PRESCRIPTIE TEHNICA : PT C 10 – 2010 CONDUCTE DE ABUR SI CONDUCTE DE APA FIERBINTE SUB PRESIUNE

PT C 10-2010
1
Anexa nr.7
MINISTERUL ECONOMIEI COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI
Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat
– ISCIR –

Descarca PDF cu PT C10-2010 Conducte de abur si conducte de apa fierbinte

438 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
4
CAPITOLUL I
GENERALITI
SECIUNEA 1
Scop
Art. 1 (1) Prezenta prescripie tehnic stabilete condiiile i cerinele tehnice pentru avizarea
documentaiei tehnice preliminare de montare, avizarea documentaiei tehnice preliminare de
reparare, montarea/repararea, autorizarea funcionrii, utilizarea/exploatarea, verificri
tehnice în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic pentru conductele metalice
sub presiune pentru abur i ap fierbinte, denumite în continuare „conducte”..
(2) Prevederile prezentei prescripii tehnice se aplic doar în msura în care nu exist alte
dispoziii specifice (cu acelai obiectiv) în legislaia comunitar de armonizare.
SECIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare
Art. 2 Prevederile prezentei prescripii tehnice se aplic conductelor care transport abur la
o presiune peste 0,5 bar i conductelor care transport ap fierbinte la o temperatur peste
110ºC, având DN > 32 i PS x DN > 1.000, clasificate conform diagramei din anexa 1.
Art. 3 Nu intr sub incidena prevederilor prezentei prescripii tehnice:
a) conductele formate din evi sau dintr-un sistem de evi de la sau ctre instalaii terestre
sau marine, începând cu i incluzând ultimul dispozitiv de închidere aflat în perimetrul
instalaiei i toate echipamentele auxiliare montate pe aceste conducte, mai puin
echipamentele sub presiune standard aflate în staiile de reglare a presiunii;
b) reelele de alimentare, distribuie i descrcarea apei i echipamente auxiliare;
c) echipamentele pentru controlul forajelor de exploatare i extracie în industria
petrolului, gazului natural sau explorrilor geotermale, industriei extractive, precum i
depozitelor subterane, destinate meninerii i/sau reglrii presiunilor la gurile de sond, cum
ar fi: capete de erupie, prevenitoare de erupie, manifolduri, precum i echipamentele
acestora montate în amonte;
d) conductele sub presiune folosite pentru cmuirea sistemelor de transmisie, cum ar
fi: cablurile electrice i telefonice;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 439
PT C 10-2010
5
e) caloriferele i conductele pentru sisteme de înclzire cu ap cald;
f) conductele subterane îngropate sau în canale vizitabile;
g) conductele de pe mijloace auto, mijloace de transport feroviar, vase maritime i
fluviale sau de pe alte mijloace de plutire.
SECIUNEA a 3-a
Referine normative
Art. 4 Prezenta prescripie tehnic face referiri la urmtoarele acte normative:
a) Legea nr. 64/2008, privind funcionarea în condiii de siguran a instalaiilor sub
presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificrile i
completrile ulterioare;
b) Legea nr. 307/2006 privind aprarea împotriva incendiilor, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
c) Legea nr. 319/2006 a securitii i sntii în munc, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
d) Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 95/1999 privind
calitatea lucrrilor de montaj pentru utilaje, echipamente i instalaii tehnologice industriale,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;
e) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonana Guvernului nr. 39/1998 privind
activitatea de standardizare naional, cu modificrile i completrile ulterioare, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;
f) Hotrârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia
a echipamentelor sub presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404
din 16 mai 2004, cu modificrile i completrile ulterioare;
g) Hotrârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea i funcionarea Inspeciei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu
modificrile i completrile ulterioare;
h) Hotrârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea
i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
440 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
6
i) Hotrârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotrâri ale Guvernului
în scopul eliminrii unor dispoziii privind obligativitatea aplicrii standardelor i actualizrii
referirilor la standarde, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22
decembrie 2004;
j) Ordinul Inspectorului de Stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea
Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea
tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombri 2009;
k) Ordinul Inspectorului de Stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la
instalaiile i echipamentele neautorizate sau care nu prezint siguran în funcionare
conform prescripiilor tehnice, Colecia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
l) Ordinul Inspectorului de Stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea
Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009;
SECIUNEA a 4-a
Termeni, definiii i abrevieri
Art. 5 (1) În sensul prezentei prescripii tehnice, termenii i expresiile de mai jos au
urmtoarele semnificaii:
a) acceptare – aciunea prin care se admite i se d un acord scris privind folosirea unor
materiale, proceduri i altele asemenea în baza unor verificri preliminare i în conformitate
cu prevederile prezentei prescripii tehnice;
b) accesibilitate pentru utilizare i întreinere – caracteristic a conductelor de a
permite personalului de deservire sau de întreinere accesul la piesele componente în timpul
exploatrii sau întreinerii, fr a conduce la situaii care pot produce avarii sau accidente;
c) accesorii de securitate – dispozitive destinate protejrii echipamentelor sub presiune
împotriva depirii limitelor admise;
d) accesorii pentru reglarea presiunii – dispozitive cu rol funcional, care au o incint
pentru suprapresiune;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 441
PT C 10-2010
7
e) accident – eveniment fortuit, imprevizibil, care întrerupe funcionarea normal a unei
conducte, provocând avarii i/sau afectând viaa sau sntatea persoanelor ori mediul;
f) autoritate competent – orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de
control ori de reglementare în ceea ce privete activitile de servicii, în special autoritile
administrative, precum i ordinele profesionale i asociaiile profesionale sau alte organisme
profesionale care, în exercitarea competenei de autoreglementare, creeaz cadrul legal
pentru accesul la activitile de servicii ori exercitarea acestora;
g) autorizare – activitate de evaluare i atestare efectuat de ctre ISCIR, a competenei
i capabilitii unei persoane fizice sau juridice de a desfura activiti reglementate de
prezenta prescripie tehnic;
h) autorizarea funcionrii – acord emis de ISCIR pentru deintorii/utilizatorii de
conducte în scopul atestrii faptului c o conduct îndeplinete toate condiiile i cerinele
pentru a fi pus/repus în funciune i utilizat în condiii de siguran;
i) autorizaie – document emis de ISCIR sau inspecia teritorial ISCIR prin care se
acord unei persoane juridice/fizice dreptul de a desfura activiti reglementate de
prezenta prescripie tehnic;
j) avarie – deteriorare suferit de o conduct, care scoate din funciune conducta
respectiv;
k) cerin – orice obligaie, interdicie, condiie sau limitare impus prestatorilor ori
beneficiarilor de servicii, care este prevzut în actele cu caracter normativ sau administrativ
ale autoritilor competente ori care rezult din jurispruden, practici administrative, norme
ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaiilor profesionale ori ale altor
organizaii profesionale, adoptate în exercitarea competenei lor de autoreglementare;
clauzele contractelor colective de munc negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine,
considerate cerine;
l) conducte – elemente tubulare destinate transportului aburului sau apei fierbini sub
presiune. Acestea cuprind evi, sisteme de evi, tubulatur, fitinguri, compensatoare de
dilatare i alte componente sub presiune, dup caz;
m) declaraie de conformitate – document prin care productorul sau reprezentantul su
autorizat declar c echipamentul sub presiune introdus pe pia respect toate cerinele
eseniale de securitate aplicabile acestuia;
n) desen de ansamblu – document obligatoriu anexat la cartea conductei, care se
elaboreaz pentru instalare/montare i reparare conform prevederilor prezentei prescripii
tehnice;
442 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
8
o) desen de ansamblu „As built” – desenul de ansamblu, obligatoriu, anexat la cartea
conductei, care oglindete modul efectiv în care a fost instalat/montat/reparat conducta i
în care se înscriu toate diferenele aprute fa de desenul de ansamblu elaborat iniial;
p) deintor – persoan fizic sau juridic care deine sub orice titlu o conduct în
utilizare;
q) diametru nominal (DN) – mrime numeric a diametrului, care este comun pentru
toate componentele dintr-un sistem de conducte, altele decât componentele pentru care se
indic diametrul exterior sau mrimea filetului. Acesta este în mod convenional un numr
întreg, care servete în scop de referin, i este aproximativ egal cu dimensiunea de
fabricaie. Diametrul nominal se exprim prin simbolul DN urmat de o mrime numeric;
r) documentaie tehnic – totalitatea documentelor i instruciunilor elaborate conform
prevederilor prescripiilor tehnice de ctre productor, deintor/utilizator pentru construirea,
montarea, punerea în funciune, realizarea reviziilor, reparaiilor i/sau pentru întreinerea
conductelor de abur i ap fierbinte sau, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de
ctre persoanele fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activiti în vederea
realizrii sarcinilor specifice ce le revin. Documentaia tehnic include, dup caz, descrierea
general a conductelor de abur i ap fierbinte, proiectele de execuie, procesul de fabricaie
i schemele componentelor, subansamblurilor i circuitelor, dup caz, descrieri i explicaii
necesare pentru înelegerea acestor desene i scheme, rezultatele calculelor de proiectare,
rapoartele încercrilor i examinrilor i altele asemenea;
s) durata normal de funcionare – durata de utilizare în care se recupereaz, din punct
de vedere fiscal, valoarea de achiziie a conductei pe calea amortizrii;
t) expert ISCIR – persoana fizic autorizat de ctre ISCIR, pe baza evalurii
capabilitii i competenei sale, în scopul realizrii de sarcini specifice;
u) expertiz tehnic – investigaia/examinarea cu caracter tehnic a conductelor;
v) fluid de lucru – gaze, lichide i vapori în stare pur, precum i amestecuri ale
acestora. Un fluid poate conine i o suspensie de substane solide;
w) inspector de specialitate din cadrul ISCIR – persoan fizic angajat în cadrul
ISCIR, care efectueaz verificri tehnice i alte sarcini specifice conform prevederilor
prezentei prescripii tehnice;
x) introducere pe pia – aciunea de a face disponibil/disponibil, pentru prima dat,
contra cost sau gratuit, o/un instalaie/echipament în vederea distribuirii i/sau utilizrii;
y) înregistrare – aciunea de a înregistra instalaii/echipamente în evidena ISCIR;
z) întreinere – totalitatea operaiilor prin care se asigur meninerea unei conducte în
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 443
PT C 10-2010
9
parametrii de funcionare în condiii de siguran;
aa) montare – ansamblu de operaii de asamblare a prilor componente ale unei
conducte sau a mai multor conducte legate între ele în cadrul unei instalaii conform
documentaiei tehnice, în vederea funcionrii acesteia;
bb) montator – persoan juridic autorizat de ctre ISCIR pentru montarea conductelor;
cc) operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a instalaiilor –
persoan fizic autorizat de ctre ISCIR pentru supravegherea i verificarea tehnic a
instalaiilor care se supun prevederilor prescripiilor tehnice;
dd) persoan juridic – orice entitate constituit potrivit legii naionale precum i cele
constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dac
acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridic;
ee) personal tehnic de specialitate – angajat al persoanei juridice autorizate, desemnat
de ctre acesta prin decizie intern i nominalizat în autorizaia eliberat de ctre ISCIR;
ff) prescripie tehnic – norma tehnic elaborat de ctre ISCIR i aprobat prin ordin al
ministrului economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conine, pentru
domenii clar definite, condiii i cerine tehnice referitoare la conductele i la activiti
specifice domeniului de activitate, prevzute în Legea 64/2008, ce se realizeaz în legtur
cu acestea, în vederea introducerii pe pia, punerii în funciune i utilizrii
instalaiilor/echipamentelor respective în condiii de siguran în funcionare;
gg) presiune – presiunea relativ la presiunea atmosferic, adic presiunea msurat. În
consecin, vacuumul se exprim printr-o valoare negativ;
hh) presiune de încercare (IP) – presiunea la care se încearc hidraulic conducta pentru
verificarea rezistenei i etaneitii acesteia, stabilit de deintor/utilizator sau conform
prevederilor prezentei prescripii tehnice;
ii) presiune maxim admisibil (PS) – presiunea maxim pentru care a fost proiectat
conducta;
jj) productor – persoan fizic sau juridic, responsabil pentru proiectarea i/sau
realizarea unei/unui instalaii/echipament în scopul introducerii pe pia i/sau al punerii în
funciune, în numele su, precum i orice persoan fizic sau juridic, care construiete,
monteaz, instaleaz, ambaleaz sau eticheteaz o/un instalaie/echipament în vederea
introducerii pe pia i/sau al punerii în funciune sub nume propriu;
kk) punerea în funciune – aciunea care are loc în momentul primei utilizri a unei
conducte;
ll) regim de autorizare i verificare tehnic – totalitatea condiiilor, cerinelor,
444 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
10
examinrilor, încercrilor i/sau evalurilor la care este supus, cu caracter obligatoriu, o
conduct, pe parcursul realizrii i utilizrii, precum i deciziile luate în legtur cu aceasta,
în scopul de a se asigura funcionarea în condiii de siguran, conform prescripiilor tehnice;
mm)registru – orice eviden sau baz de date administrat de o autoritate competent, în
format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaii cu privire la prestatorii de servicii în
general sau prestatorii de servicii autorizai într-un domeniu specific;
nn) reparare – ansamblu de lucrri i operaiuni ce se execut prin înlturarea
neconformitilor/defeciunilor constatate la o conduct, în scopul aducerii acesteia la
parametrii iniiali sau la ali parametri care asigur funcionarea în condiii de siguran a
acesteia, conform prescripiilor tehnice;
oo) repunerea în funciune – aciunea care are loc în momentul primei utilizri a unei
conducte, ulterior reparrii, efecturii unei revizii i/sau efecturii unei intervenii de
întreinere a acesteia, conform prezentei prescripii tehnice;
pp) sistem de conducte – dou sau mai multe conducte dintr-o instalaie, racordate între
ele. Conductele transport i distribuie fluidul, au aceiai parametri de lucru i de calcul i
sunt supuse unor condiii tehnice de funcionare identice;
qq) stat membru – stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European;
rr) temperatura de calcul – temperatura luat în considerare la calculul de rezisten al
unui element de conduct. Aceasta se stabilete pornind de la temperatura de referin a
fluidului interior cumulat cu adaosurile de temperatur pe baza calculului de schimb de
cldur;
ss) temperatura minim/maxim admisibil (TSmin./max.) – temperatura minim/maxim
pentru care conducta a fost proiectat;
tt) utilizator – persoana fizic sau juridic care are în folosin o conduct;
uu) verificare tehnic – totalitatea examinrilor i/sau încercrilor ce se realizeaz, în
baza documentaiei tehnice aplicabile unei conducte i prevederilor prescripiilor tehnice, în
scopul evalurii msurii în care conducta satisface cerinele de funcionare în condiii de
siguran;
vv) verificare tehnic periodic (VTP) – activitate desfurat periodic, conform
prevederilor prezentei prescripii tehnice;
ww)verificri tehnice în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic –
ansamblul de verificri, examinri i încercri pentru stabilirea strii tehnice, evaluarea
duratei remanente de funcionare i stabilirea condiiilor de funcionare în siguran a
conductelor.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 445
PT C 10-2010
11
(2) În coninutul prezentei prescripii tehnice sunt folosite urmtoarele abrevieri:
a) IP – Încercare la presiune hidraulic;
b) ISCIR- Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune i
Instalaiilor de Ridicat;
c) RADTE – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaiei
tehnice de verificri tehnice în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic;
d) RADTP – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaiei
tehnice preliminare de montare/reparare;
e) RSL – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrrilor;
f) RSVTI – Operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a instalaiilor;
g) RTS – Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura;
h) VE – Verificare exterioar;
i) VTP – Verificare tehnic periodic.
