HOTĂRÂRE nr. 1408 din 4 noiembrie 2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase Forma sintetică la data 06-oct-2014 partea 13

Descarca PDF cu Hotararea nr.1408 din 4 noiembrie 2008 partea 13

Continuare  :

de hidrocarburi
obţinută prin
reformare catalitică a
naftei de distilare
primară şi fracţionarea
efluenţilor. Se
compune din metan,
etan şi propan.]
649-105-00-
9
gaze (petrol), produse
de la capul
separatorului, cracare
catalitică în pat
fluidizat;
HK 272-
893-7
68919-
20-0
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
produsă prin
fracţionarea gazelor de
alimentare de la
separatorul C3-C4. Se
compune, în principal
din hidrocarburi C3.]
649-106-00-
4
gaze reziduale
(petrol), stabilizare de
fracţiuni de la
distilarea primară;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută de la
fracţionarea lichidului
rezultat de la distilarea
primară a ţiţeiului. Se
compune din
hidrocarburi alifatice
saturate cu un număr
de atomi de carbon
situat, în principal,
între C1 şi C4.]
HK 272-
883-2
68919-
10-8
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45
S: 53-45
649-107-00-
X
gaze (petrol), de la
instalaţia de eliminare
a butanului din nafta
de cracare catalitică;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin
fracţionare de nafta şi
de distilat de la
cracarea catalitică. Se
compune, în principal,
din hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon situat, în
majoritate, între C1 şi
C4.]
H K 273-
169-3
68952-
76-1
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-108-00-
5
gaze reziduale
(petrol), stabilizator de
nafta şi de distilat de
cracare catalitică;
HK 273-
170-9
68952-
77-2
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin
fracţionare de nafta şi
de distilat de la
cracarea catalitică. Se
compune, în principal,
din hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon situat, în
majoritate, între C1 şi
C4.]

Page 330 of 396
649-109-00-
0
gaze reziduale (din
petrol), distilat de
cracare termică,
instalaţie de absorbţie
de motorină şi de
nafta ;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin
separarea distilatelor
de cracare termică, de
nafta şi de motorină.
Se compune, în
principal, din
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon situat, în
majoritate, între C1 şi
C6.]
HK 273-
175-6
68952-
81-8
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-110-00-
6
gaze reziduale
(petrol), de la
stabilizatorul instalaţiei
de fracţionarea
hidrocarburilor de
cracare termică,
cocsificare petrolieră;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin
stabilizarea prin
fracţionarea
hidrocarburilor care au
suferit o cracare
termică, urmată de o
cocsificare a petrolului.
Se compune din
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon situat, în
principal, între C1 şi
C6.]
HK 273-
176-1
68952-
82-9
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-111-00-
1
gaze uşoare de la
cracarea cu vapori
(etrol), concentrat de
butadienă;
HK 273-
265-5
68955-
28-2
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin distilarea
produselor rezultate
de la cracarea termică.
Se compune din
hidrocarburi, în
principal, cu un număr
de 4 atomi de carbon,
C4.]
649-112-00-
7
gaze din capul
instalaţiei de
stabilizare (petrol),
reformare catalitică de
nafta de la distilarea
primară;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin
reformare catalitică de
nafta de la distilarea
primară şi de la
fracţionarea totalităţii
efluenţilor. Se
compune din
HK 273-
270-2
68955-
34-0
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45

Page 331 of 396
hidrocarburi alifatice
saturate cu un număr
de atomi de carbon
situat, în principal,
între C2şi C4.]
649-113-00-
2
hidrocarburi cu C4;
Gaz petrolier
HK 289-
339-5
87741-
01-3
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-114-00-
8
alcani, C1-4, bogaţi în
C3;
Gaz petrolier
HK 292-
456-4
90622-
55-2
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-115-00-
3
gaze de la cracare cu
vapori (petrol), bogate
în C3 ;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin distilarea
produselor rezultate la
cracarea cu vapori. Se
compune, în principal,
din propilenă cu puţin
propan ;
punctul de fierbere
este cuprins,
aproximativ, între-70
şi 00C]
HK 295-
404-9
92045-
22-2
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-116-00-
9
hidrocarburi C4,
distilate de
HK 295-
405-4
92045-
23-3
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
la cracarea cu vapori;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin distilarea
produselor rezultate la
cracarea cu vapori. Se
compune, în principal,
din hidrocarburi C4, cu
predilecţie butenă-1 şi
butenă-2 şi cu un
conţinut de butan şi de
izobutenă ;
punctul de fierbere
este cuprins între-12 şi
50C]
649-117-00-
4
gaze lichefiate de
petrol, desulfurate,
fracţiunea C4;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin
supunerea unui
amestec de gaze
lichefiate de petrol la
un procedeu de
desulfurare destinat
oxidării mercaptanilor
sau pentru eliminarea
impurităţilor acide. Se
compune, în principal,
din hidrocarburi
saturate şi nesaturate
cu 4 atomi de carbon.]
HKS 295-
463-0
92045-
80-2
F+; R12
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
F+; T
R: 12-45-46
S: 53-45
649-118-00-
X
hidrocarburi C4 lipsite
de 1,3-butadienă şi
izobutenă;
Gaz petrolier;
HK 306-
004-1
95465-
89-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-119-00- produse rafinate cu HK 307- 97722- Carc. Cat. 1; T

Page 332 of 396
5 C3-5 , saturate şi
nesaturate (petrol),
lipsite de butadienă,
extracţie cu acetat de
cupru amoniacal din
fracţia C4 de la
cracarea cu vapori;
Gaz petrolier
769-4 19-5 R45
Muta. Cat. 2;
R46
R: 45-46
S: 53-45
649-120-00-
0
gaze de alimentare
(petrol), tratament cu
amine;
HK 270-
746-1
68477-
65-6
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
Gaz de rafinărie;
[Gaz de alimentare
care asigură
eliminarea
hidrogenului sulfurat
prin tratare cu amine.
Este compus din
hidrogen. Poate să
conţină monoxid şi
dioxid de carbon,
hidrogen sulfurat şi
hidrocarburi alifatice
cu un număr de atomi
de carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C5.]
649-121-00-
6
gaze reziduale
(petrol), producţie de
benzen,
hidrodesulfurare;
Gaz de rafinărie;
[Gaze reziduale de la
unitatea te producere
a benzenului. Se
compune, în principal,
din hidrogen. Poate să
conţină monoxid şi
dioxid de carbon şi
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C6 şi o cantitate
apreciabilă de
benzen.]
HK 270-
747-7
68477-
66-7
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-122-00-
1
gaze de recirculare
(petrol), producţie de
benzen, bogate în
hidrogen;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin
recircularea gazelor de
la instalaţia de
producere a
benzenului. Se
compune, în principal,
din hidrogen cu
cantităţi mici de
monoxid de carbon şi
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins între
C1 şi C6.]
HK 270-
748-2
68477-
67-8
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-123-00-
7
gaze de ulei de
amestec (petrol),
bogate în hidrogen şi
azot;
HK 270-
749-8
68477-
68-9
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
Gaze de rafinărie;
[Combinaţie complexă

