Guvernul Romaniei

Anexa
din 28/03/2007
Versiune actualizata la data de 27/09/2012
cuprinzand anexele nr. 1-15 la Hotararea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei

Descarca PDF cu Anexa din 2007 la HG nr.332 din 2007 partea 5

Continuare :

___
\
M(SAM) = /__ [M(TOTW,i) x conc(e,i) x u] – [M(TOTW) x conc(d) x (1 – 1/DF) x u]
i=1
unde:
conc(e,i) = concentratia instantanee a poluantului corespondent masurata in gazele de esapament diluate, (ppm)
conc(d) = concentratia poluantului corespondent masurata in aerul de diluare, (ppm)
u = raportul dintre densitatea componentului gazos si densitatea gazelor de esapament diluate, cum este indicat in tabelul 4, pct. 2.1.2.1.
M(TOTW,i) = masa instantanee de gaz de esapament diluat (a se vedea pct. 2.2.1), (kg)
M(TOTW) = masa totala de gaze de esapament diluate pe durata ciclului (a se vedea pct. 2.2.1), (kg)
DF = factor de dilutie, asa cum este determinat la pct. 2.2.3.1.1.
Deoarece emisiile de NO(x) depind de conditiile atmosferice ambiante, concentratia de NO(x) trebuie sa fie corectata in functie de umiditatea aerului ambiant aplicand factorului k(H), asa cum se arata la pct. 2.2.2.
2.2.4. Calculul emisiilor specifice
Emisiile specifice (g/kWh) se calculeaza individual pentru fiecare componenta in modul urmator:
unde:
Mgaz, rece = masa totala a gazelor poluante pe durata ciclului de pornire la rece (in g);
Mgaz, cald = masa totala a gazelor poluante pe durata ciclului de pornire la cald (in g);
Wef, rece = lucrul mecanic al ciclului efectiv pe durata ciclului de pornire la rece, determinat in conformitate cu prevederile pct. 4.6.2 din anexa nr. 3 (in kWh);
Wef, cald = lucrul mecanic al ciclului efectiv pe durata ciclului de pornire la cald, determinat in conformitate cu prevederile pct. 4.6.2 din anexa nr. 3 (in kWh).
___________
Subpunctul 2.2.4. a fost modificat prin punctul 6. din Hotarare nr. 684/2011 incepand cu 03.08.2011.
2.2.5. Calculul emisiilor de particule
2.2.5.1. Calculul debitului masic
Masele particulelor MPT, rece si MPT, cald (g/incercare standardizata) se calculeaza dupa cum urmeaza:
unde:
MPT = MPT, rece pentru ciclul cu pornire la rece;
MPT = MPT, cald pentru ciclul cu pornire la cald;
Mf = masa particulelor prelevate pe durata ciclului (in mg);
MTOTW = masa totala a gazelor de esapament diluate pe durata ciclului, determinata in conformitate cu pct. 2.2.1 (kg);
MSAM = masa gazelor de esapament diluate prelevata din tunelul de diluare pentru colectarea particulelor (in kg),
precum si
Mf = Mf, p + Mf, b, in cazul in care se cantaresc separat (in mg);
Mf, p = masa particulelor poluante colectate pe filtrul primar (in mg);
Mf, b = masa particulelor poluante colectate pe filtrul secundar (in mg);
In cazul in care se foloseste un sistem de dubla diluare, masa de aer de diluare secundara se scade din masa totala a gazelor de esapament dublu diluate care au fost prelevate pe filtrele de particule poluante.
MSAM = MTOT – MSEC,
unde:
MTOT = masa gazelor de esapament dublu diluate care traverseaza filtrul de pulberi (in kg);
MSEC = masa de aer de diluare secundara (in kg).
In cazul in care concentratia de fond a particulelor din aerul de diluare se determina in conformitate cu anexa nr. 3 pct. 4.5.4, masa particulelor poluante poate fi corectata pentru a tine cont de concentratia de fond. In acest caz, masele particulelor MPT, rece si MPT, cald (g/incercare standardizata) se calculeaza dupa cum urmeaza:
unde:
MPT = MPT, rece pentru ciclul cu pornire la rece;
MPT = MPT, cald pentru ciclul cu pornire la cald;
Mf, MSAM, MTOTW = a se vedea mai sus;
MDIL = masa de aer de diluare primara prelevata prin sistemul de prelevare a particulelor din aerul de diluare (in kg);
Md = masa particulelor poluante de fond colectate din aerul de diluare primar (in mg);
DF = factorul de diluare, determinat in conformitate cu pct. 2.2.3.1.1.
___________
Subpunctul 2.2.5.1. a fost modificat prin punctul 6. din Hotarare nr. 684/2011 incepand cu 03.08.2011.
2.2.5.2. Corectia de umiditate pentru emisiile de NO(x)
Deoarece emisiile de particule ale motorului diesel depind de conditiile atmosferice ambiante, concentratia de particule trebuie sa fie corectata in functie de umiditatea aerului ambiant prin aplicarea factorului K(p) definit de urmatoarea formula:
1
K(p) = |||||||||||||||||||||||||||||
1 + 0,0133 x (H(a) – 10,71)
in care:
H(a) = umiditatea aerului de aspiratie, (grame apa/kg aer uscat)
6,220 x R(a) x p(a)
H(a) = |||||||||||||||||||||||||||
p(B) – p(a) x R(a) x 10-2
unde:
R(a) = umiditatea relativa a aerului de aspiratie, (%)
p(a) = presiunea de vapori de saturatie a aerului de aspiratie, (kPa)
p(B) = presiunea barometrica totala, (kPa)
Notă:
H(a) se poate determina pornind de la masurarea umiditatii relative, descrisa anterior, sau de la masurarea punctului de roua, a presiunii de vapori sau a temperaturii masurate in conditii uscate/umede, aplicand formulele general acceptate.
2.2.5.3. Calculul emisiilor specifice
Emisiile specifice (g/kWh) se calculeaza dupa cum urmeaza:
unde:
MPT, rece = masa particulelor pe durata ciclului de pornire la rece a incercarii standardizate NRTC (in g/incercare standardizata);
MPT, cald = masa particulelor pe durata ciclului de pornire la cald a incercarii standardizate NRTC (in g/incercare standardizata);
Kp, rece = factorul de corectie a umiditatii pentru particule pe durata ciclului de pornire la rece;
Kp, cald = factorul de corectie a umiditatii pentru particule pe durata ciclului de pornire la cald;
Wef, rece = lucrul mecanic al ciclului efectiv pe durata ciclului de pornire la rece, determinat in conformitate cu prevederile pct. 4.6.2 din anexa nr. 3 (in kWh);
Wef, cald = lucrul mecanic al ciclului efectiv pe durata ciclului de pornire la cald, determinat in conformitate cu prevederile pct. 4.6.2 din anexa nr. 3 (in kWh).
___________
Subpunctul 2.2.5.3. a fost modificat prin punctul 6. din Hotarare nr. 684/2011 incepand cu 03.08.2011.
