PRESCRIPTIE TEHNICA : SISTEME DE AUTOMATIZARE AFERENTE CENTRALELOR TERMICE SI INSTALAITI DE ARDERE AFERENTE CAZANELOR

Anexa Nr.3
la Ordinul MECMA Nr.1007/2010
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI
Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat
– ISCIR –

Descarca PDF cu PT C11-2010 Sisteme de automatizare aferente centralelor

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 57
CAPITOLUL I
GENERALITI
SECIUNEA 1
Scop
Art. 1 (1) Prezenta prescripie tehnic stabilete condiiile i cerinele tehnice pentru
montare, punere în funciune, reparare, utilizare i întreinere pentru sistemele de
automatizare care echipeaz cazanele i instalaiile termomecanice anexe din centrala
termic, precum i pentru instalaiile de ardere aferente acestor cazane.
(2) Prevederile prezentei prescripii tehnice se aplic doar în msura în care nu exist alte
dispoziii specifice (cu acelai obiectiv) în legislaia comunitar de armonizare.
SECIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare
Art. 2 Prevederile prezentei prescripii tehnice se aplic:
a) sistemelor de ardere i de automatizare pentru:
1) cazane de abur i cazane de ap fierbinte;
2) cazane de ap cald cu puterea P > 400kW i cazane de abur de joas presiune
cu debitul Q > 0,6 t/h.
b) instalaiilor de automatizare aferente centralelor termice i instalaiilor termomecanice
anexe a cazanelor.
Art. 3 Prevederile prezentei prescripii se aplic:
a) sistemelor de automatizare noi care integreaz sistemele individuale ale cazanelor i
ale instalaiilor termomecanice anexe din centralele termice atunci când nu sunt furnizate de
productorul cazanelor i/sau echipamentelor;
b) modernizrii sistemelor de ardere i de automatizare ale cazanelor i instalaiilor
anexe din centralele termice aflate în exploatare;
c) automatizrii centralelor termice i cazanelor aflate în exploatare i care nu sunt
echipate cu sisteme de automatizare.
Art. 4 (1) Sistemele de automatizare noi se monteaz, se pun în funciune, se repar, se
58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
întrein i se exploateaz în conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice.
(2) Sistemele de automatizare construite i puse în funciune anterior intrrii în vigoare a
prezentei prescripii tehnice se repar, întrein i exploateaz în conformitate cu prevederile
prezentei prescripii tehnice.
Art. 5 Prevederile prezentei prescripii tehnice nu se aplic la:
a) sistemele de automatizare individuale aferente cazanelor de ap cald alimentate cu
combustibili gazoi i lichizi cu puteri P  400 kW, prevzute de prescripia tehnic aplicabil;
b) sistemele de automatizare ale instalaiilor i echipamentelor tehnologice din domeniul
nuclear;
c) sistemele de automatizare aferente cazanelor i instalaiilor termomecanice anexe,
aflate pe nave, platforme marine mobile sau fixe.
SECIUNEA a 3-a
Referine normative
Art. 6 Prezenta prescripie tehnic face referiri la urmtoarele acte normative:
a) Legea nr. 64/2008, privind funcionarea în condiii de siguran a instalaiilor sub
presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificrile i
completrile ulterioare;
b) Legea nr. 307/2006 privind aprarea împotriva incendiilor, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
c) Legea nr. 319/2006 a securitii i sntii în munc, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
d) Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 95/1999 privind
calitatea lucrrilor de montaj pentru utilaje, echipamente i instalaii tehnologice industriale,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;
e) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonana Guvernului nr. 39/1998 privind
activitatea de standardizare naional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
447 din 26 iunie 2002 cu modificrile i completrile ulterioare;
f) Hotrârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea i funcionarea Inspeciei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 59
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 22 decembrie 2001, cu
modificrile i completrile ulterioare;
g) Hotrârea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securitii utilizatorilor de
echipamente electrice de joas tensiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 311 din 8 mai 2003 cu modificrile i completrile ulterioare;
h) Hotrârea Guvernului nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetic,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 septembrie 2007;
i) Hotrârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea
i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
j) Hotrârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotrâri ale Guvernului
în scopul eliminrii unor dispoziii privind obligativitatea aplicrii standardelor i actualizrii
referirilor la standarde, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22
decembrie 2004;
k) Ordinul Inspectorului de Stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea
Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabili cu supravegherea i verificarea
tehnic în utilizarea instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009;
l) Ordinul Inspectorului de Stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la
instalaiile i echipamentele neautorizate sau care nu prezint siguran în funcionare
conform Prescripiilor tehnice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din
10 august 2005;
m) Ordinul Inspectorului de Stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea
Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009.
SECIUNEA a 4-a
Termeni, definiii i abrevieri
Art. 7 (1) Termenii i definiiile menionate în continuare se aplic numai în sensul
prezentei prescripii tehnice.
60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
a) accident – evenimentul fortuit, care întrerupe funcionarea normal a unei/unui
instalaii/echipament, provocând avarii i/sau afectând viaa sau sntatea oamenilor ori
mediul;
b) aer de ardere – aerul introdus în focar cu scopul de a participa la procesul de ardere;
c) al doilea timp de siguran – în situaia în care exist un prim timp de siguran sau
un ventil pilot/ventil de pornire, al doilea timp de siguran este timpul cuprins între cuplarea
ventilelor principale i decuplarea acestora, când instalaia de supraveghere a flcrii nu
stabilete prezena flcrii;
d) aparat de panou – dispozitiv sau subansamblu, unitar constructiv i funcional, montat
în panourile de automatizare locale sau din camera de comand, care îndeplinete funcia de
prelucrare a semnalelor informaionale din sistem. Aparatele de panou pe care se
vizualizeaz semnalul sunt denumite indicatoare i înregistratoare de panou;
e) aparat local – dispozitiv sau subansamblu, unitar constructiv i funcional, montat
direct pe un circuit tehnologic, care îndeplinete funcia de msurare a unui parametru din
proces i emite un semnal informaional echivalent cu valoarea parametrului msurat (de
exemplu: traductor, manometru, termometru, detector, analizor i altele asemenea);
f) aparatur – ansamblu de aparate locale i de panou din componena unui sistem de
automatizare care asigur supravegherea, comanda i controlul echipamentului tehnologic;
g) arztor automat – arztor dotat cu instalaie de automatizare care asigur i
controleaz automat procesele de pornire, reglare i oprire;
h) arztor centrifugal – arztor cu pulverizarea prin fluid auxiliar (aer) la care
combustibilul înainte de amestecul cu aerul de pulverizare este dispersat prin centrifugare
într-o pelicul fin, prin intermediul unei cupe rotative;
i) arztor cu aer aspirat – arztor la care aerul de ardere este introdus prin efectul unei
depresiuni realizate prin mijloace proprii arztorului (de exemplu: energia cinetic a
combustibilului gazos);
j) arztor cu aer insuflat – arztor la care aerul de ardere este introdus de un dispozitiv
mecanic (ventilator) propriu;
k) arztor cu fluid auxiliar – arztor la care pulverizarea combustibilului se realizeaz
prin impactul cu un alt fluid (aer, abur i altele asemenea) cu vitez mare de curgere;
l) arztor cu pulverizare mecanic – arztor la care pulverizarea combustibilului sub
presiune are loc printr-un dispozitiv mecanic de dispersie denumit diuz;
m) arztor manual – arztor la care procesele de pornire, reglare i oprire nu se pot
asigura decât prin intervenie manual;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 61
n) autocontrol – modalitate de control permanent al componentelor unui aparat dintr-o
bucl de protecie, efectuat prin mijloace proprii ale acelui aparat, care asigur detectarea
defectrii componentelor vitale i emiterea unui semnal de avarie echivalent cu semnalul de
avarie emis de aparat atunci când parametrul din proces supravegheat atinge valoarea
critic;
o) autoritate competent – orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de
control ori de reglementare în ceea ce privete activitile de servicii, în special autoritile
administrative, precum i ordinele profesionale i asociaiile profesionale sau alte organisme
profesionale care, în exercitarea competenei de autoreglementare, creeaz cadrul legal
pentru accesul la activitile de servicii ori exercitarea acestora;
p) autorizare – activitatea de evaluare i atestare, efectuat de ISCIR, a competenei i
capabilitii unei persoane fizice sau juridice de a desfura una dintre activitile prevzute
în prezenta prescripie tehnic;
q) autorizare a funcionrii – acordul emis de ISCIR pentru deintorii/utilizatorii de
instalaii/echipamente, dup caz, stabilit prin prezenta prescripie, în scopul atestrii faptului
c o/un instalaie/echipament îndeplinete toate condiiile i cerinele pentru a fi pus/pus
repus/repus în funciune i utilizat/utilizat în condiii de siguran;
r) autorizaie – document emis de ISCIR prin care se acord persoanelor fizice sau
juridice dreptul de a desfura activiti reglementate de prezenta prescripie tehnic;
s) avarie – eveniment care produce o deteriorare a echipamentului sau a circuitelor
tehnologice aferente i pericliteaz funcionarea acestuia/acestora în condiii de siguran;
t) bucl de protecie – parte a sistemului de automatizare format dintr-un ansamblu de
elemente compatibile grupate funcional care asigur supravegherea permanent a evoluiei
unui parametru din proces i determin declanarea echipamentului tehnologic în cazul în
care parametrul supravegheat atinge valoarea critic. Buclele de protecie poart denumirea
parametrului supravegheat i sunt independente de buclele de reglare asociate aceluiai
parametru. Termen echivalent: circuit/canal de protecie;
u) bucl de reglare – parte a sistemului de automatizare care cuprinde elemente
compatibile grupate funcional prin intermediul creia se realizeaz o funcie de reglare
automat în limitele unuia sau mai multor circuite tehnologice ale echipamentului tehnologic.
Buclele de reglare automat poart denumirea parametrului pe care îl regleaz;
v) cerin – orice obligaie, interdicie, condiie sau limitare impus prestatorilor ori
beneficiarilor de servicii, care este prevzut în actele cu caracter normativ sau administrativ
ale autoritilor competente ori care rezult din jurispruden, practici administrative, norme
62 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaiilor profesionale ori ale altor
organizaii profesionale, adoptate în exercitarea competenei lor de autoreglementare;
clauzele contractelor colective de munc negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine,
considerate cerine;
w) circuit de msurare – ansamblu de componente ale sistemului de automatizare i
legturile dintre acestea care au scopul sesizrii permanente, transformrii în semnale
informaionale, transmiterii i afirii valorilor unui parametru din proces la un panou de
automatizare local sau din camera de comand;
x) circuit de semnalizare – ansamblu de componente ale sistemului de automatizare
care au scopul de a avertiza personalul de deservire prin mijloace optice i/sau acustice
despre starea unor componente ale sistemului sau despre atingerea unor praguri
supravegheate ale valorilor parametrilor procesului;
y) coeficient de exces de aer () – raportul dintre cantitatea total de aer introdus în
focar i aerul teoretic de ardere;
z) component vital a unui aparat – element/pies component a aparatului care prin
defectare poate determina emiterea unui semnal fals de confirmare a normalitii
parametrului supravegheat;
aa) controler – dispozitiv/circuit complex i logica aferent pentru acionarea automat a
unor elemente de execuie din sistemul de automatizare;
bb) coninut de CO2, O2 sau de CO din gazele de ardere – raportul dintre volumul de
CO2, O2 sau de CO i volumul total al gazelor de ardere;
cc) debit de combustibil – cantitatea de combustibil ce trece prin arztor timp de o or,
exprimat în kg/h sau m3N/h;
dd) debit nominal/minim de combustibil – debitul de combustibil corespunztor puterii
termice nominale/minime;
ee) declanare (oprire) normal – ansamblu de operaii automate care opresc din
funciune echipamentul tehnologic supravegheat i îl conduc spre o stare sigur a tuturor
circuitelor sale, repornirea putându-se face automat;
ff) declanare (oprire) prin protecie – declanarea total a echipamentului tehnologic
comandat automat de un circuit de protecie sau manual de ctre personal de deservire în
caz de pericol, care dup îndeprtarea cauzei care a determinat-o necesit pentru repornire
intervenia manual a personalului de deservire;
gg) deintor – persoana fizic sau juridic ce deine cu orice titlu o instalaie/echipament
în exploatare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 63
hh) documentaie tehnic – totalitatea documentelor i instruciunilor elaborate, conform
prevederilor prescripiilor tehnice, de ctre productor pentru construirea, montarea,
instalarea, punerea în funciune, realizarea reviziilor, reparaiilor i/sau pentru întreinerea
instalaiilor/echipamentelor sau, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de ctre
persoanele fizice ori juridice autorizate pentru efectuarea acestor activiti în vederea
realizrii sarcinilor specifice ce le revin; documentaia tehnic include, dup caz, descrierea
general a instalaiei/echipamentului, proiectele de execuie, procesul de fabricaie,
schemele i circuitele pentru componentele instalaiilor/echipamentelor, descrieri i explicaii