CAPITOLUL II
MONTAREA CONDUCTELOR
Art. 6 (1) Montarea conductelor se efectueaz de ctre productorul acestora, de ctre
persoane juridice autorizate de ctre ISCIR sau de ctre persoane juridice autorizate de
autoritile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritile
competente din statele membre trebuie s fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor
juridice autorizate. Condiiile privind autorizarea de ctre ISCIR a persoanelor juridice care
efectueaz montarea conductelor precum i condiiile de înregistrare în Registrul ISCIR al
persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripia tehnic aplicabil.
(2) Cerina de autorizare pentru instalare nu se aplic productorilor care monteaz
conducte fabricate de ctre ei.
(3) Prevederile prezentei prescripii tehnice, referitoare la montare, se aplic conductelor
noi sau vechi care urmeaz s fie asamblate la locul de funcionare de o persoan juridic
autorizat de ctre ISCIR pentru aceast activitate.
(4) În cazul instalailor compuse din recipiente sub presiune i conductele de legtur
aferente, i a cror montare se face de productor, autorizarea de ctre ISCIR a acestuia nu
mai este necesar.
446 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
12
Art. 7 Condiiile privind autorizarea persoanelor juridice care efectueaz montarea
conductelor sunt stabilite în prescripia tehnic aplicabil.
Art. 8 Obligaiile i responsabilitile persoanelor fizice sau juridice sunt prevzute la
capitolul XII. Pentru serviciile prestate, persoanele juridice autorizate de ctre ISCIR pentru
montarea conductelor trebuie s elibereze o declaraie întocmit conform modelului din
anexa 2.
Art. 9 Montarea conductelor se face pe baza unei documentaii tehnice preliminare de
montare.
Art. 10 Conductele trebuie însoite de o documentaie tehnic întocmit de ctre montator,
care trebuie s respecte prevederile prezentei prescripii tehnice, reglementrile tehnice,
standardele i documentele normative.
Art. 11 (1) Documentaia tehnic preliminar de montare trebuie s conin:
a) memoriul tehnic de prezentare cu descrierea general a conductei i a
instalaiei/echipamentelor aferente acesteia cu specificarea parametrilor de funcionare;
b) breviarul de calcul de rezisten;
c) schema izometric, condiiile tehnice de execuie, proceduri de sudare, lista
materialelor, armturi, dispozitive de siguran i altele asemenea;
d) verificrile, încercrile i examinrile distructive/nedistructive, date despre tratamentul
termic post sudare, pe parcursul montrii i în vederea autorizrii funcionrii.
(2) Documentaia tehnic preliminar trebuie avizat de ctre RADTP.
(3) Condiiile privind atestarea persoanelor fizice care efectueaz avizarea documentaiilor
tehnice preliminare de montare a conductelor sunt prevzute în prescripia tehnic aplicabil.
Art. 12 La elaborarea documentaiei tehnice preliminare de montare trebuie s se in
seama de urmtoarele situaii:
a) în cazul montrii în aer liber trebuie luate msurile necesare astfel ca aparatura de
comand, msurare i control, precum i dispozitivele de siguran ale conductei s fie
protejate împotriva intemperiilor, degradrilor i accesului neautorizat al persoanelor strine
la instalaie;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 447
PT C 10-2010
13
b) suprafaa exterioar a conductelor trebuie s fie protejat împotriva coroziunii datorate
condiiilor atmosferice sau mediului în care lucreaz;
c) la montarea conductelor care prezint pericol ridicat în funcionare, trebuie avut în
vedere amplasarea la distane corespunztoare fa de alte obiective, precum i alte msuri
suplimentare de siguran prevzute în normativele de prevenire i stingere a incendiilor i în
normele generale i specifice de protecia muncii;
d) nu se admite existena cablurilor electrice deasupra conductelor, cu excepia
instalaiilor electrice pentru iluminat executate i în conformitate cu prevederile standardelor
pentru executarea instalaiilor electrice în medii cu pericol de explozie;
e) conductele se monteaz pe suporturi astfel încât îmbinrile sudate ale conductelor s
fie accesibile pentru examinri i verificri tehnice iar aezarea trebuie s fie fcut astfel
încât s permit dilatri sau contractri termice, s asigure o repartizare uniform a sarcinii
pe suporturi i s nu produc tensiuni suplimentare în pereii conductelor;
f) conductele trebuie prevzute cu scri sau ci de acces pentru deservirea armturilor
i pentru efectuarea verificrii tehnice;
g) în cazul conductelor la care exist posibilitatea producerii condensului trebuie
prevzute mijloace pentru drenarea i îndeprtarea lichidelor din zonele mai joase, pentru
evitarea producerii avariilor datorate loviturilor de berbec sau coroziunilor;
h) conductele parial îngropate trebuie prevzute cu elemente de izolare care s asigure
derularea verificrilor tehnice a zonei supraterane;
i) conductele care lucreaz la temperaturi  440ºC se prevd obligatoriu, prin
documentaia tehnic, cu repere de fluaj.
Art. 13 (1) Verificarea tehnic a conductelor, în timpul i la finalul lucrrilor de montare, se
efectueaz de ctre RSL al montatorului atestat de ISCIR.
(2) Verificarea tehnic a conductelor în timpul lucrrilor de montare const în:
a) examinarea strii tehnice a îmbinrilor demontabile i nedemontabile precum i a
armturilor;
b) examinarea strii tehnice a sistemelor de susinere i a elementelor de dilatare;
c) încercarea la presiune conform art. 65 pân la art. 78;
d) alte verificri i încercri impuse prin documentaia tehnic a conductei;
e) msurarea dimensional iniial, direct pe conduct, în cazul conductelor care
lucreaz la temperaturi  440ºC, astfel:
448 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
14
1) în locurile, prin metoda i la elementele de conduct indicate în documentaia
tehnic. Locurile de msurare se cur pân la luciu metalic, iar temperatura pereilor nu
trebuie s depeasc 50ºC;
2) pentru fiecare seciune de msurare, se efectueaz, obligatoriu, 2 msurri, în plan
vertical i în plan orizontal;
3) msurrile de liniaritate a elementelor drepte de conduct se fac pe 4 generatoare
ale evii, în plan vertical i în plan orizontal;
4) msurrile dimensionale se fac de ctre RSVTI al deintorului/utilizatorului, iar
rezultatele finale se consemneaz în mod obligatoriu în buletine întocmite i emise de ctre
acesta.
Art. 14 Documentaia tehnic de montare, întocmit de montator, la finalizarea lucrrilor
trebuie s conin urmtoarele documente:
a) documentaia tehnic preliminar avizat de ctre RADTP conform art. 11;
b) certificatele de inspecie material ale materialelor de baz i de adaos utilizate la
execuia prilor conductei supuse presiunii sau care se asambleaz prin sudare la aceasta;
c) tabelul nominal, întocmit de RTS, cu sudorii autorizai de ctre ISCIR, care au
executat lucrrile de sudare, inclusiv numrul autorizaiei, numrul poansonului acestora i
harta marcajelor pentru sudurile executate;
d) documentele rezultate în urma efecturii examinrilor nedistructive/distructive
efectuate de ctre persoane juridice autorizate/atestate de ctre ISCIR;
e) fia i diagrama de tratament termic, atunci când acesta este prevzut în memoriul
tehnic;
f) copii de pe procesele-verbale de verificare tehnic întocmite pe parcursul montrii;
g) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercrilor de cas, în care s se
specifice c instalaia poate fi supus verificrilor tehnice în vederea autorizrii funcionrii
conductelor;
h) instruciuni care trebuie s conin informaii despre montare utilizare i întreinere,
redactate/traduse în limba român;
i) declaraia prevzut la art. 8.
Art. 15 Montatorul trebuie s aplice placa de timbru la sfâritul lucrrilor de montare; placa
de timbru trebuie s fie vizibil, lizibil i permanent accesibil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 449
PT C 10-2010
15
Art. 16 Conductele la care se obin rezultate corespunztoare sunt supuse examinrilor i
verificrilor în vederea obinerii autorizrii funcionrii de la ISCIR.
CAPITOLUL III
AUTORIZAREA FUNCIONRII CONDUCTELOR
SECIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 17 Cerinele tehnice prevzute în prezentul capitol sunt condiii minime obligatorii
referitoare la autorizarea funcionrii conductelor.
Art. 18 Conductele nu pot fi exploatate fr autorizarea funcionrii.
Art. 19 Autorizarea funcionrii conductelor se efectueaz numai de ctre inspectorii de
specialitate din cadrul ISCIR.
Art. 20 Se admite autorizarea funcionrii urmtoarelor conducte noi:
a) care respect cerinele privind introducerea pe pia, stabilite de reglementrile
tehnice ce transpun directive europene specifice;
b) montate în condiiile prevederilor prezentei prescripii tehnice de persoane juridice
autorizate.
Art. 21 Se admite autorizarea funcionrii urmtoarelor conducte care au funcionat i:
a) provin din Uniunea European:
1) care respect cerinele privind introducerea pe pia stabilite, prin directivele
europene specifice;
2) care au fost construite anterior intrrii în vigoare a directivelor europene aplicabile i
care au fost introduse pe pia cu respectarea reglementrilor naionale ale statului membru
în care au fost construite;
b) provin din afara Uniunii Europene i care respect cerinele prevzute la introducerea
pe pia stabilite prin directivele europene specifice.
450 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
16
Art. 22 Toate constatrile referitoare la autorizarea funcionrii conductelor trebuie
consemnate de ctre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR în procese-verbale de
verificare tehnic.
Art. 23 Obinerea autorizaiei emise de ISCIR nu absolv persoana fizic/juridic de
obligaia obinerii tuturor celorlalte autorizaii reglementate de legislaia în vigoare.
