilizate în condiii de
siguran, prin efectuarea reviziilor, reparaiilor i întreinerii conform instruciunilor tehnice
ale productorilor, normativelor legale i prezentei prescripii tehnice;
f) s asigure existena la fiecare loc de munc a instruciunilor tehnice interne menionate
la art. 60;
g) s foloseasc pentru utilizarea instalaiei GPL numai personal de deservire care
îndeplinete condiiile menionate la art. 61 i art. 62;
h) s solicite la ISCIR scoaterea din eviden a instalaiilor GPL scoase din uz i casate.
346 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
47
Art. 128 Deintorul/utilizatorul este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente
produse prin exploatarea instalaiilor GPL fr autorizarea funcionrii sau prin exploatarea
necorespunztoare a acestora.
Art. 129 (1) Persoana juridic care deine/utilizeaz instalaii GPL are obligaia s asigure
operator autorizat, responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic în utilizare a
instalaiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripiilor tehnice.
(2) Orice schimbare a operatorului RSVTI trebuie comunicat, în scris în termen de 15
zile, la ISCIR.
Art. 130 (1) În cazul transferului dreptului de proprietate, fostul deintor/utilizator are
obligaia s întiineze, în scris, în termen de 15 zile, ISCIR pentru scoaterea din eviden a
instalaiei GPL vândute.
(2) În cazul transferului dreptului de proprietate, noul deintor/utilizator are obligaia s
întiineze, în scris, în termen de 15 zile, ISCIR pentru luarea în eviden a instalaiei GPL
achiziionate.
SECIUNEA a 3-a
Obligaiile i responsabilitile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate de
ISCIR
Art. 131 (1) Obligaiile i responsabilitile persoanelor fizice atestate pentru avizarea
documentaiei tehnice în vederea obinerii avizului obligatoriu de instalare i documentaiei
tehnice preliminare de montare i reparare:
a) s cunoasc actele normative în vigoare, prescripiile tehnice specifice i standardele
aplicabile;
b) s verifice dac au fost adoptate soluii tehnice care s permit funcionarea instalaiilor
GPL în condiii de siguran;
c) s verifice dac au fost prevzute în documentaia tehnic examinrile, verificrile i
încercrile ce trebuie s fie efectuate de persoanele juridice montatoare/reparatoare la locul
de funcionare, în concordan cu prevederile prezentei prescripii tehnice;
d) s elaboreze în cadrul documentaiei tehnice preliminare de montare/reparare desenul
tip de ansamblu, cuprinzând principalele date tehnice conform prescripiilor tehnice, care s
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 347
PT C 8-2010
48
permit verificarea parametrilor de funcionare în siguran a instalaiilor GPL în timpul
montrii, reparrii i la locul de funcionare;
e) s urmreasc existena în documentaiile tehnice avizate a precizrilor legate de
standardele, codurile de proiectare si normativele folosite;
f) s elaboreze instruciuni tehnice, dup caz, pentru exploatarea, întreinerea, revizia i
verificarea instalaiilor GPL, care s serveasc i pentru pregtirea personalului de
exploatare, întreinere, revizie i verificare;
g) s avizeze documentaiile tehnice, respectiv desenele de ansamblu i breviarele de
calcul (unde este cazul);
h) s in evidena documentaiilor tehnice pe care le avizeaz conform, în registrul
conform modelului prezentat în anexa 6;
i) s pun la dispoziia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaiile i
documentele în legtur cu obiectul autorizaiei deinute, solicitate de ctre acesta cu ocazia
controalelor efectuate;
j) s participe la instructajele profesionale i examinrile organizate de ISCIR (când este
cazul).
(2) Confirmarea avizrii documentaiilor tehnice cu privire la respectarea prevederilor
prezentei prescripii tehnice, se face prin aplicarea pe documentaie a tampilei conform
modelului de mai jos:
1) pentru avizarea documentaiei în vederea obinerii avizului obligatoriu de instalare:
Numele i prenumele:
ATESTAT RADTI – IMSP
Nr.:
AVIZAT CORESPUNDE *)
Data: Semntura:
*) Se menioneaz indicativele principalelor prescripii tehnice utilizate.
2) pentru avizarea documentaiei preliminare de montare/reparare:
Numele i prenumele:
ATESTAT RADTP IMSP…………………………..
Nr.:
AVIZAT CORESPUNDE *)
Data: Semntura:
*) Se menioneaz indicativele principalelor prescripii tehnice utilizate.
