HOTĂRÂRE nr. 1408 din 4 noiembrie 2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase Forma sintetică la data 06-oct-2014 partea 14

Hotararea nr.1408 din 4 noiembrie 2008 partea 14

Continuare

solvenţi; Nafta
modificată cu punct de
fierbere scăzut
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
649-288-00-
5
hidrocarburi bogate în
C6, distilate de nafta
uşoară hidrotratată,
rafinare cu solvenţi;
Nafta modificată cu
punct de fierbere
scăzut
HP 309-
871-4
101316-
67-0
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-289-00-
0
nafta grea (petrol),
cracare catalitică;
Nafta de cracare
catalitică
HP 265-
055-7
64741-
54-4
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
cu punct de fierbere
scăzut
649-290-00-
6
nafta uşoară (petrol),
cracare catalitică;
Nafta de cracare
catalitică cu punct de
fierbere scăzut
HP 265-
056-2
64741-
55-5
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-291-00-
1
hidrocarburi, fracţia
C3-11, distilate de
produse de cracare
catalitică; Nafta de
cracare catalitică cu
punct de fierbere
scăzut
HP 270-
686-6
68476-
46-0
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-292-00-
7
nafta distilată uşoară
(petrol), cracare
catalitică; Nafta de
cracare catalitică cu
punct de fierbere
scăzut
HP 272-
185-8
68783-
09-5
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-293-00-
2
distilate aromatice
uşoare (petrol),
derivaţi de la cracarea
cu vapori a naftei,
hidrotratate; Nafta de
cracare catalitică cu
punct de fierbere
scăzut
HP 295-
311-3
91995-
50-5
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-294-00-
8
nafta grea de cracare
catalitică (petrol),
imbunătăţită; Nafta de
cracare catalitică cu
punct de fierbere
scăzut
HP 295-
431-6
92045-
50-6
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-295-00-
3
nafta uşoară de
cracare catalitică
(petrol), îmbunătăţită;
Nafta de cracare
catalitică cu punct de
fierbere scăzut
HP 295-
441-0
92045-
59-5
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-296-00- hidrocarburi, fracţia HP 295- 92128- Carc. Cat. 2; T C mai mare 4

Page 360 of 396
9 C8-12 de cracare
catalitică, neutralizate
chimic; Nafta de
cracare catalitică cu
punct de fierbere
scăzut
794-0 94-4 R45
Xn; R65
R: 45-65
S: 53-45
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
649-297-00-
4
hidrocarburi, fracţia
C8-12 de cracare
catalitică; Nafta de
cracare catalitică cu
punct de fierbere
scăzut
HP 309-
974-4
101794-
97-2
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-298-00-
X
hidrocarburi, fracţia
C8-12 de cracare
catalitică, neutralizare
chimică, îmbunătăţite;
Nafta de cracare
catalitică cu punct de
fierbere scăzut
HP 309-
987-5
101896-
28-0
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-299-00-
5
nafta uşoară (petrol),
reformare catalitică;
Nafta de reformare
catalitică cu punct de
fierbere scăzut
HP 265-
065-1
64741-
63-5
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-300-00-
9
nafta grea (din petrol),
reformare catalitică;
Nafta de reformare
catalitică cu punct de
fierbere scăzut
HP 265-
070-9
64741-
68-0
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-301-00-
4
distilate (petrol),
instalaţie de eliminare
a pentanului la
reformarea catalitică;
Nafta de reformare
catalitică cu punct de
fierbere scăzut
HP 270-
660-4
68475-
79-6
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-302-00-
X
hidrocarburi, fracţia
C2-6, reformare
catalitică fracţie C6-8;
Nafta de reformare
catalitică cu punct de
fierbere scăzut
HP 270-
687-1
68476-
47-1
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-303-00-
5
reziduuri (petrol),
reformare catalitică a
şarjei cu C6-8 ; Nafta
de reformare catalitică
cu punct de fierbere
scăzut
HP 270-
794-3
68478-
15-9
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-304-00-
0
nafta uşoară de
reformare catalitică
(petrol),
dezaromatizată; Nafta
de reformare catalitică
cu punct de fierbere
scăzut
HP 270-
993-5
68513-
03-1
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-305-00-
6
distilate (petrol),
reformare catalitică de
HP 271-
008-1
68513-
63-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45-65
C mai mare
sau egal cu
4

Page 361 of 396
nafta de distilare
primară, produse din
cap de distilare; Nafta
de reformare catalitică
cu punct de fierbere
scăzut
Xn; R65 S: 53-45 10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
649-306-00-
1
produse petroliere,
produse de reformare
de la instalaţia
„hydrofiningpowerforming”;
Nafta
de reformare catalitică
cu punct de fierbere
scăzut
HP 271-
058-4
68514-
79-4
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-307-00-
7
nafta de reformare
(petrol), interval larg
de distilare ; Nafta de
reformare catalitică cu
punct de fierbere
scăzut
HP 272-
895-8
68919-
37-9
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-308-00-
2
nafta de reformare
catalitică (petrol);
Nafta de reformare
catalitică
HP 273-
271-8
68955-
35-1
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
cu punct de fierbere
scăzut
649-309-00-
8
distilate uşoare
(petrol), hidrotratare,
reformare catalitică,
fracţia aromatică C8-
12; Nafta de
reformare catalitică cu
punct de fierbere
scăzut
HP 285-
509-8
85116-
58-1
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-310-00-
3
hidrocarburi
aromatice, fracţia C8,
derivaţi de reformare
catalitică; Nafta de
reformare catalitică cu
punct de fierbere
scăzut
HP 295-
279-0
91995-
18-5
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-311-00-
9
hidrocarburi
aromatice, fracţia C7-
12, bogată în C8;
Nafta de reformare
catalitică cu punct de
fierbere scăzut
HP 297-
401-8
93571-
75-6
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-312-00-
4
benzină cu C5-11, de
reformare, stabilizată,
cu cifră octanică
înaltă; Nafta de
reformare catalitică cu
punct de fierbere
scăzut
HP 297-
458-9
93572-
29-3
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-313-00-
X
hidrocarburi, fracţia
C7-12, bogată în
aromatice peste C9,
fracţie grea de la
reformare; Nafta de
reformare catalitică cu
punct de fierbere
scăzut
HP 297-
465-7
93572-
35-1
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4

Page 362 of 396
649-314-00-
5
hidrocarburi, fracţia
C5-11, bogată în
hidrocarburi
nearomatice, fracţie
uşoară de la
reformare; Nafta de
reformare catalitică cu
punct de fierbere
scăzut
HP 297-
466-2
93572-
36-2
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-315-00-
0
ulei rezidual (petrol),
tratat cu acid silicic;
Ulei rezidual
HL 308-
127-6
97862-
77-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-316-00-
6
nafta uşoară (petrol),
cracare termică; Nafta
de cracare termică cu
punct de fierbere
scăzut
HP 265-
075-6
64741-
74-8
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-317-00-
1
nafta grea (din petrol),
cracare termică; Nafta
de cracare termică cu
punct de fierbere
scăzut
HP 265-
085-0
64741-
83-9
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-318-00-
7
distilate aromatice
grele (petrol); Nafta
de cracare termică cu
HP 267-
563-4
67891-
79-6
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
punct de fierbere
scăzut
649-319-00-
2
distilate aromatice
uşoare (petrol); Nafta
de cracare termică cu
punct de fierbere
scăzut
HP 267-
565-5
67891-
80-9
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-320-00-
8
distilate (petrol),
derivaţi de produse
pirolizate de la nafta şi
de produse rafinate,
amestec de benzină;
Nafta de cracare
termică cu punct de
fierbere scăzut
HP 270-
344-6
68425-
29-6
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-321-00-
3
hidrocarburi aromatice
fracţia C6-8, derivaţi
de produse pirolizate
de nafta şi de produse
rafinate ; Nafta de
cracare termică cu
punct de fierbere
scăzut
HP 270-
658-3
68475-
70-7
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-322-00-
9
distilate (petrol),
motorină şi nafta de
cracare termică ; Nafta
de cracare termică cu
punct de fierbere
scăzut
HP 271-
631-9
68603-
00-9
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-323-00-
4
distilate (petrol),
motorină şi nafta
HP 271-
632-4
68603-
01-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45-65
C mai mare
sau egal cu
4

Page 363 of 396
cracate termic, cu
conţinut de dimeri C5;
Nafta de cracare
termică cu punct de
fierbere scăzut
Xn; R65 S: 53-45 10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
649-324-00-
X
distilate (petrol),
distilare extractivă de
nafta şi de motorină
de cracare termică;
Nafta de cracare
termică cu punct de
fierbere scăzut
HP 271-
634-5
68603-
03-2
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-325-00-
5
distilate uşoare
(petrol), cracarea
termică uşoară;
aromatice lipsite de
butan ; Nafta de
cracare termică cu
punct de fierbere
scăzut
HP 273-
266-0
68955-
29-3
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65 0.
1 % mai mic
sau egal cu C
< 10%: T;
R45
4
649-326-00-
0
nafta uşoară de
cracare termică
(petrol), desulfurată;
Nafta de cracare
termică cu punct de
fierbere scăzut
HP 295-
447-3
92045-
65-3
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-327-00-
6
nafta grea (petrol),
hidrotratată; Nafta
hidrotratată cu punct
de fierbere scăzut
HP 265-
150-3
64742-
48-9
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-328-00-
1
nafta uşoară (petrol),
hidrotratată; Nafta
hidrotratată cu punct
de fierbere scăzut
HP 265-
151-9
64742-
49-0
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-329-00-
7
nafta uşoară (petrol),
hidrodesulfurată;
Nafta hidrotratată cu
punct de fierbere
scăzut
HP 265-
178-6
64742-
73-0
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-330-00-
2
nafta grea (petrol),
hidrodesulfurată;
Nafta hidrotratată cu
punct de fierbere
scăzut
HP 265-
185-4
64742-
82-1
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-331-00-
8
distilate medii
hidrotratate (petrol),
cu punct de fierbere
intermediar; Nafta
hidrotratată cu punct
de fierbere scăzut
HP 270-
092-7
68410-
96-8
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65 0.
1 % mai mic
sau egal cu C
< 10%: T;
R45
4
649-332-00-
3
distilate uşoare
hidrotratate (petrol),
cu punct de fierbere
HP 270-
093-2
68410-
97-9
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
4

