LEGE Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a V-a – Zone de risc natural

                   EMITENT:      PARLAMENTUL

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 726 din 14 noiembrie 2001

Descarca PDF cu Lege 575-2001

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

ART. 1

Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a V-a – Zone de risc natural, conform anexelor nr. 1 – 7 care fac parte integrantă din prezenta lege.

ART. 2

(1) În înţelesul prezentei legi, zone de risc natural sunt arealele delimitate geografic, în interiorul cărora există un potenţial de producere a unor fenomene naturale distructive, care pot afecta populaţia, activităţile umane, mediul natural şi cel construit şi pot produce pagube şi victime umane.

(2) Fac obiectul prezentei legi zonele de risc natural cauzat de cutremure de pământ, inundaţii şi alunecări de teren. Zonele de risc cauzate de alte fenomene naturale se supun reglementărilor specifice.

ART. 3

(1) Delimitarea geografică a zonelor de risc natural se bazează pe studii şi cercetări specifice elaborate de instituţii specializate, materializate prin hărţi de risc natural avizate de organele de specialitate ale administraţiei publice locale şi centrale, competente potrivit legii.

(2) Declararea unui areal ca zonă de risc natural se face prin hotărâre a consiliului judeţean în baza hărţilor de risc natural avizate potrivit alin. (1).

ART. 4

În zonele de risc natural, delimitate geografic şi declarate astfel conform legii, se instituie măsuri specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, realizarea construcţiilor şi utilizarea terenurilor, care se cuprind în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, constituind totodată şi baza întocmirii planurilor de protecţie şi intervenţie împotriva dezastrelor.

ART. 5

(1) Finanţarea studiilor şi cercetărilor necesare în vederea elaborării hărţilor de risc natural, constituirii băncilor de date aferente, precum şi lucrărilor de prevenire şi atenuare a riscurilor naturale se face din bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, din bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite.

(2) Lucrările de prevenire şi atenuare a riscurilor naturale constituie cauză de utilitate publică.

(3) Priorităţile privind finanţarea şi executarea hărţilor de risc natural, a lucrărilor de prevenire şi atenuare a riscurilor naturale se stabilesc de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, la propunerea consiliilor judeţene.

ART. 6

(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului vor adopta norme metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural.

(2) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului vor adopta norme metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului pentru zonele de riscuri naturale.

(3) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) şi (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

ART. 7

Consiliile judeţene, conform atribuţiilor ce le revin potrivit legii, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor identifica în detaliu, vor delimita geografic şi vor declara zonele de risc natural de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, cuprinse în anexele nr. 5 – 7, şi vor constitui bănci de date informatizate privind aceste zone, care vor fi reactualizate periodic şi integrate în sistemul naţional de monitorizare.

ART. 8

În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se constituie în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei un grup de lucru interdisciplinar având rolul de a coordona activitatea de studiere şi cercetare a fenomenelor naturale distructive, precum şi de constituire şi funcţionare a băncii naţionale de date referitoare la riscurile naturale.

ART. 9

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, potrivit legii, răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

 

 1. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALER DORNEANU

 

ANEXA 1

 

DEFINIREA

principalilor termeni utilizaţi

 

Termenii specifici folosiţi în lege corespund definiţiilor cuprinse în Glosarul internaţional al termenilor de bază specifici managementului dezastrelor, editat de Departamentul Afacerilor Umanitare (DHA), Geneva, decembrie 1992, DHA/93/96, sub egida O.N.U. Această terminologie a fost adoptată şi în legislaţia ţărilor aparţinând Comunităţii Europene.

– Risc – estimare matematică a probabilităţii producerii de pierderi umane şi materiale pe o perioadă de referinţă viitoare şi într-o zonă dată pentru un anumit tip de dezastru.

– Cutremur – mişcare vibratoare a scoarţei terestre, generată de o ruptură brutală în aceasta, ce poate duce la victime umane şi distrugeri materiale.

– Inundaţie – acoperire a terenului cu un strat de apă în stagnare sau în mişcare, care, prin mărime şi durată, poate provoca victime umane şi distrugeri materiale, ce dereglează buna desfăşurare a activităţilor social-economice din zona afectată.

– Alunecare de teren – deplasare a rocilor şi/sau a masivelor de pământ care formează versanţii unor munţi sau dealuri, a pantelor unor lucrări de hidroamelioraţii sau a altor lucrări funciare, ce poate produce victime umane şi pagube materiale.

 

ANEXA 2

 

Figura 1, reprezentând delimitarea geografică a zonelor de risc natural cauzat de cutremure de pământ, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 14 noiembrie 2001, la pag. 3.

 

ANEXA 3

 

UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE URBANE

amplasate în zone pentru care intensitatea seismică, echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismică a teritoriului României, este minimum VII (exprimată în grade MSK)

________________________________________________________________________________

Nr.       Judeţul               Unitatea          Numărul de  Intensitatea

crt.                   administrativ-teritorială  locuitori   seismică exprimată

în grade MSK

________________________________________________________________________________

0          1                     2                  3              4

________________________________________________________________________________

Alba

 1. Municipiul Blaj               21.819         VII
 2. Oraşul Ocna Mureş             15.697         VII
 3. Oraşul Teiuş                   7.338         VII

 

Arad

 1. Municipiul Arad              184.290         VII
 2. Oraşul Curtici                 9.762         VII
 3. Oraşul Lipova                 11.491         VII
 4. Oraşul Nădlac                  8.422         VII

 

Argeş

 1. Municipiul Piteşti           187.001         VII
 2.     Municipiul Câmpulung          43.634         VII
 3. Municipiul Curtea de          34.867         VII

Argeş

 1. Oraşul Costeşti               12.091        VIII
 2. Oraşul Mioveni                35.889         VII
 3. Oraşul Topoloveni             10.329        VIII

 

Bacău

 1. Municipiul Bacău             210.469        VIII
 2. Municipiul Oneşti             60.507        VIII
 3. Oraşul Buhuşi                 21.993         VII
 4. Oraşul Comăneşti              26.237         VII
 5. Oraşul Dărmăneşti             14.232         VII
 6. Oraşul Moineşti               25.532         VII
 7. Oraşul Slănic-Moldova          5.375        VIII
 8. Oraşul Târgu Ocna             14.184        VIII

 

Bihor

 1. Municipiul Oradea            221.824         VII
 2. Oraşul Marghita               18.650         VII
 3. Oraşul Valea lui Mihai        10.665         VII

 

Botoşani

 1. Municipiul Botoşani          128.591         VII
 2.                 Municipiul Dorohoi            35.298         VII
 3. Oraşul Darabani               12.002         VII
 4. Oraşul Săveni                  8.685         VII

 

Braşov

 1. Municipiul Braşov            314.219         VII
 2. Municipiul Făgăraş            44.535         VII
 3. Municipiul Săcele             29.967         VII
 4. Oraşul Codlea                 24.814         VII
 5. Oraşul Predeal                 6.735         VII
 6. Oraşul Râşnov                 16.242         VII
 7. Oraşul Rupea                   6.246         VII
 8. Oraşul Victoria               10.896         VII
 9. Oraşul Zărneşti               26.520         VII

 

Brăila

 1. Municipiul Brăila            233.447        VIII
 2. Oraşul Făurei                  4.626        VIII
 3. Oraşul Ianca                  12.886        VIII
 4. Oraşul Însurăţei               7.501        VIII

 

Buzău

 1. Municipiul Buzău             147.627        VIII
 2. Municipiul Râmnicu Sărat      42.125        VIII
 3. Oraşul Pogoanele               7.614        VIII
 4. Oraşul Nehoiu                 12.650        VIII

 

Caraş-Severin

 1. Municipiul Reşiţa             93.590         VII
 2. Municipiul Caransebeş         31.199         VII
 3. Oraşul Anina                  10.594         VII
 4. Oraşul Băile Herculane         6.051         VII
 5.           Oraşul Moldova Nouă           15.112         VII
 6. Oraşul Oraviţa                15.222         VII

 

Călăraşi

 1. Municipiul Călăraşi           77.669        VIII
 2. Municipiul Olteniţa           31.434        VIII
 3. Oraşul Budeşti                 9.596        VIII
 4. Oraşul Fundulea                6.217        VIII
 5. Oraşul Lehliu-Gară             6.667        VIII

 

Constanţa

 1. Municipiul Constanţa         342.394         VII
 2. Municipiul Mangalia           43.924         VII
 3. Municipiul Medgidia           46.783         VII
 4. Oraşul Basarabi               11.070         VII
 5. Oraşul Cernavodă              20.514        VIII
 6. Oraşul Eforie                  9.294         VII
 7. Oraşul Hârşova                11.198         VII
 8. Oraşul Năvodari               34.669         VII
 9. Oraşul Negru Vodă              5.529         VII
 10. Oraşul Ovidiu                 13.458         VII
 11. Oraşul Techirghiol             7.388         VII

 

Covasna

 1. Municipiul Sfântu             66.896         VII

Gheorghe

 1. Municipiul Târgu Secuiesc     22.251         VII
 2. Oraşul Baraolt                10.464         VII
 3. Oraşul Covasna                12.306        VIII
 4. Oraşul Întorsura Buzăului      9.081        VIII

 

Dâmboviţa

 1. Municipiul Târgovişte         99.086        VIII
 2. Oraşul Fieni                   8.092        VIII
 3. Oraşul Găeşti                 16.598        VIII
 4. Oraşul Moreni                 22.868        VIII
 5. Oraşul Pucioasa               16.489        VIII
 6. Oraşul Titu                   10.711        VIII

 

Dolj

 1. Municipiul Craiova           314.920        VIII
 2. Municipiul Calafat            21.227        VIII
 3. Oraşul Băileşti               22.231        VIII
 4. Oraşul Filiaşi                20.159         VII
 5. Oraşul Segarcea                8.704        VIII

 

Galaţi

 1.                Municipiul Galaţi            328.596        VIII
 2. Municipiul Tecuci             46.785        VIII
 3. Oraşul Bereşti                 3.926        VIII
 4. Oraşul Târgu Bujor             8.044        VIII

 

Giurgiu

 1. Municipiul Giurgiu            72.763        VIII
 2. Oraşul Bolintin-Vale          11.464        VIII
 3. Oraşul Mihăileşti              7.161        VIII

 

Gorj

 1. Municipiul Târgu Jiu          98.206         VII
 2. Oraşul Bumbeşti-Jiu           11.882         VII
 3. Oraşul Motru                  25.860         VII
 4. Oraşul Novaci                  6.151         VII
 5. Oraşul Rovinari               12.603         VII
 6. Oraşul Târgu Cărbuneşti        9.338         VII
 7. Oraşul Ţicleni                 5.205         VII

 

Harghita

 1. Municipiul Miercurea-Ciuc     46.819         VII
 2. Municipiul Odorheiu           39.661         VII

Secuiesc

 1. Oraşul Băile Tuşnad 1.802         VII
 2. Oraşul Bălan 9.295         VII
 3. Oraşul Cristuru Secuiesc 11.291         VII
 4. Oraşul Gheorgheni 21.245         VII
 5. Oraşul Topliţa 16.839         VII
 6. Oraşul Vlăhiţa 7.392         VII

 

Ialomiţa

 1. Municipiul Slobozia 56.310        VIII
 2. Municipiul Feteşti 36.649        VIII
 3. Municipiul Urziceni 19.088        VIII
 4. Oraşul Ţăndărei 14.591        VIII

 

Iaşi

 1. Municipiul Iaşi 348.489        VIII
 2. Municipiul Paşcani            45.898         VII
 3. Oraşul Hârlău 12.260         VII
 4. Oraşul Târgu Frumos 13.763         VII

 

Ilfov

 1. Oraşul Buftea            19.617        VIII

 

Maramureş

 1. Municipiul Baia Mare 150.613         VII
 2. Municipiul Sighetu 44.433         VII

Marmaţiei

 1. Oraşul Baia Sprie 15.735         VII
 2. Oraşul Cavnic 5.494         VII

 

Mehedinţi

 1. Municipiul Drobeta-Turnu 118.069         VII

Severin

 1. Oraşul Baia de Aramă 5.724         VII
 2. Oraşul Orşova 15.379         VII
 3. Oraşul Strehaia 12.564         VII
 4. Oraşul Vânju Mare 7.074         VII

 

Mureş

 1. Municipiul Târgu Mureş 164.928         VII
 2. Municipiul Sighişoara 36.222         VII
 3. Municipiul Târnăveni 29.828         VII
 4. Oraşul Iernut                  9.833         VII
 5. Oraşul Luduş 18.647         VII

 

Neamţ

 1. Municipiul Piatra-Neamţ 124.859         VII
 2. Municipiul Roman    81.803         VII
 3. Oraşul Bicaz 8.911         VII
 4. Oraşul Târgu Neamţ 22.634         VII

 

Olt

 1. Municipiul Slatina 87.137        VIII
 2. Municipiul Caracal            39.276        VIII
 3. Oraşul Balş 23.147        VIII
 4. Oraşul Corabia 21.932        VIII
 5. Oraşul Drăgăneşti-Olt      13.181        VIII
 6. Oraşul Piatra-Olt 6.583        VIII
 7. Oraşul Scorniceşti 13.751        VIII

 

Prahova

 1. Municipiul Ploieşti 251.981        VIII
 2. Municipiul Câmpina 40.569        VIII
 3. Oraşul Azuga 6.119         VII
 4. Oraşul Băicoi 20.234        VIII
 5. Oraşul Boldeşti-Scăeni 11.505        VIII
 6. Oraşul Breaza 18.863        VIII
 7. Oraşul Buşteni 11.787         VII
 8. Oraşul Comarnic 13.532        VIII
 9. Oraşul Mizil                  17.075          IX
 10. Oraşul Plopeni 10.083        VIII
 11. Oraşul Sinaia 14.636         VII
 12. Oraşul Slănic     7.249        VIII
 13. Oraşul Urlaţi 11.858          IX
 14. Oraşul Vălenii de Munte 13.898        VIII

 

Satu Mare

 1. Municipiul Satu Mare 130.072         VII
 2. Municipiul Carei 25.590         VII
 3. Oraşul Negreşti-Oaş 16.356         VII
 4. Oraşul Tăşnad 10.188         VII

 

Sibiu

 1. Municipiul Sibiu 169.299         VII
 2. Municipiul Mediaş 62.543         VII
 3. Oraşul Agnita 16.215         VII
 4. Oraşul Avrig 17.204         VII
 5. Oraşul Cisnădie 16.215         VII
 6. Oraşul Copşa Mică 5.157         VII
 7. Oraşul Dumbrăveni 8.812         VII
 8. Oraşul Ocna Sibiului 4.184         VII
 9. Oraşul Tălmaciu 9.147         VII

 

Suceava

 1. Municipiul Suceava 118.311         VII
 2. Municipiul Câmpulung 21.862         VII

Moldovenesc

 1. Oraşul Fălticeni 33.867         VII
 2. Oraşul Rădăuţi 32.151         VII
 3. Oraşul Gura Humorului 16.740         VII
 4. Oraşul Siret 10.003         VII
 5. Oraşul Solca 4.687         VII