necesare pentru înelegerea acestor desene i scheme, rezultatele calculelor de proiectare,
rapoartele încercrilor i examinrilor i altele asemenea;
ii) echipament tehnologic – ansamblu termomecanic de agregate i utilaje, unitar
constructiv i funcional, din centralele termice, în limitele cruia se desfoar procesele de
stocare, producere sau transformare ale apei, aburului, combustibilului, aerului i ale gazelor
de ardere i care poate fi condus i supravegheat în funcionare de un sistem de
automatizare (de exemplu: cazane de abur, cazane de ap cald, cazane de ap fierbinte,
degazoare, supraînclzitoare independente, economizoare independente, staii de tratare i
condiionare a apei, rezervoare, filtre de gaze de ardere i altele asemenea);
jj) element de execuie – component a sistemului de automatizare aferent unei bucle
de reglare a unui circuit de comand sau a unui circuit de protecie, creia i se aplic la
intrare un semnal de comand i acioneaz asupra procesului tehnologic în scopul
modificrii parametrului reglat sau în scopul preîntâmpinrii unei avarii. Termen echivalent:
organ de execuie;
kk) exces de aer – cantitatea de aer aflat în gazele de ardere provenite din arderea unui
kg sau a unui m3N de combustibil;
ll) flacra aprinztorului – flacra dezvoltat de echipamentul de aprindere;
mm) flacr principal – flacra dezvoltat de arztor;
nn) focar cu depresiune – focar în care presiunea absolut este mai mic decât cea a
mediului ambiant;
oo) focar cu suprapresiune – focar în care presiunea absolut este superioar presiunii
mediului ambiant cu 100 mbar (1.000 mm coloan de ap);
pp) funcie de protecie – sarcina îndeplinit de o bucl de protecie. Termen sinonim:
protecie;
qq) gaze de ardere – produsele în stare gazoas rezultate din arderea combustibilului în
prezena aerului;
64 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
rr) indice de fum al gazelor de ardere – numrul (msurat pe scala Bacharach) care
permite evaluarea coninutului de funingine din gazele de ardere;
ss) instalare – activitatea de fixare/amplasare a unei instalaii la locul utilizrii i/sau de
conectare a acesteia la alte instalaii sau echipamente în vederea asigurrii condiiilor de
funcionare;
tt) instalaie de ardere aferent cazanului – instalaia destinat transportului
combustibilului în limitele cazanului i introducerii combustibilului i aerului sau al
amestecului combustibil-aer în focar în scopul producerii i întreinerii procesului de ardere;
uu) instrumentaie – termen care definete, în ansamblu, totalitatea aparatelor locale, de
panou, organele de execuie i legturile funcionale dintre acestea în cadrul sistemului de
automatizare, atunci când acesta este prezentat în planurile de ansamblu ale unui proiect de
automatizare (schemele proceselor tehnologice automatizate);
vv) introducerea pe pia – aciunea de a face disponibil/disponibil, pentru prima dat,
contra cost sau gratuit, o/un instalaie/echipament în vederea distribuirii i/sau utilizrii;
ww) încrcarea termic a focarului – sarcina termic a focarului raportat la
volumul focarului (kW/m3);
xx) întreinere – totalitatea operaiunilor prin care se asigur meninerea
instalaiei/echipamentului în parametrii de funcionare în condiii de siguran;
yy) montare – activitatea de îmbinare a componentelor unei/unui instalaii/echipament,
conform documentaiei tehnice, în vederea funcionrii acesteia/acestuia;
zz) mrimea reglat a unei bucle – mrime (parametru tehnologic) de ieire a procesului
în cadrul cruia acioneaz bucla;
aaa) modernizare – ansamblu de activiti de modificare i/sau de extindere a
funciilor unui/unei sistem de automatizare/instalaii de ardere în scopul mririi gradului de
eficien i de siguran în funcionare, realizate prin înlocuirea i/sau adugarea de noi
elemente în sistem/instalaie, conform unui proiect avizat;
bbb) operarea sistemelor de automatizare (exploatarea sistemelor de
automatizare) – ansamblu de aciuni (recepionarea informaiilor i darea comenzilor)
efectuate de ctre personalul de deservire al echipamentului tehnologic prin intermediul
terminalelor sistemului de automatizare (afiaje, display-uri, casete de semnalizare, butoane,
tastaturi i manete de comand). Aceast operaie se efectueaz de ctre fochist;
ccc) operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a
instalaiilor – persoan fizic autorizat de ISCIR pentru supravegherea i verificarea
tehnic a instalaiilor care se supun prevederilor prescripiilor tehnice;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 65
ddd) organ de dozare – organ de modificare a seciuni de trecere, dispus pe
circuitele de combustibil, aer de ardere sau fluid auxiliar;
eee) organ de închidere – organ de dozare care servete la închiderea i
deschiderea seciunii de trecere i care, în unele cazuri, are i rol de justare;
fff) organ de justare – organ de dozare fixat definitiv la prima punere în funciune a
arztorului;
ggg) organ de reglare – organ de dozare care servete la modificarea debitului de
trecere în timpul funcionrii arztorului;
hhh) persoan juridic – orice entitate constituit potrivit legii naionale precum i
cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent
dac acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridic;
iii) personal tehnic de specialitate – angajat al persoanei juridice autorizate, desemnat
de ctre aceasta prin decizie intern i nominalizat în autorizaia eliberat de ctre ISCIR;
jjj) prescripie tehnic – norma tehnic elaborat de ISCIR i aprobat prin ordin al
ministrului de resort, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conine, pentru
domenii clar definite, condiii i cerine tehnice referitoare la instalaii/echipamente i la
activiti specifice domeniului de activitate, prevzute în Legea 64/2008, ce se realizeaz în
legtur cu acestea, în vederea introducerii pe pia, punerii în funciune i utilizrii
instalaiilor/echipamentelor respective în condiii de siguran în funcionare;
kkk) presiunea de alimentare cu combustibil – presiunea combustibilului la
intrarea în circuitul de combustibil aferent arztorului;
lll) presiunea nominal de admisie a aerului de ardere – presiunea maxim a aerului
de ardere înaintea primului organ de dozare;
mmm) presiunea nominal din focar (pfn) – presiunea maxim din focar la care
arztorul asigur un proces de ardere corespunztor desfurat în condiii de siguran.
Pentru focare cu depresiune se consider pfn = 0;
nnn) primul timp de siguran – durata de timp între cuplarea ventilului pilot de
gaze/ventilului de gaz de pornire, respectiv a ventilului principal de gaze, i decuplarea
ventilului pilot de gaze/ventilului de gaz de pornire, respectiv a/ale ventilului/ventilelor
principal/principale când instalaia de supraveghere a flcrii nu stabilete prezena flcrii.
Dac un automat de focar nu are un al doilea timp de siguran, primul timp de siguran
este denumit numai „timp de siguran”;
66 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
ooo) proces – ansamblu de transformri care au loc într-un cazan sau în alt
echipament tehnologic din centrala termic, caracterizat prin una sau mai multe mrimi
msurate, pentru care se realizeaz o automatizare;
ppp) productor – persoan fizic/juridic responsabil pentru proiectarea i
realizarea unui produs în scopul introducerii pe pia, în numele su. Responsabilitile
productorului se aplic oricrei persoane fizice/juridice care asambleaz, ambaleaz sau
eticheteaz produse în vederea introducerii pe pia sub nume propriu;
qqq) programator – aparat cu ajutorul cruia se realizeaz comenzile secveniale
necesare pornirii, funcionrii i opririi arztorului;
rrr) program de aprindere – perioada în care se pregtete i se efectueaz aprinderea
flcrii principale. Programul începe dup preventilare i se sfârete odat cu terminarea
timpului de siguran la aprinderea flcrii principale;
sss) program de verificare a funciilor instalaiei de ardere/sistemului de
automatizare – ansamblu de încercri, specificate într-o procedur elaborat de productor
sau de ctre proiectantul instalaiei de ardere/sistemului de automatizare, care se efectueaz
la punerea în funciune i cu ocazia verificrilor periodice în scopul evalurii capacitii de
funcionare în condiii de siguran a instalaiei de ardere/sistemului de automatizare i a
echipamentului tehnologic supravegheat;
ttt) protecie – funcie a sistemului de automatizare care se exercit în situaie de
preavarie sau de avarie;
uuu) protecie arztor – oprirea automat a alimentrii cu combustibil în cazul
apariiei unor situaii periculoase la arztor sau la aparatul deservit de acesta;
vvv) punere în funciune – aciunea care are loc în momentul primei utilizri a
unei/unui instalaii/echipament;
www) putere termic (Pt) – cantitatea de cldur produs de arztor în unitatea de
timp, exprimat în kW;
xxx) putere termic minim (Ptmin) – cea mai mic putere termic a arztorului la
care se asigur un proces de ardere corespunztor desfurat în condiii de siguran;
yyy) putere termic nominal (Ptn) – puterea termic maxim a arztorului care
asigur un proces de ardere corespunztor desfurat în condiii de siguran;
zzz) regim de funcionare – starea în care se gsete arztorul dup apariia
flcrii principale i scurgerea timpului de siguran la aprindere i pân la dispariia flcrii;
aaaa) regim de verificare tehnic i autorizare – totalitatea condiiilor, cerinelor,
examinrilor, încercrilor i evalurilor la care se supune, cu caracter obligatoriu, o/un
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 67
instalaie/echipament pe parcursul proiectrii, realizrii i utilizrii, precum i deciziile luate în
legtur cu aceasta în scopul de a se asigura funcionarea în condiii de siguran;
bbbb) regim stabilizat – situaie în care se gsete un proces atunci când mrimile de
perturbaie rmân constante i regimul tranzitoriu a încetat;
cccc) regim tranzitoriu – situaie în care se gsete un proces atunci când într-un
interval de timp de observaie mrimea de ieire manifest modificri în raport cu valoarea
sau variaia prestabilit a acesteia;
dddd) registru – orice eviden sau baz de date administrat de o autoritate
competent, în format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaii cu privire la prestatorii de
servicii în general sau prestatorii de servicii autorizai într-un domeniu specific;
eeee) reglare – refacerea strii unui sistem tehnic ale crui mrimi s-au modificat fa
de condiiile iniiale sau realizarea valorilor mrimilor unui sistem tehnic care trebuie s
rmân constante în timpul funcionrii sistemului;
ffff) reglare arztor – modificarea puterii termice a arztorului în funcie de necesitile
aparatului deservit de acesta i în condiiile meninerii unei arderi corespunztoare;
gggg) reglare continu – reglarea fr discontinuiti a puterii termice;
hhhh) reglare în trepte – reglarea discontinu a puterii termice;
iiii) reglare modular – mod de reglare în care modificarea puterii termice se face prin
intermediul unor aparate i/sau dispozitive comandate de un organ detector (traductor) al
variaiei unui parametru;
jjjj) regulator – aparat sau ansamblu de aparate care coordoneaz automat efectuarea
unui proces de reglare. În cazul în care toate elementele specifice din componena unei
bucle de reglare sunt reunite într-un singur dispozitiv complex, acesta este denumit regulator
direct (de exemplu: supape de siguran, regulatoare mecanice de combustibili fluizi,
regulatoare de nivel cu plutitor i altele asemenea);
kkkk) reparare – ansamblu de lucrri i operaii ce se efectueaz prin înlturarea
neconformitilor constatate la o/un instalaie/echipament, în scopul aducerii
acesteia/acestuia la parametrii iniiali sau la ali parametri care asigur funcionarea în
condiii de siguran a acesteia/acestuia;
llll) repunere în funciune – aciunea ce are loc în momentul primei utilizri a unei/unui
instalaii/echipament ulterior reparrii, efecturii unei revizii i/sau efecturii unei intervenii de
întreinere a acesteia/acestuia, dup caz;
68 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
mmmm) revizie – activitate, de regul planificat, ce const în ansamblul operaiilor ce
se efectueaz asupra unei/unui instalaii/echipament în scopul reglrii pieselor i a aparatelor
înglobate în aceasta/acesta;
nnnn) sarcina termic a focarului – cantitatea de cldur produs în focar
corespunztoare fluxului masic al combustibilului introdus în focar înmulit cu puterea
calorific;
oooo) seciunea de ardere – suprafaa prin care combustibilul sau amestecul
combustibil-aer iese din arztor i în planul creia are loc aprinderea;
pppp) semnal de protecie – semnal dat de unul dintre traductoarele unui sistem de
protecie care determin declanarea prin protecie a echipamentului tehnologic;
qqqq) semnal “LIPS FLACR” – semnal de protecie caracteristic cazanelor cu
instalaii de ardere proprii i care este emis de supraveghetorul de flacr în cazul dispariiei
flcrii la arztorul supravegheat în cazul întreruperii tensiunii de alimentare sau a defectrii
supraveghetorului;
rrrr) semnalizare de avarie – semnalizare a situaiei de avarie;
ssss) semnalizare preventiv – semnalizare a situaiilor în care parametrii
supravegheai depesc limitele domeniilor de funcionare normal;
tttt) semnalizare selectiv – caracteristic a sistemelor de semnalizare care permite
identificarea cauzei care a provocat activarea unui terminal de semnalizare colectiv;
uuuu) service – ansamblu de activiti de specialitate pentru corectarea anomaliilor de
funcionare a componentelor sistemului. Atunci când se efectueaz preventiv este service de
întreinere, iar atunci când se efectueaz ca urmare a apariiei unor deteriorri i defecte ale
componentelor care au determinat scoaterea total din funciune a sistemului, activitatea
este de tipul service de reparare. Lucrrile se efectueaz la faa locului sau în
laboratoare/ateliere specializate, în conformitate cu manualele de service ale productorilor
componentelor;
vvvv) sistem – structur ierarhizat care cuprinde aparate, organe de execuie,
legturile fizice dintre acestea i logica aferent pentru realizarea unei anumite funcii. În
raport cu funcia îndeplinit, sistemul poate fi de protecie, de comand, de semnalizare, de
reglare i altele asemenea. Fiecare sistem, în structura sa ierarhizat, include alte sisteme
care sunt denumite circuite/canale sau bucle. Toate sistemele formeaz sistemul de
automatizare al echipamentului i din acest punct de vedere pot fi denumite „subsisteme”.