Page 364 of 396
scăzut; Nafta
hidrotratată cu punct
de fierbere scăzut
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
649-333-00-
9
distilate de nafta grea
hidrotratată (petrol),
produse din capul
instalaţie de eliminare
a izohexanului; Nafta
hidrotratată cu punct
de fierbere scăzut
HP 270-
094-8
68410-
98-0
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-334-00-
4
solvent nafta aromatic,
uşor (petrol),
hidrotratat; Nafta
hidrotratată cu punct
de fierbere scăzut
HP 270-
988-8
68512-
78-7
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-335-00-
X
nafta uşoară (petrol),
cracare termică,
hidrodesulfurare;
Nafta hidrotratată cu
punct de fierbere
scăzut
HP 285-
511-9
85116-
60-5
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-336-00-
5
nafta uşoară hidratată
(petrol), cu conţinut
de cicloalcani; Nafta
hidrotratată cu punct
de fierbere scăzut
HP 285-
512-4
85116-
61-6
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-337-00-
0
nafta grea (petrol),
cracare cu vapori,
hidrogenare; Nafta
hidrotratată cu punct
de fierbere scăzut
HP 295-
432-1
92045-
51-7
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-338-00-
6
nafta cu interval mare
de distilare (petrol),
hidrodesulfurizată;
Nafta hidrotratată cu
punct de fierbere
scăzut
HP 295-
433-7
92045-
52-8
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-339-00-
1
nafta uşoară de la
cracarea cu vapori
(petrol), hidrotratată;
Nafta hidrotratată cu
punct de fierbere
scăzut
HP 295-
438-4
92045-
57-3
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-340-00-
7
hidrocarburi, fracţia
C4-12, cracare de
nafta, hidrotratate;
Nafta hidrotratată cu
punct de fierbere
scăzut
HP 295-
443-1
92045-
61-9
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-341-00-
2
solvent nafta naftenic
uşor (petrol),
hidrotratat; Nafta
hidrotratată cu punct
HP 295-
529-9
92062-
15-2
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
4

Page 365 of 396
de fierbere scăzut 0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
649-342-00-
8
nafta uşoară (petrol),
cracare cu vapori,
hidrogenare; Nafta
hidrotratată cu punct
de fierbere scăzut
HP 296-
942-7
93165-
55-0
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-343-00-
3
hidrocarburi, fracţia
C6-11, hidrotratate,
dezaromatizate; Nafta
hidrotratată cu punct
de fierbere scăzut
HP 297-
852-0
93763-
33-8
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-344-00-
9
hidrocarburi, fracţia
C9-12, hidrotratate,
dezaromatizate; Nafta
hidrotratată cu punct
de fierbere scăzut
HP 297-
853-6
93763-
34-9
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-345-00-
4
solvent Stoddart;
Nafta cu punct de
fierbere scăzut – fără
specificaţii
HP 232-
489-3
8052-
41-3
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-346-00-
X
gaz natural (petrol),
condensate; Nafta cu
punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
HP 265-
047-3
64741-
47-5
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-347-00-
5
gaz natural (petrol),
amestec lichid brut;
Nafta cu punct de
fierbere scăzut – fără
specificaţii
HP 265-
048-9
64741-
48-6
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-348-00-
0
nafta uşoară (petrol),
hidrocracare; Nafta cu
punct de fierbere
HP 265-
071-4
64741-
69-1
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
scăzut – fără
specificaţii
649-349-00-
6
nafta grea (petrol),
hidrocracare; Nafta cu
punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
HP 265-
079-8
64741-
78-2
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-350-00-
1
nafta (petrol),
îmbunătăţită; Nafta cu
HP 265-
089-2
64741-
87-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45-65
C mai mare
sau egal cu
4

Page 366 of 396
punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
Xn; R65 S: 53-45 10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
649-351-00-
7
nafta (petrol), tratată
cu acid; Nafta cu punct
de fierbere scăzut –
fără specificaţii
HP 265-
115-2
64742-
15-0
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-352-00-
2
nafta grea (petrol),
neutralizată chimic;
Nafta cu punct de
fierbere scăzut – fără
specificaţii
HP 265-
122-0
64742-
22-9
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-353-00-
8
nafta uşoară (petrol),
neutralizată chimic;
Nafta cu punct de
fierbere scăzut – fără
specificaţii
HP 265-
123-6
64742-
23-0
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-354-00-
3
nafta (petrol),
deparafinare catalitică;
Nafta cu punct de
fierbere scăzut – fără
specificaţii
HP 265-
170-2
64742-
66-1
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-355-00-
9
nafta uşoară (petrol),
cracare cu abur; Nafta
cu punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
HP 265-
187-5
64742-
83-2
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-356-00-
4
solvent nafta aromatic
uşor (petrol); Nafta cu
punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
HP 265-
199-0
64742-
95-6
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-357-00-
X
hidrocarburi
aromatice, fracţia C6-
10, tratate cu acid,
neutralizate; Nafta cu
punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
HP 268-
618-5
68131-
49-7
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-358-00-
5
distilate cu conţinut
C3-5 (petrol), bogate
în 2-metil-2-butenă;
Nafta cu punct de
fierbere scăzut – fără
specificaţii
HP 270-
725-7
68477-
34-9
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-359-00-
0
distilate (petrol),
distilate petroliere
polimerizate de la
HP 270-
735-1
68477-
50-9
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
4

Page 367 of 396
cracarea cu vapori,
fracţia C5-12; Nafta cu
punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
649-360-00-
6
distilate de la cracarea
cu vapori (petrol),
fracţia C5-12 ; Nafta
cu punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
HP 270-
736-7
68477-
53-2
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-361-00-
1
distilate de la cracarea
cu vapori (petrol),
fracţia C5-10,
amestecate cu fracţia
C5 din nafta uşoară
din petrol prin cracare
cu vapori; Nafta cu
punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
HP 270-
738-8
68477-
55-4
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-362-00-
7
extracte cu acid la
rece (petrol), fracţia
C4-6; Nafta cu punct
de fierbere scăzut –
fără specificaţii
HP 270-
741-4
68477-
61-2
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-363-00-
2
distilate (petrol) din
capul instalaţiei de
eliminare a
pentanului; Nafta cu
punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
HP 270-
771-8
68477-
89-4
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-364-00-
8
reziduuri (petrol),
reziduuri din blazul
instalaţiei de separare
a butanului; Nafta cu
punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
HP 270-
791-7
68478-
12-6
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-365-00-
3
uleiuri reziduale de
distilare (petrol),
instalaţie de eliminare
a butanului; Nafta cu
punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
HP 270-
795-9
68478-
16-0
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-366-00-
9
nafta de cocsificare
(petrol), interval mare
de fierbere ; Nafta cu
punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
HP 270-
991-4
68513-
02-0
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-367-00-
4
nafta medie aromatică
(petrol), cracarea cu
vapori; Nafta cu punct
de fierbere scăzut –
fără specificaţii
HP 271-
138-9
68516-
20-1
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-368-00-
X
nafta de la distilarea
primară cu interval
HP 271-
262-3
68527-
21-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45-65
C mai mare
sau egal cu
4

Page 368 of 396
mare de fierbere
(petrol), tratată cu
argilă; Nafta cu punct
de fierbere
Xn; R65 S: 53-45 10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
scăzut – fără
specificaţii
649-369-00-
5
nafta uşoară de la
distilarea primară
(petrol), tratată cu
argilă; Nafta cu punct
de fierbere scăzut –
fără specificaţii
HP 271-
263-9
68527-
22-0
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-370-00-
0
nafta aromatică uşoară
de la cracarea cu
vapori (petrol), Nafta
cu punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
HP 271-
264-4
68527-
23-1
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-22
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-371-00-
6
nafta uşoară de la
cracarea cu vapori
(petrol), eliminare de
benzen
(debenzenizare); Nafta
cu punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
HP 271-
266-5
68527-
26-4
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-372-00-
1
nafta (petrol), cu
conţinut de aromatice;
Nafta cu punct de
fierbere scăzut – fără
specificaţii
HP 271-
635-0
68603-
08-7
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-373-00-
7
benzină de piroliză,
reziduuri din blazul
coloanei de eliminare a
butanului; Nafta cu
punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
HP 271-
726-5
68606-
10-0
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-374-00-
2
nafta uşoară
îmbunătăţită (petrol);
Nafta cu punct de
fierbere scăzut – fără
specificaţii
HP 272-
206-0
68783-
66-4
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-375-00-
8
gaz natural,
condensate; Nafta cu
punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
HJ 272-
896-3
68919-
39-1
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-376-00-
3
distilate (petrol),
rectificare, tratament
de «unifining» a
naftei; Nafta cu punct
de fierbere scăzut –
fără specificaţii
HP 272-
932-8
68921-
09-5
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4

Page 369 of 396
649-377-00-
9
nafta uşoară (petrol),
reformare catalitică,
fracţie fără aromatice;
Nafta cu punct de
fierbere scăzut – fără
specificaţii
HP 285-
510-3
85116-
59-2
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-378-00-
4
benzină; Nafta cu
punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
HP 289-
220-8
86290-
81-5
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-379-00-
X
hidrocarburi
aromatice, fracţia C7-
8, produse de
dezalchilare, reziduuri
de distilare; Nafta cu
punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
HP 292-
698-0
90989-
42-7
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-380-00-
5
hidrocarburi, fracţia
C4-6, fracţii uşoare de
la instalaţia de
eliminare a pentanului,
hidrotratarea
aromaticelor; Nafta cu
punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
HP 295-
298-4
91995-
38-9
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-381-00-
0
distilate (petrol),
cracare cu vapori şi
coacere (maturare) de
nafta, bogată în C5 ;
Nafta cu punct de
fierbere scăzut – fără
specificaţii
HP 295-
302-4
91995-
41-4
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-382-00-
6
extracte cu solvenţi
(petrol), nafta uşoară
de la reformarea
catalitică; Nafta cu
punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
HP 295-
331-2
91995-
68-5
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-383-00-
1
nafta uşoară (petrol),
uşoară
hidrodesulfurată,
dezaromatizată; Nafta
cu punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
HP 295-
434-2
92045-
53-9
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-384-00-
7
nafta uşoară (petrol),
bogată în C5,
îmbunătăţită; Nafta cu
punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
HP 295-
442-6
92045-
60-8
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-385-00-
2
hidrocarburi, fracţia
C8-11, de la cracarea
naftei, fracţia
toluenică; Nafta cu
punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
HP 295-
444-7
92045-
62-0
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4

