Anexa Nr.2
la Ordinul MECMA Nr.1007/2010
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI
Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat
– ISCIR –

PT C2-2010 Arzatoare cu combustibili gazosi si lichizi

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 31
CAPITOLUL I
GENERALITI
SECIUNEA 1
Scop
Art. 1 (1) Prezenta prescripie tehnic stabilete condiiile i cerinele tehnice pentru
instalarea, montarea, repararea, întreinerea i verificarea tehnic în utilizare a arztoarelor
cu combustibil lichid sau gazos, denumite în continuare „arztoare”.
(2) Prevederile prezentei prescripii tehnice se aplic doar în msura în care nu exist alte
dispoziii specifice (cu acelai obiectiv) în legislaia comunitar de armonizare.
Art. 2 Pot fi instalate, montate, puse în funciune, reparate, întreinute i exploatate
arztoarele fabricate i introduse pe pia conform legislaiei în vigoare la data realizrii lor.
SECIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare
Art. 3 Prevederile prezentei prescripii tehnice se aplic la:
a) arztoare cu combustibil lichid sau gazos care echipeaz instalaiile tehnologice;
b) arztoare cu combustibil lichid sau gazos care echipeaz aparate de înclzit cu aer
cald sau prin radiaie, cu puterea nominal P > 400 kW.
Art. 4 Nu fac obiectul prevederilor prezentei prescripii tehnice arztoarele cu combustibil
lichid sau gazos care echipeaz instalaiile tehnologice i aparatele de înclzit cu aer cald
sau prin radiaie, de pe nave, platforme marine fixe i mobile.
SECIUNEA a 3-a
Referine normative
Art. 5 Prezenta prescripie tehnic face referiri la urmtoarele acte normative:
a) Legea nr. 64/2008, privind funcionarea în condiii de siguran a instalaiilor sub
presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil, publicat în
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificrile i
completrile ulterioare;
b) Legea nr. 307/2006 privind aprarea împotriva incendiilor, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
c) Legea nr. 319/2006 a securitii i sntii în munc, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
d) Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 95/1999 privind
calitatea lucrrilor de montaj pentru utilaje, echipamente i instalaii tehnologice industriale,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;
e) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonana Guvernului nr. 39/1998 privind
activitatea de standardizare naional, cu modificrile i completrile ulterioare, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;
f) Hotrârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia
a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 300 din 6 mai 2003, cu modificrile i completrile ulterioare;
g) Hotrârea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securitii utilizatorilor de
echipamente electrice de joas tensiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 311 din 8 mai 2003 cu modificrile i completrile ulterioare;
h) Hotrârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea
i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
i) Hotrârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotrâri ale Guvernului
în scopul eliminrii unor dispoziii privind obligativitatea aplicrii standardelor i actualizrii
referirilor la standarde, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22
decembrie 2004;
j) Hotrârea Guvernului nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetic,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 septembrie 2007;
k) Hotrârea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condiiile de introducere pe pia a
mainilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 30 septembrie
2008;
l) Ordinul Inspectorului de Stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea
Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea i verificarea
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 33
tehnic în utilizare a instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009;
m) Ordinul Inspectorului de Stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la
instalaiile i echipamentele neautorizate sau care nu prezint siguran în funcionare
conform prescripiilor tehnice, Colecia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
n) Ordinul Inspectorului de Stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea
Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009.
SECIUNEA a 4-a
Termeni, definiii i abrevieri
Art. 6 (1) În sensul prezentei prescripii tehnice, termenii i expresiile de mai jos au
urmtoarele semnificaii:
a) accident – eveniment fortuit care întrerupe funcionarea normal a unui arztor,
provocând avarii i/sau afectând viaa sau sntatea persoanelor ori mediul;
b) arztor – dispozitiv pentru introducerea combustibilului i aerului într-o camer de
combustie cu viteza, turbulena i concentraia de combustibil necesar astfel încât s se
realizeze o aprindere corect i o ardere stabil i complet a combustibilului;
c) autoritate competent – orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de
control ori de reglementare în ceea ce privete activitile de servicii, în special autoritile
administrative, precum i ordinele profesionale i asociaiile profesionale sau alte organisme
profesionale care, în exercitarea competenei de autoreglementare, creeaz cadrul legal
pentru accesul la activitile de servicii ori exercitarea acestora;
d) autorizare – activitatea de evaluare i atestare, efectuat de ctre ISCIR a
competenei i capabilitii unei persoane juridice de a desfura o activitate specific;
e) avarie – deteriorare suferit de un arztor care scoate din funciune arztorul
respectiv;
f) cerin – orice obligaie, interdicie, condiie sau limitare impus prestatorilor ori
beneficiarilor de servicii, care este prevzut în actele cu caracter normativ sau administrativ
ale autoritilor competente ori care rezult din jurispruden, practici administrative, norme
34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaiilor profesionale ori ale altor
