EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 226 din 9 aprilie 2010

Descarca PDF cu ORDIN Nr 442 2010

„Autorizarea personalului şi a laboratoarelor care efectuează examinări nedistructive şi evaluarea capabilităţii tehnice a laboratoarelor care efectuează examinări distructive”, PT CR 7-2010 „Aprobarea procedurilor de sudare pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu pentru polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)” şi PT CR 9-2010 „Autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare la instalaţii sub presiune şi la instalaţii de ridicat, în oţel, aluminiu, aliaje de aluminiu şi polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)”

Având în vedere prevederile art. 5 lit. o), art. 10 lit. f) şi art. 12 lit. c) din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri,
ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă Prescripţia tehnică PT CR 6-2010 „Autorizarea personalului şi a laboratoarelor care efectuează examinări nedistructive şi evaluarea capabilităţii tehnice a laboratoarelor care efectuează examinări distructive”, prevăzută în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobă Prescripţia tehnică PT CR 7-2010 „Aprobarea procedurilor de sudare pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu pentru polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)”, prevăzută în anexa nr. 2.
ART. 3
Se aprobă Prescripţia tehnică PT CR 9-2010 „Autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare la instalaţii sub presiune şi la instalaţii de ridicat, în oţel, aluminiu, aliaje de aluminiu şi polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)”, prevăzută în anexa nr. 3.
ART. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă ordinele ministrului economiei şi comerţului prevăzute în anexa nr. 4.
ART. 5
Anexele nr. 1 – 4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
––––
*) Anexele nr. 1 – 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
ART. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.
p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
Tudor Şerban,
secretar de stat
Bucureşti, 12 martie 2010.
Nr. 442.
ANEXA 4
LISTA
ordinelor ministrului economiei şi comerţului care se abrogă
a) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 367/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 4-2003, ediţia 1, „Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate ale instalaţiilor mecanice sub presiune şi ale instalaţiilor de ridicat”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 şi 86 bis din 30 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
b) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 368/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 5-2003, ediţia 1, „Autorizarea laboratoarelor care efectuează examinări nedistructive la instalaţiile mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 şi 86 bis din 30 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
c) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 369/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 6-2003, ediţia 1, „Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate ale instalaţiilor mecanice sub presiune şi ale instalaţiilor de ridicat”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 şi 86 bis din 30 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
d) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 373/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 8-2003, ediţia 1, „Examinarea cu particule magnetice a îmbinărilor sudate ale instalaţiilor mecanice sub presiune şi ale instalaţiilor de ridicat”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 şi 86 bis din 30 ianuarie 2004.
e) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 377/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 10-2003, ediţia 1, „Examinarea cu ultrasunete a tablelor folosite la instalaţiile mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 şi 124 bis din 11 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
f) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 378/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 11-2003, ediţia 1, „Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive la instalaţii mecanice sub presiune şi la instalaţii de ridicat”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 şi 124 bis din 11 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
g) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 379/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 12-2003, ediţia 1, „Măsurarea cu ultrasunete a grosimii elementelor instalaţiilor mecanice sub presiune şi ale instalaţiilor de ridicat”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 şi 124 bis din 11 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
h) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 380/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 13-2003, ediţia 1, „Examinarea cu radiaţii penetrante a îmbinărilor sudate cap la cap ale componentelor instalaţiilor mecanice sub presiune şi ale instalaţiilor de ridicat”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 şi 124 bis din 11 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
i) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 381/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 14-2003, ediţia 1, „Autorizarea laboratoarelor care efectuează examinări distructive asupra materialelor utilizate la instalaţii mecanice sub presiune şi la instalaţii de ridicat”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 şi 124 bis din 11 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
j) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 370/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 7/1-2003, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executarea lucrărilor la instalaţiile mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat. Partea 1: Oţel”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 şi 105 bis din 4 februarie 2004, cu modificările ulterioare.
k) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 371/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 7/2-2003, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executarea lucrărilor la instalaţiile mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat. Partea 2: Aluminiu şi aliaje de aluminiu”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 şi 105 bis din 4 februarie 2004, cu modificările ulterioare.
l) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 372/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 7/3-2003, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executarea lucrărilor la instalaţiile mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat. Partea 3: Polietilenă de înaltă densitate”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 şi 105 bis din 4 februarie 2004, cu modificările ulterioare.
m) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 374/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 9/1-2003, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind autorizarea sudorilor care execută lucrări la instalaţiile mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat. Partea I: Oţel”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 şi 108 bis din 5 februarie 2004, cu modificările ulterioare.
n) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 375/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 9/2-2003, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind autorizarea sudorilor care execută lucrări la instalaţiile mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat. Partea 2: Aluminiu şi aliaje de aluminiu”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 şi 108 bis din 5 februarie 2004, cu modificările ulterioare.
o) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 376/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 9/3-2003, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind autorizarea sudorilor care execută lucrări la instalaţiile mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat. Partea 3: Polietilenă de înaltă densitate”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 şi 108 bis din 5 februarie 2004, cu modificările ulterioare.
–––––