Page 370 of 396
649-386-00-
8
hidrocarburi, fracţia
C4-11, de la cracarea
naftei,
dezaromatizate;
HP 295-
445-2
92045-
63-1
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-387-00-
3
nafta uşoară (petrol),
coacere (maturare),
cracare cu vapori;
Nafta cu punct de
fierbere
HP 296-
028-8
92201-
97-3
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
scăzut – fără
specificaţii
649-388-00-
9
distilate (petrol),
bogate în C6; Nafta cu
punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
HP 296-
903-4
93165-
19-6
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-389-00-
4
benzină de piroliză,
hidrogenată; Nafta cu
punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
HP 302-
639-3
94114-
03-1
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-390-00-
X
distilate de la cracarea
cu vapori (petrol),
fracţia C8-12
polimerizată, produse
uşoare de distilare;
Nafta cu punct de
fierbere scăzut – fără
specificaţii
HP 305-
750-5
95009-
23-7
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-391-00-
5
extracte cu solvenţi
(petrol), nafta grea,
tratate cu argilă ;
Nafta cu punct de
fierbere scăzut – fără
specificaţii
HP 308-
261-5
97926-
43-7
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-392-00-
0
nafta uşoară (petrol),
cracare cu vapori,
eliminare de benzen,
tratament termic;
Nafta cu punct de
fierbere scăzut – fără
specificaţii
HP 308-
713-1
98219-
46-6
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-393-00-
6
nafta uşoară (petrol),
cracare cu vapori,
tratament termic;
Nafta cu punct de
fierbere scăzut – fără
specificaţii
HP 308-
714-7
98219-
47-7
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-394-00-
1
distilate, fracţia C7-9
bogată în C8 (petrol),
hidrodesulfurate şi
dezaromatizate; Nafta
cu punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
HP 309-
862-5
101316-
56-7
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
4

Page 371 of 396
T; R45
649-395-00-
7
hidrocarburi, fracţia
C6-8, hidrogenate şi
dezaromatizate prin
absorbţie, rafinarea
toluenului; Nafta cu
punct de fierbere
scăzut – fără
specificaţii
HP 309-
870-9
101316-
66-9
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-22
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-396-00-
2
nafta de cocsificare cu
interval mare de
fierbere (petrol),
hidrodesulfurizată;
Nafta cu punct de
fierbere
HP 309-
879-8
101316-
76-1
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
scăzut – fără
specificaţii
649-397-00-
8
nafta uşoară
îmbunătăţită (petrol);
Nafta cu punct de
fierbere scăzut – fără
specificaţii
HP 309-
976-5
101795-
01-1
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-398-00-
3
hidrocarburi, fracţia
C3-6, bogată în C5,
nafta de la cracarea cu
vapori; Nafta cu punct
de fierbere scăzut –
fără specificaţii
HP 310-
012-0
102110-
14-5
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-399-00-
9
hidrocarburi bogate în
C5 cu conţinut de
diciclopentadienă;
Nafta cu punct de
fierbere scăzut – fără
specificaţii
HP 310-
013-6
102110-
15-6
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-400-00-
2
reziduuri uşoare de la
cracarea cu vapori
(petrol), aromatice;
Nafta cu punct de
fierbere scăzut – fără
specificaţii
HP 310-
057-6
102110-
55-4
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-401-00-
8
hidrocarburi cu mai
mult de 5 atomi de
carbon, bogate în C5-
6; Nafta cu punct de
fierbere scăzut – fără
specificaţii
HP 270-
690-8
68476-
50-6
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-402-00-
3
hidrocarburi bogate în
C5; Nafta cu punct de
fierbere scăzut – fără
specificaţii
HP 270-
695-5
68476-
55-1
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
4
649-403-00-
9
hidrocarburi
aromatice, fracţia C8-
10; Nafta cu punct de
fierbere scăzut – fără
specificaţii
HP 292-
695-4
90989-
39-2
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R65
T
R: 45-65
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R45-65
0,1 % mai
4

Page 372 of 396
mic sau egal
cu C < 10%:
T; R45
649-404-00-
4
kerosen (petrol);
Kerosen de distilare
primară
H 232-
366-4
8008-
20-6
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
649-405-00-
X
solvent nafta alifatic
mediu (petrol);
Kerosen de distilare
primară
H 265-
191-7
64742-
88-7
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
649-406-00-
5
solvent nafta alifatic
greu (petrol);
Kerosen de distilare
primară
H 265-
200-4
64742-
96-7
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
649-407-00-
0
kerosen (petrol),
fracţie largă de la
distilarea primară;
Kerosen de distilare
primară
H 295-
418-5
92045-
37-9
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
649-408-00-
6
distilate (petrol),
cracare cu vapori;
H 265-
194-3
64742-
91-2
Xn; R65 Xn
R: 65
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
Kerosen de cracare S: (2-)23-
24-62
649-409-00-
1
distilate (petrol),
distilate petroliere,
cracare cu vapori,
rectificare urmată de
cracare, fracţie C8-
10 ;
Kerosen de cracare
H 270-
728-3
68477-
39-4
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
649-410-00-
7
distilate (petrol),
distilate petroliere,
cracare cu vapori,
rectificare urmată de
cracare, fracţie C10-
12;
Kerosen de cracare
H 270-
729-9
68477-
40-7
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
649-411-00-
2
distilate de cracare cu
vapori (petrol), fracţie
C8-12;
Kerosen de cracare
H 270-
737-2
68477-
54-3
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
649-412-00-
8
kerosen (petrol),
cracare termică,
hidrodesulfurare;
Kerosen de cracare
H 285-
507-7
85116-
55-8
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
649-413-00-
3
hidrocarburi aromatice
cu 10 sau mai mulţi
atomi de carbon
(SC10), de la cracarea
cu vapori,
hidrotratare;
Kerosen de cracare
H 292-
621-0
90640-
98-5
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
649-414-00-
9
nafta de la cracare cu
vapori (petrol),
hidrotratată, bogată în
hidrocarburi aromatice
C9-10;
Kerosen de cracare
H 292-
637-8
90641-
13-7
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
649-415-00-
4
distilate de cracare
termică (petrol),
bogate în hidrocarburi
aromatice alchilate;
Kerosen de cracare
H 309-
866-7
101316-
61-4
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
649-416-00-
X
distilate uşoare
(petrol), gudron greu
de la cracarea
catalitică;
Kerosen de cracare
H 309-
938-8
101631-
13-4
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4

Page 373 of 396
649-417-00-
5
solvent nafta aromatic
greu (petrol),
hidrocracare;
Kerosen de cracare
H 309-
881-9
101316-
80-7
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
649-418-00-
0
distilate uşoare
(petrol), gudron greu
de la cracarea cu
vapori;
Kerosen de cracare
H 309-
940-9
101631-
15-6
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
649-419-00-
6
distilate (petrol),
alchilare;
Kerosen – fără
specificaţii
H 265-
074-0
64741-
73-7
Xn; R65 Xn
R: 65
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
S: (2-)23-
24-62
649-420-00-
1
extracte cu solvenţi
(petrol), nafta grea;
Kerosen – fără
specificaţii
H 265-
099-7
64741-
98-6
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
649-421-00-
7
distilate uşoare
(petrol), neutralizate
chimic;
Kerosen – fără
specificaţii
H 265-
132-5
64742-
31-0
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
649-422-00-
2
distilate uşoare
(petrol), hidrotratate;
Kerosen – fără
specificaţii
H 265-
149-8
64742-
47-8
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
649-423-00-
8
kerosen (petrol),
hidrodesulfurat;
Kerosen – fără
specificaţii
H 265-
184-9
64742-
81-0
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
649-424-00-
3
solvent nafta aromatic
greu (petrol);
Kerosen – fără
specificaţii
H 265-
198-5
64742-
94-5
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
649-425-00-
9
nafta grea de la
cocsificare (petrol);
Kerosen – fără
specificaţii
H 269-
778-9
68333-
23-3
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
649-426-00-
4
nafta grea
hidrodesulfurată
(petrol), reformare
catalitică fracţie
aromatică;
Kerosen – fără
specificaţii
H 285-
508-2
85116-
57-0
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
649-427-00-
X
kerosen desulfurat
(petrol);
Kerosen – fără
specificaţii
H 294-
799-5
91770-
15-9
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
649-428-00-
5
kerosen (petrol),
desulfurat şi rafinat cu
solvent;
Kerosen – fără
specificaţii
H 295-
416-4
92045-
36-8
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
649-429-00-
0
hidrocarburi, fracţia
C9-16, hidrotratate,
dezaromatizate;
Kerosen – fără
specificaţii
H 297-
854-1
93763-
35-0
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
649-430-00-
6
kerosen (petrol),
rafinare cu solvenţi,
hidrodesulfurat;
Kerosen – fără
specificaţii
H 307-
033-2
97488-
94-3
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
649-431-00-
1
distilate medii de la
cocsificare cu interval
mare de fierbere
(petrol),
hidrodesulfurare;
H 309-
864-6
101316-
58-9
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-J23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4

Page 374 of 396
Kerosen – fără
specificaţii
649-432-00-
7
solvent nafta aromatic
greu (petrol),
hidrodesulfurat;
Kerosen – fără
specificaţii
H 309-
882-4
101316-
81-8
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
649-433-00-
2
solvent nafta mediu
(petrol),
hidrodesulfurat;
Kerosen –
H 309-
884-5
101316-
82-9
Xn; R65 Xn
R: 65
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
fără specificaţii S: (2-)23-
24-62
649-434-00-
8
kerosen (petrol),
hidrotratat;
Kerosen – fără
specificaţii
H 309-
944-0
101631-
19-0
Xn; R65 Xn
R: 65
S: (2-)23-
24-62
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R65
4
649-435-00-
3
distilate uşoare
(petrol), cracare
catalitică;
Motorină de cracare
H 265-
060-4
64741-
59-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-436-00-
9
distilate intermediare
(petrol), cracare
catalitică;
Motorină de cracare
H 265-
062-5
64741-
60-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-437-00-
4
distilate uşoare
(petrol), hidrocracare;
Motorină de cracare
H 265-
078-2
64741-
77-1
Carc. Cat. 3;
R40
Xn
R: 40
S: (2-)36/37
649-438-00-
X
distilate uşoare
(petrol), cracare
termică;
Motorină de cracare
H 265-
084-5
64741-
82-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-439-00-
5
distilate uşoare
(petrol), cracare
catalitică,
hidrodesulfurare;
Motorină de cracare
H 269-
781-5
68333-
25-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-440-00-
0
distilate (petrol), nafta
uşoară de la cracarea
cu vapori;
Motorină de cracare
H 270-
662-5
68475-
80-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-441-00-
6
distilate (petrol),
distilate petroliere,
cracare cu vapori
urmată de cracare;
Motorină de cracare
H 270-
727-8
68477-
38-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-442-00-
1
motorină de la
cracarea cu vapori
(petrol);
Motorină de cracare
H 271-
260-2
68527-
18-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-443-00-
7
distilate medii (petrol),
cracare termică,
hidrodesulfurare;
Motorină de cracare
H 285-
505-6
85116-
53-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-444-00-
2
motorină (petrol),
cracare termică,
hidrodesulfurată;
Motorină de cracare
H 295-
411-7
92045-
29-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-445-00-
8
reziduuri (petrol),
nafta de cracare cu
vapori, hidrogenată;
Motorină de cracare
H 295-
514-7
92062-
00-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-446-00-
3
reziduuri de distilare
(petrol), cracare cu
vapori a naftei;
H 295-
517-3
92062-
04-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
Motorină de cracare
649-447-00-
9
distilate uşoare
(petrol), cracare
catalitică, degradare
H 295-
991-1
92201-
60-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45