SECIUNEA a 2-a
Condiii pentru autorizarea funcionrii
Art. 24 Pentru obinerea autorizrii funcionrii a conductei, deintorul/utilizatorul trebuie s
solicite, în scris, efectuarea verificrilor tehnice necesare.
Art. 25 În vederea autorizrii funcionrii conductelor, deintorul/utilizatorul prezint
documentaia tehnic a conductei, supune conductele la verificrile tehnice prevzute în
prezenta prescripie, i asigur operator RSVTI.
Art. 26 ISCIR stabilete de comun acord cu deintorul/utilizatorul data la care urmeaz s
se efectueze verificrile tehnice, în vederea autorizrii funcionrii conductelor.
Art. 27 (1) În vederea autorizrii funcionrii conductelor prevzute la art. 20 lit. a)
deintorul/utilizatorul trebuie s depun la ISCIR urmtoarele:
a) cererea în vederea autorizrii care trebuie s conin datele complete de identificare
ale deintorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;
b) documentaia tehnic stabilit potrivit cerinelor Hotrârii Guvernului 584/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare;
c) documentaia tehnic de însoire a dispozitivelor de siguran, conform prescripiei
tehnice aplicabile.
(2) În vederea autorizrii de funcionare a conductelor prevzute la art. 20 lit. b)
deintorul/utilizatorul trebuie s depun la ISCIR urmtoarele:
a) cererea în vederea autorizrii care trebuie s conin datele complete de identificare
ale deintorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;
b) documentaia tehnic prevzut la art. 15;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 451
PT C 10-2010
17
c) documentaia tehnic de însoire a dispozitivelor de siguran, conform prescripiei
tehnice aplicabile.
Art. 28 (1) În vederea autorizrii funcionrii conductelor prevzute la art. 21 lit. a) pct. 1),
deintorul/utilizatorul trebuie s depun la ISCIR urmtoarele:
a) cererea în vederea autorizrii care trebuie s conin datele complete de identificare
ale deintorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;
b) documentaia tehnic stabilit potrivit cerinelor Hotrârii Guvernului 584/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare;
c) raportul tehnic întocmit ca urmare a verificrilor tehnice în utilizare pentru
investigaii/examinri cu caracter tehnic;
d) documentaia tehnic de însoire a dispozitivelor de siguran, conform prescripiei
tehnice aplicabile.
(2) Pentru conductele prevzute la art. 21 lit. a) pct. 2), sunt necesare urmtoarele
documente:
a) cererea în vederea autorizrii care trebuie s conin datele complete de identificare
ale deintorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;
b) documentaia tehnic întocmit conform reglementrilor naionale aplicabile în ara de
provenien;
c) raportul tehnic întocmit ca urmare a verificrilor tehnice în utilizare pentru
investigaii/examinri cu caracter tehnic;
d) documentaia tehnic de însoire a dispozitivelor de siguran, conform prescripiei
tehnice aplicabile.
(3) Pentru conductele prevzute la art. 21 lit. b), sunt necesare urmtoarele documente:
a) cererea în vederea autorizrii care trebuie s conin datele complete de identificare
ale deintorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;
b) documentaia tehnic stabilit potrivit cerinelor Hotrârii Guvernului 584/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare;
c) raportul tehnic întocmit ca urmare a verificrilor tehnice în utilizare pentru
investigaii/examinri cu caracter tehnic;
d) documentaia tehnic de însoire a dispozitivelor de siguran, conform prescripiei
tehnice aplicabile.
452 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
18
SECIUNEA a 3-a
Verificarea tehnic în vederea autorizrii funcionrii
Art. 29 (1) Pentru obinerea autorizrii funcionrii a conductelor inspectorul de specialitate
din cadrul ISCIR efectueaz urmtoarele:
a) verificarea documentaiei tehnice prevzut la art. 27 sau art. 28, dup caz;
b) verificarea existenei buletinelor cu valorile msurrilor iniiale dimensionale i de fluaj,
în cazul conductelor care funcioneaz la o temperatur  440ºC;
c) verificarea dispozitivelor de siguran;
d) verificarea condiiilor de montare;
e) verificarea exterioar conform art. 60 pân la art. 64;
f) încercarea la presiune conform art. 65 pân la art. 78.
(2) În cazul în care verificrile prevzute la alin. (1) lit. a) pân la lit. c), sunt
corespunztoare se continu verificrile prevzute la alin. (1) lit. d) pân la lit. f). Dac
documentaia tehnic depus la ISCIR este incomplet sau incorect întocmit, este înapoiat
deintorului/utilizatorului pentru întocmire corespunztoare, i se reiau aciunile prevzute la
art. 27 sau art. 28, dup caz.
(3) Verificrile prevzute la alin. (1) lit. d) pân la lit. f), se efectueaz la locul de
funcionare al conductei i rezultatele se consemneaz în procese-verbale de verificare
tehnic întocmite de ctre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
SECIUNEA a 4-a
Verificarea exterioar
Art. 30 Verificarea exterioar const în examinarea componentelor conductei, în scopul
constatrii eventualelor defecte ca urmare a operaiilor de transport i montare.
NOT: Verificarea exterioar cuprinde i verificarea plcii de timbru precum i verificarea
existenei marcajului de conformitate, atunci când cerina de marcare îi este aplicabil
conductei.
.
Art. 31 Cu ocazia verificrii exterioare se efectueaz urmtoarele:
a) examinarea strii tehnice a sistemelor de susinere i a elementelor de dilatare;
b) examinarea strii tehnice a dispozitivelor de siguran;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 453
PT C 10-2010
19
c) verificarea existenei reperelor de fluaj, în cazul conductelor care funcioneaz la
temperaturi  450ºC.
SECIUNEA a 5-a
Încercarea la presiune hidraulic
Art. 32 Încercarea la presiune hidraulic se efectueaz în condiiile prevzute la art. 65
pân la art. 78.
Art. 33 Încercarea la presiune hidraulic nu este obligatorie dac de la data efecturii
acesteia nu au trecut mai mult de 24 de luni.
SECIUNEA a 6-a
Msurri de fluaj
Art. 34 În cazul conductelor care lucreaz la temperaturi  440ºC inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR trebuie s verifice rezultatele msurrilor efectuate, în
conformitate cu art. 13 lit. e).
SECIUNEA a 7-a
Verificarea dispozitivelor de siguran
Art. 35 Verificarea dispozitivelor de siguran const în:
a) verificarea corespondenei dintre dispozitivele de siguran i documentaia tehnic de
însoire a acestora;
b) verificarea marcajelor de conformitate a dispozitivelor de siguran;
c) verificarea buletinelor de verificare/reglare a dispozitivelor de siguran dac este
cazul.
SECIUNEA a 8-a
Concluziile verificrii tehnice în vederea autorizrii funcionrii
Art. 36 Autorizarea funcionrii a conductei se acord, numai dac rezultatele verificrilor
tehnice prevzute la art. 29 alin. (1) lit. d) pân la lit. f) sunt corespunztoare, prin întocmirea
454 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
20
unui proces-verbal de verificare tehnic, al crui model este prevzut în anexa 3, în care se
consemneaz parametrii de funcionare i data efecturii urmtoarei verificri tehnice
periodice (ziua, luna i anul) cu respectarea prevederilor art. 58 alin. (1).
Art. 37 (1) Dac rezultatele verificrilor tehnice sunt necorespunztoare, neconformitile
se consemneaz în procesul-verbal de verificare tehnic, i nu se acord autorizarea
funcionrii a conductei.
(2) Este interzis acordarea autorizrii funcionrii a conductei cu condiia îndeplinirii
ulterioare a unor dispoziii menionate în procesul-verbal de verificare tehnic.
(3) Dup înlturarea neconformitilor deintorul/utilizatorul înainteaz o nou solicitare
scris la ISCIR însoit de documentaia tehnic doveditoare de înlturare a
neconformitilor.
(4) Dup acceptarea de ctre ISCIR a acestei documentaii tehnice se reiau verificrile
tehnice necesare autorizrii conductei.
Art. 38 Conductele autorizate s funcioneze se înregistreaz în evidena ISCIR i se
elibereaz cartea conductei.
Art. 39 Cartea conductei trebuie s conin:
a) documentaia tehnic menionat la art. 27 sau art. 28;
b) partea de eviden a verificrilor, eliberat de ISCIR, care se compune din:
1) copert fix;
2) parte legat cu coperta ce conine informaii referitoare la amplasare i verificrile
tehnice efectuate;
3) parte prevzut cu sistem de ataare a documentelor tehnice i documentaiilor
tehnice întocmite pe toat durata de utilizare a conductei;
4) procesele-verbale întocmite de ctre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR i
de ctre RSVTI, dac este cazul, pe parcursul i la finalul verificrilor tehnice.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 455
PT C 10-2010
21
CAPITOLUL IV
UTILIZAREA/EXPLOATAREA CONDUCTELOR
SECIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 40 Cerinele tehnice prevzute în prezentul capitol sunt condiii minime obligatorii
referitoare la utilizarea/exploatarea conductei.
Art. 41 Pentru funcionarea în condiii de siguran, deintorii/utilizatorii au obligaia s
asigure pe toat perioada de utilizare a conductei operator autorizat RSVTI.
Art. 42 Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectueaz în conformitate cu legislaia în
vigoare.
Art. 43 Dac în timpul exploatrii se constat defeciuni care pot afecta sigurana în
funcionare a conductei operatorul RSVTI are obligaia s opreasc din funciune conducta i
s anune de îndat ISCIR despre producerea evenimentului, în vederea lurii msurilor
corespunztoare.
Art. 44 Deintorul/Utilizatorul este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente
produse prin utilizarea conductelor fr autorizarea funcionrii necesar sau prin utilizarea
necorespunztoare a acestora.
SECIUNEA a 2-a
Condiii privind utilizarea/exploatarea conductelor
Art. 45 Exploatarea conductelor se face conform prevederilor din documentaia tehnic.
Art. 46 (1) Deintorul/Utilizatorul are obligaia s afieze în locuri vizibile planul (traseul)
conductelor i instruciunile interne întocmite prin grija RSVTI pe baza documentaiei tehnice.
(2) Instruciunile interne cuprind condiiile de utilizare a conductelor, msurile care se iau
în caz de avarii sau de întreruperi în funcionare, lucrrile de întreinere, revizie tehnic
456 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
22
curent, verificrile i încercrile care se efectueaz pân la data scadent a urmtoarei
verificri tehnice periodice.
(3) În instruciunile interne se precizeaz obligaiile i responsabilitile personalului de
deservire a conductelor.
Art. 47 Nu se admite executarea de lucrri de reparare prin sudare, strângeri de uruburi,
i altele asemenea, la conduct atunci când aceasta se afl în funcionare.
Art. 48 Verificarea la deschidere-închidere a supapelor de siguran se face în modul i la
intervalele de timp stabilite prin documentaia tehnic, respectând prevederile prescripiei
tehnice aplicabile.
Art. 49 Înlocuirea supapelor de siguran este admis numai cu supape identice, iar
operatorul RSVTI al deintorului/utilizatorului consemneaz înlocuirea într-un proces-verbal
de verificare tehnic, care se ataeaz la cartea conductei.
Art. 50 Conductele la care, între supapa de siguran i conduct, sunt montate membrane
de rupere, verificarea supapelor de siguran se efectueaz cu ocazia opririi instalaiei pentru
revizie tehnic curent i verificare tehnic sau în cazul înlocuirii membranei de rupere.
Art. 51 (1) La conductele care funcioneaz la temperaturi  440ºC, msurarea
deformaiilor remanente se face periodic la un interval de timp de 30% din durata de
funcionare stabilit prin documentaia tehnic a conductei, dar nu mai mult de 30.000 de ore,
pe toat durata de funcionare a conductelor.
(2) Dac în urma msurtorilor apare o deformaie mai mare de 0,5% fa de diametrul
msurat iniial, pentru poriunile drepte de conduct (evi) sau 0,5% abatere de la liniaritate
fa de msurtorile iniiale, periodicitatea efecturii msurtorilor se micoreaz la 15.000
de ore.
(3) Dac în timpul unei utilizri sub durata de funcionare stabilit prin documentaia
tehnic a conductei se constat c deformaiile au atins 1% fa de diametrul msurat iniial,
pentru poriunile drepte de conduct (evi) sau 1% abatere de la liniaritate fa de
msurtorile iniiale, conductele se opresc din funcionare în vederea casrii conform
prevederilor capitolului X.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 457
PT C 10-2010
23
Art. 52 În cazul opririi din funcionare a conductelor, curarea la interior i conservarea se
face conform prevederilor documentaiei tehnice.
CAPITOLUL V
VERIFICAREA TEHNIC PERIODIC I VERIFICAREA TEHNIC NEPROGRAMAT
SECIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 53 Cerinele tehnice prevzute în prezentul capitol sunt condiii minime obligatorii
referitoare la verificarea tehnic periodic i la verificarea tehnic neprogramat a
conductelor.