 

Teleorman

 1. Municipiul Alexandria 58.651        VIII
 2. Municipiul                    36.603        VIII

Roşiori de Vede

 1. Municipiul Turnu Măgurele 35.527        VIII
 2. Oraşul Videle 12.498        VIII
 3. Oraşul Zimnicea               16.787        VIII

 

Timiş

 1. Municipiul Timişoara 329.111         VII
 2. Municipiul Lugoj 49.028         VII
 3. Oraşul Buziaş     8.128         VII
 4. Oraşul Deta 7.059        VIII
 5. Oraşul Jimbolia 10.497         VII
 6. Oraşul Sânnicolau Mare 13.007         VII

 

Tulcea

 1. Municipiul Tulcea 95.957        VIII
 2. Oraşul Babadag 10.878         VII
 3. Oraşul Isaccea 5.614         VII
 4. Oraşul Măcin         11.803        VIII
 5. Oraşul Sulina 5.140        VIII

 

Vaslui

 1. Municipiul Vaslui 79.070        VIII
 2. Municipiul Bârlad 78.633        VIII
 3. Municipiul Huşi 33.320        VIII
 4. Oraşul Negreşti 10.481        VIII

 

Vâlcea

 1. Municipiul Râmnicu Vâlcea 119.791         VII
 2. Municipiul Drăgăşani 22.499         VII
 3. Oraşul Băile Govora 3.147         VII
 4. Oraşul Băile Olăneşti 4.814         VII
 5. Oraşul Călimăneşti 8.923         VII
 6. Oraşul Brezoi 7.589         VII
 7. Oraşul Horezu 7.446         VII
 8. Oraşul Ocnele Mari 3.591         VII

 

Vrancea

 1. Municipiul Focşani            98.581          IX
 2. Municipiul Adjud 20.776        VIII
 3. Oraşul Mărăşeşti 13.070        VIII
 4. Oraşul Odobeşti 7.985        VIII
 5. Oraşul Panciu 9.834        VIII
 6. Municipiul Bucureşti 2.013.911        VIII

________________________________________________________________________________

TOTAL:            (conform Buletinului      10.796.524

statistic al Comisiei

Naţionale de Statistică,

ediţia 1999)

________________________________________________________________________________

 

ANEXA 4

 

Figura 2, reprezentând harta cantităţii maxime de precipitaţii căzute în 24 de ore în perioada 1901 – 1999, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 14 noiembrie 2001, la pag. 6.

 

ANEXA 4a)

 

Figura 3, reprezentând harta unităţilor administrativ teritoriale afectate de inundaţii, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 14 noiembrie 2001, la pag. 7.

 

ANEXA 5

 

UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE AFECTATE DE INUNDAŢII*)

 

______________________________________________________________________

Nr.      Judeţul                Unitatea          Tipuri de inundaţii

crt.                   administrativ-teritorială  ____________________

pe cursuri  pe

de apă      torenţi

______________________________________________________________________

0          1                      2                   3         4

______________________________________________________________________

Alba

Municipiul

 1. Alba Iulia                    *         *
 2. Aiud                          *         *
 3. Blaj                          *         *

 

Oraşul

 1. Abrud                         *         *
 2. Baia de Arieş                 *         *
 3. Câmpeni                       *         *
 4.   Cugir                         *         *
 5. Ocna Mureş                    *         *
 6. Sebeş                         *         *
 7. Teiuş                         *         *
 8.               Zlatna                        *         *

 

Comuna

 1. Albac                         *         *
 2. Almaşu Mare                   *         *
 3. Arieşeni                      *         *
 4. Avram Iancu                   *         *
 5. Berghin                       *         *
 6. Bistra                        *         *
 7.     Blandiana                     *         *
 8. Bucium                        *         *
 9. Câlnic                        *         *
 10. Cenade                        –         *
 11.                 Cergău                        *         *
 12. Ceru-Bacăinţi                 *         *
 13. Cetatea de Baltă              *         *
 14. Ciugud                        *         *
 15. Ciuruleasa                    *         *
 16. Crăciunelu de Jos             *         *
 17. Cricău                        *         *
 18. Daia Română                   *         *
 19. Doştat                        *         *
 20. Fărău                         *         *
 21. Galda de Jos                  *         *
 22. Gârbova                       *         *
 23. Gârda de Sus                  *         *
 24. Hopârta                       *         *
 25. Horea                         *         *
 26. Ighiu                         *         *
 27. Întregalde                    *         *
 28. Jidvei                        *         *
 29. Livezile                      *         *
 30.          Lopadea Nouă                  *         *
 31. Lunca Mureşului               *         *
 32. Lupşa                         *         *
 33. Meteş                         *         *
 34. Mihalţ                        *         *
 35. Mirăslău                      *         *
 36. Mogoş                         *         *
 37. Noşlac                        *         *
 38. Ocoliş                        *         *
 39. Ohaba                         *         *
 40. Pianu                         *         *
 41. Poiana Vadului                *         *
 42. Ponor                         *         *
 43. Poşaga                        *         *
 44. Rădeşti                       *         *
 45. Râmeţ                         *         *
 46. Rimetea                       *         *
 47. Roşia Montană                 *         *
 48. Sălciua                       *         *
 49.   Săliştea                      *         *
 50. Săsciori                      *         *
 51. Sâncel                        *         *
 52. Sântimbru                     *         *
 53.               Scărişoara                    *         *
 54. Sohodol                       *         *
 55. Stremţ                        *         *
 56. Şibot                         *         *
 57. Şona                          *         *
 58. Şpring                        *         *
 59. Şugag                         *         *
 60. Unirea                        *         *
 61. Vadu Moţilor                  *         *
 62. Valea Lungă                   *         *
 63. Vidra                         *         *
 64. Vinţu de Jos                  *         *

 

Arad

Municipiul

 1. Arad                          *         –

 

Oraşul

 1. Chişineu-Criş                 –         *
 2.           Ineu                          *         –
 3. Lipova                        *         –
 4. Nădlac                        *         –
 5. Pâncota                       –         *

 

Comuna

 1. Almaş                         *         –
 2. Apateu                        –         *
 3. Archiş                        *         –
 4. Bata                          *         –
 5. Bârsa                         *         –
 6. Bârzava                       *         *
 7. Beliu                         *         –
 8.             Birchiş                       *         *
 9. Brazii                        *         –
 10. Cărand                        *         –
 11. Cermei                        *         *
 12.                    Chisindia                     *         –
 13. Conop                         *         –
 14. Craiva                        *         –
 15. Dezna                         *         –
 16. Dieci                         *         –
 17. Dorgoş                        *         –
 18. Fântânele                     *         –
 19. Felnac                        *         –
 20. Gurahonţ                      *         –
 21. Hălmagiu                      –         *
 22. Hălmăgel                      –         *
 23. Hăşmaş                        *         *
 24. Igneşti                       –         *
 25. Mişca                         *         –
 26. Moneasa                       *         *
 27. Păuliş                        *         *
 28. Pecica                        *         –
 29. Petriş                        *         –
 30. Pilu                          *         –
 31. Pleşcuţa                      *         –
 32.       Săvârşin                      *         –
 33. Secusigiu                     *         –
 34. Semlac                        *         –
 35. Socodor                       *         –
 36. Şeitin                        –         *
 37. Şepreuş                       –         *
 38. Şilindia                      –         *
 39. Şiria                         –         *
 40. Tauţ                          *         *
 41. Târnova                       –         *
 42. Vărădia de Mureş              *         *
 43. Vinga                         –         *
 44. Vârfurile                     *         –
 45. Vladimirescu                  *         –
 46. Zăbrani                       *         –
 47. Zerind                        *         –

 

Argeş

Municipiul

 1. Mioveni                       *         –

 

Oraşul

 1. Costeşti                      *         –
 2.                Topoloveni                    –         *

 

Comuna

 1. Boţeşti                       *         –
 2. Ciomăgeşti                    –         *
 3. Cotmeana                      *         *
 4. Drăganu                       –         *
 5. Izvoru                        *         –
 6. Lunca Corbului                *         –
 7.      Negraşi                       *         –
 8. Priboieni                     *         *
 9. Răteşti                       *         –
 10. Recea                         *         –
 11.                  Săpata                        *         *
 12. Stolnici                      *         –
 13. Ştefan cel Mare               *         –
 14. Teiu                          *         –
 15. Ungheni                       *         –
 16. Vedea                         –         *

 

Bacău

Municipiul

 1. Oneşti                        *         –

 

Oraşul

 1. Buhuşi                        *         *
 2. Comăneşti                     –         *
 3. Dărmăneşti                    *         *
 4.   Moineşti                      *         *
 5. Slănic Moldova                –         *
 6. Târgu Ocna                    *         *

 

Comuna

 1. Agăş                          *         *
 2. Ardeoani                      *         *
 3. Asău                          *         *
 4. Balcani                       *         –
 5. Bârsăneşti                    *         *
 6. Bereşti-Bistriţa              *         *
 7. Bereşti-Tazlău                *         *
 8. Berzunţi                      *         *
 9.     Blăgeşti                      *         –
 10. Bogdăneşti                    *         *
 11. Brusturoasa                   *         *
 12. Buhoci                        *         *
 13.                 Căiuţi                        *         *
 14. Cleja                         *         –
 15. Corbasca                      *         –
 16. Dofteana                      *         *
 17. Faraoani                      –         *
 18. Filipeşti                     *         –
 19. Gârleni                       *         *
 20. Glăvăneşti                    *         –
 21. Gura Văii                     *         –
 22. Helegiu                       *         *
 23. Hemeiuş                       *         *
 24. Horgeşti                      *         *
 25. Huruieşti                     –         *
 26. Letea Veche                   *         –
 27. Livezi                        *         –
 28. Luizi-Călugăra                *         –
 29. Măgireşti                     *         *
 30. Măgura                        *         *
 31. Mănăstirea Caşin              *         *
 32.          Mărgineni                     *         *
 33. Nicolae Bălcescu              *         –
 34. Oituz                         *         *
 35. Orbeni                        *         *
 36. Palanca                       *         *
 37. Parava                        *         –
 38. Parincea                      *         *
 39. Pânceşti                      *         *
 40. Pârgăreşti                    *         *
 41. Pârjol                        *         –
 42. Plopana                       *         –
 43. Podu Turcului                 *         –
 44. Poduri                        *         *
 45. Racova                        *         *
 46. Răcăciuni                     *         *
 47. Sascut                        *         –
 48. Sănduleni                     *         *
 49. Săuceşti                      *         –
 50. Scorţeni                      *         *
 51.   Secuieni                      *         *
 52. Solonţ                        *         –
 53. Strugari                      *         –
 54. Ştefan cel Mare               *         *
 55.               Tamaşi                        *         *
 56. Târgu Trotuş                  *         *
 57. Traian                        *         *
 58. Ungureni                      *         –
 59. Urecheşti                     *         *
 60. Valea Seacă                   *         *
 61. Zemeş                         *         *

 

Bihor

Municipiul

 1. Oradea                        *         –

 

Oraşul

 1. Aleşd                         *         *
 2. Beiuş                         *         –
 3. Marghita                      *         –
 4. Salonta                       *         –
 5. Ştei                          –         *

 

Comuna

 1. Abram                         *         –
 2. Abrămuţ                       *         –
 3. Aştileu                       *         –
 4. Auşeu                         *         *
 5. Balc                          *         –
 6. Biharia                       *         –
 7. Boianu Mare                   *         *
 8. Borod                         *         –
 9.  Bratca                        *         –
 10. Brusturi                      *         –
 11. Buduslău                      *         –
 12. Bulz                          *         *
 13. Bunteşti                      *         –
 14. Cetariu                       *         *
 15. Chişlaz                       *         *
 16. Ciuhoi                        *         –
 17. Copăcel                       *         –
 18. Derna                         *         *
 19. Diosig                        –         *
 20. Dobreşti                      *         –
 21. Drăgăneşti                    *         –
 22. Finiş                         *         –
 23. Girişu de Criş                *         –
 24. Hidişelu de Sus               *         –
 25. Holod                         *         *
 26.       Ineu                          *         *
 27. Lugaşu de Jos                 *         –
 28. Lunca                         –         *
 29. Mădăras                       *         –
 30. Măgeşti                       *         –
 31. Nojorid                       *         –
 32. Oşorhei                       *         *
 33. Pietroasa                     –         *
 34. Pomezeu                       *         –
 35. Popeşti                       *         *
 36. Răbăgani                      *         –
 37. Săcădat                       *         –
 38. Săcuieni                      *         *
 39. Sălard                        *         –
 40. Sânmartin                     *         –
 41. Sântandrei                    *         –
 42. Sârbi                         *         –
 43. Spinuş                        *         *
 44. Suplacu de Barcău             *         –
 45. Şoimi                         *         –
 46. Şuncuiuş                      *         *
 47. Tăuteu                        *         *
 48. Tileagd                       *         –
 49.            Tinca                         –         *
 50. Tulca                         *         –
 51. Ţeţchea                       *         –
 52. Uileacu de Beiuş              *         –
 53. Vadu Crişului                 *         –
 54. Viişoara                      *         –

 

Bistriţa-Năsăud

Oraşul

 1. Beclean                       *         –

 

Comuna

 1. Bistriţa Bârgăului            *         *
 2. Budacu de Jos                 *         *
 3. Budeşti                       *         –
 4.   Căianu Mic                    *         *
 5. Cetate                        *         *
 6. Chiochiş                      *         –
 7. Dumitra                       *         –
 8.               Feldru                        *         –
 9. Galaţii Bistriţei             *         –
 10. Ilva Mare                     *         *
 11. Ilva Mică                     *         –
 12. Lechinţa                      *         –
 13. Leşu                          *         *
 14. Matei                         *         *
 15. Mărişelu                      *         –
 16. Miceştii de Câmpie            *         *
 17. Milaş                         *         –
 18. Nuşeni                        *         –
 19. Parva                         *         –
 20. Rebra                         *         –
 21. Silivaşu de Câmpie            *         –
 22. Sânmihaiu de Câmpie           *         –
 23. Şieu                          *         –
 24. Şieu-Măgheruş                 *         –
 25. Şieu-Odorhei                  *         –
 26. Şieuţ                         *         –
 27.        Şintereag                     *         –
 28. Teaca                         *         –
 29. Tiha Bârgăului                *         *
 30. Urmeniş                       *         *

 

Botoşani

Municipiul

 1. Botoşani                      *         –
 2. Dorohoi                       –         *

 

Oraşul

 1. Darabani                      *         –
 2. Săveni                        *         –

 

