HOTĂRÂRE nr. 1408 din 4 noiembrie 2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase Forma sintetică la data 06-oct-2014 partea 12

Hotararea nr.1408 din 4 noiembrie 2008 partea 12

Continuare :

R36/37/38-
51/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 5 %:
N; R51/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 2,5
%: R52/53
617-006-00-
X
peroxid de bis(a,adimetil-
benzil)
201-
279-3
80-43-3 O; R7
Xi; R36/38
N; R51-53
O; Xi; N
R: 7-36/38-
51/53
S: (2-)3/7-
14-
36/37/39-61
617-007-00-
5
peroxid de terţ-butil şi
de , -dimetilbenzil
222-
389-8
3457-
61-2
O; R7
Xi; R38
N; R51-53
O; Xi; N
R: 7-38-
51/53
S: (2-)3/7-
14-
36/37/39-61
617-008-00-
0
peroxid de dibenzoil;
peroxid de benzoil
202-
327-6
94-36-0 E; R2
Xi; R36
R43
E; Xi
R: 2-36-43
S: (2-)3/7-
14-36/37/39
617-010-00-
1
peroxid de 1-
hidroperoxi-ciclohexil
şi de 1-hidroxiciclohexil
[1];
1,1′-
dioxibisciclohexan-1-ol
[2];
hidroperoxid de
ciclohexiliden [3];
peroxid de
ciclohexanona [4]
C 201-
091-1
[1]
219-
306-2
[2]
220-
279-4
[3]
235-
527-7
[4]
78-18-2
[1]
2407-
94-5 [2]
2699-
11-8 [3]
12262-
58-7 [4]
E; R2
Xn; R22
C; R34
E; C
R: 2-22-34
S: (1/2-)3/7-
14-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
25 %: C;
R22-34
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R34
5 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xi;
R36/37/38
617-012-00-
2
hidroperoxid de 8-pmentil
201-
281-4
80-47-7 O; R7
C; R34
Xn; R20
O; C
R: 7-20-34
S: (1/2-)3/7-
14-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
25 %: C;
R20-34
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R34
5% mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xi;
R36/37/38
617-013-00-
8
monoperoxioxalat de
O,O-terţ-butil şi de Odocosil
404-
300-6
116753-
76-5
O; R7
N; R50-53
O; N
R: 7-50/53
S: (2-)7-14-
36/37/39-
47-60-61
617-014-00-
3
acid 6-(nonilamino)-6-
oxo-peroxihexanoic
406-
680-9
104788-
63-8
O; R7
Xi; R41
R43
N; R50
O; Xi; N
R: 7-41-43-
50
S: (2-)3/7-
14-26-
36/37/39-61
617-015-00-
9
peroxid de bis(4-metilbenzoil)
407-
950-9
895-85-
2
E; R2
O; R7
N; R50-53
E; N
R: 2-7-50/53
S: (2-)7-14-
36/37/39-
47-60-61
617-016-00-
4
2-etil-2-
metilheptanperoxoat
de 3-hidroxi-1,1-
dimetilbutil
413-
910-1
– O; R7
R10
Xi; R38
N; R50-53
O; Xi; N
R: 7-10-38-
50/53
S: (2-)7/47-
14-
36/37/39-
60-61

Page 300 of 396
617-017-00-
X
amestec de:
2,2′-bis(terţpentilperoxi)-
pdiizopropilbenzen;
2,2′-bis(terţpentilperoxi)-
mdiizopropilbenzen
412-
140-3
32144-
25-5
O; R7
R53
O
R: 7-53
S: (2-)3/7-
14-
36/37/39-61
617-018-00-
5
amestec de:
peroxid de 1-metil-1-
(3-(1-metiletil)fenil)
etil-1-metil-1-feniletil,
63% în greutate ;
peroxid de 1-metil-1-
(4-(1-metiletil)fenil)
etil-1-metil-1-feniletil,
31% în greutate
410-
840-3
71566-
50-2
O; R7
N; R51-53
O; N
R: 7-51/53
S: (2-)3/7-
14-
36/37/39-61
617-019-00-
0
acid 6-(ftalimido)
peroxi-hexanoic
410-
850-8
128275-
31-0
O; R7
Xi; R41
N; R50
O; Xi; N
R: 7-41-50
S: (2-)3/7-
14-26-
36/37/39-61
617-020-00-
6
bis
(neodecanoilperoxid)
de 1,3-di(prop-2,2-
diil)benzen
420-
060-5
117663-
11-3
R10
O; R7
N; R51-53
O; N
R: 7-10-
51/53
S: (2-)7-14-
36/37/39-
47-61
647-001-00-
8
(3-glucozidază 232-
589-7
9001-
22-3
R42 Xn
R: 42
S: (2-)22-
24-36/37
647-002-00-
3
celulază 232-
734-4
9012-
54-8
R42 Xn
R: 42
S: (2-)22-
24-36/37
647-003-00-
9
exo-celobiohidralază 253-
465-9
37329-
65-0
R42 Xn
R: 42
S: (2-)22-
24-36/37
647-004-00-
4
celulaze, cu excepţia
celor specificate în altă
parte în
– – R42 Xn
R: 42
anexă S: (2-)22-
24-36/37
647-005-00-
X
suc de bromelină 232-
572-4
9001-
00-7
Xi;
R36/37/38
R42
Xn
R: 36/37/38-
42
S: (2-)22-
24-26-36/37
647-006-00-
5
ficină 232-
599-1
9001-
33-6
Xi;
R36/37/38
R42
Xn
R: 36/37/38-
42
S: (2-)22-
24-26-36/37
647-007-00-
0
papaină 232-
627-2
9001-
73-4
Xi;
R36/37/38
R42
Xn
R: 36/37/38-
42
S: (2-)22-
24-26-36/37
647-008-00-
6
pepsină A 232-
629-3
9001-
75-6
Xi;
R36/37/38
R42
Xn
R: 36/37/38-
42
S: (2-)22-
24-26-36/37
647-009-00-
1
renină 232-
645-0
9001-
98-3
Xi;
R36/37/38
R42
Xn
R: 36/37/38-
42
S: (2-)22-
24-26-36/37
647-010-00-
7
tripsină 232-
650-8
9002-
07-7
Xi;
R36/37/38
Xn
R: 36/37/38-

Page 301 of 396
R42 42
S: (2-)22-
24-26-36/37
647-011-00-
2
chimotripsină 232-
671-2
9004-
07-3
Xi;
R36/37/38
R42
Xn
R: 36/37/38-
42
S: (2-)22-
24-26-36/37
647-012-00-
8
subtilizină 232-
752-2
9014-
01-1
Xi; R37/38-
41
R42
Xn
R: 37/38-41-
42
S: (2-)22-
24-26-
36/37/39
647-013-00-
3
proteinază, microbian
neutră
232-
966-6
9068-
59-1
Xi;
R36/37/38
R42
Xn
R: 36/37/38-
42
S: (2-)22-
24-26-36/37
647-014-00-
9
proteaze, cu excepţia
celor specificate în altă
parte în anexă
– – Xi;
R36/37/38
R42
Xn
R: 36/37/38-
42
S: (2-)22-
24-26-36/37
647-015-00-
4
a-amilază 232-
565-6
9000-
90-2
R42 Xn
R: 42
S: (2-)22-
24-36/37
647-016-00-
X
amilaze, cu excepţia
celor specificate în altă
parte în anexă
– – R42 Xn
R: 42
S: (2-)22-
24-36/37
648-001-00-
0
distilate din gudron de
cărbune (huilă),
fracţiune benzenică;
Ulei uşor
H 283-
482-7
84650-
02-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-002-00-
6
uleiuri de gudron de
cărbune (lignit);
ulei uşor
HJ 302-
674-4
94114-
40-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-003-00-
1
cap de distilare
benzenic (din
cărbune);
HJ 266-
023-5
65996-
88-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
distilat de ulei uşor,
fracţiuni uşoare (cu
punct de fierbere
scăzut)
S: 53-45
648-004-00-
7
distilate (gudroane de
huilă), fracţiuni
benzenice, bogate în
BTX;
Distilat de ulei uşor,
fracţiuni uşoare cu
punct de fierbere
scăzut
HJ 309-
984-9
101896-
26-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-005-00-
2
hidrocarburi
aromatice, C6-10,
bogate în C8;
Distilat de ulei uşor, cu
punct de fierbere
scăzut
HJ 292-
697-5
90989-
41-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-006-00-
8
solvent nafta uşor
(cărbune);
Distilat de ulei uşor, cu
punct de fierbere
scăzut
HJ 287-
498-5
85536-
17-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-007-00-
3
solvent nafta
(cărbune), fracţie
xilen-stiren;
Distilat de ulei uşor cu
punct de fierbere
intermediar
HJ 287-
502-5
85536-
20-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45

