HOTĂRÂRE nr. 1408 din 4 noiembrie 2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase Forma sintetică la data 06-oct-2014 partea 5

Descarca PDF cu Hotararea nr.1408 din 4 noiembrie 2008 partea 5

Continuare :

S: (1/2-)22-
26-
36/37/39-45
078-007-00-
3
hexacloroplatinat de
dipotasiu
240-
979-3
16921-
30-5
T; R25
Xi; R41
R42/43
T
R: 25-41-
42/43
S: (1/2-)22-
26-
36/37/39-45
078-008-00-
9
hexacloroplatinat de
diamoniu
240-
973-0
16919-
58-7
T; R25
Xi; R41
R42/43
T
R: 25-41-
42/43
S: (1/2-)22-
26-
36/37/39-45
078-009-00-
4
acid hexacloroplatinic 241-
010-7
16941-
12-1
T; R25
C; R34
R42/43
T
R: 25-34-
42/43
S: (1/2-)22-
26-
36/37/39-45
080-001-00-
0
mercur 231-
106-7
7439-
97-6
T; R23
R33
N; R50-53
T; N
R: 23-33-
50/53
S: (1/2-)7-
45-60-61
080-002-00-
6
compuşi anorganici ai
mercurului, cu
excepţia sulfurii
mercurice şi ai celor
specificaţi în altă parte
în această anexă
A – – T+;
R26/27/28
R33
N; R50-53
T+; N
R: 26/27/28-
33-50/53
S: (1/2-)13-
28-45-60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T+, N;
R26/27/28-
33-50/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T+, N;
R26/27/28-
33-51/53
2 % mai mic
sau egal cu C
< 2,5 %:
T+;
R26/27/28-
33-52/53
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 2 %:
T;
R23/24/25-
33-52/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 0,5
%: Xn;
R20/21/22-
33-52/53
0,1 % mai
mic sau egal
cu C< 0,25
%: Xn;
R20/21/22-
33
1
080-003-00-
1
diclorură de dimercur;
clorură mercuroasă;
calomel
233-
307-5
10112-
91-1
Xn; R22
Xi;
R36/37/38
N; R50-53
Xn; N
R: 22-
36/37/38-
50/53
S: (2-)13-
24/25-46-
60-61
080-004-00-
7
compuşi organici ai
mercurului, cu
excepţia celor
specificaţi în altă parte
în această anexă
A – – T+;
R26/27/28
R33
N; R50-53
T+; N
R: 26/27/28-
33-50/53
S: (1/2-)13-
28-36-45-
60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T+, N;
R26/27/28-
33-50/53
2,5 % mai
1

Page 120 of 396
mic sau egal
cu C < 25
%: T+, N;
R26/27/28-
33-51/53
1 % mai mic
sau egal cu C
< 2,5 %:
T+;
R26/27/28-
33-52/53
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
T;
R23/24/25-
33-52/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 0,5
%: Xn;
R20/21/22-
33-52/53
0,05 % mai
mic sau egal
cu C < 0,25
%: Xn;
R20/21/22-
33
080-005-00-
2
difulminat de mercur;
fulminat mercuric;
fulminat de mercur
211-
057-8
628-86-
4
E; R3
T; R23/24/25
R33
N; R50-53
E; T; N
R: 3-
23/24/25-
33-50/53
S: (1/2-)3-
35-45-60-61
080-006-00-
8
oxidicianură de
dimercur;
oxicianură mercurică
215-
629-8
1335-
31-5
E; R3
T; R23/24/25
R33
N; R50-53
E; T; N
R: 3-
23/24/25-
33-50/53
S: (1/2-)28-
35-45-60-61
080-007-00-
3
dimetilmercur [1];
dietilmercur [2]
209-
805-3
[1]
211-
000-7
[2]
593-74-
8 [1]
627-44-
1 [2]
T+;
R26/27/28
R33
N; R50-53
T+; N
R: 26/27/28-
33-50/53
S: (1/2-)13-
28-36-45-
60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T+, N;
R26/27/28-
33-50/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T+, N;
R26/27/28-
33-51/53
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 2,5
%: T+;
R26/27/28-
33-52/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 0,5
%: T;
R23/24/25-
33-52/53
0,1 % mai
mic sau egal
cu C< 0,25
%: T;
R23/24/25-
33
0,05 % mai
mic sau egal
cu C < 0,1
%: Xn;
R20/21/22-
1

Page 121 of 396
33
080-008-00-
9
azotat de fenilmercur
[1];
hidroxid de fenilmercur
[2];
azotat bazic de
fenilmercur [3]
200-
242-9
[1]
202-
866-7
[2]
– [3]
55-68-5
[1]
100-57-
2 [2]
8003-
05-2 [3]
T; R25-
48/24/25
C; R34
N; R50-53
T; N
R: 25-34-
48/24/25-
50/53
S: (1/2-)23-
24/25-37-
45-60-61
080-009-00-
4
clorură de 2-
metoxietilmercur
204-
659-7
123-88-
6
T; R25-48/25
C; R34
N; R50-53
T; N
R: 25-34-
48/25-50/53
S: (1/2-)
36/37/39-
45-60-61
080-010-00-
X
diclorură de mercur;
clorură mercurică
231-
299-8
7487-
94-7
T+; R28
T; R48/24/25
C; R34
N; R50-53
T+; N
R: 28-34-
48/24/25-
50/53
S: (1/2-)
36/37/39-
45-60-61
080-011-00-
5
acetat de fenilmercur 200-
532-5
62-38-4 T; R25-
48/24/25
C; R34
N; R50-53
T; N
R: 25-34-
48/24/25-
50/53
S: (1/2-)23-
24/25-37-
45-60-61
081-001-00-
3
taliu 231-
138-1
7440-
28-0
T+; R26/28
R33
R53
T+
R: 26/28-33-
53
S: (1/2-)13-
28-45-61
081-002-00-
9
compuşi ai taliului, cu
excepţia celor
specificaţi în altă parte
în această anexă
A – – T+; R26/28
R33
N; R51-53
T+; N
R: 26/28-33-
51/53
S: (1/2-)13-
28-45-61
081-003-00-
4
sulfat de ditaliu;
sulfat talie
231-
201-3
7446-
18-6
T+; R28
T; R48/25
Xi; R38
N; R51-53
T+; N
R: 28-38-
48/25-51/53
S: (1/2-)13-
36/37-45-61
082-001-00-
6
compuşi ai plumbului
cu excepţia celor
specificaţi în altă parte
în această anexă
AE – – Repr. Cat. 1;
R61
Repr. Cat. 3;
R62
Xn; R20/22
R33
N; R50-53
T; N
R: 61-20/22-
33-62-50/53
S: 53-45-60-
61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T, N;
R61-20/22-
33-62-50/53
5% mai mic
sau egal cu C
< 25%: T, N;
R61-20/22-
33-62-51/53
2,5% mai
mic sau egal
cu C < 5%:
T, N; R61-
20/22-33-
62-51/53
1 % mai mic
sau egal cu C
< 2,5 %: T;
R61-20/22-
33-52/53
0,5% mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
T; R61-33-
52/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 0,5
%: R52/53
1

Page 122 of 396
082-002-00-
1
derivaţi de alchil
plumb
AE – – Repr. Cat. 1;
R61
Repr. Cat. 3;
R62
T+;
R26/27/28
R33
N; R50-53
T+; N
R: 61-
26/27/28-
33-62-50/53
S: 53-45-60-
61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T+, N;
R61-
26/27/28-
33-62-50/53
5% mai mic
sau egal cu C
< 25%: T+,
N; R61-
26/27/28-
33-62-51/53
2,5% mai
mic sau egal
cu C < 5%:
T+, N; R61-
26/27/28-
33-51/53
0,5% mai
mic sau egal
cu C <
2,5%: T+;
R61-
26/27/28-
33-52/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 0,5
%: T; R61-
26/27/28-
33-52/53
0,1 % mai
mic sau egal
cu C <
0,25%: T;
R61-
23/24/25-33
0,05 % mai
mic sau egal
cu C < 0,1
%: Xn;
R20/21/22-
33
1
082-003-00-
7
diazidă de plumb;
azidă de plumb
E 236-
542-1
13424-
46-9
E; R3 Repr.
Cat. 1; R61
Repr. Cat. 3;
R62
Xn; R20/22
R33
N; R50-53
E; T; N
R: 61-3-
20/22-33-
50/53-62
S: 53-45-60-
61
1
082-004-00-
2
cromat de plumb 231-
846-0
7758-
97-6
Carc. Cat. 3;
R40
Repr. Cat. 1;
R61
Repr. Cat. 3;
R62
R33
N; R50-53
T; N
R: 61-33-40-
50/53-62
S: 53-45-60-
61
1
082-005-00-
8
di(acetat) de plumb E 206-
104-4
301-04-
2
Repr. Cat. 1;
R61
Repr. Cat. 3;
R62
Xn; R48/22
R33
N; R50-53
T; N
R: 61-33-
48/22-
50/53-62
S: 53-45-60-
61
1
082-006-00-
3
bis(ortofosfat) de
triplumb
E 231-
205-5
7446-
27-7
Repr. Cat. 1;
R61
Repr. Cat. 3;
R62
Xn; R48/22
R33
N; R50-53
T; N
R: 61-33-
48/22-
50/53-62
S: 53-45-60-
61
1
082-007-00-
9
acetat bazic de
plumb ;
E 215-
630-3
1335-
32-6
Carc. Cat. 3;
R40
T; N
R: 61-33-40-
1