Subanexa nr. 4
PROGRAMAREA FRANEI PENTRU INCERCAREA NRTC
Timp
Turatie normalizata
Moment motor normalizat
Timp
Turatie normalizata
Moment motor normalizat
Timp
Turatie normalizata
Moment motor normalizat
s
%
%
s
%
%
s
%
%
1
0
0
52
102
46
103
74
24
2
0
0
53
102
41
104
77
6
3
0
0
54
102
31
105
76
12
4
0
0
55
89
2
106
74
39
5
0
0
56
82
0
107
72
30
6
0
0
57
47
1
108
75
22
7
0
0
58
23
1
109
78
64
8
0
0
59
1
3
110
102
34
9
0
0
60
1
8
111
103
28
10
0
0
61
1
3
112
102
28
11
0
0
62
1
5
113
102
19
12
0
0
63
1
6
114
103
32
13
0
0
64
1
4
115
104
25
14
0
0
65
1
4
116
103
38
15
0
0
66
0
6
117
103
39
16
0
0
67
1
4
118
103
34
17
0
0
68
9
21
119
102
44
18
0
0
69
25
56
120
102
38
19
0
0
70
64
26
121
102
43
20
0
0
71
60
31
122
103
34
21
0
0
72
63
20
123
102
41
22
0
0
73
62
24
124
103
44
23
0
0
74
64
8
125
103
37
24
1
3
75
58
44
126
103
27
25
1
3
76
65
10
127
104
13
26
1
3
77
65
12
128
104
30
27
1
3
78
68
23
129
104
19
28
1
3
79
69
30
130
103
28
29
1
3
80
71
30
131
104
40
30
1
6
81
74
15
132
104
32
31
1
6
82
71
23
133
101
63
32
2
1
83
73
20
134
102
54
33
4
13
84
73
21
135
102
52
34
7
18
85
73
19
136
102
51
35
9
21
86
70
33
137
103
40
36
17
20
87
70
34
138
104
34
37
33
42
88
65
47
139
102
36
38
57
46
89
66
47
140
104
44
39
44
33
90
64
53
141
103
44
40
31
0
91
65
45
142
104
33
41
22
27
92
66
38
143
102
27
42
33
43
93
67
49
144
103
26
43
80
49
94
69
39
145
79
53
44
105
47
95
69
39
146
51
37
45
98
70
96
66
42
147
24
23
46
104
36
97
71
29
148
13
33
47
104
65
98
75
29
149
19
55
48
96
71
99
72
23
150
45
30
49
101
62
100
74
22
151
34
7
50
102
51
101
75
24
152
14
4
51
102
50
102
73
30
153
8
16
154
15
6
205
20
18
256
102
84
155
39
47
206
27
34
257
58
66
156
39
4
207
32
33
258
64
97
157
35
26
208
41
31
259
56
80
158
27
38
209
43
31
260
51
67
159
43
40
210
37
33
261
52
96
160
14
23
211
26
18
262
63
62
161
10
10
212
18
29
263
7
6
162
15
33
213
14
51
264
33
16
163
35
72
214
13
11
265
47
45
164
60
39
215
12
9
266
43
56
165
55
31
216
15
33
267
42
27
166
47
30
217
20
25
268
42
64
167
16
7
218
25
17
269
75
74
168
0
6
219
31
29
270
68
96
169
0
8
220
36
66
271
86
61
170
0
8
221
66
40
272
66
0
171
0
2
222
50
13
273
37
0
172
2
17
223
16
24
274
45
37
173
10
28
224
26
50
275
68
96
174
28
31
225
64
23
276
80
97
175
33
30
226
81
20
277
92
96
176
36
0
227
83
11
278
90
97
177
19
10
228
79
23
279
82
96
178
1
18
229
76
31
280
94
81
179
0
16
230
68
24
281
90
85
180
1
3
231
59
33
282
96
65
181
1
4
232
59
3
283
70
96
182
1
5
233
25
7
284
55
95
183
1
6
234
21
10
285
70
96
184
1
5
235
20
19
286
79
96
185
1
3
236
4
10
287
81
71
186
1
4
237
5
7
288
71
60
187
1
4
238
4
5
289
92
65
188
1
6
239
4
6
290
82
63
189
8
18
240
4
6
291
61
47
190
20
51
241
4
5
292
52
37
191
49
19
242
7
5
293
24
0
192
41
13
243
16
28
294
20
7
193
31
16
244
28
25
295
39
48
194
28
21
245
52
53
296
39
54
195
21
17
246
50
8
297
63
58
196
31
21
247
26
40
298
53
31
197
21
8
248
48
29
299
51
24
198
0
14
249
54
39
300
48
40
199
0
12
250
60
42
301
39
0
200
3
8
251
48
18
302
35
18
201
3
22
252
54
51
303
36
16
202
12
20
253
88
90
304
29
17
203
14
20
254
103
84
305
28
21
204
16
17
255
103
85
306
31
15
307
31
10
358
29
0
409
34
43
308
43
19
359
18
13
410
68
83
309
49
63
360
25
11
411
102
48
310
78
61
361
28
24
412
62
0
311
78
46
362
34
53
413
41
39
312
66
65
363
65
83
414
71
86
313
78
97
364
80
44
415
91
52
314
84
63
365
77
46
416
89
55
315
57
26
366
76
50
417
89
56
316
36
22
367
45
52
418
88
58
317
20
34
368
61
98
419
78
69
318
19
8
369
61
69
420
98
39
319
9
10
370
63
49
421
64
61
320
5
5
371
32
0
422
90
34
321
7
11
372
10
8
423
88
38
322
15
15
373
17
7
424
87
62
323
12
9
374
16
13
425
100
53
324
13
27
375
11
6
426
81
58
325
15
28
376
9
5
427
74
51
326
16
28
377
9
12
428
76
57
327
16
31
378
12
46
429
76
72
328
15
20
379
15
30
430
85
72
329
17
0
380
26
28
431
84
60
330
20
34
381
13
9
432
83
72
331
21
25
382
16
21
433
83
72
332
20
0
383
24
4
434
86
72
333
23
25
384
36
43
435
89
72
334
30
58
385
65
85
436
86
72
335
63
96
386
78
66
437
87
72
336
83
60
387
63
39
438
88
72
337
61
0
388
32
34
439
88
71
338
26
0
389
46
55
440
87
72
339
29
44
390
47
42
441
85
71
340
68
97
391
42
39
442
88
72
341
80
97
392
27
0
443
88
72
342
88
97
393
14
5
444
84
72
343
99
88
394
14
14
445
83
73
344
102
86
395
24
54
446
77
73
345
100
82
396
60
90
447
74
73
346
74
79
397
53
66
448
76
72
347
57
79
398
70
48
449
46
77
348
76
97
399
77
93
450
78
62
349
84
97
400
79
67
451
79
35
350
86
97
401
46
65
452
82
38
351
81
98
402
69
98
453
81
41
352
83
83
403
80
97
454
79
37
353
65
96
404
74
97
455
78
35
354
93
72
405
75
98
456
78
38
355
63
60
406
56
61
457
78
46
356
72
49
407
42
0
458
75
49
357
56
27
408
36
32
459
73
50
460
79
58
511
85
73
562
43
25
461
79
71
512
84
73
563
30
60
462
83
44
513
85
73
564
40
45
463
53
48
514
86
73
565
37
32
464
40
48
515
85
73
566
37
32
465
51
75
516
85
73
567
43
70
466
75
72
517
85
72
568
70
54
467
89
67
518
85
73
569
77
47
468
93
60
519
83
73
570
79
66
469
89
73
520
79
73
571
85
53
470
86
73
521
78
73
572
83
57
471
81
73
522
81
73
573
86
52
472
78
73
523
82
72
574
85
51
473
78
73
524
94
56
575
70
39
474
76
73
525
66
48
576
50
5
475
79
73
526
35
71
577
38
36
476
82
73
527
51
44
578
30
71
477
86
73
528
60
23
579
75
53
478
88