Page 302 of 396
648-008-00-
9
solvent nafta
(cărbune), cu conţinut
de cumaronă şi stiren;
Distilat de ulei uşor cu
punct de fierbere
intermediar
HJ 287-
500-4
85536-
19-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-009-00-
4
nafta (din cărbune),
reziduuri de distilare;
Distilat de ulei uşor cu
punct de fierbere
ridicat
HJ 292-
636-2
90641-
12-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-010-00-
X
hidrocarburi aromatice
C8;
Distilat de ulei uşor cu
punct de fierbere
ridicat
HJ 292-
694-9
90989-
38-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-012-00-
0
hidrocarburi aromatice
C8-9, subprodus de
polimerizare de răşini
de hidrocarburi;
Distilat de ulei uşor cu
punct de fierbere
ridicat
HJ 295-
281-1
91995-
20-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-013-00-
6
hidrocarburi aromatice
C9-12, distilare de
benzen;
Distilat de ulei uşor cu
punct de fierbere
ridicat
HJ 295-
551-9
92062-
36-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-014-00-
1
reziduuri de extract
alcalin (cărbune),
fracţie benzenică,
extract acid; Reziduuri
de extracţie de ulei
uşor, cu punct de
fierbere scăzut
HJ 295-
323-9
91995-
61-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-015-00-
7
reziduuri de extracte
alcaline de la
fracţiunea benzenică,
extracţie acidă;
Reziduuri de extracţie
de ulei uşor cu punct
de fierbere scăzut
HJ 309-
868-8
101316-
63-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-016-00-
2
reziduuri de extract
acid (cărbune), fracţie
benzenică; Reziduuri
de extracţie de ulei
uşor cu punct de
fierbere scăzut
HJ 298-
725-2
93821-
38-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-017-00-
8
reziduuri de extract
alcalin (cărbune), ulei
uşor, cap de distilare;
Reziduuri de extracţie
de ulei uşor cu punct
de fierbere scăzut
HJ 292-
625-2
90641-
02-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-018-00-
3
reziduuri de extracte
alcaline de ulei uşor
(cărbune), extracţie
acidă, fracţie indenică;
Reziduuri de extracţie
de ulei uşor cu punct
de fierbere intermediar
HJ 309-
867-2
101316-
62-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-019-00-
9
reziduuri de extract
alcalin (cărbune), ulei
uşor, fracţie indennafta;
Reziduuri de
extracţie de ulei uşor
cu punct de fierbere
ridicat
HJ 292-
626-8
90641-
03-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-020-00- solvent nafta HJ 266- 65996- Carc. Cat. 2; T

Page 303 of 396
4 (cărbune);
reziduuri de extracţie
de ulei uşor cu punct
de fierbere ridicat;
[Distilat obţinut din
gudron de huilă la
temperatură ridicată,
din ulei uşor sau din
reziduu de la extracţia
alcalină a uleiului din
gudron de huilă, cu
interval de
013-0 79-4 R45 R: 45
S: 53-45
fierbere între 130 şi
2100C. Se compune,
în principal, din inden
şi alte sisteme
policiclice conţinând un
ciclu aromatic. Poate
conţine compuşi
fenolici şi baze
aromatice azotate]
648-021-00-
X
distilate (gudron de
huilă), uleiuri uşoare,
fracţii neutre;
reziduuri de extracţie
de ulei uşor cu punct
de fierbere ridicat.
[Distilat obţinut prin
distilarea fracţionată a
gudronului de huilă la
temperatură înaltă. Se
compune în principal
din hidrocarburi
aromatice
mononucleare alchilsubstituite
cu punct de
fierbere cuprins între
135 şi 2100C. Se
compune în egală
măsură din
hidrocarburi
nesaturate, inden şi
cumaronă]
HJ 309-
971-8
101794-
90-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-022-00-
5
distilate (gudron de
huilă), uleiuri uşoare,
extracte acide;
Reziduuri de extracţie
de ulei uşor cu punct
de fierbere ridicat.
[Ulei constituit dintrun
amestec complex
de hidrocarburi
aromatice, în principal
din inden, naftalen,
cumaronă, fenol, ocresol,
m-cresol şi pcresol.
Punctele de
fierbere sunt situate
între 140 şi 2150C]
HJ 292-
609-5
90640-
87-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-023-00-
0
distilate de gudron de
huilă, uleiuri uşoare;
Ulei fenolic.
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin distilarea
gudronului de huilă.
Este compusă din
hidrocarburi
aromatice, compuşi
fenolici şi compuşi
aromatici azotaţi care
distilă
HJ 283-
483-2
84650-
03-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
între150 şi 2100 C]

Page 304 of 396
648-024-00-
6
uleiuri din gudron de
huilă (cărbune);
Ulei fenolic. [Distilat
provenit din gudron de
huilă la temperatură
înaltă cuprinsă între
130 şi 2500 C. Se
compune în principal
din naftalen, alchilnaftalene,
compuşi
fenolici şi baze
aromatice azotate]
HJ 266-
016-7
65996-
82-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-026-00-
7
reziduuri de extract
alcalin (cărbune), ulei
uşor, extract acid;
Reziduuri de extracţie
de ulei fenolic. [Ulei
obţinut din ulei
carbolic după spălare
alcalină urmată de o
spălare acidă pentru a
se elimina urmele de
compuşi bazici (baze
din gudron). Se
compune în principal
din inden, indan şi
compuşi alchilbenzenici]
HJ 292-
624-7
90641-
01-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-027-00-
2
reziduuri de extract
alcalin din ulei de
gudron (cărbune);
Reziduuri de extracţie
de ulei fenolic.
[Reziduu obţinut din
ulei din ulei de gudron
de huilă prin spălare
alcalină, de exemplu,
cu soluţie apoasă de
hidroxid de sodiu,
după eliminarea
uleiurilor acide (brute)
de gudron de huilă. Se
compune în principal
din naftalene şi din
baze aromatice
azotate.]
HJ 266-
021-4
65996-
87-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-028-00-
8
uleiuri de extracţie
(cărbune), ulei uşor;
Extract acid;
[Extract apos produs
printr-o spălare acidă
a uleiului carbolic
spălat cu alcalii. Se
compune în principal
din săruri acide ale
diferitelor baze
aromatice azotate ca
HJ 292-
622-6
90640-
99-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
piridina, chinolina şi
derivaţi alchilici ale
acestor baze.]
648-029-00-
3
piridina, derivaţi
alchilici;
Baze brute de
gudron ;
[Combinaţie complexă
de piridine polialchilate
obţinute la distilarea
gudronului de huilă
sau obţinute sub
formă de distilate cu
punct de fierbere
ridicat (peste 1500C),
prin reacţia
amoniacului cu
HJ 269-
929-9
68391-
11-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45

Page 305 of 396
aldehidă acetică,
aldehidă formică sau
paraformaldehidă.]
648-030-00-
9
baze de gudron de
huilă, fracţie
picolinică;
Baze distilate;
[Baze piridinice cu
punct de fierbere
cuprins între 125 şi
1600C şi care sunt
obţinute prin distilarea
extractului acid
neutralizat de la
fracţiunea de gudron
care conţine baze
obţinute prin distilarea
gudroanelor de huilă
bituminoasă. Se
compune în principal
din lutidine şi
picoline.]
HJ 295-
548-2
92062-
33-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-031-00-
4
baze de gudron de
huilă, fracţie lutidinică;
Baze distilate
HJ 293-
766-2
91082-
52-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-032-00-
X
uleiuri de extracţie
(cărbune), baze din
gudron, fracţie
colidinică;
Baze distilate;
[Extract obţinut prin
extracţie cu acid,
neutralizare şi
distilarea bazelor
obţinute din uleiuri
aromatice de gudron
de huilă brut. Se
HJ 273-
077-3
68937-
63-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
compune în principal
din colidine, anilină,
toluidine, lutidine şi
xilidine.]
648-033-00-
5
baze de gudron de
huilă, fracţie
colidinică;
Baze distilate;
[Fracţie de distilare cu
intervalul de fierbere
între 181 şi 1860C şi
care este obţinută din
baze brute obţinute
din fracţiunile de
gudron care conţin
baze obţinute prin
distilarea gudronului
de huilă bituminoasă
urmată de o extracţie
acidă şi de
neutralizare. Conţine
în principal anilină şi
colidine.]
HJ 295-
543-5
92062-
28-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-034-00-
0
baze de gudron de
huilă, fracţie anilinică;
baze distilate;
[Fracţie de distilare in
intervalul de fierbere
dintre 180 şi 2000C şi
care este rezultată din
bazele brute obţinute
prin eliminarea
fenolilor şi a bazelor
de ulei fenolic
rezultate de la
HJ 295-
541-4
92062-
27-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45