Page 333 of 396
de hidrocarburi
obţinută prin distilarea
unui amestec de
uleiuri. Se compune, în
principal, din hidrogen
şi azot, cu cantităţi
mici de monoxid şi
dioxid de carbon,
hidrocarburi alifatice
cu un număr de atomi
de carbon cuprins între
C1 şi C5.]
649-124-00-
2
gaze din cap de
instalaţie (petrol),
rectificare de nafta de
reformare catalitică;
Gaze de rafinărie;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută de la
stabilizare de nafta de
reformare catalitică.
Se compune din
hidrogen şi din
hidrocarburi alifatice
saturate cu un număr
de atomi de carbon
cuprins, în majoritate,
între C1 şi C4.]
HK 270-
759-2
68477-
77-0
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-125-00-
8
gaze de reciculare
(petrol), reformare
catalitică a fracţiei de
alimentare C6-8;
Gaze de rafinărie;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin distilarea
produselor rezultate la
reformarea catalitică a
fracţiei de alimentare
C6-8 şi recirculată
pentru recuperarea
hidrogenului. Se
compune, în principal,
din hidrogen. Poate
conţine mici cantităţi
de monoxid şi dioxid
de carbon, azot şi
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C6.]
H K 270-
761-3
68477-
80-5
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-126-00-
3
gaze (petrol),
reformare catalitică a
fracţiei de
HK 270-
762-9
68477-
81-6
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
alimentare C6-8;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin distilare
produselor rezultate
de la reformarea
catalitică a fracţiei de
alimentare C6-8. Se
compune din hidrogen
şi hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins între
C1 şi C5.]
649-127-00-
9
gaze (petrol),
recircularea fracţiei
C6-8 de la reformarea
HK 270-
763-4
68477-
82-7
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
T
R: 45-46
S: 53-45

Page 334 of 396
catalitică, bogată în
hidrogen;
Gaz de rafinărie
R46
649-128-00-
4
gaze (petrol), gaze de
retur C2;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin extracţia
hidrogenului din
amestecul de gaze
compus, în principal,
din hidrogen şi din
mici cantităţi de azot,
monoxid de carbon,
metan, etan şi etilena.
Conţine, în principal,
hidrocarburi ca metan,
etan şi etilenă cu mici
cantităţi de hidrogen,
azot şi monoxid de
carbon.]
HK 270-
766-0
68477-
84-9
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-129-00-
X
gaze acide uscate
reziduale, (petrol),
instalaţia de
concentrare a gazelor;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
de gaze uscate
rezultată din instalaţia
de concentrare a
gazelor. Se compune
din hidrogen, hidrogen
sulfurat şi hidrocarburi
cu un număr de atomi
de carbon cuprins, în
principal, între C1 şi
C3.]
HK 270-
774-4
68477-
92-9
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-130-00-
5
HK 270-
776-5
68477-
93-0
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
gaze (petrol),
instalaţie de
reabsorbţie pentru
concentrarea gazelor,
distilare;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin distilarea
produselor de diverse
amestecuri gazoase în
instalaţia de reasorbţie
pentru concentrarea
gazelor. Se compune
din hidrogen, monoxid
şi dioxid de carbon,
azot, hidrogen sulfurat
şi hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins între
C1 şi C3.]
S: 53-45
649-131-00-
0
gaze reziduale
(petrol), absorbţie de
hidrogen;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
obţinută prin absorbţia
hidrogenului dintr-un
amestec bogat în
hidrogen. Se compune
din hidrogen, monoxid
de carbon, azot şi
HK 270-
779-1
68477-
96-3
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45

Page 335 of 396
metan cu mici cantităţi
de hidrocarburi C2.]
649-132-00-
6
gaze (petrol), bogate
în hidrogen;
Gaze de rafinărie;
[Combinaţie complexă
separată sub formă
gazoasă din
hidrocarburi gazoase
prin răcire. Se
compune, în principal,
din hidrogen cu mici
cantităţi de monoxid
de carbon, azot,
metan şi hidrocarburi
C2.]
HK 270-
780-7
68477-
97-4
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-133-00-
1
HK 270-
781-2
68477-
98-5
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
gaze de recirculare
(petrol), ulei de
amestec hidrotratat,
bogate în hidrogen şi
azot;
Gaze de rafinărie;
[Combinaţie complexă
obţinută prin
recircularea uleiului de
amestec hidrotratat.
Se compune, în
principal, din hidrogen
şi azot cu mici cantităţi
de monoxid şi dioxid
de carbon, şi
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon situat, în
majoritate, între C1 şi
C5.]
S: 53-45
649-134-00-
7
gaze de recirculare
(petrol), bogate în
hidrogen;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
obţinută prin
recircularea gazelor
din reactor. Se
compune, în principal,
din hidrogen cu mici
cantităţi de monoxid şi
dioxid de carbon, azot,
hidrogen sulfurat şi
hidrocarburi alifatice
saturate cu un număr
de atomi de carbon
cuprins între C1 şi C5.]
HK 270-
783-3
68478-
00-2
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-135-00-
2
gaze (petrol),
reformare, bogate în
hidrogen;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
rezultată în instalaţia
de reformare. Se
compune, în principal,
din hidrogen cu mici
cantităţi de monoxid şi
hidrocarburi alifatice
cu un număr de atomi
de carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C5.]
HK 270-
784-9
68478-
01-3
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-136-00-
8
HK 270-
785-4
68478-
02-4
Carc. Cat. 1;
R45
T
R: 45-46

Page 336 of 396
Muta. Cat. 2;
R46
gaze (petrol),
hidrotratament de
reformare;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
rezultată prin
hidrotratament de
reformare. Se
compune, în principal,
din hidrogen, metan şi
etan, cu mici cantităţi
de hidrogen sulfurat şi
hidrocarburi alifatice
cu un număr de atomi
de carbon cuprins între
C3 şi C5.]
S: 53-45
649-137-00-
3
gaze (petrol),
hidrotratament de
reformare, bogate în
hidrogen şi metan;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
rezultată prin
hidrotratament de
reformare. Se
compune, în principal,
din hidrogen, şi
metan, cu mici
cantităţi de monoxid şi
dioxid de carbon, azot
şi hidrocarburi alifatice
saturate cu un număr
de atomi de carbon
cuprins, în majoritate,
între C2 şi C5.]
HK 270-
787-5
68478-
03-5
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-138-00-
9
gaze (petrol),
hidrotratament de
reformare, bogate în
hidrogen;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
rezultată prin
hidrotratament de
reformare. Se
compune, în principal,
din hidrogen cu mici
cantităţi de monoxid
de carbon şi
hidrocarburi alifatice
cu un număr de atomi
de carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C5.]
HK 270-
788-0
68478-
04-6
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-139-00-
4
gaze (petrol), distilare
de la
H K 270-
789-6
68478-
05-7
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
cracarea termică;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin distilarea
produselor rezultate la
cracarea termică. Se
compune din hidrogen,
hidrogen sulfurat,
monoxid şi dioxid de
carbon, şi hidrocarburi
cu un număr de atomi
de carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C6.]
S: 53-45