72
529
64
10
580
84
40
479
92
71
530
63
14
581
85
42
480
97
54
531
70
37
582
86
49
481
73
43
532
76
45
583
86
57
482
36
64
533
78
18
584
89
68
483
63
31
534
76
51
585
99
61
484
78
1
535
75
33
586
77
29
485
69
27
536
81
17
587
81
72
486
67
28
537
76
45
588
89
69
487
72
9
538
76
30
589
49
56
488
71
9
539
80
14
590
79
70
489
78
36
540
71
18
591
104
59
490
81
56
541
71
14
592
103
54
491
75
53
542
71
11
593
102
56
492
60
45
543
65
2
594
102
56
493
50
37
544
31
26
595
103
61
494
66
41
545
24
72
596
102
64
495
51
61
546
64
70
597
103
60
496
68
47
547
77
62
598
93
72
497
29
42
548
80
68
599
86
73
498
24
73
549
83
53
600
76
73
499
64
71
550
83
50
601
59
49
500
90
71
551
83
50
602
46
22
501
100
61
552
85
43
603
40
65
502
94
73
553
86
45
604
72
31
503
84
73
554
89
35
605
72
27
504
79
73
555
82
61
606
67
44
505
75
72
556
87
50
607
68
37
506
78
73
557
85
55
608
67
42
507
80
73
558
89
49
609
68
50
508
81
73
559
87
70
610
77
43
509
81
73
560
91
39
611
58
4
510
83
73
561
72
3
612
22
37
613
57
69
664
92
72
715
102
64
614
68
38
665
91
72
716
102
69
615
73
2
666
90
71
717
102
68
616
40
14
667
90
71
718
102
70
617
42
38
668
91
71
719
102
69
618
64
69
669
90
70
720
102
70
619
64
74
670
90
72
721
102
70
620
67
73
671
91
71
722
102
62
621
65
73
672
90
71
723
104
38
622
68
73
673
90
71
724
104
15
623
65
49
674
92
72
725
102
24
624
81
0
675
93
69
726
102
45
625
37
25
676
90
70
727
102
47
626
24
69
677
93
72
728
104
40
627
68
71
678
91
70
729
101
52
628
70
71
679
89
71
730
103
32
629
76
70
680
91
71
731
102
50
630
71
72
681
90
71
732
103
30
631
73
69
682
90
71
733
103
44
632
76
70
683
92
71
734
102
40
633
77
72
684
91
71
735
103
43
634
77
72
685
93
71
736
103
41
635
77
72
686
93
68
737
102
46
636
77
70
687
98
68
738
103
39
637
76
71
688
98
67
739
102
41
638
76
71
689
100
69
740
103
41
639
77
71
690
99
68
741
102
38
640
77
71
691
100
71
742
103
39
641
78
70
692
99
68
743
102
46
642
77
70
693
100
69
744
104
46
643
78
71
694
102
72
745
103
49
644
79
72
695
101
69
746
102
45
645
78
70
696
100
69
747
103
42
646
80
70
697
102
71
748
103
46
647
82
71
698
102
71
749
103
38
648
84
71
699
102
69
750
102
48
649
83
71
700
102
71
751
103
35
650
83
73
701
102
68
752
102
48
651
81
70
702
100
69
753
103
49
652
80
71
703
102
70
754
102
48
653
78
71
704
102
68
755
102
46
654
76
70
705
102
70
756
103
47
655
76
70
706
102
72
757
102
49
656
76
71
707
102
68
758
102
42
657
79
71
708
102
69
759
102
52
658
78
71
709
100
68
760
102
57
659
81
70
710
102
71
761
102
55
660
83
72
711
101
64
762
102
61
661
84
71
712
102
69
763
102
61
662
86
71
713
102
69
764
102
58
663
87
71
714
101
69
765
103
58
766
102
59
817
81
46
868
83
16
767
102
54
818
80
39
869
83
12
768
102
63
819
80
32
870
83
9
769
102
61
820
81
28
871
83
8
770
103
55
821
80
26
872
83
7
771
102
60
822
80
23
873
83
6
772
102
72
823
80
23
874
83
6
773
103
56
824
80
20
875
83
6
774
102
55
825
81
19
876
83
6
775
102
67
826
80
18
877
83
6
776
103
56
827
81
17
878
59
4
777
84
42
828
80
20
879
50
5
778
48
7
829
81
24
880
51
5
779
48
6
830
81
21
881
51
5
780
48
6
831
80
26
882
51
5
781
48
7
832
80
24
883
50
5
782
48
6
833
80
23
884
50
5
783
48
7
834
80
22
885
50
5
784
67
21
835
81
21
886
50
5
785
105
59
836
81
24
887
50
5
786
105
96
837
81
24
888
51
5
787
105
74
838
81
22
889
51
5
788
105
66
839
81
22
890
51
5
789
105
62
840
81
21
891
63
50
790
105
66
841
81
31
892
81
34
791
89
41
842
81
27
893
81
25
792
52
5
843
80
26
894
81
29
793
48
5
844
80
26
895
81
23
794
48
7
845
81
25
896
80
24
795
48
5
846
80
21
897
81
24
796
48
6
847
81
20
898
81
28
797
48
4
848
83
21
899
81
27
798
52
6
849
83
15
900
81
22
799
51
5
850
83
12
901
81
19
800
51
6
851
83
9
902
81
17
801
51
6
852
83
8
903
81
17
802
52
5
853
83
7
904
81
17
803
52
5
854
83
6
905
81
15
804
57
44
855
83
6
906
80
15
805
98
90
856
83
6
907
80
28
806
105
94
857
83
6
908
81
22
807
105
100
858
83
6
909
81
24
808
105
98
859
76
5
910
81
19
809
105
95
860
49
8
911
81
21
810
105
96
861
51
7
912
81
20
811
105
92
862
51
20
913
83
26
812
104
97
863
78
52
914
80
63
813
100
85
864
80
38
915
80
59
814
94
74
865
81
33
916
83
100
815
87
62
866
83
29
917
81
73
816
81
50
867
83
22
918
83
53
919
80
76
970
81
39
1021
82
35
920
81
61
971
81
38
1022
79
53
921
80
50
972
80
41
1023
82
30
922
81
37
973
81
30
1024
83
29
923
82
49
974
81
23
1025
83
32
924
83
37
975
81
19
1026
83
28
925
83
25
976
81
25
1027
76
60
926
83
17
977
81
29
1028
79
51
927
83
13
978
83
47
1029
86
26
928
83
10
979
81
90
1030
82
34
929
83
8
980
81
75
1031
84
25
930
83
7
981
80
60
1032
86
23
931
83
7
982
81
48
1033
85
22
932
83
6
983
81
41
1034
83
26
933
83
6
984
81
30
1035
83
25
934
83
6
985
80
24
1036
83
37
935
71
5
986
81
20
1037
84
14
936
49
24
987
81
21
1038
83
39
937
69
64
988
81
29
1039
76
70
938
81
50
989
81
29
1040
78
81
939
81
43
990
81
27
1041
75
71
940
81
42
991
81
23
1042
86
47
941
81
31
992
81
25
1043
83
35
942
81
30
993
81
26
1044
81
43
943
81
35
994
81
22
1045
81
41
944
81
28
995
81
20
1046
79
46
945
81
27
996
81
17
1047
80
44
946
80
27
997
81
23
1048
84
20
947
81
31
998
83
65
1049
79
31
948
81
41
999
81
54
1050
87
29
949
81
41
1000
81
50
1051
82
49
950
81
37
1001
81
41
1052
84
21
951
81
43
1002
81
35
1053
82
56
952