Comuna

 1. Băluşeni                      *         –
 2. Brăeşti                       –         *
 3. Broscăuţi                     *         –
 4. Copălău                       *         *
 5. Cordăreni                     *         –
 6. Corni                         *         –
 7. Coţuşca                       *         –
 8. Cristeşti                     *         –
 9. Curteşti                      *         –
 10. Dersca                        *         –
 11. Drăguşeni                     *         –
 12. Durneşti                      *         –
 13. Flămânzi                      *         *
 14. Frumuşica                     *         *
 15. George Enescu                 *         –
 16. Hilişeu-Horia                 *         –
 17. Hlipiceni                     *         –
 18.          Hudeşti                       *         *
 19. Ibăneşti                      *         –
 20. Mihălăşeni                    *         –
 21. Mileanca                      *         –
 22. Păltiniş                      *         *
 23. Rădăuţi-Prut                  *         –
 24. Răuseni                       *         *
 25. Ripiceni                      *         –
 26. Roma                          *         *
 27. Stauceni                      *         *
 28. Suharău                       *         –
 29. Suliţa                        *         *
 30. Şendriceni                    *         –
 31. Ştefăneşti                    *         *
 32. Todireni                      *         –
 33. Truşeşti                      *         *
 34. Tudora                        *         *
 35. Ungureni                      *         –
 36. Văculeşti                     *         –
 37.   Vârfu Câmpului                *         *
 38. Vlădeni                       *         –
 39. Vlăsineşti                    *         –
 40. Vorona                        *         –

 

Braşov

Municipiul

 1. Braşov                        *         *
 2. Săcele                        *         –

 

Oraşul

 1. Predeal                       –         *
 2. Zărneşti                      *         –

 

Comuna

 1. Budila                        *         –
 2. Buneşti                       *         –
 3. Comana                        *         –
 4. Hoghiz                        *         –
 5. Mândra                        *         –
 6. Părău                         *         –
 7. Poiana Mărului                *         –
 8. Racoş                         *         –
 9. Şercaia                       *         –
 10. Şoarş                         *         –
 11. Tărlungeni                    *         –
 12. Teliu                         *         –
 13. Ungra                         *         –
 14. Vama Buzăului                 –         *

 

Brăila

Comuna

 1. Chişcani                      *         –
 2. Măxineni                      *         –
 3. Mircea Vodă                   *         –
 4. Scorţaru Nou                  *         –
 5. Siliştea                      *         –
 6. Vădeni                        *         –
 7. Vişani                        *         –

 

Buzău

Municipiul

 1. Buzău                         *         –

 

Oraşul

 1. Nehoiu                        *         –

 

Comuna

 1. Beceni                        *         –
 2. Berca                         *         –
 3. Calvini                       *         –
 4. Cătina                        *         –
 5. Cernăteşti                    *         –
 6. Chiojdu                       *         –
 7. Gura Teghii                   *         –
 8.             Lopătari                      *         *
 9. Măgura                        *         –
 10. Mânzăleşti                    *         *
 11. Pardoşi                       *         –
 12.                    Poşta Câlnău                  *         –
 13. Puieşti                       *         –
 14. Săgeata                       *         –
 15. Tisău                         *         –
 16. Verneşti                      *         –
 17. Vintilă Vodă                  *         –
 18. Vipereşti                     *         –
 19. Zărneşti                      *         –
 20. Ziduri                        *         –

 

Caraş-Severin

Municipiul

 1. Reşiţa                        *         *
 2. Caransebeş                    *         –

 

Oraşul

 1. Anina                         –         *
 2. Băile Herculane               *         –
 3. Bocşa                         *         *
 4. Moldova Nouă                  –         *
 5. Oraviţa                       –         *

 

Comuna

 1. Armeniş                       *         –
 2.        Băuţar                        *         –
 3. Berlişte                      *         –
 4. Berzovia                      –         *
 5. Bolvaşniţa                    *         –
 6. Bozovici                      –         *
 7. Buchin                        *         *
 8. Caraşova                      *         –
 9. Ciuchici                      *         –
 10. Constantin Daicoviciu         –         *
 11. Copăcele                      *         –
 12. Dognecea                      *         –
 13. Fârliug                       *         *
 14. Goruia                        *         *
 15. Grădinari                     *         –
 16. Lăpuşnicu Mare                *         –
 17. Măureni                       –         *
 18. Obreja                        *         *
 19. Ocna de Fier                  *         –
 20. Pojejena                      –         *
 21. Prigor                        *         –
 22. Sacu                          –         *
 23. Sasca Montană                 *         *
 24. Socol                         *         –
 25. Târnova                       –         *
 26. Turnu Ruieni                  –         *
 27. Vrani                         *         *

 

Cluj

Municipiul

 1. Cluj-Napoca                   *         –
 2. Dej                           *         –

 

Oraşul

 1. Gherla                        *         *

 

Comuna

 1. Beliş                         *         *
 2. Bonţida                       *         –
 3. Călăţele                      *         –
 4. Căpuşu Mare                   –         *
 5. Căşeiu                        *         *
 6. Cătina                        *         –
 7. Câţcău                        –         *
 8. Chiuieşti                     *         –
 9. Ciucea                        *         –
 10. Corneşti                      –         *
 11. Dăbâca                        –         *
 12. Fizeşu Gherlii                *         *
 13. Geaca                         *         –
 14.     Gilău                         *         *
 15. Iara                          *         *
 16. Măguri-Răcătău                *         *
 17. Mănăstireni                   *         –
 18.                 Mărgău                        –         *
 19. Mărişel                       –         *
 20. Mica                          –         *
 21. Mintiu Gherlii                *         –
 22. Petreştii de Jos              *         –
 23. Poieni                        *         –
 24. Recea Cristur                 –         *
 25. Săcuieu                       –         *
 26. Sâncraiu                      *         –
 27. Ţaga                          *         –
 28. Vad                           *         *
 29. Valea Ierii                   –         *

 

Constanţa

Oraşul

 1. Basarabi                      –         *
 2. Eforie                        –         *
 3. Năvodari                      –         *
 4. Negru Vodă                    –         *
 5. Ovidiu                        –         *
 6. Techirghiol                   –         *

 

Comuna

 1. Adamclisi                     –         *
 2. Albeşti                       –         *
 3. Aliman                        –         *
 4. Amzacea                       –         *
 5. Băneasa                       –         *
 6. Castelu                       –         *
 7. Cerchezu                      –         *
 8. Comana                        –         *
 9. Crucea                        –         *
 10. Cumpăna                       –         *
 11. Deleni                        –         *
 12. Dobromir                      –         *
 13. Ghindăreşti                   *         –
 14. Independenţa                  –         *
 15. Ion Corvin                    –         *
 16.       Istria                        –         *
 17. Limanu                        –         *
 18. Lumina                        –         *
 19. Mereni                        –         *
 20. Mihai Viteazu                 –         *
 21. Mihail Kogălniceanu           –         *
 22. Mircea Vodă                   –         *
 23. Nicolae Bălcescu              –         *
 24. Oltina                        *         –
 25.         Ostrov                        *         *
 26. Pantelimon                    –         *
 27. Peştera                       –         *
 28. Poarta Albă                   –         *
 29. Rasova                        –         *
 30. Saraiu                        –         *
 31. Săcele                        –         *
 32. Seimeni                       *         –
 33. Siliştea                      –         *
 34. Târguşor                      –         *
 35. Topalu                        *         –
 36. Topraisar                     –         *
 37. Tortomanu                     –         *
 38. Tuzla                         –         *

 

Covasna

Municipiul

 1. Sfântu Gheorghe               *         –

 

Oraşul

 1. Covasna                       *         *
 2. Târgu Secuiesc                *         –

 

Comuna

 1. Aita Mare                     *         –
 2. Băţani                        *         –
 3. Belin                         *         *
 4. Bodoc                         *         –
 5. Boroşneu Mare                 *         –
 6. Brateş                        *         –
 7. Brăduţ                        *         –
 8. Breţcu                        *         –
 9. Catalina                      *         –
 10. Cernat                        *         –
 11. Chichiş                       *         –
 12. Comandău                      –         *
 13.     Dobârlău                      *         –
 14. Hăghig                        *         –
 15. Ilieni                        *         –
 16. Lemnia                        *         –
 17.                 Malnaş                        *         –
 18. Ozun                          *         –
 19. Poian                         *         –
 20. Reci                          *         –
 21. Sânzieni                      *         –
 22. Sita Buzăului                 –         *
 23. Vâlcele                       *         –
 24. Zagon                         *         –

 

Dâmboviţa

Municipiul

 1. Târgovişte                    *         *

 

Oraşul

 1. Găeşti                        *         –
 2.      Moreni                        –         *
 3. Pucioasa                      –         *
 4. Titu                          *         –

 

Comuna

 1. Băleni                        –         *
 2. Bărbuleţu                     –         *
 3. Bezdead                       *         –
 4. Brăneşti                      *         –
 5. Bucşani                       *         *
 6. Cobia                         *         –
 7. Comişani                      –         *
 8. Conţeşti                      *         *
 9.        Corneşti                      *         –
 10. Costeştii din Vale            *         –
 11. Crângurile                    *         –
 12. Dărmăneşti                    *         *
 13. Dobra                         *         *
 14. Dragodana                     –         *
 15. Dragomireşti                  –         *
 16. Finta                         *         –
 17. Glodeni                       –         *
 18. Gura Ocniţei                  *         *
 19. Gura Şuţii                    *         –
 20. I. L. Caragiale               *         *
 21. Iedera                        –         *
 22. Malu cu Flori                 *         *
 23. Măneşti                       *         –
 24. Moroeni                       *         *
 25. Odobeşti                      *         –
 26. Petreşti                      *         *
 27. Potlogi                       *         –
 28. Produleşti                    *         –
 29. Răzvad                        –         *
 30. Runcu                         –         *
 31. Şotânga                       –         *
 32.             Tătărani                      *         –
 33. Ulieşti                       *         *
 34. Ulmi                          *         –
 35. Valea Lungă                   *         –
 36.                    Valea Mare                    *         –
 37. Văcăreşti                     *         *
 38. Vârfuri                       –         *
 39. Vişina                        *         –
 40. Vişineşti                     *         –

 

Dolj

Municipiul

 1. Calafat                       *         *

 

Oraşul

 1. Filiaşi                       *         –

 

Comuna

 1. Almăj                         *         –
 2. Bechet                        *         –
 3. Brădeşti                      *         –
 4. Braloştiţa                    *         –
 5. Breasta                       *         –
 6. Bucovăţ                       *         *
 7. Bulzeşti                      *         –
 8. Cetate                        *         –
 9. Ciupercenii Noi               *         –
 10. Coţofenii din Dos             *         –
 11. Desa                          *         –
 12. Gherceşti                     *         –
 13. Maglavit                      *         –
 14. Mischii                       *         –
 15.           Piscu Vechi                   *         –
 16. Podari                        *         *
 17. Poiana Mare                   *         –
 18. Scăeşti                       *         –
 19. Teslui                        *         –
 20. Ţuglui                        *         *
 21. Vârvoru de Jos                *         –

 

Galaţi

Municipiul

 1. Tecuci                        *         –

 

Oraşul

 1. Bereşti                       –         *

 

Comuna

 1. Barcea                        *         –
 2. Bălăşeşti                     *         *
 3. Bereşti-Meria                 –         *
 4. Brăhăşeşti                    *         –
 5. Cavadineşti                   *         *
 6. Corni                         *         *
 7. Corod                         *         *
 8. Cuca                          –         *
 9. Cudalbi                       *         –
 10. Drăgăneşti                    *         –
 11. Gohor                         *         *
 12. Jorăşti                       –         *
 13. Lieşti                        *         –
 14. Matca                         *         –
 15. Măstăcani                     *         *
 16. Movileni                      *         –
 17.           Munteni                       –         *
 18. Nicoreşti                     *         *
 19. Pechea                        *         *
 20. Piscu                         *         *
 21. Priponeşti                    *         –
 22. Rediu                         –         *
 23. Schela                        *         –
 24. Slobozia Conachi              *         –
 25. Sucevei                       *         *
 26. Şendreni                      *         –
 27. Tuluceşti                     –         *
 28. Ţepu                          *         *
 29. Valea Mărului                 *         *
 30. Vânători                      –         *
 31. Vlădeşti                      *         *

 

Giurgiu

Oraşul

 1. Bolintin-Vale                 *         –

 

Comuna

 1. Bolintin-Deal                 *         –
 2. Bucşani                       *         –
 3.                  Bulbucata                     *         –
 4. Călugăreni                    *         –
 5. Clejani                       *         –
 6. Colibaşi                      *         –
 7. Comana                        *         –
 8. Crevedia Mare                 *         –
 9. Floreşti-Stoeneşti            *         –
 10. Găiseni                       *         –
 11. Ghimpaţi                      *         –
 12. Gostinari                     *         –
 13. Hotarele                      *         –
 14. Iepureşti                     *         –
 15. Joiţa                         *         –
 16. Letca Nouă                    *         –
 17. Mârşa                         *         –
 18. Mihai Bravu                   *         –
 19. Ogrezeni                      *         –
 20. Roata de Jos                  *         –
 21. Schitu                        *         –
 22.           Singureni                     *         –
 23. Stoeneşti                     *         –
 24. Ulmi                          *         –
 25. Valea Dragului                *         –
 26. Vărăşti                       *         –
 27. Vânătorii Mici                *         –

 

Gorj

Municipiul

 1. Târgu Jiu                     *         –

 

Oraşul

 1. Bumbeşti-Jiu                  *         –
 2. Novaci                        *         –
 3. Rovinari                      –         *
 4. Târgu Cărbuneşti              *         –

 

Comuna

 1. Alimpeşti                     *         *
 2. Baia de Fier                  *         *
 3. Băleşti                       *         –
 4. Bărbăteşti                    *         –
 5. Bolboşi                       *         –
 6. Crasna                        *         *
 7. Dănciuleşti                   *         –
 8. Dragoteşti                    *         *
 9. Ioneşti                       *         –
 10. Leleşti                       –         *
 11. Licurici                      *         *
 12.            Peştişani                     *         –
 13. Polovragi                     *         –
 14. Slivileşti                    *         –
 15. Stăneşti                      *         –
 16. Tismana                       *         *
 17. Turcineşti                    *         *

 

Harghita

Municipiul

 1. Odorheiu Secuiesc             *         *

 

Oraşul

 1. Băile Tuşnad                  *         *
 2. Borsec                        –         *
 3. Cristuru Secuiesc             *         *
 4. Topliţa                       *         *
 5. Vlăhiţa                       –         *

 

Comuna

 1. Atid                          *         *
 2. Bilbor                        *         *
 3. Brădeşti                      –         *
 4. Ciumani                       *         *
 5. Corbu                         *         *
 6. Corund                        –         *
 7. Dârjiu                        *         *
 8. Dealu                         –         *
 9. Ditrău                        –         *
 10.  Feliceni                      –         *
 11. Frumoasa                      –         *
 12. Gălauţaş                      *         *
 13. Lunca de Jos                  –         *
 14.              Lunca de Sus                  *         *
 15. Lupeni                        *         *
 16. Mărtiniş                      *         *
 17. Mereşti                       *         –
 18. Mihăileni                     *         –
 19. Mugeni                        *         –
 20. Ocland                        *         –
 21. Plăieşii de Jos               –         *
 22. Praid                         *         –
 23. Săcel                         –         *
 24. Sărmaş                        *         *
 25. Secuieni                      –         *
 26. Siculeni                      *         *
 27. Şimoneşti                     *         *
 28. Tulgheş                       *         *
 29. Ulieş                         –         *