wwww) sistem de automatizare – ansamblul de elemente (aparate, mecanisme,
dispozitive, organe de execuie, inclusiv legturile dintre acestea) care echipeaz cazanele i
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 69
instalaiile termomecanice anexe din centralele termice în scopul realizrii automate sau
semiautomate a unor funciuni de reglare, protecie, comand, msurare i semnalizare în
cadrul proceselor care se desfoar în centralele termice în limitele circuitelor tehnologice
de ap, abur, aer, combustibil i gaze de ardere;
xxxx) situaie de avarie – situaie în care unul sau mai multe elemente ale
echipamentului tehnologic a/au fost avariat/avariate sau este/sunt în pericol de a fi
avariat/avariate;
yyyy) supraveghere i deservire a sistemului de automatizare – ansamblu de
aciuni i lucrri de întreinere curent i verificri periodice pentru meninerea componentelor
în stare bun de funcionare;
zzzz) supraveghetor de flacr – aparat care sesizeaz starea de existen a flcrii
unui arztor i care în cazul dispariiei flcrii emite semnalul „LIPS FLACR”;
aaaaa) timp de postventilare – timpul de ventilare prevzut dup întreruperea
funcionrii arztorului;
bbbbb) timp de preventilare – intervalul de timp revzut înaintea programului de
aprindere în care o anumit cantitate de aer este trecut prin circuitul de gaze de ardere al
cazanului sau al aparatului deservit de arztor în scopul evacurii eventualelor amestecuri
explozibile acumulate în acest circuit;
ccccc) timp de rspuns la dispariia flcrii – intervalul de timp între dispariia flcrii
i emiterea semnalului „LIPS FLACR”;
ddddd) timp de siguran – timpul de siguran care începe cu deschiderea accesului
combustibilului spre focar în cadrul programului de aprindere i pân la prima percepie a
flcrii de ctre supraveghetorul de flacr;
eeeee) timpul total de închidere – durata de timp începând cu semnalul de stingere a
flcrii i pân la închiderea ventilelor de închidere a gazului la arztorul principal;
fffff) verificare tehnic – totalitatea examinrilor i/sau încercrilor ce se realizeaz,
în baza documentaiei tehnice aplicabile unei/unui instalaii/echipament i prevederilor
prescripiilor tehnice, în scopul evalurii msurii în care instalaia/echipamentul satisface
cerinele de funcionare în condiii de siguran;
ggggg) verificare tehnic periodic – activitate desfurat la intervale prestabilite
care cuprinde ansamblul de operaii i încercri specifice menite s constate starea de
funcionare a sistemului. Verificarea tehnic periodic a funcionrii corecte a componentelor
individuale din sistemele de protecie, în timpul exploatrii echipamentelor, se poate face
manual sau automat;
70 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
hhhhh) volum de schimb – volumul circuitului de gaze de ardere al aparatului deservit
de arztor (focarul i canalele de gaze de ardere);
iiiii) utilizator – persoana fizic sau juridic ce are în folosin o/un instalaie/echipament.
(2) În coninutul prezentei prescripii tehnice sunt folosite urmtoarele abrevieri:
a) ASI – Automatist pentru supraveghere i întreinere;
b) ISCIR – Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i
Instalaiilor de Ridicat;
c) RADTA – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaiei
tehnice de automatizare;
d) RSL – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrrilor;
e) RSVTI – Operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a instalaiilor;
f) RTS – Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura.
CAPITOLUL II
CERINE ESENIALE PENTRU SISTEMELE DE ARDERE I DE AUTOMATIZARE
SECIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 8 (1) Cerinele minime din prezentul capitol sunt condiii minime obligatorii referitoare
la sistemele de ardere i de automatizare.
(2) Pentru sistemele de ardere i de automatizare ale cazanelor i echipamentelor anexe
livrate de ctre productorii acestora prevederile de la alin. (1) nu se aplic, în acest caz
aplicându-se cerinele stabilite de ctre productori.
SECIUNEA a 2-a
Cerine referitoare la funciile sistemului de ardere i de automatizare
Art. 9 (1) Nivelul de dotare al centralelor termice i al echipamentelor individuale cu
sisteme de automatizare, precum i funciile pe care acestea trebuie s le îndeplineasc, se
stabilesc de ctre proiectant.
(2) Stabilirea funciilor sistemului de automatizare trebuie s in seama de caracteristicile
constructive i funcionale ale fiecrui tip de cazan, de cerinele deintorului/utilizatorului,
precum i de condiiile minime prevzute în prezenta prescripie tehnic, dup cum urmeaz:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 71
a) pentru toate tipurile de cazane este obligatoriu s se prevad un sistem de semnalizare
preventiv i de avarie;
b) pentru toate tipurile de cazane care funcioneaz cu depresiune în focar este obligatoriu
s se prevad un sistem de protecie aferent procesului de evacuare a gazelor de ardere;
c) pentru toate tipurile de cazane consumatoare de combustibili gazoi sau lichizi este
obligatoriu s se prevad un sistem de protecie aferent procesului de ardere;
d) pentru toate tipurile de cazane echipate cu dou sau mai multe arztoare consumatoare
de combustibili lichizi sau gazoi este obligatoriu ca sistemul de protecie aferent instalaiei
de ardere s fie prevzut cu un organ general de blocare a combustibilului, suplimentar i
independent de robinetele de închidere rapid ale fiecrui arztor;
e) pentru toate tipurile de cazane de abur este obligatoriu s se prevad un sistem de
protecie aferent procesului de alimentare cu ap;
f) pentru cazanele de abur cu tambur care au debitul nominal Dn  10 t/h este obligatoriu
s se prevad un sistem de reglare automat a nivelului;
g) pentru toate tipurile de cazane de abur cu strbatere forat este obligatoriu s se
prevad un sistem de reglare automat a alimentrii cu ap;
h) pentru cazanele de ap fierbinte trebuie s prevad obligatoriu circuite de protecie
specializate care s determine declanarea cazanului în urmtoarele situaii:
1) creterea temperaturii apei la ieirea din cazan pân la 20ºC sub temperatura de
saturaie corespunztoare valorii minime a presiunii apei la ieirea din cazan;
2) scderea presiunii apei la ieirea din cazan pân la presiunea de saturaie
corespunztoare unei temperaturi cu 10ºC peste valoarea maxim a temperaturii apei la
ieirea din cazan (dac debitul caloric este mai mare de 25 Gcal/h);
3) pentru toate cazanele de ap fierbinte, scderea debitului de ap la intrarea în cazan
sub limita care asigur o circulaie suficient a apei prin cazan.
(3) Sistemele de automatizare trebuie s realizeze, pentru fiecare echipament tehnologic
în parte, funciile pentru care au fost proiectate, asigurând pornirea, supravegherea i
reglarea automat a funcionrii, protecia i oprirea în condiii de siguran a cazanelor de
abur, de ap cald i de ap fierbinte i a celorlalte instalaii termomecanice anexe din
centralele termice pe care le deservesc.
(4) Principalele funcii realizate de sistemele de automatizare de la cazanele de abur, de
ap cald i de ap fierbinte sunt:
a) de comand;
b) de reglare;
72 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
c) de protecie;
d) de semnalizare;
e) de monitorizare a parametrilor funcionali.
(5) Fiecrei funcii îi sunt asociate elemente de automatizare specifice, grupate funcional
în cadrul unui subsistem de automatizare. Subsistemele sunt la rândul lor sisteme cu o
structur i o logic proprie care trebuie s satisfac cerinele de siguran specifice.
Art. 10 Sistemele de comand trebuie s aib individualizate circuitele/canalele de
comand activate manual sau automat, care trebuie s satisfac urmtoarele condiii
generale:
a) s fie concepute în concordan cu buclele de reglare i cu subsistemele de protecie;
b) s asigure realizarea funciilor proprii care le revin la pornirea i oprirea
echipamentului tehnologic sau în timpul funcionrii acestuia care se deruleaz secvenial
sau automat;
c) s dispun de organe de manevrare (butoane, manete i altele asemenea) uor de
acionat, amplasate raional în raport cu poziia normal de lucru a personalului de deservire;
d) s fie proiectate astfel încât aciunea acestora s nu se suprapun cu cea a
comenzilor automate de reglare sau de protecie echivalente atunci când aciunea lor este
echivalent parial sau integral cu funciile unei bucle de reglare sau de protecie.
Art. 11 (1) Buclele de reglare trebuie s fie concepute pentru a fi compatibile i integrate în
sistemul de reglare a echipamentului tehnologic.
(2) Fiecare bucl de reglare trebuie s satisfac urmtoarele condiii generale:
a) elementele componente ale buclei s fie conectate funcional într-un circuit închis care
trebuie s conin cel puin: un regulator, un traductor de reacie i un organ de execuie;
b) funcia regulatorului trebuie s poat fi preluat de personalul de deservire în regimul
de funcionare „manual”;
c) evoluia parametrului reglat trebuie s poat fi vizualizat i înregistrat;
d) s asigure realizarea funciilor proprii care îi revin în timpul funcionrii cazanului;
e) s nu împiedice derularea programelor de pornire i de oprire a cazanului i s
îndeplineasc funciile proprii care îi revin în cadrul acestor programe;
f) s permit reglarea pentru funcionarea în condiii normale a cazanului;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 73
g) s fie concepute în concordan cu celelalte subsisteme ale sistemului de
automatizare al cazanului, precum i cu elementele de echipare (organe de execuie,
dispozitive de siguran, aparate de msurare i altele asemenea).
Art. 12 Fiecare circuit/canal de protecie din cadrul sistemului de protecie automat trebuie
s satisfac urmtoarele condiii generale:
a) s asigure realizarea funciilor proprii care îi revin în timpul funcionrii cazanului;
b) s nu împiedice derularea programelor de pornire/oprire i s îndeplineasc funciile
care îi revin în cadrul acestor programe;
c) s fie conceput în concordan cu buclele de reglare;
d) s fie realizat cu scheme care s utilizeze contacte care se deschid atunci când
parametrul supravegheat atinge o valoare/stare anormal privind funcionarea în siguran;
e) s asigure, independent de funciile de reglare automat ale sistemului de ardere i
automatizare, unitatea funcional a tuturor circuitelor/canalelor de protecie, care, în situaie
de avarie, conduc cazanul spre o stare sigur a tuturor circuitelor sale tehnologice.
Art. 13 Sistemul de semnalizare trebuie s asigure atenionarea personalului de deservire
prin semnalizarea preventiv acustic i optic a unor situaii de preavarie, precum i
semnalizarea de avarie în cazul în care parametrii critici ai procesului ating valorile de
protecie, i anume:
a) circuitele de semnalizare optic i acustic trebuie s utilizeze scheme cu contacte
care se deschid în situaii anormale ale valorilor parametrilor supravegheai;
b) pentru toate situaiile prevzute s declaneze protecia cazanului, trebuie s se
prevad praguri de prealarmare (semnalizare preventiv) care preced intrarea în starea de
avarie;
c) setrile circuitelor de semnalizare preventiv trebuie s fie diferite de setrile de
protecie ale aceluiai parametru supravegheat i s ofere o marj suficient pentru
întreprinderea unor aciuni corective astfel încât atingerea pragului de avarie s poat fi
evitat;
d) s aib elemente de avertizare optic i acustic (lmpi de semnalizare vizibile i
hupe sau sonerii cu nivel sonor corespunztor) uor i clar perceptibile de ctre personalul
de deservire;
74 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
e) circuitele de prealarmare trebuie s fie absolut separate de cele de declanare prin
protecie atât din punct de vedere al canalelor de transmitere a semnalelor cât i din punct de
vedere al elementelor constructive (senzor primar – releu final de activare a alarmei).
Art. 14 (1) Sistemul de monitorizare a parametrilor funcionali trebuie s fie prevzut cu un
numr minim de aparate indicatoare locale, indicatoare de panou, i de aparate
înregistratoare care pot fi incluse, dup caz, în circuitele buclelor de reglare i/sau în
circuitele de semnalizare.
(2) Aparatele de msurare, de afiare i de înregistrare a valorilor parametrilor trebuie s
satisfac urmtoarele cerine generale:
a) s aib exactitatea de msurare i comportarea dinamic corespunztoare cerinelor
buclei de reglare sau subsistemului de protecie care regleaz/supravegheaz acelai
parametru;
b) s aib domeniul de msurare compatibil cu limitele de variaie ale parametrilor
monitorizai;
c) s afieze vizibil i direct valorile fr a necesita calcule suplimentare i interpretri
pentru evaluarea valorii reale a parametrului msurat;
d) s nu fie influenate de variaiile alimentrii cu energie de la sursa auxiliar în afara
limitelor permise de satisfacerea cerinelor de siguran în funcionare a echipamentului
tehnologic monitorizat;
e) s poat fi verificate în timpul funcionrii echipamentului tehnologic monitorizat fr a
perturba funcionarea acestuia.
SECIUNEA a 3-a
Cerine referitoare la sigurana efecturii manevrelor în timpul funcionrii
echipamentelor tehnologice
Art. 15 Sistemul de automatizare trebuie s permit efectuarea fr risc a urmtoarelor
manevre/intervenii/verificri, în timpul funcionrii echipamentului tehnologic:
a) trecerea buclelor de reglare de pe “automat” pe “manual” i invers;
b) modificarea setrilor i reconfigurarea parametrilor interni ai regulatoarelor;
c) verificarea funcionrii circuitelor de protecie;
d) verificarea circuitelor de semnalizare optic i acustic;
e) verificarea cursei elementelor de execuie;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 75
f) verificarea detectoarelor de flacr;
g) verificarea exactitii indicaiilor aparatelor de msurare.
SECIUNEA a 4-a
Cerine pentru componentele sistemului de automatizare
Art. 16 Componentele sistemului de automatizare (aparate locale i de panou, organe de
execuie i legturile dintre acestea) trebuie s satisfac urmtoarele condiii minime:
a) s fie rezistente la solicitri mecanice, termice i chimice, care apar în condiii de
exploatare;
b) s corespund condiiilor tehnice prevzute de standardele i normativele din domeniu
aplicabile fiecrei categorii de elemente de automatizare;
c) s fie certificate, verificate i garantate de ctre productori din punct de vedere al
performanelor i al durabilitii;
d) s fie garantate de ctre productor c sunt corespunztoare pentru utilizarea în
sistemele de automatizare ale cazanelor de abur, de ap cald i de ap fierbinte i ale
echipamentelor tehnologice anexe din centralele termice, dac sunt folosite în subsistemele
de protecie;
e) componentele prevzute cu posibiliti de modificare a caracteristicilor de lucru
(configurarea i reglarea parametrilor interni) trebuie s aib sisteme de asigurare împotriva
dereglrii accidentale i a accesului personalului neautorizat, în msura în care aceste
componente nu sunt integrate într-un panou sau pupitru asigurat din acest punct de vedere;
f) organele de execuie, aparatele de msurare locale sau regulatoarele directe care
utilizeaz drept surs de energie i/sau semnal informaional combustibil trebuie s fie
etane i asigurate împotriva scurgerii accidentale a combustibilului în mediul ambiant sau în
focarele cazanelor în cazul defectrii acestora; aceste componente nu pot fi montate în
circuitele tehnologice decât cu posibilitatea izolrii sigure a acestora în cazul necesitii
demontrii pentru intervenii.