81
34
1003
81
37
1054
81
30
953
81
31
1004
81
29
1055
85
21
954
81
26
1005
81
28
1056
86
16
955
81
23
1006
81
24
1057
79
52
956
81
27
1007
81
19
1058
78
60
957
81
38
1008
81
16
1059
74
55
958
81
40
1009
80
16
1060
78
84
959
81
39
1010
83
23
1061
80
54
960
81
27
1011
83
17
1062
80
35
961
81
33
1012
83
13
1063
82
24
962
80
28
1013
83
27
1064
83
43
963
81
34
1014
81
58
1065
79
49
964
83
72
1015
81
60
1066
83
50
965
81
49
1016
81
46
1067
86
12
966
81
51
1017
80
41
1068
64
14
967
80
55
1018
80
36
1069
24
14
968
81
48
1019
81
26
1070
49
21
969
81
36
1020
86
18
1071
77
48
1072
103
11
1123
66
62
1174
76
8
1073
98
48
1124
74
29
1175
76
7
1074
101
34
1125
64
74
1176
67
45
1075
99
39
1126
69
40
1177
75
13
1076
103
11
1127
76
2
1178
75
12
1077
103
19
1128
72
29
1179
73
21
1078
103
7
1129
66
65
1180
68
46
1079
103
13
1130
54
69
1181
74
8
1080
103
10
1131
69
56
1182
76
11
1081
102
13
1132
69
40
1183
76
14
1082
101
29
1133
73
54
1184
74
11
1083
102
25
1134
63
92
1185
74
18
1084
102
20
1135
61
67
1186
73
22
1085
96
60
1136
72
42
1187
74
20
1086
99
38
1137
78
2
1188
74
19
1087
102
24
1138
76
34
1189
70
22
1088
100
31
1139
67
80
1190
71
23
1089
100
28
1140
70
67
1191
73
19
1090
98
3
1141
53
70
1192
73
19
1091
102
26
1142
72
65
1193
72
20
1092
95
64
1143
60
57
1194
64
60
1093
102
23
1144
74
29
1195
70
39
1094
102
25
1145
69
31
1196
66
56
1095
98
42
1146
76
1
1197
68
64
1096
93
68
1147
74
22
1198
30
68
1097
101
25
1148
72
52
1199
70
38
1098
95
64
1149
62
96
1200
66
47
1099
101
35
1150
54
72
1201
76
14
1100
94
59
1151
72
28
1202
74
18
1101
97
37
1152
72
35
1203
69
46
1102
97
60
1153
64
68
1204
68
62
1103
93
98
1154
74
27
1205
68
62
1104
98
53
1155
76
14
1206
68
62
1105
103
13
1156
69
38
1207
68
62
1106
103
11
1157
66
59
1208
68
62
1107
103
11
1158
64
99
1209
68
62
1108
103
13
1159
51
86
1210
54
50
1109
103
10
1160
70
53
1211
41
37
1110
103
10
1161
72
36
1212
27
25
1111
103
11
1162
71
47
1213
14
12
1112
103
10
1163
70
42
1214
0
0
1113
103
10
1164
67
34
1215
0
0
1114
102
18
1165
74
2
1216
0
0
1115
102
31
1166
75
21
1217
0
0
1116
101
24
1167
74
15
1218
0
0
1117
102
19
1168
75
13
1219
0
0
1118
103
10
1169
76
10
1220
0
0
1119
102
12
1170
75
13
1221
0
0
1120
99
56
1171
75
10
1222
0
0
1121
96
59
1172
75
7
1223
0
0
1122
74
28
1173
75
13
1224
0
0
1225
0
0
1226
0
0
1227
0
0
1228
0
0
1229
0
0
1230
0
0
1231
0
0
1232
0
0
1233
0
0
1234
0
0
1235
0
0
1236
0
0
1237
0
0
1238
0
0
Figura de mai jos reprezinta grafic programarea franei pentru incercarea NRTC.
Programarea franei pentru incercarea NRTC
Subanexa nr. 5
CERINTE DE DURABILITATE
1. PERIOADA DE MENTINERE IN TIMP A CARACTERISTICILOR DE EMISII SI FACTORII DE DETERIORARE
Prezenta subanexa se aplica numai motoarelor cu aprindere prin comprimare ale fazelor III A, III B si IV.
1.1. Pentru fiecare poluant reglementat, producatorii stabilesc un factor de deteriorare (FD) pentru toate familiile de motoare ale fazelor III A si III B. Acesti factori sunt utilizati pentru aprobarea de tip si incercarile motoarelor din linia de productie.
1.1.1. Incercarile in vederea determinarii FD sunt efectuate dupa cum urmeaza:
1.1.1.1. Producatorul executa incercari de durabilitate pentru a acumula ore de functionare a motoarelor, conform unui program de incercare care, pe baza bunei evaluari ingineresti, este elaborat de maniera de a fi reprezentativ pentru deteriorarea caracteristicilor de emisii cu ocazia functionarii motorului, in conditii normale de utilizare. Perioada de incercare de durabilitate trebuie in mod normal sa reprezinte cel putin echivalentul unui sfert din perioada de mentinere in timp a caracteristicilor de emisii (PDCE).
Orele de functionare pot fi acumulate facand sa functioneze motorul pe un stand de incercari cu frana sau in conditii reale de functionare. Incercarile de durabilitate accelerate pot fi efectuate executand programul de incercari pentru acumularea de ore de functionare cu un factor de sarcina mai ridicat decat in conditii normale de utilizare. Factorul de accelerare, adica numarul de ore de incercare de durabilitate a motorului in raport cu numarul echivalent de ore PDCE, este determinat de producator pe baza bunei evaluari ingineresti.
Pe parcursul perioadei de incercare de durabilitate nici un element important pe planul emisiilor nu poate fi reparat sau inlocuit, in afara de ceea ce este prevazut in programul normal de intretinere recomandat de catre producator.
Producatorul motorului selecteaza, in urma unei analize tehnice, subsistemele sau componentele de utilizat pentru determinarea FD a emisiilor unei familii de motoare sau familii de motoare dotate cu tehnici comparabile in materie de reducerea emisiilor. Motorul supus incercarii trebuie sa reprezinte caracteristicile de deteriorare a emisiilor familiilor de motoare carora le vor fi aplicate valorile FD in vederea obtinerii certificatului de aprobare de tip. Motoarele care difera sub aspectul alezajului si cursei, configuratiei, alimentarii cu aer si combustibil pot fi considerate ca echivalente in ceea ce priveste caracteristicile de deteriorare a emisiilor daca aceasta echivalenta este sprijinita pe elemente tehnice suficiente.