Page 337 of 396
649-140-00-
X
gaze reziduale
(petrol), refracţionare
de cracare catalitică,
absorber;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
rezultată prin
refracţionarea
produselor de la
cracarea catalitică. Se
compune, în principal,
din hidrogen şi
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C3.]
HK 270-
805-1
68478-
25-1
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-141-00-
5
gaze reziduale
(petrol), separator de
nafta de reformare
catalitică;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
rezultată la reformarea
catalitică de nafta de
distilare primară. Se
compune din hidrogen
şi hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C6.]
HK 270-
807-2
68478-
27-3
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-142-00-
0
gaze reziduale
(petrol),
HK 270-
808-8
68478-
28-4
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
stabilizator de nafta de
reformare catalitică;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
rezultată la
stabilizarea de nafta
de reformare
catalitică. Se compune
din hidrogen şi
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C6.]
S: 53-45
649-143-00-
6
gaze reziduale
(petrol), hidrotratare
de distilat de cracare,
separator;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin tratarea
distilatelor de cracare
cu hidrogen în
prezenţă de
catalizator. Se
compune din hidrogen
şi hidrocarburi alifatice
cu un număr de atomi
de carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C5.]
H K 270-
809-3
68478-
29-5
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-144-00-
1
gaze reziduale
(petrol), separator de
nafta de distilare
HK 270-
810-9
68478-
30-8
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
T
R: 45-46
S: 53-45

Page 338 of 396
primară
hidrodesulfurată;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin
hidrodesulfurare de
nafta de distilare
primară. Se compune
din hidrogen şi
hidrocarburi alifatice
saturate cu un număr
de atomi de carbon
cuprins, în majoritate,
între C1 şi C6.]
R46
649-145-00-
7
HK 270-
999-8
68513-
14-4
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
gaze (petrol),
reformare catalitică de
nafta de distilare
primară, produse din
capul stabilizatorului;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin
reformarea catalitică
de nafta de distilare
primară, urmată de
fracţionarea cantităţii
totale de efluent. Se
compune din hidrogen,
metan, etan şi
propan.]
S: 53-45
649-146-00-
2
gaze reziduale
(petrol), efluent de
reformare, vas de
expansiune de
presiune înaltă;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
produsă prin detentă
la presiune înaltă a
efluentuiui din
reactorul de
reformare. Se
compune, în principal,
din hidrogen cu mici
cantităţi de metan,
etan şi propan.]
HK 271-
003-4
68513-
18-8
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-147-00-
8
gaze reziduale
(petrol), efluent de
reformare, vas de
expansiune de
presiune joasă;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
produsă prin detentă
la presiune joasă a
efluentului din
reactorul de
reformare. Se
compune, în principal,
din hidrogen cu mici
cantităţi de metan,
etan şi propan.]
HK 271-
005-5
68513-
19-9
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-148-00-
3
HK 271-
258-1
68527-
15-1
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
gaze reziduale S: 53-45

Page 339 of 396
(petrol), distilarea
gazelor de la rafinarea
uleiurilor;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
separată prin distilarea
unui amestec gazos
conţinând hidrogen,
monoxid şi dioxid de
carbon şi hidrocarburi
cu un număr de atomi
de carbon cuprins între
C1 şi C6 sau obţinută
prin cracarea etanului
şi propanului. Se
compune din
hidrocarburi cu un
număr de atomi, în
majoritate, C1 şi C2,
hidrogen, azot şi
monoxid de carbon.]
649-149-00-
9
gaze (petrol),
instalaţie de producere
a benzenului,
hidrotratare, produse
din capul instalaţiei de
eliminare a
pentanului;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
produsă prin tratarea
substanţelor de
alimentare a instalaţiei
de producere a
benzenului cu
hidrogen în prezenţă
de catalizator urmată
de eliminarea
pentanului. Se
compune, în principal,
din hidrogen, etan şi
propan cu mici
cantităţi de azot,
monoxid şi dioxid de
carbon şi hidrocarburi
cu un număr de atomi
de carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C6. Poate conţine
urme de benzen.]
HK 271-
623-5
68602-
82-4
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-150-00-
4
gaze reziduale
(petrol), absorber
secundar,
HK 271-
625-6
68602-
84-6
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
fracţionarea
produselor din capul
instalaţiei de cracare
catalitică în pat
fluidizat;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
produsă prin
fracţionarea
produselor din vârful
instalaţiei de cracare
catalitică din reactorul
de cracare catalitică în
pat fluidizat. Se
compune din hidrogen,
azot şi hidrocarburi cu
un număr de atomi de
carbon cuprins între
C1 şi C3.]
S: 53-45
649-151-00- produse petroliere, gaz HK 271- 68607- Car. Cat. 1; T

Page 340 of 396
X de rafinărie;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
constituită, în
principal, din hidrogen
cu mici cantităţi de
metan, etan şi
propan.]
750-6 11-4 R45
Muta. Cat. 2;
R46
R: 45-46
S: 53-45
649-152-00-
5
gaze (petrol),
separator de joasă
presiune,
hidrocracare;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
obţinută prin separare
lichid-vapori a
efluentului din
reactorul de
hidrocracare. Se
compune, în principal,
din hidrogen şi
hidrocarburi saturate
cu un număr de atomi
de carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C3.]
HK 272-
182-1
68783-
06-2
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-153-00-
0
gaz de rafinărie
(petrol);
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
obţinută din diversele
procedee de rafinare a
petrolului. Se compune
din hidrogen şi
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
principal, între C1 şi
C3.]
HK 272-
338-9
68814-
67-5
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-154-00-
6
gaze reziduale
(petrol), produse de la
instalaţia de
H K 272-
343-6
68814-
90-4
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
platformare (reformare
catalitică cu catalizator
pe bază de platină);
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
obţinută în urma
reformării chimice a
naftenelor în
aromatice. Se
compune din hidrogen
şi hidrocarburi alifatice
saturate cu un număr
de atomi de carbon
cuprins, în principal,
între C2 şi C4.1
S: 53-45
649-155-00-
1
gaze (petrol), kerosen
sulfuros hidrotratat,
stabilizator de la
instalaţia de eliminare
a pentanului;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
rezultată de la
stabilizarea produselor
de la instalaţia de
eliminare a pentanului
din kerosen
hidrotratat. Se
compune, în principal,
din hidrogen, metan,
etan şi propan cu mici
HK 272-
775-5
68911-
58-0
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45