Page 375 of 396
termică;
Motorină de cracare
649-448-00-
4
reziduuri (petrol),
nafta de la cracare cu
vapori, coacere ;
Motorină de cracare
H 297-
905-8
93763-
85-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-449-00-
X
hidrocarburi, fracţia
C16-20, reziduu de la
distilarea parafinelor,
hidrocracare şi
deparafinare cu
solvenţi;
Motorină de cracare
H 307-
662-2
97675-
88-2
Carc. Cat. 3;
R40
Xn
R: 40
S: (2-)36/37
649-450-00-
5
motorine uşoare sub
vid (petrol),
hidrodesulfurare şi
cracare termică;
Motorină de cracare
H 308-
278-8
97926-
59-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-451-00-
0
distilate medii de la
cocsificare (petrol),
hidrodesulfurate;
Motorină de cracare
H 309-
865-1
101316-
59-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-452-00-
6
distilate grele (petrol),
cracare cu vapori;
Motorină de cracare
H 309-
939-3
101631-
14-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-453-00-
1
distilate grele (petrol),
hidrocracare;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 265-
077-7
64741-
76-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-454-00-
7
distilate parafinice
grele (petrol), rafinate
cu solvenţi;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 265-
090-8
64741-
88-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-455-00-
2
distilate parafinice
uşoare (petrol),
rafinate cu solvenţi;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 265-
091-3
64741-
89-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-456-00-
8
uleiuri reziduale
(petrol), de asfaltare
cu solvenţi;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 265-
096-0
64741-
95-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-457-00-
3
distilate naftenice
grele (petrol), rafinate
cu solvenţi;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 265-
097-6
64741-
96-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-458-00-
9
distilate naftenice
uşoare (petrol),
rafinate cu solvenţi;
Ulei de bază – fără
HL 265-
098-1
64741-
97-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
specificaţii
649-459-00-
4
uleiuri reziduale
(petrol), rafinate cu
solvenţi;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 265-
101-6
64742-
01-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-460-00-
X
distilate parafinice
grele (petrol), tratate
cu argilă;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 265-
137-2
64742-
36-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-461-00-
5
distilate parafinice
uşoare (petrol), tratate
cu argilă;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 265-
138-8
64742-
37-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-462-00-
0
uleiuri reziduale
(petrol), tratate cu
HL 265-
143-5
64742-
41-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45

Page 376 of 396
argilă;
Ulei de bază – fără
specificaţii
S: 53-45
649-463-00-
6
distilate naftenice
grele (petrol), tratate
cu argilă;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 265-
146-1
64742-
44-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-464-00-
1
distilate naftenice
uşoare (petrol), tratate
cu argilă;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 265-
147-7
64742-
45-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-465-00-
7
distilate naftenice
grele (petrol),
hidrotratate;
Ulei de bază – fără
specificaţii t
HL 265-
155-0
64742-
52-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-466-00-
2
distilate naftenice
uşoare (petrol),
hidrotratate;
Ulei de bază – fără
specificaţii t
HL 265-
156-6
64742-
53-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-467-00-
8
distilate parafinice
grele (petrol),
hidrotratate;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 265-
157-1
64742-
54-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-468-00-
3
distilate parafinice
uşoare (petrol),
hidrotratate;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 265-
158-7
64742-
55-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-469-00-
9
distilate parafinice
uşoare (petrol),
deparafinatare cu
solvenţi;
Ulei de bază – fără
HL 265-
159-2
64742-
56-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
specificaţii
649-470-00-
4
uleiuri reziduale
(petrol), hidrotratate;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 265-
160-8
64742-
57-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-471-00-
X
uleiuri reziduale
(petrol), deparafinate
cu solvenţi;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 265-
166-0
64742-
62-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-472-00-
5
distilate naftenice
grele (petrol),
deparafinate cu
solvenţi;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 265-
167-6
64742-
63-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-473-00-
0
distilate naftenice
uşoare (petrol),
deparafinate cu
solvenţi;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 265-
168-1
64742-
64-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-474-00-
6
distilate parafinice
grele (petrol),
deparafinate cu
solvenţi;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 265-
169-7
64742-
65-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-475-00-
1
uleiuri naftenice grele
(petrol), deparafinare
catalitică;
HL 265-
172-3
64742-
68-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45

Page 377 of 396
Ulei de bază – fără
specificaţii
649-476-00-
7
uleiuri naftenice
uşoare (petrol),
deparafinare catalitică;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 265-
173-9
64742-
69-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-477-00-
2
uleiuri de parafină
grea (petrol),
deparafinare catalitică;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 265-
174-4
64742-
70-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-478-00-
8
uleiuri de parafină
uşoară (petrol),
deparafinare catalitică;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 265-
176-5
64742-
71-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-479-00-
3
uleiuri naftenice grele
complexe (petrol),
deparafinate;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 265-
179-1
64742-
75-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-480-00-
9
uleiuri naftenice
uşoare complexe
(petrol), deparafinate;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 265-
180-7
64742-
76-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-481-00-
4
uleiuri lubrifiante
(petrol), fracţia C20-
50, baze de ulei
neutru, hidrotratare,
viscozitate înaltă;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 276-
736-3
72623-
85-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-482-00-
X
uleiuri lubrifiante
(petrol), bază de C15-
30, bază de ulei
neutru, hidrotratare;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 276-
737-9
72623-
86-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-483-00-
5
uleiuri lubrefiante
(petrol), fracţie C20-
50, bază de ulei
neutru, hidrotratare;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 276-
738-4
72623-
87-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-484-00-
0
uleiuri lubrifiante;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 278-
012-2
74869-
22-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-485-00-
6
distilate parafinice
grele complexe
(petrol), deparafinate;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 292-
613-7
90640-
91-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-486-00-
1
distilate parafinice
uşoare complexe
(petrol), deparafinate;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 292-
614-2
90640-
92-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-487-00-
7
distilate parafinice
grele (petrol),
deparafinate cu
solvenţi şi tratată cu
argilă;
Ulei de bază – fără
HL 292-
616-3
90640-
94-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
specificaţii
649-488-00-
2
hidrocarburi parafinice
grele, fracţia C20-50,
deparafinare cu
solvenţi şi
HL 292-
617-9
90640-
95-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45

Page 378 of 396
hidrotratare ;
Ulei de bază – fără
specificaţii
649-489-00-
8
distilate parafinice
uşoare (petrol),
deparafinare cu
solvenţi şi tratare cu
argilă ;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 292-
618-4
90640-
96-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-490-00-
3
distilate parafinice
uşoare (petrol),
deparafinare cu
solvenţi şi
hidrotratare;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 292-
620-5
90640-
97-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-491-00-
9
uleiuri reziduale
(petrol), deparafinate
cu solvenţi
hidrotratate;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 292-
656-1
90669-
74-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-492-00-
4
uleiuri reziduale
(petrol), deparafinare
catalitică;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 294-
843-3
91770-
57-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-493-00-
X
distilate parafinice
grele (petrol),
deparafinate,
hidrotratate;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 295-
300-3
91995-
39-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-494-00-
5
distilate parafinice
uşoare (petrol),
deparafinate,
hidrotratate;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 295-
301-9
91995-
40-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-495-00-
0
distilate (petrol),
rafinare cu solvenţi şi
hidrocracare,
deparafinare;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 295-
306-6
91995-
45-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-496-00-
6
distilate naftenice
uşoare (petrol),
rafinate cu solvenţi,
hidrotratate;
Ulei de bază – fără
HL 295-
316-0
91995-
54-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
specificaţii
649-497-00-
1
uleiuri Iubrifiante cu
C17-35 , (petrol),
extracţie cu solvenţi,
deparafinate,
hidrotratate ;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 295-
423-2
92045-
42-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-498-00-
7
uleiuri Iubrifiante
deparafinate cu
solvenţi (petrol), fără
aromatice,
hidrocracare;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 295-
424-8
92045-
43-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-499-00-
2
uleiuri reziduale
(petrol), hidrocracare,
tratare cu acid şi
deparafinare cu
solvenţi;
Ulei de bază – fără
HL 295-
499-7
92061-
86-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45

Page 379 of 396
specificaţii
649-500-00-
6
uleiuri de parafină
grea (petrol),
fdeparafinate şi
rafinate cu solvenţi;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 295-
810-6
92129-
09-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-501-00-
1
uleiuri Iubrifiante
parafinice (petrol),
uleiuri de bază ;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 297-
474-6
93572-
43-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-502-00-
7
hidrocarburi, reziduuri
de la distilarea
parafinelor,
hidrocracare,
deparafinare cu
solvenţi;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 297-
857-8
93763-
38-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-503-00-
2
hidrocarburi, fracţia
C20-50, hidrogenarea
uleiului rezidual,
distilat sub vid ;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 300-
257-1
93924-
61-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-504-00-
8
distilate grele (petrol),
hidrotratate, rafinate
cu solvenţi,
hidrogenate;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 305-
588-5
94733-
08-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-505-00-
3
distilate uşoare
(petrol), hidrocracare,
rafinare cu solvenţi;
Ulei de bază – fără
HL 305-
589-0
94733-
09-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
specificaţii
649-506-00-
9
uleiuri lubrifiante cu
C18-40 (petrol), pe
bază de distilate de
hidrocracare
deparafinate cu
solvenţi;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 305-
594-8
94733-
15-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-507-00-
4
uleiuri lubrifiante cu
C18-40, (petrol), pe
bază de rafinate
hidrogenate
deparafinate cu
solvenţi;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 305-
595-3
94733-
16-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-508-00-
X
hidrocarburi cu C13-
30, bogate în
aromatice, distilat
naftenic extras cu
solvenţi;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 305-
971-7
95371-
04-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-509-00-
5
hidrocarburi cu C16-
32, bogate în
aromatice, distilat
naftenic extras cu
solvenţi;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 305-
972-2
95371-
05-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-510-00-
0
hidrocarburi cu C37-
68, reziduuri de la
distilare sub vid
hidrotratate,
dezasfaltate,
HL 305-
974-3
95371-
07-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45