Factorii FD ai altor producatori se pot utiliza daca se apreciaza ca exista o echivalenta tehnologica cu privire la deteriorarea emisiilor si daca se poate demonstra ca incercarile au fost efectuate conform exigentelor prescrise.
Incercarile efectuate in vederea determinarii emisiilor conform procedurilor descrise in prezenta hotarare se desfasoara dupa rodajul initial al motorului, inaintea oricarei acumulari de ore de functionare si la sfarsitul perioadei de incercare de durabilitate. De asemenea, incercarile pentru determinarea emisiilor se pot efectua la intervale repartizate pe durata incercarii si datele obtinute pot fi utilizate pentru a determina tendinta de evolutie a deteriorarii emisiilor.
1.1.1.2. Autoritatea competenta care elibereaza certificatul de aprobare de tip nu poate asista la incercarile efectuate in vederea determinarii mentinerii in timp a caracteristicilor de emisii.
1.1.1.3. Determinarea valorilor FD din incercarile de durabilitate
Un FD suplimentar se defineste ca fiind valoarea obtinuta prin scaderea valorii emisiei determinate la inceputul PDCE din valoarea emisiei determinata la sfarsitul PDCE.
Un FD multiplicator se defineste ca fiind nivelul emisiilor determinat la sfarsitul PDCE raportat la valoarea emisiei inregistrate la inceputul PDCE.
Se stabilesc valori distincte ale FD pentru fiecare dintre produsii poluanti reglementati prin legislatie. Valoarea unui FD suplimentar pentru norma NO(x) + HC este determinata pe baza sumei poluantilor, fara a tine seama de faptul ca o valoare de deteriorare negativa pentru un poluant nu poate sa compenseze deteriorarea pentru alt poluant. In cazul unui FD multiplicator pentru NO(x) + HC, se determina FD separat pentru NO(x) si separat pentru HC, aceste valori sunt aplicate separat
pentru calculul nivelului emisiilor deteriorate plecand de la rezultatul unei incercari de emisii, inainte de a combina valorile emisiilor de NO(x) si HC pentru a stabili daca norma este respectata.
In cazurile in care incercarile nu se efectueaza in timpul intregii PDCE, valorile emisiilor de la sfarsitul PDCE se determina prin extrapolare la toata perioada PDCE a tendintei de deteriorare a emisiilor stabilite in timpul perioadei de incercare. In cazul in care rezultatele incercarilor de emisii au fost inregistrate periodic in cursul perioadei de incercare de durabilitate sunt aplicate tehnicile de tratament statistic standard bazate pe bunele practici ingineresti pentru a determina nivelul emisiilor la sfarsitul PDCE; se poate efectua o analiza a semnificatiei statistice cu ocazia determinarii valorilor emisiilor finale.
In cazul in care rezultatul calculului este o valoare subunitara pentru un FD multiplicator sau mai mica de 0,00 pentru un FD suplimentar; FD se considera egal cu 1 sau respectiv cu 0.
1.1.1.4. Cu acordul autoritatii competente care certifica aprobarea de tip, un producator poate utiliza valori FD stabilite din rezultatele incercarilor de durabilitate efectuate pentru a obtine valori FD pentru aprobarea motoarelor cu combustie interna destinate autocamioanelor rutiere grele. Aceasta posibilitate este autorizata daca exista o echivalenta tehnologica intre motorul rutier supus la incercare si familia de motoare nerutiere carora le sunt aplicate valorile FD in vederea aprobarii lor. Valorile FD obtinute din rezultatele incercarilor de durabilitate ale emisiilor motoarelor rutiere trebuie sa fie calculate pe baza valorilor PDCE definite la punctul 2.
1.1.1.5. In cazul in care unei familii de motoare i se aplica o tehnologie stabilita, incercarile pot fi inlocuite printr-o analiza bazata pe bunele practici ingineresti pentru determinarea unui factor de deteriorare pentru aceasta familie de motoare, cu acordul autoritatii competente.
1.2. Informatii cu privire la FD din cererile de aprobare de tip
1.2.1. Factorii FD suplimentari sunt specificati pentru fiecare poluant in cererea de aprobare de tip a unei familii de motoare cu aprindere prin comprimare nedotate cu un dispozitiv de posttratare.
1.2.2. Factorii FD multiplicatori sunt specificati pentru fiecare poluant in cererea de aprobare de tip a unei familii de motoare cu aprindere prin comprimare dotate cu un dispozitiv de posttratare.
1.2.3. Producatorul furnizeaza la cererea autoritatii competente informatiile aferente valorilor FD stabilite. Aceste informatii cuprind in general rezultatele incercarilor de emisii din programul pentru acumularea de ore de functionare, proceduri de intretinere, impreuna cu, daca este cazul, informatii in sprijinul aprecierilor tehnice cu privire la echivalenta tehnologica.
2. PERIOADA DE MENTINERE IN TIMP A CARACTERISTICILOR DE EMISII PENTRU MOTOARELE DIN FAZA III A, III B si IV
2.1. Producatorii trebuie sa utilizeze PDCE indicate in tabelul 1 al acestei parti:
Tabelul 1 – Categorii de perioade de mentinere in timp a caracteristicilor de emisii pentru motoarele cu aprindere prin comprimare ale fazelor III A, III B si IV (ore)
Categorie (plaja de putere)
Durata de viata utila (ore) PDCE
<= 37 kW (motoare de turatie constanta)
3.000
<= 37 kW (motoare de turatie variabila)
5.000
> 37 kW
8.000
Motoare destinate propulsiei vapoarelor din navigatia interioara
10.000
Motoare pentru automotoare
10.000
ANEXA Nr. 4
PROCEDURI DE INCERCARE pentru motoarele cu aprindere prin scanteie
1. INTRODUCERE
1.1. Prezenta anexa descrie metoda pentru masurarea emisiilor de gaze si particule poluante provenind de la motoarele supuse incercarii.
1.2. Incercarea se efectueaza cu motorul pe un stand de incercari si cuplat la frana.
2. CONDITII DE INCERCARE
2.1. Conditii de incercare a motorului
Temperatura absoluta (T(a)) a aerului la intrare in motor exprimata in grade Kelvin si presiunea atmosferica in conditii uscate p(s), exprimata in (kPa) sunt masurate, iar parametrul este determinat conform relatiei urmatoare:
! 99 ¬1,2 ! T(a) ¬0,6
f(a) = §| |||§ x §| |||§
¡ p(s) ± ¡ 298 ±
2.1.1. Validitatea incercarii
Pentru ca incercarea sa fie valabila, parametrul trebuie sa fie:
0,93 <= f(a) <= 1,07
2.1.2. Motoare cu racirea aerului de supraalimentare
Temperatura agentului de racire si cea a aerului de supraalimentare trebuie inregistrate.
2.2. Sistemul de aspiratie a aerului in motor
Motorul supus la incercare trebuie sa fie echipat cu un sistem de aspiratie de aer obturat la 10% din limita superioara specificata de producator pentru un filtru de aer nou si sa fie un motor care sa functioneze in conditii normale, asa cum este indicat de producator, de maniera de a obtine debitul maxim de aer.