76 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
CAPITOLUL III
CERINE PENTRU SISTEMELE DE AUTOMATIZARE ALE CAZANELOR I ALE
INSTALAIILOR TERMOMECANICE ANEXE DIN CENTRALELE TERMICE CU
SUPRAVEGHERE NEPERMANENT
SECIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 17 (1) Modul de supraveghere în funcionare, permanent sau nepermanent, se
stabilete de ctre proiectantul centralei termice inând seama de caracteristicile constructivfunc
ionale ale cazanelor i ale instalaiilor termomecanice anexe din centrala termic i de
nivelul de dotare al acestora cu sisteme de automatizare.
(2) Regimul de supraveghere permanent sau nepermanent se precizeaz în
documentaia tehnic pentru obinerea avizului obligatoriu de instalare la cazane de abur i
de ap fierbinte sau documentaia de instalare pentru cazanele de ap cald i abur de joas
presiune.
(3) În funcie de intervalele de timp maxime dup care este obligatoriu ca operatorul s fie
prezent în centrala termic pentru efectuarea verificrilor instalaiei (24 sau 72 ore),
regimurile de funcionare fr supraveghere permanent (termen echivalent: supraveghere
periodic) sunt S1-Sp-24 respectiv S1-Sp-72.
(4) Regimul de supraveghere nepermanent (simbol S1-Sp) poate fi stabilit:
a) la cazanele i echipamentele sub presiune anexe care respect cerinele privind
introducerea pe pia i pentru care productorul declar c au fost construite, complet
echipate cu sisteme de automatizare i verificate pentru funcionarea fr supraveghere
permanent.
b) la centralele termice, în cazul modernizrii sistemelor de automatizare ale cazanelor i
instalaiilor anexe;
(5) Într-o central termic pot funciona simultan în regim de supraveghere nepermanent
maxim 3 cazane, cu excepia celor alimentate cu combustibil solid, astfel:
a) cazane de abur având debitul maxim 10 t/h i presiunea maxim 16 bar sau cazane de
ap fierbinte având debitul maxim 5 Gcal/h;
b) cazane de ap cald având puterea maxim de 1.000 kW sau cazane de abur de joas
presiune cu debitul maxim 1 t/h.
NOT: 1) În cazul cazanelor prevzute la alin. (5), lit. a) i lit. b), în care unul sau mai multe
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 77
cazane sunt oprite din funciune (de exemplu: pentru reparare) i izolate în cadrul sistemului
de automatizare al centralei termice, se admite montarea/instalarea a mai mult de 3 cazane
cu condiia asigurrii interconectrii cazanelor suplimentar montate cu celelalte cazane.
2) În cazul cazanelor de ap cald prevzute la alin. (5), lit. b), se admite funcionarea
simultan în cadrul centralei termice a dou baterii de maxim 3 cazane, cu condiia c aceste
baterii de cazane s aib sisteme de automatizare complet independente.
Art. 18 Regimul de supraveghere nepermanent nu impune prezena permanent a
personalului de deservire în sala cazanelor, în timpul funcionrii acestora, dac sunt
îndeplinite urmtoarele condiii generale:
a) sistemul de automatizare al centralei termice i sistemele de automatizare individuale
ale cazanelor satisfac cerinele minime specificate în prezenta prescripie tehnic i toate
componentele din circuitele de protecie sunt certificate i garantate de productori pentru
utilizare la cazane cu supraveghere nepermanent în funcionare;
b) sistemul de automatizare este astfel proiectat încât oprete funcionarea cazanelor,
automat, în condiii de siguran, dac verificrile nu sunt efectuate de personal de deservire
pân cel târziu la expirarea perioadelor stabilite de 24 sau de 72 de ore;
c) pentru centrala termic exist un panou de telesemnalizare permanent a strii
principalelor circuite tehnologice ale cazanelor în funciune, amplasat într-o camer de
comand central sau într-o camer de gard a deintorului/utilizatorului, dup caz;
d) în orice moment, atunci când cazanele sunt în funciune, este disponibil la
deintorul/utilizatorul centralei termice o persoan competent care s rspund la alarmele
transmise de sistemele de automatizare ale cazanelor la panoul de telesemnalizare i s ia
msurile minime care se impun.
SECIUNEA a 2-a
Cerine referitoare la documentaia tehnic de însoire a sistemului de ardere i a
sistemului de automatizare
Art. 19 Documentaia tehnic de însoire i identificare a sistemului de ardere i de
automatizare, avizat de ctre RADTA, trebuie s cuprind cel puin urmtoarele:
a) schem/plan de ansamblu în care se figureaz toate circuitele tehnologice cu
amplasarea componentelor sistemului de automatizare pentru comand de la distan,
78 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
reglare automat, protecie, semnalizare i msur, precum i legturile funcionale dintre
acestea, P&I (schema proceselor tehnologice cu instrumentaia aferent);
b) descrierea general a principiilor de automatizare adoptate în soluia aleas;
c) descrierea funcionrii fiecrui subsistem (de comand, de reglare, de semnalizare, de
protecie, de msurare, de monitorizare a parametrilor de funcionare ai echipamentului
tehnologic, i altele asemenea);
d) schemele dezvoltate monofilare ale buclelor de reglare, protecie, comand la distan
i semnalizare;
e) schemele desfurate ale circuitelor electrice, electronice, hidraulice, pneumatice etc.;
f) proceduri/instruciuni detaliate de montare, punere în funciune, verificare i întreinere
pentru sistemul de automatizare în ansamblu i pentru fiecare subsistem al su. Se
precizeaz verificrile care trebuie efectuate periodic, indicând perioada maxim la care se
verific;
g) specificaii tehnice i documente de garanie pentru elementele sistemelor de
automatizare care sunt supuse programelor automate de autoverificare a funcionrii;
h) pentru componentele care fac parte din buclele de protecie automat trebuie
prezentate documentele de atestare a acestora c sunt adecvate utilizrii la cazane cu
funcionare fr supraveghere permanent (certificate de garantare a încadrrii aparatelor în
categoria cu grad ridicat de siguran la defect-fail safe);
i) programul/procedura de verificare periodic la fiecare 24 de ore, respectiv 72 de ore,
a sistemului i componentelor sistemului de automatizare;
j) programul de testare a funciilor proiectate ale sistemului de automatizare (obligatoriu
a fi efectuat la prima punere în funciune i periodic);
k) situaiile i msurile ce trebuie luate în cazul transmiterii de alarme de sistemele de
automatizare la panoul de telesemnalizare.
SECIUNEA a 3-a
Cerine referitoare la dotarea sistemelor de automatizare individuale ale cazanelor care
funcioneaz în regim de supraveghere nepermanent
Art. 20 Cerinele prezentate mai jos se aplic în cazul modernizrii cazanelor existente
care funcioneaz cu supraveghere nepermanent.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 79
Art. 21 (1) Sistemul de automatizare trebuie prevzut cu circuite specializate de
transmitere la distan (la un panou de telesemnalizare amplasat într-o camer de comand
central sau într-o camer de gard) a alarmelor i semnalizrilor preventive care necesit
intervenia personalului de deservire.
(2) Dac sistemul de automatizare este dotat cu controler digital, acesta trebuie s aib
rezerv automat 100%. Aparatele locale din circuitele de protecie trebuie dublate astfel ca
circuitele s funcioneze pe principiul semnalelor dublate (unu din dou).
Art. 22 Fiecare cazan de abur care funcioneaz în regim de supraveghere nepermanent
trebuie s fie dotat, cel puin, cu urmtoarele:
a) bucl de reglare automat a alimentrii cu ap (bucl de nivel);
b) dou dispozitive de protecie, limitatoare de nivel minim, independente, cu program de
autocontrol periodic, care trebuie integrate în circuitul de protecie de nivel;
c) un dispozitiv limitator de nivel maxim cu program de autocontrol periodic i cu
posibilitatea emiterii unui semnal de alarm care s fie transmis la panoul de
telesemnalizare;
d) bucl de reglare automat a sarcinii;
e) un circuit de protecie activat de un senzor de presiune de tipul „presostat” care s
declaneze cazanul în cazul în care valoarea maxim admis a presiunii de lucru a cazanului
este depit;
f) supraveghetoare de flacr prevzute cu autocontrol intrinsec;
g) la cazanele de abur cu circulaie forat, suplimentar fa de bucla de reglare a
alimentrii cu ap, cu un circuit de protecie suplimentar dotat cu doi senzori care s
acioneze interconectai (unu din doi) i s opreasc alimentarea cu combustibil a
arztoarelor dac debitul de circulaie prin cazan scade sub limita minim stabilit pentru
funcionarea în siguran;
h) la cazanele de abur cu supraînclzitor trebuie s se prevad o bucl de reglare
automat a temperaturii de supraînclzire dac temperaturile posibil de realizat sunt mai mari
decât temperatura de supraînclzire stabilit prin proiect; în aceste cazuri, sistemul de
automatizare trebuie s cuprind suplimentar un circuit de protecie activat de un senzor de
temperatur care determin, în cazul depirii temperaturii maxime de supraînclzire a
aburului, oprirea alimentrii focarului; circuitul de protecie poate lipsi, fiind înlocuit de un
înregistrator continuu de temperatur, dac prin proiectul cazanului se garanteaz sigurana
80 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
la solicitri termice de durat a elementelor mecanice aflate în circuitul tehnologic al aburului
supraînclzit;
i) la cazanele la care prin proiect este necesar meninerea nivelului maxim al apei din
cazan sub o anumit limit în toate regimurile de funcionare, sistemul de automatizare
trebuie s cuprind obligatoriu un circuit de protecie pentru nivelul maxim; un singur sesizor
este suficient pentru acest circuit; aciunea circuitului de protecie poate fi deschiderea
controlat a unui robinet de „golire rapid” i nu neaprat declanarea cazanului;
j) dispozitiv limitator de conductivitate a apei din cazan;
k) bucl de reglare automat a purjei continue;
l) bucl de reglare a purjei periodice;
m) sistem de înregistrare automat a parametrilor i a evenimentelor în timpul
funcionrii.
Art. 23 Fiecare cazan de ap fierbinte care funcioneaz în regim de supraveghere
nepermanent trebuie dotat, cel puin, cu urmtoarele:
a) bucl de reglare automat a sarcinii;
b) dou dispozitive de protecie limitatoare de temperatur maxim, independente, cu
program de autocontrol periodic;
c) circuite de protecie cu senzori dublai pentru presiunea minim i maxim a apei la
intrarea, respectiv, la ieirea din cazan;
d) un dispozitiv de protecie limitator de debit minim de circulaie prin cazan, cu program
de autocontrol periodic i cu alarm transmis în sistemul de telesemnalizare;
e) bucl de reglare a presiunii minime în instalaie prin activarea pompelor de adaos;
f) supraveghetoare de flacr cu autocontrol intrinsec;
g) un sistem de înregistrare automat a parametrilor i a evenimentelor în timpul
funcionrii.
SECIUNEA a 4-a
Cerine referitoare la dotarea sistemelor de automatizare al echipamentelor
tehnologice anexe din centralele termice care funcioneaz în regim de supraveghere
nepermanent
Art. 24 Funcionarea unui cazan nu este independent de echipamentele termomecanice
anexe din centrala termic. Aceasta impune condiii suplimentare pentru sistemele de
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 81
automatizare ale principalelor echipamente tehnologice, anexe termomecanice ale cazanului,
pentru regimurile de supraveghere nepermanent.
Art. 25 (1) În cazul cazanelor care funcioneaz cu condens recuperat din procese
tehnologice, sistemul de automatizare al centralei termice trebuie s aib dispozitive
specializate de sesizare a impurificrii apei de alimentare cu uleiuri, acizi, substane organice
sau impuriti mecanice. Sistemul de automatizare trebuie s aib ca ieire un semnal de
semnalizare optic i acustic transmis la panoul de telesemnalizri la depirea pragului
admisibil de impuriti în apa de alimentare.
(2) Sistemul de automatizare al centralei termice trebuie s fie prevzut cu dispozitiv de
protecie limitator de conductivitate a condensului recuperat i cu sistem de evacuare
automat a condensului necorespunztor.
Art. 26 (1) Dac în circuitul de alimentare cu ap al cazanelor exist un echipament pentru
degazarea termic, acesta trebuie s fie prevzut cu un sistem de automatizare care s
cuprind cel puin bucle de reglare automat a presiunii, nivelului i temperaturii.
(2) În cazul unui degazor termochimic, bucla de reglare a presiunii poate lipsi.
Art. 27 Sistemul de automatizare al instalaiei de alimentare cu combustibil lichid al
centralei termice trebuie s aib cel puin buclele automate de reglare a nivelului în
rezervoarele de combustibil, a presiunii i a temperaturii, în scopul meninerii acestor
parametri constani în inelul de combustibil al centralei termice i la intrarea în rampele
instalaiilor de ardere de la fiecare cazan.
Art. 28 Centralele termice care funcioneaz în regim de supraveghere nepermanent
trebuie s fie dotate cu sesizoare pentru detectarea concentraiilor de gaze combustibile i
gaze arse, care s opreasc alimentarea cu combustibil în cazul depirii concentraiilor
admise. Sistemul de automatizare în care se integreaz aceste sesizoare trebuie s
transmit semnale de alarm optice i acustice la panoul central de telesemnalizare.