organizaii profesionale, adoptate în exercitarea competenei lor de autoreglementare;
g) deintor – persoan fizic sau juridic ce deine cu orice titlu un arztor în exploatare;
h) document normativ – document care prevede reguli, linii directoare ori caracteristici
pentru activiti sau pentru rezultatele acestora. Termenul este generic i include standarde,
specificaii tehnice, coduri de bun practic i reglementri;
i) instalare – activitatea de fixare/amplasare a unui arztor la locul utilizrii i/sau de
conectare a acestuia la alte instalaii sau echipamente, în vederea asigurrii condiiilor de
funcionare;
j) întreinere – totalitatea operaiilor prin care se asigur meninerea unui arztor în
parametrii de funcionare în condiii de siguran;
k) livret arztor – document de identificare a unui arztor i de eviden a tuturor
verificrilor tehnice i reparaiilor la care acesta a fost supus de-a lungul perioadei de
utilizare, începând de la prima punere în funciune i pân la scoaterea definitiv din uz;
l) montare – activitate de îmbinare a componentelor unui arztor, conform documentaiei
tehnice, în vederea funcionrii acestuia;
m) personal tehnic de specialitate – angajat al persoanei juridice autorizate, desemnat
de ctre acesta prin decizie intern i nominalizat în autorizaia eliberat de ctre ISCIR;
n) persoan juridic – orice entitate constituit potrivit legii naionale precum i cele
constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dac
acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridic;
o) prescripie tehnic – norma tehnic elaborat de ctre ISCIR i aprobat prin ordin al
ministrului de resort, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conine, pentru
domenii clar definite, condiii i cerine tehnice referitoare la instalaii/echipamente i la
activiti specifice domeniului de activitate, prevzute în Legea 64/2008, ce se realizeaz în
legtur cu acestea, în vederea introducerii pe pia, punerii în funciune i utilizrii
instalaiilor/echipamentelor respective în condiii de siguran în funcionare;
p) productor – persoana fizic sau juridic, responsabil pentru proiectarea i/sau
realizarea unui arztor în scopul introducerii pe pia i/sau al punerii în funciune, în numele
su, precum i orice persoan fizic sau juridic, care construiete, monteaz, instaleaz,
ambaleaz sau eticheteaz un arztor în vederea introducerii pe pia i/sau punerii în
funciune sub nume propriu;
q) punere în funciune – activitate care are loc în momentul primei utilizri a unui
arztor;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 35
r) regim de autorizare i verificare tehnic – totalitatea condiiilor, cerinelor,
examinrilor i/sau evalurilor la care este supus cu caracter obligatoriu un arztor, pe
parcursul realizrii i utilizrii precum i deciziile luate în legtur cu acesta, în scopul de a se
asigura funcionarea în condiii de siguran, conform prescripiilor tehnice;
s) registru – orice eviden sau baz de date administrat de o autoritate competent, în
format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaii cu privire la prestatorii de servicii în
general sau prestatorii de servicii autorizai într-un domeniu specific;
t) reparare – ansamblul de lucrri i operaiuni ce se execut prin înlturarea
neconformitilor/defeciunilor constate la un arztor în scopul aducerii acestuia la parametrii
iniiali sau la ali parametri care asigur funcionarea în condiii de siguran a acestuia,
conform prescripiilor tehnice;
u) repunere în funciune – aciunea care are loc în momentul primei utilizri a unui
arztor, ulterior reparrii, efecturii unei revizii i/sau efecturii unei intervenii de întreinere a
acestuia, conform prescripiilor tehnice;
v) sistem de ardere – echipamentul necesar pentru arderea combustibilului incluzând
instalaiile pentru depozitare, preparare i alimentare cu combustibil, asigurare de aer
necesar combustiei, arztorul (arztoarele), evacuarea gazelor arse, precum i toate
componentele de control i supraveghere;
w) utilizator – persoana fizic sau juridic ce are în folosin un arztor;
x) verificare tehnic periodic – activitate desfurat periodic, conform prevederilor
prezentei prescripii tehnice, pentru a se asigura c arztorul satisface cerinele de
funcionare în condiii de siguran.
(2) În coninutul prezentei prescripii tehnice sunt folosite urmtoarele abrevieri:
a) ISCIR- Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune i
Instalaiilor de Ridicat;
b) RSL – personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrrilor de
instalare, montare, reparare i întreinere;
c) RVT – personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnic în utilizare a
arztoarelor;
d) RSVTI – operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a instalaiilor.
36 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
CAPITOLUL II
INSTALAREA I MONTAREA ARZTOARELOR
SECIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 7 (1) În situaia în care nu se aduce atingere condiiilor de introducere pe pia i
punere în funciune, stabilite prin reglementri tehnice ce transpun directive europene,
arztoarele pot fi instalate sau montate numai dac sunt respectate prevederile prezentei
prescripii tehnice.
(2) Instalarea sau montarea arztoarelor se efectueaz de ctre productorul acestora,
de ctre persoane juridice autorizate de ctre ISCIR sau de ctre persoane juridice
autorizate de autoritile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de
autoritile competente din statele membre trebuie s fie înregistrate în Registrul ISCIR al
persoanelor juridice autorizate. Condiiile privind autorizarea de ctre ISCIR a persoanelor
juridice care efectueaz instalarea sau montarea arztoarelor, precum i condiiile de
înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripia
tehnic aplicabil
(3) Pentru serviciile prestate, productorul arztoarelor sau persoanele juridice autorizate
de ctre ISCIR pentru instalarea sau montarea arztoarelor, dup caz, trebuie s
întocmeasc i s emit o declaraie întocmit conform modelului din anexa 1.