348 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
49
Art. 132 Persoanele juridice autorizate pentru instalare, montare i reparare au urmtoarele
obligaii i responsabiliti:
a) s execute lucrrile de instalare, montare i reparare în conformitate cu documentaia
tehnic de instalare avizat de RADTI respectiv documentaia tehnic preliminar de
montare/reparare avizat de RADTP, valabil la data începerii lucrrilor respective;
b) s înceap execuia lucrrilor de instalare i/sau montare numai dup obinerea avizului
obligatoriu de instalare;
c) s înceap execuia lucrrilor de reparare numai dup existena procesului-verbal al
inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR prin care s-a acceptat începerea lucrrilor de
reparare;
d) s pregteasc i s asigure condiiile pentru realizarea verificrilor tehnice a
recipientelor sub presiune în conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice; s
prezinte instalaia GPL i toate documentaiile tehnice necesare, în timpul i la sfâritul
reparrii, la verificrile care se efectueaz de ctre inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR sau de ctre personalul propriu, atestat de ISCIR;
e) s întocmeasc documentaia tehnic prevzut de prescripia tehnic i s o pun la
dispoziia deintorului/utilizatorului odat cu predarea/recepia instalaiei GPL;
f) s întocmeasc i s in la zi registrele de eviden a lucrrilor efectuate, conform
modelului din anexa 5;
g) s nominalizeze personal tehnic propriu pentru verificarea lucrrilor care fac obiectul
autorizrii RSL i RTS, atestat în acest scop de ISCIR;
h) s ia msuri corespunztoare astfel ca personalul propriu nominalizat RSL i RTS,
atestat de ISCIR, s-i poat îndeplini în bune condiii sarcinile prevzute;
i) s comunice în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RSL/RTS; s
asigure c personalul nou propus începe activitatea specific numai dup atestarea acestuia
de ctre ISCIR;
j) s desfoare activitile autorizate conform procedurilor de lucru proprii i
instruciunilor specifice, cu respectarea prevederilor prescripiilor tehnice aplicabile, ale
standardelor i normativelor în vigoare i ale normelor specifice de protecia muncii;
k) s supun avizrii RADTP documentaia tehnic preliminar de montare/reparare, în
cazul în care pe parcursul montrii/reparrii apar modificri fa de documentaia tehnic
preliminar avizat;
l) s solicite efectuarea verificrii recipientelor de ctre inspectorul de specialitate din
cadrul ISCIR sau de ctre personalul atestat ISCIR, înainte de asamblare i în fazele în care
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 349
PT C 8-2010
50
examinarea acestora este posibil, în cazul în care datorit concepiei constructive nu mai
este posibil examinarea ulterioar;
m) s pun la dispoziie personalul i utilajele necesare verificrii instalaiei GPL;
n) s întocmeasc documentaia tehnic de montare/reparare prevzut de prescripia
tehnic i s o pun la dispoziia deintorului/utilizatorului;
o) s emit la finalizarea lucrrilor declaraia conform modelului din anexa 4.
Art. 133 Persoanele juridice autorizate pentru întreinere, au urmtoarele obligaii i
responsabiliti:
a) s cunoasc legislaia în domeniu, prescripiile tehnice specifice, standardele i
normativele în vigoare privind activitatea pentru care a fost autorizat;
b) s elaboreze instruciuni tehnice pentru exploatarea, întreinerea, revizia i verificarea
instalaiilor GPL;
c) s întocmeasc procese-verbale de intervenie, care se ataeaz la cartea recipientuluipartea
de exploatare; acestea trebuie semnate de ctre deintor/utilizator, precum i de
responsabilul cu supravegherea lucrrilor de întreinere;
d) s întocmeasc i s in la zi registrul de eviden a lucrrilor efectuate, conform
modelului din anexa 5;
e) s întocmeasc procese-verbale de:
1) verificare anual la etaneitate a instalaiei de GPL;
2) verificare anual a strii conductelor i dispozitivelor de siguran;
3) verificare anual a regulatoarelor i dispozitivelor de siguran.
f) s aib un compartiment de intervenie rapid pentru rezolvarea prompt a tuturor
problemelor legate de aceast activitate i semnalate de ctre deintor/utilizator;
g) s dein autocistern sau s aib contract pe termen nedeterminat cu o unitate de
distribuie GPL (pentru a asigura golirea instalaiilor de GPL în caz de necesitate).