 

Hunedoara

Municipiul

 1. Deva                          –         *
 2. Brad                          –         *
 3. Hunedoara                     *         –
 4. Orăştie                       *         –
 5. Petroşani                     *         –

 

Oraşul

 1. Aninoasa                      *         *
 2. Călan                         –         *
 3. Geoagiu                       *         *
 4. Haţeg                         *         –
 5. Lupeni                        *         *
 6. Petrila                       *         *
 7. Simeria                       *         *
 8. Uricani                       *         –
 9. Vulcan                        –         *

 

Comuna

 1. Baia de Criş                  *         –
 2. Balşa                         *          –
 3. Baru                          *         *
 4. Băcia                         *         –
 5. Băiţa                         *         *
 6. Beriu                         *         –
 7. Blăjeni                       *         –
 8. Boşorod                       *         –
 9. Bretea Română                 *         –
 10. Bunila                        *         *
 11. Certeju de Sus                –         *
 12. Criscior                      *         –
 13. Densuş                        *         *
 14. Gurasada                      *         –
 15. Hărău                         *         –
 16.        Ilia                          *         –
 17. Lăpugiu de Jos                *         *
 18. Orăştioara de Sus             *         *
 19. Pestişu Mic                   *         *
 20. Pui                           *         –
 21. Rapoltu Mare                  *         *
 22. Răchitova                     *         –
 23. Râu de Mori                   *         *
 24. Ribiţa                        *         *
 25. Romos                         *         *
 26. Sălaşu de Sus                 *         *
 27. Sântamăria Orlea              *         *
 28. Şoimuş                        *         –
 29. Teliucu Inferior              *         *
 30. Tomeşti                       –         *
 31. Topliţa                       *         –
 32. Turdaş                        *         –
 33. Vaţa de Jos                   *         –
 34. Vorţa                         *         –
 35. Zam                           *         *

 

Ialomiţa

Municipiul

 1. Urziceni                      *         –
 2. Feteşti                       *         –

 

Comuna

 1. Ion Roată                     *         –

 

Iaşi

Municipiul

 1. Iaşi                          –         *
 2. Paşcani                       *         *

 

Oraşul

 1. Târgu Frumos                  –         *

 

Comuna

 1. Alexandru I. Cuza             –         *
 2. Andrieşeni                    *         –
 3. Bosia                         *         –
 4. Butea                         *         *
 5. Cepleniţa                     –         *
 6. Costuleni                     *         –
 7. Cotnari                       –         *
 8. Cristeşti                     *         *
 9. Cucuteni                      –         *
 10. Dagâţa                        –         *
 11. Golăieşti                     *         *
 12. Gorban                        *         –
 13. Gropniţa                      –         *
 14.      Grozeşti                      *         –
 15. Hălăuceşti                    *         *
 16. Heleşteni                     –         *
 17. Lespezi                       –         *
 18.                  Leţcani                       *         *
 19. Lungani                       –         *
 20. Mirceşti                      *         *
 21. Mirosloveşti                  *         *
 22. Mogoşeşti                     –         *
 23. Moţca                         –         *
 24. Movileni                      –         *
 25. Oţeleni                       –         *
 26. Podu Iloaiei                  *         *
 27. Popricani                     *         *
 28. Prisăcani                     *         –
 29. Probota                       *         *
 30. Ruginoasa                     –         *
 31. Scânteia                      *         –
 32. Scobinţi                      –         *
 33. Sireţel                       –         *
 34. Stolniceni-Prăjescu           *         *
 35. Strunga                       –         *
 36. Tătăruşi                      –         *
 37.           Todireşti                     –         *
 38. Trifeşti                      *         –
 39. Ţigănaşi                      *         –
 40. Ţuţora                        *         –
 41. Valea Seacă                   –         *
 42. Victoria                      *         –
 43. Vânători                      –         *
 44. Vlădeni                       *         –

 

Ilfov

Oraşul

 1. Buftea                        *         –

 

Comuna

 1. Bragadiru                     *         –
 2. Ciolpani                      *         –
 3. Ciorogârla                    *         –
 4. Clinceni                      *         –
 5. Gruiu                         *         –
 6.    Măgurele                      *         –
 7. Nuci                          *         –

 

Maramureş

Municipiul

 1. Baia Mare                     *         –
 2.   Sighetu Marmaţiei             *         –

 

Oraşul

 1. Baia Sprie                    *         –
 2. Borşa                         *         –
 3. Cavnic                        *         –
 4. Seini                         *         –
 5. Târgu Lăpuş                   *         –
 6. Vişeu de Sus                  *         *

 

Comuna

 1. Ardusat                       *         –
 2. Asuaju de Sus                 *         –
 3. Băiuţ                         *         –
 4. Bârsana                       *         –
 5. Bistra                        *         –
 6. Bocicoiu Mare                 *         –
 7. Botiza                        *         –
 8. Budeşti                       *         –
 9. Călineşti                     *         –
 10. Cerneşti                      *         –
 11. Cicârlău                      *         –
 12. Copalnic-Mănăştur             *         –
 13. Coroieni                      *         –
 14. Cupşeni                       *         –
 15. Dumbrăviţa                    *         –
 16.       Giuleşti                      *         –
 17. Ieud                          *         –
 18. Lăpuş                         *         –
 19. Mireşu Mare                   *         –
 20. Moisei                        *         –
 21. Petrova                       *         –
 22. Poienile de sub Munte         *         –
 23. Recea                         *         –
 24. Remetea Chioarului            *         –
 25. Repedea                       *         *
 26. Rona de Jos                   *         –
 27. Rona de Sus                   *         –
 28. Rozavlea                      *         –
 29. Satulung                      *         –
 30. Sălsig                        *         –
 31. Suciu de Sus                  *         –
 32. Şişeşti                       *         –
 33. Şomcuta Mare                  *         –
 34. Tăuţii-Măgherăuş              *         –
 35. Ulmeni                        *         –
 36. Vadu Izei                     *         –
 37. Vişeu de Jos                  *         –

 

Mehedinţi

Comuna

 1. Bala                          *         –
 2. Broşteni                      *         –
 3. Căzăneşti                     *         –
 4. Corcova                       *         –
 5.       Iloviţa                       *         –
 6. Prunişor                      *         –
 7. Punghina                      *         –
 8. Vânători                      *         –

 

Mureş

Municipiul

 1. Târgu Mureş                   *         –
 2. Reghin                        *         –
 3. Târnăveni                     *         *

 

Oraşul

 1. Iernut                        *         –
 2. Luduş                         *         *
 3. Sovata                        *         –

 

Comuna

 1.                    Acăţari                       *         –
 2. Adămuş                        *         *
 3. Apold                         –         *
 4. Aţintiş                       *         *
 5. Bahnea                        *         –
 6. Band                          *         –
 7. Batoş                         *         –
 8. Bălăuşeri                     *         –
 9. Bichiş                        *         *
 10. Bogata                        *         –
 11. Brâncoveneşti                 *         –
 12. Ceuaşu de Câmpie              *         *
 13. Cheţani                       *         *
 14. Coroisânmartin                *         –
 15. Crăciuneşti                   *         *
 16.      Crăieşti                      *         *
 17. Cristeşti                     *         –
 18. Cucerdea                      *         –
 19. Cuci                          *         *
 20.                  Daneş                         –         *
 21. Deda                          –         *
 22. Eremitu                       –         *
 23. Ernei                         –         *
 24. Fântânele                     *         *
 25. Găleşti                       *         –
 26. Găneşti                       *         –
 27. Gheorghe Doja                 *         *
 28. Ghindari                      *         *
 29. Grebenişu de Câmpie           *         –
 30. Hodoşa                        *         –
 31. Iclănzel                      *         –
 32. Ideciu de Jos                 *         –
 33. Livezeni                      *         *
 34. Măgherani                     *         –
 35. Mica                          *         –
 36. Miercurea Nirajului           *         –
 37. Miheşu de Câmpie              *         –
 38. Neaua                         *         *
 39.           Ogra                          *         –
 40. Papiu Ilarian                 –         *
 41. Pănet                         *         –
 42. Păsăreni                      *         –
 43. Pogăceaua                     *         –
 44. Râciu                         *         –
 45. Saschiz                       –         *
 46. Sărmaşu                       *         *
 47. Sâncraiu de Mureş             *         –
 48. Sângeorgiu de Mureş           *         –
 49. Sângeorgiu de Pădure          *         *
 50. Sânger                        *         *
 51. Sânpaul                       *         –
 52. Sântana de Mureş              *         –
 53. Suplac                        *         *
 54. Suseni                        *         –
 55. Şincai                        *         –
 56. Ungheni                       *         –
 57. Vărgata                       *         *
 58.    Vătava                        –         *
 59. Vânători                      –         *
 60. Voivodeni                     *         –
 61. Zau de Câmpie                 *         *

 

Neamţ

Municipiul

 1. Piatra Neamţ                  *         *
 2. Roman                         *         –

 

Oraşul

 1. Bicaz                         *         –
 2. Târgu Neamţ                   *         *

 

Comuna

 1. Agapia                        *         –
 2. Bahna                         *         –
 3. Bălţăteşti                    *         –
 4. Bicaz Chei                    *         –
 5. Bicazu Ardelean               *         –
 6. Bira                          *         –
 7. Bârgăuani                     *         –
 8. Bodeşti                       *         –
 9. Borca                         *         –
 10. Borleşti                      *         –
 11. Boteşti                       *         –
 12. Bozieni                       *         –
 13. Brusturi Drăgăneşti           *         –
 14. Cândeşti                      *         –
 15. Ceahlău                       *         –
 16. Cordun                        *         –
 17. Costişa                       *         –
 18.   Crăcăoani                     *         –
 19. Dămuc                         *         –
 20. Dobreni                       *         –
 21. Doljeşti                      *         –
 22.               Dragomireşti                  *         –
 23. Dulceşti                      *         –
 24. Dumbrava Roşie                *         –
 25. Fărcaşa                       *         –
 26. Făurei                        *         –
 27. Gârcina                       *         –
 28. Gherăeşti                     *         –
 29. Girov                         *         *
 30. Grinţieş                      *         *
 31. Grumăzeşti                    *         –
 32. Hangu                         *         –
 33. Horia                         *         –
 34. Icuşeşti                      *         –
 35. Ion Creangă                   *         –
 36. Mărgineni                     *         –
 37. Moldoveni                     *         –
 38. Oniceni                       *         –
 39. Păstrăveni                    *         –
 40. Pângăraţi                     *         –
 41.        Petricani                     *         –
 42. Piatra Şoimului               *         –
 43. Pipirig                       *         –
 44. Podoleni                      *         –
 45. Poiana Teiului                *         –
 46. Poienari                      *         –
 47. Răuceşti                      *         –
 48. Războieni                     *         –

1.000.                   Rediu                         *         –

1.001.                   Români                        *         –

1.002.                   Roznov                        *         –

1.003.                   Sagna                         *         –

1.004.                   Săvineşti                     *         –

1.005.                   Secuieni                      *         –

1.006.                   Stăniţa                       *         –

1.007.                   Ştefan cel Mare               *         –

1.008.                   Tămăşeni                      *         –

1.009.                   Tarcău                        *         –

1.010.                   Taşca                         *         –

1.011.                   Tazlău                        *         –

1.012.                   Timişeşti                     *         –

1.013.                   Trifeşti                      *         –

1.014.                   Tupilaţi                      *         –

1.015.                   Ţibucani                      *         –

1.016.                   Urecheni                      *         –

1.017.                   Valea Ursului                 *         –

1.018.                   Viişoara                      *         –

1.019.                   Vânători Neamţ                *         –

1.020.                   Zăneşti                       *         –

 

Olt

Municipiul

1.021.                   Slatina                       *         *

 

Oraşul

1.022.                   Balş                          *         –

1.023.                   Drăgăneşti-Olt                –         *

 

Comuna

1.024.                   Bărăşti                       *         –

1.025.                   Coloneşti                     *         –

1.026.                   Corbu                         *         –

1.027.                   Cungrea                       –         *

1.028.                   Dobrun                        –         *

1.029.                   Iancu Jianu                   –         *

1.030.                   Icoana                        *         –

1.031.                   Izvoarele                     *         –

1.032.                   Morunglav                     *         –

1.033.                   Optaşi-Măgura                 *         –

1.034.                   Schitu                        *         –

1.035.                   Vitomireşti                   *         –

 

Prahova

Municipiul

1.036.                   Ploieşti                      *         –

 

Oraşul

1.037.                   Boldeşti-Scăieni              –         *

1.038.                   Buşteni                       –         *

1.039.                   Comarnic                      –         *

1.040.                   Slănic                        –         *

 

Comuna

1.041.                   Adunaţi                       *         –

1.042.                   Aluniş                        *         –

1.043.                   Brazi                         *         –

1.044.                   Dumbrava                      *         –

1.045.                   Filipeştii de Târg            *         –

1.046.                   Gura Vitioarei                *         *

1.047.                   Măneşti                       *         *

1.048.                   Proviţa de Sus                –         *

1.049.                   Râfov                         *         –

1.050.                   Scorţeni                      *         –

1.051.                   Starchiojd                    *         –

1.052.                   Şirna                         *         –

1.053.                   Târgşoru Vechi                *         –

1.054.                   Vărbilău                      –         *

 

Satu Mare

Comuna

1.055.                   Acâş                          *         –

1.056.                   Apa                           *         –

1.057.                   Beltiug                       *         –

1.058.                   Berveni                       *         –

1.059.                   Căpleni                       *         –

1.060.                   Craidorolţ                    *         –

1.061.                   Moftin                        *         –

1.062.                   Odoreu                        *         –

1.063.                   Supur                         *         –

 

Sălaj

Municipiul

1.064.                   Zalău                         –         *

 

Oraşul

1.065.                   Jibou                         *         *

1.066.                   Şimleu Silvaniei              *         *

 

Comuna

1.067.                   Agrij                         –         *

1.068.                   Băbeni                        *         –

1.069.                   Bălan                         *         –

1.070.                   Bănişor                       *         *

1.071.                   Benesat                       *         –

1.072.                   Bobota                        *         –

1.073.                   Bocşa                         *         *

1.074.                   Buciumi                       *         *

1.075.                   Chieşd                        –         *

1.076.                   Cizer                         *         *

1.077.                   Coşeiu                        –         *

1.078.                   Crasna                        *         *

1.079.                   Creaca                        *         –

1.080.                   Cristolţ                      –         *

1.081.                   Crişeni                       *         –

1.082.                   Cuzăplac                      *         *

1.083.                   Dobrin                        –         *

1.084.                   Dragu                         –         *

1.085.                   Fildu de Jos                  *         –

1.086.                   Gâlgău                        *         –

1.087.                   Halmăşd                       –         *

1.088.                   Hereclean                     *         *

1.089.                   Hida                          *         *

1.090.                   Horoatu Crasnei               *         *

1.091.                   Ileanda                       *         –

1.092.                   Ip                            *         *

1.093.                   Letca                         *         –

1.094.                   Lozna                         *         *

1.095.                   Marca                         *         *

1.096.                   Măerişte                      *         –

1.097.                   Meseşenii de Jos              –         *

1.098.                   Năpradea                      *         –

1.099.                   Nuşfalău                      *         *

1.100.                   Pericei                       *         –

1.101.                   Plopiş                        –         *

1.102.                   Poiana Blenchii               –         *

1.103.                   Românaşi                      *         *

1.104.                   Rus                           *         –

1.105.                   Sâg                           *         *

1.106.                   Sânmihaiu Almaşului           *         –

1.107.                   Someş-Odorhei                 *         –

1.108.                   Surduc                        *         *

1.109.                   Şamşud                        –         *

1.110.                   Şărmăşag                      *         *

1.111.                   Treznea                       –         *

1.112.                   Valcău de Jos                 *         –

1.113.                   Vârşolţ                       *         *

1.114.                   Zalha                         –         *

1.115.                   Zimbor                        *         –

 