Art. 29 (1) Alimentarea cu energie electric a sistemului de automatizare de la cazane se
recomand s fie realizat de la dou surse independente cu posibilitatea de anclanare
automat a rezervei, fr perturbarea funcionrii sistemului de automatizare, în cazul
82 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
întreruperii uneia dintre acestea. În cazul în care arztorul/arztoarele cazanului/cazanelor
nu pot fi anclaate decât manual (prin construcie) aceast prevedere nu este obligatorie.
(2) În cazuri speciale, prevzute prin proiect, în care oprirea în siguran a cazanului
necesit acionarea electric a unor organe de execuie pentru o perioad de timp
determinat, trebuie s se prevad i o surs auxiliar de avarie de tipul generator Diesel i
condiiile de verificare periodic a disponibilitii funcionale a acesteia.
(3) Starea surselor de alimentare cu energie electric trebuie s fie telesemnalizat la
panoul din camera central de comand/camera de gard unde sunt transmise i celelalte
semnalizri referitoare la funcionarea cazanelor.
(4) În cazul sistemelor de automatizare care au organe de execuie acionate i cu aer
comprimat, instalaia de alimentare cu aer instrumental trebuie s fie prevzut cu propriile
bucle de reglare, iar starea de funcionare a acestora s fie monitorizat la panoul de
telesemnalizri.
SECIUNEA a 5-a
Cerine referitoare la oprirea manual în situaii de pericol
Art. 30 Sistemul de automatizare trebuie s fie prevzut cu „întreruptoare de avarie locale”,
amplasate lâng agregatele care trebuie s fie oprite imediat în situaii de pericol. De
asemenea, sistemul de automatizare trebuie s fie prevzut cu cel puin un întreruptor de
avarie local, amplasat într-un loc vizibil, marcat, de la care se poate întrerupe ferm
alimentarea cu combustibil a instalaiei de ardere a cazanelor.
SECIUNEA a 6-a
Cerine referitoare la modul de exploatare a centralelor termice care funcioneaz în
regim de supraveghere nepermanent
Art. 31 Sistemele de ardere i automatizare trebuie s fie realizate astfel încât s preia
conducerea/supravegherea instalaiilor în perioadele în care prezena personalului de
deservire nu este obligatorie în sala cazanelor (S1-Sp-24 respectiv S1-Sp-72). Conducerea
instalaiilor este preluat de buclele de reglare automat, iar supravegherea instalaiilor este
preluat de ctre programele de autocontrol al componentelor.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 83
Art. 32 (1) Programele de autocontrol al componentelor nu trebuie s împiedice
posibilitatea verificrii manuale, în orice moment, a nivostatelor, termostatelor, presostatelor,
limitatoarelor de debit din circuitele de protecie i altele asemenea.
(2) Programele de autocontrol trebuie s respecte urmtoarele cerine minime:
a) intervalele de timp între încercrile de autocontrol nu trebuie s fie mai mari de 6 ore;
b) scoaterea din starea activ a unui dispozitiv de protecie (toate dispozitivele de
protecie sunt dublate) este permis pentru încercare timp de maxim 3 minute, dar scoaterea
din starea activ simultan a dou dispozitive de protecie nu trebuie s depeasc 30
secunde, excepie fac detectoarele de flacr al cror autocontrol nu poate depi o
secund;
c) dac secvena de încercare are rezultat negativ, chiar dac mrimea din proces
supravegheat este în limitele normale, s se comande declanarea sistemului de protecie
al cazanului;
d) partea circuitelor electrice din cadrul dispozitivelor supuse programelor de autocontrol
care nu este încercat trebuie s fie garantat de ctre productor cu certificate de tip cu
grad ridicat de siguran la defect-fail safe;
e) pentru circuitele de protecie unde nu este obligatorie dublarea dispozitivelor directe
de sesizare a mrimii din proces supravegheate, dispozitivul unic trebuie verificat prin
încercri de funcionare electrice, care trebuie s fie efectuate automat la fiecare 2 minute i
30 secunde.
SECIUNEA a 7-a
Dispoziii finale privind cerinele sistemelor de ardere i de automatizare
Art. 33 (1) Deintorul/utilizatorul centralei termice este responsabil de asigurarea
exploatrii cazanelor i a instalaiilor din centrala termic în condiii de siguran.
(2) Indiferent de regimul de supraveghere stabilit, S1-Sp-24 respectiv S1-Sp-72,
personalul de deservire trebuie s fie prezent în centrala termic în timpul procesului de
pornire de la rece a cazanului/cazanelor. Procesul de pornire de la rece se consider
încheiat atunci când cazanul/cazanele intr în regim de funcionare stabilizat.
(3) Repornirile automate în procesul de reglare a sarcinii „tot – nimic” nu sunt considerate
porniri de la rece i nu necesit prezena obligatorie a personalului de deservire în sala
cazanelor.
84 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
(4) Dup oprirea cazanului comandat de o protecie, sistemul de automatizare trebuie s
se blocheze i repornirea acestuia trebuie s se poat face numai dup resetarea circuitului
de protecie de ctre personalul de deservire i numai în prezena acestuia în centrala
termic. În astfel de cazuri, repornirea este echivalent cu pornirea de la „rece”.
(5) Pentru cazanele de abur i ap fierbinte nu este permis prevederea unui circuit de
comand automat a pornirilor i opririlor cazanului în funcie de o programare orar.
(6) În timpul funcionrii cazanului în regim cu supraveghere nepermanent, personalului
de deservire sau o persoan competent desemnat trebuie s asigure permanena la
panoul de telesemnalizare din camera central de comand/camera de gard.
(7) În timpul funcionrii cazanelor autorizate s funcioneze în regim de supraveghere
nepermanent, S1-Sp-24 respectiv S1-Sp-72, personalul de deservire trebuie s verifice la
faa locului, în sala cazanelor, cel puin la sfâritul unui interval de 24 ore sau 72 ore, starea
echipamentelor tehnologice i a elementelor sistemului de automatizare i s reseteze
sistemul de automatizare pentru o nou perioad de funcionare.
(8) Pentru orice anomalie, constatat la citirea înregistrrilor sau la verificarea pe teren a
strii componentelor sistemului de automatizare, trebuie s se solicite, dup caz, intervenia
personalului ASI autorizat. Dac anomaliile constatate nu se pot remedia i nu se poate
prelua conducerea manual a instalaiilor, acestea trebuie oprite din funciune în siguran i
trebuie s se solicite intervenia unor persoane juridice de specialitate autorizate în domeniul
lucrrilor la sisteme de automatizare (montaj/punere în funciune/întreinere i reparare, dup
caz).
Art. 34 Dac resetarea nu se face cel târziu la expirarea timpului aprobat pentru
funcionarea în regim cu supraveghere nepermanent, sistemul se blocheaz i întrerupe în
siguran funcionarea în continuare a instalaiilor din centrala termic. Resetarea nu poate fi
validat automat de ctre sistemul de automatizare dac verificrile necesare la faa locului
nu s-au efectuat. Recunoaterea efecturii verificrilor de ctre sistemul de automatizare se
proiecteaz în cadrul logicii de funcionare a sistemului de înregistrare, care trebuie s
contorizeze timpul de funcionare în regim cu supraveghere nepermanent i s identifice
verificrile efectuate. Datele stocate de ctre sistemul de înregistrare trebuie s poat fi
apelate în orice moment.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 85
CAPITOLUL IV
MONTAREA, PUNEREA ÎN FUNCIUNE, REPARAREA I ÎNTREINEREA SISTEMELOR
DE ARDERE I DE AUTOMATIZARE
SECIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 35 Condiia de baz care trebuie îndeplinit la montarea, punerea în funciune,
repararea i întreinerea sistemelor de ardere i a sistemelor de automatizare care deservesc
cazanele i echipamentele tehnologice anexe din centralele termice, este asigurarea
funcionrii fr defeciuni i fr pericol pe toat durata prevzut pentru utilizare, în
condiiile tehnice prevzute de documentaia tehnic de însoire a acestora.
Art. 36 Montarea, punerea în funciune, repararea i întreinerea sistemelor de ardere care
deservesc cazanele se efectueaz de ctre:
a) persoane juridice române sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului
Economic European, autorizate de ctre ISCIR;
b) persoane juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic
European, autorizate de autoritatea competent din statul respectiv;
c) productorul acestora sau productorul cazanului; în acest caz nu este necesar
obinerea autorizaiei de la ISCIR.
Art. 37 Montarea, punerea în funciune, repararea i întreinerea sistemelor de
automatizare aferente centralelor termice se efectueaz de ctre:
a) persoane juridice române sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului
Economic European, autorizate de ctre ISCIR;
b) persoane juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic
European, autorizate de autoritatea competent din statul respectiv.
Art. 38 (1) Condiiile privind autorizarea persoanelor juridice prevzute la art. 36 lit. a) i
art. 37 lit. a) sunt cele prevzute în prescripia tehnic aplicabil.
(2) Persoanele juridice autorizate de ctre ISCIR sau de ctre autoritile competente din
statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaiului Economic European trebuie s fie
înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
86 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
Art. 39 (1) În cadrul operaiilor de montare, punere în funciune, reparare i întreinere a
sistemelor de ardere i automatizare se pot efectua urmtoarele lucrri:
a) realizarea sistemelor de automatizare care integreaz sisteme individuale ale
cazanelor i instalaiilor termomecanice anexe din centralele termice;
b) modernizarea sistemelor de automatizare i a instalaiilor de ardere ale cazanelor i
instalaiilor anexe din centralele termice aflate în exploatare;
c) automatizarea instalaiilor de ardere i a cazanelor aflate în exploatare i care nu sunt
echipate cu sisteme de automatizare;
d) montarea instalaiilor de ardere la cazane livrate fr arztor;
e) repararea sistemelor de automatizare i a instalaiilor de ardere ale cazanelor i a
sistemelor de automatizare ale echipamentelor anexe din centralele termice;
f) înlocuirea instalaiilor de ardere, de reglare, de automatizare i de protecie cu alte
instalaii, diferite funcional fa de cele prevzute în proiectul iniial (modernizare), sau
dotarea cazanelor cu asemenea instalaii;
g) încercarea la cald a cazanelor de abur, de ap fierbinte, de ap cald i abur de joas
presiune;
(2) Lucrrile de la alin. (1) de la lit. a) la lit. f) necesit documentaii tehnice avizate de
ctre RADTA.
(3) Metodologia de atestare precum i condiiile de atestare a persoanelor fizice care
avizeaz proiectele de montare, punere în funciune, reparare i întreinere a sistemelor de
ardere i automatizare – RADTA, se face în conformitate cu legislaia în vigoare.
(4) Obligaiile i responsabilitile persoanelor fizice care avizeaz documentaiile tehnice
i efectueaz activitile de montare, punere în funciune, reparare i întreinere a sistemelor
de ardere i automatizare sunt prevzute la art. 66.
(5) Lucrrile de la alin. (1) lit. g) se efectueaz în conformitate cu cerinele prescripiilor
tehnice aplicabile.
Art. 40 (1) În cazul lucrrilor efectuate asupra cazanelor singulare, care nu lucreaz în
baterie, documentaiile tehnice i documentele încheiate ca urmare a efecturii lucrrilor i
verificrilor se ataeaz la cartea cazanului.
(2) În cazul cazanelor care lucreaz în baterie, sub aceeai instalaie de automatizare,
documentaiile tehnice i documentele încheiate ca urmare a efecturii lucrrilor i
verificrilor se ataeaz la cartea unuia din cazanele din baterie.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 87
(3) Toate constatrile referitoare la montare, punere în funciune i reparare a sistemelor
de ardere i automatizare la cazane se consemneaz, dup caz, de ctre inspectorii de
specialitate din cadrul ISCIR în procese-verbale de verificare tehnic. Modelul procesuluiverbal
de verificare tehnic este prevzut în anexa 3.
SECIUNEA a 2-a
Condiii referitoare la montarea sistemelor de ardere i de automatizare
Art. 41 (1) Montarea se efectueaz conform unei documentaii tehnice care trebuie avizat
de ctre RADTA; componena documentaiei tehnice este prevzut la art. 19.
(2) Lucrrile de montare se finalizeaz cu declaraia privind lucrrile efectuate i cu
încercrile de punere în funciune a sistemului de automatizare. Modelul declaraiei este
prevzut în anexa 1.
(3) La efectuarea lucrrilor de montare a sistemelor de ardere i de automatizare trebuie
s se asigure urmtoarele:
a) identificarea unic, printr-un simbol i un numr care s se regseasc în
documentaia tehnic, a tuturor elementelor sistemului de automatizare, aparate de panou,
traductoare, servomotoare, indicatoare locale i altele asemenea;
b) ataarea, la locul de montare din instalaie, a unui mijloc de identificare unic pe care
s fie inscripionat simbolul i numrul elementului respectiv
c) elementele care sunt supuse regimului de verificare metrologic s aib precizat
termenul scadent pentru verificare;
d) etichetarea i inscripionarea capetelor cablurilor de legtur dintre diferitele elemente
ale sistemului de automatizare; acelai lucru se face i pentru conductele de impuls i pentru
conductele de aer instrumental;
e) identificarea i inscripionarea cu simboluri, care trebuie s se regseasc în planurile
din documentaia tehnic, a clemelor de conexiune, terminalele i toate conductoarele
individuale ale circuitelor electrice ale sistemului de automatizare din panourile i pupitrele de
comand, din cutiile de conexiuni locale i din cutiile de borne ale aparatelor locale trebuie s
fie asigurarea distanelor minime fa de elementele construciei i asigurarea msurilor de
protecie împotriva agresivitii mediului, la amplasarea panourilor în camera de comand i
local, conform indicaiilor din documentaia tehnic i din standardele i normativele tehnice
aplicabile;
88 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
f) asigurarea iluminatului corespunztor atât pentru frontul i interiorul panourilor de
control cât i pentru aparatele locale;
g) fixarea stabil a componentelor montate;
h) verificarea prin încercri de presiune hidraulic i/sau pneumatic a circuitelor de
impuls i de aer instrumental;
i) legarea la pmânt a componentelor sistemului de automatizare;
j) asigurarea continuitii circuitelor de comand, de msurare, de protecie i de
semnalizare;
k) efectuarea rodajul motoarelor i al organelor de execuie.