Art. 54 Se interzice funcionarea conductelor cu termenul de valabilitate al autorizrii
funcionrii depit.
Art. 55 (1) Verificarea tehnic periodic a conductelor const în:
a) verificarea exterioar;
b) încercarea la presiune hidraulic;
c) încercarea la presiune pneumatic, acolo unde este cazul;
d) verificarea dispozitivelor de siguran;
e) verificarea fluajului, în cazul conductelor care funcioneaz la temperaturi  440ºC.
(2) Cu ocazia VTP se verific modul în care a fost exploatat conducta, starea tehnic a
conductei i a instalaiilor aferente acesteia, în conformitate cu prevederile prezentei
prescripii tehnice.
Art. 56 (1) VTP se efectueaz de ctre:
a) inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, pentru conductele care se încadreaz
conform diagramei la categoria III din anexa 1;
b) inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de ctre operatorul RSVTI numai dup
obinerea împuternicirii scrise de la ISCIR, pentru conductele care se încadreaz conform
diagramei la categoria II din anexa 1;
c) operatorul RSVTI pentru conductele care se încadreaz conform diagramei la
categoria I din anexa 1.
458 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
24
Art. 57 (1) În vederea efecturii VTP, deintorul/utilizatorul trebuie s pregteasc
conducta pentru efectuarea tuturor verificrilor i încercrilor tehnice i s asigure toate
condiiile necesare efecturii acestora.
(2) În cazurile în care VTP se efectueaz de ctre inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR, participarea operatorului RSVTI este obligatorie.
(3) Rezultatele verificrii tehnice periodice se consemneaz în procese-verbale de
verificare tehnic de ctre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, iar dac
acestea corespund cu prevederile documentaiei tehnice i ale prezentei prescripii tehnice,
se acord autorizarea funcionrii în continuare, stabilind i data (ziua, luna i anul)
urmtoarei VTP.
(4) Data (ziua, luna i anul) urmtoarei VTP, se stabilete în funcie de complexitatea,
locul de instalare, condiiile de mediu, regimul de funcionare, vechimea în serviciu i starea
tehnic a conductei, cu respectarea prevederilor art. 58.
(5) Dac rezultatele VTP sunt necorespunztoare, neconformitile se consemneaz în
procesul-verbal de verificare tehnic i nu se acord autorizarea funcionrii în continuare a
conductei.
(6) În cazul în care verificarea tehnic periodic se efectueaz de ctre RSVTI,
deintorul/utilizatorul trebuie s transmit la ISCIR o copie a procesului-verbal de verificare
tehnic a conductei în termen de 15 zile de la întocmirea acestuia.
Art. 58 (1) Scadena urmtoarei VTP este de maxim 4 ani pentru verificarea exterioar i
maxim 8 ani pentru încercarea la presiune.
(2) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate stabili termene mai
scurte în funcie de starea tehnic i vechimea în serviciu a conductei.
Art. 59 (1) Data pentru efectuarea verificrii tehnice periodice se stabilete de ctre
deintori/utilizatori de comun acord cu ISCIR, fr s se depeasc termenul scadent.
(2) Deintorul/Utilizatorul este singurul rspunztor pentru respectarea termenelor
scadente de efectuarea VTP.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 459
PT C 10-2010
25
SECIUNEA a 2-a
Verificarea exterioar
Art. 60 VTP se efectueaz la termenul scadent precum i în urmtoarele cazuri:
a) dup o întrerupere a funcionrii conductei mai mare de 2 ani, înainte de repunerea
acesteia în funciune;
b) în situaia în care se impune demontarea integral a izolaiei conductei;
c) dup efectuarea unor lucrri de reparare;
d) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, sau RSVTI, are motive
temeinice s considere necesar o astfel de verificare;
e) atunci când este cerut, motivat, de ctre deintorul/utilizatorul conductei.
Art. 61 În vederea efecturii verificrii exterioare, conductele se opresc din funciune i se
pregtesc corespunztor.
Art. 62 Cu ocazia verificrii exterioare se efectueaz urmtoarele:
a) verificarea plcii de timbru precum i verificarea existenei marcajului de conformitate,
atunci când cerina de marcare îi este aplicabil conductei.
b) examinarea strii tehnice a îmbinrilor i armturilor;
c) examinarea strii tehnice a sistemelor de susinere i a elementelor de dilatare;
d) examinarea strii tehnice a dispozitivelor de siguran i existena buletinelor de
verificare/reglare;
e) verificarea eventualelor deformaii ale elementelor de conduct, în cazul conductelor
care funcioneaz la temperaturi  440ºC.
f) prezentarea procesului-verbal de conservare al conductei, dac este cazul. alte
verificri i încercri impuse prin documentaia tehnic a conductei;
g) alte verificri i încercri impuse prin documentaia tehnic a conductei;
Art. 63 (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate solicita i efectuarea altor
examinri în vederea stabilirii strii tehnice a conductelor.
(2) În funcie de rezultatele obinute la verificarea exterioar, inspectorii de specialitate din
cadrul ISCIR sau RSVTI, poate solicita efectuarea investigaiilor/examinrilor cu caracter
tehnic, dac este cazul.
460 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
26
Art. 64 Dac în urma verificrii exterioare sau a derulrii unor examinri suplimentare sunt
necesare lucrri de reparare, autorizarea funcionrii în continuare se acord numai dup
remedierea integral a defectelor i efectuarea unei noi verificri exterioare.
SECIUNEA a 3-a
Încercarea la presiune
Art. 65 (1) Încercarea la presiune, hidraulic sau pneumatic, se efectueaz în scopul
verificrii rezistenei i etaneitii elementelor sub presiune i ale îmbinrilor conductei.
Încercarea se efectueaz cu toate armturile montate, care trebuie s fie în stare perfect de
funcionare.
(2) Încercarea la presiune se execut numai dup efectuarea unei verificri exterioare cu
rezultate corespunztoare.
Art. 66 (1) Încercarea la presiune hidraulic se efectueaz cu ap i la o presiune stabilit
prin documentaia tehnic. Temperatura maxim a lichidului de încercare nu trebuie s
depeasc 50ºC, iar temperatura minim nu trebuie s fie mai sczut de 5ºC.
(2) În cazul în care durata încercrii nu este prevzut în documentaia tehnic, aceasta
nu trebuie s fie mai mic de 10 minute.
Art. 67 În afar de verificarea la termenul scadent, încercarea la presiune se efectueaz i
în urmtoarele cazuri:
a) dup o întrerupere a funcionrii mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funciune
a conductei;
b) cu ocazia demontrii integrale a izolaiei;
c) cu ocazia efecturii unor lucrri de reparare;
d) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau operatorul RSVTI al
deintorului/utilizatorului, dup caz, are motive temeinice s considere necesar efectuarea
încercrii.
Art. 68 Dispozitivele de siguran sau diafragmele de msurare, care nu trebuie s fie
supuse presiunii de încercare, trebuie s fie demontate sau izolate.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 461
PT C 10-2010
27
Art. 69 Încercarea la presiune hidraulic se efectueaz în regimul (cu indicarea creterii,
meninerii i scderii de presiune i cu indicarea modului de înregistrare), la presiunea, la
temperatura i cu fluidul stabilit în documentaia tehnic a conductei.
Art. 70 În cazul instalaiilor în care conductele nu pot fi izolate i separate de restul
echipamentelor, acestea se probeaz împreun i la presiunea de încercare a instalaiei.
Art. 71 Pentru efectuarea încercrii la presiune hidraulic, trebuie respectate urmtoarele:
a) conducta se prevede obligatoriu cu dou manometre de control verificate metrologic;
b) clasa metrologic de precizie a manometrelor de control trebuie s fie cel mult 2,5;
c) manometrele de control se aleg astfel încât valoarea presiunii de încercare s fie citit
pe treimea mijlocie a scrii gradate;
d) încercarea de presiune hidraulic se execut astfel încât ridicarea i coborârea
presiunii s se fac continuu i fr ocuri;
e) în timpul umplerii cu lichidul de încercare trebuie luate msuri pentru eliminarea
complet a aerului, astfel încât s nu se produc pungi de aer, iar debitul de alimentare cu
lichid se stabilete astfel încât s permit evacuarea aerului;
f) încercarea la presiune hidraulic se consider admis în cazul în care, dup expirarea
timpului de încercare stabilit, nu se constat pierderi de presiune, deformaii remanente ale
elementelor sub presiune sau scurgeri ale lichidului de prob;
g) examinarea suprafeelor conductei se face numai dup reducerea presiunii de
încercare la valoarea presiunii maxime admisibile.
Art. 72 Încercarea la presiune hidraulic se consider reuit dac nu se constat:
a) deformri plastice remanente vizibile, sau fisuri ale elementelor conductei;
b) pierderi ale fluidului de prob la elementele conductei sau la îmbinrile
demontabile/nedemontabile ale acestora;
c) scderea presiunii indicate de manometre.
Art. 73 În cazul deficienelor indicate la art. 72, acestea se remediaz, dup care se repet
încercarea.
462 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
28
Art. 74 Dup efectuarea încercrii la presiune hidraulic cu rezultat corespunztor se
interzice efectuarea de lucrri de sudare, tratament termic i altele asemenea la elementele
conductei care lucreaz sub presiune.
Art. 75 Încercarea la presiune hidraulic se poate înlocui cu o încercare la presiune
pneumatic, efectuat cu aer sau alt gaz neutru, atunci când:
a) masa lichidului introdus în conduct este mare, determinând solicitri exagerate ale
elementelor de susinere i a elementelor conductelor respectiv conducând la dimensionarea
exagerat a acestora;
b) exist pericol evident de înghe;
c) este prevzut de productor sau montator în documentaia tehnic.
Art. 76 (1) Documentaia tehnic pentru efectuarea încercrii la presiune pneumatic
trebuie s conin detalii complete ale condiiilor tehnice de efectuare a încercrii precum i
msurile de protecia muncii.
(2) Documentaia tehnic pentru efectuarea încercrii la presiune pneumatic trebuie
avizat de ctre RADTE.
(3) Documentaia tehnic avizat se prezint inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR
cu ocazia efecturii încercrii.
Art. 77 Încercarea la presiune pneumatic, se efectueaz cu respectarea urmtoarelor
condiii:
a) îmbinrile sudate ale conductei se verific, înainte i dup efectuarea încercrii în
proporie de 100% prin examinri nedistructive; acest lucru trebuie s fie precizat în
documentaia tehnic prevzut la art. 76 alin. (1);
b) valoarea presiunii de încercare se stabilete conform documentaiei tehnice prevzute
la art. 76 alin. (1);
c) presiunea se mrete uniform i continuu pân la 50% din valoarea presiunii maxime
admisibile, dup care creterea de presiune se face în trepte de circa 10% din valoarea
presiunii maxime admisibile, pân la atingerea valorii presiunii de încercare;
d) duratele de meninere pe fiecare palier de presiune sunt stabilite prin documentaia
tehnic prevzut la art. 76 alin. (1).
Art. 78 Încercarea la presiune pneumatic se consider reuit dac:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 463
PT C 10-2010
29
a) nu se constat deformri plastice remanente vizibile ale elementelor conductei;
b) nu se constat pierderi ale fluidului de prob la elementele conductei sau la îmbinrile
demontabile/nedemontabile ale acestora prin controlul cu lichide spumante sau prin alte
metode stabilite prin documentaia tehnic prevzut la art. 76 alin. (1);
c) nu se constat scderea presiunii indicate de manometre.
SECIUNEA a 4-a
Verificarea fluajului
Art. 79 (1) Verificarea fluajului se efectueaz în cazul conductelor care lucreaz la
temperaturi  440ºC.
(2) Verificarea fluajului se efectueaz cu ocazia verificrii exterioare i const în:
a) verificarea valorilor msurate i înregistrate în buletinele emise cu aceast ocazie, prin
grija RSVTI, i rezultate ca urmare a efecturii unor msurtori în condiiile i la termenele
stabilite prin documentaia tehnic a conductei;
b) msurtori dimensionale, prin sondaj a unor elemente de conduct.
(3) Verificarea îndeplinirii condiiilor indicate la art. 51.
Art. 80 În cazul în care nu sunt respectate condiiile indicate la art. 51 alin. (3), inspectorul
de specialitate din cadrul ISCIR nu acord autorizarea de funcionare în continuare i
întocmete un proces-verbal pentru oprirea din funcionare a conductei în vederea casrii.
SECIUNEA a 5-a
Verificarea dispozitivelor de siguran
Art. 81 Verificarea tehnic periodic a dispozitivelor de siguran se face conform
prescripiei tehnice aplicabile.