(4) Arztoarele instalate/montate se înregistreaz de persoana juridic autorizat de ctre
ISCIR în „Registrul de eviden a lucrrilor”, al crui model este prezentat în anexa 2.
SECIUNEA a 2-a
Instalarea arztoarelor
Art. 8 (1) Instalarea arztoarelor se efectueaz sub supravegherea RSL, cu respectarea
legislaiei specifice în vigoare. În situaiile în care, conform legii, este necesar obinerea
unor avize suplimentare specifice, aceast obligaie revine deintorului/utilizatorului
arztorului.
(2) La instalare se efectueaz amplasarea arztoarelor pe poziie i racordarea acestora
la utiliti, dup caz circuitele de combustibil, gaze arse, energie electric, conform
documentaiei tehnice de instalare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 37
SECIUNEA a 3-a
Montarea arztoarelor
Art. 9 Montarea arztoarelor se efectueaz sub supravegherea RSL i const din
activiti de îmbinare a componentelor acestora, executate conform unei documentaii
tehnice, ca de exemplu: arztoare livrate pe elemente sau sisteme de ardere livrate separat.
CAPITOLUL III
PUNEREA ÎN FUNCIUNE A ARZTOARELOR I ADMITEREA FUNCIONRII
SECIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 10 Se admite funcionarea urmtoarelor tipuri de arztoare:
a) arztoare noi care respect cerinele privind introducerea pe pia, stabilite de
reglementrile tehnice ce transpun directive europene specifice;
b) arztoare vechi care au mai funcionat i:
1) provin din Uniunea European:
I. care respect cerinele privind introducerea pe pia stabilite, prin directivele
europene specifice;
II. care au fost construite anterior intrrii în vigoare a directivelor europene
aplicabile i au fost introduse pe pia cu respectarea reglementrilor naionale ale statului
membru în care au fost construite;
2) provin din afara Uniunii Europene i respect cerinele privind introducerea pe
pia, stabilite de reglementrile tehnice ce transpun directive europene specifice.
NOT: Directivele europene aplicabile sunt:
a) 90/396/EEC – Aparate de gaz – (privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a
aparatelor consumatoare de combustibili gazoi) – pentru arztoare alimentate cu
combustibili gazoi;
b) 2006/42/EC – Maini – (referitor la condiiile introducerii pe pia a mainilor) pentru
arztoare alimentate cu combustibili lichizi.
Art. 11 Deintorii/utilizatorii de arztoare au obligaia s solicite punerea în funciune i s
38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
obin admiterea funcionrii conform prevederilor prezentei prescripii tehnice
SECIUNEA a 2-a
Condiii pentru efectuarea verificrilor
Art. 12 (1) Punerea în funciune i admiterea funcionrii se efectueaz de ctre
productorul acestora, de ctre persoane juridice autorizate pentru verificri tehnice în
utilizare de ctre ISCIR sau de ctre persoane juridice autorizate de autoritile competente
din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritile competente din statele
membre trebuie s fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
Condiiile privind autorizarea de ctre ISCIR a persoanelor juridice care efectueaz punerea
în funciune i admiterea funcionrii arztoarelor, precum i condiiile de înregistrare în
Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripia tehnic
aplicabil.
(2) Productorii, care presteaz i activiti de punere în funciune a arztoarelor
construite de ctre acetia, fac excepie de la cerinele de autorizare prevzute la alin. (1).
Art. 13 În vederea efecturii punerii în funciune, deintorul/utilizatorul arztorului are
obligaia de a pune la dispoziia persoanei juridice autorizate cel puin urmtoarele
documente:
a) declaraia prevzut la art. 7 alin. (3);
b) instruciunile de instalare, montare, reglare, utilizare i întreinere ale arztorului i
instalaiei deservite;
c) avizul privind furnizarea gazelor naturale, unde este cazul;
d) autorizarea instalaiei de alimentare cu gaz petrolier lichefiat, unde este cazul.
SECIUNEA a 3-a
Verificri tehnice efectuate
Art. 14 La punerea în funciune a arztoarelor se respect instruciunile aplicabile
elaborate de productor, specifice fiecrui tip de arztor i prevederile prezentei prescripii
tehnice i efectueaz cel puin urmtoarele verificri tehnice:
a) verificarea integritii arztorului;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 39
b) verificrile aplicabile prevzute în „Livretul arztorului”, al crui model este prezentat
în anexa 3.
SECIUNEA a 4-a
Verificarea tehnic a arztoarelor vechi
Art. 15 În vederea repunerii în funciune a arztoarelor vechi se efectueaz urmtoarele
verificri:
a) verificarea integritii arztorului;
b) operaii de curare a arztorului;
c) verificarea i reglarea instalaiei de ardere în scopul realizrii unei arderi complete, cu
eficiena indicat de productor;
d) verificrile aplicabile în conformitate cu condiiile tehnice prevzute în livretul
arztorului precum i în instruciunile productorului.
NOT: Se consider arztoare vechi acele arztoare care au mai funcionat fr a avea
admis funcionarea conform prevederilor prescripiilor tehnice aplicabile.