SECIUNEA a 3-a
Condiii referitoare la punerea în funciune i încercarea la cald a sistemelor de ardere
i de automatizare
Art. 42 (1) Operaiile principale care se efectueaz la punerea în funciune i încercarea la
cald sunt:
a) verificarea montrii componentelor i verificarea buletinelor de verificare metrologic a
aparatelor de msurare i control locale i de panou;
b) verificarea la rece a circuitelor sistemului de ardere i de automatizare privind
continuitatea circuitelor electrice, corectitudinea interconectrii componentelor i altele
asemenea;
c) alimentarea sistemului de ardere i de automatizare cu energie electric i cu aer
instrumental;
d) verificarea funcionrii aparatelor de msurare direct (locale), a traductoarelor i a
celorlalte elemente care asigur transmiterea la distan a valorilor parametrilor controlai;
e) verificarea telecomenzilor i funcionarea corect a organelor de execuie;
f) programarea controlerelor/regulatoarelor;
g) setarea dispozitivelor de protecie i verificarea aciunii acestora prin simularea
condiiilor de avarie;
h) verificarea funcionrii circuitelor de semnalizare preventiv i de protecie;
i) pornirea echipamentului tehnologic;
j) verificarea derulrii corecte a programelor secveniale de pornire;
k) configurarea i ajustarea parametrilor de funcionare ai buclelor de reglare;
l) resetarea/reglarea fin a setrilor, la cald, i a dispozitivelor din circuitele de protecie;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 89
m) derularea programului de verificare a funciilor sistemului de automatizare stabilit de
proiectant;
n) verificarea funcionrii buclelor de reglare în condiii reale, reglarea fin a parametrilor
de funcionare ai buclelor de reglare i, dup caz, reconfigurarea regulatoarelor;
o) verificarea comutrii buclelor de reglare de pe „regim manual” pe „regim automat” i
invers;
p) urmrirea funcionrii sistemului de ardere i automatizare în timpul încercrii de 72
ore;
q) verificarea funcionrii tuturor proteciilor în condiii reale prin simularea, conform
prevederilor programelor de încercare a proteciilor din documentaia tehnic, a situaiilor
limit care determin intervenia proteciilor automate.
(2) Rezultatul verificrilor i valorile la care proteciile lucreaz, pentru fiecare parametru
supravegheat din proces, se consemneaz în raportul de verificri, încercri i probe pentru
încercarea la cald, întocmit conform modelului din anexa 2, la care se ataeaz declaraia
întocmit conform anexei 1.
Art. 43 (1) Încercarea la cald a cazanelor se execut la autorizarea funcionrii, dup o
nou montare sau dup reparare, în conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice
aplicabile.
(2) Punerea în funciune pentru încercarea la cald a cazanelor se efectueaz de ctre
productorul acestora, de ctre persoane juridice autorizate de ctre ISCIR sau de ctre
persoane juridice autorizate de autoritile competente din statele membre. Persoanele
juridice autorizate de autoritile competente din statele membre trebuie s fie înregistrate în
Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiiile privind autorizarea de ctre
ISCIR a persoanelor juridice care efectueaz punerea în funciune pentru încercarea la cald
a cazanelor precum i condiiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice
autorizate sunt stabilite în prescripia tehnic aplicabil. Obligaiile i responsabilitile
persoanelor fizice sau juridice sunt prevzute la capitolul VII din prezenta prescripie tehnic.
Pentru serviciile prestate, productorul sau persoana juridic autorizat care efectueaz
punerea în funciune pentru încercarea la cald a cazanelor, dup caz, trebuie s
întocmeasc i s emit o declaraie întocmit conform modelului din anexa 1.
(3) Cerina de autorizare pentru punerea în funciune pentru încercarea la cald a
cazanelor nu se aplic productorilor acestora.
90 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
(4) Încercarea la cald se execut sub supravegherea productorului, sau a RSL al
persoanei juridice autorizate pentru montare, punere în funciune, reparare i întreinere la
sisteme de ardere i de automatizare.
(5) Verificarea sistemului de ardere i automatizare se face cu respectarea prevederilor
art. 42.
(6) Verificrile se efectueaz conform instruciunilor din documentaia tehnic.
Art. 44 (1) În scopul realizrii încercrii la cald, ISCIR trebuie s fie anunat de ctre
deintor/utilizator cu cel puin 7 zile înainte de data stabilit pentru aceste operaii.
(2) În cazul în care se decide ca inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR s nu
participe la încercarea la cald, aceast încercare se realizeaz cu respectarea prevederilor
art. 43 alin. (1) i alin. (2), iar inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR urmând s ia în
considerare documentul întocmit de persoana juridic prevzut la art. 43 alin. (2). Punerea
în funciune i încercarea la cald se face obligatoriu cu participarea personalului de deservire
i RSVTI al deintorului/utilizatorului.
SECIUNEA a 4-a
Condiii referitoare la lucrrile de reparare a sistemelor de ardere i de automatizare
Art. 45 (1) Lucrrile de reparare sunt destinate readucerii la starea de bun funcionare a
sistemelor de ardere i automatizare atunci când componentele acestora i/sau legturile
dintre acestea sunt uzate sau deteriorate i pot determina scoaterea din funciune a
sistemului de ardere i automatizare, sau funcionarea incorect a acestuia. Aceste lucrri
pot fi efectuate i în condiiile în care gradul de uzur al sistemului de ardere i automatizare,
dei nu determin oprirea din funciune a echipamentului tehnologic supravegheat, nu mai
prezint siguran în funcionare i impune preluarea de ctre personalul de deservire a
exploatrii echipamentului tehnologic în regim de conducere exclusiv „manual”.
(2) Repararea sistemelor de ardere i automatizare a cazanelor se efectueaz de ctre
productorul acestora, de ctre persoane juridice autorizate de ctre ISCIR sau de ctre
persoane juridice autorizate de autoritile competente din statele membre. Persoanele
juridice autorizate de autoritile competente din statele membre trebuie s fie înregistrate în
Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiiile privind autorizarea de ctre
ISCIR a persoanelor juridice care efectueaz repararea sistemelor de ardere i automatizare
a cazanelor precum i condiiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 91
autorizate sunt stabilite în prescripia tehnic aplicabil. Obligaiile i responsabilitile
persoanelor fizice sau juridice sunt prevzute la capitolul VII din prezenta prescripie tehnic.
Pentru serviciile prestate, productorul sau persoana juridic autorizat care efectueaz
repararea sistemelor de ardere i automatizare a cazanelor, dup caz, trebuie s
întocmeasc i s emit o declaraie întocmit conform modelului din anexa 1.
(3) Cerina de autorizare pentru repararea sistemelor de ardere i automatizare a
cazanelor nu se aplic productorilor acestora.
(4) Lucrrile de reparare a sistemelor de ardere i automatizare se efectueaz în
condiiile opririi din funciune a echipamentului tehnologic deservit i trebuie s respecte
aceleai condiii impuse la montarea iniial, conform art. 41.
(5) Lucrrile de modernizare a sistemelor de automatizare, ca rezultat al schimbrii
instalaiei de ardere, al schimbrii soluiei de automatizare sau al extinderii celei existente, al
înlocuirii unor componente cu altele mai performante i altele asemenea, sunt considerate
lucrri de reparare.
Art. 46 (1) Repararea sistemelor de ardere i automatizare se face pe baza unei
documentaii tehnice preliminare de automatizare avizat de ctre RADTA.
(2) Atestarea persoanelor fizice care efectueaz avizarea documentaiilor preliminare de
automatizare se face în condiiile prevzute de legislaia în vigoare
(3) Obligaiile i responsabilitile persoanelor fizice care efectueaz avizarea
documentaiilor preliminare de automatizare sunt prevzute la capitolul VII.
Art. 47 Lucrrile de reparare a sistemelor de ardere i automatizare trebuie efectuate cu
respectarea urmtoarelor condiii minime:
a) execuia lucrrilor de reparare, menionate la art. 48 trebuie s înceap numai dup
întocmirea procesului-verbal de ctre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR prin care se
dispune efectuarea acestor lucrri; prin procesul-verbal de începere a lucrrilor de reparare,
ISCIR poate solicita ca anumite operaii, examinri, verificri sau încercri s se efectueze în
prezena inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridic autorizat este
obligat s solicite participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la examinrile,
verificrile sau încercrile respective.
b) s existe documentaia preliminar de automatizare avizat de ctre RADTA ale crei
prevederi trebuie s fie respectate la efectuarea lucrrilor de reparare;
92 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
c) s se utilizeze numai materiale certificate pentru lucrrile de înlocuire a cablurilor,
conductelor de impuls, suporturilor, prizelor de msurare, conductelor de aer instrumental i
altele asemenea;
d) s se utilizeze numai tipurile de aparate locale sau de panou i organe de execuie
specificate în proiect i garantate de ctre productori în documentele de însoire, pentru
înlocuirea celor deteriorate.
Art. 48 (1) Lucrrile de reparare a sistemelor de ardere i automatizare care se verific
numai de ctre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sunt:
a) înlocuirea dispozitivelor de protecie;
b) schimbarea amplasrii prizelor de impuls pentru dispozitivele de siguran;
c) înlocuirea instalaiilor de ardere ale cazanelor;
d) înlocuirea sistemelor de automatizare aferente instalaiilor de ardere;
e) înlocuirea sistemelor de protecie cu unele diferite funcional fa de cele prevzute în
proiectul iniial;
f) dotarea cazanelor neautomatizate cu asemenea sisteme de automatizare.
(2) Pentru lucrrile de reparare altele decât cele menionate la alin. (1), verificarea tehnic
dup reparare se efectueaz de ctre RSVTI al deintorului/utilizatorului împreun cu RSL
al persoanei juridice autorizate.
Art. 49 Dup finalizarea lucrrilor de reparare se efectueaz urmtoarele verificri tehnice:
a) verificarea documentaiei tehnice de reparare, care se depune la ISCIR în raza creia
se afl instalaia, cu cel puin 10 zile înaintea datei propuse pentru efectuarea verificrii
tehnice; documentaia tehnic de reparare cuprinde cel puin:
1) documentaia preliminar de automatizare avizat de RADTA;
2) documentaiile tehnice pentru subansambluri, instalaii de ardere sau alte dispozitive
i aparate care au fost înlocuite;
3) documente privind efectuarea pe parcursul lucrrilor de reparare i în final a
verificrii lucrrilor executate în conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice i ale
documentaiei tehnice preliminare de automatizare;
4) procesul-verbal întocmit de ctre RSVTI, în care sunt consemnate rezultatele
încercrilor de cas;
5) declaraia pentru lucrrile de reparare efectuate, întocmit conform modelului din
anexa 1;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 93
b) verificrile prevzute la art. 42.
NOT: În cazul în care pe parcursul lucrrilor de reparare apar modificri fa de
documentaia tehnic preliminar de automatizare, aceste modificri se avizeaz de RADTA.
Art. 50 (1) Rezultatele verificrii tehnice dup reparare trebuie s fie consemnate într-un
proces-verbal de verificare tehnic al crui model este prevzut în anexa 3 sau anexa 4,
dup caz. Procesul-verbal de verificare tehnic se ataeaz la cartea cazanului sau a
echipamentului, dup caz.
(2) În procesul-verbal încheiat cu ocazia verificrii tehnice în vederea repunerii în
funciune a cazanului, scadena acordat (ziua, luna i anul) este cea stabilit pentru cazan
la ultima verificare tehnic periodic.
(3) Documentaia de reparare se ataeaz la cartea cazanului/echipamentului tehnologic
deservit de sistemul de ardere i automatizare.
(4) Efectuarea lucrrilor de reparare se consemneaz în registrul de supraveghere a slii
cazanelor de ctre RSVTI al deintorului/utilizatorului.
SECIUNEA a 5-a
Condiii referitoare la lucrrile de întreinere a sistemelor de ardere i de automatizare
Art. 51 (1) Lucrrile de întreinere sunt destinate corectrii funcionrii unor componente
individuale ale sistemului de ardere i automatizare, refacerii exactitii de msurare a
aparatelor locale, înlturrii defectelor de transmisie a semnalelor în sistemul de
automatizare i înlocuirii pieselor de uzur sau a consumabilelor, neconformiti care nu
determin scoaterea din funciune a sistemului de ardere i automatizare dar scad gradul de
încredere în sistem/instalaie datorit abaterilor constatate fa de condiiile iniiale de la
punerea în funciune.
(2) Întreinerea sistemelor de ardere i automatizare a cazanelor se efectueaz de ctre
productorul acestora, de ctre persoane juridice autorizate de ctre ISCIR sau de ctre
persoane juridice autorizate de autoritile competente din statele membre. Persoanele
juridice autorizate de autoritile competente din statele membre trebuie s fie înregistrate în
Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiiile privind autorizarea de ctre
ISCIR a persoanelor juridice care efectueaz întreinerea sistemelor de ardere i
automatizare a cazanelor precum i condiiile de înregistrare în Registrul ISCIR al
persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripia tehnic aplicabil. Obligaiile i
94 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
responsabilitile persoanelor fizice sau juridice sunt prevzute la capitolul VII din prezenta
prescripie tehnic. Pentru serviciile prestate, productorul sau persoana juridic autorizat
care efectueaz întreinerea sistemelor de ardere i automatizare a cazanelor, dup caz,
trebuie s întocmeasc i s emit o declaraie întocmit conform modelului din anexa 1.
(3) Cerina de autorizare pentru întreinerea sistemelor de ardere i automatizare a
cazanelor nu se aplic productorilor acestora.
(4) Lucrrile de întreinere se efectueaz în conformitate cu manualele de
întreinere/proceduri/instruciuni elaborate de ctre productorii componentelor incluse în
sistemul/instalaia de automatizare, la care se intervine.