Page 306 of 396
distilarea gudronului
de huilă. Se compune
în principal din anilină,
colidine, lutidine şi
toluidine.]
648-035-00-
6
baze de gudron de
huilă, fracţie
toluidinică;
Baze distilate
HJ 293-
767-8
91082-
53-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-036-00-
1
distilate (din petrol),
ulei de piroliză de
obţinere a alchenelor
şi a alchinelor,
amestecate cu gudron
de huilă la
temperatură înaltă din
cărbune, fracţie
indenică;
HJ 295-
292-1
91995-
31-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
Fracţii secundare;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută ca redistilat
din distilarea
fracţionată de gudron
la temperatură înaltă a
cărbunilor bituminoşi
şi uleiuri reziduale
obţinute la producerea
prin piroliza alchenelor
şi alchinelor provenită
din produse petroliere
sau gaze naturale. Se
compune în principal
din inden. Punctul de
fierbere este cuprins
între 160 şi 1900C]
648-037-00-
7
distilate (cărbune),
gudron de huilă,
uleiuri reziduale de
piroliza, uleiuri
naftalenice;
Fracţii secundare;
[Redistilat obţinut prin
distilarea fracţionată a
amestecului de gudron
de cărbune bituminos
la temperatură înaltă
şi uleiuri reziduale de
piroliza cu punct de
fierbere cuprins între
190 şi 2700C. Se
compune în principal
din hidrocarburi
aromatice biciclice
substituite.]
HJ 295-
295-8
91995-
35-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-038-00-
2
uleiuri de extracţie
(cărbune), gudron de
huilă, uleiuri reziduale
de piroliza, ulei de
naftalen, redistilat;
Fracţii secundare;
[Redistilat rezultat de
la distilarea fracţionată
a unui amestec de
uleiuri reziduale
HJ 295-
329-1
91995-
66-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
de la piroliza uleiului
de metilnaftalen din
care s-au eliminat
bazele şi fenolii,
rezultat din gudronul
de temperatură înaltă
a cărbunelui bituminos
şi cu punct de fierbere

Page 307 of 396
cuprins între 220 şi
2300C. Se compune în
principal din
hidrocarburi aromatice
biciclice substituite şi
nesubstituite.]
648-039-00-
8
uleiuri de extracţie
(cărbune), uleiuri
reziduale de la piroliza
gudronului de huilă,
uleiuri de naftalen;
Fracţii secundare
HJ 310-
170-0
122070-
79-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-040-00-
3
uleiuri de extracţie
(cărbune), uleiuri
reziduale de la piroliza
gudroanului de huilă,
ulei de naftalen,
reziduuri de distilare;
Fracţii secundare
HJ 310-
171-6
122070-
80-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-041-00-
9
uleiuri de absorbţie,
fracţie de hidrocarburi
aromatice biciclice şi
heterociclice;
distilat de ulei de
spălare
HM 309-
851-5
101316-
45-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-042-00-
4
distilate superioare
(gudron de huilă),
fracţiuni bogate în
fluoren;
Distilat de uleiuri de
spălare
HM 284-
900-0
84989-
11-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-043-00-
X
ulei de creozot, fracţie
acenaftenică, eliberată
de acenaften;
distilat de ulei de
spălare;
[Ulei rezultat după
eliminarea uleiului
acenaftenic de la
gudronul de huilă, prin
cristalizare, de
H 292-
606-9
90640-
85-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
acenaften. Se
compune în principal,
din naftalen şi
alchilnaftalene.]
648-044-00-
5
distilate (gudron de
huilă), uleiuri grele;
Ulei antracenic greu
H 292-
607-4
90640-
86-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-045-00-
0
distilate superioare de
gudron de huilă
(cărbune);
Ulei antracenic greu
HM 266-
026-1
65996-
91-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-046-00-
6
ulei antracenic, extract
acid ; Reziduu de
extracţie de ulei
antracenic
HM 295-
274-3
91995-
14-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-047-00-
1
distilate de gudron de
huilă ;
Ulei antracenic greu
HM 266-
027-7
65996-
92-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-048-00-
7
distilate (gudron de
huilă), smoală, uleiuri
grele;
Ulei antracenic greu
HM 295-
312-9
91995-
51-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-049-00-
2
distilat (gudron de
huilă), smoală;
Ulei antracenic greu
HM 309-
855-7
101316-
49-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-050-00-
8
distilate (gudron de
huilă), uleiuri grele,
fracţie pirenică ;
Distilat de ulei
antracenic greu
HM 295-
304-5
91995-
42-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45

Page 308 of 396
648-051-00-
3
distilate (gudron de
huilă), smoală, fracţie
pirenică;
Distilat de ulei
antracenic greu
HM 295-
313-4
91995-
52-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-052-00-
9
ceruri de parafină
(cărbune), gudron de
lignit la temperatură
înaltă tratat cu
cărbune;
Extracte de gudron de
cărbune
HM 308-
296-6
97926-
76-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-053-00-
4
ceruri de parafină
(cărbune), gudron de
lignit la temperatură
înaltă tratat cu argilă;
Extracte de gudron de
cărbune.
HM 308-
297-1
97926-
77-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-054-00-
X
smoală;
Smoală
HM 263-
072-4
61789-
60-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-055-00-
5
smoală din gudron de
huilă de temperatură
înaltă;
Smoală
H 266-
028-2
65996-
93-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-056-00-
0
smoală de gudron de
huilă de temperatură
înaltă, tratat termic;
Smoală
HM 310-
162-7
121575-
60-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-057-00-
6
smoală de gudron de
huilă de temperatură
înaltă, secundar;
Distilat de smoală
HM 302-
650-3
94114-
13-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-058-00-
1
reziduuri (gudron de
huilă), distilat de
smoală;
Distilat de smoală
HM 295-
507-9
92061-
94-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-059-00-
7
gudron de huilă de
temperatură înaltă,
reziduuri de distilare şi
de stocare; Reziduuri
solide de gudron de
cărbune
HM 295-
535-1
92062-
20-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-060-00-
2
gudron de huilă,
reziduuri de stocare;
Reziduuri solide din
gudron de cărbune
HM 293-
764-1
91082-
50-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-061-00-
8
gudron de huilă de
temperatură înaltă,
reziduuri; Reziduuri
solide din gudron de
cărbune
HM 309-
726-5
100684-
51-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-062-00-
3
gudron de huilă de
temperatură înaltă, cu
conţinut ridicat de
materie solidă;
Reziduuri solide din
gudron de cărbune
HM 273-
615-7
68990-
61-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-063-00-
9
reziduuri solide, din
procesul de cocsare a
smoalei din gudron de
huilă ; Reziduuri solide
din gudron de cărbune
HM 295-
549-8
92062-
34-5
Car. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-064-00-
4
reziduuri de extract de
lignit;
Extracte de gudron de
cărbune
HM 294-
285-0
91697-
23-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-065-00-
X
ceruri parafinice
(cărbune), gudron de
lignit la temperatură
înaltă;
HM 295-
454-1
92045-
71-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45

Page 309 of 396
Extracte de gudron de
cărbune
648-066-00-
5
ceruri parafinice
(cărbune),
HM 295-
455-7
92045-
72-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
gudron de lignit la
temperatură înaltă,
hidrotratat;
Extracte de gudron de
cărbune
R: 45
S: 53-45
648-067-00-
0
ceruri parafinice (din
cărbune), gudron de
lignit de temperatură
înaltă tratat cu acid
silicic;
Extracte de gudron de
cărbune.
HM 308-
298-7
97926-
78-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-068-00-
6
gudron de huilă la
temperatură scăzută,
reziduuri de distilare;
Ulei de gudron cu
punct de fierbere
intermediar.
HM 309-
887-1
101316-
85-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-069-00-
1
smoală de huilă la
temperatură scăzută;
Reziduu de smoală
HM 292-
651-4
90669-
57-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-070-00-
7
smoală de huilă la
temperatură scăzută,
oxidată; Reziduu de
smoală, oxidată.
HM 292-
654-0
90669-
59-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-071-00-
2
smoală de huilă la
temperatură scăzută,
tratament termic;
Reziduu de smoală,
oxidat; Reziduu de
smoală, tratat termic.
HM 292-
653-5
90669-
58-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-072-00-
8
distilate aromatice cu
inele condensate
(cărbuni-petrol),
Distilate
HM 269-
159-3
68188-
48-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-073-00-
3
hidrocarburi aromatice
policiclice cu C20-28,
derivate prin piroliza
unui amestec de
smoală de gudronpolietilenăpolipropilenă;
Produse de piroliza
HM 309-
956-6
101794-
74-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-074-00-
9
hidrocarburi aromatice
policiclice cu C20-28,
derivate prin piroliza
unui amestec de
smoală de gudronpolietilenă;
Produse de piroliza
HM 309-
957-1
101794-
75-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-075-00-
4
hidrocarburi aromatice HM 309-
958-7
101794-
76-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
policiclice cu C20-28,
derivate prin piroliza
unui amestec de
smoală de gudronpolietilenă-
polistiren;
Produse de piroliză
S: 53-45
648-076-00-
X
smoală din gudron de
cărbune-petrol;
Reziduuri de smoală
HM 269-
109-0
68187-
57-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-077-00-
5
fenantren, reziduuri de
distilare;
Distilat de ulei
antracenic greu
HM 310-
169-5
122070-
78-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-078-00-
0
distilate superioare
(gudron de huilă),
HM 284-
899-7
84989-
10-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45