SECIUNEA a 5-a
Concluziile verificrii
Art. 16 (1) Punerea/repunerea în funciune i admiterea funcionrii se finalizeaz prin:
a) efectuarea verificrilor prevzute la art. 14 sau art. 15 i completarea livretului
arztorului de ctre RVT, care confirm respectarea prevederilor prezentei prescripii tehnice;
b) instruirea deintorului/utilizatorului de ctre RVT privind funcionarea în condiii de
siguran a arztorului i obligativitatea efecturii verificrilor tehnice periodice conform
prezentei prescripii tehnice.
(2) În funcie de rezultatele obinute la punerea în funciune, în livretul arztorului se
consemneaz:
a) „ADMIS – arztorul poate funciona pân la scadena urmtoarei verificri, cu obligaia
respectrii instruciunilor de instalare, reglare, utilizare i întreinere date de productor i a
prevederilor prezentei prescripii tehnice”;
b) „RESPINS – arztorul nu îndeplinete condiiile de punere în funciune i se interzice
funcionarea acestuia”.
NOT: Semnarea livretului arztorului de ctre deintor/utilizator semnific însuirea de
40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
ctre acesta a obligaiei de a nu utiliza arztorul fr a-l supune verificrii tehnice periodice la
1 an.
Art. 17 Arztoarele verificate se înregistreaz de persoana juridic autorizat în „Registrul
de eviden a arztoarelor aflate în supraveghere” al crui model este prezentat în anexa 4.
CAPITOLUL IV
UTILIZAREA ARZTOARELOR
SECIUNEA 1
Prevederi generale.
Art. 18 Utilizarea în condiii de siguran a arztoarelor se face în conformitate cu
instruciunile de instalare, reglare, utilizare i întreinere elaborate de productor i livrate
împreun cu arztoarele. Personalul de exploatare este instruit de ctre firmele autorizate
pentru verificri tehnice în utilizare conform prevederilor prezentei prescripii tehnice.
SECIUNEA a 2-a
Operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a instalaiilor – RSVTI
Art. 19 (1) În cazul arztoarelor cu puteri nominale P > 400 kW aflate în funciune la
instituiile publice, instituiile/unitile de interes public sau societile care ofer servicii
publice, indiferent de forma de proprietate, organizare sau constituire, este obligatoriu s
existe operator autorizat, responsabil pentru supravegherea instalaiilor, care poart
denumirea de RSVTI.
(2) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectueaz conform legislaiei în vigoare.
CAPITOLUL V
VERIFICAREA TEHNIC PERIODIC A ARZTOARELOR
Art. 20 (1) Verificarea tehnic periodic a arztoarelor se efectueaz la un interval de 1 an
de ctre persoane juridice autorizate.
(2) Verificrile tehnice periodice constau în:
a) verificarea existenei „Livretului arztorului”, aflat în posesia deintorului/utilizatorului;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 41
b) verificarea integritii arztorului i a condiiilor iniiale de instalare;
c) activiti de curare a arztorului, dac este necesar;
d) verificarea i reglarea arztorului în scopul realizrii unei arderi complete;
e) analiza gazelor arse i verificarea încadrrii valorilor în limitele admise, unde este
cazul;
f) verificarea funcionrii corecte a dispozitivelor de control, reglare i siguran;
g) efectuarea verificrilor în conformitate cu condiiile tehnice prevzute în livretul
arztorului, precum i în instruciunile productorului.
Art. 21 Livretul arztorului se completeaz de ctre RVT.
Art. 22 În funcie de rezultatele obinute dup efectuarea verificrii tehnice periodice, în
livretul arztorului se consemneaz:
a) „ADMIS – arztorul poate funciona pân la scadena urmtoare, cu obligaia
respectrii instruciunilor de instalare, reglare, utilizare i întreinere date de productor i a
prevederilor prezentei prescripii tehnice”;
b) „RESPINS – arztorul nu îndeplinete condiiile de punere în funciune i se interzice
funcionarea acestuia”.
Art. 23 Arztoarele verificate tehnic se înregistreaz de ctre RVT care a efectuat
verificarea tehnic periodic în „Registrul de eviden a arztoarelor în supraveghere”.
CAPITOLUL VI
REPARAREA I ÎNTREINEREA ARZTOARELOR
SECIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 24 Repararea i întreinerea arztoarelor se efectueaz de ctre productorul
acestora, de ctre persoane juridice autorizate de ctre ISCIR sau de ctre persoane juridice
autorizate de autoritile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de
autoritile competente din statele membre trebuie s fie înregistrate în Registrul ISCIR al
persoanelor juridice autorizate. Condiiile privind autorizarea de ctre ISCIR a persoanelor
juridice care efectueaz repararea i întreinerea arztoarelor precum i condiiile de
42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripia
tehnic aplicabil.
(2) Productorii care presteaz i activiti reparare i întreinere a arztoarelor construite
de ctre acetia, fac excepie de la cerinele de autorizare prevzute la alin. (1).
(3) Pentru activitile efectuate, persoanele juridice autorizate de ctre ISCIR, care
efectueaz lucrri de reparare, întocmesc i elibereaz o declaraie conform modelului din
anexa 1.
Art. 25 Repararea i întreinerea arztoarelor se efectueaz sub supravegherea RSL, cu
respectarea instruciunilor productorului i a documentaiei tehnice de reparare.
Art. 26 Înlocuirea dispozitivelor de siguran, de control i de reglare defecte se face numai
cu produse similare construite de ctre productor sau cu produse similare certificate CE.