Art. 134 Obligaiile i responsabilitile responsabilului cu supravegherea lucrrilor RSL:
a) s cunoasc legislaia în domeniu, prescripiile tehnice specifice, standardele i normativele
aplicabile;
b) s verifice introducerea în execuie numai a documentaiilor tehnice preliminare de
montare/reparare avizate de ctre RADTP atestat de ISCIR în acest scop;
350 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
51
c) s urmreasc execuia pe faze de lucru a lucrrilor de montare/reparare din punct de vedere
al respectrii prevederilor prescripiei tehnice i ale documentaiei tehnice preliminare de
montare/reparare i s supun la încercri instalaiile respective;
d) s completeze la zi registrele de eviden a lucrrilor efectuate;
e) s verifice documentaia tehnic întocmit pentru lucrrile efectuate (documentaia tehnic de
montare/reparare) sub aspectul respectrii prevederilor prescripiei tehnice;
f) s menioneze în documentaiile tehnice întocmite precizrile legate de standardele, codurile
de proiectare i normativele folosite;
g) s încheie documente de verificare în care s consemneze constatrile i rezultatele
verificrilor i examinrilor, precum i dispoziiile obligatorii;
h) s participe la instruirile periodice organizate de ctre ISCIR;
i) s confirme avizarea documentaiei tehnice cu privire la respectarea prevederilor
prezentei prescripii tehnice, prin aplicarea pe documentaie a tampilei conform modelului de
mai jos:
*)
Numele i prenumele:
RSL ……………………………………………….
Data: Semntura:
*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.
Art. 135 Obligaiile i responsabilitile responsabilului tehnic cu sudura RTS:
a) s cunoasc legislaia, prevederile prescripiilor tehnice, standardele i alte acte
normative aplicabile;
b) s verifice dac tehnologia de execuie i de examinare a elementelor sudate este în
concordan cu procedura de sudare aprobat;
c) s verifice documentaia tehnic preliminar de montare i/sau reparare înainte de lansarea
acesteia în execuie, astfel încât soluiile adoptate s asigure condiii optime de sudare i verificare;
d) s asigure alegerea corect a materialelor de adaos, funcie de materialele de baz utilizate, în
conformitate cu procedurile de sudare aprobate, astfel încât prin condiiile tehnologice impuse s se
realizeze o îmbinare sudat corect a instalaiei;
e) s verifice calitatea materialelor de adaos i s admit introducerea în execuie numai a
materialelor de adaos prevzute în documentaie sau stabilite ca echivalente la aprobarea procedurii
de sudare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 351
PT C 8-2010
52
f) s ia msurile necesare ca la montarea/repararea elementelor instalaiilor s se foloseasc
numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare aprobate;
g) s supravegheze ca materialele de baz introduse în execuie s fie conforme cu
documentaia tehnic preliminar de montare/reparare;
h) s urmreasc efectuarea verificrii calitii îmbinrilor sudate pe fluxul tehnologic de execuie,
s verifice rezultatele obinute i s vizeze documentele privind verificarea îmbinrilor sudate, care
se ataeaz la documentaia tehnic;
i) s organizeze, s îndrume i s verifice activitatea privind specializarea, autorizarea i
evidena lucrrilor efectuate de sudori, în conformitate cu prevederile prescripiei tehnice referitoare
la autorizarea sudorilor;
j) s participe la analiza i stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii i s ia msuri
corespunztoare pentru remedierea i evitarea acestora în viitor;
k) s verifice, atunci când este cazul, dac în cazul sudorilor certificai, condiiile de certificare sunt
identice cu cele de autorizare, în caz contrar procedând conform Legii 64/2008 art. 13 alin. (2);
l) s participe la întrunirile i instructajele periodice organizate de ISCIR;
m) s in la zi evidena poansoanelor sudorilor autorizai de ISCIR a procedurilor de sudare
aprobate, precum i a lucrrilor executate de sudori;
n) s confirme avizarea documentaiei tehnice cu privire la respectarea prevederilor prezentei
prescripii tehnice, prin aplicarea pe documentaie a tampilei conform modelului de mai jos:
*)
Numele i prenumele:
RTS
Data: Semntura:
*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.