Page 123 of 396
hidroxiacetat de plumb Repr. Cat. 1;
R61
Repr. Cat. 3;
R62
Xn; R48/22
R33
N; R50-53
48/22-
50/53-62
S: 53-45-60-
61
082-008-00-
4
metanosulfonat de
plumb(ll)
E 401-
750-5
17570-
76-2
Repr. Cat. 1:
R61
Repr. Cat. 3;
R62
Xn; R20/22-
48/20/22
Xi; R38-41
N; R58
R33
T; N
R: 61-62-
20/22-33-
38-41-
48/20/22-58
S: 53-45-57-
61
1
082-009-00-
X
galben de sulfocromat
de plumb;
C.I. Pigment Galben
34 [Această substanţă
este identificată prin
numărul COLOR
INDEX, C.I. 77603.]
215-
693-7
1344-
37-2
Carc. Cat. 3;
R40
Repr. Cat. 1;
R61
Repr. Cat. 3;
R62
R33
N; R50-53
T; N
R: 61-33-40-
50/53-62
S: 53-45-60-
61
1
082-010-00-
5
roşu de cromat,
molibdat şi sulfat de
plumb;
C.I. Pigment Roşu 104
[Această substanţă
este identificată
numărul COLOR
INDEX, C.I. 77605.]
235-
759-9
12656-
85-8
Carc. Cat. 3;
R40
Repr. Cat. 1;
R61
Repr. Cat. 3;
R62
R33
N; R50-53
T; N
R: 61-33-40-
50/53-62
S: 53-45-60-
61
1
082-011-00-
0
arsenat acid de plumb;
hidrogenoarsenat de
plumb
E 232-
064-2
7784-
40-9
Carc. Cat. 1;
R45
Repr. Cat. 1;
R61
Repr. Cat. 3;
R62
T; R23/25
R33
N; R50-53
T; N
R: 45-61-
23/25-33-
50/53-62
S: 53-45-60-
61
1
092-001-00-
8
uraniu 231-
170-6
7440-
61-1
T+; R26/28
R33
R53
T+
R: 26/28-33-
53
S: (1/2-)
20/21-45-61
092-002-00-
3
compuşi ai uraniului A – – T+; R26/28
R33
N; R51-53
T+; N
R: 26/28-33-
51/53
S: (1/2-)
20/21-45-61
601-001-00-
4
metan 200-
812-7
74-82-8 F+; R12 F+
R: 12
S: (2-)9-16-
33
601-002-00-
X
etan 200-
814-8
74-84-0 F+; R12 F+
R: 12
S: (2-)9-16-
33
601-003-00-
5
propan 200-
827-9
74-98-6 F+; R12 F+
R: 12
S: (2-)9-16
601-004-00-
0
butan [1];
izobutan [2]
C 203-
448-7
[1]
200-
857-2
[2]
106-97-
8 [1]
75-28-5
[2]
F+; R12 F+
R: 12
S: (2-)9-16

Page 124 of 396
601-004-01-
8
butan [1];
izobutan [2]
(conţinând > 0.1%
butadienă (203-450-
8))
CS 203-
448-7
[1]
200-
857-2
[2]
106-97-
8 [1]
75-28-5
[2]
F+; R12
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
F+; T
R: 45-46-12
S: 53-45
601-005-00-
6
2,2-dimetilpropan;
neopentan
207-
343-7
463-82-
1
F+; R12
N; R51-53
F+; N
R: 12-51/53
S: (2-)9-16-
33-61
601-006-00-
1
pentan [1];
izopentan [2];
2-metilbutan [2]
C 203-
692-4
[1]
201-
142-8
[2]
109-66-
0 [1]
78-78-4
[2]
F+; R12
Xn; R65
R66
R67
N; R51-53
F+; Xn; N
R: 12-51/53-
65-66-67
S: (2-)9-16-
29-33-61-62
4 6
601-007-00-
7
hexan, amestec de
izomeri (conţinând mai
puţin det 5% n-hexan,
nr. EC 203-777-6)
C – – F; R11
Xn; R65
Xi; R38
R67
N; R51-53
F; Xn; N
R: 11-38-
51/53-65-67
S: (2-)9-16-
29-33-61-62
4 6
601-008-00-
2
heptan [şi izomeri] C 205-
563-8
[1]
203-
548-0
[2] 207-
346-3
[3]
209-
230-8
[4]
209-
280-0
F; R11
Xn; R65
Xi; R38
R67
N; R50-53
F; Xn; N
R: 11-38-
50/53-65-67
S: (2-)9-16-
29-33-60-
61-62
4 6
[5]
209-
643-3
[6]
209-
680-5
[7]
209-
730-6
[8]
210-
529-0
[9]
250-
610-8
[10]
142-82-
5 [1]
108-08-
7 [2]
464-06-
2 [3]
562-49-
2 [4]
565-59-
3 [5]
589-34-
4 [6]
590-35-
2 [7]
591-76-
4 [8]
617-78-
7 [9]
31394-
54-4
[10]
601-009-00- octan [şi izomeri] C 203- 111-65- F; R11 F; Xn; N 4 6

Page 125 of 396
8 892-1
[1]
208-
759-1
[2]
209-
207-2
[3]
209-
243-9
[4]
209-
266-4
9 [1]
540-84-
1 [2]
560-21-
4 [3]
563-16-
6 [4]
564-02-
3 [5]
Xn; R65
Xi; R38
R67
N; R50-53
R: 11-38-
50/53-65-67
S: (2-)9-16-
29-33-60-
61-62
[5]
209-
292-6
[6]
209-
504-7
[7]
209-
547-1
[8]
209-
649-6
[9]
209-
650-1
[10]
209-
660-6
[11]
209-
689-4
[12]
209-
745-8
[13]
209-
747-9
[14]
209-
855-6
[15]
210-
187-2
[16]
210-
621-0
[17]
213-
923-0
[18]
247-
861-0
[19]
565-75-
3 [6]
583-48-
2 [7]
584-94-
1 [8]
589-43-
5 [9]
589-53-
7 [10]
589-81-
1 [11]
590-73-
8 [12]
592-13-
2 [13]
592-27-
8 [14]
594-82-
1 [15]
609-26-
7 [16]
619-99-
8 [17]
1067-
08-9
[18]
26635-
64-3
[19]
601-010-00-
3
etilena;
etenă
200-
815-3
74-85-1 F+; R12
R67
F+
R: 12-67
S: (2-)9-16-
33-46
601-011-00-
9
propenă;
propilenă
204-
062-1
115-07-
1
F+; R12 F+
R: 12
S: (2-)9-16-
33
601-012-00-
4
but-1-enă [1];
amestec de izomeri
but-1-enă şi but-2-enă
[2];
2-metilpropenă [3];
(Z)-but-2-enă [4];
(R)-but-2-enă [5]
C 203-
449-2
[1]
203-
452-9
[2]
204-
066-3
[3]
209-
106-98-
9 [1]
107-01-
7 [2]
115-11-
7 [3]
590-18-
1 [4]
624-64-
6 [5]
F+; R12 F+
R: 12
S: (2-)9-16-
33

Page 126 of 396
673-7
[4]
210-
855-3
[5]
601-013-00-
X
1,3-butadienă;
buta-1,3-dienă
D 203-
450-8
106-99-
0
F+; R12
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
F+; T
R: 45-46-12
S: 53-45
601-014-00-
5
Izopren (stabilizat);
2 metil-1,3-butadienă;
2 metil-buta-1,3-dienă
D 201-
143-3
78-79-5 F+; R12
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 3;
R68
R52-53
F+; T
R: 45-12-68-
52/53
S: 53-45-61
601-015-00-
0
acetilenă;
etină
200-
816-9
74-86-2 R5
R6
F+; R12
F+
R: 5-6-12
S: (2-)9-16-
33
601-016-00-
6
ciclopropan 200-
847-8
75-19-4 F+; R12 F+
R: 12
S: (2-)9-16-
33
601-017-00-
1
ciclohexan 203-
806-2
110-82-
7
F; R11
Xn; R65
Xi; R38
R67
N; R50-53
F; Xn; N
R: 11-38-65-
67-50/53
S: (2-)9-16-
25-33-60-61-
62
4 6
601-018-00-
7
metilciclohexan 203-
624-3
108-87-
2
F; R11
Xn; R65
Xi; R38
R67
N; R51-53
F; Xn; N
R: 11-38-
51/53-65-67
S: (2-)9-16-
33-61-62
4 6
601-019-00-
2
1,4-dimetilciclohexan 209-
663-2
589-90-
2
F; R11
Xn; R65
Xi; R38
R67
N; R51-53
F; Xn; N
R: 11-38-
51/53-65-67
S: (2-)9-16-
33-61-62
4 6
601-020-00-
8
benzen E 200-
753-7
71-43-2 F; R11
Carc. Cat. 1;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T;
R48/23/24/25
Xn; R65
Xi; R36/38
F; T
R: 45-46-11-
36/38-
48/23/24/25-
65
S: 53-45
601-021-00-
3
toluen 203-
625-9
108-88-
3
F; R11
Repr.Cat.3;
R63
Xn; R48/20-
65
Xi; R38
R67
F; Xn
R: 11-38-
48/20-63-65-
67
S: (2-)
36/37-46-62
4,6
601-022-00-
9
o-xilen [1];
p-xilen [2];
m-xilen [3];
xilen [4]
C 202-
422-2
[1]
203-
396-5
[2]
95-47-6
[1] 106-
42-3 [2]
R10
Xn; R20/21
Xi; R38
Xn
R: 10-20/21-
38
S: (2-)25
C mai mare
sau egal cu
20%: Xn;
R20/21-38
12,5 % mai
mic sau egal
cu C < 20
%: Xn;
R20/21
203-
576-3
[3]
215-
535-7
[4]
108-38-
3 [3]
1330-
20-7 [4]