Art. 27 (1) În cazul lucrrilor de reparare efectuate, persoana juridic autorizat pentru
lucrri de reparare i întreinere, întocmete o documentaie tehnic de reparare.
(2) Documentaia tehnic de reparare conine minim urmtoarele:
a) lista lucrrilor efectuate;
b) documentaia tehnic de însoire a componentelor înlocuite.
(3) Documentaia tehnic de reparare se ataeaz la livretul arztorului.
Art. 28 Toate lucrrile de reparare efectuate se consemneaz în registrul de eviden a
lucrrilor, conform modelului din anexa 2.
SECIUNEA a 2-a
Repunerea în funciune a arztoarelor
Art. 29 Repunerea în funciune a arztoarelor dup reparare se face de persoane juridice
autorizate pentru verificri tehnice în utilizare, iar pentru arztoarele menionate la art. 19 i
cu participarea RSVTI, prin efectuarea urmtoarelor:
a) verificarea lucrrilor de reparare efectuate;
b) verificarea existenei declaraiei prevzut la art. 24 alin. (3) i a documentaiei tehnice
de reparare, dup caz;
c) efectuarea verificrilor în conformitate cu condiiile tehnice prevzute în livretul
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 43
arztorului, precum i în instruciunile productorului.
Art. 30 Toate verificrile efectuate se consemneaz de ctre RVT în livretul arztorului.
CAPITOLUL VII
SCOATEREA DIN UZ A ARZTOARELOR
Art. 31 (1) Scoaterea din uz a arztoarelor reprezint voina deintorilor i se face cu
respectarea legislaiei în vigoare privind casarea.
(2) Pentru arztoarele prevzute la art. 19, care se scot din uz, RSVTI al
deintorului/utilizatorului întocmete un proces-verbal conform modelului din anexa 5.
(3) Oprirea din funcionare i conservarea arztoarelor nu înseamn scoatere din uz.
CAPITOLUL VIII
ATESTRI I AUTORIZRI
Art. 32 (1) ISCIR atest urmtorul personal tehnic de specialitate nominalizat în autorizaie:
a) responsabil cu supravegherea lucrrilor (RSL);
b) responsabil cu verificarea tehnic (RVT).
(2) ISCIR autorizeaz persoanele juridice pentru urmtoarele activiti:
a) instalarea arztoarelor;
b) montarea arztoarelor;
c) repararea i întreinerea arztoarelor;
d) verificri tehnice în utilizare ale arztoarelor.
(3) ISCIR autorizeaz RSVTI.
Art. 33 Metodologia de atestare/autorizare/actualizare/extindere a domeniului de autorizare
pentru activitile prevzute la art. 32, precum i condiiile i documentaia tehnic necesar
sunt prevzute în prescripiile tehnice aplicabile i celelalte reglementri aplicabile.
Art. 34 Obinerea autorizaiei emise de ISCIR nu absolv persoana fizic sau juridic de
obligaia obinerii tuturor celorlalte autorizaii reglementate de legislaia în vigoare.
44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
CAPITOLUL IX
OBLIGAII I RESPONSABILITI
SECIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 35 Deintorii/utilizatorii arztoarelor precum i persoanele juridice autorizate, trebuie
s respecte prevederile Legii 64/2008 „Lege privind funcionarea în condiii de siguran a
instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil”.
SECIUNEA a 2-a
Obligaiile i responsabilitile deintorilor/utilizatorilor arztoarelor
Art. 36 Deintorul/utilizatorul de arztoare are urmtoarele obligaii i responsabiliti:
a) s nu permit modificarea datelor stabilite prin instruciunile de instalare/montare;
b) s nu utilizeze arztoare pentru care nu s-a obinut admiterea funcionrii;
c) s efectueze verificrile tehnice periodice la intervalele stabilite de prezenta prescripie
tehnic;
d) s nu permit alimentarea altor consumatori din instalaia electric a arztorului;
e) s ia msuri corespunztoare, unde este cazul, astfel încât operatorul RSVTI, precum
i personalul instruit, nominalizat în livretul arztorului s-i poat îndeplini în condiii bune
sarcinile prevzute.
Art. 37 Deintorul/utilizatorul este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente
produse prin exploatarea necorespunztoare a arztoarelor.
Art. 38 În cazul transferului dreptului de proprietate asupra arztorului deintorul este
obligat s furnizeze arztorul împreun cu instruciunile date de productor i cu livretul
arztorului coninând toate înregistrrile.
SECIUNEA a 3-a
Obligaiile i responsabilitile persoanelor juridice autorizate
Art. 39 Persoanele juridice autorizate au urmtoarele obligaii i responsabiliti:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 45
a) s întocmeasc i s in la zi registre de eviden a lucrrilor efectuate;
b) s ia msuri corespunztoare astfel ca RSL i RVT s-i poat îndeplini în bune
condiii sarcinile prevzute;
c) s comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a
RSL/RVT; s se asigure c personalul nou propus efectueaz activitile specifice numai
dup nominalizarea acestuia de ctre ISCIR;
d) s desfoare activitile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor
prezentei prescripii tehnice i instruciunilor specifice ale productorului arztorului (unde
este cazul);
e) s foloseasc personal de execuie calificat i specializat la lucrrile efectuate;
f) s transmit trimestrial la ISCIR, în format electronic, situaia la zi a registrului de
eviden a arztoarelor;
g) s pun la dispoziia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaiile
i documentele în legtur cu obiectul autorizaiei, solicitate cu ocazia verificrilor efectuate
de ctre acetia;
h) persoana juridic autorizat este rspunztoare pentru lucrrile executate i pentru
datele consemnate în livretul arztorului;
i) persoana juridic autorizat este rspunztoare pentru producerea avariilor i
accidentelor ca urmare a efecturii unor lucrri sau verificri necorespunztoare.