Page 341 of 396
cantităţi de azot,
hidrogen sulfurat,
monoxid şi dioxid de
carbon şi hidrocarburi
cu un număr de atomi
de carbon C4 şi C5.]
649-156-00-
7
gaze (petrol), kerosen
sulfuros hidrotratat,
vas de expansiune;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
rezultată de la
instalaţia care asigură
hidrogenarea catalitică
a kerosenului sulfuros.
Se compune, în
principal, din hidrogen
şi metan cu mici
cantităţi de azot,
monoxid şi dioxid de
carbon şi hidrocarburi
cu un număr de atomi
de carbon cuprins, în
majoritate, între C2 şi
C5.]
HK 272-
776-0
68911-
59-1
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-157-00-
2
H K 272-
873-8
68919-
01-7
Carc. Cat. 1;
R45
T
gaze reziduale de
rectificare (petrol),
instalaţie de
desulfurare «unifining»
a distilatelor;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
separată prin
rectificarea produselor
lichide de la instalaţia
de desulfurare
«unifining». Se
compune din hidrogen
sulfurat, metan, etan
şi propan.]
Muta. Cat. 2;
R46
R: 45-46
S: 53-45
649-158-00-
8
gaze reziduale de
fracţionare (petrol),
cracare catalitică în
pat fluidizat;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
produsă prin
fracţionarea
produselor din capul
coloanei care rezultă la
cracarea catalitică în
pat fluidizat. Se
compune din hidrogen,
hidrogen sulfurat, azot
şi hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
principal, între C1 şi
C5.]
HK 272-
874-3
68919-
02-8
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-159-00-
3
gaze reziduale de la
absorberul secundar
(petrol), spălarea
gazelor de cracare
catalitică în pat
fluidizat;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
produsă prin spălarea
gazelor din capul
rezultat din reactorul
de cracare catalitică în
pat fluidizat. Se
HK 272-
875-9
68919-
03-9
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45

Page 342 of 396
compune din hidrogen,
azot, metan, etan şi
propan.]
649-160-00-
9
HK 272-
876-4
68919-
04-0
Carc. Cat. 1;
R45
T
gaze reziduale de
rectificare (petrol),
desulfurare prin
hidrotratarea
distilatului greu;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
separată prin
rectificarea produsului
lichid rezultat de la
desulfurarea prin
hidrotratare a unui
distilat greu. Se
compune din hidrogen,
hidrogen sulfurat şi
hidrocarburi alifatice
saturate cu un număr
de atomi de carbon
cuprins, în principal,
între C1 şi C5.]
Muta. Cat. 2;
R46
R: 45-46
S: 53-45
649-161-00-
4
gaze reziduale
(petrol), stabilizatorul
de reformare cu
catalizator de platină
(instalaţia de
platformare),
fracţionarea
produselor finale
uşoare;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
obţinută pentru
fracţionarea
produselor finale
uşoare de la reactorul
cu platină al instalaţiei
de reformare catalitică
cu catalizator de
platină (platformare).
Se compune din
hidrogen, metan, etan
şi propan.]
HK 272-
880-6
68919-
07-3
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-162-00-
X
gaze reziduale de
predistilare (petrol),
distilare de ţiţei;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
produsă în prima
coloană utilizată la
distilarea ţiţeiului. Se
compune din azot şi
hidrocarburi alifatice
saturate cu un număr
de atomi de carbon
cuprins, în principal,
între C1 şi C5.]
HK 272-
881-1
68919-
08-4
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-163-00-
5
gaze reziduale
(petrol),
HK 272-
884-8
68919-
11-9
Carc. Cat. 1;
R45
T
separator de gudron;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
obţinută prin
fracţionarea ţiţeiului
redus. Se compune din
hidrogen şi
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
Muta. Cat. 2;
R46
R: 45-46
S: 53-45

Page 343 of 396
principal, între C1 şi
C4.]
649-164-00-
0
gaze reziduale
(petrol), rectificare în
instalaţia de
«unifining»;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie de
hidrogen şi metan
obţinută prin
fracţionarea
produselor rezultate la
instalaţia de
«unifining».]
HK 272-
885-3
68919-
12-0
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-165-00-
6
gaze reziduale
(petrol), separator de
nafta de
hidrodesulfurare
catalitică;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin
hidrodesulfurare
catalitică de nafta. Se
compune din hidrogen,
metan, etan şi
propan.]
H K 273-
173-5
68952-
79-4
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-166-00-
1
gaze reziduale
(petrol),
hidrodesulfurare de
nafta de la distilare
primară;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
obţinută prin
hidrodesulfurare
catalitică de nafta de
la distilarea directă. Se
compune din hidrogen
şi din hidrocarburi cu
un număr de atomi de
carbon cuprins, în
principal, între C1 şi
C5.]
HK 273-
174-0
68952-
80-7
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-167-00-
7
HK 273-
269-7
68955-
33-9
Carc. Cat. 1;
R45
T
gaze reziduale de la
absorber (petrol),
fracţionarea
produselor rezultate
din capul Instalaţiei de
cracare catalitică în
pat fluidizat şi de la
desulfurarea
motorinei;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
obţinută prin
fracţionare produselor
de la instalaţia de
cracare catalitică în
pat fluidizat şi de la
instalaţia de
desulfurare a
motorinei. Se
compune din hidrogen
şi din hidrocarburi cu
un număr de atomi de
carbon cuprins, în
principal, între C1 şi
C4].
Muta. Cat. 2;
R46
R: 45-46
S: 53-45
649-168-00-
2
gaze (petrol), distilare
de ţiţei şi cracare
HK 273-
563-5
68989-
88-8
Carc. Cat. 1;
R45
T
R: 45-46

Page 344 of 396
catalitică ;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
obţinută prin distilarea
ţiţeiului şi prin cracare
catalitică. Se
compune, în principal,
din hidrogen, hidrogen
sulfurat, azot,
monoxid de carbon şi
din hidrocarburi
parafinice şi olefinice
cu un număr de atomi
de carbon cuprins, în
principal, între C1 şi
C6].
Muta. Cat. 2;
R46
S: 53-45
649-169-00-
8
gaze reziduale
(petrol), spălare de
motorină cu
dietanolamină;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
produsă prin
desulfurarea motorinei
cu dietanolamină. Se
compune, în principal,
din hidrogen sulfurat,
hidrogen şi din
hidrocarburi alifatice
cu un număr de atomi
de carbon cuprins între
C1 şi C5].
HK 295-
397-2
92045-
15-3
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-170-00-
3
gaze reziduale
(petrol),
HK 295-
398-8
92045-
16-4
Carc. Cat. 1;
R45
T
hidrodesulfurizarea
motorinei, efluent;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
obţinută prin separare
din faza lichidă din
efluenţii rezultaţi din
reacţia de
hidrogenare. Se
compune, în principal,
din hidrogen, hidrogen
sulfurat şi din
hidrocarburi alifatice
cu un număr de atomi
de carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C3].
Muta. Cat. 2;
R46
R: 45-46
S: 53-45
649-171-00-
9
gaze reziduale(petrol),
hidrodesulfurizare de
motorină, purjare;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
de gaze provenită de
la instalaţia de
reformare şi de la
gazele purjate din
reactorul de
hidrogenare. Se
compune, în principal,
din hidrogen şi din
hidrocarburi alifatice
cu un număr de atomi
de carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C4].
HK 295-
399-3
92045-
17-5
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-172-00-
4
gaze reziduale
(petrol), efluent de la
reactorul de
hidrogenare, vas de
expansiune;
HK 295-
400-7
92045-
18-6
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45