Page 310 of 396
lipsite de fluoren ;
Distilat de ulei de
spălare
S: 53-45
648-079-00-
6
ulei antracenic;
Ulei antracenic
HM 292-
602-7
90640-
80-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-080-00-
1
reziduuri (gudron de
huilă), distilare de ulei
de creozot;
Distilat de ulei de
spălare ;
[Reziduu de la
distilarea fracţionată a
uleiului de spălare cu
un punct de fierbere
cuprins între 270 şi
3300C. Se compune,
în principal, din
hidrocarburi
feterociclice şi
aromatice biciclice.]
H 295-
506-3
92061-
93-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-081-00-
7
gudron de huilă
(cărbune);
Gudron de huilă
H 232-
361-7
8007-
45-2
Carc. Cat. 1;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-082-00-
2
gudron de huilă de
temperatură înaltă
(cărbune);
Gudron de huilă
H 266-
024-0
65996-
89-6
Carc. Cat. 1;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-083-00-
8
gudron de huilă de
temperatură joasă
(cărbune);
Ulei greu de huilă
H 266-
025-6
65996-
90-9
Carc. Cat. 1;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-084-00-
3
distilate (cărbune),
ulei uşor din cuptorul
de cocs, fracţie
naftalenică;
Ulei naftalenic
HJM 285-
076-5
85029-
51-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-085-00-
9
distilate de gudron de
huilă, uleiuri de
naftalen;
HJM 283-
484-8
84650-
04-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
Ulei naftalenic S: 53-45
648-086-00-
4
distilate de uleiuri de
naftalen (gudron de
huilă), cu conţinut mic
de naftalen ;
Distilat de ulei
naftalenic
HJM 284-
898-1
84989-
09-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-087-00-
X
distilate (gudron de
huilă), cristalizare de
ulei de naftalen,
soluţia mumă;
Distilat de ulei
naftalenic
HJM 295-
310-8
91995-
49-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-088-00-
5
reziduuri de extracţie
alcalină (cărbune), ulei
de naftalen; Reziduu
de extracţie de ulei
naftalenic
HJM 310-
166-9
121620-
47-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-089-00-
0
reziduuri de extracţie
alcalină (cărbune), ulei
de naftalen, conţinut
mic de naftalen;
Reziduu de extracţie
de ulei naftalenic
HJM 310-
167-4
121620-
48-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-090-00-
6
distilate (gudron de
huilă), uleiuri de
naftalen, extracte
alcaline fără naftalen;
Reziduu de extracţie
de ulei naftalenic
HJM 292-
612-1
90640-
90-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-091-00- reziduuri de extracţie HJM 292- 90641- Carc. Cat. 2; T

Page 311 of 396
1 alcalină (cărbune), ulei
de naftalen, capete de
distilare ; Reziduu de
extracţie de ulei
naftalenic
627-3 04-6 R45 R: 45
S: 53-45
648-092-00-
7
distilate (gudron de
huilă), uleiuri de
naftalen, fracţie
metilnaftalenică;
Ulei metilnaftalenic
HJM 309-
985-4
101896-
27-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-093-00-
2
distilate (gudron de
huilă), uleiuri de
naftalen, fracţie indolmetilnaftalinică;
Ulei metilnaftalinic
HJM 309-
972-3
101794-
91-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-094-00-
8
distilate (gudron de
huilă), uleiuri de
naftalen, extracte
acide; Reziduu de
extracţie de ulei
metilnaftalenic
HJM 295-
309-2
91995-
48-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-095-00-
3
reziduuri de extract
alcalin
HJM 292-
628-9
90641-
05-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
(cărbune), ulei
naftalenic, reziduuri de
distilare; Reziduu de
extracţie de ulei
metilnaftalenic
R: 45
S: 53-45
648-096-00-
9
uleiuri de extract acid
(cărbune), fără baze
de gudron; Reziduu de
extracţie de ulei
metilnaftalenic
HJM 284-
901-6
84989-
12-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-097-00-
4
distilate (gudron de
huilă), fracţie
benzenică, reziduuri
de distilare;
Ulei de spălare
HJM 310-
165-3
121620-
46-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-098-00-
X
ulei de creozot, fracţie
acenaftenică;
Ulei de spălare;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinute prin distilarea
gudronului de huilă şi
care are punctul de
fierbere cuprins între
240 şi 2800C. Se
compune, în principal,
din acenaften, naftalen
şi alchilnaftalene.]
H 292-
605-3
90640-
84-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-099-00-
5
ulei de creozot;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinute prin distilarea
gudronului de huilă.
Se compune, în
principal, din
hidrocarburi aromatice
şi poate conţine uleiuri
acide de gudron şi
baze de gudron în
cantitate apreciabilă.
Punctul de distilare
este situat între 200 şi
2350C]
H 263-
047-8
61789-
28-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-100-00-
9
ulei de creozot, distilat
cu punct de fierbere
înalt;
Ulei de spălare;
[Fracţie de distilare cu
punct de fierbere înalt,
H 274-
565-9
70321-
79-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45

Page 312 of 396
obţinută prin
carbonizarea la
temperatură înaltă a
cărbunelui bituminos,
urmată de rafinare în
vederea separării de
sărurile cristalizate în
exces. Se compune, în
principal, din ulei de
creozot, o parte a
sărurilor aromatice
biciclice intrând normal
în compoziţia
distilatelor de gudron
de huilă înainte de a fi
eliminate. Cristalele
sunt eliminate din
fracţie la o
temperatura de
aproximativ 50C]
648-101-00-
4
creozot;
[Distilat de gudron de
huilă obţinut prin
carbonizarea la
temperatură înaltă a
cărbunelui bituminos.
Se compune, în
principal, din
hidrocarburi
aromatice, uleiuri
acide de gudron şi
baze de gudron.]
H 232-
287-5
8001-
58-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-102-00-
X
reziduuri de extracţie
acidă (cărbune), ulei
de creozot; Reziduu de
extracţie de ulei de
spălare;
Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută de la fracţia
epurată de baze
rezultate de la
distilarea gudronului
de huilă, cu punct de
fierbere situat între
250 şi 2800C. Se
compune, în principal,
din difenil şi izomeri de
difenilnaftalene.]
H 310-
189-4
122384-
77-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-103-00-
5
ulei antracenic, pastă
antracenică;
Fracţie de ulei
antracenic
HJM 292-
603-2
90640-
81-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-104-00-
0
ulei antracenic,
conţinut mic de
antracen;
Fracţie de ulei
antracenic
HJM 292-
604-8
90640-
82-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-105-00-
6
reziduuri (gudron de
huilă), distilare de ulei
antracenic;
Fracţie de ulei
antracenic
HJM 295-
505-8
92061-
92-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-106-00-
1
ulei antracenic, pastă HJM 295-
275-9
91995-
15-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
antracenică, fracţie
antracenică;
Fracţie de ulei
antracenic
R: 45
S: 53-45
648-107-00-
7
ulei antracenic, pastă
antracenică, fracţie de
carbazol;
HJM 295-
276-4
91995-
16-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45