Art. 136 Obligaiile i responsabilitile persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea de
verificri tehnice în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic:
a) s ia msuri corespunztoare astfel ca personalul propriu, nominalizat, s-i poat
îndeplini în bune condiii sarcinile prevzute;
b) s întocmeasc programul de verificri tehnice în utilizare pentru investigaii/examinri
cu caracter tehnic i s îl transmit pentru acceptare la ISCIR, înainte de începerea
investigaiilor/examinrilor;
c) s solicite, în scris, la ISCIR, cu cel puin 5 zile înainte, participarea inspectorului de
specialitate din cadrul ISCIR la derularea verificrilor tehnice pentru investigaii/examinri;
352 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
53
d) la finalizarea programului de verificri tehnice în utilizare pentru investigaii/examinri cu
caracter tehnic, s întocmeasc raportul tehnic i s îl transmit la ISCIR, pentru acceptare;
e) s elaboreze instruciuni tehnice suplimentare, dup caz, privind exploatarea,
întreinerea i verificarea tehnic a instalaiei GPL, atunci când sunt necesare, ca urmare a
rezultatelor obinute în urma evalurii strii tehnice;
f) s nominalizeze personal tehnic propriu RADTE, pentru avizarea programelor de
verificri tehnice în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic i a rapoartelor
tehnice, care s fie atestat în acest scop de ISCIR;
g) s ia msuri corespunztoare astfel ca personalul propriu nominalizat s-i poat
îndeplini în bune condiii sarcinile prevzute;
h) s in la zi registrele de eviden a lucrrilor efectuate, conform modelului din anexa 7;
i) s comunice în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RADTE; s
asigure c personalul nou propus începe activitatea specific numai dup atestarea acestuia
de ctre ISCIR;
j) s desfoare activitile autorizate conform procedurilor de lucru proprii i
instruciunilor specifice, cu respectarea prevederilor prescripiilor tehnice aplicabile, ale
standardelor i normativelor în vigoare i ale normelor specifice de protecia muncii;
k) s pun la dispoziia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaiile i
documentele în legtur cu obiectul autorizaiei deinute, solicitate de ctre acesta cu ocazia
controalelor efectuate.
Art. 137 Obligaiile i responsabilitile responsabilului cu avizarea documentaiei tehnice de
examinri RADTE:
a) s cunoasc actele normative în vigoare, prescripiile tehnice specifice i standardele
aplicabile;
b) s avizeze programele de verificri tehnice în utilizare pentru investigaii/examinri cu
caracter tehnic întocmite în vederea evalurii strii tehnice a instalaiei GPL, înainte de
transmiterea acestora la ISCIR;
c) s avizeze documentaia tehnic întocmit ca urmare a examinrilor, verificrilor i
încercrilor efectuate conform programului acceptat de ISCIR, inclusiv raportul tehnic al
persoanei juridice autorizate de ISCIR, care cuprinde concluziile finale privind posibilitatea
funcionrii în condiii de siguran a instalaiei GPL;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 353
PT C 8-2010
54
d) s estimeze termenul cu care se poate prelungi durata de utilizare la instalaiile GPL
pentru care au fost efectuate investigaii/examinri la expirarea duratei de via sau duratei
normale de utilizare;
e) s avizeze documentaiile tehnice, rapoartele tehnice, respectiv desenele de ansamblu
i breviarele de calcul (unde este cazul);
f) s urmreasc existena în documentaiile tehnice avizate a precizrilor legate de
standardele, codurile de proiectare i normativele folosite;
g) s in evidena documentaiilor tehnice pe care le verific i le avizeaz conform, întrun
registru conform modelului din anexa 7;
h) s pun la dispoziia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaiile i
documentele în legtur cu obiectul autorizaiei deinute, solicitate de ctre acesta cu ocazia
controalelor efectuate;
i) s participe la instructajele profesionale i examinrile organizate de ISCIR (când este
cazul);
j) s confirme avizarea documentaiei tehnice cu privire la respectarea prevederilor
prezentei prescripii tehnice, prin aplicarea pe documentaie a tampilei conform modelului de
mai jos:
*)
Numele i prenumele:
RADTE IMSP……………………………………………
AVIZAT CORESPUNDE:**)
Data: Semntura:
*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.