Page 380 of 396
deparafinate;
Ulei de bază – fără
specificaţii
649-511-00-
6
hidrocarburi cu C37-
65, reziduuri de
distilare sub vid,
dezasfaltate,
hidrotratate;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 305-
975-9
95371-
08-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-512-00-
1
distilate uşoare
(petrol), rafinate cu
solvenţi, hidrocracare;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 307-
010-7
97488-
73-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-513-00-
7
distilate grele (petrol),
hidrogenate, rafinate
cu solvenţi;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 307-
011-2
97488-
74-9
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-514-00-
2
uleiuri Iubrifiante cu
C18-27, (petrol),
hidrocracate,
deparafinate cu
solvenţi;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 307-
034-8
97488-
95-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-515-00-
8
hidrocarburi cu C17-
30, reziduu de la
distilarea atmosferică
dezasfaltat cu solvenţi
şi hidrotratat, fracţie
uşoară de distilare;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 307-
661-7
97675-
87-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-516-00-
3
hidrocarburi cu C17-
40, reziduu de distilare
hidrotratat şi
dezasfaltat cu solvenţi,
fracţie uşoară de
distilare sub vid;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 307-
755-8
97722-
06-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-517-00-
9
hidrocarburi cu C13-
27, naftenice uşoare,
extracţie cu solvenţi;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 307-
758-4
97722-
09-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-518-00-
4
hidrocarburi cu C14-
29, naftenice uşoare,
extracţie cu solvenţi;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 307-
760-5
97722-
10-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-519-00-
X
hidrocarburi cu C27-
42, dearomatizate;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 308-
131-8
97862-
81-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-520-00-
5
hidrocarburi cu C17-
30, distilate
hidrotratate, produse
uşoare de distilare;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 308-
132-3
97862-
82-3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-521-00-
0
hidrocarburi cu C27-
45, distilare a
naftenicelor sub vid;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 308-
133-9
97862-
83-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-522-00-
6
hidrocarburi cu C27-
45, dearomatizate;
Ulei de bază – fără
HL 308-
287-7
97926-
68-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45

Page 381 of 396
specificaţii
649-523-00-
1
hidrocarburi cu C20-
58, hidrotratate;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 308-
289-8
97926-
70-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-524-00-
7
hidrocarburi naftenice
cu C27-42 ;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 308-
290-3
97926-
71-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-525-00-
2
uleiuri reziduale
(petrol), deparafinate
cu solvenţi şi tratate
cu cărbune;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 309-
710-8
100684-
37-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-526-00-
8
uleiuri reziduale
(petrol), deparafinate
cu solvenţi şi tratate
cu argilă;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 309-
711-3
100684-
38-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-527-00-
3
uleiuri lubrifiante cu
hidrocarburi
superioare lui C25
(petrol), extracţie cu
solvenţi, deasfaltare,
deparafinare,
hidrogenare;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 309-
874-0
101316-
69-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-528-00-
9
uleiuri lubrifiante cu
C17-32 (petrol),
extracţie cu solvenţi
deparafinare,
hidrogenare;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 309-
875-6
101316-
70-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-529-00-
4
uleiuri lubrifiante cu
C20-35 (petrol),
extracţie cu solvenţi
deparafinare,
hidrogenare;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 309-
876-1
101316-
71-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-530-00-
X
uleiuri lubrifiante cu
C24-50 (petrol),
extracţie cu solvenţi,
deparafinare,
hidrogenare;
Ulei de bază – fără
specificaţii
HL 309-
877-7
101316-
72-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-531-00-
5
extracte cu solvenţi
din distilat naftenic
greu (petrol),
concentrat aromatic;
Extract aromatic din
distilat
HL 272-
175-3
68783-
00-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
(tratat)
649-532-00-
0
extracte cu solvenţi
din distilat parafinic
greu rafinat cu solvenţi
(petrol);
Extract aromatic din
distilat (tratat)
HL 272-
180-0
68783-
04-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-533-00-
6
extracte (petrol),
dezasfaltare cu
solvenţi a distilatelor
parafinice grele;
Extract aromatic din
distilat (tratat)
HL 272-
342-0
68814-
89-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-534-00- extracte cu solvenţi HL 292- 90641- Carc. Cat 2; T

Page 382 of 396
1 (petrol), distilate
naftenice grele,
hidrotratate;
Extract aromatic din
distilat (tratat)
631-5 07-9 R45 R: 45
S: 53-45
649-535-00-
7
extracte cu solvenţi
(petrol), distilat
parafinic greu,
hidrotratate;
Extract aromatic din
distilat (tratat)
HL 292-
632-0
90641-
08-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-536-00-
2
extracte cu solvenţi
(petrol), distilat
parafinic uşor,
hidrotratate;
Extract aromatic din
distilat (tratat)
HL 292-
633-6
90641-
09-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-537-00-
8
extracte cu solvenţi
(petrol), distilat
parafinic uşor,
hidrotratat;
Extract aromatic din
distilat (tratat)
HL 295-
335-4
91995-
73-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-538-00-
3
extracte cu solvenţi
(petrol), distilat
naftenic uşor,
hidrodesulfurate;
Extract aromatic din
distilat (tratat)
HL 295-
338-0
91995-
75-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-539-00-
9
extracte cu solvenţi
(petrol), distilat
parafinic uşor, tratate
cu acid;
Extract aromatic din
distilat (tratat)
HL 295-
339-6
91995-
76-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-540-00-
4
extracte cu solvenţi
(petrol), distilare
parafinic uşor,
hidrodesulfurate;
Extract aromatic din
distilat
HL 295-
340-1
91995-
77-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
(tratat)
649-541 -00-
X
extracte cu solvenţi
(petrol), motorină
uşoară de vid,
hidrotratate;
Extract aromatic din
distilat (tratat))
HL 295-
342-2
91995-
79-8
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-542-00-
5
extracte cu solvenţi
(petrol), distilat
parafinic greu, tratate
cu argilă;
Extract aromatic din
distilat (tratat)
HL 296-
437-1
92704-
08-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-543-00-
0
extracte cu solvenţi,
hidrodesulfurate
(petrol), distilat
naftenic greu;
Extract aromatic din
distilat (tratat)
HL 297-
827-4
93763-
10-1
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-544-00-
6
extracte cu solvenţi,
hidrodesulfurate
(petrol), distilat
parafinic greu
deparafinat cu
solvenţi;
Extract aromatic din
distilat (tratat)
HL 297-
829-5
93763-
11-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-545-00-
1
extracte cu solvenţi
din distilat parafinic
uşor (petrol), tratate
HL 309-
672-2
100684-
02-4
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45

Page 383 of 396
cu cărbune ;
Extract aromatic din
distilat (tratat)
649-546-00-
7
extracte cu solvenţi
din distilat parafinic
uşor (petrol), tratate
cu argilă;
Extract aromatic din
distilat (tratat)
HL 309-
673-8
100684-
03-5
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-547-00-
2
extracte cu solvenţi
din motorină uşoară
de vid (petrol), tratate
cu cărbune ;
Extract aromatic din
distilat (tratat)
HL 309-
674-3
100684-
04-6
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-548-00-
8
extracte cu solvenţi
din motorină uşoră de
vid (petrol), tratate cu
argilă;
Extract aromatic din
distilat (tratat)
HL 309-
675-9
100684-
05-7
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-549-00-
3
ulei rezidual (petrol);
ulei rezidual
HL 265-
171-8
64742-
67-2
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
649-550-00-
9
uleiuri reziduale
hidrotratate (petrol);
HL 295-
394-6
92045-
12-0
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
ulei rezidual S: 53-45
650-002-00-
6
ulei de terebentină 232-
350-7
8006-
64-2
R10
Xn;
R20/21/22-
65
Xi; R36/38
R43
N; R51-53
Xn; N
R: 10-
20/21/22-
36/38-43-
51/53-65
S: (2-)
36/37-46-
61-62
4
650-003-00-
1
benzensulfonat de 4-
clorofenil;
fenson
201-
274-6
80-38-6 Xn; R22
Xi; R36
N; R51-53
Xn; N
R: 22-36-
51/53
S: (2-)24-
26-61
650-004-00-
7
norbormide (ISO);
5-( -hidroxi- -2-
piridil-benzil)-7-( -2-
piridil-benziliden)
biciclo [2.2.1] hept-5-
en-2,3-
dicarboximid
213-
589-6
991-42-
4
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)
650-005-00-
2
(2R,6aS,12aS)-
1,2,6,6a,12,12ahexahidro-
2-
izopropenil-8,9-
dimetoxicromeno[3,4-
b] furo[2,3-h]cromen-
6-onă;
rotenonă
201-
501-9
83-79-4 T; R25
Xi;
R36/37/38
N; R50-53
T; N
R: 25-
36/37/38-
50/53
S: (1/2-)22-
24/25-36-
45-60-61
650-006-00-
8
benquinox (ISO);
benchinox;
p-benzochinon-1 –
benzoil-hidrazon-4-
oximă
207-
807-9
495-73-
8
T; R25
Xn; R21
T
R: 21-25
S: (1/2-)
36/37-45
650-007-00-
3
clordimeform (ISO);
N2-(4-cloro-o-tolil)-
N1,N1-
dimetilformamidină
228-
200-5
6164-
98-3
Carc. Cat. 3;
R40
Xn; R21/22
N; R50-53
Xn; N
R: 21/22-40-
50/53
S: (2-)22-
36/37-60-61
650-008-00-
9
drazoxolon (ISO);
4-(2-
clorofenilhidrazon)-3-
metil-5-izoxazolonă
227-
197-8
5707-
69-7
T; R25
N; R50-53
T; N
R: 25-50/53
S: (1/2-)22-
24-36/37-
45-60-61
650-009-00- clorhidrat de 243- 19750- Carc. Cat. 3; Xn; N