Page 345 of 396
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
de gaze obţinută prin
expansiunea (detenta)
efluenţilor după reacţia
de hidrogenare. Se
compune, în principal,
din hidrogen şi din
hidrocarburi alifatice
cu un număr de atomi
de carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C6].
649-173-00-
X
HK 295-
401-2
92045-
19-7
Carc. Cat. 1;
R45
T
gaze reziduale de
înaltă presiune
(petrol), cracare cu
vapori a naftei;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă,
amestec de părţi
necondensabile ale
produsului rezultat la
cracarea cu vapori a
naftei şi a gazelor
reziduale rezultate la
prepararea produselor
în aval. Se compune,
în principal, din
hidrogen şi din
hidrocarburi parafinice
şi olefinice cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C5, cu care gazele
naturale pot fi
amestecate].
Muta. Cat. 2;
R46
R: 45-46
S: 53-45
649-174-00-
5
gaze reziduale
(petrol), reducerea
viscozităţii
reziduurilor;
Gaz de rafinărie;
[Combinaţie complexă
obţinută prin
reducerea viscozităţii
reziduurilor în cuptor.
Se compune, în
principal, din hidrogen
sulfurat şi din
hidrocarburi parafinice
şi olefinice cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C5].
HK 295-
402-8
92045-
20-0
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-175-00-
0
uleiuri reziduale
(petrol), tratare cu
acid;
Ulei rezidual
HL 300-
225-7
93924-
31-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-176-00-
6
uleiuri reziduale
(petrol), tratare cu
argilă;
Ulei rezidual
HL 300-
226-2
93924-
32-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-177-00-
1
HK 268-
629-5
68131-
75-9
Carc. Cat. 1;
R45
T
gaze fracţiunea C3-4
(petrol) ;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
produsă prin distilarea
Muta. Cat. 2;
R46
R: 45-46
S: 53-45

Page 346 of 396
produselor rezultate la
cracarea ţiţeiului. Se
compune din
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon C3 şi C4, în
principal, propan şi
propilenă şi cu un
punct de fierbere
cuprins între-510 şi-
10C]
649-178-00-
7
gaze reziduale
(petrol), cracare
catalitică de distilat de
nafta, absorberul
coloanei de
fracţionare;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi care
rezultă la distilarea
produselor de cracare
catalitică de distilate şi
de nafta. Se compune,
în principal, din
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins între
C1 şi C4.]
HK 269-
617-2
68307-
98-2
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-179-00-
2
gaze reziduale
(petrol), polimerizare
catalitică de nafta,
stabilizatorul coloanei
de fracţionare;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
rezultată de la
stabilizarea produselor
de la coloana de
fracţionare în
procesele de
polimerizare de nafta.
Se compune, în
principal, din
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins între
C1 şi C4.1
HK 269-
618-8
68307-
99-3
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-180-00-
8
gaze reziduale
(petrol),
HK 269-
619-3
68308-
00-9
Carc. Cat. 1;
R45
T
eliberate de hidrogen
sulfurat, reformare
catalitică de nafta,
stabilizatorul coloanei
de fracţionare;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin
stabilizarea produselor
de la coloana de
fracţionare în
procesele de reformare
catalitică de nafta şi de
eliminare a
hidrogenului sulfurat
prin tratare cu amine.
Se compune, în
principal, din
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins între
C1 şi C4.]
Muta. Cat. 2;
R46
R: 45-46
S: 53-45

Page 347 of 396
649-181-00-
3
gaze reziduale
(petrol), hidrotratarea
distilatelor de cracare,
rectificare;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin tratarea
distilatelor de cracare
termică cu hidrogen în
prezenţă de
catalizator. Se
compune, în principal,
din hidrocarburi
saturate cu un număr
de atomi de carbon
cuprins, în majoritate,
între C1 şi C6.]
H K 269-
620-9
68308-
01-0
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-182-00-
9
gaze reziduale
(petrol), eliberate de
hidrogen sulfurat,
hidrodesulfurare de
distilate primare;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin
hidrodesulfurarea
catalitică a distilatelor
primare şi prin
eliminarea
hidrogenului sulfurat
prin tratare cu amine.
Se compune, în
principal, din
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C4.]
HK 269-
630-3
68308-
10-1
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-183-00-
4
HK 269-
623-5
68308-
03-2
Carc. Cat. 1;
R45
T
gaze reziduale
(petrol), cracare
catalitică de motorină,
absorber;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin distilarea
produselor rezultate la
cracarea catalitică a
motorinei. Se
compune, în principal,
din hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C5.]
Muta. Cat. 2;
R46
R: 45-46
S: 53-45
649-184-00-
X
gaze reziduale
(petrol), instalaţia de
recuperare a gazelor;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin distilarea
produselor din diverse
şarje de hidrocarburi.
Se compune, în
principal, din
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
H K 269-
624-0
68308-
04-3
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45

Page 348 of 396
C5.]
649-185-00-
5
gaze reziduale
(petrol), instalaţia de
recuperare e gazelor,
instalaţie de eliminare
a etanului;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin distilarea
produselor din diverse
şarje de hidrocarburi.
Se compune din
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C4.]
HK 269-
625-6
68308-
05-4
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-186-00-
0
gaze reziduale (petrol)
lipsite de aciditate,
hidrodesulfurarea
distilatelor şi a naftei,
coloană de fracţionare;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin
fracţionare de nafta şi
de distilate
hidrodesulfurate
urmată de un
tratament pentru
eliminarea
impurităţilor acide. Se
compune, în principal,
din hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C5.]
H K 269-
626-1
68308-
06-5
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-187-00-
6
gaze reziduale (din
petrol) lipsite de
hidrogen sulfurat,
rectificator de
motorină sub vid
pentru
hidrodesulfurare;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
rezultată de la
stabilizarea prin
rectificare a motorinei
sub vid urmată de o
hidrodesulfurare
catalitică şi de
eliminare a
hidrogenului sulfurat
prin tratare cu amine.
Se compune, în
principal, din
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C6.]
HK 269-
627-7
68308-
07-6
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-188-00-
1
gaze reziduale
(petrol), lipsite de
hidrogen sulfurat,
stabilizator de nafta
uşoară de la distilarea
primară;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
HK 269-
629-8
68308-
09-8
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45

Page 349 of 396
de hidrocarburi
obţinută prin
fracţionarea şi
stabilizarea naftei
uşoare de la distilarea
primară şi de eliminare
a hidrogenului sulfurat
prin tratare cu amine.
Se compune, în
principal, din
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C5.]
649-189-00-
7
gaze reziduale
(petrol), preparare
încărcătură de
alchilare propanpropilenă,
instalaţie de
eliminare a etanului;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin distilarea
produselor de reacţie
ale propanului cu
propilena. Se compune
din hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C4.]
HK 269-
631-9
68308-
11-2
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-190-00-
2
gaze reziduale (petrol)
lipsite de hidrogen
sulfurat,
hidrodesulfurarea
motorinei sub vid;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin
hidrodesulfurarea
catalitică a motorinei
sub vid şi de eliminare
a hidrogenului sulfurat
prin tratare cu amine.
Se compune, în
principal, din
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C6.]
H K 269-
632-4
68308-
12-3
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-191-00-
8
gaze reziduale
(petrol), cracare
catalitică, produse din
cap de distilare;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
produsă prin distilarea
produselor rezultate la
cracarea catalitică. Se
compune din
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
principal, între C3 şi
C5 şi cu punct de
fierbere cuprins între-
480 şi 320C]
HK 270-
071-2
68409-
99-4
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-193-00-
9
alcani, fracţiunea C1-
2 ;
HK 270-
651-5
68475-
57-0
Carc. Cat. 1;
R45
T
R: 45-46