**) Se menioneaz indicativele principalelor prescripii tehnice utilizate.
SECIUNEA a 4-a
Obligaiile i responsabilitile personalului de deservire
Art. 138 Obligaiile i responsabilitile operatorului îmbuteliere instalaii GPL:
a) s respecte instruciunile de exploatare/utilizare a instalaiilor de GPL;
b) s urmreasc parametrii de oprire prescrii (nivel, temperatur, presiune);
c) s urmreasc funcionarea sistemelor de msur i control;
d) s urmreasc funcionarea pompei centrifuge;
e) s urmreasc funcionarea pompei de alimentare GPL la autovehicule;
354 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
55
f) s urmreasc starea fizic i integritatea utilajelor, echipamentelor, armturilor,
conductelor i furtunurilor flexibile;
g) s urmreasc integritatea sistemului de legare la pmânt; starea fizic a mijloacelor de
stingere a incendiilor;
h) s urmreasc la intrarea în schimb, este obligat s verifice etaneitatea sistemului,
aplicând soluie de ap i spun sau prin metodele indicate în instruciunile de exploatare la
toate îmbinrile i racordrile instalaiei de GPL.
SECIUNEA a 5-a
Obligaiile i responsabilitile RSVTI
Art. 139 RSVTI are urmtoarele obligaii i responsabiliti:
a) s cunoasc legislaia i prescripiile tehnice în vigoare care reglementeaz
funcionarea în condiii de siguran a instalaiilor GPL;
b) rspunde, împreun cu deintorul/utilizatorul, de luarea msurilor necesare pentru
aplicarea prevederilor prezentei prescripii tehnice privind sigurana în funcionare a
instalaiilor GPL;
c) s urmreasc elaborarea i s asigure existena la fiecare loc de munc a
instruciunilor tehnice interne privind exploatarea în condiii de siguran a instalaiei GPL,
menionate la art. 62;
d) s asigure c pentru utilizarea instalaiei GPL este folosit numai personal de deservire
care îndeplinete condiiile menionate la art. 61 i 62;
e) s urmreasc exploatarea instalaiilor GPL în condiii de siguran, executarea
reviziilor curente, a reparaiilor i a întreinerilor permanente, conform normativelor legale i
prezentei prescripii tehnice;
f) s asigure c dispozitivele de siguran care echipeaz instalaia GPL sunt verificate
periodic în conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice;
g) s urmreasc organizarea i s participe la instructajele profesionale cu personalul de
deservire a instalaiilor GPL;
h) s urmreasc pregtirea instalaiilor GPL în vederea efecturii de ctre inspectorii de
specialitate din cadrul ISCIR a verificrilor i încercrilor i s comunice la ISCIR datele de
efectuare a acestora;
i) s anune la ISCIR avariile i accidentele produse la instalaiile GPL i s participe la
cercetarea acestora;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 355
PT C 8-2010
56
j) s in evidena instalaiilor GPL i s urmreasc pstrarea corespunztoare a
autorizrilor de funcionare (cartea recipientului).
CAPITOLUL XIII
MSURI ADMINISTRATIVE
Art. 140 (1) Nerespectarea obligaiilor i responsabilitilor de ctre persoanele fizice sau
juridice autorizate sau de ctre personalul tehnic de specialitate atestat, prevzute/prevzut
în prezenta prescripie tehnic precum i în cazul în care condiiile de acordare a autorizaiei
nu mai sunt îndeplinite, se pot aplica urmtoarele msuri administrative, în funcie de natura
acestora cu:
a) avertisment;
b) suspendarea, pe o perioada de pân la 6 luni, a autorizaiei/atestatului eliberate de
ctre ISCIR;
c) retragerea autorizaiei/atestatului eliberate/eliberat de ctre ISCIR.
(2) Aplicarea msurilor administrative prevzute la alin. (1) se face cu respectarea
prevederilor legale în vigoare i a principiului proporionalitii.
(3) Aplicarea în termen de 6 luni a dou msuri administrative precizate la alin. (1) lit. a),
atrage suspendarea pe o perioad de pân la 6 luni a autorizaiei/atestatului
eliberate/eliberat de ctre ISCIR.
(4) Aplicarea în termen de un an a dou msuri administrative precizate la alin. (1) lit. b),
atrage retragerea autorizaiei/atestatului eliberate/eliberat de ctre ISCIR.
(5) Contestarea deciziei de sancionare i modul de reacordare a autorizaiilor/atestatelor
suspendate sau retrase se efectueaz în conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice
aplicabile.
CAPITOLUL XIV
TARIFE
Art. 141 Pentru activitile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în
conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice, se aplic tarifele stabilite de lista de
tarife ISCIR care reglementeaz acest lucru.