Page 127 of 396
601-023-00-
4
etilbenzen 202-
849-4
100-41-
4
F; R11
Xn; R20
F; Xn
R: 11-20
S: (2-)16-
24/25-29
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn;
R20
601-024-00-
X
cumen [1];
propilbenzen [2]
C 202-
704-5
[1]
203-
132-9
[2]
98-82-8
[1]
103-65-
1 [2]
R10
Xn; R65
Xi; R37
N; R51-53
Xn; N
R: 10-37-
51/53-65
S: (2-)24-
37-61-62
4
601-025-00-
5
mesitilen;
1,3,5-trimetilbenzen
203-
604-4
108-67-
8
R10
Xi; R37
N; R51-53
Xi; N
R: 10-37-
51/53
S: (2-)61
C mai mare
sau egal cu
25%: Xi, N;
R37-51/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: R52/53
601-026-00-
0
stiren D 202-
851-5
100-42-
5
R10
Xn; R20
Xi; R36/38
Xn
R: 10-20-
36/38
S: (2-)23
C mai mare
sau egal cu
12,5%: Xn;
R20-36/38
601-027-00-
6
2-fenilpropenă;
a-metilstiren
202-
705-0
98-83-9 R10
Xi; R36/37
N; R51-53
Xi; N
R: 10-36/37-
51/53
S: (2-)61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xi, N;
R36/37-
51/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: R52/53
601-028-00-
1
2-metilstiren;
2-viniltoluen
210-
256-7
611-15-
4
Xn; R20
N; R51-53
Xn; N
R: 20-51/53
S: (2-)24-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn, N;
R20-51/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: R52/53
601-029-00-
7
dipentenă [1];
limonenă[1];
(R)-p-menta-1,8-dienă
[2];
d-limonenă[2];
(S)-p-menta-1,8-dienă
[3];
l-limonenă[3];
trans-1-metil-4-(1-
metil-vinil) ciclohexenă
[4];
(+)-1-metil-4-(1-
metilvinil) ciclohexenă
[5];
C 205-
341-0
[1]
227-
813-5
[2]
227-
815-6
[3]
229-
977-3
[4]
231-
732-0
[5]
138-86-
3 [1]
5989-
27-5 [2]
5989-
54-8 [3]
6876-
12-6 [4]
7705-
14-8 [5]
R10
Xi; R38
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 10-38-43-
50/53
S: (2-)24-
37-60-61
601-030-00-
2
ciclopentan 206-
016-6
287-92-
3
F; R11
R52-53
F
R: 11-52/53
S: (2-)9-16-
29-33-61
601-031-00-
8
2,4,4-trimetilpent-1-
enă
203-
486-4
107-39-
1
F; R11
N; R51-53
F; N
R: 11-51/53
S: (2-)9-16-
29-33-61
601-032-00-
3
benzo[a]piren;
benzo[def]crisen
200-
028-5
50-32-8 Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
Repr. Cat. 2;
R60-61
R43
N; R50-53
T; N
R: 45-46-60-
61-43-50/53
S: 53-45-60-
61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T, N;
R43-45-46-
50-53-60-61
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T, N;
R43-45-46-
51-53-60-61

Page 128 of 396
1 % mai mic
sau egal cu C
< 2,5 %: T;
R43-45-46-
52-53-60-61
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
T; R45-46-
52-53-60-61
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 0,5
%: T; R45-
46-52-53
0,1 % mai
mic sau egal
cu C< 0,25
%: T; R45-
46
0,01 % mai
mic sau egal
cu C < 0,1
%: T; R45
601-033-00-
9
benzo[a]antracen 200-
280-6
56-55-3 Carc. Cat. 2;
R45
N; R50-53
T; N
R: 45-50/53
S: 53-45-60-
61
601-034-00-
4
benzo[e]acefenantrilen 205-
911-9
205-99-
2
Carc. Cat. 2;
R45
N; R50-53
T; N
R: 45-50/53
S: 53-45-60-
61
601-035-00-
X
benzo[j]fluoranten 205-
910-3
205-82-
3
Carc. Cat. 2;
R45
N; R50-53
T; N
R: 45-50/53
S: 53-45-60-
61
601-036-00-
5
benzo(k)fluoranten 205-
916-6
207-08-
9
Carc. Cat. 2;
R45
N; R50-53
T; N
R: 45-50/53
S: 53-45-60-
61
601-037-00-
0
n-hexan 203-
777-6
110-54-
3
F; R11 Repr.
Cat. 3; R62
Xn; R65-
48/20
Xi; R38
R67
N; R51-53
F; Xn; N
R: 11-38-
48/20-62-
65-67-51/53
S: (2-)9-16-
29-33-
36/37-61-62
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn, N;
R38-48/20-
62-51/53
20 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xn; R38-
48/20-62-
52/53
5 % mai mic
sau egal cu C
< 20 %: Xn;
R48/20-62-
52/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 5 %:
R52/53
4 6
601-041-00-
2
dibenzo[a,h]antracen 200-
181-8
53-70-3 Carc. Cat. 2;
R45
N; R50-53
T; N
R: 45-50/53
S: 53-45-60-
61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T, N;
R45-50/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T, N;
R45-51/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 2,5
%: T; R45-

Page 129 of 396
52/53
0,01 % mai
mic sau egal
cu C < 0,25
%: T; R45
601-042-00-
8
bifenil;
difenil
202-
163-5
92-52-4 Xi;
R36/37/38
N; R50-53
Xi; N
R: 36/37/38-
50/53
S: (2-)23-
60-61
601-043-00-
3
1,2,4-trimetilbenzen 202-
436-9
95-63-6 R10
Xn; R20
Xi;
R36/37/38
N; R51-53
Xn; N
R: 10-20-
36/37/38-
51/53
S: (2-)26-61
601-044-00-
9
3a,4,7,7a-tetrahidro-
4,7-metanoinden
201-
052-9
77-73-6 F; R11
Xn; R20/22
Xi;
R36/37/38
N; R51-53
F;
Xn; N
R: 11-20/22-
36/37/38-
51/53
S: (2-)
36/37-61
601-045-00-
4
1,2,3,4-
tetrahidronaftalină
204-
340-2
119-64-
2
R19
Xi; R36/38
N; R51-53
Xi; N
R: 19-36/38-
51/53
S: (2-)26-
28-61
601-046-00-
X
7-metilocta-1,6-dienă 404-
210-7
42152-
47-6
R10
N; R50-53
N
R: 10-50/53
S: (2-)60-61
601-047-00-
5
m-menta-1,3(8)-dienă 404-
150-1
17092-
80-7
Xi; R38
N; R51-53
Xi; N
R: 38-51/53
S: (2-)37-61
601-048-00-
0
crisen 205-
923-4
218-01-
9
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 3;
R68
N; R50-53
T; N
R: 45-68-
50/53
S: 53-45-60-
61
601-049-00-
6
benzo[e]piren 205-
892-7
192-97-
2
Carc. Cat. 2;
R45
N; R50-53
T; N
R: 45-50/53
S: 53-45-60-
61
601-051-00-
7
4-fenilbut-1-enă 405-
980-7
768-56-
9
Xi; R38
N; R51-53
Xi; N
R: 38-51/53
S: (2-)37-61
601-052-00-
2
naftalen 202-
049-5
91-20-3 Carc. Cat.3;
R40
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-40-
50/53
S: (2-)
36/37-46-
60-61
601-053-00-
8
nonilfenol [1]
4-nonilfenol ramificat
[2]
246-
672-0
[1]
284-
325-5
[2]
25154-
52-3 [1]
84852-
15-3 [2]
Repr.Cat.3;
R62
Repr.Cat.3;
R63
Xn; R22
C; R34
N; R50-53
C; N
R: 22-34-62-
63-50/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-46-60-61
601-054-00-
3
amestec de izomeri
de: dibenzilbenzen;
dibenzil(metil)benzen;
dibenzil(dimetil)
benzen;
dibenzil(trimetil)
benzen
405-
570-8
– N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
601-055-00-
9
amestec de izomeri
de:
mono-(2-tetradecil)
naftalene;
bis-(2-tetradecil)
naftalene;
410-
190-0
132983-
41-6
Xi; R36
R53
Xi
R: 36-53
S: (2-)26-61

Page 130 of 396
tris-(2-tetradecil)
naftalene
601-056-00-
4
amestec de izomeri
de:
metildifenilmetan;
dimetildifenilmetan
405-
470-4
– Xi; R38
N; R50-53
Xi; N
R: 38-50/53
S: (2-)37-
60-61
601-057-00-
X
tosilat de N-dodecil-
[3-(4-dimetilamino)
benzamido)-propil]
dimetilamoniu
421-
130-8
156679-
41-3
Xi; R41
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 41-43-
50/53
S: (2-)24-
26-37/39-
60-61
601-058-00-
5
di-L-para-menten 417-
870-6
– Xi; R38
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 38-43-
50/53
S: (2-)23-
24-37-60-61
601-059-00-
0
2-benziliden-3-
oxobutirat de metil
420-
940-9
15768-
07-7
Xi; R36/38
N; R51-53
Xi; N
R: 36/38-
51/53
S: (2-)26-
37/39-61
601-060-00-
6
săruri de x-sodiu şi de
y-potasiu de 1,2-bis-
[4-fluoro-6-{4-sulfo-5-
(2-(4-sulfonaftalen-3-
ilazo)-1-
417-
610-1
155522-
09-1
R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37
hidroxi-3,6-disulfo-8-
aminonaftalen-7-ilazo)
fenilamino}-1,3,5-
triazin-2-il amino]
etan;
x= 7,755 y = 0,245
601-061-00-
1
(etil-1,2-etandiil)1-2
[[[(2-hidroxietil)
metilamino]acetil]
propil] –
(nonilfenoxi)poli] oxi
(metil-1,2-etandiil)
418-
960-8
– C; R34
R43
N; R51-53
C; N
R: 34-43-
51/53
S: (1/2-)26-
28-
36/37/39-
45-61
601-062-00-
7
amestec de:
triacontan ramificat;
dotriacontan ramificat;
tetratriacontan
ramificat;
şi hexatriacontan
ramificat
417-
030-9
151006-
59-6
R53 R: 53
S: 61
601-063-00-
2
amestec de izomeri de
tetracosan ramificat
417-
060-2
151006-
61-0
Xn; R20
R53
Xn
R: 20-53
S: (2-)61
601-064-00-
8
hexatriacontan
ramificat
417-
070-7
151006-
62-1
R53 R: 53
S: 61
601-065-00-
3
amestec de:
(r-a,3′-a,6′-a-
2,2,3′,7′,7′-
pentametilspiro (1,3-
dioxan-5,2′-norcaran)
(1’a,3’P,6’a)-2)
2,3′,7′,7′-
pentametilspiro (1,3-
dioxan-5,2′-norcaran)
416-
930-9
– Xn; R48/22
Xi; R41
N; R51-53
Xn; N
R: 41-48/22-
51/53
S: (2-)22-
26-37/39-61
601-066-00-
9
1-(4-(trans-4-
heptilciclohexil) fenil)
etan
426-
820-2
78531-
60-9
R43
R53
Xi
R: 43-53
S: (2-)24-
37-61
601-067-00-
4
arsenat de trietil 427-
700-2
15606-
95-8
Carc.Cat.1;
R45
T; R23/25
N; R50-53
T; N
R: 45-23/25-
50/53
S: 53-45-60-
61
601-068-00- 1,2-diacetoxibut-3-enă 421- 18085- Xn; R22
Xn