Art. 82 Buletinele de verificare/reglare ale dispozitivelor de siguran se ataeaz la cartea
conductei.
464 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
30
SECIUNEA a 6-a
Revizia exterioar
Art. 83 Revizia exterioar este o verificare tehnic neprogramat care se efectueaz în
timpul funcionrii conductei i const în examinarea tuturor elementelor care contribuie la
funcionarea conductei în condiii de siguran, i anume:
a) funcionarea dispozitivelor de siguran i control, precum i a instalaiei de
automatizare acolo unde este cazul;
b) respectarea parametrilor principali ai conductei, ca de exemplu, presiune, temperatur
i altele asemenea;
c) starea prilor vizibile i accesibile ale conductei, a suporturilor acesteia, precum i a
instalaiilor auxiliare;
d) existena instruciunilor de exploatare.
SECIUNEA a 7-a
Prelungirea autorizrii funcionrii i modificarea termenelor scadente pentru
realizarea verificrilor tehnice periodice
Art. 84 Prevederile prezentei seciuni se aplic la conductele prevzute la art. 56 lit. a) i
lit. b).
Art. 85 (1) Prelungirea autorizrii funcionrii se poate acorda la solicitarea scris a
deintorilor/utilizatorilor, care se transmite la ISCIR cu minim 30 de zile înainte de termenul
scadent.
(2) Solicitarea scris trebuie s fie însoit de memoriul tehnic conform art. 86, alin. (3).
Art. 86 (1) Atunci când cerinele procesului tehnologic nu permit oprirea conductei la data
scadent prevzut în procesul-verbal, se poate prelungi autorizarea funcionrii cu cel mult
12 luni.
(2) Prelungirea autorizrii funcionrii se efectueaz în baza unui memoriu tehnic întocmit
de deintorul/utilizatorul conductei.
(3) Memoriul tehnic cuprinde, cel puin, urmtoarele:
a) prezentarea/descrierea conductei;
b) istoricul exploatrii, precum verificri tehnice periodice, revizii, reparaii, avarii i altele
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 465
PT C 10-2010
31
asemenea;
c) monitorizarea parametrilor de funcionare pe perioada de la ultima verificare tehnic
periodic;
d) msuri compensatorii;
e) concluzii privind funcionarea în continuare în condiii de siguran.
Art. 87 (1) Atunci când cerinele procesului tehnologic nu permit oprirea conductei la data
scadent pentru verificarea exterioar se poate prelungi autorizarea funcionrii pân la
termenul scadent pentru verificarea exterioar i încercarea la presiune hidraulic.
(2) Prelungirea autorizrii funcionrii se efectueaz în baza unui memoriu tehnic de
analiz a riscurilor, întocmit de persoane juridice autorizate pentru verificri tehnice în
utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic.
(3) Memoriul tehnic de analiz a riscurilor, avizat de RADTE, cuprinde, cel puin,
urmtoarele:
a) prezentarea/descrierea conductei;
b) istoricul exploatrii, precum verificri tehnice periodice, revizii, reparaii, avarii i altele
asemenea;
c) monitorizarea parametrilor de funcionare pe perioada de la ultima verificare tehnic
periodic;
d) identificarea i evaluarea riscurilor astfel:
1) identificarea evenimentelor nedorite care duc la materializarea unui risc;
2) analiza mecanismelor prin care aceste evenimente nedorite ar putea s se produc
în general, aprecierea importanei lor i a probabilitii apariiei de efecte duntoare;
3) evaluarea riscurilor;
e) msuri compensatorii;
f) concluzii privind funcionarea în continuare în condiii de siguran.
Art. 88 În funcie de concluziile memoriului tehnic, ISCIR decide continuarea verificrilor
tehnice sau respingerea solicitrii de prelungire a autorizrii funcionrii.
Art. 89 (1) Ca urmare a deciziei continurii verificrilor tehnice, inspectorul de specialitate
din cadrul ISCIR efectueaz o revizie exterioar.
466 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
32
(2) Rezultatele verificrilor se consemneaz într-un proces-verbal de verificare tehnic,
conform modelului din anexa 3, i dac acestea sunt corespunztoare, se acord prelungirea
autorizrii funcionrii, stabilindu-se termenul urmtoarei verificri tehnice (ziua, luna i anul).
CAPITOLUL VI
REPARAREA CONDUCTELOR
SECIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 90 (1) Repararea conductelor se efectueaz de ctre productorul acestora, de ctre
persoane juridice autorizate de ctre ISCIR sau de ctre persoane juridice autorizate de
autoritile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritile
competente din statele membre trebuie s fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor
juridice autorizate. Condiiile privind autorizarea de ctre ISCIR a persoanelor juridice care
efectueaz repararea conductelor precum i condiiile de înregistrare în Registrul ISCIR al
persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripia tehnic aplicabil.
(2) Cerina de autorizare pentru reparare nu se aplic productorilor care repar conducte
fabricate de ctre ei.
(3) Cerinele tehnice prevzute în prezentul capitol sunt condiii minime obligatorii
referitoare la repararea conductelor i se aplic tuturor conductelor autorizate în funcionare
de ctre ISCIR.
Art. 91 Condiiile privind autorizarea persoanelor juridice care efectueaz repararea
conductelor sunt prevzute în prescripia tehnic aplicabil.
Art. 92 Repararea conductelor este consemnat în procese-verbale de verificare tehnic
de ctre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de ctre RSVTI, ca urmare a unor
defeciuni depistate în urmtoarele situaii:
a) cu ocazia VTP;
b) cu ocazia derulrii unor verificri tehnice în utilizare pentru investigaii/examinri cu
caracter tehnic;
c) în exploatarea conductei i semnalate de deintori/utilizatori prin grija RSVTI.
Art. 93 Lucrrile de reparare a conductelor, constau în:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 467
PT C 10-2010
33
a) înlocuirea, remedierea sau modificarea unor elemente de conduct ca de exemplu
coturi, curbe, compensatoare de dilatare, tronsoane, îmbinrile nedemontabile ale acestora
i altele asemenea;
b) modificri ale izometriei conductei, fa de documentaia tehnic, lucrri de
modernizare i altele asemenea;
c) repararea zonelor de prelevare de material, necesar determinrii proprietilor
mecanice, fizice i chimice ale acestuia.
Art. 94 Nu se admite începerea lucrrilor de reparare fr procesul-verbal de acceptare a
începerii lucrrilor de reparare întocmit de ctre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
Art. 95 (1) Repararea conductelor se face pe baza unei documentaii tehnice preliminare
de reparare, avizat de ctre RADTP.
(2) Condiiile privind atestarea RADTP sunt prevzute în prescripia tehnic aplicabil.
(3) Obligaiile i responsabilitile persoanelor fizice care efectueaz avizarea
documentaiilor tehnice preliminare de reparare a conductelor sunt prevzute la capitolul XII.
Art. 96 În cazul în care pe parcursul efecturii lucrrilor de reparare apar i alte defecte
care nu au fost cuprinse în documentaia tehnic preliminar de reparare, aceasta se
completeaz i se prezint la ISCIR în vederea acceptrii.
SECIUNEA a 2-a
Etapele lucrrilor de reparare
Art. 97 Înaintea începerii lucrrilor de reparare, reparatorul, cu acordul
deintorului/utilizatorului conductei, prezint la ISCIR, în vederea acceptrii începerii
lucrrilor de reparare, o documentaie tehnic preliminar de reparare, avizat de ctre
RADTP.
Art. 98 Documentaia tehnic preliminar de reparare, avizat de RADTP trebuie s
cuprind cel puin urmtoarele:
a) memoriul tehnic de reparare care trebuie s conin:
1) date generale privind conducta,
2) istoricul de funcionare i de reparare, precum i altele asemenea;
468 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
34
3) tehnologii de reparare, lista de proceduri de sudare;
b) schema izometric a conductei cu precizarea zonei ce urmeaz a fi reparat, cu
menionarea tuturor elementelor ce trebuie s fie reparate sau înlocuite, detalii despre suduri,
tehnologie de control;
c) breviarul de calcul de rezisten în cazul unor modernizri sau a unor modificri
tehnologice ale conductei.
Art. 99 În urma analizei documentaiei tehnice întocmit conform art. 98, acceptarea
începerii lucrrilor de reparare se face prin încheierea unui proces-verbal de verificare
tehnic, ocazie cu care se stabilesc i eventualele puncte de staionare obligatorie, însoit de
un exemplar al documentaiei tehnice tampilat de inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR.
Art. 100 Pe parcursul reparaiei se efectueaz verificrile prevzute în memoriul tehnic de
reparare menionat la art. 98 lit. a) i verificrile stabilite la art. 99. Reparatorul prezint
inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR documentele specifice etapei respective,
precum certificate de inspecie material, materiale de baz i de adaos, lista sudorilor
autorizai, lista procedurilor de sudare aprobate, buletine de examinri i altele asemenea;
verificrile se finalizeaz cu încheierea de ctre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR
de procese-verbale de verificare tehnic.
Art. 101 Dup finalizarea lucrrilor de reparare, reparatorul întocmete i depune la ISCIR
documentaia tehnic de reparare, compus din urmtoarele documente:
a) documentaia tehnic preliminar de reparare acceptat conform art. 98;
b) tabelul nominal cu sudorii, autorizai de ctre ISCIR, care au executat lucrrile de
sudare, întocmit de RTS;
c) harta marcajelor lucrrilor de sudare efectuate;
d) certificatele de inspecie material pentru materialele de sudare folosite;
e) documentele de însoire a elementelor de conduct certificate, dac este cazul;
f) fia i diagrama de tratament termic, dac este cazul;
g) buletinele cu rezultatele examinrilor nedistructive/distructive efectuate;
h) copii ale proceselor-verbale pentru verificrile tehnice efectuate pe parcursul lucrrilor
de reparare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 469
PT C 10-2010
35
i) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercrilor de cas, în care s fie
specificat c instalaia poate fi supus verificrilor tehnice necesare în vederea autorizrii
funcionrii acesteia;
j) documentaiile tehnice pentru subansambluri sau alte dispozitive i aparate aferente
conductei care au fost înlocuite;
k) declaraia privind lucrrile de reparare efectuate, întocmit conform modelului din
anexa 2.
Art. 102 Dup finalizarea lucrrilor de reparare se efectueaz urmtoarele verificri tehnice:
a) verificarea documentaiei tehnice de reparare;
b) verificare exterioar, conform prevederilor art. 60 pân la art. 64;
c) încercarea la presiune hidraulic conform, prevederilor art. 65 pân la art. 78;
d) verificarea dispozitivelor de siguran, conform prevederilor art. 81 pân la art. 82.
Art. 103 (1) Rezultatele verificrilor tehnice dup reparare se consemneaz de ctre
inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în procesul-verbal de verificare tehnic.
(2) În procesul-verbal de verificare tehnic, încheiat cu ocazia verificrii tehnice în vederea
repunerii în funciune a conductei, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR stabilete i
data (ziua, luna i anul) urmtoarei verificri tehnice periodice, în conformitate cu prevederile
prezentei prescripii tehnice.
Art. 104 Documentaia tehnic de reparare a conductei se ataeaz la cartea conductei.
Art. 105 Efectuarea lucrrilor de reparare se consemneaz în registrul de eviden a
lucrrilor de montare/reparare conducte conform modelului din anexa 5.
CAPITOLUL VII
TIMBRAREA I RETIMBRAREA CONDUCTELOR
Art. 106 Conductele care fac obiectul prezentei prescripii tehnice, nu pot fi autorizate s
funcioneze fr plac de timbru.
Art. 107 Timbrarea/retimbrarea conductelor se face în urmtoarele situaii:
a) lipsete placa de timbru;
470 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
36
b) placa de timbru este deteriorat;
c) reducerea parametrilor de funcionare ai conductei ca urmare a deciziei RSVTI al
deintorului/utilizatorului;
d) modificarea parametrilor de funcionare ai conductei ca urmare a unor verificri
tehnice în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic a conductei.
Art. 108 Pentru conductele aflate în funcionare, la care placa de timbru lipsete sau este
deteriorat, aceasta se poate reconstitui de ctre deintor/utilizator, în baza documentaiei
tehnice existente sau pe baza marcajelor de pe conducte, dac este cazul, din care s
rezulte datele iniiale: parametrii de funcionare i numrul de fabricaie/an.
Art. 109 Placa de timbru este conform modelului din documentaia tehnic a conductei, i
se aplic prin grija operatorului RSVTI al deintorului/utilizatorului.
Art. 110 În situaia prezentat la art. 107 lit. c), placa de timbru este conform modelului din
documentaia tehnic a conductei, i se aplic prin grija operatorului RSVTI al
deintorului/utilizatorului cu marcarea noilor parametrii de funcionare.