Page 350 of 396
Gaz petrolier Muta. Cat. 2;
R46
S: 53-45
649-194-00-
4
alcani, fracţiunea C2-
3;
Gaz petrolier
H K 270-
652-0
68475-
58-1
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-195-00-
X
alcani, fracţiunea C3-
4;
Gaz petrolier
H K 270-
653-6
68475-
59-2
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-196-00-
5
alcani, fracţiunea C4-
5;
Gaz petrolier
H K 270-
654-1
68475-
60-5
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-197-00-
0
gaze combustibile;
Gaz petrolier;
[Combinaţie de gaze
uşoare. Se compune,
în principal, din
hidrogen şi/sau
hidrocarburi cu
greutate moleculară
mică.
HK 270-
667-2
68476-
26-6
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-198-00-
6
gaze combustibile,
distilate de ţiţei;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de gaze uşoare
rezultate de la
distilarea ţiţeiului şi de
la reformarea catalitică
a naftei. Se compune
din hidrogen şi
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C4 şi au un punct de
fierbere cuprins între-
217 şi-120C]
HK 270-
670-9
68476-
29-9
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-199-00-
1
hidrocarburi, fracţia
C3-4;
Gaz petrolier
HK 270-
681-9
68476-
40-4
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-200-00-
5
hidrocarburi, fracţia
C4-5;
Gaz petrolier
HK 270-
682-4
68476-
42-6
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-201-00-
0
hidrocarburi, fracţia
C2-4, bogată în C3;
Gaz petrolier
HK 270-
689-2
68476-
49-3
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-202-00-
6
gaze petroliere
lichefiate, Gaz
petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin distilarea
ţiţeiului. Se compune
din hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
principal, între C3 şi
C7 şi au un punct de
fierbere cuprins între-
40 şi 800C]
HKS 270-
704-2
68476-
85-7
F+; R12
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
F+; T
R: 12-45-46
S: 53-45
649-203-00-
1
gaze petroliere
lichefiate desulfurate;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
HKS 270-
705-8
68476-
86-8
F+; R12
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
F+; T
R: 12-45-46
S: 45-53

Page 351 of 396
de hidrocarburi
obţinute prin
supunerea unui
amestec de gaze
petroliere lichefiate la
un procedeu de
desulfurare în scopul
convertirii
mercaptanilor sau
eliminării impurităţilor
acide. Se compune din
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
principal, între C3 şi
C7 şi au un punct de
fierbere cuprins între-
40 şi-800C]
R46
649-204-00-
7
gaze, fracţia C3-4,
(petrol), bogate în
izobutan;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
rezultate de la
distilarea
hidrocarburilor
saturate şi nesaturate
cu un număr de atomi
de carbon variind, de
obicei, între C3 şi C6,
în principal butan şi
izobutan. Se compune
din hidrocarburi
saturate şi nesaturate
cu un număr de atomi
de carbon C3 şi C4, în
majoritate izobutan.]
HK 270-
724-1
68477-
33-8
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-205-00-
2
distilate, fracţia C3-6,
(petrol), bogate în
piperilenă;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
rezultate de la
distilarea
hidrocarburilor
saturate şi nesaturate
cu un număr de atomi
de carbon variind, de
obicei, între C3 şi C6.
Se compune din
hidrocarburi saturate
şi nesaturate cu un
număr de atomi de
carbon cuprins între
C3 şi C6, în majoritate
piperilenă (1,3-
pentadienă).]
HK 270-
726-2
68477-
35-0
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-206-00-
8
gaze din capul de
coloană, coloană de
separare a butanului
(petrol);
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
rezultate de la
distilarea unui amestec
care conţine butan. Se
compune din
hidrocarburi alifatice
cu un număr de atomi
de carbon, în
majoritate, C3 şi C4.1
HK 270-
750-3
68477-
69-0
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45

Page 352 of 396
649-207-00-
3
gaze, fracţia C2-3
(petrol);
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinute prin distilarea
produselor rezultate la
fracţionarea catalitică.
Se compune, în
principal, din etan,
etilena, propan şi
propilenă.]
HK 270-
751-9
68477-
70-3
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-208-00-
9
gaze (petrol),
instalaţia de eliminare
a propanului din
motorina de cracare
catalitică, bogate în
fracţia C4, lipsite de
aciditate;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinute prin
fracţionarea unui
amestec ce conţine
motorină de cracare
catalitică urmat de un
tratament destinat
eliminării hidrogenului
sulfurat şi a
componentelor acide.
Se compune din
hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins între
C3 şi C5, în principal
C4.]
HK 270-
752-4
68477-
71-4
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-209-00-
4
gaze (petrol),
instalaţia de eliminare
a butanului din nafta
de cracare catalitică,
bogate în C3-5;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
rezultate de la
stabilizarea de nafta
de cracare catalitică.
Se compune din
hidrocarburi alifatice
cu un număr de atomi
de carbon cuprins, în
majoritate, între C3 şi
C5.]
HK 270-
754-5
68477-
72-5
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-210-00-
X
gaze reziduale
(petrol), izomerizare
de nafta, stabilizatorul
coloanei de
fracţionare;
Gaz petrolier;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinute din produsele
de fracţionare şi de
stabilizare de nafta
izomerizată. Se
compune, în principal,
din hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
majoritate, între C1 şi
C4.]
HK 269-
628-2
68308-
08-7
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
649-211-00-
5
ulei rezidual (petrol),
tratat cu cărbune;
HL 308-
126-0
97862-
76-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45