Sibiu

Municipiul

1.116.                   Sibiu                         *         –

1.117.                   Mediaş                        *         –

 

Oraşul

1.118.                   Agnita                        *         –

1.119.                   Avrig                         *         –

1.120.                   Cisnădie                      *         –

1.121.                   Dumbrăveni                    *         –

1.122.                   Ocna Sibiului                 *         –

1.123.                   Tălmaciu                      *         –

 

Comuna

1.124.                   Alţina                        *         –

1.125.                   Arpaşu de Jos                 *         –

1.126.                   Bârghiş                       *         –

1.127.                   Brădeni                       *         –

1.128.                   Cristian                      *         –

1.129.                   Dârlos                        *         –

1.130.                   Nocrich                       *         –

1.131.                   Orlat                         *         –

1.132.                   Păuca                         *         –

1.133.                   Porumbacu de Jos              *         –

1.134.                   Racoviţa                      *         –

1.135.                   Roşia                         *         *

1.136.                   Turnu Roşu                    –         *

 

Suceava

Municipiul

1.137.                   Câmpulung Moldovenesc         *         –

1.138.                   Rădăuţi                       *         –

 

Oraşul

1.139.                   Gura Humorului                *         –

1.140.                   Siret                         *         –

1.141.                   Solca                         *         –

 

Comuna

1.142.                   Baia                          *         –

1.143.                   Bilca                         *         –

1.144.                   Bogdăneşti                    *         –

1.145.                   Breaza                        *         –

1.146.                   Brodina                       *         –

1.147.                   Broşteni                      *         –

1.148.                   Cârlibaba                     *         –

1.149.                   Cornu Luncii                  *         –

1.150.                   Dărmăneşti                    *         –

1.151.                   Dolhasca                      *         –

1.152.                   Dolheşti                      *         –

1.153.                   Dorna Candrenilor             *         –

1.154.                   Dorneşti                      *         –

1.155.                   Fântânele                     *         –

1.156.                   Frasin                        *         –

1.157.                   Frătăuţii Noi                 *         –

1.158.                   Frătăuţii Vechi               *         –

1.159.                   Fundu Moldovei                *         –

1.160.                   Gălăneşti                     *         –

1.161.                   Grămeşti                      *         –

1.162.                   Grăniceşti                    *         –

1.163.                   Horodnic                      *         –

1.164.                   Iacobeni                      *         –

1.165.                   Izvoarele Sucevei             *         –

1.166.                   Liteni                        *         –

1.167.                   Mălini                        *         –

1.168.                   Mănăstirea Humorului          *         –

1.169.                   Milişăuţi                     *         –

1.170.                   Moldova-Suliţa                *         –

1.171.                   Moldoviţa                     *         –

1.172.                   Păltinoasa                    *         –

1.173.                   Pojorâta                      *         –

1.174.                   Putna                         *         –

1.175.                   Râşca                         *         –

1.176.                   Sadova                        *         –

1.177.                   Satu Mare                     *         –

1.178.                   Straja                        *         –

1.179.                   Stulpicani                    *         –

1.180.                   Şaru Dornei                   *         –

1.181.                   Todireşti                     *         –

1.182.                   Udeşti                        *         –

1.183.                   Ulma                          *         –

1.184.                   Vadu Moldovei                 *         –

1.185.                   Valea Moldovei                *         –

1.186.                   Vama                          *         –

1.187.                   Vatra Moldoviţei              *         –

1.188.                   Vereşti                       *         –

1.189.                   Vicovu de Jos                 *         –

1.190.                   Vicovu de Sus                 *         –

1.191.                   Zvoriştea                     *         –

 

Teleorman

Municipiul

1.192.                   Alexandria                    *         –

 

Oraşul

1.193.                   Videle                        *         –

 

Comuna

1.194.                   Băbăiţa                       *         –

1.195.                   Blejeşti                      *         –

1.196.                   Botoroaga                     *         –

1.197.                   Brânceni                      *         –

1.198.                   Bujoreni                      *         –

1.199.                   Călineşti                     *         –

1.200.                   Cosmeşti                      *         –

1.201.                   Crevenicu                     *         –

1.202.                   Dideşti                       *         –

1.203.                   Drăcşenei                     *         –

1.204.                   Drăgăneşti-Vlaşca             *         –

1.205.                   Frumoasa                      *         –

1.206.                   Gălăteni                      *         –

1.207.                   Gratia                        *         –

1.208.                   Măgura                        *         –

1.209.                   Mereni                        *         –

1.210.                   Mârzăneşti                    *         –

1.211.                   Moşteni                       *         –

1.212.                   Necşeşti                      *         –

1.213.                   Orbeasca                      *         –

1.214.                   Poeni                         *         –

1.215.                   Poroschia                     *         –

1.216.                   Radoieşti                     *         –

1.217.                   Răsmireşti                    *         –

1.218.                   Săceni                        *         –

1.219.                   Sârbeni                       *         –

1.220.                   Scrioaştea                    *         –

1.221.                   Siliştea                      *         –

1.222.                   Stejaru                       *         –

1.223.                   Ştorobăneasa                  *         –

1.224.                   Talpa                         *         –

1.225.                   Tătărăştii de Sus             *         –

1.226.                   Trivalea-Moşteni              *         –

1.227.                   Ţigăneşti                     *         –

1.228.                   Vârtoape                      *         –

1.229.                   Vedea                         *         –

1.230.                   Vităneşti                     *         –

1.231.                   Zâmbreasca                    *         –

 

Timiş

Municipiul

1.232.                   Timişoara                     –         *

 

Oraşul

1.233.                   Făget                         *         –

 

Comuna

1.234.                   Balinţ                        *         –

1.235.                   Belinţ                        –         *

1.236.                   Criciova                      *         –

1.237.                   Denta                         *         –

1.238.                   Dumbrava                      *         –

1.239.                   Fârdea                        –         *

1.240.                   Gavojdia                      *         *

1.241.                   Ghiroda                       –         *

1.242.                   Giarmata                      –         *

1.243.                   Margina                       *         *

1.244.                   Maşloc                        –         *

1.245.                   Mănăştiur                     *         *

1.246.                   Orţişoara                     –         *

1.247.                   Pişchia                       –         *

1.248.                   Recaş                         –         *

1.249.                   Sânandrei                     –         *

1.250.                   Topolovăţu Mare               *         *

 

Tulcea

Municipiul

1.251.                   Tulcea                        *         *

 

Oraşul

1.252.                   Babadag                       –         *

1.253.                   Isaccea                       –         *

1.254.                   Sulina                        *         –

 

Comuna

1.255.                   Cerna                         –         *

1.256.                   Ciucurova                     *         –

1.257.                   Crişan                        *         –

1.258.                   Greci                         –         *

1.259.                   Horia                         –         *

1.260.                   Izvoarele                     *         –

1.261.                   Nufăru                        –         *

1.262.                   Ostrov                        –         *

1.263.                   Peceneaga                     –         *

1.264.                   Stejaru                       –         *

1.265.                   Turcoaia                      –         *

1.266.                   Valea Nucarilor               –         *

 

Vaslui

Municipiul

1.267.                   Huşi                          *         –

 

Comuna

1.268.                   Alexandru Vlahuţă             –         *

1.269.                   Băceşti                       *         *

1.270.                   Bălteni                       *         –

1.271.                   Codăeşti                      *         –

1.272.                   Deleşti                       –         *

1.273.                   Dimitrie Cantemir             *         *

1.274.                   Dragomireşti                  *         –

1.275.                   Drânceni                      –         *

1.276.                   Duda-Epureni                  *         *

1.277.                   Dumeşti                       –         *

1.278.                   Găgeşti                       *         –

1.279.                   Ivăneşti                      –         *

1.280.                   Micleşti                      *         –

1.281.                   Murgeni                       *         –

1.282.                   Olteneşti                     *         *

1.283.                   Oşeşti                        –         *

1.284.                   Pogana                        *         –

1.285.                   Poieneşti                     *         –

1.286.                   Puieşti                       *         –

1.287.                   Pungeşti                      *         *

1.288.                   Rebricea                      *         *

1.289.                   Roşieşti                      *         *

1.290.                   Soleşti                       *         –

1.291.                   Stănileşti                    –         *

1.292.                   Tanacu                        –         *

1.293.                   Tătărani                      *         –

1.294.                   Tutova                        *         –

1.295.                   Văleni                        –         *

1.296.                   Viişoara                      –         *

 

Vâlcea

Oraşul

1.297.                   Băile Olăneşti                *         –

1.298.                   Horezu                        *         –

 

Comuna

1.299.                   Alunu                         *         –

1.300.                   Băbeni                        *         –

1.301.                   Berbeşti                      *         –

1.302.                   Berislăveşti                  *         –

1.303.                   Buneşti                       *         –

1.304.                   Cernişoara                    *         –

1.305.                   Câineni                       *         –

1.306.                   Drăgoieşti                    *         *

1.307.                   Frânceşti                     *         –

1.308.                   Goleşti                       *         –

1.309.                   Lăpuşata                      *         –

1.310.                   Mateeşti                      *         –

1.311.                   Mihăeşti                      *         –

1.312.                   Milcoiu                       *         –

1.313.                   Muereasca                     *         –

1.314.                   Nicolae Bălcescu              –         *

1.315.                   Olanu                         *         *

1.316.                   Păuşeşti                      *         *

1.317.                   Păuşeşti-Măglaşi              *         *

1.318.                   Perişani                      *         –

1.319.                   Pesceana                      *         –

1.320.                   Pietrari                      *         –

1.321.                   Roşiile                       –         *

1.322.                   Sălătrucel                    *         –

1.323.                   Slătioara                     *         –

1.324.                   Stroeşti                      *         –

1.325.                   Tomşani                       *         –

1.326.                   Vaideeni                      *         –

 

Vrancea

Municipiul

1.327.                   Focşani                       *         –

 

Oraşul

1.328.                   Mărăşeşti                     *         –

1.329.                   Odobeşti                      *         –

 

Comuna

1.330.                   Bogheşti                      *         –

1.331.                   Câmpineanca                   *         –

1.332.                   Câmpuri                       *         –

1.333.                   Cârligele                     –         *

1.334.                   Corbiţa                       *         –

1.335.                   Coteşti                       –         *

1.336.                   Dumbrăveni                    –         *

1.337.                   Dumitreşti                    –         *

1.338.                   Fitioneşti                    *         –

1.339.                   Goleşti                       –         *

1.340.                   Gugeşti                       *         *

1.341.                   Homocea                       *         –

1.342.                   Măicăneşti                    *         –

1.343.                   Mera                          –         *

1.344.                   Pufeşti                       *         –

1.345.                   Suraia                        *         *

1.346.                   Tănăsoaia                     *         –

1.347.                   Tătăranu                      *         –

1.348.                   Urecheşti                     –         *

1.349.                   Vidra                         *         –

1.350.                   Vizantea-Livezi               *         –

1.351.                   Vulturu                       *         *

________________________________________________________________________

*) Nominalizările din prezenta anexă se completează şi/sau se actualizează cu zone declarate în conformitate cu prevederile prezentei legi.

 

ANEXA 6

 

Figura 4, reprezentând harta macrozonării teritoriului din punct de vedere al riscului la alunecări de teren, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 14 noiembrie 2001, la pag. 19.

 

ANEXA 6a)

 

Figura 5, reprezentând harta unităţilor administrativ-teritoriale afectate de alunecări de teren, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 14 noiembrie 2001, la pag. 20.

 

ANEXA 7

 

UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE AFECTATE DE ALUNECĂRI DE TEREN*)

 

________________________________________________________________________________

Nr.                  Unitatea              Potenţialul        Tipul alunecărilor

crt.      Judeţul    administrativ-        de producere       __________________

teritorială           a alunecărilor     primară reactivată

________________________________________________________________________________

0           1           2                       3               4         5

________________________________________________________________________________

Alba

Municipiul

 1. Alba Iulia            scăzut – mediu        *         –
 2. Aiud                  scăzut – mediu        *         –
 3. Blaj                  scăzut – ridicat      *         –

 

Oraşul

 1. Abrud                 mediu                 *         –
 2. Baia de Arieş         mediu                 *         –
 3. Câmpeni               mediu                 *         –
 4. Cugir                 mediu                 *         –
 5. Ocna Mureş            scăzut – ridicat      *         –
 6. Sebeş                 scăzut – ridicat      *         –
 7. Teiuş                 scăzut – ridicat      *         –
 8. Zlatna                mediu                 *         –

 

Comuna

 1. Albac                 mediu                 *         –
 2. Almaşu Mare           mediu                 *         –
 3. Arieşeni              mediu                 *         –
 4. Avram Iancu           mediu                 *         –
 5. Berghin               ridicat               *         –
 6. Bistra                mediu                 *         –
 7.   Blandiana             scăzut                *         –
 8. Bucium                mediu                 *         –
 9. Câlnic                scăzut                *         –
 10. Cenade                ridicat               *         –
 11. Cergău                ridicat               *         –
 12. Ceru-Băcăinţi         mediu                 *         –
 13. Cetatea de Baltă      scăzut – ridicat      *         –
 14. Ciugud                ridicat               *         –
 15. Ciuruleasa            mediu                 *         –
 16. Crăciunelu de Jos     scăzut – ridicat      *         –
 17.     Cricău                mediu                 *         –
 18. Daia Română           ridicat               *         –
 19. Doşat                 ridicat               *         –
 20. Fărău                 ridicat               *         –
 21. Galda de Jos          scăzut – mediu        *         –
 22. Gârbova               mediu – ridicat       *         –
 23. Gârda de Sus          mediu                 *         –
 24. Hopârta               ridicat               *         –
 25. Horea                 mediu                 *         –
 26. Ighiu                 scăzut-mediu          *         –
 27.       Întregalde            mediu                 *         –
 28. Jidvei                scăzut-ridicat        *         –
 29. Livezile              mediu                 *         –
 30. Lopadea Nouă          ridicat               *         –
 31. Lunca Mureşului       scăzut                *         –
 32. Lupşa                 mediu                 *         –
 33. Meteş                 mediu                 *         –
 34. Mihalţ                scăzut                *         –
 35. Mirăslău              mediu – ridicat       *         –
 36. Mogoş                 mediu                 *         –
 37.         Noşlac                ridicat               *         –
 38. Ocoliş                mediu                 *         –
 39. Ohaba                 ridicat               *         –
 40. Pianu                 scăzut – mediu        *         –
 41. Ponor                 mediu                 *         –
 42. Poşaga                mediu                 *         –
 43. Rădeşti               scăzut – ridicat      *         –
 44. Râmeţ                 mediu                 *         –
 45. Rimetea               mediu                 *         –
 46. Roşia Montană         ridicat               *         –
 47.           Roşia de Secaş        mediu                 *         –
 48. Sălciua               mediu                 *         –
 49. Săliştea              scăzut-mediu          *         –
 50. Săsciori              mediu                 *         –
 51. Sâncel                scăzut – ridicat      *         –
 52. Sântimbru             scăzut                *         –
 53. Scărişoara            mediu                 *         –
 54. Sohodol               mediu                 *         –
 55. Stremţ                mediu                 *         –
 56. Şibot                 scăzut                *         –
 57.             Şona                  scăzut – ridicat      *         –
 58. Şpring                ridicat               *         –
 59. Şugag                 mediu                 *         –
 60. Unirea                ridicat               *         –
 61. Valea Lungă           scăzut – ridicat      *         –
 62. Vidra                 mediu                 *         –
 63. Vinţu de Jos          scăzut – mediu        *         –