SECIUNEA a 4-a
Obligaiile i responsabilitile RSL i RVT
Art. 40 Obligaiile i responsabilitile responsabilului cu supravegherea lucrrilor (RSL) i a
responsabilului cu verificri tehnice (RVT) sunt urmtoarele:
a) s cunoasc legislaia în domeniu, prescripiile tehnice specifice, standardele i
normativele în vigoare privind activitatea pentru care a fost autorizat;
b) s menioneze în documentaiile tehnice întocmite precizrile legate de standardele,
codurile de proiectare i construire precum i normativele folosite;
c) s completeze la zi registrele de eviden a lucrrilor efectuate;
d) s verifice documentaia tehnic întocmit pentru lucrrile efectuate sub aspectul
respectrii prevederilor prezentei prescripii tehnice;
e) s încheie documente de verificare în care s consemneze constatrile i rezultatele
verificrilor i examinrilor;
46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
f) s participe la cursuri de perfecionare i la instruirile periodice organizate de ISCIR;
g) RSL trebuie s verifice periodic, cel puin o dat pe an, pregtirea tehnic a
personalului de execuie pentru instalare, montare, reparare i întreinere, consemnând
rezultatele într-un proces-verbal.
SECIUNEA a 5-a
Obligaiile i responsabilitile RSVTI
Art. 41 RSVTI are urmtoarele obligaii i responsabiliti:
a) rspunde, împreun cu deintorul/utilizatorul, de luarea msurilor necesare pentru
aplicarea prevederilor prezentei prescripii tehnice privind sigurana în funcionare a
arztoarelor;
b) s vizeze livretul arztorului, în cazul menionat la art. 19, cu ocazia punerii în
funciune, repunerii în funciune i la verificrile tehnice periodice ale acestuia;
c) s anune de îndat producerea unei avarii sau a unui accident la ISCIR.
CAPITOLUL X
MSURI ADMINISTRATIVE
Art. 42 (1) Nerespectarea obligaiilor i responsabilitilor de ctre persoanele fizice sau
juridice autorizate sau de ctre personalul tehnic de specialitate atestat, prevzute/prevzut
în prezenta prescripie tehnic precum i în cazul în care condiiile de acordare a autorizaiei
nu mai sunt îndeplinite, se pot aplica urmtoarele msuri administrative, în funcie de natura
acestora cu:
a) avertisment;
b) suspendarea, pe o perioada de pân la 6 luni, a autorizaiei/atestatului
eliberate/eliberat de ctre ISCIR;
c) retragerea autorizaiei/atestatului eliberate/eliberat de ctre ISCIR.
(2) Aplicarea msurilor administrative prevzute la alin. (1) se face cu respectarea
prevederilor legale în vigoare i a principiului proporionalitii.
(3) Aplicarea în termen de 6 luni a dou msuri administrative precizate la alin. (1) lit. a),
atrage suspendarea pe o perioad de pân la 6 luni a autorizaiei/atestatului
eliberate/eliberat de ctre ISCIR.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 47
(4) Aplicarea în termen de un an a dou msuri administrative precizate la alin. (1) lit. b),
atrage retragerea autorizaiei/atestatului eliberate/eliberat de ctre ISCIR.
(5) Contestarea deciziei de sancionare i modul de reacordare a autorizaiilor/atestatelor
suspendate sau retrase se efectueaz în conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice
aplicabile.
CAPITOLUL XI
TARIFE
Art. 43 Pentru activitile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în
conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice, se aplic tarifele stabilite de lista de
tarife ISCIR care reglementeaz acest lucru.
CAPITOLUL XII
DISPOZIII FINALE
Art. 44 (1) Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificri
tehnice neprogramate la arztoarele supuse prevederilor prezentei prescripii tehnice,
precum i asupra modului în care persoanele fizice autorizate/atestate sau persoane juridice
autorizate îi desfoar activitile reglementate de prezenta prescripie tehnic, luând,
dup caz, msurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.
(2) Constatrile verificrilor se consemneaz de ctre inspectorii de specialitate din cadrul
ISCIR în procese-verbale de verificare tehnic.
Art. 45 Documentele care se depun la ISCIR trebuie s fie redactate/traduse în limba
român de ctre un traductor autorizat.
Art. 46 Termenele de soluionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform
legislaiei în vigoare.
Art. 47 Arztoarele care fac obiectul prezentei prescripii tehnice i sunt înregistrate la
ISCIR se radiaz din evidena ISCIR i se supun în continuare, prin grija
deintorului/utilizatorului, prevederilor prezentei prescripii tehnice.
48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
Art. 48 La arztoarele care nu prezint siguran în funcionare, inspectorii de specialitate
din cadrul ISCIR au dreptul s aplice sigilii, în conformitate cu prevederile legale.