Page 384 of 396
4 clordimeform ;
monoclorhidrat de N’-
(4-cloro-o-tolil)-N,Ndimetil-
formamidină;
clorhidrat de N2-(4-
cloro-o-tolil)-N1,N1-
dimetil-formamidină
269-1 95-9 R40
Xn; R22
N; R50-53
R: 22-40-
50/53
S: (2-)22-
36/37-60-61
650-010-00-
X
benzii violet 4B;
-[4-(4-
dimetilamino- -{4-
[etil(3-
sodiosulfonatobenzil)
amino] fenil}
benziliden) ciclohexa-
2,5- dieniliden(etil)
amonio]toluen-3-
sulfonat
216-
901-9
1694-
09-3
Carc. Cat. 3;
R40
Xn
R: 40
S: (2-)36/37
650-012-00-
0
erionit – 12510-
42-8
Carc. Cat. 1;
R45
T
R: 45
S: 53-45
650-013-00-
6
azbest E – 12001-
28-4
132207-
32-0
12172-
73-5
77536-
66-4
77536-
68-6
77536-
67-5
12001-
29-5
Carc. Cat. 1;
R45
T; R48/23
T
R: 45-48/23
S: 53-45
650-014-00-
1
2,4-
dihidroxiciclodisiloxano-
2,4-diilbis(trimetilen)
difosfonat de dietil,
sare tetrasodică,
produşi de reacţie cu
metasilicat de disodiu
401-
770-4
– C; R34
Xn; R22
CR
: 22-34
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
650-015-00-
7
colofoniu [1] 232-
475-7
[1]
232-
484-6
[2]
277-
299-1
[3]
8050-
09-7 [1]
8052-
10-6 [2]
73138-
82-6 [3]
R43 Xi
R: 43
S: (2-)24-37
650-016-00-
2
vată minerală cu
excepţiile specificate în
această anexă;
[Fibre (de silicaţi) în
stare vitroasă,
artificiale, cu orientare
aleatorie, cu conţinut
mai mare de 18%
procente de greutate
de oxizi alcalini şi de
oxizi alcalinopământoşi
(Na2O +
K2O + CaO + MgO +
BaO)
AQR – – Carc. Cat. 3;
R40
Xi; R38
Xn
R: 38-40
S: (2-)36/37
650-017-00-
8
fibre ceramice
refractare;
fibre cu destinaţie
specială, cu excepţia
celor specificate în
această anexă;
[Fibre (de silicaţi) în
stare vitroasă,
AR – – Carc. Cat. 2;
R49
Xi; R38
T
R: 49-38
S: 53-45

Page 385 of 396
artificiale, cu orientare
aleatorie, cu conţinut
mai mare de 18%
procente de greutate
de oxizi alcalini şi de
oxizi alcalinopământoşi
(Na2O +
K2O + CaO + MgO +
BaO)
650-018-00-
3
produs de reacţie
dintre : acetofenonă,
formaldehidă,
ciclohexilamină,
metanol şi acid acetic
406-
230-1
– R10 Carc.
Cat. 3; R40
C; R34
Xn; R20
R43
N; R50-53
C; N
R: 10-20-34-
40-43-50/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-60-61
650-031-00-
4
sulfat de bis(4-hidroxi-
N-metilanilină)
200-
237-1
55-55-0 Xn; R22-
48/22
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 22-43-
48/22-50/53
S: (2-)
36/37-46-
60-61
650-032-00-
X
ciproconazol;
(2RS,3RS; 2RS,3SR)-
2-(4-clorofenil)-3-
ciclopropil-1-(1H-
1,2,4-triazol-1-il)
butan-2-ol
– 94361-
06-5
Repr. Cat. 3;
R63
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53-
63
S: (2-)
36/37-60-61
650-033-00-
5
esfenvalerat (ISO);
(S)-2-(4-cloro-fenil)-
3-metil-butirat de (S)-
a-ciano-3-fenoxibenzil
– 66230-
04-4
T; R23/25
R43
N; R50-53
T; N
R: 23/25-43-
50/53
S: (1/2-)24-
36/37/39-
45-60-61
650-041-00-
9
triasulfuron (ISO);
1-[2-(2-cloroetoxi)
fenil-sulfonil]-3-(4-
metoxi-6-metil-1,3,5-
triazin-2-il)uree
– 82097-
50-5
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
650-042-00-
4
produs de reacţie
dintre : polietilenpoliamino-
alchil(CI6-
C18)amidă cu
fosfonaţi de monotioalchil(
C2)
417-
450-2
– Xi; R36/38
R43
R52-53
Xi
R: 36/38-43-
52/53
S: (2-)24-
26-37-61
650-043-00-
X
produs de reacţie
dintre: acid 3,5-bisterţ-
butil salicilic şi
sulfat de aluminiu
420-
310-3
– Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)22-
56-60-61
650-044-00-
5
amestec de alcooli
etoxilaţi, lineari şi
ramificaţi cu C14-15,
produs prin reacţia cu
epiclorohidrina
420-
480-9
158570-
99-1
Xi; R38
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 38-43-
50/53
S: (2-)24-
37-60-61
650-045-00-
0
produs de reacţie:
ester dietilic al acidului
2-hidroxipropan-1,2,3-
tri-carboxilic [CAS
32074-56-9], 1-
propanol [CAS 71-23-
8] şi tetra-npropanolat
de zirconiu
[CAS 23519-77-9]
417-
110-3
– F; R11
Xi; R38-41
N; R51-53
F; Xi; N
R: 11-38-41-
51/53
S: (2-)9-16-
26-37/39-61
650-046-00-
6
disulfonat de di
(tetrametilamoniu)
(29H,31H-ftalocianin-
N29,N30,N31,N32)
disulfonamidă,
complex de
416-
180-2
– Xn; R22-
48/22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-48/22-
51/53
S: (2-)22-
36-61
cupru (II), derivaţi
650-047-00-
1
hexafluoroantimoniat
de dibenzilfenilsulfoniu
417-
760-8
134164-
24-2
T; R48/25
Xn; R22
T; N
R: 22-41-43-

Page 386 of 396
c)Limitele de concentraţie şi clasificările asociate necesare pentru a clasifica preparatele
periculoase care conţin substanţa în conformitate cu Normele metodologice privind
clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor periculoase, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 92/2003, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare
HG nr. 92/2003.
Numai dacă nu este prevăzut altfel, limitele de concentraţie reprezintă procente de greutate
a substanţei, calculate prin raportare la greutatea totală a preparatului. Când nu sunt
precizate limite de concentraţie, dacă se aplică metoda convenţională de evaluare a
pericolelor pentru sănătate, se utilizează limitele de concentraţie prevăzute în anexa nr. 1
„Metode convenţionale de evaluare a pericolelor pentru sănătate ale preparatelor
periculoase” la Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea
preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, denumită
în continuare anexa nr. 1 la HG nr. 92/2003, iar la aplicarea metodei convenţionale de
evaluare a pericolelor pentru mediu, se utilizează limitele de concentraţie prevăzute în
anexa nr. 2 la HG nr. 92/2002.
Note explicative generale
Grupe de substanţe
– Anexa nr. 2 include şi un număr de înregistrări care se referă la grupe de substanţe.
În aceste cazuri, cerinţele de clasificare şi etichetare se aplică tuturor substanţelor acoperite
de descrierea grupei, dacă acestea sunt introduse pe piaţă şi dacă figurează în EINECS ori
ELINCS.
În cazul în care o substanţă face parte din înregistrarea unei grupe de substanţe şi apare ca
impuritate într-o altă substanţă, pentru etichetarea acesteia din urmă, se iau în considerare
cerinţele de clasificare şi etichetare descrise în înregistrarea acestei grupe de substanţe.
Xi; R41
R43
N; R51-53
48/25-51/53
S: (1/2-)22-
26-
36/37/39-
45-61
650-048-00-
7
produs de reacţie
dintre : borax, peroxid
de hidrogen, acid
peracetic şi acid acetic
420-
070-1
– O; R7
Xn;
R20/21/22
C; R35
N; R50
O; C; N
R: 7-
20/21/22-
35-50
S: (1/2-)3/7-
14-26-
36/37/39-
45-61
650-049-00-
2
hidrogenomaleat de 2-
alcoiloxietil, unde
grupul alcoil reprezintă
(în masă) 70 – 85%
octadecil nesaturat,
0,5-10% octadecil
saturat, şi 2 -18%
hexadecil saturat
417-
960-5
– Xi; R38-41
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 38-41-43-
50/53
S: (2-)24-
26-37/39-
60-61
650-050-00-
8
Amestec de: 3,5-[1,1 –
dimetiletil]-4-hidroxi
dihidrocinamat de 1-
metil-3-hidroxipropil
şi/sau 3,5-[1,1-
dimetiletil]-4-hidroxidihidrocinamat
de 3-
hidroxi-butil;
izomeri de 1,3-
butandiol bis[3-(3′-
(1,1-dimetiletil)-4′-
hidroxi-fenil)
propionat];
izomeri de 1,3-
butandiol bis[3-(3′,5′-
(1,1 -dimetiletil)-4′-
hidroxifenil)propionat]
423-
600-8
– N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
650-055-00-
5
hidrogenofosfat de
argint, sodiu şi
zirconiu
422-
570-3
– N; R50-53 N
R: 50/53
S: 60-61