 

Arad

Oraşul

 1. Lipova                scăzut – mediu        *         –

 

Comuna

 1. Archiş                ridicat               *         –
 2.      Buteni                ridicat               *         –
 3. Dieci                 ridicat               *         –
 4. Dorgoş                scăzut – mediu        *         –
 5. Hălmăgel              mediu – ridicat       *         –
 6. Hăşmaş                mediu – ridicat       *         –
 7. Moneasa               mediu – ridicat       *         –
 8. Şilindia              scăzut – ridicat      *         –
 9. Şiria                 scăzut – ridicat      *         –
 10. Şiştarovăţ            mediu – ridicat       *         –
 11. Tauţ                  scăzut – mediu        *         –
 12.        Vârfurile             mediu – ridicat       *         –

 

Argeş

Oraşul

 1. Topoloveni            ridicat               –         *

 

Comuna

 1. Boţeşti               ridicat               –         *
 2. Cotmeana              ridicat               *         –
 3. Davideşti             ridicat               *         –
 4. Drăganu               ridicat               *         –
 5. Lunca Corbului        ridicat               *         –
 6. Ţiţeşti               ridicat               *         –
 7. Vedea                 ridicat               –         *

 

Bacău

Oraşul

 1. Buhuşi                ridicat               *         *
 2. Moineşti              mediu                 –         *
 3. Târgu Ocna            mediu                 *         –
 4. Slănic-Moldova        mediu                 –         *

 

Comuna

 1. Faraoani ridicat               –         *
 2. Gura Văii ridicat               –         *
 3. Helegiu mediu                 –         *
 4. Livezi mediu                 –         *
 5. Luizi-Călugăra ridicat               –         *
 6. Parava ridicat               *         *
 7. Pârjol ridicat               –         *
 8. Solonţ mediu                 –         *
 9. Zemeş mediu                 –         *

 

Bihor

Municipiul

 1. Oradea scăzut                –         *

 

Oraşul

 1. Aleşd ridicat               –         *
 2. Beiuş ridicat               *         –
 3. Nucet mediu                 –         *
 4. Ştei ridicat               *         –
 5. Vaşcău mediu – ridicat       *         –

 

Comuna

 1. Balc mediu                 *         –
 2. Budureasa mediu                 –         *
 3. Bulz mediu                 –         *
 4. Căbeşti mediu – ridicat       *         –
 5. Cărpinet mediu                 *         –
 6. Câmpani mediu – ridicat       –         *
 7. Ceica ridicat               *         –
 8. Copăcel ridicat               *         –
 9. Derna ridicat               *         *
 10. Dobreşti mediu – ridicat       *         –
 11. Drăgeşti ridicat               –         *
 12. Hidişelu de Sus ridicat               *         –
 13. Holod ridicat               –         *
 14. Ineu ridicat               *         –
 15. Lăzăreni ridicat               –         *
 16. Lunca mediu – ridicat       –         *
 17. Pietroasa mediu – ridicat       –         *
 18. Pocola ridicat               *         –
 19. Popeşti mediu – ridicat       –         *
 20. Răbăgani ridicat               *         –
 21. Roşia mediu                 –         *
 22. Sălard scăzut                –         *
 23. Sârbi                 scăzut – ridicat      *         –
 24. Spinuş ridicat               –         *
 25. Suplacu de Barcău scăzut – ridicat      *         –
 26. Tăuteu scăzut                –         *
 27. Tileagd ridicat               *         –
 28. Vadu Crişului mediu                 *         –
 29. Vârciorog scăzut                –         *
 30. Viişoara scăzut                *         –

 

Bistriţa-

Năsăud

Municipiul

 1. Bistriţa ridicat               *         –

 

Oraşul

 1. Beclean               ridicat               –         *
 2. Năsăud ridicat               *         –
 3. Sângeorz-Băi mediu                 –         *

 

Comuna

 1. Bistriţa-Bârgăului mediu                 *         –
 2. Braniştea ridicat               *         –
 3. Budacu de Jos ridicat               –         *
 4. Căianu Mic ridicat               –         *
 5. Cetate mediu – ridicat       *         –
 6. Chiochiş ridicat               –         *
 7. Coşbuc mediu – ridicat       –         *
 8. Feldru mediu – ridicat       *         –
 9. Ilva Mică mediu                 –         *
 10. Lechinţa ridicat               –         *
 11. Livezile ridicat               *         –
 12. Maieru mediu                 *         –
 13. Mărişelu ridicat               *         –
 14. Miceştii de Câmpie ridicat               –         *
 15. Parva mediu – ridicat       *         –
 16. Petru Rareş ridicat               *         –
 17. Prundu Bârgăului mediu                 *         –
 18. Rebra ridicat               *         –
 19. Rebrişoara mediu – ridicat       *         –
 20. Rodna mediu                 –         *
 21. Sânmihaiu de Câmpie ridicat               *         –
 22. Silivaşu de Câmpie ridicat               *         –
 23. Şieuţ ridicat               *         –
 24. Târlişua mediu – ridicat       *         *
 25. Teaca ridicat               *         –
 26. Telciu mediu                 *         *
 27. Zagra mediu – ridicat       *         –

 

Botoşani

Municipiul

 1. Botoşani ridicat               *         –

 

Oraşul

 1. Darabani ridicat               *         –
 2. Săveni ridicat               *         –

 

Comuna

 1. Albeşti ridicat               *         –
 2. Avrămeni ridicat               *         –
 3. Băluşeni ridicat               *         –
 4. Brăeşti ridicat               *         –
 5. Broscăuţi ridicat               *         –
 6. Bucecea               ridicat               *         –
 7. Călăraşi ridicat               *         –
 8. Conceşti ridicat               *         –
 9. Copalău ridicat               *         –
 10. Cordăreni ridicat               *         –
 11. Corlăteni ridicat               *         –
 12. Coţuşca ridicat               *         –
 13. Cristeşti ridicat               *         –
 14. Cristineşti ridicat               *         –
 15. Curteşti ridicat               *         –
 16. Dângeni               ridicat               *         –
 17. Dersca ridicat               *         –
 18. Dobârceni ridicat               *         –
 19. Drăguşeni   ridicat               *         –
 20. Durneşti ridicat               *         –
 21. George Enescu ridicat               *         –
 22. Gorbăneşti ridicat               *         –
 23. Hăneşti ridicat               *         –
 24. Hilişeu-Horia ridicat               *         –
 25. Hlipiceni ridicat               *         –
 26. Hudeşti               ridicat               *         –
 27. Ibăneşti ridicat               *         –
 28. Leorda ridicat               *         –
 29. Lunca     ridicat               *         –
 30. Manoleasa ridicat               *         –
 31. Mihai Eminescu ridicat               *         –
 32. Mihălăşeni ridicat               *         –
 33. Mitoc ridicat               *         –
 34. Nicşeni ridicat               *         –
 35. Păltiniş ridicat               *         –
 36. Pomârla               ridicat               *         –
 37. Răchiţi ridicat               *         –
 38. Rădăuţi-Prut ridicat               *         –
 39. Răuseni       ridicat               *         –
 40. Ripiceni ridicat               *         –
 41. Roma ridicat               *         –
 42. Santa Mare ridicat               *         –
 43. Stăuceni ridicat               *         –
 44. Suharău ridicat               *         –
 45. Suliţa ridicat               *         –
 46. Şendriceni            ridicat               *         –
 47. Ştiubieni ridicat               *         –
 48. Todireni ridicat               *         –
 49. Truşeşti         ridicat               *         –
 50. Tudora ridicat               *         –
 51. Ungureni ridicat               *         –
 52. Unţeni ridicat               *         –
 53. Văculeşti ridicat               *         –
 54. Vârfu Câmpului ridicat               *         –
 55. Viişoara ridicat               *         –
 56. Vlăsineşti            ridicat               *         –
 57. Vorona ridicat               *         –

 

Braşov

Comuna

 1. Buneşti ridicat               –         *
 2. Cincu ridicat               –         *
 3. Comana scăzut – mediu        –         *
 4. Dumbrăviţa scăzut – mediu        *         *
 5. Fundata               mediu                 *         –
 6. Jibert ridicat               –         *
 7. Lisa scăzut – mediu        –         *
 8. Măieruş  scăzut – mediu        *         *
 9. Moieciu mediu                 *         –
 10. Părău scăzut – mediu        *         *
 11. Poiana Mărului scăzut – mediu        *         –
 12. Racoş mediu                 –         *
 13. Şinca scăzut – mediu        –         *
 14. Şoarş ridicat               –         *
 15. Tărlungeni            scăzut – mediu        *         –
 16. Ticuşu ridicat               –         *
 17. Vama Buzăului mediu                 *         –
 18. Voila    scăzut – mediu        –         *

 

Brăila

Comuna

 1. Măxineni scăzut                –         *
 2. Racoviţa scăzut                –         *
 3. Râmnicelu scăzut                –         *
 4. Scorţaru Nou scăzut                –         *
 5. Şuţeşti scăzut                –         *

 

Buzău

Oraşul

 1. Nehoiu                ridicat               –         *

 

Comuna

 1. Berca ridicat               –         *
 2. Bisoca ridicat               –         *
 3. Breaza scăzut – ridicat      *         *
 4. Buda ridicat               *         *
 5. Colţi ridicat               –         *
 6. Cozieni              ridicat               *         *
 7. Gura Teghii ridicat               *         *
 8. Lopătari ridicat               –         *
 9. Mărgăriteşti ridicat               –         *
 10. Mânzăleşti ridicat               *         *
 11. Năeni scăzut – ridicat      –         *
 12. Pardoşi ridicat               *         *
 13. Pănătău ridicat               *         *
 14. Pătârlagele ridicat               *         *
 15. Săruleşti ridicat               *         *
 16. Scorţoasa ridicat               –         *
 17. Vintilă Vodă ridicat               *         –
 18. Vipereşti ridicat               *         –
 19. Zărneşti scăzut – ridicat      –         *

Caraş-

Severin

Oraşul

 1. Oraviţa mediu                 –         *

 

Comuna

 1. Bolvaşniţa mediu                 –         *
 2. Slatina-Timiş mediu – ridicat       –         *
 3. Târnova mediu                 –         *
 4. Turnu Ruieni mediu                 –         *
 5. Zăvoi mediu                 –         *

 

Cluj

Municipiul

 1. Cluj-Napoca mediu – ridicat       *         *
 2. Dej ridicat               *         –

 

Oraşul

 1. Huedin mediu                 –         *

 

Comuna

 1. Aghireşu mediu                 –         *
 2. Aiton ridicat               *         *
 3. Apahida ridicat               –         *
 4. Baciu mediu                 –         *
 5. Beliş mediu                 *         –
 6. Căianu ridicat               –         *
 7. Cătina ridicat               *         –
 8. Câţcău ridicat               *         –
 9. Chinteni              mediu – ridicat       –         *
 10. Ciurila mediu                 –         *
 11. Cojocna ridicat               *         *
 12. Feleacu ridicat               –         *
 13. Geaca ridicat               *         –
 14. Jichişu de Jos ridicat               *         –
 15. Mărişel mediu                 *         –
 16. Mihai Viteazu scăzut                *         –
 17. Mociu ridicat               *         –
 18. Petreştii de Jos mediu – ridicat       *         –
 19. Poieni                mediu                 *         –
 20. Recea-Cristur ridicat               –         *
 21. Sânpaul mediu – ridicat       *         *
 22. Sic ridicat               *         –
 23. Suatu ridicat               *         –
 24. Tureni ridicat               –         *

 

Constanţa

Municipiul

 1. Constanţa             scăzut                –         *
 2. Cernavodă scăzut – mediu        *         –
 3. Eforie-Nord scăzut                –         *
 4. Eforie-Sud scăzut                –         *

 

Comuna

 1. Aliman mediu                 *         –
 2. Costineşti scăzut                –         *
 3. Cumpăna   scăzut                *         –
 4. Rasova mediu                 –         *
 5. Seimeni mediu                 –         *
 6. Tuzla scăzut                –         *

 

Covasna

Oraşul

 1. Baraolt scăzut – mediu        *         –
 2. Covasna scăzut – mediu        *         –
 3. Întorsura mediu                 *         –

Buzăului

 

Comuna

 1. Barcani scăzut                *         –
 2. Băţani scăzut – mediu        *         –
 3. Bodoc                 mediu                 *         –
 4. Brăduţ scăzut – mediu        *         –
 5. Breţcu scăzut – mediu        *         –
 6. Hăghig    mediu                 *         –
 7. Ilieni scăzut                *         –
 8. Lemnia scăzut – mediu        *         –
 9. Malnaş mediu                 *         –
 10. Poian scăzut – mediu        *         –
 11. Sânzieni mediu                 *         –
 12. Sita Buzăului mediu                 *         –
 13. Turia                 scăzut – mediu        *         –
 14. Valea Crişului mediu                 *         –
 15. Valea Mare scăzut                *         –
 16. Vâlcele      scăzut – mediu        *         –
 17. Vârghiş scăzut – mediu        *         –
 18. Zagon scăzut – mediu        *         –

 

Dâmboviţa

Oraşul

 1. Fieni                 ridicat               –         *
 2. Moreni scăzut – ridicat      *         *
 3. Pucioasa ridicat               *         *

 