Pentru motoarele cu aprindere prin scanteie (cilindree < 1000 cm3) trebuie sa fie utilizat un sistem reprezentativ al motorului instalat.
2.3. Sistemul de esapament al motorului
Motorul supus la incercare trebuie sa fie echipat cu un sistem de esapament la care contrapresiunea gazelor sa se situeze la 10% din limita superioara indicata de producator pentru motor, atunci cand acesta functioneaza in conditiile in care da puterea maxima declarata, in aplicatia considerata.
Pentru motoarele mici cu aprindere prin scanteie (cilindree < 1000 cm3), trebuie sa fie utilizat un sistem reprezentativ al motorului instalat.
2.4. Sistemul de racire
Sistemul de racire trebuie sa fie capabil sa mentina motorul la temperaturi normale de functionare prescrise de producator. Aceasta prevedere se aplica la elementele ce trebuie sa fie demontate pentru a masura puterea, ca de exemplu, in cazul in care trebuie demontat ventilatorul sau suflanta de racire a motorului pentru a avea acces la arborele cotit.
2.5. Uleiul de ungere
Este utilizat un ulei in conformitate cu specificatiile producatorului pentru un motor si o intrebuintare data. Producatorii trebuie sa utilizeze uleiuri de motor care sunt in comert.
Caracteristicile uleiului de ungere utilizat pentru incercari sunt inscrise in anexa nr. 7, subanexa nr. 2, pct. 1.2, pentru motoarele cu aprindere prin scanteie si prezentate cu rezultatele incercarilor.
2.6. Carburatoare reglabile
Motoarele dotate cu carburatoare de reglaj limitat trebuie sa fie incercate la doua reglaje extreme.
2.7. Combustibilul pentru incercare
Acesta este combustibilul de referinta indicat la anexa nr. 5.
Cifra octanica si densitatea combustibilului de referinta utilizat pentru incercari sunt indicate la anexa nr. 7, subanexa nr. 2, pct. 1.1.1, pentru motoarele cu aprindere prin scanteie.
Pentru motoarele in doi timpi, raportul amestec combustibil/ulei, trebuie sa fie cel preconizat de producator. Procentul de ulei in amestecul combustibil/ulei care alimenteaza motoarele in doi timpi si densitatea astfel obtinuta pentru combustibil sunt indicate la anexa nr. 7, subanexa nr. 2, pct. 1.1.4, pentru motoarele cu aprindere prin scanteie.
2.8. Stabilirea regimurilor de incercare cu frana
Masurarea emisiilor se bazeaza pe puterea necorectata la frana. Auxiliarele care servesc numai la functionarea echipamentului si care pot fi montate pe motor sunt demontate. Daca aceste dispozitive auxiliare nu se demonteaza, se impune determinarea puterii absorbite de acestea pentru calcularea regimurilor de incarcare a franei, exceptie facand cazurile in care dispozitivele auxiliare fac parte integranta din motor (de exemplu, ventilatoarele de racire pentru motoarele racite cu aer).
Pentru motoarele care permit sa se procedeze la o astfel de ajustare, reglajele depresiunii in galeria de aspiratie si al contrapresiunii in tubulatura de esapament sunt ajustate la limitele superioare indicate de producator, in conformitate cu pct. 2.2. si 2.3.
Valorile maxime ale momentului motor la turatiile de incercare specificate sunt determinate experimental pentru a calcula valorile momentului motor pentru secventele de incercare specificate.
Pentru motoarele care nu sunt concepute pentru a functiona intr-o plaja de turatii pe o curba de moment motor la plina sarcina, momentul motor maxim la turatiile de incercare este declarat de producator.
Puterea pentru regimul motorului la fiecare din secventele de incercare este calculata cu ajutorul urmatoarei formule:
! L ¬
S = §[P(M) + P(AE)] x |||||§ – P(AE)
¡ 100 ±
unde:
– S – puterea calculata a franei [kw];
– P(M) – puterea maxima masurata sau declarata pentru regimul utilizat in conditiile de incercare [kw] si necerute de prevederile anexei nr. 7, subanexa nr. 2;
– P(AE) – puterea totala absorbita, declarata, pentru toate auxiliarele, instalate pentru incercare [kw] si necerute de prevederile anexei nr. 7, subanexa nr. 3;
– L – procentul de cuplu specific pentru secventa de incercare.
Daca raportul:
P(AE)/P(M) >= 0,03
valoarea P(AE) poate fi verificata de autoritatea competenta responsabila cu acordarea aprobarii de tip.
3. EFECTUAREA INCERCARII
3.1. Instalarea echipamentului de masurare
Aparatura si sondele de prelevare trebuie sa fie instalate conform cerintelor. Cand se utilizeaza un sistem de diluare de gaze de esapament in circuitul direct, sistemul trebuie sa fie cuplat cu conducta de esapament la extremitatea acesteia.
3.2. Punerea in functiune a sistemului de diluare si a motorului
Sistemul de diluare si motorul trebuie sa fie puse in functiune si incalzit progresiv pana cand temperaturile si presiunile sunt stabilizate la plina sarcina si la turatie nominala (pct. 3.5.2.).
3.3. Reglajul coeficientului de dilutie
Coeficientul de dilutie total nu trebuie sa fie mai mic de 4.
Pentru sistemele de control al concentratiei de CO2 sau de NO(x), continutul de aer de diluare in CO2 sau NO(x) trebuie sa fie masurat la inceputul si la sfarsitul fiecarei incercari.
Ecartul intre concentratiile de fond de CO2 sau de NO(x) in aerul de diluare inainte si dupa incercare nu trebuie sa fie mai mare de 100 ppm pentru CO2 si 5 ppm pentru NO(x).
Atunci cand se utilizeaza un sistem de analiza de gaze de esapament diluate, concentratiile de fond relevante sunt determinate prelevand aerul de diluare intr-un sac de prelevare pe toata durata incercarii. Masurarea continua a concentratiei de fond (fara sac de prelevare) poate fi efectuata in cel putin trei puncte, la inceputul, la sfarsitul si la mijlocul ciclului si trebuie efectuata media cifrelor obtinute. Se poate renunta la masurarea concentratiei de fond daca producatorul o cere.
3.4. Verificarea analizoarelor
Analizoarele de emisii trebuie sa fie puse la zero si etalonate.
3.5. Ciclul de incercare
3.5.1. Specificatia c) echipamente conform anexei nr. 1, pct. 1 lit. a) iii)
Urmatoarele cicluri de incercare sunt aplicate pentru functionarea, pe bancul de incercare, a motorului de incercat, conform tipului de echipament dat:
– ciclul D: motoare cu turatie constanta si sarcina intermitenta precum grupurile electrogene;
– ciclul G1: echipamente neportabile functionand la turatia intermediara;
– ciclul G2: echipamente neportabile functionand la turatia nominala;
– ciclul G3: echipamente portabile.