Art. 111 (1) În situaia prezentat la art. 107 lit. d), placa de timbru este conform modelului
prezentat în raportul final avizat de RADTE, înaintat la ISCIR în urma efecturii verificrilor
tehnice în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic a conductei, i conine
parametri de funcionare nou adoptai.
(2) Tot cu aceast ocazie se acord i se inscripioneaz pe placa de timbru, numrul care
este considerat numr de identificare.
CAPITOLUL VIII
VERIFICRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAII/EXAMINRI CU
CARACTER TEHNIC
SECIUNEA 1
Domeniu de aplicare
Art. 112 (1) Verificarea tehnic în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic a
conductelor se efectueaz de ctre productorul acestora, de ctre persoane juridice
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 471
PT C 10-2010
37
autorizate de ctre ISCIR sau de ctre persoane juridice autorizate de autoritile
competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritile competente din
statele membre trebuie s fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice
autorizate. Condiiile privind autorizarea de ctre ISCIR a persoanelor juridice care
efectueaz verificarea tehnic în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic a
conductelor precum i condiiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice
autorizate sunt stabilite în prescripia tehnic aplicabil.
(2) Cerina de autorizare pentru verificarea tehnic în utilizare pentru investigaii/examinri
cu caracter tehnic nu se aplic productorilor care efectueaz aceast activitate la
conductele fabricate de ctre ei.
Art. 113 Verificarea tehnic în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic se
efectueaz în scopul evalurii strii tehnice, estimrii duratei de funcionare remanente i
stabilirii condiiilor de funcionare în siguran a conductelor.
Art. 114 Verificarea tehnic în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic se
efectueaz în urmtoarele cazuri:
a) dac la conducta sub presiune s-au produs avarii i/sau accidente;
b) dac în urma verificrilor tehnice periodice, efectuate conform prezentei prescripii
tehnice, se obin rezultate necorespunztoare, care pot periclita sigurana în funcionare în
continuare;
c) dac conducta, elementele/componentele conductei prezint zone de
oxidare/coroziune cauzate de proasta conservare sau rezultate din funcionare care poate
afecta grosimea de rezisten a materialului i ar putea periclita sigurana în funcionare în
continuare;
d) atunci când conducta urmeaz s fie repus în funciune dup o perioad de timp în
care a fost oprit, fr s fie conservat în mod corespunztor, conform instruciunilor de
utilizare i a unor proceduri specifice, iar repunerea acesteia în funciune ar putea periclita
sigurana în funcionare în continuare;
e) la sfâritul duratei de via a conductei, atunci când aceasta este stabilit prin
documentaia tehnic;
f) la expirarea duratei normale de funcionare prevzut în Hotrârea Guvernului nr.
2.139/2004, atunci când prin documentaia tehnic nu este prevzut durata de via a
conductei;
472 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
38
g) înainte de autorizarea funcionrii conductelor care au funcionat fr s fie
înregistrate la ISCIR, i documentaia tehnic a conductei necesar pentru
autorizare/înregistrare lipsete sau este incomplet;
h) atunci când documentaia tehnic a conductei lipsete sau este incomplet.
SECIUNEA a 2-a
Condiii privind efectuarea verificrilor tehnice în utilizare pentru investigaii/examinri
cu caracter tehnic
Art. 115 (1) Persoana juridic autorizat de ISCIR pentru efectuarea de verificri tehnice în
utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic întocmete un program de
investigaii/examinri care cuprinde cel puin urmtoarele:
a) descrierea general, indicarea parametrilor de funcionare i izometria conductei;
b) prezentarea istoriei de funcionare a conductei, i prezentarea eventualelor lucrri de
reparare care au fost efectuate anterior sau a altor evenimente (avarii, accidente i altele
asemenea) care au avut loc în timpul perioadei de funcionare a conductei;
c) planuri care cuprind examinrile, verificrile i încercrile care se propun a fi efectuate
la conduct; se întocmesc schie care cuprind, dup caz, poziionarea exact a punctelor i
zonelor unde urmeaz s se efectueze examinri nedistructive/distructive;
d) indicarea referenialelor care stabilesc metodele de efectuare a examinrilor
nedistructive/distructive care se propun a fi efectuate la conduct;
e) indicarea referenialelor care stabilesc criteriile de acceptare i nivelurile de calitate a
discontinuitilor (defectelor), pentru fiecare metod de examinare nedistructiv/distructiv.
(2) Programul de investigaii/examinri trebuie s fie avizat de responsabilul cu avizarea
documentaiei tehnice de examinri RADTE al persoanei juridice autorizate de ctre ISCIR.
(3) Complexitatea programului de investigaii/examinri este determinat de istoria de
funcionare a conductei, istoria eventualelor lucrri de reparare, parametrii de lucru, fluidul
vehiculat, existena integral sau parial a documentaiei tehnice precum i a înregistrrilor
de monitorizare în funcionare a conductei.
Art. 116 Programul întocmit conform art. 115, se înainteaz la ISCIR pentru acceptare.
Art. 117 Programul de investigaii/examinri, acceptat de ISCIR, se execut numai sub
directa supraveghere a persoanei juridice autorizate de ISCIR care a întocmit programul
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 473
PT C 10-2010
39
pentru verificri tehnice în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic i care
este singura responsabil de corectitudinea derulrii programului.
Art. 118 Examinrile nedistructive se efectueaz în conformitate cu prevederile prescripiei
tehnice referitoare la autorizarea persoanelor juridice i a personalului care execut
examinri nedistructive.
Art. 119 Examinrile distructive se efectueaz de ctre persoane juridice evaluate conform
prevederilor prescripiei tehnice aplicabile.
Art. 120 ISCIR poate solicita ca anumite examinri, verificri sau încercri s se efectueze
în prezena inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR cu meniunea c participarea
devine obligatorie în urmtoarele cazuri:
a) dac anumite puncte din program sunt derulate cu personal autorizat din cadrul
societii care deine sau exploateaz echipamentul;
b) dac anumite puncte din program sunt derulate cu personal autorizat aparinând
persoanei juridice care a întocmit programul de investigaii/examinri.
Art. 121 Persoana juridic autorizat pentru efectuarea de verificri tehnice în utilizare
pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic, are obligaia s anune ISCIR, cu cel puin 5
zile înainte de începerea examinrilor, ocazie cu care indic i persoana juridic care
efectueaz aceste examinri.
Art. 122 Reprezentantul persoanei juridice autorizat pentru efectuarea de verificri tehnice
în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic trebuie s participe la toate
examinrile, verificrile i încercrile prevzute în programul acceptat de ISCIR.
Art. 123 (1) Pe baza rezultatelor obinute în urma examinrilor, verificrilor i încercrilor
efectuate, persoana juridic autorizat de ctre ISCIR pentru efectuarea de verificri tehnice
în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic întocmete raportul tehnic care
conine concluziile finale privind posibilitatea funcionrii în condiii de siguran a conductei.
(2) Raportul tehnic trebuie s fie avizat de responsabilul cu avizarea documentaiei tehnice
de examinri RADTE al persoanei juridice autorizate de ctre ISCIR.
474 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
40
(3) Raportul tehnic împreun cu buletinele i certificatele cu rezultatele obinute, breviarul
de calcul de rezisten i procesele-verbale întocmite de inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR, dup caz, se transmit la ISCIR pentru acceptare.
Art. 124 (1) Dup acceptarea de ctre ISCIR a raportului tehnic, deintorul trebuie s
respecte concluziile menionate în raportul tehnic întocmit de persoana juridic autorizat de
ISCIR pentru efectuarea de verificri tehnice în utilizare pentru investigaii/examinri cu
caracter tehnic.
(2) În cazul obinerii unor rezultate corespunztoare deintorul/utilizatorul solicit la ISCIR
efectuarea examinrilor i verificrilor în vederea obinerii autorizrii funcionrii a
recipientului sub presiune conform prevederilor prezentei prescripii tehnice.
(3) Dac în urma examinrilor, verificrilor i încercrilor efectuate rezult necesitatea
efecturii unor lucrri de reparare a conductei, acestea se efectueaz conform prevederilor
prezentei prescripii tehnice, iar examinrile i verificrile în vederea obinerii autorizrii
funcionrii se efectueaz ulterior.
Art. 125 Documentaia tehnic acceptat de ISCIR (programul de investigaii/examinri,
raportul tehnic i documentele aferente acestuia) trebuie s fie ataat la cartea conducteipartea
de exploatare, urmând a fi prezentat inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR
atunci când se solicit efectuarea examinrilor i verificrilor în vederea obinerii autorizrii
funcionrii.
CAPITOLUL IX
AVARII I ACCIDENTE
Art. 126 (1) În cazul avariilor care determin oprirea din funciune sau funcionarea în condiii
de nesiguran a conductelor, precum i în cazuri de accidente, deintorul/utilizatorul are
obligaia de a opri din funcionare conducta i de a anuna de îndat ISCIR despre
producerea evenimentului prin grija RSVTI.
(2) Cu aceast ocazie se comunic cel puin urmtoarele date:
a) numele i prenumele i funcia persoanei care anun;
b) modul în care poate fi contactat în vederea unor eventuale date suplimentare;
c) data, ora i locul producerii avariei/accidentului;
d) felul instalaiei/echipamentului;
e) urmrile avariei/accidentului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 475
PT C 10-2010
41
Art. 127 Deintorul/utilizatorul conductei la care s-a produs avaria sau accidentul are
urmtoarele obligaii de îndeplinit prin grija operatorului RSVTI:
a) s ia msurile necesare pentru starea de fapt produs de avarie sau în timpul
accidentului s rmân nemodificat pân la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul
ISCIR, cu excepia cazului în care situaia respectiv ar constitui un pericol pentru viaa i
sntatea persoanelor;
b) s ia toate msurile de asigurare a condiiilor de securitate;
c) s izoleze pe cât posibil zona de lucru a conductei avariate sau la care s-a produs
accidentul;
d) s întocmeasc un raport cu situaia tehnic a conductei imediat dup avarie/accident,
care include i fotografii ale conductei avariate, precum i interveniile efectuate pân la
sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR;
e) s pun la dispoziia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR autorizarea
funcionrii a conductei (cartea conductei) precum i raportul de mai sus (în cazurile
justificate raportul nu mai este necesar).
Art. 128 Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR întocmesc procesul-verbal de constatare
a avariei sau a accidentului i de oprire din funciune a conductei.
Art. 129 (1) Conductele care au suferit avarii sau accidente, care au determinat oprirea lor
din funcionare, se supun unor investigaii/examinri cu caracter tehnic în vederea evalurii
strii tehnice a acestora, efectuate conform prevederilor prezentei prescripii tehnice.
(2) Investigaiile/examinrile cu caracter tehnic nu sunt necesare în msura în care
deintorul/utilizatorul renun la utilizarea conductei avariate i decide scoaterea din uz i
casarea acesteia.
Art. 130 Expertizele în caz de avarii sau accidente la conducte se realizeaz de ctre
experii ISCIR.
476 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
42
CAPITOLUL X
SCOATEREA DIN UZ I CASAREA CONDUCTELOR
Art. 131 (1) Scoaterea din uz a conductelor se face de ctre deintor/utilizator în
urmtoarele cazuri:
a) dac în urma verificrilor tehnice periodice sau în urma investigaiilor/examinrilor cu
caracter tehnic, conducta nu mai îndeplinete condiiile de siguran în funcionare;
b) în condiiile prevzute la art. 51 alin. (3);
c) atunci când deintorul/utilizatorul renun din proprie iniiativ la acestea.
(2) Oprirea din funcionare i conservarea conductei nu înseamn scoatere din uz.
Art. 132 Conductele scoase din uz se caseaz prin grija deintorului/utilizatorului.
Art. 133 Operaia de casare a conductei este confirmat printr-un proces-verbal întocmit de
ctre operatorul RSVTI i semnat de ctre deintor.
Art. 134 (1) Placa de timbru a conductei trebuie s fie demontat i distrus în prezena
operatorului RSVTI al deintorului/utilizatorului. Acest fapt este menionat în procesul-verbal
încheiat de operatorul RSVTI.
(2) Procesul-verbal se ataeaz la cartea conductei.
Art. 135 (1) Deintorul/Utilizatorul comunic, în scris, scoaterea din uz i casarea conductei
la ISCIR, în vederea scoaterii din evidena proprie a acestuia.
(2) Comunicarea se transmite la ISCIR în termen de 15 zile de la întocmirea proces-verbal
de verificare tehnic conform modelului din anexa 4.
Art. 136 Nu se admite utilizarea conductelor scoase din uz i casate.
