ORDIN Nr. 1240/1178 din 5 decembrie 2005 privind aprobarea Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi a Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţi

       EMITENT:      MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR

              Nr. 1.240 din 5 decembrie 2005

              MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

              Nr. 1.178 din 2 februarie 2006

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 168 din 22 februarie 2006

Descarca PDF cu ordin comun 1178-1240 din 2005

 

Având în vedere dispoziţiile art. 20 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi ale art. 2 alin. (3) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptată în şedinţa extraordinară din data de 15 iulie 2005,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare, şi al art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

ministrul mediului şi gospodăririi apelor şi ministrul administraţiei şi internelor emit prezentul ordin.

 

ART. 1

Se aprobă Manualul prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii, prevăzut în anexa nr. 1.

ART. 2

Se aprobă Manualul primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii, prevăzut în anexa nr. 2.

ART. 3

Planurile de apărare împotriva inundaţiilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale vor fi completate, reactualizate şi aprobate în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

ART. 4

Structurile de la nivel central şi local, implicate în managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 5

Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

––––

*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ART. 6

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

 

–––––