356 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
57
CAPITOLUL XV
DISPOZIII FINALE
Art. 142 Documentele care se depun la ISCIR trebuie s fie redactate/traduse în limba
român.
Art. 143 Termenele de soluionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform
prevederilor legislaiei în vigoare.
Art. 144 Prezenta prescripie tehnic se aplic împreun cu legislaia în vigoare privind
protecia muncii, prevenirea i stingerea incendiilor, protecia consumatorilor, protecia
mediului. În cazul în care exist prevederi ale diferitelor autoriti, care se refer la acelai
subiect, se aplic prevederile care conduc la o mai mare siguran în utilizarea
echipamentelor sub presiune care fac obiectul prezentei prescripii tehnice.
Art. 145 (1) În cazul în care cartea recipientului sub presiune se deterioreaz sau se pierde,
ISCIR, la solicitarea deintorului/utilizatorului, elibereaz partea de exploatare.
(2) Solicitarea deintorului/utilizatorului trebuie s fie însoit de documentaia tehnic a
instalaiei GPL prevzut la art. 30, lit. b sau de documentaia tehnic întocmit de o
persoan juridic autorizat pentru verificri tehnice în utilizare pentru examinri/investigaii
cu caracter tehnic.
Art. 146 Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificri tehnice
neprogramate la instalaii/echipamente supuse prevederilor prezentei prescripii tehnice,
precum i asupra modului în care persoanele fizice sau juridice atestate/autorizate îi
desfoar activitile reglementate de prezenta prescripie tehnic, luând, dup caz,
msurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.
Art. 147 Autorizaiile eliberate pân la data intrrii în vigoare a prezentei prescripii tehnice
rmân valabile pân la data expirrii acestora, cu excepia autorizaiilor personalului de
deservire emise de ISCIR pân la data intrrii în vigoare a prezentei prescripii tehnice,
trebuie s fie preschimbate conform prevederilor prescripiei tehnice aplicabile.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 357
PT C 8-2010
58
Art. 148 La instalaiile i echipamentele neautorizate pentru funcionare de ctre ISCIR sau
care nu prezint siguran în funcionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au
dreptul s aplice sigilii, în conformitate cu prevederile legale.
Art. 149 Pe perioada valabilitii autorizaiei, persoana fizic sau juridic atestat/autorizat
poate fi supravegheat de ISCIR privind meninerea capabilitii tehnice de a efectua
activitatea specific pentru care a fost autorizat.
Art. 150 (1) Pentru acordarea de derogri de le prevederile prezentei prescripii tehnice,
persoana solicitant depune la ISCIR urmtoarele:
a) cerere de solicitare cu menionarea derogrii de la prevederile prescripiei tehnice;
b) memoriu justificativ care s cuprind descrierea situaiei (date despre
instalaie/echipament, amplasament, deservire), desene, calcule, soluii compensatorii
propuse;
c) avize, dup caz, de la constructorul instalaiei/echipamentului, de la un avizator atestat
ISCIR pentru documentaii tehnice de montare, instalare, reparare.
(2) Pe baza documentaiei tehnice depuse, ISCIR avizeaz sau respinge motivat, în scris,
solicitarea.
Art. 151 Toate autorizaiile eliberate pân la data intrrii în vigoare a prezentei prescripii
tehnice rmân valabile pân la data expirrii.
Art. 152 Anexele 1-7 fac parte integrant din prezenta prescripie tehnic.
358 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
59
ANEXA 1
(model)
ANTET ISCIR
AVIZ OBLIGATORIU DE INSTALARE
Nr. _____/data _____________
Ctre,
(Denumirea persoanelor fizice sau juridice; adresa persoanelor fizice sau juridice)
Având în vedere solicitarea formulat prin adresa dvs. nr. ________ din ____________ i
inând seama de constatrile menionate în procesul-verbal de verificare tehnic
nr.________ din _____________, încheiat în urma verificrilor efectuate:
În temeiul prevederilor Legii nr. 64/2008 i în conformitate cu cerinele tehnice i condiiile
stabilite în prescripia tehnic PT C 8-2009, se acord AVIZUL OBLIGATORIU DE
INSTALARE pentru urmtoarea instalaie:
Tip instalaie
Tip recipient
Volum (litri)
Presiunea nominal (bar)
Temperatura (0C), min. – max.