CAPITOLUL XI
ATESTRI I AUTORIZRI
Art. 137 (1) ISCIR atest persoanele fizice pentru urmtoarele activiti:
a) avizarea documentaiei tehnice preliminare de montare;
b) avizarea documentaiei tehnice preliminare de reparare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 477
PT C 10-2010
43
(2) ISCIR autorizeaz persoanele juridice pentru urmtoarele activiti:
a) montarea conductelor;
b) repararea conductelor;
c) verificri tehnice în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic.
(3) ISCIR autorizeaz ca persoan fizic operatorul responsabil cu supravegherea i
verificarea tehnic a instalaiilor (RSVTI).
Art. 138 Metodologia de atestare/autorizare/actualizare/extindere a domeniului de autorizare
pentru activitile prevzute la art. 137, precum i condiiile i documentaia tehnic necesar
sunt prevzute în prescripiile tehnice i celelalte reglementri aplicabile.
Art. 139 Obinerea atestatului/autorizaiei emise de ISCIR nu absolv persoana fizic/juridic
de obligaia obinerii tuturor celorlalte autorizaii reglementate de legislaia în vigoare.
CAPITOLUL XII
OBLIGAII I RESPONSABILITI
SECIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 140 Productorii, persoanele fizice sau juridice autorizate de ctre ISCIR,
deintorii/utilizatorii conductelor trebuie s respecte prevederile Legii 64/2008, legea privind
funcionarea în condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a
aparatelor consumatoare de combustibil.
SECIUNEA a 2-a
Obligaiile i responsabilitile deintorilor/utilizatorilor conductelor
Art. 141 Deintorul/utilizatorul de conducte are urmtoarele obligaii i responsabiliti:
a) s nu permit modificarea cerinelor i condiiilor stabilite de autorizarea funcionrii;
b) s îndeplineasc la termenele prevzute msurile dispuse de inspectorii de
specialitate din cadrul ISCIR i RSVTI prin procesul-verbal de verificare tehnic;
c) s ia msuri corespunztoare astfel ca RSVTI s-i poat îndeplini în condiii bune
sarcinile prevzute.
478 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
44
Art. 142 S comunice la ISCIR, în scris, în termen de 15 zile, decizia de schimbare a RSVTI.
Art. 143 În cazul transferului dreptului de proprietate, noul deintor/utilizator are obligaia s
întiineze, în scris, în termen de 15 zile, ISCIR pentru luarea în eviden a conductei.
SECIUNEA a 3-a
Obligaiile i responsabilitile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate de
ISCIR
Art. 144 Obligaiile i responsabilitile persoanelor fizice atestate pentru avizarea,
documentaiei tehnice de montare/reparare:
a) s cunoasc actele normative în vigoare, prescripiile tehnice i standardele aplicabile;
b) s verifice dac au fost adoptate soluii tehnice care s permit funcionarea
conductelor în condiii de siguran;
c) s verifice dac au fost prevzute în documentaia tehnic, verificrile i încercrile ce
trebuie s fie efectuate de montatori/reparatori la locul de funcionare, în concordan cu
prevederile prezentei prescripii tehnice;
d) s avizeze documentaiile tehnice, respectiv desenele de ansamblu i breviarele de
calcul (unde este cazul);
e) s urmreasc existena în documentaiile tehnice avizate a precizrilor legate de
standardele, codurile de proiectare i normativele folosite;
f) s in evidena documentaiilor tehnice pe care le verific i le avizeaz conform;
g) la cerere s pun la dispoziia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, datele,
informaiile i documentele în legtur cu obiectul autorizaiei deinute;
h) s participe la instructaje profesionale i la examinri organizate de ISCIR (când este
cazul);
i) s confirme avizarea documentaiei tehnice cu privire la respectarea prevederilor
prezentei prescripii tehnice, pentru avizarea documentaiei tehnice preliminare de
montare/reparare prin aplicarea pe documentaie a tampilei conform modelului de mai jos:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 479
PT C 10-2010
45
Numele i prenumele:
ATESTAT RADTP – IMSP………………………….
Nr.:
AVIZAT CORESPUNDE *)
Data: Semntura:
*) Se menioneaz indicativele principalelor prescripii tehnice utilizate.
Art. 145 Obligaiile i responsabilitile persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea de
verificri tehnice în utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic:
a) s ia msuri corespunztoare astfel ca personalul propriu, nominalizat, s-i poat
îndeplini în bune condiii sarcinile prevzute;
b) s întocmeasc programul de verificri tehnice în utilizare pentru investigaii/examinri
cu caracter tehnic;
c) s întocmeasc rapoartele tehnice în urma efecturii de verificri tehnice în utilizare
pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic;
d) s întocmeasc memoriul tehnic de analiz a riscurilor;
e) s aib dotrile tehnice specifice domeniului de autorizare;
f) s in la zi registre de eviden a lucrrilor efectuate, conform modelului din anexa 5;
g) s comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RADTE; s
asigure c personalul nou propus începe activitatea specific numai dup autorizarea
acestuia de ctre ISCIR;
h) s desfoare activitile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor
prezentei prescripii tehnice i instruciunilor specifice ale constructorului conductei (unde
este cazul);
i) la cerere s pun la dispoziia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele,
informaiile i documentele în legtur cu obiectul autorizaiei deinute, solicitate de ctre
acesta cu ocazia controalelor efectuate.
Art. 146 Obligaiile i responsabilitile persoanelor fizice nominalizate în cadrul autorizaiilor
persoanelor juridice pentru efectuarea de verificri tehnice în utilizare pentru
investigaii/examinri cu caracter tehnic:
a) s cunoasc actele normative în vigoare, prescripiile tehnice i standardele specifice;
b) s adopte soluii tehnice care s permit funcionarea conductelor în condiii de
siguran;
480 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
46
c) s prevad în documentaia tehnic a investigaiilor/examinrilor cu caracter tehnic
verificrile i încercrile ce trebuie s fie efectuate de montatori/reparatori la locul de
funcionare, în concordan cu prevederile prezentei prescripii tehnice;
d) s estimeze termenul cu care se poate prelungi durata de utilizare a conductelor
pentru care au fost efectuate verificri tehnice în utilizare pentru investigaii/examinri cu
caracter tehnic la expirarea duratei de via sau duratei normale de utilizare;
e) s avizeze documentaiile tehnice, rapoartele tehnice, respectiv desenele de
ansamblu i breviarele de calcul (unde este cazul);
f) s urmreasc existena în documentaiile tehnice avizate a precizrilor legate de
standardele, codurile de proiectare i normativele folosite;
g) s in evidena documentaiilor tehnice pe care le verific i le avizeaz, într-un
registru, conform modelului din anexa 6;
h) la cerere s pun la dispoziia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele,
informaiile i documentele în legtur cu obiectul autorizaiei deinute;
i) s participe la instructaje profesionale i la examinrile organizate de ISCIR (când
este cazul);
j) s confirme avizarea documentaiei tehnice cu privire la respectarea prevederilor
prezentei prescripii tehnice prin aplicarea pe documentaie a tampilei conform modelului de
mai jos:
*)
Numele i prenumele:
RADTE IMSP……………………………………………
AVIZAT CORESPUNDE:**)
Data: Semntura:
*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.
**) Se menioneaz indicativele principalelor prescripii tehnice utilizate.
Art. 147 Persoanele juridice autorizate pentru montare i reparare au urmtoarele obligaii i
responsabiliti:
a) s întocmeasc i s in la zi registre de eviden a lucrrilor efectuate;
b) s ia msuri corespunztoare astfel ca RSL i RTS s-i poat îndeplini în bune
condiii sarcinile prevzute;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 481
PT C 10-2010
47
c) s comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a
RSL/RTS; s asigure c personalul nou propus efectueaz activitile specifice numai dup
nominalizarea acestuia de ctre ISCIR;
d) s desfoare activitile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor
prescripiei tehnice i instruciunilor specifice ale productorului conductei (unde este cazul);
e) s înceap execuia lucrrilor de reparare numai dup existena procesului-verbal al
inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR prin care se dispune efectuarea acestor lucrri;
f) s execute lucrrile de montare/reparare în conformitate cu documentaiile tehnice
preliminare avizate de RADTP;
g) s supun avizrii RADTP documentaiile tehnice de montare/reparare, în cazul în
care, pe parcursul montrii/reparrii apar modificri fa de documentaia tehnic preliminar
avizat;
h) s solicite efectuarea verificrii conductelor de ctre inspectorul de specialitate din
cadrul ISCIR, în fazele în care examinarea acestora este posibil;
i) s pun la dispoziia deintorului/utilizatorului documentaia tehnic de reparare;
j) s pregteasc conducta, în mod corespunztor, în vederea efecturii verificrilor i
încercrilor în conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice;
k) s pun la dispoziie personalul i utilajele necesare verificrii conductei;
l) s emit la finalizarea lucrrilor declaraia conform anexei 2.
Art. 148 Obligaiile i responsabilitile responsabilului cu supravegherea lucrrilor (RSL):
a) s cunoasc legislaia în domeniu, prescripiile tehnice, standardele i normativele
aplicabile;
b) s menioneze în documentaiile tehnice întocmite precizrile legate de standardele,
codurile de proiectare i normativele folosite;
c) s completeze la zi registrele de eviden a lucrrilor efectuate;
d) s verifice periodic, cel puin o dat pe an, pregtirea tehnic a personalului de
montare/reparare, consemnând rezultatele într-un proces-verbal;
e) s urmreasc execuia pe faze de lucru a lucrrilor de montare/reparare, din punct de
vedere al respectrii prevederilor prescripiei tehnice i ale documentaiei tehnice preliminare
de montare/reparare i s supun la încercri instalaiile respective;
f) s verifice documentaia tehnic întocmit pentru lucrrile efectuate sub aspectul
respectrii prevederilor prezentei prescripii tehnice;
g) s participe la instruirile periodice organizate de ISCIR;
482 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
48
h) s confirme avizarea documentaiei tehnice cu privire la respectarea prevederilor
prezentei prescripii tehnice, prin aplicarea pe documentaie a tampilei conform modelului de
mai jos:
*)
Numele i prenumele:
RSL…………………………………………………………
Data: Semntura:
*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.
Art. 149 RTS are urmtoarele obligaii i responsabiliti:
a) s cunoasc legislaia, prevederile prescripiilor tehnice, standardele i alte acte
normative aplicabile;
b) s verifice dac tehnologia de execuie i de examinare a elementelor sudate este în
concordan cu procedura de sudare aprobat;
c) s verifice documentaia tehnic preliminar de montare i/sau reparare înainte de
lansarea acesteia în execuie, astfel încât soluiile adoptate s asigure condiii optime de
sudare i verificare;
d) s asigure alegerea corect a materialelor de adaos, funcie de materialele de baz
utilizate, în conformitate cu procedurile de sudare aprobate, astfel încât prin condiiile
tehnologice impuse s se realizeze o îmbinare sudat corect a instalaiei;
e) s verifice calitatea materialelor de adaos i s admit introducerea în execuie numai
a materialelor de adaos prevzute în proiect sau stabilite ca echivalente la aprobarea
procedurii de sudare;
f) s ia msurile necesare ca la repararea elementelor instalaiilor s se foloseasc
numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare aprobate;
g) s supravegheze ca materialele de baz introduse în execuie s fie conforme cu
documentaia tehnic preliminar de montare/reparare;
h) s urmreasc efectuarea verificrii calitii îmbinrilor sudate pe fluxul tehnologic de
execuie, s verifice rezultatele obinute i s vizeze documentele privind verificarea
îmbinrilor sudate, care se ataeaz la documentaia tehnic;
i) s participe la analiza i stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii i s
ia msuri corespunztoare pentru remedierea i evitarea acestora în viitor;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 483
PT C 10-2010
49
j) s verifice, atunci când este cazul, dac în cazul sudorilor certificai, condiiile de
certificare sunt identice cu cele de autorizare, în caz contrar procedând conform prescripiei
tehnice aplicabile;
k) s participe la întrunirile i instructajele organizate de ISCIR;
l) s confirme avizarea documentaiei tehnice cu privire la respectarea prevederilor
prezentei prescripii tehnice prin aplicarea pe documentaie a tampilei conform modelului de
mai jos:
*)
Numele i prenumele:
RTS
Data: Semntura:
*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.
SECIUNEA a 4-a
Obligaiile i responsabilitile RSVTI
Art. 150 RSVTI are urmtoarele obligaii i responsabiliti:
a) rspunde, împreun cu deintorul/utilizatorul, de luarea msurilor necesare pentru
aplicarea prevederilor prezentei prescripii tehnice privind sigurana în funcionare a
conductelor;
b) s vizeze registrul de supraveghere la interval de 3 luni prin aplicarea tampilei în
registru;
c) s verifice funcionarea dispozitivelor de siguran la interval de 3 luni;
d) s efectueze verificarea tehnic pentru care are acest drept; verificrile conductelor se
efectueaz dup obinerea împuternicirii scrise de la ISCIR;
e) s transmit la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit împuternicire, în
termen de 15 zile de la întocmire;
f) s anune de îndat producerea unei avarii sau a unui accident;
g) s efectueze examinarea personalului de deservire, cu respectarea prevederilor
prescripiei tehnice aplicabile.