Page 131 of 396
X 720-5 02-4 R: 22
S: (2-)
601-069-00-
5
bromură de 2-etil-1-
(2-(1,3-dioxanil)etil)-
piridiniu
422-
680-1
– R52-53 R: 52/53
S: 61
601-071-00-
6
1-dimetoxi metil-2-
nitro-benzen
423-
830-9
20627-
73-0
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)24-
37-61
601-073-00-
7
1-bromo-3,5-
difluorobenzen
416-
710-2
461-96-
1
R10
Xn; R22-
48/22
Xi; R38
R43 N; R50-
53
Xn; N
R: 10-22-38-
43-48/22-
50/53
S: (2-)24-
36/37-60-61
601-074-00-
2
amestec de:
4-(2,2,3-
trimetilciclopent-3-en-
1-il)-1-metil-2-
oxabiciclo
422-
040-1
– Xi; R36/38
N; R51-53
Xi; N
R: 36/38-
51/53
S: (2-)26-
37-61
[2.2.2]octan;
1-(2,2,3-
trimetilciclopent-3-en-
1-il)-5-metil-6-
oxabiciclo [3.2.I]
octan;
spiro[ciclohex-3-en-1-
il-[(4,5,6,6atetrahidro-
3,6′,6′,6’atetrametil)-
1,3′(3’aH)-
[2H]ciclopenta [b]
furan];
spiro[ciclohex-3-en-1-
il-[4,5,6,6a-tetrahidro-
4,6′,6′,6’a-tetrametil)-
1,3′(3’aH)-[2H]
ciclopenta[b]] furan]
602-001-00-
7
clorură de metil;
clorometan
200-
817-4
74-87-3 F+; R12
Carc. Cat. 3;
R40
Xn; R48/20
F+;
Xn
R: 12-40-
48/20
S: (2-)9-16-
33
602-002-00-
2
bromometan;
brom ură de metil
200-
813-2
74-83-9 Muta. Cat. 3;
R68
T; R23/25
Xn; R48/20
Xi;
R36/37/38
N; R50
N; R59
T; N
R: 23/25-
36/37/38-
48/20-50-
59-68
S: (1/2-)15-
27-36/39-
38-45-59-61
602-003-00-
8
dibromometan 200-
824-2
74-95-3 Xn; R20
R52-53
Xn
R: 20-52/53
S: (2-)24-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn;
R20-52/53
12,5% mai
mic sau egal
cu C < 25%:
Xn; R20
602-004-00-
3
clorură de metilen;
diclorometan
200-
838-9
75-09-2 Carc. Cat. 3;
R40
Xn
R: 40
S: (2-)23-
24/25-36/37
602-005-00-
9
iodură de metil;
iodometan
200-
819-5
74-88-4 Carc. Cat. 3;
R40
Xn; R21
T; R23/25
Xi; R37/38
T
R: 21-23/25-
37/38-40
S: (1/2-)
36/37-38-45
602-006-00-
4
cloroform;
triclorometan
200-
663-8
67-66-3 Xn; R22-
48/20/22
Xi; R38 Carc.
Cat. 3; R40
Xn
R: 22-38-40-
48/20/22
S: (2-)36/37
C mai mare
sau egal cu
20 %: Xn;
R22-38-40-

Page 132 of 396
48/20/22
5% mai mic
sau egal cu C
< 20 %: Xn;
R22-40-
48/20/22
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xn;
R40
602-007-00-
X
bromoform;
tribromometan
200-
854-6
75-25-2 T; R23
Xi; R36/38
N; R51-53
T; N
R: 23-36/38-
51/53
S: (1/2-)28-
45-61
602-008-00-
5
tetraclorură de carbon;
tetraclorometan
200-
262-8
56-23-5 Carc. Cat. 3;
R40
T;
R23/24/25-
48/23 R52-
53
N; R59
T; N
R: 23/24/25-
40-48/23-
59-52/53
S: (1/2-)23-
36/37-45-
59-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T, N;
R23/24/25-
40-48/23-
52/53-59
1 % mai mic
sau egal cu C
< 25 %: T,
N;
R23/24/25-
40-48/23-59
0,2 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
Xn, N;
R20/21/22-
48/20-59
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 0,2
%: N; R59
602-009-00-
0
cloroetan 200-
830-5
75-00-3 F+; R12
Carc. Cat. 3;
R40
R52-53
F+; Xn
R: 12-40-
52/53
S: (2-)9-16-
33-36/37-61
602-010-00-
6
1,2-dibromoetan E 203-
444-5
106-93-
4
Carc. Cat. 2;
R45
T; R23/24/25
Xi;
R36/37/38
N; R51-53
T; N
R: 45-
23/24/25-
36/37/38-
51/53
S: 53-45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T, N;
R45-
23/24/25-
36/37/38-
51/53
20 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T, N;
R45-
23/24/25-
36/37/38-
52/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 20
%: T, N;
R45-
23/24/25-
52/53
1 % mai mic
sau egal cu C
< 2,5 %: T;
R45-
23/24/25
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
T; R45-
20/21/22

Page 133 of 396
602-011-00-
1
1,1-dicloroetan 200-
863-5
75-34-3 F; R11
Xn; R22
Xi; R36/37
R52-53
F; Xn
R: 11-22-
36/37-52/53
S: (2-)16-
23-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn;
R22-36/37-
52/53
20 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xn; R22-
36/37 12,
5% mai mic
sau egal cu C
< 20%: Xn;
R22
602-012-00-
7
diclorură de etilen;
1,2-dicloroetan
E 203-
458-1
107-06-
2
F; R11
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R22
Xi;
R36/37/38
F; T
R: 45-11-22-
36/37/38
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
25 %: T;
R45-22-
36/37/38
20 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T; R45-
36/37/38
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 20
%: T; R45
602-013-00-
2
metilcloroform;
1,1,1-triclorometan
F 200-
756-3
71-55-6 Xn; R20
N; R59
Xn; N
R: 20-59
S: (2-)
24/25-59-61
602-014-00-
8
1,1,2-tricloroetan 201-
166-9
79-00-5 Carc.Cat.3;
R40
Xn;
R20/21/22
R66
Xn
R: 20/21/22-
40-66
S: (2-)9-
36/37-46
C mai mare
sau egal cu 5
%: Xn;
R20/21/22
602-015-00-
3
1,1,2,2-tetracloroetan 201-
197-8
79-34-5 T+; R26/27
N; R51-53
T+; N
R: 26/27-
51/53
S: (1/2-)38-
45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T+, N;
R26/27-
51/53
7 % mai mic
sau egal cu C
< 25 %: T+;
R26/27-
52/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 7 %:
T; R23/24-
52/53
1 % mai mic
sau egal cu C
< 2,5 %: T;
R23/24
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
Xn; R20/21
602-016-00-
9
1,1,2,2-
tetrabromoetan
201-
191-5
79-27-6 T+; R26
Xi; R36 R52-
53
T+
R: 26-36-
52/53
S: (1/2-)24-
27-45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T+;
R26-36-
52/53
20 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T+; R26-
36
7 % mai mic
sau egal cu C
< 20 %: T+;
R26

Page 134 of 396
1 % mai mic
sau egal cu C
< 7 %: T;
R23
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
Xn; R20
602-017-00-
4
pentacloroetan 200-
925-1
76-01-7 Carc. Cat. 3;
R40
T; N C mai mare
sau egal cu
25 %: T, N;
R40-48/23-
T; R48/23
N; R51-53
R: 40-48/23-
51/53
S: (1/2-)23-
36/37-45-61
51/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T; R40-
48/23-52/53
1 % mai mic
sau egal cu C
< 2,5 %: T;
R40-48/23
0,2 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
Xn; R48/20
602-018-00-
X
1-cloropropan [1];
2-cloropropan [2]
C 208-
749-7
[1]
200-
858-8
[2]
540-54-
5 [1]
75-29-6
[2]
F; R11
Xn;
R20/21/22
F; Xn
R: 11-
20/21/22
S: (2-)9-29
C mai mare
sau egal cu
25%: Xn;
R20/21/22
602-019-00-
5
1-bromopropan;
bromură de n-propil
203-
445-0
106-94-
5
F; R11
Rep. Cat. 2;
R60
Rep. Cat. 3;
R63
Xn; R48/20
Xi;
R36/37/38
R67
T; F
R: 60-11-
36/37/38-
48/20-63-67
S: 53-45
602-020-00-
0
1,2-dicloropropan;
diclorură de propilen
201-
152-2
78-87-5 F; R11
Xn; R20/22
F; Xn
R: 11-20/22
S: (2-)16-24
602-021-00-
6
1,2-dibromo-3-
cloropropan
E 202-
479-3
96-12-8 Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat 2;
R46
Repr. Cat. 1;
R60
T; R25
Xn;
R48/20/22
R52-53
T
R: 45-46-60-
25-
48/20/22-
52/53
S: 53-45-61
602-022-00-
1
1-cloropentan [1];
2-cloropentan [2];
3-cloropentan [3]
C 208-
846-4
[1]
210-
885-7
[2]
210-
467-4
[3]
543-59-
9 [1]
625-29-
6 [2]
616-20-
6 [3]
F; R11
Xn;
R20/21/22
F; Xn
R: 11-
20/21/22
S: (2-)9-29
C mai mare
sau egal cu
25%: Xn;
R20/21/22
602-023-00-
7
clorură de vinil;
cloroetilenă
D 200-
831-0
75-01-4 F+; R12
Carc. Cat. 1;
R45
F+; T
R: 45-12
S: 53-45
602-024-00-
2
brometilen;
bromură de vinil
209-
800-6
593-60-
2
F+; R12
Carc. Cat. 2;
R45
F+; T
R: 45-12
S: 53-45
602-025-00-
8
1,1-dicloroetilenă;
clorură de viniliden
D 200-
864-0
75-35-4 F; R12
Carc.Cat.3;
R40
F+; Xn
R: 12-20-40
S: (2-)7-16-
C mai mare
sau egal cu
12,5%: Xn;