Art. 49 Pe perioada valabilitii atestatului/autorizaiei, persoana fizic sau juridic
atestat/autorizat poate fi supravegheat de ISCIR privind meninerea capabilitii tehnice
de a efectua activitatea specific pentru care a fost autorizat.
Art. 50 (1) Pentru acordarea de derogri de la prevederile prezentei prescripii tehnice,
persoana solicitant depune la ISCIR urmtoarele:
a) cerere de solicitare cu menionarea derogrii de la prevederile prescripiei tehnice;
b) memoriu justificativ care s cuprind descrierea situaiei (date despre arztor,
amplasament, deservire), desene, calcule, soluiile compensatorii propuse.
(2) Pe baza documentaiei tehnice depuse, ISCIR avizeaz sau respinge motivat, în scris,
solicitarea.
Art. 51 Anexele 1-5 fac parte integrant din prezenta prescripie tehnic.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 49
ANEXA 1
DECLARAIE DE CONFORMITATE
Nr. ……………………………
Noi, ……………………………………………………………………………………………………………………….,
(denumirea complet sau a persoanei fizice autorizate)
………………………………………………………………………………………………………………………………,
(sediul)
cu Certificat de înregistrare/Autorizaie nr. …………………………../…………………………………….,
asigurm, garantm i declarm pe propria rspundere c produsul/serviciul
………………………………………………………………………………………………………………………………..
(denumirea, tipul sau modelul, numrul seriei)
la care se refer aceast declaraie nu pune în pericol viaa, sntatea, securitatea muncii,
nu produce un impact negativ asupra mediului i este în conformitate cu:
……………………………………………………………………………………………………………………………
(titlul i/sau numrul i data publicrii
documentului/documentelor normativ/normative)
……………………………………………………. ………………………………………………………..
(locul i data emiterii) (numele i prenumele în clar i tampila)
50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
ANEXA 2
Registrul de eviden a lucrrilor de……………………………………….
Nr. crt.
Deintor/Utilizator
Locul
funcionrii
arztorului
Operaia
efectuat
Caracteristicile
arztorului
Nr. de fabricaie/
an de fabricaie
Productor/Furnizor
Declaraie de conformitate nr.
Livret arztor
Nr. înregistrare/data*)
Observaii
Localitatea/Jude
Strada, Nr.
Bl., sc., et., ap.
Instalare
Montare
Reparare i
întreinere
Tip
Parametri
principali
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 15
*) În cazul lucrrilor de reparare i întreinere.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 51
ANEXA 3
LIVRETUL ARZTORULUI
Productor: ……………………………………
Tip: ……………………………………
Model: ……………………………………
Serie/an fabricaie: ………………………………………
Mod de reglare a sarcinii:…………………………………….
Cu aer insuflat/aspirat:…………………………………………
PARAMETRII ARZTORULUI*)
Tip combustibil:………………………………..……
Puterea nominal (kW):…………………………………..
Putere maxima (kW):……………………………….
Putere minim (kW):……………………………………..
Debit combustibil (Nmc/h sau kg/h):…………………
Presiune combustibil (bar):……………………………
*)Aceste date se citesc de pe placa de timbru i din documentaia tehnic de însoire a
arztorului.
52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
ANEXA 3
Persoana juridic
executant…………………………………..
……………………………………………………..
Autorizaie ISCIR
Nr…………………../Data:…………………
RAPORT DE VERIFICRI,
ÎNCERCRI I PROBE
Nr.:………………… Data: ………………..……
Înregistrat la…………………………
Nr. înregistrare ……………………
Admiterea
funcionrii
Arztor
nou
Verificare tehnic periodic
Repunere în funciune
dup reparare
Arztor
vechi
I. IDENTIFICARE UTILIZATOR
Denumire/Numele i prenumele
Adres …………………………………………………………………………..
Str. ………………………………………………………………………………..
Tel …………………………………………………………………………………
Loc de amplasare a instalaiei deservite………………………………
Deintor……………:…………………………………………………
II. DATE PRIVIND INSTALAIA DESERVIT
III. VERIFICAREA DOCUMENTELOR
Documente DA NU N/A
EXIST
Instruciuni de instalare, montare, reglare, utilizare i întreinere date de productor
Declaraie de conformitate pentru instalare/montare/reparare arztor
Documentaie tehnic de reparare
Aviz de combustibil
IV. VERIFICAREA LUCRRILOR EFECTUATE DA NU N/A
Arztorul este instalat/montat conform instruciunilor de instalare/montare
Arztorul este reparat conform documentaiei tehnice de reparare
Racordri corecte combustibil
electricitate
evacuare gaze arse
Tipul de combustibil disponibil este corespunztor categoriei arztorului
Asigurarea aerului de ardere prin priz de aer/tubulatur aer
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 53
ANEXA 3 (sfârit)
V. VERIFICRI FUNCIONALE:
V. 1 VERIFICRI LA RECE DA NU N/A
Verificare etaneitate circuit combustibil (presiune static …………….mbar)
Verificare instalaie electric – tensiune…….V.
Verificarea legrii la pmânt
V. 2 REGLAT SARCIN ARZTOR FA DE PUTEREA NOMINAL ……………………..% (kW)
V. 3 VERIFICRI LA CALD Valori msurate DA NU N/A
Presiune combustibil la intrare pe rampa de combustibil (bar/mbar)………………
Presiune combustibil la intrare în arztor (bar/mbar)……………………………………
Temperatur gaze arse (0C), unde este cazul…………………………………………….