(5) Lucrrile de întreinere se efectueaz sub supravegherea RSL al persoanei juridice
autorizate i se confirm i accept de ctre RSVTI al deintorului/utilizatorului prin procesverbal,
conform modelului din anexa 4 i care se ataeaz la cartea
cazanului/echipamentului, conform art. 40, alin. (1) i alin. (2).
(6) Anumite lucrri de întreinere (întreinere curent, înlocuire consumabile, schimbare
piese de uzur, refacerea unor conexiuni slbite, precum i alte lucrri similare la elementele
sistemelor de ardere i automatizare) pot fi efectuate, pe baza documentaiei tehnice privind
sistemul de automatizare, de ctre personalul instruit al deintorului/utilizatorului.
CAPITOLUL V
EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ARDERE I DE AUTOMATIZARE
SECIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 52 (1) Proiectantul centralei termice stabilete necesarul de personal de deservire a
echipamentelor din centrala termic care trebuie s fie autorizat de ctre ISCIR în
conformitate cu prevederile legislaiei în vigoare.
(2) Verificrile tehnice în funcionare a sistemului de ardere i de automatizare se
efectueaz de ctre:
a) personalul de deservire al echipamentului tehnologic, zilnic, la intervalele stabilite prin
documentaia tehnic i instruciunile de exploatare ale echipamentului tehnologic; operaiile
efectuate i rezultatele acestora se consemna în registrul de supraveghere a funcionrii
centralei termice;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 95
b) persoane juridice autorizate, la verificarea tehnic în vederea autorizrii funcionrii i
periodic la termenele scadente pentru VTP a cazanului/echipamentului tehnologic, rezultatele
verificrilor efectuate se consemneaz în raportul de verificri, încercri i probe, conform
modelului din anexa 2;
c) inspectori de specialitate din cadrul ISCIR, la verificarea tehnic în vederea autorizrii
funcionrii, dup reparare i periodic la termenele scadente pentru VTP a
cazanului/echipamentului tehnologic, în conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice
aplicabile.
(3) Deintorul/utilizatorul este responsabil de întreinerea sistemului de ardere i cel de
automatizare aferent centralei termice, prin personal de deservire propriu – ASI sau prin
contract de întreinere cu persoane juridice autorizate.
(4) Exploatarea sistemelor de ardere i de automatizare se face cu respectarea
procedurilor/instruciunilor de punere în funciune, exploatare, întreinere i a recomandrilor
productorului cazanului/echipamentului tehnologic.
SECIUNEA a 2-a
Personalul de deservire
Art. 53 Deintorul/utilizatorul, cei însrcinai în scris de ctre acesta, precum i personalul
de deservire trebuie s cunoasc i s respecte prevederile prezentei prescripii tehnice i
toate dispoziiile actelor normative în vigoare care reglementeaz exploatarea sistemelor de
ardere i automatizare.
Art. 54 (1) Exploatarea sistemelor de ardere i de automatizare din centralele termice în
regim permanent se poate face de ctre:
a) fochiti, autorizai pentru clasele i grupele de cazan deservite i instruii cu privire la
exploatarea sistemului de automatizare din centrala termic;
b) automatist pentru supraveghere i întreinere cazane, în cazul centralelor termice
echipate cu mai multe cazane, care au individual urmtoarele caracteristici: cazanele de abur
având debitul de cel mult 10 t/h i presiunea de 16 bar i, respectiv, cazanele de ap fierbinte
având debitul de cel mult 5 Gcal/h.
(2) Exploatarea sistemelor de ardere i de automatizare din centralele termice în regim
nepermanent prin supraveghere, Sp-24 sau Sp-72, se poate face i de ctre personalul
tehnic al deintorului/utilizatorului, instruit de ctre persoana juridic ce efectueaz punerea
96 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
în funciune, pe baza instruciunilor specifice emise de ctre productorul cazanului, precum
i ale celor referitoare la centrala termic emise de proiectantul centralei termice.
Art. 55 Personalul de deservire îndeplinete în timpul funcionrii sistemului de ardere i
automatizare numai sarcinile legate de exploatarea acestuia, conform instruciunilor de
exploatare i instruciunilor interne.
Art. 56 Obligaiile i responsabilitile personalului de deservire – ASI sunt prevzute la
art. 69.
SECIUNEA a 3-a
Evidena exploatrii sistemelor de ardere i automatizare
Art. 57 (1) La centralele termice având în componen cazane care fac obiectul prezentei
prescripii tehnice, evidena exploatrii se ine în registrul de supraveghere constituit în
conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice aplicabile.
(2) Registrele se pstreaz în condiii bune în sala cazanelor.
(3) Înscrierile în registre trebuie s fie vizibile, lizibile i de neters, nefiind permise
corecturi sau tersturi, ci numai anulri contrasemnate de persoana care le-a efectuat.
Art. 58 În registrele de supraveghere pot face înscrieri: responsabilul slii cazanelor,
fochistul ef, fochitii, ASI, RSVTI, precum i alte persoane ale deintorului/utilizatorului
însrcinate în scris de ctre acesta, conform atribuiilor ce le revin prin instruciunile interne.
Art. 59 Datele pe care responsabilul slii cazanelor, fochistul ef, fochitii, RSVTI le înscriu
în registrul de supraveghere sunt precizate în prescripiile tehnice aplicabile.
Art. 60 ASI înscrie în registrul de supraveghere urmtoarele:
a) constatrile privind starea sistemului de ardere i automatizare efectuate la preluarea
serviciului;
b) ora la care efectueaz operaiile de verificare a instalaiilor auxiliare, a elementelor
principale ale instalaiei de ardere i automatizare, inclusiv constatrile fcute;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 97
c) ora la care s-au produs anumite defeciuni sau fenomene anormale în exploatarea
sistemului de ardere i automatizare, indicând locul i felul defeciunii, precum i ora i modul
de remediere a acestora.
CAPITOLUL VI
ATESTRI I AUTORIZRI
Art. 61 (1) ISCIR atest persoanele fizice pentru avizarea documentaiei tehnice de
automatizare – RADTA;
(2) ISCIR autorizeaz persoane juridice pentru activitatea de montare, punere în
funciune, reparare i întreinere a sistemelor de ardere i de automatizare la cazane i la
echipamentele tehnologice aferente centralelor termice.
(3) ISCIR autorizeaz urmtoarele persoane fizice:
a) RSVTI;
b) fochiti;
c) ASI.
Art. 62 Metodologia de atestare/autorizare pentru persoanele fizice/juridice prevzute la
art. 61 sunt cele prevzute de legislaia în vigoare i în prescripiile tehnice aplicabile.
Art. 63 Obinerea autorizaiei/atestatului emise de ctre ISCIR nu absolv persoana fizic
sau juridic de obligaia obinerii tuturor celorlalte autorizaii reglementate de legislaia în
vigoare.
CAPITOLUL VII
OBLIGAII I RESPONSABILITI
SECIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 64 Persoanele fizice sau juridice autorizate/atestate de ctre ISCIR,
deintorii/utilizatorii cazanelor, echipamentelor aferente i instalaiile de automatizare trebuie
s respecte prevederile Legii 64/2008, privind funcionarea în condiii de siguran a
instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil.
98 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
SECIUNEA a 2-a
Obligaiile i responsabilitile deintorilor/utilizatorilor sistemelor de ardere
i de automatizare
Art. 65 Deintorul/utilizatorul de sisteme de ardere i de automatizare are urmtoarele
obligaii i responsabiliti:
a) s nu permit alimentarea altor consumatori din instalaia electric aferent centralei
termice;
b) s îndeplineasc la termenele prevzute msurile dispuse de inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR prin procesul-verbal de verificare tehnic;
c) s ia msuri corespunztoare astfel ca operatorul RSVTI, precum i personalul de
deservire s-i poat îndeplini în condiii bune sarcinile prevzute;
d) s comunice la ISCIR, în scris, în termen de 15 zile, decizia de schimbare a
operatorului RSVTI;
e) s foloseasc personal de deservire, fochiti i ASI, autorizai de ctre ISCIR.
SECIUNEA a 3-a
Obligaiile i responsabilitile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate de
ctre ISCIR
Art. 66 Obligaiile i responsabilitile persoanelor fizice atestate pentru avizarea
documentaiei tehnice de automatizare sunt urmtoarele :
a) s cunoasc actele normative în vigoare, prescripiile tehnice specifice i standardele
privind activitatea pentru care solicit autorizarea;
b) s verifice dac au fost adoptate soluii constructive care s permit funcionarea
sistemelor de ardere i de automatizare în condiii de siguran;
c) s verifice dac au fost prevzute în documentaia tehnic verificrile i încercrile ce
trebuie s fie efectuate la montare, reparare i punere în funciune pentru verificarea
instalaiei de ardere i automatizare, în concordan cu prevederile prezentei prescripii
tehnice;
d) s urmreasc existena în documentaiile avizate a precizrilor legate de
standardele, codurile de proiectare i normativele folosite;
e) s in evidena documentaiilor tehnice pe care le verific i le avizeaz, conform
modelului din anexa 5;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 99
f) s pun la dispoziia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, datele, informaiile
i documentele în legtur cu obiectul autorizaiei deinute, solicitate de ctre acesta cu
ocazia verificrilor efectuate;
g) s participe la instructajele profesionale i examinrile organizate de ISCIR, când este
cazul;
h) s confirme avizarea documentaiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei
prescripii tehnice prin aplicarea pe documentaie a tampilei conform modelului de mai jos:
Numele i prenumele:
Atestat RADTA *)
Nr.:
AVIZAT CORESPUNDE: PT C 11
Data: Semntura:
*) Se menioneaz inspecia teritorial emitent.
Art. 67 Obligaiile i responsabilitile persoanele juridice autorizate pentru montarea, punerea în
funciune, repararea i întreinerea sistemelor de ardere i automatizare care deservesc
cazanele i echipamentele tehnologice anexe din centralele termice:
a) s întocmeasc i s in la zi registrele de eviden a lucrrilor efectuate conform modelului
din anexa 6;
b) s ia msuri corespunztoare astfel ca personalul propriu (RSL), atestat de ctre ISCIR, s-i
poat îndeplini în bune condiii sarcinile prevzute;
c) s comunice în scris, în termen de 15 zile la ISCIR orice schimbare a RSL, personalul nou
propus urmând s înceap activitile specifice numai dup atestarea acestora de ctre ISCIR;
d) s desfoare activitile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prescripiei
tehnice i instruciunilor specifice ale constructorului cazanului acolo unde este cazul;
e) s înceap execuia lucrrilor de reparare numai dup întocmirea procesului-verbal al
inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR prin care se dispune efectuarea acestor lucrri;
f) s execute lucrrile de montare/reparare în conformitate cu documentaiile avizate de
RADTA;
g) în cazul în care, pe parcursul montrii/reparrii apar modificri faa de documentaia
avizat, modificrile se supun avizrii RADTA;
h) s pun la dispoziia deintorului/utilizatorului documentaia de montare/reparare;
100 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
i) s pregteasc cazanul/echipamentul tehnologic în mod corespunztor în vederea
efecturii verificrilor i încercrilor în conformitate cu prevederile prezentei prescripii
tehnice;
j) s asigure personalul de execuie, echipamentele i dotrile necesare verificrii
instalaiei de automatizare.
Art. 68 Obligaiile i responsabilitile responsabilului cu supravegherea lucrrilor (RSL):
a) s cunoasc legislaia în domeniu, prescripiile tehnice specifice, standardele i normativele
în vigoare privind activitatea pentru care a fost atestat;
b) s menioneze în documentaiile întocmite precizrile legate de standardele, codurile
de proiectare i normativele folosite;
c) s completeze la zi registrele de eviden a lucrrilor efectuate;
d) s verifice execuia pe faze de lucru i la terminarea montrii sau reparrii din punct
de vedere al respectrii prevederilor prescripiei tehnice i ale documentaiei de
montare/reparare i s supun la încercri instalaiile respective;
e) s încheie documente de verificare în care s consemneze constatrile i rezultatele
verificrilor i examinrilor, precum i dispoziiile obligatorii;
f) s participe la instruirile periodice organizate de ISCIR;
g) s confirme avizarea documentaiei cu privire la respectarea prevederilor prescripiilor
tehnice, prin aplicarea pe documentaie a tampilei conform modelului de mai jos:
*)
Atestat RSL **)
Nr.:
Data: Semntura:
*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.
**) Se menioneaz inspecia teritorial emitent.
SECIUNEA a 4-a
Obligaiile i responsabilitile ASI
Art. 69 ASI are urmtoarele obligaii i responsabiliti:
a) s cunoasc din punct de vedere al funcionrii i deservirii cazanele, echipamentele
aferente i instalaiile de ardere i de automatizare;
b) s cunoasc i s aplice instruciunile de exploatare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 101
c) s ia toate msurile necesare astfel ca pornirea i oprirea cazanului s se fac în
condiii de siguran;
d) s controleze funcionarea armturilor de siguran i de control, a dispozitivelor de
alimentare i altele asemenea i s contrasemneze rezultatele în registrul de supraveghere;
e) s înscrie în registrul de supraveghere datele prevzute la art. 60 referitoare la
funcionarea cazanelor;
f) s înlture defectele semnalate de fochiti, laborani-operatori centrale termice, iar în
cazul în care nu le poate înltura s anune pe responsabilul slii cazanelor sau RSVTI.
CAPITOLUL VIII
MSURI ADMINISTRATIVE
Art. 70 (1) Nerespectarea obligaiilor i responsabilitilor de ctre persoanele fizice sau
juridice autorizate sau de ctre personalul tehnic de specialitate atestat, prevzute/prevzut
în prezenta prescripie tehnic precum i în cazul în care condiiile de acordare a autorizaiei
nu mai sunt îndeplinite, se pot aplica urmtoarele msuri administrative, în funcie de natura
acestora cu:
a) avertisment;
b) suspendarea, pe o perioada de pân la 6 luni, a autorizaiei/atestatului
eliberate/eliberat de ctre ISCIR;
c) retragerea autorizaiei/atestatului eliberate/eliberat de ctre ISCIR.