Comuna

 1. Aninoasa              ridicat               *         –
 2. Bărbuleţu ridicat               *         *
 3. Bezdead ridicat               *         *
 4. Brăneşti    ridicat               *         *
 5. Buciumeni ridicat               –         *
 6. Cândeşti ridicat               –         *
 7. Doiceşti ridicat               *         –
 8. Glodeni ridicat               –         *
 9. Hulubeşti ridicat               *         –
 10. Ludeşti ridicat               –         *
 11. Malu cu Flori         ridicat               –         *
 12. Moţăieni ridicat               *         –
 13. Ocniţa ridicat               *         *
 14. Pietroşiţa      ridicat               *         *
 15. Pucheni ridicat               –         *
 16. Runcu scăzut – ridicat      –         *
 17. Şotânga ridicat               *         –
 18. Tătărani ridicat               –         *
 19. Valea Lungă ridicat               *         *
 20. Văleni-Dâmboviţa ridicat               –         *
 21. Vârfuri               ridicat               *         *
 22. Vişineşti ridicat               *         *
 23. Vulcana-Băi ridicat               *         –

 

Dolj

Comuna

 1. Breasta ridicat               *         *
 2. Bucovăţ ridicat               *         –
 3. Bulzeşti ridicat               –         *
 4. Caraula scăzut – ridicat      *         –
 5. Carpen ridicat               *         –
 6. Drănic scăzut                *         –
 7. Fărcaş ridicat               *         –
 8. Greceşti ridicat               –         *
 9. Secu ridicat               *         –
 10. Ţuglui scăzut                *         –
 11. Valea Stanciului scăzut                –         *
 12. Vârvoru de Jos ridicat               –         *
 13. Vela ridicat               –         *

 

Galaţi

Municipiul

 1. Galaţi scăzut                –         *

 

Oraşul

 1. Bereşti ridicat               *         –

 

Comuna

 1. Bălăşeşti             ridicat               *         –
 2. Băleni scăzut                *         –
 3. Bereşti-Meria ridicat               –         *
 4. Brăhăşeşti scăzut                *         –
 5. Cavadineşti ridicat               –         *
 6. Cerţeşti scăzut                *         –
 7. Corni scăzut                *         –
 8. Cosmeşti scăzut                *         –
 9. Cuca scăzut                *         –
 10. Gohor scăzut                *         –
 11. Nicoreşti             scăzut                –         *
 12. Pechea scăzut                –         *
 13. Slobozia Conachi scăzut                *         *
 14. Smârdan  scăzut                –         *
 15. Suceveni ridicat               –         *
 16. Ţepu scăzut                –         *
 17. Valea Mărului scăzut – ridicat      *         –
 18. Vânători scăzut                *         *

 

Giurgiu

Comuna

 1. Daia scăzut                *         –

 

Gorj

Oraşul

 1. Bumbeşti-Jiu          mediu – ridicat       –         *
 2. Novaci mediu                 –         *

 

Comuna

 1. Alimpeşti ridicat               –         *
 2. Baia de Fier          mediu                 –         *
 3. Bărbăteşti ridicat               –         *
 4. Bustuchin ridicat               *         –
 5. Căpreni            ridicat               *         –
 6. Cruşeţ ridicat               *         –
 7. Dănciuleşti ridicat               *         –
 8. Dăneşti ridicat               *         –
 9. Licurici ridicat               –         *
 10. Mătăsari ridicat               *         *
 11. Roşia de Amaradia ridicat               *         *
 12. Slivileşti ridicat               –         *
 13. Stăneşti mediu                 –         *
 14. Stoina ridicat               *         *

 

Harghita

Municipiul

 1. Odorheiu Secuiesc ridicat               *         –

 

Oraşul

 1. Băile Tuşnad mediu                 *         –
 2. Bălan mediu                 *         –
 3. Borsec mediu                 *         –
 4. Topliţa mediu                 *         –
 5. Vlăhiţa mediu                 –         *

 

Comuna

 1. Atid ridicat               *         –
 2. Avrămeşti ridicat               –         *
 3. Bilbor mediu                 *         –
 4. Brădeşti ridicat               *         –
 5. Corbu mediu                 *         –
 6. Corund mediu                 *         –
 7. Dârjiu ridicat               *         *
 8. Dealu ridicat               *         –
 9. Ditrău scăzut – mediu        *         –
 10. Gălăuţaş mediu                 *         –
 11. Joseni mediu                 *         –
 12. Lueta mediu                 *         *
 13. Lupeni ridicat               –         *
 14. Martiniş ridicat               *         –
 15. Mereşti ridicat               *         –
 16. Mugeni ridicat               –         *
 17. Plăieşii de Jos mediu                 *         –
 18. Praid mediu                 *         –
 19. Sărmaş mediu                 *         –
 20. Sândominic scăzut – mediu        *         –
 21. Sânmartin scăzut – mediu        *         –
 22. Secuieni ridicat               *         –
 23. Şimoneşti ridicat               *         –
 24. Tulgheş mediu                 *         –
 25. Ulieş ridicat               *         *
 26. Zetea mediu                 *         –

 

Hunedoara

Municipiul

 1. Deva scăzut – ridicat      *         –
 2. Brad mediu                 *         –
 3. Orăştie scăzut                *         –
 4. Petroşani ridicat               *         –

 

Oraşul

 1. Aninoasa ridicat               *         –
 2. Călan scăzut – mediu        *         –
 3. Lupeni ridicat               *         –
 4. Petrila ridicat               *         –
 5. Uricani ridicat               *         –
 6. Vulcan                ridicat               *         –

 

Comuna

 1. Baia de Criş ridicat               *         –
 2. Balşa mediu                 *         *
 3. Băcia                 ridicat               *         –
 4. Băiţa mediu – ridicat       *         –
 5. Boşorod mediu – ridicat       *         *
 6. Buceş    mediu                 *         *
 7. Bucureşci mediu                 *         –
 8. Bunila mediu                 *         –
 9. Certeju de Sus mediu – ridicat       *         –
 10. Criscior mediu                 *         –
 11. Densuş mediu                 *         –
 12. Geoagiu scăzut – mediu        *         –
 13. Lăpugiu de Jos        mediu                 *         –
 14. Lunca Cernii de Jos mediu                 *         –
 15. Orăştioara de Sus mediu                 –         *
 16. Răchitova      mediu                 *         –
 17. Râu de Mori mediu                 *         –
 18. Ribiţa mediu                 *         *
 19. Romos mediu – ridicat       *         –
 20. Sălaşu de Sus mediu                 *         –
 21. Şoimuş ridicat               *         –
 22. Teliucu Inferior ridicat               –         *
 23. Tomeşti               mediu                 *         –
 24. Vaţa de Jos mediu                 *         –
 25. Vălişoara ridicat               *         –
 26. Veţel        scăzut – mediu        *         –

 

Iaşi

Municipiul

 1. Iaşi ridicat               *         *

 

Oraşul

 1. Hârlău ridicat               *         –

 

Comuna

 1. Alexandru Ioan Cuza ridicat               *         –
 2. Andrieşeni ridicat               *         –
 3. Aroneanu ridicat               *         –
 4. Bălţaţi ridicat               *         –
 5. Bârnova ridicat               *         –
 6. Belceşti ridicat               *         –
 7. Bivolari              ridicat               *         –
 8. Brăeşti ridicat               *         –
 9. Butea ridicat               *         –
 10. Cepleniţa         ridicat               *         –
 11. Ciorteşti ridicat               *         –
 12. Ciurea ridicat               *         –
 13. Coarnele Caprei ridicat               *         –
 14. Comarna ridicat               *         –
 15. Costuleni ridicat               *         –
 16. Cotnari ridicat               *         –
 17. Cozmeşti              ridicat               *         –
 18. Cristeşti ridicat               *         –
 19. Cucuteni ridicat               *         –
 20. Dagâţa           ridicat               *         –
 21. Deleni ridicat               *         –
 22. Dobrovăţ ridicat               *         –
 23. Dolheşti ridicat               *         –
 24. Dumeşti ridicat               *         –
 25. Erbiceni ridicat               *         –
 26. Focuri ridicat               *         –
 27. Golăieşti             ridicat               *         –
 28. Gorban ridicat               *         –
 29. Grajduri ridicat               *         –
 30. Gropniţa             ridicat               *         –
 31. Hălăuceşti ridicat               *         –
 32. Heleşteni ridicat               *         –
 33. Holboca ridicat               *         –
 34. Horleşti ridicat               *         –
 35. Ipatele ridicat               *         –
 36. Lespezi ridicat               *         –
 37. Leţcani ridicat               *         –
 38. Lungani ridicat               *         –
 39. Mădârjac ridicat               *         –
 40. Mironeasa ridicat               *         –
 41. Miroslava ridicat               *         –
 42. Mirosloveşti ridicat               *         –
 43. Mogoşeşti ridicat               *         –
 44. Mogoşeşti-Siret ridicat               *         –
 45. Moşna ridicat               *         –
 46. Moţca ridicat               *         –
 47. Movileni ridicat               *         –
 48. Oţeleni ridicat               *         –
 49. Plugari ridicat               *         –
 50. Podu Iloaiei ridicat               *         –
 51. Popeşti ridicat               *         –
 52. Popricani ridicat               *         –
 53. Probota ridicat               *         –
 54. Răducăneni ridicat               *         –
 55. Rediu ridicat               *         –
 56. Româneşti ridicat               *         –
 57. Ruginoasa ridicat               *         –
 58. Scânteia ridicat               *         –
 59. Schitu Duca ridicat               *         –
 60. Scobinţi ridicat               *         –
 61. Sineşti ridicat               *         –
 62. Sireţel ridicat               *         –
 63. Stolniceni-Prăjescu ridicat               *         –
 64. Strunga ridicat               *         –
 65. Şipote ridicat               *         –
 66. Tansa ridicat               *         –
 67. Târgu Frumos ridicat               *         –
 68. Tătăruşi ridicat               *         –
 69. Todireşti ridicat               *         –
 70. Tomeşti ridicat               *         –
 71. Trifeşti ridicat               *         –
 72. Ţibana ridicat               *         –
 73. Ţibăneşti ridicat               *         –
 74. Ţigănaşi ridicat               *         –
 75. Ungheni ridicat               *         –
 76. Valea Seacă ridicat               *         –
 77. Vânători ridicat               *         –
 78. Victoria ridicat               *         –
 79. Vlădeni ridicat               *         –
 80. Voineşti ridicat               *         –

 

Maramureş

Municipiul

 1. Baia Mare scăzut – mediu        *         –
 2. Sighetu Marmaţiei scăzut – mediu        –         *

 

Oraşul

 1. Baia Sprie mediu – ridicat       *         –
 2. Borşa mediu                 *         –
 3. Cavnic mediu                 *         –
 4. Târgu Lăpuş mediu – ridicat       –         *
 5. Vişeu de Sus mediu                 *         –

 

Comuna

 1. Băseşti ridicat               *         –
 2. Bârsana mediu                 *         –
 3. Bicaz ridicat               *         –
 4. Bistra mediu                 *         –
 5. Cicârlău              scăzut – mediu        *         –
 6. Copalnic-Mănăştur mediu                 *         –
 7. Coroieni mediu                 *         –
 8. Dumbrăviţa    ridicat               *         –
 9. Groşi ridicat               *         –
 10. Ieud mediu                 *         –
 11. Mireşu Mare ridicat               –         –
 12. Moisei mediu                 *         *
 13. Petrova mediu                 *         –
 14. Poienile mediu                 *         –

de sub Munte

 1. Poienile Izei mediu                 –         *
 2. Remetea Chioarului mediu                 *         –
 3. Repedea mediu                 *         –
 4. Rona de Sus mediu                 –         *
 5. Rozavlea mediu                 *         –
 6. Săliştea de Sus mediu                 *         –
 7. Strâmtura mediu                 *         –
 8. Şişeşti mediu – ridicat       *         –
 9. Şomcuta Mare mediu – ridicat       *         –
 10. Vadu Izei scăzut                *         *
 11. Valea Chioarului mediu                 *         *

 

Mehedinţi

Oraşul

 1. Baia de Aramă mediu                 *         –
 2. Orşova         mediu                 *         –
 3. Strehaia ridicat               *         –
 4. Vânju Mare scăzut – ridicat      *         –

 

Comuna

 1. Bala             ridicat               *         –
 2. Bâcleş ridicat               *         –
 3. Brezniţa-Motru ridicat               *         –
 4. Brezniţa-Ocol ridicat               *         –
 5. Broşteni ridicat               *         –
 6. Butoieşti ridicat               *         –
 7. Căzăneşti ridicat               *         –
 8. Cireşu mediu                 *         –
 9. Dubova mediu                 *         –
 10. Dumbrava ridicat               *         –
 11. Floreşti ridicat               *         –
 12. Gârla Mare scăzut                *         –
 13. Greci ridicat               *         –
 14. Grozeşti ridicat               *         –
 15. Gruia scăzut                *         –
 16. Hinova ridicat               *         –
 17. Husnicioara ridicat               *         –
 18. Ieşelniţa mediu                 *         –
 19. Ilovăţ mediu                 *         –
 20. Livezile ridicat               *         –
 21. Malovăţ ridicat               *         –
 22. Pădina ridicat               *         –
 23. Pătulele scăzut                *         –
 24. Ponoarele mediu                 *         –
 25. Poroina Mare ridicat               *         –
 26. Pristol scăzut                *         –
 27. Prunişor ridicat               *         –
 28. Rogova ridicat               *         –
 29. Stângăceaua ridicat               *         *
 30. Sviniţa mediu                 *         *
 31. Şimian ridicat               *         –
 32. Şovarna ridicat               *         –
 33. Tâmna ridicat               *         –
 34. Vlădaia ridicat               *         –
 35. Voloiac ridicat               *         –

 

Mureş

Municipiul

 1. Sighişoara scăzut – ridicat      *         –
 2. Reghin             ridicat               *         *
 3. Târnăveni scăzut                *         *

 

Oraşul

 1. Iernut scăzut – ridicat      *         –
 2. Sovata mediu                 *         *

 

Comuna

 1. Adămuş ridicat               *         –
 2. Albeşti scăzut – ridicat      *         –
 3. Apold ridicat               *         –
 4. Băgaciu ridicat               *         –
 5. Bălăuşeri scăzut – ridicat      *         –
 6. Beica de Jos ridicat               *         –
 7. Bichiş ridicat               *         –
 8. Brâncoveneşti scăzut – ridicat      *         –
 9. Ceuaşu de Câmpie ridicat               *         –
 10. Cristeşti scăzut – ridicat      *         –
 11. Daneş scăzut – ridicat      *         –
 12. Deda scăzut – ridicat      *         –
 13. Gheorghe Doja ridicat               *         –
 14. Grebenişu de Câmpie ridicat               *         –
 15. Hodoşa ridicat               *         –
 16. Livezeni ridicat               *         –
 17. Măgherani ridicat               *         –
 18. Mica scăzut – ridicat      *         –
 19. Miercurea Nirajului scăzut – ridicat      *         –
 20. Nadeş ridicat               *         –
 21. Neaua ridicat               *         –
 22. Petelea scăzut – ridicat      *         –
 23. Râciu                 ridicat               *         –
 24. Sângeorgiu de Mureş scăzut                *         –
 25. Saschiz scăzut – ridicat      *         –
 26. Vărgata scăzut – ridicat      *         –
 27. Vătava mediu – ridicat       *         –
 28. Vânători ridicat               *         –
 29. Zau de Câmpie ridicat               *         –

 