3.5.1.1. Secventele de incercare si factorii de ponderare
Ciclul D
Nr. secventei
1
2
3
4
5
Turatia motorului
Turatie nominala
Turatie intermediara
Turatia de relanti
Sarcina(1) in %
100
75
50
25
10
Factorul de ponderare
0,05
0,25
0,3
0,3
0,1
Ciclul G1
Nr. secventei
1
2
3
4
5
6
Turatia motorului
Turatie nominala
Turatie intermediara
Turatia de relanti
Sarcina in %
100
75
50
25
10
0
Factorul de ponderare
0,09
0,2
0,29
0,3
0,07
0,05
Ciclul G2
Nr. secventei
1
2
3
4
5
6
Turatia motorului
Turatie nominala
Turatie intermediara
Turatia de relanti
Sarcina (%)
100
75
50
25
10
0
Factorul de ponderare
0,09
0,2
0,29
0,3
0,07
0,05
Ciclul G3:
1
2
Turatia motorului
Turatie nominala
Turatie intermediara
Turatia de relanti
Sarcina (%)
100
0
Factorul de ponderare
0,85(*)
0,15(*)
(1) Coeficientii de sarcina sunt valorile procentuale ale cuplului ce corespunde la turatia de putere pentru serviciul de baza, definita ca fiind puterea maxima disponibila de-a lungul unei perioade de exploatare variabila, a carei durata poate atinge un numar anual nelimitat de ore, intre intretinerile curente si in conditiile de mediu stabilite, intretinerea fiind efectuata conform prescriptiilor producatorului. Figura 2 de la standardul ISO 8528-1:1993 (E) ofera o mai buna ilustrare a definitiei puterii pentru serviciul de baza.
(*) Pentru faza I, se pot utiliza valorile 0,90 si 0,10 in locul lui 0,85 si respectiv 0,15.
3.5.1.2. Alegerea ciclului de incercare potrivit
Daca utilizarea principala a unui model de motor este cunoscuta, ciclul de incercari poate fi ales dupa exemplele date la pct. 3.5.1.3.
Daca exista o incertitudine cu privire la utilizarea principala a motorului, ciclul de incercari adecvat este ales dupa specificatia motorului.
3.5.1.3. Exemple (liste neexhaustive)
Exemple tipice conform cu ciclurile:
• Ciclul D:
a) grupuri electrogene cu sarcina intermitenta, cuprinzand grupurile instalate la bordul navelor si trenurilor (in afara celor de propulsie), grupuri frigorifice, aparate de sudura;
b) compresoare cu gaz.
• Ciclul G1:
a) masini de tuns gazon autopurtate cu motorul in fata sau in spate, masini de golf;
b) curatatoare de gazon;
c) masini de tuns cu lama rotativa sau cu cilindru, portabile;
d) echipamente de deszapezire;
e) concasoare de deseuri.
• Ciclul G2:
a) grupuri electrogene, pompe, aparate de sudura si compresoare de aer transportabile;
b) pot fi, de asemenea, incluse masinile de tuns iarba si echipamentele de gradina functionand la turatia nominala al motorului.
• Ciclul G3:
a) suflatoare;
b) fierastraie cu lant;
c) taietoare de gard viu;
d) fierastraie portabile;
e) motoprasitoare;
f) pulverizatoare;
g) taietoare de borduri cu fir metalic;
h) aparate de aspirat.
3.5.2. Conditionarea motorului
Motorul si sistemul trebuie aduse la temperatura corespunzatoare valorilor maxime de turatie si de moment motor pentru a stabili parametrii motorului conform recomandarilor producatorului.
Observatie:
Perioada de conditionare trebuie de asemenea sa impiedice depunerile obtinute la o incercare anterioara asupra sistemului de esapament. O perioada de stabilizare intre punctele de incercare este, de asemenea, prescrisa pentru a reduce la minim influenta pe care acestea din urma ar putea sa le aiba una asupra alteia.
3.5.3. Desfasurarea incercarilor
Ciclurile de incercare G1, G2 sau G3 sunt efectuate in ordinea numerica a secventelor, asa cum au fost definite mai sus pentru ciclul in cauza.
Fiecare timp de prelevare este mai mic de 180 secunde, la minim pentru fiecare secventa. Concentratiile emisiilor poluante, din gazele de esapament, sunt masurate si inregistrate pe parcursul ultimelor 120 secunde din timpul de prelevare corespunzator.
Pentru fiecare punct de masura, durata secventei trebuie sa fie suficient de lunga pentru ca motorul sa fie stabilizat ca temperatura inainte de inceperea prelevarii de gaze. Durata secventei trebuie sa fie inregistrata si prezentata in raportul de incercari:
a) Pentru motoarele incercate in varianta de incercari „reglarea turatiei franei” in timpul fiecarei secvente a ciclului, dupa perioada tranzitorie initiala, turatia indicata este mentinuta cu o abatere de ±2% din turatia nominala sau de ±3 min-1, cea mai mare dintre aceste abateri fiind retinuta in afara de cazul cand motorul este la relanti si atunci cand el trebuie sa respecte tolerantele indicate de producator. Momentul motor indicat trebuie sa fie mentinut in limitele in care media masuratorilor efectuate in cursul probei sa nu depaseasca ±2% din momentul motor maxim la turatia de incercare.
b) Pentru motoarele incercate in varianta de incercari „reglarea sarcinii franei” in timpul fiecarei secvente a ciclului de incercare, dupa perioada initiala tranzitorie, turatia indicata este mentinuta cu o abatere de ±2% din turatia nominala sau ±3 min-1, cea mai mare dintre aceste abateri fiind retinuta si in plus, trebuie mentinuta in toate cazurile cu o toleranta de ±5%, in afara de cazul cand motorul este la relanti, trebuie sa respecte tolerantele indicate de producator.
Pe parcursul fiecarei secvente a ciclului de incercari in care momentul motor prescris se situeaza la 50% sau mai mult din momentul motor maxim la turatia de incercare, momentul motor mediu specificat pe durata perioadei de achizitie a datelor este mentinut cu o abatere de ±5% din momentul motor prescris. Pe parcursul secventelor ciclului de incercare in care momentul motor prescris se situeaza la mai putin de 50% din momentul motor maxim la turatia de incercare, momentul motor mediu specificat pentru durata perioadei de achizitie a datelor este mentinut cu o abatere de ±10% din momentul motor prescris sau de ±0,5 Nm, valoarea mai ridicata fiind retinuta.
3.5.4. Raspunsul analizorului
Datele furnizate de analizor trebuie sa fie inregistrate cu un inregistrator cu banda sau masurate cu ajutorul unui sistem de achizitie de date echivalent, gazele de esapament trebuie sa traverseze analizorul cel putin in ultimele 180 secunde ale fiecarei secvente.
Daca sacii de prelevare sunt utilizati pentru a masura CO si CO2 diluate (vezi subanexa nr. 1, pct. 1.4.4.) trebuie sa fie prelevata o proba de gaze pe parcursul ultimelor 180 secunde ale fiecarei secvente analizate si rezultatele analizei trebuie sa fie inregistrate.
3.5.5. Parametrii care privesc motorul
Turatia si sarcina motorului, temperatura aerului aspirat si debitul de combustibil trebuie sa fie masurate pentru fiecare secventa odata ce motorul este stabilizat. Orice alte date cerute pentru calcul trebuie sa fie inregistrate (vezi subanexa nr. 3, pct. 1.1 si 1.2).
3.6. Reverificarea analizoarelor
Dupa incercarea emisiei, un gaz de pus la zero si acelasi gaz de reglaj al sensibilitatii sunt utilizate pentru o noua verificare. Incercarea este considerata acceptabila daca ecartul intre doua masurari este mai mic de 2%.