Fluid
Instalaia va fi instalat/montat (îngropat, acoperit, suprateran, prin înlocuirea recipientelor)
________________, din cadrul persoanei juridice/fizice__________________, localitatea
______________, str. __________________, nr. _______, sector/jude _____________,
conform documentaiei prezentate.
Avizul obligatoriu de instalare se acord cu obligaia respectrii prevederilor prescripiilor
tehnice în vigoare, precum i ale procesului-verbal de verificare tehnic menionat mai sus.
INSPECTOR EF, EF BIROU IMSP
(Numele i prenumele, (Numele i prenumele
semntura i tampila) i semntura)
………………………… ………………………………………
INSPECTOR DE SPECIALITATE,
(Numele i prenumele
i semntura)
NOT: Un exemplar din documentaia tehnic avizat împreun cu avizul acordat se
arhiveaz la ISCIR pentru a se urmri în timp meninerea datelor prevzute de documentaie.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 359
PT C 8-2010
60
ANEXA 2
(model)
Proces-verbal de verificare tehnic
Proces-verbal
de verificare tehnic
nr. …………….
ISCIR
………………………5)…………………..
Adresa…………………………………..
……………………………………………
Telefon………………………………….
Fax………………………………………
Încheiat astzi ………………………………..… cu ocazia …………….…… efectuat() în baza prevederilor1)
……………………..………..…………… i a.prescripiilor tehnice aplicabile2) ……………………………..,……. la
………………………………………………………………………………………………………………………..
tip ………………… cu numrul de fabricaie ……………….… i cartea instalaiei nr. ………..…… având
parametrii ultimei verificri ………………………………………………………………………………………………..
………….…………………………………………………….……….………………………………………………………
Deintorul/Utilizatorul …………………………………….…… din localitatea ………………….…………………..…
str. ………………………… nr. …… jude/sector …………………… CUI ………………/J……….……………………
Verificarea s-a efectuat la ……………………………….………. din localitatea ………………….………………… str.
………………………..……. nr. …….….. jude/sector …….………………….Tel./Fax………………….…………
Subsemnatul3) ……………………………………………………………..………… am constatat urmtoarele:
…………………………………………………………………………..…………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….………..……………………………….………
……………………………………………………………………………..……………………………………….……….…
Am dat urmtoarele dispoziii: …………………………………………………………………………………….……..…
……………………………………………………………………………..…………………………………….……………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………..……………
…………………………………………………………………………..…………………………………..…………………
Dup aceast verificare s-a admis 4) ………………..…………………………………………………….………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………..………..
Scadena urmtoarei verificri se fixeaz la data de ………………………………………………………………………………..
Pentru aceast verificare se pltete suma de ………..………… lei conform PT ……… Anexa ……. Pct………..,
de ctre …………………………… din localitatea ……………………… str. …………………………… nr. ……
jude/sector ……………… în cont …………………………… deschis la Banca/Trezoreria ………………………
filiala …………………………
Am luat la cunotin
Reprezentant Deintor/ Operator responsabil cu Delegatul montatorului,
ISCIR, Utilizator, supravegherea i reparatorului,
verificarea tehnic întreintorului
a instalaiilor,
……………… ……………… …… ……………………. … ….………………
..…………… ……….……… ……. ……………………. … …………………
__________________
1) Se precizeaz actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind
funcionarea în condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
2) Se precizeaz prescripia tehnic aplicabil care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
3) Funcia, numele i prenumele.
4) Se precizeaz parametrii de funcionare ai instalaiei, funcie de felul (tipul) acesteia.
5) Se precizeaz: ISCIR sau Inspecia teritorial ISCIR ……………..6)………..
6) Localitatea de reedin.
360 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
61
ANEXA 3
(model)
Proces-verbal de verificare tehnic pentru RSVTI
ÎMPUTERNICIRE
Inspecia teritorial
ISCIR Nr………………
Proces-verbal
de verificare tehnic
nr. …………….
DEINTOR/UTILIZATOR
…………………………………………….
Adresa…………………………………..
…………………………………………….
Telefon………………………………….
Fax………………………………………
Încheiat astzi …………………..…… cu ocazia ………………………………………… efectuat() în baza
prevederilor1)…………..……………… i a prescripiilor tehnice aplicabile2) ………………………………………….., la
…………………………………………………………………………… tip ………………………..… cu numrul de fabricaie
.…………………………….… i cartea instalaiei nr. …..…………………… având parametrii ultimei
verificri…………………………………………………………………………………………..……………….………………….…
Deintorul/Utilizatorul ………………………………………………..………………… din localitatea ……………………
str. ………….………….….…… nr. ……..… jude/sector …………………… CUI ………………/J………………….