Neamţ

Municipiul

 1. Piatra Neamţ mediu – ridicat       *         –

 

Oraşul

 1. Bicaz ridicat               *         –

 

Comuna

 1. Agapia mediu                 *         –
 2. Bălţăteşti mediu                 *         –
 3. Bârgăuani ridicat               *         –
 4. Bicazu Ardelean       ridicat               *         –
 5. Bira ridicat               *         –
 6. Borca mediu                 *         –
 7. Borleşti  mediu – ridicat       *         –
 8. Boteşti ridicat               *         –
 9. Ceahlău mediu                 *         –
 10. Dobreni ridicat               *         –
 11. Doljeşti ridicat               *         –
 12. Fărcaşa mediu                 *         –
 13. Făurei ridicat               *         –
 14. Gârcina               mediu                 *         –
 15. Hangu mediu                 *         –
 16. Icuşeşti ridicat               *         –
 17. Ion Creangă    mediu                 *         –
 18. Moldoveni ridicat               *         –
 19. Păstrăveni ridicat               *         –
 20. Piatra Şoimului mediu                 *         –
 21. Pipirig mediu                 *         –
 22. Poiana Teiului mediu                 *         –
 23. Răuceşti ridicat               *         –
 24. Războieni             ridicat               *         –
 25. Români ridicat               *         –
 26. Sagna ridicat               *         –
 27. Ştefan cel Mare      ridicat               *         –
 28. Taşca mediu                 *         –
 29. Tupilaţi ridicat               *         –
 30. Urecheni ridicat               *         –
 31. Vânători-Neamţ mediu                 *         –
 32. Viişoara mediu                 *         –

 

Olt

Municipiul

 1. Slatina scăzut – mediu        –         *

 

Comuna

 1. Văleni scăzut                –         *

 

Prahova

Municipiul

 1. Câmpina ridicat               *         *

 

Oraşul

 1. Azuga mediu                 *         –
 2. Băicoi scăzut                *         –
 3. Boldeşti-Scăeni scăzut – ridicat      *         –
 4. Breaza ridicat               *         *
 5. Comarnic mediu – ridicat       *         *
 6. Sinaia mediu                 *         –
 7. Slănic                ridicat               *         *
 8. Vălenii de Munte ridicat               *         *
 9. Urlaţi ridicat               *         *

 

Comuna

 1. Adunaţi               ridicat               *         –
 2. Aluniş ridicat               *         *
 3. Apostolache ridicat               *         *
 4. Ariceştii Zeletin ridicat               *         –
 5. Bălţeşti ridicat               *         –
 6. Băneşti scăzut                *         *
 7. Bertea mediu – ridicat       *         *
 8. Brebu ridicat               *         *
 9. Bucov scăzut                *         –
 10. Călugăreni ridicat               *         *
 11. Cărbuneşti            ridicat               *         *
 12. Ceptura ridicat               *         –
 13. Chiojdeanca ridicat               *         *
 14. Cornu        scăzut                *         *
 15. Cosminele ridicat               *         *
 16. Drajna ridicat               *         –
 17. Filipeştii de Pădure scăzut                *         –
 18. Fântânele ridicat               *         *
 19. Gornet ridicat               *         –
 20. Gornet Cricov ridicat               *         *
 21. Gura Vadului          ridicat               *         *
 22. Gura Vitioarei ridicat               *         –
 23. Iordăcheanu ridicat               *         *
 24. Izvoarele          ridicat               *         *
 25. Jugureni ridicat               *         –
 26. Lapoş ridicat               *         *
 27. Mâneciu mediu                 *         *
 28. Păcureţi ridicat               *         *
 29. Păuleşti scăzut                *         –
 30. Plopu ridicat               *         –
 31. Podenii Noi           ridicat               *         –
 32. Poiana Câmpina ridicat               *         –
 33. Poseşti ridicat               *         *
 34. Predeal Sărari ridicat               *         *
 35. Proviţa de Jos ridicat               *         –
 36. Proviţa de Sus ridicat               *         –
 37. Salcia ridicat               *         *
 38. Sângeru ridicat               *         *
 39. Scorţeni ridicat               *         *
 40. Secăria mediu – ridicat       *         *
 41. Starchiojd mediu – ridicat       *         *
 42. Surani ridicat               *         *
 43. Şoimari ridicat               *         *
 44. Şotrile              ridicat               *         *
 45. Ştefeşti ridicat               –         *
 46. Talea ridicat               *         –
 47. Târgşoru Vechi scăzut                *         –
 48. Teişani ridicat               *         –
 49. Telega ridicat               *         *
 50. Valea Călugărească scăzut – ridicat      *         *
 51. Valea Doftanei mediu                 *         *
 52. Vărbilau ridicat               *         *
 53. Vâlcăneşti ridicat               *         *

 

Satu Mare

Oraşul

 1. Tăşnad ridicat               –         *

 

Comuna

 1. Bârsău ridicat               *         –
 2. Beltiug scăzut                *         –
 3. Bogdand ridicat               *         –
 4. Călineşti-Oaş scăzut                –         *
 5. Cehal scăzut                *         –
 6. Gherţa Mică scăzut                *         –
 7. Hodod ridicat               *         –
 8. Socond ridicat               *         –
 9. Supur              ridicat               *         –

 

Sălaj

Municipiul

 1. Zalău mediu – ridicat       *         *

 

Oraşul

 1. Cehu Silvaniei scăzut – ridicat      *         *
 2. Jibou scăzut – ridicat      *         *
 3. Şimleu Silvaniei mediu – ridicat       *         *

 

Comuna

 1. Agrij mediu                 *         –
 2. Almaşu mediu                 *         –
 3. Băbeni mediu                 *         –
 4. Bălan mediu                 *         –
 5. Bănişor ridicat               –         *
 6. Benesat scăzut                *         *
 7. Bobota ridicat               *         –
 8. Bocşa                ridicat               *         –
 9. Buciumi mediu                 *         –
 10. Camăr ridicat               *         *
 11. Carastelec ridicat               *         *
 12. Chieşd ridicat               *         *
 13. Cizer ridicat               *         *
 14. Coşeiu ridicat               *         *
 15. Crasna ridicat               *         *
 16. Creaca mediu                 *         *
 17. Cristolţ mediu                 *         –
 18. Crişeni ridicat               *         –
 19. Cuzăplac mediu                 *         *
 20. Dobrin ridicat               *         –
 21. Dragu mediu – ridicat       –         *
 22. Fildu de Jos mediu                 *         –
 23. Gâlgău mediu                 *         –
 24. Gârbou mediu – ridicat       *         *
 25. Halmăşd ridicat               *         –
 26. Hereclean ridicat               *         *
 27. Hida mediu – ridicat       *         *
 28. Horoatu Crasnei ridicat               *         –
 29. Ileanda mediu                 *         *
 30. Ip ridicat               *         *
 31. Letca mediu                 *         *
 32. Lozna mediu                 *         –
 33. Marca ridicat               *         *
 34. Măerişte ridicat               –         *
 35. Meseşenii de Jos ridicat               *         *
 36. Mirşid ridicat               *         *
 37. Nuşfalău ridicat               *         *
 38. Pericei ridicat               *         –
 39. Poiana Blenchii mediu                 *         *
 40. Românaşi ridicat               *         –
 41. Rus mediu – ridicat       *         *
 42. Sălăţig scăzut                *         –
 43. Sâg ridicat               *         –
 44. Someş-Odorhei scăzut                *         –
 45. Surduc mediu                 *         –
 46. Şamşud ridicat               *         *
 47. Şărmăşag ridicat               *         *
 48. Treznea               ridicat               *         –
 49. Valcău de Jos ridicat               *         *
 50. Vârşolţ ridicat               *         *
 51. Zalha ridicat               *         *
 52. Zimbor mediu                 *         *

 

Sibiu

Municipiul

 1. Mediaş scăzut – ridicat      –         *

 

Oraşul

 1. Copşa Mică scăzut                *         –
 2. Dumbrăveni scăzut                *         –
 3. Ocna Sibiului ridicat               *         –

 

Comuna

 1. Alţina ridicat               *         *
 2. Aţel scăzut – ridicat      *         *
 3. Bârghiş scăzut – ridicat      *         –
 4. Biertan               ridicat               *         –
 5. Dârlos scăzut – ridicat      *         –
 6. Marpod ridicat               *         –
 7. Micăsasa scăzut – ridicat      *         –
 8. Miercurea Sibiului ridicat               *         –
 9. Moşna ridicat               *         –
 10. Păuca ridicat               *         *
 11. Răşinari mediu                 *         –
 12. Sălişte mediu – ridicat       *         –
 13. Slimnic ridicat               *         –
 14. Valea Viilor          scăzut – ridicat      *         *

 

Suceava

Municipiul

 1. Suceava ridicat               –         *
 2. Câmpulung Moldovenesc mediu *         *
 3. Fălticeni ridicat               *         *

 

Comuna

 1. Adâncata ridicat               *         –
 2. Boroaia ridicat               *         *
 3. Bosanci ridicat               *         –
 4. Brodina mediu                 *         –
 5. Broşteni mediu                 *         –
 6. Cacica                mediu – ridicat       –         *
 7. Ciprian Porumbescu ridicat               *         –
 8. Dărmăneşti ridicat               *         –
 9. Dolheşti   ridicat               –         *
 10. Dorna Cândrenilor mediu                 *         –
 11. Frasin mediu                 *         –
 12. Gălăneşti mediu – ridicat       *         *
 13. Ipoteşti ridicat               *         –
 14. Mitocu Dragomirnei ridicat               –         *
 15. Păltinoasa ridicat               *         –
 16. Pârteştii de Jos      ridicat               *         *
 17. Pojorâta mediu                 *         –
 18. Sadova mediu                 *         –
 19. Salcea     ridicat               *         –
 20. Suceviţa mediu                 *         –
 21. Şcheia ridicat               *         –
 22. Todireşti ridicat               *         –
 23. Udeşti ridicat               *         –
 24. Vadu Moldovei ridicat               *         –
 25. Vicovu de Jos mediu                 *         –
 26. Vultureşti            ridicat               –         *

 

Teleorman

Comuna

 1. Lisa scăzut                *         –
 2. Plopii Slăviteşti scăzut                *         –
 3. Segarcea-Vale scăzut                *         –
 4. Slobozia Mândra scăzut                *         –

 

Timiş

Municipiul

 1. Lugoj scăzut – ridicat      –         *

 

Comuna

 1. Belinţ scăzut – ridicat      –         *
 2. Bethausen scăzut – ridicat      –         *
 3. Brestovăţ ridicat               –         *
 4. Coşteiu scăzut                –         *
 5. Curtea scăzut – ridicat      –         *
 6. Criciova scăzut                –         *
 7. Dumbrava scăzut                –         *
 8. Fârdea scăzut – ridicat      –         *
 9. Gătaia scăzut                –         *
 10. Margina               scăzut – ridicat      –         *
 11. Mănăştiur scăzut                –         *
 12. Nădrag mediu                 –         *
 13. Niţchidorf scăzut                –         *
 14. Ohaba Lungă ridicat               –         *
 15. Pietroasa ridicat               –         *
 16. Recaş scăzut – ridicat      –         *
 17. Remetea Mare scăzut – ridicat      –         *
 18. Racoviţă scăzut                –         *
 19. Secaş ridicat               –         *
 20. Ştiuca                scăzut                –         *
 21. Tormac scăzut                –         *
 22. Traian Vuia scăzut                –         *
 23. Victor Vlad scăzut – ridicat      –         *

Delamarina

 

Vaslui

Municipiul

 1. Huşi ridicat               –         *

 

Oraşul

 1. Negreşti     ridicat               *         –

 

Comuna

 1. Albeşti ridicat               –         *
 2. Alexandru Vlahuţă ridicat               *         –
 3. Arsura         ridicat               *         –
 4. Banca ridicat               –         *
 5. Băcani ridicat               *         –
 6. Băceşti ridicat               *         –
 7. Bălteni ridicat               *         –
 8. Bogdăniţa ridicat               *         –
 9. Boţeşti ridicat               *         –
 10. Buneşti-Avereşti      ridicat               *         –
 11. Coroieşti ridicat               *         –
 12. Creţeşti ridicat               *         –
 13. Dăneşti           ridicat               *         –
 14. Deleni ridicat               *         –
 15. Duda-Epureni ridicat               *         –
 16. Dumeşti ridicat               *         –
 17. Epureni ridicat               –         *
 18. Fălciu ridicat               *         –
 19. Gârceni ridicat               *         –
 20. Lunca Banului         ridicat               *         –
 21. Micleşti ridicat               *         –
 22. Murgeni ridicat               *         –
 23. Olteneşti ridicat               –         *
 24. Oşeşti ridicat               *         –
 25. Perieni ridicat               *         –
 26. Pogana ridicat               *         –
 27. Pungeşti ridicat               –         *
 28. Rebricea ridicat               *         –
 29. Soleşti ridicat               *         –
 30. Ştefan cel Mare ridicat               *         –
 31. Şuletea ridicat               *         –
 32. Tătărani ridicat               *         –
 33. Todireşti ridicat               *         –
 34. Tutova ridicat               *         –
 35. Viişoara ridicat               *         –
 36. Vinderei ridicat               *         *
 37. Vutcani ridicat               *         *
 38. Zăpodeni ridicat               *         –

 

Vâlcea

Oraşul

 1. Băile Olăneşti      mediu – ridicat       *         *
 2. Ocnele Mari ridicat               –         *

 

Comuna

 1. Berislăveşti ridicat               *         –
 2. Câineni          mediu                 *         –
 3. Dăeşti ridicat               *         –
 4. Mădulari ridicat               –         *
 5. Mihăeşti ridicat               *         *
 6. Muereasca ridicat               –         *
 7. Perişani mediu                 *         *
 8. Popeşti ridicat               *         –
 9. Scundu                ridicat               –         *
 10. Stoileşti ridicat               –         *
 11. Stroeşti ridicat               –         *
 12. Tomşani            ridicat               *         –
 13. Vlădeşti ridicat               –         *
 14. Voineasa mediu                 *         –
 15. Zătreni ridicat               *         –

 

Vrancea

Comuna

 1. Andreiaşu de Jos ridicat               –         *
 2. Câmpuri ridicat               *         –
 3. Chiojdeni    ridicat               *         *
 4. Dumitreşti ridicat               *         *
 5. Gura Caliţei ridicat               –         *
 6. Jitia ridicat               –         *
 7. Nereju ridicat               *         –
 8. Nistoreşti ridicat               *         –
 9. Paltin ridicat               –         *
 10. Poiana Cristei        ridicat               –         *
 11. Răcoasa ridicat               *         –
 12. Soveja ridicat               *         –
 13. Tănăsoaia      ridicat               *         –
 14. Tulnici ridicat               *         –
 15. Vintileasca ridicat               *         –
 16. Vizantea-Livezi ridicat               *         *
 17. Vrâncioaia ridicat               –         *

________________________________________________________________________________

*) Nominalizările din prezenta anexă se completează şi/sau se actualizează cu zone declarate în conformitate cu prevederile prezentei legi.

 

–––––