Page 135 of 396
Xn; R20 29-36/37-46 R20-40 1 %
mai mic sau
egal cu C <
12,5%: Xn;
R40
602-026-00-
3
1,2-dicloroetilenă[1];
cis-dicloroetilenă [2];
trans-dicloroetilenă [3]
C 208-
750-2
[1]
205-
859-7
[2]
205-
860-2
[3]
540-59-
0 [1]
156-59-
2 [2]
156-60-
5 [3]
F; R11
Xn; R20
R52-53
F; Xn
R: 11-20-
52/53
S: (2-)7-16-
29-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn;
R20-52/53
12,5% mai
mic sau egal
cu C < 25%:
Xn; R20
602-027-00-
9
tricloroetilenă 201-
167-4
79-01-6 Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 3;
R68
T
R: 45-36/38-
52/53-67
6
R67
Xi; R36/38
R52-53
S: 53-45-61
602-028-00-
4
tetracloroetilenă 204-
825-9
127-18-
4
Carc. Cat. 3;
R40
N; R51-53
Xn; N
R: 40-51/53
S: (2-)23-
36/37-61
C mai mare
sau egal cu 1
%: Xn; R40
602-029-00-
X
3-cloropropenă;
clorură de alil
D 203-
457-6
107-05-
1
F; R11
Carc.Cat.3;
R40
Muta.Cat.3;
R68
Xn;
R20/21/22-
48/20
Xi;
R36/37/38
N; R50
F; Xn; N
R: 11-
20/21/22-
36/37/38-
40-48/20-
68-50
S: (2-)16-
25-26-
36/37-46-61
602-030-00-
5
1,3-diclorporopenă
[1];
(Z)-1,3-dicloropropenă
[2]
DC 208-
826-5
[1]
233-
195-8
[2]
542-75-
6 [1]
10061-
01-5 [2]
R10
T; R25
Xn; R20/21
Xi;
R36/37/38
R43
N; R50-53
T; N
R: 10-20/21-
25-
36/37/38-
43-50/53
S: (1/2-)
36/37-45-
60-61
602-031-00-
0
1,1-dicloropropenă 209-
253-3
563-58-
6
F; R11
T; R25
R52-53
F; T
R: 11-25-
52/53
S: (1/2-)16-
29-33-45-61
602-032-00-
6
3-cloro-2-
metilpropenă;
clorură de metalil
209-
251-2
563-47-
3
F; R11
Xn; R20/22
C; R34
R43
N; R51-53
F; C; N
R: 11-20/22-
34-43-51/53
S: (2-)9-16-
26-29-
36/37/39-
45-61
602-033-00-
1
clorobenzen 203-
628-5
108-90-
7
R10
Xn; R20
N; R51-53
Xn; N
R: 10-20-
51/53
S: (2-)
24/25-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn, N;
R20-51/53
5 % mai mic
sau egal cu C
< 25 %: Xn,
N; R20-
52/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 5 %:
R52/53
602-034-00-
7
1,2-diclorobenzen 202-
425-9
95-50-1 Xn; R22
Xi;
R36/37/38
Xn; N
R: 22-
36/37/38-
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn, N;

Page 136 of 396
N; R50-53 50/53
S: (2-)23-
60-61
R22-
36/37/38-
50/53
20 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xn, N;
R22-
36/37/38-
51/53
5 % mai mic
sau egal cu C
< 20 %: Xn,
N; R22-
51/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 5 %:
N; R51/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 2,5
%: R52/53
602-035-00-
2
1,4-diclorobenzen;
p-dicloro benzen
203-
400-5
106-46-
7
Xi; R36 Carc.
Cat. 3; R40
N; R50-53
Xn; N
R: 36-40-
50/53
S: (2-)
36/37-46-
60-61
602-036-00-
8
cloropren (stabilizat);
2-cloro-1,3-butadienă;
DE 204-
818-0
126-99-
8
F; R11
Carc. Cat. 2;
R45
F; T
R: 45-11-
20/22-
36/37/38-
Xi; R37/38
N; R50-53
602-045-00-
7
DDT (nume comun
neadoptat ISO);
1,1,1-tricloro-2,2-bis
(4-clorofenil)etan;
dicloridifeniltricloroetan
200-
024-3
50-29-3 T; R25-48/25
Carc. Cat. 3;
R40
N; R50-53
T; N
R: 25-40-
48/25-50/53
S: (1/2-)22-
36/37-45-
60-61
602-046-00-
2
heptaclor (ISO);
1,4,5,6,7,8,8-
heptacloro-3a,4,7,7atetrahidro-
4,7-
metanoinden
200-
962-3
76-44-8 T; R24/25
Carc. Cat. 3;
R40 R33
N; R50-53
T; N
R: 24/25-33-
40-50/53
S: (1/2-)
36/37-45-
60-61
602-047-00-
8
clordan (ISO);
1,2,4,5,6,7,8,8-
octacloro-3a,4,7,7atetrahidro-
4,7-
metanoinden
200-
349-0
57-74-9 Carc. Cat. 3;
R40
Xn; R21/22
N; R50-53
Xn; N
R: 21/22-40-
50/53
S: (2-)
36/37-60-61
602-048-00-
3
aldrin (ISO) 206-
215-8
309-00-
2
T; R24/25-
48/24/25
Carc. Cat. 3;
R40
N; R50-53
T; N
R: 24/25-40-
48/24/25-
50/53
S: (1/2-)22-
36/37-45-
60-61
602-049-00-
9
dieldrin (ISO) 200-
484-5
60-57-1 T+; R27
T; R25-48/25
Carc. Cat. 3;
R40
N; R50-53
T+; N
R: 25-27-40-
48/25-50/53
S: (1/2-)22-
36/37-45-
60-61
602-050-00-
4
izodrin;
(1a,4a,4aP,5P,8P,8aP)-
1,2,3,4,10,10-
hexacloro-
1,4,4a,5,8,8ahexahidro-
1,4: 5,8-
dimetanonaftalen
207-
366-2
465-73-
6
T+;
R26/27/28
N; R50-53
T+; N
R: 26/27/28-
50/53
S: (1/2-)13-
28-45-60-61

Page 137 of 396
602-051-00-
X
endrin (ISO);
1,2,3,4,10,10-
hexacloro-6,7-epoxy-
1,4,4a,5,6,7,8,8aoctahidro-
1,4: 5,8-
dimetanonafthalen
200-
775-7
72-20-8 T+; R28
T; R24
N; R50-53
T+; N
R: 24-28-
50/53
S: (1/2-)22-
36/37-45-
60-61
602-052-00-
5
endosulfan (ISO);
sulfit de 1,2,3,4,7,7-
hexacloro-8,9,10-
trinorborn-2-en-5,6-
ilene dimetile
204-
079-4
115-29-
7
T; R24/25
Xi; R36
N; R50-53
T; N
R: 24/25-36-
50/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-
60-61
602-053-00-
0
isobenzan (ISO);
1,3,4,5,6,7,8,8-
octacloro-
1,3,3a,4,7,7ahexahidro-
4,7-
metanoisobenzofuran
206-
045-4
297-78-
9
T+; R27/28
N; R50
T+; N
R: 27/28-50
S: (1/2-)28-
36/37-45-61
602-054-00-
6
3-iodopropenă;
iodură de alil
209-
130-4
556-56-
9
R10
C; R34
C
R: 10-34
S: (1/2-)7-
26-45
602-055-00-
1
bromoetan;
brom ură de etil
200-
825-8
74-96-4 F; R11
Carc. Cat. 3;
R40
Xn; R20/22
F; Xn
R: 11-20/22-
40
S: (2-)36/37
602-056-00-
7
, , –
trifluorotoluen;
trifluorura de
benzilidin
202-
635-0
98-08-8 F; R11
N; R51-53
F; N
R: 11-51/53
S: (2-)16-
23-61
602-057-00-
2
bromură de benzil;
-bromotoluen
202-
847-3
100-39-
0
Xi;
R36/37/38
Xi
R: 36/37/38
S: (2-)39
602-058-00-
8
clorură de benziliden;
, -diclorotoluen
202-
709-2
98-87-3 Carc. Cat. 3;
R40
T; R23
Xn; R22
Xi; R37/38-
41
T
R: 22-23-
37/38-40-41
S: (1/2-)
36/37-38-45
602-059-00-
3
1-clorobutan 203-
696-6
109-69-
3
F; R11 F
R: 11
S: (2-)9-16-
29
602-060-00-
9
bromobenzen 203-
623-8
108-86-
1
R10
Xi; R38
N; R51-53
Xi; N
R: 10-38-
51/53
S: (2-)61
602-061-00-
4
hexafloropropenă 204-
127-4
116-15-
4
Xn; R20
Xi; R37
Xn
R: 20-37
S: (2-)41
602-062-00-
X
1,2,3-tricloropropan D 202-
486-1
96-18-4 Carc. Cat. 2;
R45
Repr. Cat. 2;
R60
Xn;
R20/21/22
T
R: 45-60-
20/21/22
S: 53-45
602-063-00-
5
epoxid de heptaclor;
2,3-epoxi-
1,4,5,6,7,8,8-
heptacloro-3a,4,7,7atetrahidro-
4,7-
metanoindan
213-
831-0
1024-
57-3
T; R25
Carc. Cat. 3;
R40
R33
N; R50-53
T; N
R: 25-33-40-
50/53
S: (1/2-)
36/37-45-
60-61
602-064-00-
0
1,3-dicloro-2-propanol E 202-
491-9
96-23-1 Carc. Cat. 2;
R45
T; R25
Xn; R21
T
R: 45-21-25
S: 53-45
602-065-00-
6
hexaclorobenzen E 204-
273-9
118-74-
1
Carc. Cat. 2;
R45
T; R48/25
N; R50-53
T; N
R: 45-48/25-
50/53
S: 53-45-60-
61