Page 387 of 396
În unele cazuri, anumite substanţe care sunt incluse într-o grupă de substanţe înregistrate,
fac obiectul unor cerinţe specifice de clasificare şi etichetare.
În astfel de cazuri, fiecare substanţă va fi descrisă într-o înregistrare distinctă în anexa nr.
2, iar poziţia de înregistrare a grupei va fi completată cu adnotarea „cu excepţia
substanţelor care apar într-o altă înregistrare în această anexă”.
În unele cazuri, substanţe individuale pot fi incluse în mai mult de o înregistrare a unei
grupe de substanţe.
De exemplu, oxalatul de plumb (nr. EINECS 212-413-5) apare atât la poziţia de înregistrare
pentru compuşi ai plumbului (nr. index 082-001-00-6) cât şi la cea a sărurilor acidului oxalic
(nr. index 607-007-00-3).
În aceste cazuri, pentru etichetarea substanţei, trebuie să se ia în considerare datele
prevăzute pentru fiecare din cele două poziţii de înregistrare.
În cazurile în care pentru acelaşi tip de pericol sunt indicate clasificări diferite la etichetarea
substanţei va fi utilizată clasificarea care se referă la pericolul cel mai sever (a se vedea mai
departe explicaţia de la Nota A).
Înregistrările din anexa nr. 2 referitoare la săruri (sub orice denumire), acoperă atât forma
anhidră cât şi cea hidratată, cu excepţia cazurilor în care există indicaţii contrare.
Substanţe cu număr ELINCS
În anexa nr. 2, substanţele care au număr ELINCS au fost notificate în conformitate cu
prevederile Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 Un producător sau un importator, care nu a
notificat anterior aceste substanţe, dacă intenţionează să introducă pe piaţă aceste
substanţe trebuie să respecte prevederile Regulamentului nr. 1907/2006 .
Explicarea notelor referitoare la identificarea, clasificarea şi etichetarea substanţelor
Nota A
Denumirea substanţei trebuie să fie înscrisă pe etichetă, cu una din denumirile prevăzute în
anexa nr. 2 [a se vedea art. 9, lit. a).
Uneori, în anexa nr. 2 , se foloseşte o descriere generală de tipul „compuşi de … „sau
„săruri de …”. În acest caz, producătorul sau orice altă persoană care comercializează o
astfel de substanţă, este obligat să precizeze pe etichetă numele exact, ţinând seama de
prevederile din capitolul „Nomenclatură” din această prefaţă.
Exemplu: pentru BeCl2 (nr. EINECS 232-116-4): clorură de beriliu.
De asemenea, legislaţia stipulează că simbolurile, indicaţiile de pericol, frazele R şi frazele S
utilizate pentru fiecare substanţă, trebuie să fie cele prevăzute în anexa nr. 2 şi la art. 9, lit.
c), d) şi e).
Pentru substanţele care aparţin unei grupe particulare de substanţe, inclusă în anexa nr. 2,
simbolurile, indicaţiile de pericol, frazele R şi frazele S, utilizate pentru fiecare substanţă,
trebuie să fie cele prevăzute în înregistrarea corespunzătoare a substanţei în această anexă.
Pentru substanţele care în anexa nr. 2, aparţin mai multor înregistrări de grupe de
substanţe, simbolurile, indicaţiile de pericol, frazele R şi frazele S, utilizate pentru fiecare
substanţă, trebuie să fie cele prevăzute în înregistrările corespunzătoare din această anexă.
În cazurile în care pentru acelaşi tip de pericol, sunt indicate două clasificări diferite în două
înregistrări, se utilizează clasificarea corespunzătoare celui mai sever pericol.
Exemplu:
Pentru substanţa AB – nu există o înregistrare individuală a substanţei în anexa nr. 2:
Datele din înregistrarea pentru grupa de compuşi ai componentului A, în anexa nr. 2:
– Repr.Cat.1;R61 Repr.Cat.3; R62 Xn; R20/22 R33 N; R50-53
Datele din înregistrarea pentru grupa de compuşi ai componentului B, în anexa nr. 2:
– Carc.Cat.1; R45 T; R23/25 N; R51-53
În acest fel, clasificarea substanţei AB, devine:
– Carc.Cat.1; R45 Repr.Cat.1; R61 Repr.Cat.3; R62 T; R23/25 R33 N; R50-53
Nota B
Întrucât unele substanţe (acizi, baze etc.) sunt introduse pe piaţă sub formă de soluţii
apoase de concentraţii diferite, aceste soluţii necesită etichetare diferită, deoarece pericolele
pe care le prezintă variază în funcţie de concentraţie.
În anexa nr. 2 înregistrările însoţite de Nota B, au o denumire generală de tipul: „acid

Page 388 of 396
azotic…%”.
În acest caz, producătorul sau orice altă persoană, care comercializează o astfel de
substanţă sub formă de soluţie apoasă, trebuie să indice pe etichetă concentraţia soluţiei în
procente.
Exemplu: acid azotic 45%.
Concentraţia procentuală se exprimă în procente de greutate, cu excepţia cazurilor în care
se specifică altfel.
Este permisă utilizarea unor date suplimentare (de exemplu: greutate specifică, grade
Baumé etc.) sau a unor fraze descriptive (de exemplu: fumans sau glacial).
Nota C
Unele substanţe organice pot fi comercializate, fie sub o formă izomerică bine definită, fie
sub formă de amestec al mai multor izomeri.
În anexa nr. 2 se utilizează uneori o denumire generală de tipul „xilenol”.
În acest caz, producătorul sau orice altă persoană, care comercializează o astfel de
substanţă, trebuie să specifice pe etichetă dacă substanţa este:
a)un izomer bine definit
b)un amestec de izomeri.
b)xilenol (amestec de izomeri)
ANEXA 3 :
PARTEA A: Prevederi referitoare la sistemele de închidere rezistente
la deschidere de către copii
Suplimentar, faţă de prevederile art. 7, alin.1), lit. (e), ambalajele, indiferent de capacitate,
care conţin substanţe ce prezintă pericol prin inhalare (Xn; R65), clasificate şi etichetate în
conformitate cu prevederile pct. 3.2.3 din anexa nr. 1 „Criterii generale de clasificare şi
etichetare a substanţelor şi preparatelor periculoase”, trebuie să fie prevăzute cu un sistem
de închidere rezistent la manipularea de către copii;
fac excepţie substanţele introduse pe piaţă sub formă de aerosoli ori într-un recipient
prevăzut cu un dispozitiv de pulverizare sigilat.
1 . Ambalaje care se pot reînchide
Sistemele de închidere rezistente la manipularea de către copii utilizate pentru ambalajele
care se pot reînchide trebuie să fie conforme cu standardul român SR EN ISO 8317: 2005,
care se referă la „Ambalaje rezistente la manipularea lor de către copii. Condiţii şi metode
de încercare pentru ambalajele care se pot reînchide”.
2 . Ambalaje care nu se pot reînchide
Sistemele de închidere rezistente la manipularea de către copii utilizate pentru ambalajele
care nu se pot reînchide trebuie să fie conforme cu standardul român SR EN 862: 2002, care
se referă la „Ambalaje. Ambalaje rezistente la manipularea lor de către copii. Condiţii şi
metode de încercare pentru ambalajele care nu se reînchid, destinate produselor
nefarmaceutice”.
3 . Observaţii
1.Certificarea conformităţii ambalajelor cu standardele menţionate mai sus se poate face
numai de către laboratoare acreditate conform SR EN ISO/CEI 17 025.
2.Cazuri particulare
Testul poate să nu fie efectuat, dacă este evident că un ambalaj este suficient de sigur
pentru copii, deoarece nu permite accesul la conţinut fără a utiliza un instrument.
În toate celelalte cazuri şi când există suficiente motive întemeiate care să pună la îndoială
siguranţa sistemului de închidere la manipulare de către copii, autoritatea naţională poate
impune persoanei responsabile cu introducerea pe piaţă a produsului să prezinte un
certificat eliberat de un laborator acreditat SR EN ISO/CEI 17025, din care să rezulte că:
– sistemul de închidere utilizat nu necesită testarea conformităţii cu standardele române
menţionate mai sus,
sau
– sistemul de închidere a fost testat şi s-a constatat conformitatea cu standardele române
menţionate mai sus.
PARTEA B: Prevederi referitoare la dispozit ivele care permit

Page 389 of 396
detectarea tact ilă a pericolelor
Specificaţiile tehnice pentru dispozitivele care permit detectarea tactilă a pericolelor trebuie
să fie conforme cu standardul român SR EN ISO 11683: 2000, care se referă la „Ambalaje.
Indicaţii tactile de pericol. Condiţii”.
Notă:
Sunt transpuse prevederile din anexa IX „Prevederi referitoare la sistemele de închidere de
siguranţă pentru copii” la Directiva Consiliului 67/548/EEC privind clasificarea, ambalarea şi
etichetarea substanţelor periculoase, cu amendamentele şi adaptările la progresul tehnic
(ATP), inclusiv Directiva Consiliului 2000/32/EC, conţinând adaptarea pentru a 26-a oară la
progresul tehnic.
ANEXA 4: SI MBOLURI Şl I NDI CAŢI I DE PERI COL PENTRU
SUBSTANŢELE ŞI PREPARATELE PERI CULOASE
Notă : Literele E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, şi N nu fac parte din simbol.

Page 390 of 396
Notă:
Sunt transpuse prevederile din anexa II „Simboluri şi indicaţii de pericol pentru substanţele
şi preparatele periculoase” la Directiva Consiliului 67/548/EEC privind clasificarea,
ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase, cu amendamentele şi adaptările la
progresul tehnic (ATP), inclusiv Directiva Consiliului 2001/59/EC, conţinând adaptarea
pentru a 28-a oară la progresul tehnic.
ANEXA 5: NATURA RI SCURI LOR SPCI FI CE ATRI BUI TE SUBSTANŢELOR
Şl PREPARATELOR PERI CULOASE
R1 Exploziv în stare uscată.

Page 391 of 396
R2 Risc de explozie la şoc, frecare, foc sau alte surse de aprindere.
R3 Risc mare de explozie la şoc, frecare, foc sau alte surse de aprindere.
R4 Formează compuşi metalici explozivi foarte sensibili.
R5 Pericol de explozie sub acţiunea căldurii.
R6 Pericol de explozie în contact sau fără contact cu aerul.
R7 Poate provoca incendiu.
R8 Contactul cu materiale combustibile poate provoca incendiu.
R9 Exploziv în amestec cu materiale combustibile.
R10 Inflamabil.
R11 Foarte inflamabil.
R12 Extrem de inflamabil.
R14 Reacţionează violent la contactul cu apa.
R15 La contactul cu apa degajă gaze extrem de inflamabile.
R16 Exploziv în amestec cu substanţe oxidante.
R17 Inflamabil spontan în aer.
R18 La utilizare, vaporii pot forma cu aerul amestecuri explozive/ inflamabile.
R19 Poate forma peroxizi explozivi.
R20 Nociv prin inhalare.
R21 Nociv în contact cu pielea.
R22 Nociv în caz de înghiţire.
R23 Toxic prin inhalare.
R24 Toxic în contact cu pielea.
R25 Toxic în caz de înghiţire.
R26 Foarte toxic prin inhalare.
R27 Foarte toxic în contact cu pielea.
R28 Foarte toxic în caz de înghiţire.
R29 La contactul cu apa degajă gaze toxice.
R30 Poate deveni foarte inflamabil în timpul utilizării.
R31 La contactul cu acizi degajă gaze toxice.
R32 La contactul cu acizii degajă gaze foarte toxice.
R33 Pericol de efecte cumulative.
R34 Provoacă arsuri.
R35 Provoacă arsuri grave.
R36 Iritant pentru ochi.
R37 Iritant pentru sistemul respirator.
R38 Iritant pentru piele.
R39 Pericol de efecte ireversibile foarte grave.
R40 Posibil efect cancerigen – dovezi insuficiente.
R41 Risc de leziuni oculare grave.
R42 Poate provoca sensibilizare prin inhalare.
R43 Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea.
R44 Risc de explozie dacă este încălzit în spaţiu închis.
R45 Poate cauza cancer.
R46 Poate provoca modificări genetice ereditare.
R48 Pericol de efecte grave asupra sănătăţii în caz de expunere prelungită.
R49 Poate cauza cancer prin inhalare.
R50 Foarte toxic pentru organismele acvatice.
R51 Toxic pentru organismele acvatice.
R52 Nociv pentru organismele acvatice.
R53 Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
R54 Toxic pentru floră.
R55 Toxic pentru faună.
R56 Toxic pentru organismele din sol.
R57 Toxic pentru albine.
R58 Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului înconjurător.

