„Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalaţii/echipamente” şi PT CR 8-2009 „Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire”
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 8 ianuarie 2010

Descarca PDF cu ORDIN Nr 2154 2009

Având în vedere prevederile art. 5 lit. o) din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,
––––
*) Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010.
ministrul economiei emite următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă Prescripţia tehnică PT CR 4-2009 „Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalaţii/echipamente”, prevăzută în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobă Prescripţia tehnică PT CR 8-2009 „Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire”, prevăzută în anexa nr. 2.
ART. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile din ordinele pentru aprobarea prescripţiilor tehnice, prevăzute în secţiunile 1 şi 2 din anexa nr. 3, se abrogă.
ART. 4
Anexele nr. 1 – 3**) fac parte integrantă din prezentul ordin.
––––
**) Anexele nr. 1 – 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 bis.
ART. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.
Ministrul economiei,
Adriean Videanu
Bucureşti, 11 decembrie 2009.
Nr. 2.154.