Page 138 of 396
602-066-00-
1
tetracloro-pbenzochinonă
204-
274-4
118-75-
2
Xi; R36/38
N; R50-53
Xi; N
R: 36/38-
50/53
S: (2-)37-
60-61
602-067-00-
7
1,3-diclorobenzen 208-
792-1
541-73-
1
Xn; R22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-51/53
S: (2-)61
602-068-00-
2
bis(tricloroacetat) de
etilenă
219-
732-9
2514-
53-6
Xi; R38 Xi
R: 38
S: (2-)
602-069-00-
8
dicloroacetilenă – 7572-
29-4
E; R2
Carc. Cat. 3;
R40
Xn; R48/20
E; Xn
R: 2-40-
48/20
S: (2-)36/37
602-070-00-
3
3-cloro-4,5,a,a,apenta-
fluorotoluen
401-
930-3
77227-
99-7
R10
Xn; R20/22
Xn; N
R: 10-20/22-
50-58
N; R50/53
602-078-00-
7
hexaclorociclopentadienă 201-
029-3
77-47-4 T+; R26
T; R24
Xn; R22
C; R34
N; R50-53
T+; N
R: 22-24-26-
34-50/53
S: (1/2-)25-
39-45-53-
60-61
602-079-00-
2
2,3-dicloropropenă;
2,3-dicloropropilenă
201-
153-8
78-88-6 F; R11
Muta. Cat. 3;
R68
Xn;
R20/21/22
Xi; R37/38-
41 R52-53
F;
Xn
R: 11-
20/21/22-
37/38-41-
52/53-68
S: (2-)9-16-
23-26-
36/37/39-61
602-080-00-
8
cloroalcani, C10-13;
cloruri de alchil (C10-13)
287-
476-5
85535-
84-8
Carc. Cat. 3;
R40
N; R50-53
Xn; N
R: 40-50/53
S: (2-)24-
36/37-60-61
602-081-00-
3
acid 2-cloro-4,5-
difluoro-benzoic
405-
380-5
– Xn; R21/22
Xi; R41 R43
Xn
R: 21/22-41-
43
S: (2-)26-
36/37/39
602-082-00-
9
2,2,6,6-tetrakis
(bromometil)-4-
oxaheptan-1,7-diol
408-
020-5
109678-
33-3
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)22-
24-37-41-61
602-083-00-
4
difenil eter, derivaţi
pentabromuraţi;
pentabromdifenil eter
251-
084-2
32534-
81-9
Xn;
R48/21/22
R64
N; R50-53
Xn; N
R: 48/21/22-
50/53-64
S: (1/2-)
36/37-45-
60-61
602-084-00-
X
1,1-dicloro-1-fluoroetan 404-
080-1
1717-
00-6
R52-53
N; R59
NR
: 52/53-59
S: 59-61
602-085-00-
5
2-bromopropan E 200-
855-1
75-26-3 F; R11
Repr. Cat. 1;
R60
Xn; R48/20
R66
F;
T
R: 60-11-
48/20-66
S: 16-53-45
602-086-00-
0
trifluoroiodometan 219-
014-5
2314-
97-8
Muta. Cat. 3;
R68
Xn
R: 68
S: (2-)36/37
602-087-00-
6
1,2,4-triclorobenzen 204-
428-0
120-82-
1
Xn; R22
Xi; R38
N; R50-53
Xn; N
R: 22-38-
50/53
S: (2-)23-
37/39-60-61
602-088-00-
1
2,3-dibromopropan-1-ol
2,3-dibromo-1-propanol
E 202-
480-9
96-13-9 Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45-20/22-

Page 139 of 396
Repr. Cat. 3;
R62
T; R24
Xn; R20/22
R52-53
24-52/53-62
S: 53-45-61
602-089-00-
7
4-bromo-2-clorofluoro
benzen
405-
580-2
60811-
21-4
Xn; R22
Xi; R38
N; R50-53
Xn; N
R: 22-38-
50/53
S: (2-)26-
36/37-60-61
602-090-00-
2
1-alil-3-cloro-4-
fluorobenzen
406-
630-6
121626-
73-1
Xi; R38
N; R51-53
Xi; N
R: 38-51/53
S: (2-)23-
37-61
602-091-00-
8
1,3-dicloro-4-
fluorobenzen
406-
160-1
1435-
48-9
Xn; R22-
48/20/22
Xi; R38
N; R51-53
Xn; N
R: 22-38-
48/20/22-
51/53
S: (2-)
36/37-61
602-092-00-
3
1-bromo-3,4,5-
trifluoro-benzen
418-
480-9
138526-
69-9
R10
Carc. Cat. 3;
R40
Xi; R38-41
N; R51-53
Xn; N
R: 10-38-40-
41-51/53
S: (2-)23-
26-
36/37/39-61
602-093-00-
9
, , ,4-
tetraclorotoluen;
p-clorofeniltriclorometan
E 226-
009-1
5216-
25-1
Carc.Cat.2;
R45
Repr.Cat.3;
R62
T; R48/23
Xn; R21/22
Xi; R37/38
T
R: 45-21/22-
37/38-
48/23-62
S: 53-45
602-094-00-
4
difenil eter, derivat
octabromurat
251-
087-9
32536-
52-0
Repr.Cat.2;
R61
Repr.Cat.3;
R62
T
R: 61-62
S: 53-45
602-096-00-
5
clorhidrat de verde
malachit;
C.I. Verde Bazic 4 [1];
oxalat de verde
malachit [2]
209-
322-8
[1]
219-
441-7
[21
569-64-
2 [1]
18015-
76-4 [2]
Xn; R22
Xi; R41
Repr. Cat. 3;
R63
N; R50-53
Xn; N
R: 22-41-63-
50/53
S: (2-)26-
36/37-39-
46-60-61
602-097-00-
0
1-bromo-9-(4,4,5,5,5-
pentafluoropentiltio)
nonan
422-
850-5
148757-
89-5
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)24-
37-60-61
603-001-00-
X
metanol 200-
659-6
67-56-1 F; R11
T;
R23/24/25-
39/23/24/25
F; T
R: 11-
23/24/25-
39/23/24/25
S: (1/2-)7-
16-36/37-45
C mai mare
sau egal cu
20 %: T;
R23/24/25-
39/23/24/25
10 % mai
mic sau egal
cu C < 20
%: T;
R20/21/22-
39/23/24/25
3 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xn;
R20/21/22-
68/20/21/22
603-002-00-
5
etanol 200-
578-6
64-17-5 F; R11 F
R: 11
S: (2-)7-16
603-003-00-
0
1-propanol;
n-propanol;
propan-1-ol
200-
746-9
71-23-8 F; R11
Xi; R41 R67
F; Xi
R: 11-41-67
S: (2-)7-16-
24-26-39
6
603-004-00-
6
1-butanol;
n-butanol;
200-
751-6
71-36-3 R10
Xn; R 22
Xn
R: 10-22-
6

Page 140 of 396
butan-1-ol Xi; R37/38-
41 R67
37/38-41-67
S: (2-)7/9-
13-26-
37/39-46
603-005-00-
1
2-metilpropan-2-ol;
alcool terţ-butilic
200-
889-7
75-65-0 F; R11
Xn; R20
F; Xn
R: 11-20
S: (2-)9-16
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn;
R20
603-006-00-
7
alcool amilic (cu
excepţia terţpentanolului),
izomeri
ai pentanolului
C 250-
378-8
30899-
19-5
R10
Xn; R20
Xi; R37
R66
Xn
R: 10-20-37-
66
S: (2-)46
603-007-00-
2
2-metilbutan-2-ol;
alcool terţ-amilic
200-
908-9
75-85-4 F; R11
Xn; R20
Xi; R37/38
F; Xn
R: 11-20-
37/38
S: (2-)46
603-008-00-
8
4-metilpentan-2-ol;
alcool metil-amilic
203-
551-7
108-11-
2
R10
Xi; R37
Xi
R: 10-37
S: (2-)24/25
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xi;
R37
603-009-00-
3
clclohexanol 203-
630-6
108-93-
0
Xn; R20/22
Xi; R37/38
Xn
R: 20/22-
37/38
S: (2-)24/25
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn;
R20/22-
37/38
20 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi;
R37/38
603-010-00-
9
2-
metilciclohexanol,amestec
de izomeri [1];
cis-2-metilciclohexanol
[2];
trans-2-metilciclohexanol
[3]
C 209-
512-0
[1]
231-
187-9
[2]
231-
186-3
[31
583-59-
5 [1]
7443-
70-1 [2]
7443-
52-9 [3]
Xn; R20 Xn
R: 20
S: (2-)24/25
603-011-00-
4
2-metoxietanol;
metilglicol;
eter metilic al
etilenglicolului
E 203-
713-7
109-86-
4
R10
Repr. Cat. 2;
R60-61
Xn;
R20/21/22
T
R: 60-61-10-
20/21/22
S: 53-45
603-012-00-
X
2-etoxietanol;
etilenglicol;
eter etilic al
etilenglicolului
E 203-
804-1
110-80-
5
R10
Repr. Cat. 2;
R60-61
Xn;
R20/21/22
T
R: 60-61-10-
20/21/22
S: 53-45
603-013-00-
5
2-isopropoxietanol;
izopropilglicol;
eter izopropilic al
etilenglicolului
203-
685-6
109-59-
1
Xn; R20/21
Xi; R36
Xn
R: 20/21-36
S: (2-)24/25
C mai mare
sau egal cu
25%: Xn;
R20/21-36
20 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi; R36
603-014-00-
0
2-butoxietanol;
butilglicol;
eter butilic al
etilenglicolului
203-
905-0
111-76-
2
Xn;
R20/21/22
Xi; R36/38
Xn
R: 20/21/22-
36/38
S: (2-)
36/37-46
603-015-00-
6
2-propenol-1;
alcool alilic;
prop-2-en-1-ol
203-
470-7
107-18-
6
R10
T;
R23/24/25
Xi;
R36/37/38
N; R50
T; N
R: 10-
23/24/25-
36/37/38-50
S: (1/2-)
36/37/39-
38-45-61
603-016-00-
1
4-hidroxi-4-metilpentan-
2-onă
204-
626-7
123-42-
2
Xi; R36 Xi
R: 36
S: (2-)24/25
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xi;