484 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
50
CAPITOLUL XIII
MSURI ADMINISTRATIVE
Art. 151 (1) Nerespectarea obligaiilor i responsabilitilor de ctre persoanele fizice sau
juridice autorizate sau de ctre personalul tehnic de specialitate atestat, prevzute/prevzut
în prezenta prescripie tehnic precum i în cazul în care condiiile de acordare a autorizaiei
nu mai sunt îndeplinite, se pot aplica urmtoarele msuri administrative, în funcie de natura
acestora cu:
a) avertisment;
b) suspendarea, pe o perioad de pân la 6 luni, a autorizaiei/atestatului
eliberate/eliberat de ctre ISCIR;
c) retragerea autorizaiei/atestatului eliberate/eliberat de ctre ISCIR.
(2) Aplicarea msurilor administrative prevzute la alin. (1) se face cu respectarea
prevederilor legale în vigoare i a principiului proporionalitii.
(3) Aplicarea în termen de 6 luni a dou msuri administrative precizate la alin. (1) lit. a),
atrage suspendarea pe o perioad de pân la 6 luni a autorizaiei/atestatului eliberate de
ctre ISCIR.
(4) Aplicarea în termen de un an a dou msuri administrative precizate la alin. (1) lit. b),
atrage retragerea autorizaiei/atestatului eliberate de ctre ISCIR.
(5) Contestarea deciziei de sancionare i modul de reacordare a autorizaiilor/atestatelor
suspendate sau retrase se efectueaz în conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice
aplicabile.
CAPITOLUL XIV
TARIFE
Art. 152 Pentru verificrile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în
conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice, se aplic tarifele stabilite de lista de
tarife ISCIR , care reglementeaz acest lucru.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 485
PT C 10-2010
51
CAPITOLUL XV
DISPOZIII FINALE
Art. 153 (1) În cazul în care cartea conductei se deterioreaz sau se pierde, ISCIR, la
solicitarea deintorului/utilizatorului, elibereaz o nou carte-partea de utilizare.
(2) Solicitarea deintorului/utilizatorului trebuie s fie însoit de documentaia tehnic a
conductei prevzut la art. 27 sau art. 28, sau de documentaia tehnic întocmit de o
persoan juridic autorizat pentru verificri tehnice în utilizare pentru examinri/investigaii
cu caracter tehnic.
Art. 154 Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificri tehnice
neprogramate la toate conductele supuse prevederilor prezentei prescripii tehnice, precum i
asupra modului în care persoanele juridice autorizate i operatorul RSVTI desfoar
activitile reglementate de prezenta prescripie tehnic, luând, dup caz, msurile necesare
pentru respectarea prevederilor acesteia.
Art. 155 Autorizaiile eliberate pân la data intrrii în vigoare a prezentei prescripii tehnice
rmân valabile pân la data expirrii acestora, cu excepia autorizaiilor personalului de
deservire, iar autorizaiile personalului de deservire emise de ISCIR pân la data intrrii în
vigoare a prezentei prescripii tehnice, trebuie s fie preschimbate conform prevederilor
prescripiei tehnice aplicabile.
Art. 156 La instalaiile i echipamentele neautorizate pentru funcionare de ctre ISCIR sau
care nu prezint siguran în funcionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au
dreptul s aplice sigilii, în conformitate cu prevederile legale.
Art. 157 Pe perioada valabilitii autorizaiei, persoana fizic/juridic atestat/autorizat
poate fi supravegheat de ISCIR privind meninerea capabilitii tehnice de a efectua
activitatea specific pentru care a fost autorizat.
Art. 158 Documentele care se depun la ISCIR trebuie s fie redactate/traduse în limba
român de ctre un traductor autorizat.
486 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
52
Art. 159 Termenele de soluionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform
prevederilor legislaiei în vigoare.
Art. 160 (1) Pentru acordarea de derogri de la prevederile prezentei prescripii tehnice,
persoana solicitant depune la ISCIR urmtoarele:
a) cererea de solicitare cu menionarea derogrii de la prevederile prescripiei tehnice;
b) memoriul justificativ care s cuprind descrierea situaiei (date despre conduct,
amplasament, deservire), desene, calcule, soluiile compensatorii propuse;
c) avize, dup caz, de la montatorul conductei, de la un avizator atestat ISCIR pentru
documentaii tehnice de montare, instalare, reparare.
(2) Pe baza documentaiei tehnice depuse, ISCIR avizeaz sau respinge motivat, în scris,
solicitarea.
Art. 161 Anexele 1-7 fac parte integrant din prezenta prescripie tehnic.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 487
PT C 10-2010
53
ANEXA 1
Diagrama de clasificare a conductelor
Figura 1 – Diagrama 1
488 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
54
ANEXA 2
(model)
DECLARAIE DE CONFORMITATE
Nr. ……………………………
Noi, ……………………………………………………………………………………………………………………….,
(denumirea complet a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate)
………………………………………………………………………………………………………………………………,
(sediul)
cu Certificat de înregistrare/Autorizaie nr. …………………………../…………………………………….,
asigurm, garantm i declarm pe propria rspundere c produsul/serviciul
………………………………………………………………………………………………………………………………..
(denumirea, tipul sau modelul, numrul lotului, arjei sau seriei, eventual sursele i numrul
de exemplare)
la care se refer aceast declaraie nu pune în pericol viaa, sntatea, securitatea muncii,
nu produce un impact negativ asupra mediului i este în conformitate cu:
……………………………………………………………………………………………………………………………
(titlul i/sau numrul i data publicrii documentului/documentelor normativ/normative)
……………………………………………………. ………………………………………………………..
(locul i data emiterii) (numele i prenumele în clar i tampila)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 489
PT C 10-2010
55
ANEXA 3
(model)
Proces-verbal de verificare tehnic
Proces-verbal
de verificare tehnic
nr. …………….
ISCIR
………………………5)…………………..
Adresa…………………………………..
……………………………………………
Telefon………………………………….
Fax………………………………………
Încheiat astzi ………………………………..… cu ocazia …………….…… efectuat() în baza prevederilor1)
……………………..………..…………… i .prescripiilor tehnice aplicabile2) ……………………………..,……. la
………………………………………………………………………………………………………………………..
tip ………………… cu numrul de fabricaie ……………….… i cartea instalaiei nr. ………..…… având
parametrii ultimei verificri ………………………………………………………………………………………………..
………….…………………………………………………….……….………………………………………………………
Deintorul/Utilizatorul …………………………………….…… din localitatea ………………….…………………..…
str. ………………………… nr. …… jude/sector …………………… CUI ………………/J……….……………………
Verificarea s-a efectuat la ……………………………….………. din localitatea ………………….………………… str.
………………………..……. nr. …….….. jude/sector …….………………….Tel./Fax………………….…………
Subsemnatul3) ……………………………………………………………..………… am constatat urmtoarele:
…………………………………………………………………………..…………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….………..……………………………….………
……………………………………………………………………………..……………………………………….……….…
Am dat urmtoarele dispoziii: …………………………………………………………………………………….……..…
……………………………………………………………………………..…………………………………….……………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………..……………
…………………………………………………………………………..…………………………………..…………………
Dup aceast verificare s-a admis 4) ………………..…………………………………………………….………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………..………..
Scadena urmtoarei verificri se fixeaz la data de ………………………………………………………………………………..
Pentru aceast verificare se pltete suma de ………..………… lei conform PT ……… anexa ……. pct………..,
de ctre …………………………… din localitatea ……………………… str. …………………………… nr. ……
jude/sector ……………… în cont …………………………… deschis la Banca/Trezoreria ………………………
filiala …………………………
Am luat la cunotin
Reprezentant Deintor/ Operator responsabil cu Delegatul montatorului,
ISCIR, Utilizator, supravegherea i reparatorului,
verificarea tehnic întreintorului
a instalaiilor, ……………………
……………… …………………. …….………………. .…………………..
…………….… …………………. …………………….. …….……………..
___________________
1) Se precizeaz actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind
funcionarea în condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
2) Se precizeaz prescripia tehnic aplicabil care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
3) Funcia, numele i prenumele.
4) Se precizeaz parametrii de funcionare ai instalaiei, funcie de felul (tipul) acesteia.
5) Se precizeaz: ISCIR sau Inspecia teritorial ISCIR ……………..6)………..
6) Localitatea de reedin.
490 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
56
ANEXA 4
(model)
Proces-verbal de verificare tehnic pentru RSVTI
ÎMPUTERNICIRE
Inspecia teritorial
ISCIR Nr………………
Proces-verbal
de verificare tehnic
nr. …………….
DEINTOR/UTILIZATOR
…………………………………………….
Adresa…………………………………..
…………………………………………….
Telefon………………………………….
Fax………………………………………
Încheiat astzi …………………..…… cu ocazia ………………………………………… efectuat() în baza
prevederilor1)…………..……………… i.prescripiilor tehnice aplicabile2) ………………………………………….., la
…………………………………………………………………………… tip ………………………..… cu numrul de fabricaie
.…………………………….… i cartea instalaiei nr. …..…………………… având parametrii ultimei
verificri…………………………………………………………………………………………..……………….………………….…
Deintorul/Utilizatorul ………………………………………………..………………… din localitatea …………………….
str. ………….………….….…… nr. ……..… jude/sector …………………… CUI ………………/J…………………..
Verificarea s-a efectuat la …………………………………………………… din localitatea ……….………..………..……
str. …………………………. nr. …….….. jude/sector …….…………………. Tel./Fax…………………………..……….
Subsemnatul3) ………………………….……………..………am constatat urmtoarele: ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Am dat urmtoarele dispoziii: ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dup aceast verificare s-a admis 4) ……………………………………………..…………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Scadena urmtoarei verificri se fixeaz la data de ……………………………………………………………………….
Am luat la cunotin
Operator responsabil cu Deintor/Utilizator, Delegatul montatorului,
supravegherea i reparatorului,
verificarea tehnic întreintorului
a instalaiilor,
………………… …………………… …………………….
___________________
1) Se precizeaz actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind
funcionarea în condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
2) Se precizeaz prescripia tehnic aplicabil care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
3) Funcia, numele i prenumele.
4) Se precizeaz parametrii de funcionare ai instalaiei, funcie de felul (tipul) acesteia.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 491
PT C 10-2010
57
ANEXA 5
(model)
Registru de eviden a lucrrilor de 1) …………………….. conducte
Nr.
crt.
Nr. fabricaie/
anul
fabricaiei
Tip conduct/
productor
Nr. înregistrare
în evidena
ISCIR
Proiect de
montare/reparare
(proiectant, nr. i
data)
Parametrii
conductei 2)
Proprietar/
deintor
(denumire
i sediu)
Declaraie de
conformitate
(nr. i data)
Obs.
______________________
1) Se scrie: „MONTARE” sau “REPARARE”, conform obiectului autorizaiei.
2) Presiune nominal (bar), temperatur maxim/minim (ºC), diametru (mm), fluid de lucru etc.
NOT: Persoanele juridice autorizate pentru efectuarea lucrrilor de reparare folosesc modelul de registru de mai sus completat cu
dou coloane în plus, în care se consemneaz:
a) lucrrile de reparare efectuate;
b) elementele reparate sau înlocuite i caracteristicile constructive ale acestora.
492 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010
PT C 10-2010
58
ANEXA 6
(model)
Registru de eviden avizri documentaii tehnice ………………… 1)
Nr.
crt.
Tip
conductei
Documentaie de
……………… 1).
Parametrii maximi de
lucru ai conductei
Deintor/Utilizator
conduct
(denumire/numele
i prenumele,
sediu/domiciliu)
AVIZAT corespunde
prescripiei tehnice ISCIR
Obs.
Numele i prenumele
RADTP,
semntura i data efecturii
verificrii
___________________
1) Se mai pot introduce i alte rubrici, în funcie de specificul activitii.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 493
PT C 10-2010
59
ANEXA 7
(model)
Registru de eviden a lucrrilor de investigaii/examinri cu caracter tehnic a conductelor1)
Nr.
crt.
Tip conduct;
nr./an fabricaie; nr.
înregistrare în
evidena ISCIR
Parametri
maximi
Deintor/Utilizator
conduct
Nr. raport
tehnic i data
AVIZAT raport tehnic
Numele i Obs.
prenumele
Semntura i data
_________________
1) Se mai pot introduce i alte rubrici, în funcie de specificul activitii evaluatorului.
494 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010