(2) Aplicarea msurilor administrative prevzute la alin. (1) se face cu respectarea
prevederilor legale în vigoare i a principiului proporionalitii.
(3) Aplicarea în termen de 6 luni a dou msuri administrative precizate la alin. (1) lit. a),
atrage suspendarea pe o perioad de pân la 6 luni a autorizaiei/atestatului
eliberate/eliberat de ctre ISCIR.
(4) Aplicarea în termen de un an a dou msuri administrative precizate la alin. (1) lit. b),
atrage retragerea autorizaiei/atestatului eliberate/eliberat de ctre ISCIR.
(5) Contestarea deciziei de sancionare i modul de reacordare a autorizaiilor/atestatelor
suspendate sau retrase se efectueaz în conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice
aplicabile.
102 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
CAPITOLUL IX
TARIFE
Art. 71 Pentru activitile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în
conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice, se aplic tarifele stabilite de lista de
tarife ISCIR care reglementeaz acest lucru.
CAPITOLUL X
DISPOZIII FINALE
Art. 72 Documentele care se depun la ISCIR trebuie s fie redactate/traduse în limba
român de ctre un traductor autorizat.
Art. 73 Termenele de soluionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform
legislaiei în vigoare.
Art. 74 Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificri tehnice
neprogramate la cazanele/echipamentele tehnologice supuse prevederilor prezentei
prescripii tehnice, precum i asupra modului în care persoanele fizice sau juridice
atestate/autorizate îi desfoar activitile reglementate de prezenta prescripie tehnic,
luând, dup caz, msurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.
Art. 75 Autorizaiile eliberate pân la data intrrii în vigoare a prezentei prescripii tehnice
rmân valabile pân la data expirrii acestora, cu excepia autorizaiilor personalului de
deservire. Autorizaiile personalului de deservire emise de ISCIR pân la data intrrii în
vigoare a prezentei prescripii tehnice, trebuie s fie preschimbate conform prevederilor
prescripiei tehnice aplicabile.
Art. 76 La instalaiile i echipamentele neautorizate pentru funcionare de ctre ISCIR sau
care nu prezint siguran în funcionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au
dreptul s aplice sigilii, în conformitate cu prevederile legale.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 103
Art. 77 Pe perioada valabilitii autorizaiei, persoana fizic sau juridic atestat/autorizat
poate fi supravegheat de ISCIR privind meninerea capabilitii tehnice de a efectua
activitatea specific pentru care a fost autorizat.
Art. 78 (1) Pentru acordarea de derogri de la prevederile prezentei prescripii tehnice,
persoana solicitant depune la ISCIR urmtoarele:
a) cerere de solicitare cu menionarea derogrii de la prevederile prescripiei tehnice;
b) memoriu justificativ care s cuprind descrierea situaiei (date despre
cazan/cazane/echipamente, amplasament, deservire), desene, calcule, soluiile
compensatorii propuse;
c) avize, dup caz, de la constructorul cazanului/cazanelor/echipamentelor, de la un
avizator atestat ISCIR pentru documentaii – RADTA.
(2) Pe baza documentaiei depuse, ISCIR avizeaz sau respinge motivat, în scris,
solicitarea.
Art. 79 Anexele 1 – 6 fac parte integrant din prezenta prescripie tehnic.
104 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
ANEXA 1
DECLARAIE DE CONFORMITATE
Nr. ……………………………
Noi, ……………………………………………………………………………………………………………………….,
(denumirea complet a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate)
………………………………………………………………………………………………………………………………,
(sediul)
cu Certificat de înregistrare/Autorizaie nr. …………………………../…………………………………….,
asigurm, garantm i declarm pe propria rspundere c produsul/serviciul
………………………………………………………………………………………………………………………………..
(denumirea, tipul sau modelul, numrul lotului, arjei sau seriei, eventual sursele i numrul
de exemplare)
la care se refer aceast declaraie nu pune în pericol viaa, sntatea, securitatea muncii,
nu produce un impact negativ asupra mediului i este în conformitate cu:
……………………………………………………………………………………………………………………………
(titlul i/sau numrul i data publicrii
documentului/documentelor normativ/normative)
……………………………………………………. ………………………………………………………..
(locul i data emiterii) (numele i prenumele în clar i tampila)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 105
ANEXA 2
RAPORT DE VERIFICRI, ÎNCERCRI I PROBE
Persoana juridic executant:
……………………………………….
Autorizaie ISCIR nr.:….…..
Valabilitate: …………………….
RAPORT DE VERIFICRI,
ÎNCERCRI I PROBE
Nr_______/data______________
Nr. înregistrare la
ISCIR ………………
Cazan înregistrat la
ISCIR ……………
I. IDENTIFICARE DEINTOR/UTILIZATOR
Denumire/Nume i prenume:
………………………………………………………………….
.
Adres: Localitatea …………………………..…
Str. …………………………………………………….
nr. ………Sector/Jude ………………………..……
Tel. ………………………………………………
Loc amplasare cazan ……………………………
………………………………………………………………….
II. DATE PRIVIND CAZANUL
 DE ABUR/  AP FIERBINTE/
 AP CALD/ ABUR DE JOAS PRESIUNE
Productor ………………………………………
Tip ……………………………………………….
Model ……………………………………………
Seria/anul fabricaiei ……………………………
III. PARAMETRI CAZAN (garantai de productor)
Combustibil ……………………………………..
Debit caloric/Debit de abur [kW]/[t/h] …………
Pnom/Pmax [bar]: ……………………………….
Randament: ……………………………………..
Tmax……………………………………………………
Tens. alimentare/Frecvena
[V]/[Hz]…………………
IV. DATE PRIVIND INSTALAIA DE ARDERE
Productor ………………………………………
Tip ……………………………………………….
Model ……………………………………………
Seria/anul fabricaiei ……………………………
Putere maxim/Putere minim ……………….
V. DATE PRIVIND DESERVIREA:
supraveghere nepermanent
supraveghere permanent
VI. REALIZAREA CONDIIILOR TEHNICE
Documente DA NU Avize DA NU
documentaie de instalare avizat pentru combustibil
aviz obligatoriu instalare pentru energie electric
schem termomecanic avizat Altele
documentaie de reparare Observaii
declaraie privind instalarea/montarea/
repararea
106 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
ANEXA 2
VII. EXAMINAREA SITUAIEI DE REALIZARE A INSTALAIEI DA NU
Cazanul este montat/instalat corespunztor (respect i recomandrile productorului)
Racordri corecte
la combustibil
la electricitate
la ap
la co
Tipul de combustibil disponibil este corespunztor categoriei cazanului
VIII. VERIFICRI FUNCIONALE
VIII.1 VERIFICRI LA RECE
VERIFICARE PROTEC
II – toate proteciile funcioneaz corect
VERIFICARE ETANEITATE:
– circuit combustibil
– circuit gaze arse
– circuit aer instrumental
VIII.2 REGLAT SARCIN CAZAN
VIII.3 VERIFICARE AUTOMATIZARE CENTRAL
CONCLUZII:
Instalaia îndeplinete condiiile de funcionare conform prevederilor prescripiei tehnice C 11
Not:
1) Orice înregistrare negativ duce la sistarea verificrilor pân la remedierea neconformitii.
2) Prezentul formular se emite în 2 (dou) exemplare; un exemplar pentru deintor/utilizator i un
exemplar pentru persoana juridic autorizat.
SEMNTURI:
Persoan juridic autorizat RSL Deintor/Utilizator RSVTI
(numele i prenumele (numele i prenumele, (numele i prenumele, (numele i prenumele,
semntura i tampila) semntura i tampila) semntura i tampila) semntura i tampila)
………………………. …………………………………. …………………………… …………………………
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 107
ANEXA 3
(model)
Proces-verbal de verificare tehnic
Proces-verbal
de verificare tehnic
nr. …………….
ISCIR
………………………5)…………………..
Adresa…………………………………..
……………………………………………
Telefon………………………………….
Fax………………………………………
Încheiat astzi ………………………………..… cu ocazia …………….…… efectuat() în baza prevederilor1)
……………………..………..…………… i a prescripiilor tehnice aplicabile2) ……………………………..,……. la
………………………………………………………………………………………………………………………..
tip ………………… cu numrul de fabricaie ……………….… i cartea instalaiei nr. ………..…… având
parametrii ultimei verificri ………………………………………………………………………………………………..
………….…………………………………………………….……….………………………………………………………
Deintorul/Utilizatorul …………………………………….…… din localitatea ………………….…………………..…
str. ………………………… nr. …… jude/sector …………………… CUI ………………/J……….……………………
Verificarea s-a efectuat la ……………………………….………. din localitatea ………………….………………… str.
………………………..……. nr. …….….. jude/sector …….………………….Tel./Fax………………….…………
Subsemnatul3) ……………………………………………………………..………… am constatat urmtoarele:
…………………………………………………………………………..…………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….………..……………………………….………
……………………………………………………………………………..……………………………………….……….…
Am dat urmtoarele dispoziii: …………………………………………………………………………………….……..…
……………………………………………………………………………..…………………………………….……………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………..……………
…………………………………………………………………………..…………………………………..…………………
Dup aceast verificare s-a admis 4) ………………..…………………………………………………….………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………..………..
Scadena urmtoarei verificri se fixeaz la data de ………………………………………………………………………………..
Pentru aceast verificare se pltete suma de ………..………… lei conform PT ……… Anexa ……. Pct………..,
de ctre …………………………… din localitatea ……………………… str. …………………………… nr. ……
jude/sector ……………… în cont …………………………… deschis la Banca/Trezoreria ………………………
filiala …………………………
Am luat la cunotin
Reprezentant Deintor/ Operator responsabil cu Delegatul montatorului,
ISCIR, Utilizator, supravegherea i reparatorului,
verificarea tehnic întreintorului
a instalaiilor, ………………………
…………… ……………………. …….……………… ..…………………….
……………. ……………………. …………………… ……….…………….
___________________
1) Se precizeaz actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind
funcionarea în condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
2) Se precizeaz prescripia tehnic aplicabil care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
3) Funcia, numele i prenumele.
4) Se precizeaz parametrii de funcionare ai instalaiei, în funcie de felul (tipul) acesteia.
5) Se precizeaz: ISCIR sau Inspecia teritorial ISCIR ……………..6)………..
6) Localitatea de reedin.
108 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
ANEXA 4
(model)
Proces-verbal de verificare tehnic pentru RSVTI
Proces-verbal
de verificare tehnic
nr. …………….
DEINTOR/UTILIZATOR
…………………………………………….
Adresa…………………………………..
…………………………………………….
Telefon………………………………….
Fax………………………………………
Încheiat astzi …………………..…… cu ocazia ………………………………………… efectuat() în baza
prevederilor1)…………..……………… i.prescripiilor tehnice aplicabile2) ………………………………………….., la
…………………………………………………………………………… tip ………………………..… cu numrul de fabricaie
.…………………………….… i cartea instalaiei nr. …..…………………… având parametrii ultimei
verificri…………………………………………………………………………………………..……………….………………….…
Deintorul/Utilizatorul ………………………………………………..………………… din localitatea ……………………
str. ………….………….….…… nr. ……..… jude/sector …………………… CUI ………………/J………………….
Verificarea s-a efectuat la …………………………………………………… din localitatea ……….………..…………… str.
…………………………. nr. …….….. jude/sector …….…………………. Tel./Fax…………………………………
Subsemnatul3) ………………………….……………..………am constatat urmtoarele: ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Am dat urmtoarele dispoziii: ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dup aceast verificare s-a admis 4) ……………………………………………..…………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Scadena urmtoarei verificri se fixeaz la data de ……………………………………………………………………….
Am luat la cunotin
Operator responsabil cu Deintor/Utilizator, Delegatul montatorului,
supravegherea i reparatorului,
verificarea tehnic întreintorului
a instalaiilor,
……………… ……………………. ..…………………….
___________________
1) Se precizeaz actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind
funcionarea în condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
2) Se precizeaz prescripia tehnic aplicabil care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
3) Funcia, numele i prenumele.
4) Se precizeaz parametrii de funcionare ai instalaiei, în funcie de felul (tipul) acesteia.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 109
ANEXA 5
Registru de eviden avizri documentaii tehnice pentru sistemele de ardere i de automatizare
NUMELE I PRENUMELE RADTA:……………………………..
NUMR ATESTAT: ………………………………………..
Nr.
crt.
Tipul
cazanului/
cazanelor/
echipamentelor
Parametrii maximi 1)
de lucru ai cazanului/
cazanelor/
echipamentelor
Documentaie 2)
Deintor/Utilizator
(denumire/nume i
prenume, adresa)
Data avizrii Obs. 3)
0 1 2 3 4 5 6
___________________
1) Se menioneaz parametrii cazanului/cazanelor/echipamentului: presiune (bar), temperatur (ºC), debit (t/h sau Gcal/h), etc.
2) În cuprinsul su, registrul se poate împri pe tipuri de documentaii tehnice: de montare, de reparare (modernizare), de punere în
funciune.
3) Se mai pot introduce i alte rubrici, în funcie de specificul activitii.
110 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010
ANEXA 6
Registru de eviden a lucrrilor la sistemele de ardere i de automatizare
Nr.
crt.
Nr. fabricaie/
an fabricaiei
Tipul cazanului/
cazanelor/
echipamentelor
Parametrii 1) Lucrrile
efectuate
2)
Deintor/Utilizator
(denumire/
numele i prenumele,
adresa)
Declaraie de
conformitate
(nr. i data)
RSL
Numele i
prenumele/
Semntura
Obs. 3)
Nr. înregistrare
în evidena
ISCIR
0 1 2 3 4 5 6 7
______________________
1) Se menioneaz parametrii cazanului/cazanelor/echipamentului: presiune (bar), temperatur (ºC), debit (t/h sau Gcal/h), etc.
2) Se menioneaz lucrrile: de montare, de reparare (modernizare), de punere în funciune, de întreinere.
3) Se mai pot introduce i alte rubrici, în funcie de specificul activitii.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 111