Page 141 of 396
R36
603-018-00-
2
alcool furfurilic 202-
626-1
98-00-0 Xn;
R20/21/22 Xn
R: 20/21/22
S: (2-)
C mai mare
sau egal cu
5 %: Xn;
R20/21/22
603-019-00-
8
dimetil-eter;
eter metilic
204-
065-8
115-10-
6
F+; R12 F+
R: 12
S: (2-)9-16-
33
603-020-00-
3
etil-metil-eter – 540-67-
0
F+; R12 F+
R: 12
S: (2-)9-16-
33
603-021-00-
9
metil-vinil-eter D 203-
475-4
107-25-
5
F+; R12 F+
R: 12
S: (2-)9-16-
33
603-022-00-
4
dietil-eter;
eter etilic
200-
467-2
60-29-7 F+; R12
R19
Xn; R22
66 R67
F+; Xn
R: 12-19-22-
66-67
S: (2-)9-16-
29-33
6
603-023-00-
X
etilen oxid;
oxid de etilena
E 200-
849-9
75-21-8 F+; R12
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T; R23
Xi;
R36/37/38
F+; T
R: 45-46-12-
23-36/37/38
S: 53-45
603-024-00-
5
1,4-dioxan D 204-
661-8
123-91-
1
F; R11-19
Carc. Cat. 3;
R40
Xi; R36/37
R66
F; Xn
R: 11-19-
36/37-40-66
S: (2-)9-16-
36/37-46
603-025-00-
0
tetrahidrofuran 203-
726-8
109-99-
9
F; R11-19
Xi; R36/37
F; Xi
R: 11-19-
36/37
S: (2-)16-
29-33
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xi;
R36/37
603-026-00-
6
epiclorhidrină;
1-cloro-2,3-
epoxipropan
E 203-
439-8
106-89-
8
R10
Carc. Cat. 2;
R45
T; R23/24/25
C; R34
R43
T
R: 45-10-
23/24/25-
34-43
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
10 %: T;
R45-
23/24/25-
34-43
5% mai mic
sau egal cu C
< 10%: T;
R45-
23/24/25-
36/38-43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: T;
R45-
23/24/25-43
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
Xn;
R20/21/22
603-027-00-
1
etandiol;
etilenglicol
203-
473-3
107-21-
1
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn;
R22
603-028-00-
7
etilenclorhidrină;
2-cloroetanol
203-
459-7
107-07-
3
T+;
R26/27/28
T+
R: 26/27/28
S: (1/2-)7/9-
28-45
C mai mare
sau egal cu 7
%: T+;
R26/27/28

Page 142 of 396
1 % mai mic
sau egal cu C
< 7 %: T;
R23/24/25
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
Xn;
R20/21/22
603-029-00-
2
bis(2-cloroetil)-eter;
eter 2,2′-dicloroetilic
203-
870-1
111-44-
4
R10
Carc.Cat.3;
R40
T+;
R26/27/28
T+
R: 10-
26/27/28-40
S: (1/2-)7/9-
27-28-
36/37-45
C mai mare
sau egal cu 7
%: T+;
R26/27/28-
40
1 % mai mic
sau egal cu C
< 7 %: T;
R23/24/25-
40
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
Xn;
R20/21/22
603-030-00-
8
2-aminoetanol;
etanolamină
205-
483-3
141-43-
5
Xn;
R20/21/22
C; R34
CR
: 20/21/22-
34
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
25 %: C;
R20/21/22-
34
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R34
5 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xi;
R36/37/38
603-031-00-
3
1,2-dimetoxietan
(EGDME);
eter dimetilic al etilenglicolului
203-
794-9
110-71-
4
Repr.Cat.2;
R60
Repr.Cat.2;
R61
F; R11
R19
Xn; R20
F; T
R: 60-61-11-
19-20
S: 53-45
603-032-00-
9
dinitrat de etilen; 211-
063-0
628-96-
6
E; R2 E; T+
diazotat de etilen T+;
R26/27/28
R33
R: 2-
26/27/28-33
S: (1/2-)33-
35-36/37-45
603-033-00-
4
dinitrat de
oxidietilenă;
dinitrat de
dietilenglicol;
dinitrat de 2,2′-
oxidietanol
211-
745-8
693-21-
0
E; R3
T+;
R26/27/28
R33
R52-53
E; T+
R: 3-
26/27/28-
33-52/53
S: (1/2-)33-
35-36/37-
45-61
603-034-00-
X
trinitrat de glicerol;
trinitrat de glicerina;
trinitroglicerină
200-
240-8
55-63-0 E; R3
T+;
R26/27/28
R33
N; R51-53
E; T+; N
R: 3-
26/27/28-
33-51/53
S: (1/2-)33-
35-36/37-
45-61
603-035-00-
5
tetranitrat de
pentaeritritoi;
pentrită
201-
084-3
78-11-5 E; R3 E
R: 3
S: (2-)35
603-036-00-
0
hexanitrat de manitol;
nitromanită
239-
924-6
15825-
70-4
E; R3 E
R: 3
S: (2-)35
603-037-00-
6
nitrat de celuloză;
nitroceluloză,
– – E; R3
R1
E
R: 1-3

Page 143 of 396
(conţinînd mai mult de
12.6% azot)
S: (2-)35
603-037-01-
3
nitrat de celuloză;
nitroceluloză,
(conţinînd maximum
12.6% azot)
– – F; R11 F
R: 11
S: (2-)16-
33-37/39
603-038-00-
1
alil-glicidil-eter;
1-aliloxi-2,3-
epoxipropan;
oxid de alil şi de
glicidil;
oxid de alil şi de 2,3-
epoxi-propan
203-
442-4
106-92-
3
R10
Carc. Cat. 3;
R40
Muta. Cat. 3;
R68
Repr. Cat. 3;
R62
Xn; R20/22
Xi; R37/38-
41 R43 R52-
53
Xn
R: 10-20/22-
37/38-40-
41-43-
52/53-62-68
S: (2-)
24/25-26-
36/37/39-61
603-039-00-
7
butil-2,3-epoxipropil
eter;
oxid de n-butil şi de
glicidil;
1-butoxi-2,3-
epoxipropan
219-
376-4
2426-
08-6
R10
Carc. Cat. 3;
R40
Muta. Cat. 3;
R68
Xn; R20/22
Xi; R37
R43
R52-53
Xn
R: 10-20/22-
37-40-43-
52/53-68
S: (2-)
24/25-
36/37-61
603-040-00-
2
metanolat de sodiu
[1];
metoxid de sodiu[1];
metanolat de potasiu
[2];
metoxid de potasiu[2];
metanolate de litiu
[3];
metoxid de litiu [3]
204-
699-5
[1]
212-
736-1
[2]
212-
737-7
[3]
124-41-
4 [1]
865-33-
8 [2]
865-34-
9 [3]
F; R11
C; R34 R14
F; C
R: 11-14-34
S: (1/2-)8-
16-26-43-45
603-041-00-
8
etanolat de potasiu
[1];
213-
029-0
917-58-
8 [1]
F; R11 F; C
etoxld de potasiu [1];
etanolat de sodiu [2];
etoxld de sodiu [2]
[1]
205-
487-5
[2]
141-52-
6 [2]
C; R34 R14 R: 11-14-34
S: (1/2-)8-
16-26-43-45
603-042-00-
3
tri-izopropoxid de
aluminiu;
tri-izopropanolat de
aluminiu
209-
090-8
555-31-
7
F; R11 F
R: 11
S: (2-)8-16
603-043-00-
9
triarimol;
(2,4-diclorofenil)(fenil)
(5-pirimidinil)metanol
– 26766-
27-8
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)
603-044-00-
4
dicofol (ISO);
2,2,2-tricloro-1,1-bis
(4-clorofenil)etanol
204-
082-0
115-32-
2
Xn; R21/22
Xi; R38
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 21/22-38-
43-50/53
S: (2-)
36/37-60-61
603-045-00-
X
diizopropil-eter [1];
dipropi-eter [2]
C 203-
560-6
[1]
203-
869-6
[2]
108-20-
3 [1]
111-43-
3 [2]
F; R11
R19
R66
R67
F
R: 11-19-66-
67
S: (2-)9-16-
29-33
6
603-046-00-
5
bis(clorometil) eter E 208-
832-8
542-88-
1
R10
Carc. Cat. 1;
R45
T+; R26
T; R24
Xn; R22
T+
R: 45-10-22-
24-26
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
25 %: T+;
R45-22-24-
26
7 % mai mic
sau egal cu C
< 25 %: T+;
R45-21-26
3 % mai mic
sau egal cu C
< 7 %: T;
R45-21-23