Verificarea s-a efectuat la …………………………………………………… din localitatea ……….………..…………… str.
…………………………. nr. …….….. jude/sector …….…………………. Tel./Fax…………………………………
Subsemnatul3) ………………………….……………..………am constatat urmtoarele: ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Am dat urmtoarele dispoziii: ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dup aceast verificare s-a admis 4) ……………………………………………..…………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Scadena urmtoarei verificri se fixeaz la data de ……………………………………………………………………….
Am luat la cunotin
Operator responsabil cu Deintor/Utilizator, Delegatul montatorului,
supravegherea i reparatorului,
verificarea tehnic întreintorului
a instalaiilor,
……………… …… ………………. ..… ………………….
___________________
1) Se precizeaz actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind
funcionarea în condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
2) Se precizeaz prescripia tehnic aplicabil, care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
3) Funcia, numele i prenumele.
4) Se precizeaz parametrii de funcionare ai instalaiei, funcie de felul (tipul) acesteia.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 361
PT C 8-2010
62
ANEXA 4
(model)
DECLARAIE DE CONFORMITATE
Nr. ……………………………
Noi, ……………………………………………………………………………………………………………………….,
(denumirea complet a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate)
………………………………………………………………………………………………………………………………,
(sediul)
cu Certificat de înregistrare/Autorizaie nr. …………………………../…………………………………….,
asigurm, garantm i declarm pe propria rspundere c produsul/serviciul
………………………………………………………………………………………………………………………………..
(denumirea, tipul sau modelul, numrul lotului, arjei sau seriei, eventual sursele i numrul
de exemplare)
la care se refer aceast declaraie nu pune în pericol viaa, sntatea, securitatea muncii,
nu produce un impact negativ asupra mediului i este în conformitate cu:
……………………………………………………………………………………………………………………………
(titlul i/sau numrul i data publicrii
documentului/documentelor normativ/normative)
……………………………………………………. ………………………………………………………..
(locul i data emiterii) (numele i prenumele în clar i tampila)
362 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
63
ANEXA 5
(model)
Registru de eviden a lucrrilor de 1) …………………….. instalaii GPL
Nr.
crt.
Nr.
fabricaie/
anul
fabricaiei
Tip instalaiei
GPL/
productor
Nr.
înregistrare în
evidena
ISCIR
Lucrrile de
instalare/montare/
reparare/întreinere
efectuate
Parametrii
instalaiei
GPL 2)
Deintor/
Utilizator
(denumire/numele
i prenumele,
sediu/
domiciliu)
Declaraie de
conformitate
(nr. i data)
Obs.
______________________
1)Se scrie: „INSTALARE/MONTARE/REPARARE/ÎNTREINERE”, conform autorizaiei.
2)Presiune (bar), temperatur (0C) i altele asemenea.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 363
PT C 8-2010
64
ANEXA 6
(model)
Registru de eviden avizri documentaii tehnice …………………1) 2)
Nr.
crt.
Tipul
instalaiei
GPL
Documentaie de
……………… 1).
Parametrii maximi de
lucru ai instalaiei
GPL
Deintor/Utilizator
instalaie GPL
(denumire/numele
i prenumele,
sediu/domiciliu)
AVIZAT corespunde
prescripiei tehnice ISCIR
Obs.
Nume i prenume
RADTP/RADTI,
semntura i data efecturii
verificrii
___________________
1) În cuprinsul su, registrul se împarte pe tipuri de documentaii tehnice (pentru obinerea avizului obligatoriu de instalare, preliminare
de montare/reparare).
2) Se mai pot introduce i alte rubrici, în funcie de specificul activitii.
364 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 8-2010
65
ANEXA 7
(model)
Registru de eviden a lucrrilor de investigaii/examinri cu caracter tehnic a instalaiilor GPL)
Nr.
crt.
Tip instalaie
GPL;
nr./an
fabricaie;nr.
înregistrare în
evidena ISCIR
Parametri
maximi
Deintor/Utilizator
instalaie GPL
Nr. raport tehnic
i data
AVIZAT raport tehnic
Numele i Obs.
prenumele
Semntura i
data
_________________
1) Se mai pot introduce i alte rubrici, în funcie de specificul activitii.
____________________________
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 365