Page 313 of 396
Fracţie de ulei
antracenic
648-108-00-
2
ulei antracenic, pastă
antracenică, fracţie
uşoară de distilare;
Fracţie de ulei
antracenic
HJM 295-
278-5
91995-
17-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-109-00-
8
uleiuri de gudron de
huilă la temperatură
scăzută;
Ulei de gudron, punct
de fierbere înalt
HJM 309-
889-2
101316-
87-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-110-00-
3
reziduuri de extracţie
alcalină (cărbune),
gudron de huilă de
temperatură joasă
HJM 310-
191-5
122384-
78-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-111-00-
9
fenoli, extracte din
soluţii amoniacale;
Extract bazic
HJM 284-
881-9
84988-
93-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-112-00-
4
distilate (gudron de
huilă), uleiuri uşoare,
extracte alcaline;
Extract bazic
HJM 292-
610-0
90640-
88-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-113-00-
X
extracte alcaline de
ulei de gudron de huilă
(cărbune);
Extract bazic
HJM 266-
017-2
65996-
83-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-114-00-
5
distilate (gudron de
huilă), uleiuri
naftalenice, extracte
alcaline;
Extract bazic
HJM 292-
611-6
90640-
89-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-115-00-
0
reziduuri de extract
alcalin (cărbune), ulei
de gudron de huilă,
carbonatate şi tratate
cu calcar;
Amestec brut de fenoli
HJM 292-
629-4
90641-
06-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-116-00-
6
uleiuri acide de gudron
brut de huilă;
Amestec brut de fenoli
HJM 266-
019-3
65996-
85-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-117-00-
1
uleiuri acide de gudron
de lignit, uleiuri brute;
Amestec brut de fenoli
HJM 309-
888-7
101316-
86-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-118-00-
7
uleiuri acid de gudron, HJM 295-
536-7
92062-
22-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
gazeificarea lignitului;
Amestec brut de fenoli
R: 45
S: 53-45
648-119-00-
2
uleiuri acide de
gudron, reziduuri de
distilare;
Fenoli distilaţi
HJM 306-
251-5
96690-
55-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-120-00-
8
uleiuri acide de
gudron, fracţie
metifenolică;
Fenoli distilaţi
HJM 284-
892-9
84989-
04-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-121-00-
3
uleiuri acide de
gudron, fracţie
polialchilfenolică;
Fenoli distilaţi
HJM 284-
893-4
84989-
05-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-122-00-
9
uleiuri acide de
gudron, fracţie
xilenolică;
Fenoli distilaţi
HJM 284-
895-5
84989-
06-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-123-00-
4
uleiuri acide de
gudron, fracţie
etilfenolică;
Fenoli distilaţi
HJM 284-
891-3
84989-
03-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-124-00-
X
uleiuri acide de
gudron, fracţie cu 3,5-
HJM 284-
896-0
84989-
07-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45

Page 314 of 396
xilenol;
Fenoli distilaţi
S: 53-45
648-125-00-
5
uleiuri acide de
gudron, reziduuri de
distilare, fracţie
uşoară;
Fenoli distilaţi
HJM 270-
713-1
68477-
23-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-126-00-
0
uleiuri acide cresilice
de gudron, reziduuri;
Fenoli distilaţi
HJM 271-
418-0
68555-
24-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-127-00-
6
fenoli C9-11;
Fenoli distilaţi
HJM 293-
435-2
91079-
47-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-128-00-
1
uleiuri acide de
gudron, cresilice;
Fenoli distilaţi
HJM 295-
540-9
92062-
26-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-129-00-
7
uleiuri acide de
gudronlignit, fracţie cu
alchil (C2)fenol;
Fenoli distilaţi
HJM 302-
662-9
94114-
29-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-130-00-
2
uleiuri de extracţie
(cărbune), uleiuri
naftalenice;
Extract acid
HJM 292-
623-1
90641-
00-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-131-00-
8
baze de gudron ,
derivaţi chinolinici;
Baze distilate
HJM 271-
020-7
68513-
87-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-132-00-
3
baze de gudron de
huilă,
HJM 274-
560-1
70321-
67-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
fracţie cu derivaţi de
chinolină;
Baze distilate
S: 53-45
648-133-00-
9
baze de gudron de
huilă, reziduuri de
distilare;
Baze distilate
HJM 295-
544-0
92062-
29-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-134-00-
4
uleiuri de hidrocarburi
aromatice, amestecate
cu polietilenă şi
polipropilenă, supuse
pirolizei, fracţie de ulei
uşor;
Produse tratate termic
HJM 309-
745-9
100801-
63-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-135-00-
X
uleiuri de hidrocarburi
aromatice, amestecate
cu polietilenă, supuse
pirolizei, fracţie de ulei
uşor;
Produse tratate termic
HJM 309-
748-5
100801-
65-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-136-00-
5
uleiuri de hidrocarburi
aromatice, amestecate
cu polistiren, supuse
pirolizei, fracţie de ulei
uşor;
Produse tratate termic
HJM 309-
749-0
100801-
66-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-137-00-
0
reziduuri de extracte
alcaline de ulei de
gudron(cărbune),
reziduuri de distilare
de la naftalină;
Reziduu de extracţie
de ulei naftalenic.
HJM 277-
567-8
73665-
18-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-138-00-
6
ulei de creozot, distilat
cu punct de fierbere
scăzut;
Ulei de spălare;
H 274-
566-4
70321-
80-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45

Page 315 of 396
[Fracţie de distilare, cu
punct de fierbere
scăzut, obţinută prin
carbonizarea la
temperatură înaltă a
cărbunelui bituminos,
urmată de rafinare în
vederea separării
sărurilor cristalizate în
exces. Se compune, în
principal, din ulei de
creozot, o parte de
săruri aromatice
policiclice care intră în
mod normal în
compoziţia distilatelor
de gudron de huilă
fiind eliminată. Fracţia
este eliberate de
cristale în jurul
temperaturii de 380 C]
648-139-00-
1
ulei acide cresolice de
gudron, săruri de
sodiu, soluţii caustice;
Extract bazic
HJM 272-
361-4
68815-
21-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-140-00-
7
uleiuri de extracte de
baze de gudron
(cărbune);
Extract acid
HJM 266-
020-9
65996-
86-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-141-00-
2
baze de gudron de
huilă brută (cărbune);
Baze brute de gudron
HJM 266-
018-8
65996-
84-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-142-00-
8
reziduuri (cărbune),
extracţie cu solvent
lichid
HM 302-
681-2
94114-
46-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-143-00-
3
lichide din cărbune,
soluţie de extracţie cu
solvent lichid
HM 302-
682-8
94114-
47-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-144-00-
9
lichide din cărbune,
extracţie cu solvent
lichid
HM 302-
683-3
94114-
48-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-145-00-
4
gudron de lichid,
distilat
H 309-
885-0
101316-
83-0
Carc. Cat. 1;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-146-00-
X
gudron de lignit de
temperatură joasă
H 309-
886-6
101316-
84-1
Carc. Cat. 1;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-147-00-
5
ulei uşor (cărbune), de
la cocsificare;
Benzen brut
HJ 266-
012-5
65996-
78-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-148-00-
0
distilate primare
(cărbune), extracţie cu
solvent lichid
HJ 302-
688-0
94114-
52-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-149-00-
6
distilate de la
hidrocracare
(cărbune), extracţie cu
solvent
HJ 302-
689-6
94114-
53-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-150-00-
1
nafta de hidrocracare
(cărbune), extracţie cu
solvent
HJ 302-
690-1
94114-
54-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-151-00-
7
benzină, extracţie de
cărbune cu solvent,
nafta de hidrocracare
H 302-
691-7
94114-
55-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-152-00-
2
distilate intermediare
de hidrocracare
(cărbune), extracţie cu
solvenţi
HJ 302-
692-2
94114-
56-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
648-153-00-
8
distilate intermediare
de hidrocracare
(cărbune), extracţie cu
HJ 302-
693-8
94114-
57-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45