Page 353 of 396
Ulei rezidual S: 53-45
649-212-00-
0
distilate medii (petrol),
îmbunătăţite;
Motorină –
nespecificată
HN 265-
088-7
64741-
86-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-213-00-
6
motorine (petrol),
rafinate cu solvenţi;
Motorină – fără
specificaţii
HN 265-
092-9
64741-
90-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-214-00-
1
distilate medii (petrol),
rafinate cu solvenţi;
Motorină – fără
specificaţii
HN 265-
093-4
64741-
91-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-215-00-
7
motorine (petrol),
tratate cu acid;
Motorină – fără
specificaţii
HN 265-
112-6
64742-
12-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-216-00-
2
distilate medii (petrol),
tratate cu acid;
Motorină – fără
specificaţii
HN 265-
113-1
64742-
13-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-217-00-
8
distilate uşoare
(petrol), tratate cu
acid;
Motorină – fără
specificaţii
HN 265-
114-7
64742-
14-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-218-00-
3
motorine (petrol),
neutralizate chimic;
Motorină – fără
specificaţii
HN 265-
129-9
64742-
29-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-219-00-
9
distilate medii (petrol),
neutralizate chimic;
Motorină – fără
specificaţii
HN 265-
130-4
64742-
30-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-220-00-
4
distilate medii (petrol),
tratate cu argilă;
HN 265-
139-3
64742-
38-7
Carc. Cat 2;
R45
T
R: 45
Motorină – fără
specificaţii
S: 53-45
649-221 -00-
X
distilate medii (petrol),
hidrotratate;
Motorină – fără
specificaţii
HN 265-
148-2
64742-
46-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-222-00-
5
motorine (petrol),
hidrodesulfurate;
Motorină –
nespecificată
HN 265-
182-8
64742-
79-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-223-00-
0
distilate medii (petrol),
hidrodesulfurate;
Motorină – fără
specificaţii
HN 265-
183-3
64742-
80-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-224-00-
6
combustibili, diesel;
Motorină – fără
specificaţii;
[Combinaţie complexă
de hidrocarburi
obţinută prin distilarea
ţiţeiului. Se compune
din hidrocarburi cu un
număr de atomi de
carbon cuprins, în
principal, între C9 şi
C20 şi cu punct de
fierbere cuprins între
163 şi 3570C]
HN 269-
822-7
68334-
30-5
Carc. Cat. 3;
R40
Xn
R: 40
S: (2-)36/37
649-225-00-
1
păcură nr. 2;
Motorină – fără
specificaţii
H 270-
671-4
68476-
30-2
Carc. Cat. 3;
R40
Xn
R: 40
S: [2]-36/37
649-226-00-
7
păcură nr. 4;
Motorină – fără
specificaţii
H 270-
673-5
68476-
31-3
Carc. Cat. 3;
R40
Xn
R: 40
S: [2]36/37

Page 354 of 396
649-227-00-
2
combustibili pentru
motoare diesel nr. 2;
Motorină – fără
specificaţii
H 270-
676-1
68476-
34-6
Carc. Cat. 3;
R40
Xn
R: 40
S: [2]36/37
649-228-00-
8
distilate cu punct de
fierbere ridicat
(petrol), reziduu de
fracţionare de la
reformarea catalitică;
Motorină – fără
specificaţii
HN 270-
719-4
68477-
29-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-229-00-
3
distilate cu punct de
fierbere mediu
(petrol), reziduu de
fracţionare de la
reformarea catalitică;
Motorină – fără
specificaţii
HN 270-
721-5
68477-
30-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-230-00-
9
distilate cu punct de
fierbere scăzut
(petrol), reziduu de
fracţionare de la
reformarea catalitică;
Motorină – fără
specificaţii
HN 270-
722-0
68477-
31-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-231-00-
4
distilate medii (petrol),
înalt rafinate;
HN 292-
615-8
90640-
93-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
Motorină – fără
specificaţii
S: 53-45
649-232-00-
X
distilate (petrol), de
reformare catalitică,
concentrate aromatice
grele;
Motorină – fără
specificaţii
HN 295-
294-2
91995-
34-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-233-00-
5
motorine parafinice;
Motorină – fără
specificaţii
HN 300-
227-8
93924-
33-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-234-00-
0
nafta grea (petrol),
rafinare cu solvenţi,
hidrodesulfurate;
Motorină – fără
specificaţii
HN 307-
035-3
97488-
96-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-235-00-
6
hidrocarburi, fracţia
C16-20, distilat mediu
hidrotratat, fracţiune
uşoară de distilare;
Motorină – fără
specificaţii
HN 307-
659-6
97675-
85-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-236-00-
1
hidrocarburi, fracţia
C12-20, parafinice
hidrotratate, fracţie
uşoară de distilare ;
Motorină – fără
specificaţii
HN 307-
660-1
97675-
86-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-237-00-
7
hidrocarburi, fracţia
C11-17, naftenice
uşoare, extracţie cu
solvenţi;
Motorină – fără
specificaţii
HN 307-
757-9
97722-
08-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-238-00-
2
motorine hidrotratate;
Motorină – fără
specificaţii
HN 308-
128-1
97862-
78-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-239-00-
8
distilate parafinice
uşoare (petrol), tratate
cu cărbune;
Motorină – fără
specificaţii
HN 309-
667-5
100683-
97-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-240-00-
3
distilate parafinice
intermediare (petrol),
HN 309-
668-0
100683-
98-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45

Page 355 of 396
tratate cu cărbune;
Motorină – fără
specificaţii
S: 53-45
649-241-00-
9
distilate parafinice
intermediare (petrol),
tratate cu argilă;
Motorină – fără
specificaţii
HN 309-
669-6
100683-
99-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-242-00-
4
alcani C12-26 ,
ramificaţi şi liniari
HN 292-
454-3
90622-
53-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-243-00-
X
unsori lubrifiante;
Unsori
HN 278-
011-7
74869-
21-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-244-00-
5
gaci de parafină
(petrol);
Gaci de parafină
HN 265-
165-5
64742-
61-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-245-00-
0
gaci de parafină
(petrol), tratat cu acid;
Gaci de parafină
HN 292-
659-8
90669-
77-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-246-00-
6
gaci de parafină
(petrol), tratat cu
argilă;
Gaci de parafină
HN 292-
660-3
90669-
78-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-247-00-
1
gaci de parafină
(petrol), hidrotratat;
Gaci de parafină
HN 295-
523-6
92062-
09-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-248-00-
7
gaci de parafină cu
punct de topire scăzut
(petrol);
Gaci de parafină
HN 295-
524-1
92062-
10-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-249-00-
2
gaci de parafină cu
punct de topire scăzut
(petrol), hidrotratat;
Gaci de parafină
HN 295-
525-7
92062-
11-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-250-00-
8
gaci de parafină cu
punct de topire scăzut,
tratat cu cărbune
(petrol);
Gaci de parafină
HN 308-
155-9
97863-
04-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-251-00-
3
gaci de parafină
(petrol) cu punct de
topire scăzut, tratat cu
argilă;
Gaci de parafină
HN 308-
156-4
97863-
05-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-252-00-
9
gaci de parafină
(petrol) cu punct de
topire scăzut, tratat cu
acid silicic;
Gaci de parafină
HN 308-
158-5
97863-
06-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-253-00-
4
gaci de parafină
(petrol), tratat cu
cărbune;
Gaci de parafină
HN 309-
723-9
100684-
49-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-254-00-
X
petrolatum ;
Petrolatum
HN 232-
373-2
8009-
03-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-255-00-
5
petrolatum oxidat
(petrol);
Petrolatum
HN 265-
206-7
64743-
01-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-256-00-
0
petrolatum (petrol),
tratat cu alumină;
Petrolatum
HN 285-
098-5
85029-
74-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-257-00-
6
petrolatum (petrol),
hidrotratat;
Petrolatum
HN 295-
459-9
92045-
77-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-258-00-
1
petrolatum (petrol),
tratat cu cărbune;
HN 308-
149-6
97862-
97-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45