Page 392 of 396
R59 Periculos pentru stratul de ozon.
R60 Poate afecta fertilitatea.
R61 Poate provoca efecte adverse asupra copilului în timpul sarcinii.
R62 Risc posibil de afectare a fertilităţii.
R63 Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii.
R64 Risc posibil pentru sugarii hrăniţi cu lapte matern.
R65 Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire.
R66 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
R67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală.
R68 Risc posibil de efecte ireversibile.
COMBINAŢII DE FRAZE R
R14/15 Reacţionează violent cu apa, cu degajare de gaze extrem de inflamabile.
R15/29 La contact cu apa se degajă gaze toxice şi extrem de inflamabile.
R20/21 Nociv prin inhalare şi în contact cu pielea.
R20/22 Nociv prin inhalare şi prin înghiţire.
R20/21/22 Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R21/22 Nociv în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R23/24 Toxic prin inhalare şi în contact cu pielea.
R23/25 Toxic prin inhalare şi prin înghiţire.
R23/24/25 Toxic prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R24/25 Toxic în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R26/27 Foarte toxic prin inhalare şi în contact cu pielea.
R26/28 Foarte toxic prin inhalare şi prin înghiţire.
R26/27/28 Foarte toxic prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R27/28: Foarte toxic în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R36/37 Iritant pentru ochi şi sistemul respirator.
R36/38 Iritant pentru ochi şi pentru piele.
R36/37/38 Iritant pentru ochi, sistemul respirator şi pentru piele.
R37/38 Iritant pentru sistemul respirator şi pentru piele.
R39/23 Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare.
R39/24 Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave în contact cu pielea.
R39/25 Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin înghiţire.
R39/23/24 Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare şi în contact cu
pielea.
R39/23/25 Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare şi prin înghiţire.
R39/24/25 Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave în contact cu pielea şi prin
înghiţire.
R39/23/24/25 Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare, în contact cu
pielea şi prin înghiţire.
R39/26 Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare.
R39/27 Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave în contact cu pielea.
R39/28 Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin înghiţire.
R39/26/27 Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare şi în contact
cu pielea.
R39/26/28 Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare şi prin
înghiţire.
R39/27/ Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave în contact cu pielea şi prin
înghiţire.
R39/26/27/28 Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare, în
contact cu pielea şi prin înghiţire.
R42/43 Poate provoca sensibilizare prin inhalare şi în contact cu pielea.
R48/20: Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin
inhalare.
R48/21 Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită în contact cu
pielea.

Page 393 of 396
R48/22 Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin înghiţire.
R48/20/21 Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin
inhalare şi în contact cu pielea.
R48/20/22 Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin
inhalare şi prin înghiţire.
R48/21/22 Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită în contact
cu pielea şi prin înghiţire.
R48/20/21/22 Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin
inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R48/23 Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare.
R48/24 Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită în contact cu
pielea.
R48/25 Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin înghiţire.
R48/23/24 Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin
inhalare şi în contact cu pielea.
R48/23/25 Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin
inhalare şi prin înghiţire.
R48/24/25 Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită în contact
cu pielea şi prin înghiţire.
R48/23/24/25 Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin
inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen
lung asupra mediului acvatic.
R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung
asupra mediului acvatic.
R52/53 Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung
asupra mediului acvatic.
R68/20 Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin inhalare.
R68/21 Nociv: risc posibil de efecte ireversibile în contact cu pielea.
R68/22 Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin înghiţire.
R68/20/21 Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin inhalare şi în contact cu pielea.
R68/20/22 Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin inhalare şi prin înghiţire.
R68/21/22 Nociv: risc posibil de efecte ireversibile în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R68/20/21/22 Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin inhalare, în contact cu pielea şi
prin înghiţire.
Notă:
Sunt transpuse prevederile din anexa III „Natura riscurilor speciale atribuite substanţelor şi
preparatelor periculoase” la Directiva Consiliului 67/548/EEC privind clasificarea, ambalarea
şi etichetarea substanţelor periculoase, cu amendamentele şi adaptările la progresul tehnic
(ATP), inclusiv Directiva Consiliului 2006/102/EC, conţinând adaptarea pentru a 29-a oară la
progresul tehnic.
ANEXA 6: RECOMANDĂRI DE PRUDENŢĂ PRI VI ND SUBSTANŢELE ŞI
PREPARATELE PERI CULOASE
S1 A se păstra sub cheie.
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S3 A se păstra într-un loc răcoros.
S4 A se păstra departe de zonele locuite.
S5 A se păstra sub….. (lichidul adecvat se specifică de producător).
S6 A se păstra sub….. (gazul inert se specifică de producător).
S7 A se păstra recipientul închis ermetic.
S8 A se păstra recipientul într-un loc uscat, ferit de umiditate.
S9 A se păstra recipientul într-un loc bine ventilat.
S12 A nu se închide ermetic recipientul.
S13 A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale.
S14 A se păstra departe de … (materialele incompatibile se specifică de producător).

Page 394 of 396
S15 A se păstra departe de căldură.
S16 A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei – Fumatul interzis.
S17 A se păstra departe de materiale combustibile.
S18 A se manipula şi a se deschide recipientul cu prudenţă.
S20 A nu mânca sau bea în timpul utilizării.
S21 Fumatul interzis în timpul utilizării.
S22 A nu se inspira praful.
S23 A nu se inspira gazul/fumul/vaporii/aerosolii (termenul(ii) corespunzător(i) se specifică
de producător).
S24 A se evita contactul cu pielea.
S25 A se evita contactul cu ochii.
S26 În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul.
S27 Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată.
S28 După contactul cu pielea, spălaţi imediat cu mult … (produsul corespunzător se
specifică de producător).
S29 A nu se arunca la canalizare.
S30 A nu se turna niciodată apă peste acest produs.
S33 A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice.
S35 A nu se arunca acest produs şi recipientul său decât după ce sau luat toate precauţiile.
S36 A se purta echipamentul de protecţie corespunzător.
S37 A se purta mănuşi corespunzătoare.
S38 În cazul unei ventilaţii insuficiente, a se purta echipament de respiraţie corespunzător.
S39 A se purta mască de protecţie a ochilor/feţei.
S40 Pentru curăţirea pardoselei sau a obiectelor contaminate cu acest produs, folosiţi … (se
specifică de producător).
S41 În caz de incendiu şi/sau explozie a nu se inspira fumul.
S42 În timpul fumigaţiilor/pulverizărilor, a se purta un echipament de respiraţie
corespunzător (termenul(ii) corespunzător(i) se specifică de producător).
S43 În caz de incendiu se va utiliza… (Mijloacele de stingere a incendiului se specifică de
producător. Dacă apa măreşte riscurile, se va adăuga „Niciodată nu folosiţi apă).
S45 În caz de accident sau simptome de boală, consultaţi imediat medicul (Dacă este
posibil, i se va arăta eticheta).
S46 În caz de înghiţire, a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul (recipientul)
sau eticheta.
S47 A se păstra la o temperatură care nu depăşeşte… oC (temperatura se specifică de
producător).
S48 A se păstra umezit cu….. (materialul adecvat se specifică de producător).
S49 A se păstra numai în ambalajul (recipientul) original.
S50 A nu se amesteca cu …(se specifică de producător).
S51 A se utiliza numai în spaţii bine ventilate.
S52 A nu se utiliza pe suprafeţe mari în încăperi locuite.
S53 A se evita expunerea – a se procura instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
S56 A se depozita produsul şi ambalajul (recipientul) său la locuri special de depozitare a
deşeurilor periculoase sau speciale.
S57 A se utiliza un ambalajul (recipientul) corespunzător pentru evitarea oricărei
contaminări a mediului înconjurător.
S59 Adresaţi-vă producătorului/furnizorului pentru informaţii privind recuperarea/reciclarea.
S60 Acest produs şi ambalajul (recipientul) său se vor depozita ca un deşeu periculos.
S61 A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucţiunile speciale/fişa de
securitate.
S62 În caz de înghiţire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic şi a i se
arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta.
S63 În caz de accident prin inhalare, se transportă victima în afara zonei contaminate şi se
menţine în stare de repaus.
S64: În caz de înghiţire, se clăteşte gura cu apă (numai dacă persoana este conştientă).

Page 395 of 396
COMBINAŢII DE FRAZE S
S1/2 Păstraţi încuiat şi nu lăsaţi la îndemâna copiilor.
S3/7 Păstraţi ambalajul (recipientul) închis ermetic, într-un loc răcoros.
S3/9/14 Păstraţi într-un loc răcoros, bine ventilat departe de … (materialele incompatibile
se indică de producător).
S3/9/14/49 Păstraţi numai în ambalajul (recipientul) original, într-un loc răcoros, bine
ventilat, departe de… (materialele incompatibile se indică de producător).
S3/9/49 Păstraţi numai în ambalajul (recipientul) original, într-un loc răcoros, bine ventilat.
S3/14 Păstraţi într-un loc răcoros, departe de… (materialele incompatibile se indică de
producător).
S7/8 Păstraţi ambalajul (recipientul) închis ermetic şi uscat (ferit de umiditate).
S7/9 Păstraţi ambalajul (recipientul) închis ermetic şi într-un loc bine ventilat.
S7/47 Păstraţi ambalajul (recipientul) închis ermetic şi la o temperatură care să nu
depăşească …oC (temperatura se indică de producător).
S20/21 Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul folosirii.
S24/25 Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.
S27/28 După contactul cu pielea, scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată şi
spălaţi imediat cu mult… (produsul pentru spălare se specifică de producător).
S29/35 Nu goliţi la canalizare, aruncaţi acest produs şi ambalajul (recipientul) său numai
după luarea tuturor măsurilor de precauţie posibile.
S29/56 Nu goliţi la canalizare, eliminaţi acest produs şi ambalajul (recipientul) său la
locurile de colectare a deşeurilor periculoase sau speciale.
S36/37 Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi corespunzătoare.
S36/37/39 Purtaţi echipament de protecţie corespunzător, mănuşi şi mască de protecţie
pentru ochi/faţă.
S36/39 Purtaţi echipament de protecţie corespunzător şi mască de protecţie pentru
ochi/faţă.
S37/39 Purtaţi mănuşi corespunzătoare şi mască de protecţie pentru ochi/faţă.
S47/49 Păstraţi numai în ambalajul (recipientul) original la o temperatură care să nu
depăşească…oC (temperatura se indică de producător).
Notă:
Sunt transpuse prevederile din anexa IV „Recomandări de prudenţă privind substanţele şi
preparatele periculoase” la Directiva Consiliului 67/548/EEC privind clasificarea, ambalarea
şi etichetarea substanţelor periculoase, cu amendamentele şi adaptările la progresul tehnic
(ATP), inclusiv Directiva Consiliului 2001/59/EC, conţinând adaptarea pentru a 28-a oară la
progresul tehnic.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 813bis din data de 4 decembrie 2008
Forma sintetică la data 06-oct-2014. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte
Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

Page 396 of 396