Page 316 of 396
solvenţi, hidrogenate
648-154-00-
3
carburanţi pentru
aeronave cu jet,
extracţie cu solvent
din cărbuni,
hidrocracare,
hidrogenare
H 302-
694-3
94114-
58-6
Carc. Cat. 3;
R40
Xn
R: 40
S: (2-)36/37
648-155-00-
9
combustibili diesel,
extracţie cu solvent
din cărbuni,
hidrocracare,
hidrogenare
H 302-
695-9
94114-
59-7
Carc. Cat. 3;
R40
Xn
R: 40
S: (2-)36/37
648-156-00-
4
ulei uşor (cărbune),
proces de
semicocsificare;
Ulei proaspăt
HJ 292-
635-7
90641-
11-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-001-00-
3
extracte cu solvent
(petrol), distilat
naftenic uşor
H 265-
102-1
64742-
03-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-002-00-
9
extracte cu solvent
(petrol), distilat
parafinic greu
H 265-
103-7
64742-
04-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-003-00-
4
extracte cu solvent
(petrol), distilat
parafinic uşor
H 265-
104-2
64742-
05-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-004-00-
X
extracte cu solvent
(petrol), distilat
naftenic greu
H 265-
111-0
64742-
11-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-005-00-
5
extracte cu solvent
(petrol), motorină
uşoară sub vid
H 295-
341-7
91995-
78-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-006-00-
0
fracţie hidrocarburi,
C26-55, bogată în
aromate
H 307-
753-7
97722-
04-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-007-00-
6
acizi graşi, ulei de tall, 400-
160-5
– Xi; R38 Xi; N
produse de reacţie cu
iminodietanol şi acid
boric
N; R51-53 R: 38-51/53
S: (2-)28-
37-61
649-008-00-
1
reziduuri (petrol),
distilare pe coloană la
presiune atmosferică;
Păcură grea
H 265-
045-2
64741-
45-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-009-00-
7
motorină grea (petrol),
distilare sub vid;
Păcură grea
H 265-
058-3
64741-
57-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-010-00-
2
distilate grele (petrol),
cracare catalitică;
Păcură grea
H 265-
063-0
64741-
61-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-011-00-
8
uleiuri percolate
(petrol), cracare
catalitică;
Păcură grea
H 265-
064-6
64741-
62-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-012-00-
3
reziduuri (petrol),
hidrocracare;
Păcură grea
H 265-
076-1
64741-
75-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-013-00-
9
reziduuri (petrol),
cracare termică;
Păcură grea
H 265-
081-9
64741-
80-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-014-00-
4
distilate grele (petrol),
cracare termică;
Păcură grea
H 265-
082-4
64741-
81-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-015-00-
X
motorină de vid
(petrol), hidrotratare;
Păcură grea
H 265-
162-9
64742-
59-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-016-00-
5
reziduuri de la
distilarea atmosferică
(petrol),
H 265-
181-2
64742-
78-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45

Page 317 of 396
hidrodesulfurare;
Păcură grea
649-017-00-
0
motorină grea de vid
(petrol),
hidrodesulfurare;
Păcură grea
H 265-
189-6
64742-
86-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-018-00-
6
reziduuri (petrol),
cracare cu abur;
Păcură grea
H 265-
193-8
64742-
90-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-019-00-
1
reziduuri de la
distilarea atmosferică
(petrol);
Păcură grea
H 269-
777-3
68333-
22-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-020-00-
7
uleiuri percolate
(petrol), cracare
catalitică,
hidrodesulfurare;
Păcură grea
H 269-
782-0
68333-
26-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-021-00-
2
distilate intermediare
(petrol), cracare
catalitică,
H 269-
783-6
68333-
27-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
hidrodesulfurare ;
Păcură grea
S: 53-45
649-022-00-
8
distilate grele (petrol),
cracare catalitică,
hidrodesulfurare ;
Păcură grea
H 269-
784-1
68333-
28-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-023-00-
3
păcură, reziduuri de
motorină de la
distilarea primară, cu
conţinut ridicat de
sulf;
Păcură grea
H 270-
674-0
68476-
32-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-024-00-
9
păcură reziduală;
Păcură grea
H 270-
675-6
68476-
33-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-025-00-
4
reziduuri de distilare
(petrol), reziduu de
distilare fracţionată de
la reformarea
catalitică;
Păcură grea
H 270-
792-2
68478-
13-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-026-00-
X
reziduuri (petrol),
motorină grea de
cocsare şi motorină
sub vid;
Păcură grea
H 270-
796-4
68478-
17-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-027-00-
5
reziduuri grele de
cocsare şi reziduuri
uşoare sub vid
(petrol);
Păcură grea
H 270-
983-0
68512-
61-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-028-00-
0
reziduuri uşoare de la
distilarea sub vid
(petrol);
Păcură grea
H 270-
984-6
68512-
62-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-029-00-
6
reziduuri uşoare de
cracare cu abur
(petrol);
Păcură grea
H 271-
013-9
68513-
69-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-030-00-
1
păcură, nr.6;
Păcură grea
H 271-
384-7
68553-
00-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-031-00-
7
reziduuri cu conţinut
scăzut de sulf (petrol),
fracţie unitară de
fracţionare;
Păcură grea
H 271-
763-7
68607-
30-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-032-00-
2
motorină grea, de
distilare atmosferică
H 272-
184-2
68783-
08-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45

Page 318 of 396
(petrol);
Păcură grea
S: 53-45
649-033-00-
8
reziduuri de la
spălarea cocsului
(petrol), conţinând
substanţe cu cicluri
H 272-
187-9
68783-
13-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
aromatice condensate;
Păcură grea
649-034-00-
3
distilate sub vid
(petrol), reziduuri de
petrol;
Păcură grea
H 273-
263-4
68955-
27-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-035-00-
9
reziduuri răşinoase de
la cracare cu abur
(petrol);
Păcură grea
H 273-
272-3
68955-
36-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-036-00-
4
distilate intermediare
de la distilarea sub vid
(petrol);
Păcură grea
H 274-
683-0
70592-
76-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-037-00-
X
distilate uşoare de la
distilarea sub vid
(petrol);
Păcură grea
H 274-
684-6
70592-
77-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-038-00-
5
distilate de la distilarea
sub vid (petrol);
Păcură grea
H 274-
685-1
70592-
78-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-039-00-
0
motorină grea de la
distilarea sub vid
(petrol), cocsificare,
hidrodesulfurare;
Păcură grea
H 285-
555-9
85117-
03-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-040-00-
6
reziduuri de la cracare
cu abur (petrol),
distilate;
Păcură grea
H 292-
657-7
90669-
75-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-041-00-
1
reziduuri uşoare de la
distilarea sub vid
(petrol);
Păcură grea
H 292-
658-2
90669-
76-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-042-00-
7
păcură grea cu
conţinut înalt de sulf;
Păcură grea
H 295-
396-7
92045-
14-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-043-00-
2
reziduuri (petrol),
cracare catalitică;
Păcură grea
H 295-
511-0
92061-
97-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-044-00-
8
distilate intermediare
(petrol), cracare
catalitică, degradare
termică;
Păcură grea
H 295-
990-6
92201-
59-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-045-00-
3
uleiuri reziduale
(petrol);
Păcură grea
H 298-
754-0
93821-
66-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-046-00-
9
reziduuri de la
cracarea cu vapori,
tratament termic;
Păcură grea
H 308-
733-0
98219-
64-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-047-00-
4
distilate intermediare
cu un interval mare de
puncte de fierbere
(petrol),
H 309-
863-0
101316-
57-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
hidrodesulfurate;
Păcură grea
649-048-00-
X
reziduuri de la
fracţionare (petrol),
reformare catalitică;
Păcură grea
H 265-
069-3
64741-
67-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-049-00- petrol brut; H 232- 8002- Carc. Cat. 2; T

Page 319 of 396
5 Ţiţei 298-5 05-9 R45 R: 45
S: 53-45
649-050-00-
0
distilate parafinice
uşoare (petrol);
Ulei de bază nerafinat
sau puţin rafinat
H 265-
051-5
64741-
50-0
Carc. Cat. 1;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-051-00-
6
distilate parafinice
grele (petrol);
Ulei de bază nerafinat
sau puţin rafinat
H 265-
052-0
64741-
51-1
Carc. Cat. 1;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-052-00-
1
distilate naftenice
uşoare (petrol);
Ulei de bază nerafinat
sau puţin rafinat
H 265-
053-6
64741-
52-2
Carc. Cat. 1;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-053-00-
7
distilate naftenice
grele (petrol);
Ulei de bază nerafinat
sau puţin rafinat
H 265-
054-1
64741-
53-3
Carc. Cat. 1;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-054-00-
2
distilate naftenice
grele (petrol), tratate
cu acid ;
Ulei de bază nerafinat
sau puţin rafinat
H 265-
117-3
64742-
18-3
Carc. Cat. 1;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-055-00-
8
distilate naftenice
uşoare (petrol), tratate
cu acid ;
Ulei de bază nerafinat
sau puţin rafinat
H 265-
118-9
64742-
19-4
Carc. Cat. 1;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-056-00-
3
distilate parafinice
grele (petrol), tratate
cu acid ;
Ulei nerafinat sau
puţin rafinat
H 265-
119-4
64742-
20-7
Carc. Cat. 1;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-057-00-
9
distilate parafinice
uşoare (petrol), tratate
cu acid ;
Ulei de bază nerafinat
sau puţin rafinat
H 265-
121-5
64742-
21-8
Carc. Cat. 1;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-058-00-
4
distilate parafinice
grele (petrol),
neutralizate chimic;
Ulei de bază nerafinat
sau puţin rafinat
H 265-
127-8
64742-
27-4
Carc. Cat. 1;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-059-00-
X
distilate parafinice
uşoare
H 265-
128-3
64742-
28-5
Carc. Cat. 1;
R45
T
(petrol), neutralizate
chimic;
Ulei de bază nerafinat
sau puţin rafinat
R: 45
S: 53-45
649-060-00-
5
distilate naftenice
grele (petrol),
neutralizate chimic;
Ulei de bază nerafinat
sau puţin rafinat
H 265-
135-1
64742-
34-3
Carc. Cat. 1;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-061-00-
0
distilate naftenice
uşoare (petrol),
neutralizate chimic;
Ulei de bază nerafinat
sau puţin rafinat
H 265-
136-7
64742-
35-4
Carc. Cat. 1;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-062-00-
6
gaze (petrol),
depropanizare de nafta
de cracare catalitică
nafta, bogate în C3 şi
lipsită de aciditate;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
rezultată prin
fracţionarea
hidrocarburilor de
cracare catalitică şi
HK 270-
755-0
68477-
73-6
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45