Page 356 of 396
Petrolatum S: 53-45
649-259-00-
7
petrolatum (petrol),
tratat cu acid silicic;
Petrolatum
HN 308-
150-1
97862-
98-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-260-00-
2
petrolatum (petrol),
tratat cu argilă;
Petrolatum
HN 309-
706-6
100684-
33-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-261-00-
8
benzină naturală;
Nafta cu punct de
fierbere scăzut
HP 232-
349-1
8006-
61-9
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-262-00-
3
nafta; Nafta cu punct
de fierbere scăzut
HP 232-
443-2
8030-
30-6
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-263-00-
9
ligroină; Nafta cu
punct de fierbere
scăzut
HP 232-
453-7
8032-
32-4
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-264-00-
4
nafta grea (petrol),
distilare primară;
Nafta cu punct de
fierbere scăzut
HP 265-
041-0
64741-
41-9
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-265-00-
X
nafta cu interval mare
de temperaturi de
fierbere (petrol),
distilare primară;
Nafta cu punct de
fierbere scăzut
HP 265-
042-6
64741-
42-0
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-266-00-
5
nafta uşoară (petrol),
distilare primară;
Nafta cu punct de
fierbere scăzut
HP 265-
046-8
64741-
46-4
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-267-00-
0
solvent nafta alifatic
uşor (petrol); Nafta cu
punct de fierbere
scăzut
HP 265-
192-2
64742-
89-8
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-268-00-
6
distilate uşoare de la
distilarea primară
(petrol); Nafta cu
punct de fierbere
scăzut
HP 270-
077-5
68410-
05-9
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-269-00- benzină, recuperare de HP 271- 68514- Carc. Cat. 2; T C mai mare 4

Page 357 of 396
1 vapori; Nafta cu punct
de fierbere scăzut
025-4 15-8 R45
Xn; R65
R: 45-65
S: 53-45
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
649-270-00-
7
benzină de distilare
directă, instalaţie de
fracţionare; Nafta cu
punct de fierbere
scăzut
HP 271-
727-0
68606-
11-1
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65 0,1
SC< 10%: T;
R45
4
649-271-00-
2
nafta nedesulfurată
(petrol); Nafta cu
punct de fierbere
scăzut
HP 272-
186-3
68783-
12-0
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-272-00-
8
distilate (petrol),
produse din capul
stabilizatorului,
fracţionare de benzină
uşoară de la distilarea
primară; Nafta cu
punct de fierbere
scăzut
HP 272-
931-2
68921-
08-4
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-273-00-
3
nafta grea de la
distilarea primară
(petrol), cu conţinut
de aromatice; Nafta cu
punct de fierbere
scăzut
HP 309-
945-6
101631-
20-3
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-274-00-
9
nafta cu interval mare
de fierbere (petrol),
alchilare; Nafta
modificată cu punct de
fierbere scăzut
HP 265-
066-7
64741-
64-6
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-275-00-
4
nafta grea (petrol),
alchilare ; Nafta
modificată cu punct de
fierbere scăzut
HP 265-
067-2
64741-
65-7
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-276-00-
X
nafta uşoară (petrol),
alchilare; Nafta
modificată cu punct de
fierbere scăzut
HP 265-
068-8
64741-
66-8
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-277-00-
5
nafta (din petrol),
izomerizare; Nafta
modificată cu punct de
fierbere scăzut
HP 265-
073-5
64741-
70-4
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-278-00-
0
nafta uşoară (petrol),
rafinată cu solvenţi;
Nafta modificată cu
punct de fierbere
HP 265-
086-6
64741-
84-0
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
4

Page 358 of 396
scăzut 0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
649-279-00-
6
nafta grea (petrol),
rafinată cu solvenţi;
Nafta modificată cu
punct de fierbere
scăzut
HP 265-
095-5
64741-
92-0
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-280-00-
1
rafinate (petrol),
reformare catalitică,
extracţie în
contracurent cu
ajutorul unui amestec
de etilenglicol-apă;
Nafta modificată cu
punct de
HP 270-
088-5
68410-
71-9
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
fierbere scăzut
649-281-00-
7
rafinate de la
reformare (petrol),
instalaţia de separare
Lurgi; Nafta modificată
cu punct de fierbere
scăzut
HP 270-
349-3
68425-
35-4
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-282-00-
2
nafta de alchilare cu
interval mare de
fierbere (petrol), cu
conţinut de butan;
Nafta modificată cu
punct de fierbere
scăzut
HP 271-
267-0
68527-
27-5
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-283-00-
8
distilate uşoare
(petrol), derivaţi de
cracare cu vapori a
naftei, hidrotratate şi
rafinate cu solvenţi;
Nafta modificată cu
punct de fierbere
scăzut
HP 295-
315-5
91995-
53-8
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-284-00-
3
nafta (petrol), alchilare
cu C4-12 a butanului,
bogată în izooctan;
Nafta modificată cu
punct de fierbere
scăzut
HP 295-
430-0
92045-
49-3
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-285-00-
9
hidrocarburi, distilate
de nafta uşoară
hidrotratată, rafinată
cu solvent; Nafta
modificată cu punct de
fierbere scăzut
HP 295-
436-3
92045-
55-1
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-286-00-
4
nafta (petrol),
izomerizare, fracţia
C6; Nafta modificată
cu punct de fierbere
scăzut
HP 295-
440-5
92045-
58-4
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-287-00-
X
hidrocarburi, fracţia
C6-7, la cracare de
nafta, rafinate cu
HP 295-
446-8
92045-
64-2
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
4

Page 359 of 396
solvenţi; Nafta
modificată cu punct de
fierbere scăzut
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
649-288-00-
5
hidrocarburi bogate în
C6, distilate de nafta
uşoară hidrotratată,
rafinare cu solvenţi;
Nafta modificată cu
punct de fierbere
scăzut
HP 309-
871-4
101316-
67-0
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-289-00-
0
nafta grea (petrol),
cracare catalitică;
Nafta de cracare
catalitică
HP 265-
055-7
64741-
54-4
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
cu punct de fierbere
scăzut
649-290-00-
6
nafta uşoară (petrol),
cracare catalitică;
Nafta de cracare
catalitică cu punct de
fierbere scăzut
HP 265-
056-2
64741-
55-5
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-291-00-
1
hidrocarburi, fracţia
C3-11, distilate de
produse de cracare
catalitică; Nafta de
cracare catalitică cu
punct de fierbere
scăzut
HP 270-
686-6
68476-
46-0
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-292-00-
7
nafta distilată uşoară
(petrol), cracare
catalitică; Nafta de
cracare catalitică cu
punct de fierbere
scăzut
HP 272-
185-8
68783-
09-5
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-293-00-
2
distilate aromatice
uşoare (petrol),
derivaţi de la cracarea
cu vapori a naftei,
hidrotratate; Nafta de
cracare catalitică cu
punct de fierbere
scăzut
HP 295-
311-3
91995-
50-5
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-294-00-
8
nafta grea de cracare
catalitică (petrol),
imbunătăţită; Nafta de
cracare catalitică cu
punct de fierbere
scăzut
HP 295-
431-6
92045-
50-6
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-295-00-
3
nafta uşoară de
cracare catalitică
(petrol), îmbunătăţită;
Nafta de cracare
catalitică cu punct de
fierbere scăzut
HP 295-
441-0
92045-
59-5
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-296-00- hidrocarburi, fracţia HP 295- 92128- Carc. Cat. 2; T C mai mare 4

Page 360 of 396

Click pentru continuare