Verificare etaneitate circuit gaze arse, unde este cazul………………………………
Alte msurtori……………………………………………………………………………………….
Verificarea funciilor de protecie arztor i instalaii anexe
Verificare parametrii realizai
Valori limit
conform……*)
Valori msurate DA NU N/A
Tr1
min.
Tr2
max.
25
%
50
%
75
%
Analiza gazelor arse **)
Analiza s-a realizat cu analizor
tip……………….
seria……………………….
verificarea metrologic expir la
data de…………..
CO msurat (ppm)
O2 msurat %
NO2(x) msurat (ppm)
SO2(x) msurat (ppm)
CO2 %
Exces de aer……..
Eficien ardere……%
*) Se precizeaz norma aplicabil.
**) Se anexeaz buletinul de analiz a gazelor arse.
VI. CONCLUZII:
Arztorul îndeplinete/nu îndeplinete condiiile de funcionare, conform prevederilor prescripiei tehnice C2:
– „ADMIS – arztorul poate funciona pân la scadena urmtoare, cu obligaia respectrii instruciunilor de instalare, reglare, utilizare
i întreinere date de productor i a prevederilor prescripiei tehnice C2”;
-„RESPINS – arztorul nu îndeplinete condiiile de punere în funciune i se interzice funcionarea acestuia”.
SCADENA urmtoarei verificri este la 1 an de la prezenta verificare, la data de ………………………………………………………………………..
Numele i prenumele RSL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numele i prenumele utilizatorului: …………………………………………………………………………………………………………………..
Numele i prenumele personalului instruit…………………………………………………………………………………………………………………………………
Am fost instruit (semntur): …………………………………………………………………………………………………………………………
SEMNTURI:
Persoan juridic autorizat RVT Deintor/Utilizator RSVTI*)
(numele i prenumele (numele i prenumele, (numele i prenumele, (numele i prenumele,
semntura i tampila) semntura i tampila) semntura i tampila (dup caz) semntura i tampila)
……………………………………….. …………………………………. ………………………………. …………………………
*) În cazul instituiilor de interes public
Not:
1) Orice înregistrare negativ duce la sistarea procedurii de punere în funciune a arztorului pân la remedierea
neconformitii.
2) Orice schimbare a amplasamentului arztorului necesit o nou verificare.
3) Prezentul formular se emite în 2 (dou) exemplare/arztor; un exemplar pentru deintorul/utilizatorul arztorului i un
exemplar pentru persoana juridic autorizat.
54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
ANEXA 4
Registrul de eviden a arztoarelor aflate în supraveghere
Nr. înregistrare
Deintor/Utilizator
Locul
funcionrii
arztorului
Operaia
efectuat
Caracteristicile
arztorului
Nr. de fabricaie/
an de fabricaie
Productor/Furnizor
Raport de verificare
Nr./dat
Livret aparat
Nr. înregistrare/data
Scadena urmtoarei
verificri
Observaii
Localitatea/Jude
Strada, Nr.
Bl., sc., et., ap.
Admiterea
funcionrii
VTP
Reparare
Tip
Parametri principali
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Not: Acest registru de eviden se completeaz obligatoriu de ctre persoanele juridice autorizate iar datele înregistrate se transmit
trimestrial la ISCIR în format electronic – Microsoft Excel.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 55
ANEXA 5
(model)
Proces-verbal de verificare tehnic
Proces-verbal
de verificare tehnic
nr. …………….
DEINTOR/UTILIZATOR
…………………………………………….
Adresa…………………………………..
…………………………………………….
Telefon………………………………….
Fax………………………………………
Încheiat astzi …………………..…… cu ocazia ………………………………………… efectuat() în baza
prevederilor1)…………..……………… i a prescripiilor tehnice aplicabile2) ………………………………………….., la
…………………………………………………………………………… tip ………………………..… cu numrul de fabricaie
.…………………………….… i cartea instalaiei nr. …..…………………… având parametrii ultimei
verificri…………………………………………………………………………………………..……………….………………….…
Deintorul/Utilizatorul ………………………………………………..………………… din localitatea ……………………
str. ………….………….….…… nr. ……..… jude/sector …………………… CUI ………………/J………………….
Verificarea s-a efectuat la …………………………………………………… din localitatea ……….………..…………… str.
…………………………. nr. …….….. jude/sector …….…………………. Tel./Fax…………………………………
Subsemnatul3) ………………………….……………..………am constatat urmtoarele: ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Am dat urmtoarele dispoziii: ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dup aceast verificare s-a admis 4) ……………………………………………..…………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Scadena urmtoarei verificri se fixeaz la data de ……………………………………………………………………….
Am luat la cunotin
Operator responsabil cu Deintor/Utilizator, Delegatul montatorului,
supravegherea i reparatorului,
verificarea tehnic întreintorului
a instalaiilor,
……………… ……………………. ..…………………….
___________________
1) Se precizeaz actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind
funcionarea în condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
2) Se precizeaz prescripia tehnic aplicabil care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
3) Funcia, numele i prenumele.
4) Se precizeaz parametrii de funcionare ai instalaiei, funcie de felul (tipul) acesteia.
56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010