Page 320 of 396
urmată de un
tratament necesar
pentru îndepărtarea
impurităţilor acide. Se
compune din
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon situat în gama
C2-C4, cu
preponderenţă C3]
649-063-00-
1
gaze (petrol), cracare
catalitică;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin distilarea
produselor rezultate
de la cracarea
catalitică. Se
compune, în principal,
din hidrocarburi
alifatice cu un număr
de atomi de carbon
situat în majoritate în
intervalul C1-C6]
HK 270-
756-6
68477-
74-7
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-064-00-
7
gaze (petrol), cracare
catalitică, bogate în
C1-C5 ;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de
HK 270-
757-1
68477-
75-8
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
hidrocarburi obţinută
prin distilarea
produselor rezultate
de la cracarea
catalitică. Se
compune, în principal,
din hidrocarburi
alifatice cu un număr
de atomi de carbon
situat în intervalul C1-
C6, în principal de la
C1 la C5.]
649-065-00-
2
gaze (petrol),
stabilizare de nafta de
polimerizare catalitică,
bogate în C2-4 ;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută de la
stabilizarea prin
fracţionare de nafta de
polimerizare catalitică.
Se compune din
hidrocarburi alifatice
cu un număr de atomi
de carbon situat în
intervalul C2-C6, în
principal de la C2 la
C4.]
HK 270-
758-7
68477-
76-9
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-066-00-
8
gaze (petrol),
reformare catalitică,
bogate în C1-4 ;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin distilarea
produselor rezultate
de la reformarea
catalitică. Se compune
din hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon situat în
HK 270-
760-8
68477-
79-2
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45

Page 321 of 396
intervalul C1-C6, în
principal de la C1 la C]
649-067-00-
3
gaze (petrol), pentru
alchilare olefinică şi
parafinică cu C3-5 ;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de
H K 270-
765-5
68477-
83-8
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
hidrocarburi olefinice
şi parafinice cu un
număr de atomi de
carbon situat în
intervalul C3-C5 şi
care sunt utilizate
pentru alchilări.
Temperaturile
ambiante sunt în
general superioare
temperaturilor critice
ale acestor
combinaţii.]
649-068-00-
9
gaze (petrol), bogate
în C4 ;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin distilarea
produselor rezultate
de la fracţionarea
catalitică. Se compune
din hidrocarburi
alifatice cu un număr
de atomi de carbon
situat intervalul C3-
C5, în principal C4.]
HK 270-
767-6
68477-
85-0
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-069-00-
4
gaze (petrol), fracţie
de la instalaţia pentru
eliminarea etanului;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin distilarea
fracţiunilor de gaz şi
de benzină rezultate
de la cracarea
catalitică. Se
compune, în principal,
din etan şi etenă.]
HK 270-
768-1
68477-
86-1
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-070-00-
X
gaze (petrol), de la
coloana de îndepărtare
a izobutanului;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin distilarea
atmosferică a unui
amestec de butanbutenă.
Se compune
din hidrocarburi
alifatice cu un număr
de atomi de carbon C4
şi C5.]
HK 270-
769-7
68477-
87-2
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-071-00-
5
gaze uscate (petrol),
depropanizare, bogate
în propenă;
HK 270-
772-3
68477-
90-7
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin distilarea
produselor rezultate la
fracţionarea gazelor şi
benzinei de la cracarea

Page 322 of 396
catalitică. Se compune
în principal din
propenă cu un conţinut
mic de etan şi
propan.]
649-072-00-
0
gaze (petrol),
depropanizare;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin distilarea
produselor rezultate la
fracţionarea gazelor şi
benzinei de la cracarea
catalitică. Se compune
în principal din
hidrocarburi alifatice
cu un număr de atomi
de carbon cuprins între
C2 şi C4.]
HK 270-
773-9
68477-
91-8
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-073-00-
6
gaze (petrol),
recuperare de gaze,
depropanizare;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin
fracţionarea diverselor
amestecuri de
hidrocarburi. Se
compune în principal
din hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins între
C1 şi C4, în majoritate
propan.]
HK 270-
777-0
68477-
94-1
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-074-00-
1
gaze (petrol),
alimentarea instalaţiei
Girbatol;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de
H K 270-
778-6
68477-
95-2
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
hidrocarburi utilizată
pentru alimentarea
instalaţiei Girbatol
destinată eliminării
hidrogenului sulfurat.
Se compune din
hidrocarburi alifatice
cu un număr de atomi
de carbon cuprins, în
principal, între C2 şi
C4.]
649-075-00-
7
gaze (petrol),
fracţionare de nafta
izomerizată, bogată în
C4, eliberată de
hidrogen sulfurat;
Gaz petrolier
HK 270-
782-8
68477-
99-6
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-076-00-
2
gaze reziduale
(petrol), ulei percolat
de la cracarea
catalitică şi reziduu
sub vid de cracare
termică, tambur de
reflux de fracţionare ;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
rezultată la stabilizare
de nafta de cracare
catalitică. Se compune
în principal din
hidrocarburi cu un
HK 270-
802-5
68478-
21-7
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45

Page 323 of 396
număr de atomi de
carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C6.]
649-077-00-
8
gaze reziduale
(petrol), stabilizare de
nafta de la cracare
catalitică, absorber;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin distilarea
produselor rezultate la
fracţionarea gazelor şi
benzinei de la cracarea
catalitică. Se compune
în principal din
hidrocarburi alifatice
cu un număr de atomi
de carbon cuprins între
C2 şi C4.]
HK 270-
803-0
68478-
22-8
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-078-00-
3
gaze reziduale
(petrol), de la
fracţionarea combinată
de produse de cracare
catalitică, de
reformare catalitică şi
de hidrodesulfurare;
HK 270-
804-6
68478-
24-0
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
rezultată la
fracţionarea
produselor de cracare
catalitică, reformare
catalitică şi
hidrodesulfurare
tratată pentru
eliminarea
impurităţilor acide. Se
compune în principal
din hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C5.]
649-079-00-
9
gaze reziduale
(petrol), stabilizare
prin fracţionare de
nafta de reformare
catalitică;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
rezultată de la
stabilizarea prin
fracţionare de nafta de
reformare catalitică.
Se compune în
principal din
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
majoritate între C2 şi
C4.]
HK 270-
806-7
68478-
26-2
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-080-00-
4
gaze reziduale
(petrol), amestec de la
instalaţia de gaze
saturate, bogat în C4;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
rezultată de la
stabilizarea fracţiunii
HK 270-
813-5
68478-
32-0
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45

Page 324 of 396
de nafta de distilare
directă, de gaz
rezidual de distilare şi
de gaz rezidual de la
stabilizarea de nafta
de reformare
catalitică. Se compune
din hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins între
C3 şi C6, principale
fiind butan şi
izobutan.]
649-081-00-
X
gaze reziduale
(petrol), instalaţie de
recuperare de gaz
saturat, bogat în C1-
2 ;
Gaz petrolier;
HK 270-
814-0
68478-
33-1
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
rezultată de la
fracţionarea de gaz
rezidual de distilare,
de nafta de distilare
directă şi de gaz
rezidual de la
stabilizarea de nafta
de reformare
catalitică. Se
compune, în principal,
din hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins între
C1 şi C5, principale
fiind metan şi etan.]
649-082-00-
5
gaze reziduale
(petrol), cracare
termică de reziduuri
sub vid;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
rezultată de la
cracarea termică de
reziduuri sub vid. Se
compune din
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C5.]
HK 270-
815-6
68478-
34-2
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-083-00-
0
hidrocarburi bogate în
C3-4, distilat din
petrol;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin distilarea
şi condensarea
ţiţeiului. Se compune
din hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins între
C3 şi C5, principale
fiind C3 şi C4.]
H K 270-
990-9
68512-
91-4
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-084-00-
6
gaze reziduale
(petrol), coloana de
eliminare a hexanului
din nafta de distilare
directă cu interval
mare de fierbere;
HK 271-
000-8
68513-
15-5
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
Gaz petrolier;