Subanexa nr. 1
1. METODE DE MASURARE SI PRELEVARE
Constituentii gazosi emisi de motorul supus la incercari se masoara prin metodele descrise la anexa nr. 6. Acestea descriu sistemele de analiza recomandate pentru emisiile de gaze (pct. 1.1).
1.1. Specificatia ce priveste frana
Se utilizeaza un stand de incercari dotat cu o frana ale carei caracteristici trebuie sa permita executarea ciclului de incercari prescris la anexa nr. 4, pct. 3.5.1. Aparatele de masura a momentului motor si turatiei trebuie sa permita masurarea puterii la frana in limitele indicate. Pot fi necesare calcule suplimentare.
Precizia echipamentelor de masurare trebuie sa fie astfel incat tolerantele cele mai mari indicate la pct. 1.3. sa nu fie depasite.
1.2. Debitul de combustibil si debitul total diluat
Debitmetrele se utilizeaza la determinarea debitului de combustibil, de care trebuie tinut cont la calculul emisiilor (subanexa 3), determinare ce trebuie sa aiba precizia definita la pct. 1.3. Daca se utilizeaza un sistem de diluare in circuit direct, debitul total de gaze de esapament diluat (G(TOTW)) este masurat cu un sistem PDP sau CFV – anexa nr. 6, pct. 1.2.1.2. Precizia de masurare trebuie sa fie in conformitate cu prevederile anexei nr. 3, subanexa nr. 2, pct. 2.2.
1.3. Precizia
Etalonarea oricarui aparat de masura decurge conform standardelor nationale (internationale) si se conformeaza cerintelor din tabelele 2 si 3.
Tabelul 2 – Erorile admisibile pentru aparatele de masurare a parametrilor aferenti motorului
Nr.
Parametrul
Eroarea admisibila
1
Turatia motorului
±2% din valoarea turatiei determinate sau
±1% din valoarea maxima a turatiei motorului; valoarea cea mai mare se retine.
2
Momentul motor
±2% din valoarea momentului motor determinat sau
±1% din valoarea maxima a momentului motor; valoarea cea mai mare se retine.
3
Consumul de combustibil (a)
±2% din consumul maxim de combustibil al motorului
4
Consumul de aer (a)
±2% din valoarea consumului de aer determinat sau
±1% din valoarea maxima a consumului de aer al motorului; valoarea cea mai mare se retine.
(a) Calculele pentru emisiile de gaze de esapament descrise in prezenta hotarare sunt, in unele cazuri, bazate pe metode de masura si/sau de calcul diferite. Avand in vedere campul redus de tolerante totale privind calculele emisiilor de gaze de esapament, valorile admise pentru parametrii utilizati in ecuatiile prevazute trebuie sa fie mai reduse decat tolerantele incluse in standardul ISO 3046-3.
Tabelul 3 – Erorile admisibile pentru aparatele de masurare a altor parametri esentiali
Nr.
Parametrul
Eroarea admisibila
1
Temperaturile <= 600 K
±2 K in valoare absoluta
2
Temperaturile >= 600 K
±1% din valoarea determinata
3
Presiunea gazelor de esapament
±0,2 KPa in valoare absoluta
4
Depresiunea in colectorul de aspiratie
±0,05 kpa in valoare absoluta
5
Presiunea atmosferica
±0,1 kpa in valoare absoluta
6
Alte presiuni
±0,1 kpa in valoare absoluta
7
Umiditatea relativa
±3% in valoare absoluta
8
Umiditatea absoluta
±5% din valoarea determinata
9
Debitul de aer de diluare
±2% din valoarea determinata
10
Debitul de gaz de esapament diluat
±2% din valoarea determinata
1.4. Determinarea componentilor gazosi
1.4.1. Specificatii generale cu privire la analizoare
Analizorul trebuie sa poata masura intr-o plaja corespunzatoare preciziei cerute pentru masurarea concentratiilor componentelor gazelor de esapament (pct. 1.4.1.1.). Este recomandata utilizarea analizoarelor care pot masura o concentratie situata intre 15% si 100% din intreaga scala.
Concentratiile mai mici de 15% din intreaga scala sunt de asemenea acceptabile daca valoarea intregii scale este de 155 ppm (sau ppm C) sau mai mica sau daca sunt utilizate sisteme de copiere (calculatoare, centrale de achizitie) care dau o precizie si o rezolutie suficiente si sub 15% din intreaga scala. In acest caz, trebuie sa fie facute etalonari suplimentare pentru a garanta precizia curbelor de etalonare (subanexa nr. 2, pct. 1.5.5.2 al prezentei anexe).
Compatibilitatea electromagnetica (CEM) a echipamentului trebuie sa fie la un nivel care sa minimalizeze erorile suplimentare.
1.4.1.1. Precizia
Analizoarele nu trebuie sa se abata de la punctul de etalonare nominal cu mai mult de ±2% din valoarea determinata pe toata scala de masura cu exceptia lui zero unde abaterea nu va trebui sa fie mai mare de ±0,3% din intreaga scala. Precizia este determinata in conformitate cu cerintele de etalonare indicate la pct. 1.3.
1.4.1.2. Repetabilitatea
Repetabilitatea este definita ca fiind de 2,5 ori abaterea tip a 10 valori consecutive la un gaz de etalonare sau de reglaj a sensibilitatii date ce nu depaseste ±1% din concentratia intregii scale, pentru fiecare plaja utilizata peste 100 ppm (sau ppm C) sau ±2% din fiecare plaja utilizata sub 100 ppm (sau ppm C).
1.4.1.3. Zgomot
Raspunsul unui varf fata de altul al analizorului de gaz de pus la zero si de etalonat sau de reglaj al sensibilitatii pentru o perioada mai mare de 10 secunde, nu trebuie sa depaseasca 2% din intreaga scala pentru toate plajele utilizate.
1.4.1.4. Abaterea de zero
Raspunsul zero este definit ca fiind raspunsul mediu cuprinzand zgomotul de la gazul de pus la zero, intr-un interval de timp de 30 de secunde. Abaterea de la raspunsul zero pentru o perioada de o ora, trebuie sa fie mai mica de 2% din intreaga scala, in plaja cea mai de jos utilizata.
1.4.1.5. Abaterea de scala
Raspunsul punctului de cap de scala este definit ca fiind raspunsul mediu cuprinzand zgomotul de la gazul de reglaj al sensibilitatii si intr-un interval de timp de 30 secunde.
Abaterea de la punctul de cap de scala pentru o perioada de o ora trebuie sa fie mai mica de 2% din intreaga scala in plaja cea mai de jos utilizata.
1.4.2. Uscarea gazului
Gazele de esapament pot fi masurate in stare umeda sau uscata. Orice dispozitiv de uscare utilizat, trebuie sa aiba o influenta minima asupra concentratiei de gaz masurat. Agentii de uscare chimici nu sunt acceptabili ca metoda de eliminare a apei din proba.
1.4.3. Analizoarele
Punctele 1.4.3.1-1.4.3.5 din prezenta subanexa descriu principiile utilizate pentru masuratori. O descriere amanuntita a sistemelor de masura este prezentata in anexa nr. 6.

Click pentru continuare