Page 325 of 396
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin
fracţionare de nafta de
distilare directă cu
interval mare de
fierbere. Se compune
din hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
principal, între C2 şi
C6.]
649-085-00-
1
gaze reziduale
(petrol), eliminare de
propan din produse de
hidrocracare, bogate în
hidrocarburi;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin distilarea
produselor rezultate la
hidrocracare. Se
compune, în principal,
din hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C4. Poate să conţină
mici cantităţi de
hidrogen şi de
hidrogen sulfurat.]
HK 271-
001-3
68513-
16-6
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-086-00-
7
gaze reziduale
(petrol), stabilizator de
nafta uşoară de la
distilarea primară;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin
stabilizarea de nafta
uşor de la distilarea
primară. Se compune
din hidrocarburi
alifatice cu un număr
de atomi de carbon
cuprins, în principal,
între C2 şi C6.]
H K 271-
002-9
68513-
17-7
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-087-00-
2
reziduuri (petrol),
separator de alchilare,
bogate în C4;
Gaz petrolier;
[Reziduu complex
rezultat
HK 271-
010-2
68513-
66-6
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
de la distilarea
amestecului provenit
din diverse operaţii de
rafinare. Se compune
din hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon din gama C4 şi
C5, în principal
predominând butan şi
cu un punct de
fierbere cuprins,
aproximativ, între-
11,7 şi 27.80C]
649-088-00-
8
hidrocarburi C1-4;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin operaţii
de cracare termică şi
absorbţie şi prin
HK 271-
032-2
68514-
31-8
Carc. Cat 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45

Page 326 of 396
distilarea ţiţeiului. Se
compune din
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins între
C1 şi C4, şi cu punctul
de fierbere cuprins,
aproximativ, între-164
şi-0.50C]
649-089-00-
3
hidrocarburi C1-4,
desulfurate;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin
supunerea de
hidrocarburi gazoase
unei desulfurări
destinată convertirii
mercaptanilor sau
pentru eliminarea
impurităţilor acide. Se
compune din
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins între
C1 şi C4 şi cu punctul
de fierbere cuprins,
aproximativ, între-164
şi-0,50 C]
HK 271-
038-5
68514-
36-3
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-090-00-
9
hidrocarburi cu C1-3;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi cu un
număr de
HK 271-
259-7
68527-
16-2
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
atomi de carbon
cuprins între C1 şi C3
şi cu punctul de
fierbere cuprins,
aproximativ, între-164
şi-420 C]
649-091-00-
4
hidrocarburi cu C1-4,
fracţie fără butan;
Gaz petrolier
HK 271-
261-8
68527-
19-5
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-092-00-
X
gaze umede C1-5,
(petrol), umede;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin distilarea
ţiţeiului şi/sau prin
cracarea motorinei de
distilare. Se compune
din hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
principal, între C1 şi
C5.j
HK 271-
624-0
68602-
83-5
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-093-00-
5
hidrocarburi cu C2-4;
Gaz petrolier
HK 271-
734-9
68606-
25-7
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-094-00-
0
hidrocarburi cu C3;
Gaz petrolier
HK 271-
735-4
68606-
26-8
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-095-00-
6
gaze pentru instalaţia
de alchilare (petrol);
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
produsă prin cracarea
HK 271-
737-5
68606-
27-9
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45

Page 327 of 396
catalitică a motorinei.
Se compune din
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon C3 şi C4.]
649-096-00-
1
gaz rezidual (petrol),
fracţionare de
reziduuri de la
HK 271-
742-2
68606-
34-8
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
depropanizare;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin
fracţionarea
reziduurilor de la
instalaţia de eliminare
a propanului. Se
compune, în principal,
din butan, izobutan şi
butadiena.]
649-097-00-
7
gaze (petrol), amestec
de rafinare;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
rezultată din diverse
procese de rafinare.
Se compune din
hidrogen, hidrogen
sulfurat şi hidrocarburi
cu un număr de atomi
de carbon cuprins între
C1 şi C5.]
HK 272-
183-7
68783-
07-3
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-098-00-
2
gaze (petrol), cracare
catalitică;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin distilarea
produselor rezultate
de la cracarea
catalitică. Se
compune, în principal,
din hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins între
C3 şi C5.]
HK 272-
203-4
68783-
64-2
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-099-00-
8
gaze C2-4, desulfurat
(petrol);
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de
H K 272-
205-5
68783-
65-3
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
hidrocarburi obţinută
prin desulfurarea unui
distilat petrolier, în
scopul convertirii
mercaptanilor sau
pentru eliminarea
impurităţilor acide. Se
compune, în principal,
din hidrocarburi
saturate şi nesaturate
cu un număr de atomi
de carbon cuprins, în
majoritate, între C2 şi
C4 şi cu un punct de
fierbere cuprins între-
510C şi-340C]
649-100-00-
1
gaze reziduale
(petrol), fracţionarea
HK 272-
871-7
68918-
99-0
Carc. Cat. 1;
R45
T
R: 45-46

Page 328 of 396
ţiţeiului;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin
fracţionarea ţiţeiului.
Se compune din
hidrocarburi alifatice
saturate cu un număr
de atomi de carbon
cuprins, în majoritate,
între C1 şi C5.]
Muta. Cat. 2;
R46
S: 53-45
649-101-00-
7
gaze reziduale
(petrol), de la
instalaţia de eliminare
a hexanului;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin
fracţionarea unui
amestec de nafta. Se
compune din
hidrocarburi alifatice
saturate cu un număr
de atomi de carbon
cuprins, în majoritate,
între C1 şi C5.]
HK 272-
872-2
68919-
00-6
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-102-00-
2
gaze reziduale de la
instalaţia de stabilizare
(petrol), fracţionare de
HK 272-
878-5
68919-
05-1
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
benzină uşoară de
distilare primară;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin
fracţionarea benzinei
uşoare de la distilarea
primară. Se compune
din hidrocarburi
alifatice saturate cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C5.]
649-103-00-
8
gaze reziduale de
rectificare (petrol),
desulfurare prin
unifinare de nafta;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
produsă prin
desulfurare utilizând
procesul de unifinare
(proces de rafinare
prin hidrogenare)
pentru nafta şi
separare de efluent
nafta prin rectificare.
Se compune din
hidrocarburi alifatice
saturate cu un număr
de atomi de carbon
cuprins, în principal,
între C1 şi C4.j
HK 272-
879-0
68919-
06-2
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-104-00-
3
gaze reziduale
(petrol), reformară
catalitică a naftei de
distilare primară;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
HK 272-
882-7
68919-
09-5
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45

Page 329 of 396
de hidrocarburi
obţinută prin
reformare catalitică a
naftei de distilare
primară şi fracţionarea
efluenţilor. Se
compune din metan,
etan şi propan.]
649-105-00-
9
gaze (petrol), produse
de la capul
separatorului, cracare
catalitică în pat
fluidizat;
HK 272-
893-7
68919-
20-0
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
produsă prin
fracţionarea gazelor de
alimentare de la
separatorul C3-C4. Se
compune, în principal
din hidrocarburi C3.]
649-106-00-
4
gaze reziduale
(petrol), stabilizare de
fracţiuni de la
distilarea primară;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută de la
fracţionarea lichidului
rezultat de la distilarea
primară a ţiţeiului. Se
compune din
hidrocarburi alifatice
saturate cu un număr
de atomi de carbon
situat, în principal,
între C1 şi C4.]
HK 272-
883-2
68919-
10-8
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45
S: 53-45
649-107-00-
X
gaze (petrol), de la
instalaţia de eliminare
a butanului din nafta
de cracare catalitică;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin
fracţionare de nafta şi
de distilat de la
cracarea catalitică. Se
compune, în principal,
din hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon situat, în
majoritate, între C1 şi
C4.]
H K 273-
169-3
68952-
76-1
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-108-00-
5
gaze reziduale
(petrol), stabilizator de
nafta şi de distilat de
cracare catalitică;
HK 273-
170-9
68952-
77-2
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin
fracţionare de nafta şi
de distilat de la
cracarea catalitică. Se
compune, în principal,
din hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon situat, în
majoritate, între C1 şi
C4.]

Page 330 of 396

CLick aici pentru continuare