Page 144 of 396
1 % mai mic
sau egal cu C
< 3 %: T;
R45-23
0.1 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
T; R45-20
0.001 % mai
mic sau egal
cu C <
0.1%: T;
R45
603-047-00-
0
2-dimetilaminoetanol;
N,Ndimetiletanolamină
203-
542-8
108-01-
0
R10
Xn;
R20/21/22
C; R34
CR
: 10-
20/21/22-34
S: (1/2-)25-
26-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
25 % C: C;
R20/21/22-
34
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R34
5 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xi;
R36/37/38
603-048-00-
6
2-dietilaminoetanol;
N,N-dietiletanolamină
202-
845-2
100-37-
8
R10
Xn;
R20/21/22
C; R34
CR
: 10-
20/21/22-34
S: (1/2-)25-
26-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
25 % C: C;
R20/21/22-
34
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R34
5 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xi;
R36/37/38
603-049-00-
1
clorfenetol (ISO);
1,1-bis(4-clorofenil)
etanol
201-
246-3
80-06-8 Xn; R22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-51/53
S: (2-)36-61
603-050-00-
7
1-(2-butoxipropoxi)-2-
propanol;
eter monobutilic al
dipropilen-glicolului
246-
011-6
24083-
03-2
Xn; R21/22 Xn
R: 21/22
S: (2-)
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn;
R21/22
603-051-00-
2
2-etilbutan-1-ol; 202-
621-4
97-95-0 Xn; R21/22 Xn
R: 21/22
S: (2-)
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn;
R21/22
603-052-00-
8
3-butoxipropan-2-ol;
eter monobutilic al
propilen-glicolului
225-
878-4
5131-
66-8
Xi; R36/38 Xi
R: 36/38
S: (2-)
C mai mare
sau egal cu
20 %: Xi;
R36/38
603-053-00-
3
2-metilpentan-2,4-diol 203-
489-0
107-41-
5
Xi; R36/38 Xi
R: 36/38
S: (2-)
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xi;
R36/38
603-054-00-
9
dibutil-eter; 205-
575-3
142-96-
1
R10 Xi C mai mare
sau egal cu
10 %: Xi;
R36/37/38
di n-butil-eter Xi;
R36/37/38
R52-53
R: 10-
36/37/38-
52/53
S: (2-)61
603-055-00-
4
propilen oxid;
1,2-epoxipropan;
metiloxiran
E 200-
879-2
75-56-9 F+; R12
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
Xn;
F+; T
R: 45-46-12-
20/21/22-
36/37/38
S: 53-45

Page 145 of 396
R20/21/22
Xi;
R36/37/38
603-056-00-
X
[(p-toliloxi)metil]
oxiran [1];
[(m-toliloxi)metil]
oxiran [2];
oxid de 2,3-epoxipropil
şi de o-tolil [3];
[(toliloxi)metil]oxiran
[4];
oxid de glicidil şi de
tolil [4]
C 218-
574-8
[1]
218-
575-3
[2]
218-
645-3
[3]
247-
711-4
[4]
2186-
24-5 [1]
2186-
25-6 [2]
2210-
79-9 [3]
26447-
14-3 [4]
Muta. Cat. 3;
R68
Xi; R38
R43
N; R51-53
Xn; N
R: 38-43-
51/53-68
S: (2-)
36/37-61
603-057-00-
5
alcool benzilic 202-
859-9
100-51-
6
Xn; R20/22 Xn
R: 20/22
S: (2-)26
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn;
R20/22
603-058-00-
0
1,3-propilen oxid;
1,3-epoxipropan
207-
964-3
503-30-
0
F; R11
Xn;
R20/21/22
F; Xn
R: 11-
20/21/22
S: (2-)9-16-
26-29
603-059-00-
6
1-hexanol;
hexan-1-ol;
alcool n-hexilic
203-
852-3
111-27-
3
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)24/25
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn;
R22
603-060-00-
1
2,2′-bioxiran;
1,2: 3,4-diepoxibutan
E 215-
979-1
1464-
53-5
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T+; R26
T; R24/25
C; R34
T+
R: 45-46-
24/25-26-34
S: 53-45
603-061-00-
7
tetrahidro-2-
furilmetanol;
alcool
tetrahidrofurfurilic
202-
625-6
97-99-4 Xi; R36 Xi
R: 36
S: (2-)39
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xi;
R36
603-062-00-
2
tetrahidrofuran-2,5-
diil-dimetanol
203-
239-0
104-80-
3
Xi;
R36/37/38
Xi
R: 36/37/38
S: (2-)39
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xi;
R36/37/38
603-063-00-
8
2,3-epoxipropan-1-ol;
glicidol
E 209-
128-3
556-52-
5
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 3;
R68
Repr. Cat. 2;
R60
T; R23
Xn; R21/22
Xi;
R36/37/38
T
R: 45-60-
21/22-23-
36/37/38-68
S: 53-45
603-064-00-
3
1-metoxi-propan-2-ol;
eter monometilic al
propilen-glicolului
203-
539-1
107-98-
2
R10 R: 10
S: (2-)24
603-065-00-
9
resorcinol-diglicidileter;
1,3-bis(2,3-
epoxipropoxi)
202-
987-5
101-90-
6
Carc. Cat. 3;
R40
Xn
R: 21/22-
36/38-40-
43-
benzen;
eter diglicidic al
rezorcinolului
Muta. Cat. 3;
R68
Xn; R21/22
Xi; R36/38
R43
R52-53
52/53-68
S: (2-)23-
36/37-61
603-066-00-
4
diepoxid de
vinilciclohexenă;
1-epoxietil-3,4-epoxiciclohexan
203-
437-7
106-87-
6
T; R23/24/25
Xn; R68
T
R: 23/24/25-
68
S: (1/2-)23-
24-45
C mai mare
sau egal cu 1
%: T;
R23/24/25-
68
0,1 % mai

Page 146 of 396
mic sau egal
cu C < 1 %:
Xn;
R20/21/22
603-067-00-
X
fenil-glicidil-eter;
1,2-epoxi-3-
fenoxipropan;
oxid de glicidil şi de
fenil
E 204-
557-2
122-60-
1
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 3;
R68
Xn; R20
Xi; R37/38
R43 R52-53
T
R: 45-20-
37/38-43-
68-52/53
S: 53-45-61
603-068-00-
5
etil-ciclohexilglicidileter;
oxid de 2-etilciclohexil
şi de glicidil;
1-(2-etilciclohexiloxi)-
2,3-epoxipropan
– 130014-
35-6
Xi; R36/38
R43
Xi
R: 36/38-43
S: (2-)26-
28-37/39
C mai mare
sau egal cu
20 %: Xi;
R36/38-43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 20 %: Xi;
R43
603-069-00-
0
2,4,6-tris
(dimetilaminometil)
fenol
202-
013-9
90-72-2 Xn; R22
Xi; R36/38
Xn
R: 22-36/38
S: (2-)26-28
603-070-00-
6
2-amino-2-
metilpropanol
204-
709-8
124-68-
5
Xi; R36/38
R52-53
Xi
R: 36/38-
52/53
S: (2-)61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xi;
R36/38-
52/53
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi;
R36/38
603-071-00-
1
2,2′-iminodietanol;
dietanolamina
203-
868-0
111-42-
2
Xn; R22-
48/22
Xi; R38-41
Xn
R: 22-38-41-
48/22
S: (2-)26-
36/37/39-46
603-072-00-
7
eter diglicidic al butan-
1,4-diolului;
1,4-bis(2,3-
epoxipropoxi) butan
219-
371-7
2425-
79-8
Xn; R20/21
Xi; R36/38
R43
Xn
R: 20/21-
36/38-43
S: (2-)26-
28-37/39
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn;
R20/21-
36/38-43
20 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi;
R36/38-43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 20 %: Xi;
R43
603-073-00-
2
bis[4-(2,3-
epoxipropoxi)fenil]
propan;
2,2-bis[p-(2,3-
epoxipropoxi) fenil]
propan;
eter diglicidic al bisfenolului
A
216-
823-5
1675-
54-3
Xi; R36/38
R43
Xi
R: 36/38-43
S: (2-)28-
37/39
C mai mare
sau egal cu 5
%: Xi;
R36/38-43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xi;
R43
603-074-00-
8
produs de reacţie:
bisfenol A cu
epiclorhidrină;
răşină epoxidic[ cu
greutate moleculară
medie mai mic sau
egal cu 700
500-
033-5
25068-
38-6
Xi; R36/38
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 36/38-43-
51/53
S: (2-)28-
37/39-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xi, N;
R36/38-43-
51/53
5 % mai mic
sau egal cu C
< 25 %: Xi;
R36/38-43-
52/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 5 %:
Xi; R43-

Page 147 of 396
52/53
1 % mai mic
sau egal cu C
< 2,5 %: Xi;
R43
603-075-00-
3
clorodimetil-metileter;
oxid de clorometil şi de
metil
E 203-
480-1
107-30-
2
F; R11
Carc. Cat. 1;
R45
F; T
R: 45-11-
20/21/22
Xn;
R20/21/22
S: 53-45
603-076-00-
9
2-butin-1,4-diol;
but-2-in-1,4-diol
D 203-
788-6
110-65-
6
C; R34
T; R23/25
Xn; R21-
48/22
R43
C; T
R: 21-23/25-
34-43-48/22
S: (1/2-)25-
26-
36/37/39-
45-46
C mai mare
sau egal cu
50 %: T, C;
R21-23/25-
34-48/22-43
25 % mai
mic sau egal
cu C < 50
%: T; R21-
23/25-
36/38-
48/22-43
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xn;
R20/22-
48/22-43
3 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xn;
R20/22-43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 3 %: Xi;
R43
603-077-00-
4
dimepranol (DCI);
1-dimetilaminopropan-
2-ol
203-
556-4
108-16-
7
R10
Xn; R22
C; R34
CR
: 10-22-34
S: (1/2-)23-
26-36-45
603-078-00-
X
2-propinol-1;
prop-2-in-1-ol;
alcool propargilic
203-
471-2
107-19-
7
R10
T; R23/24/25
C; R34
N; R51-53
T; N
R: 10-
23/24/25-
34-51/53
S: (1/2-)26-
28-36-45-61
603-079-00-
5
N-metildietanolamină;
2,2′-metiliminodietanol
203-
312-7
105-59-
9
Xi; R36 Xi
R: 36
S: (2-)24
603-080-00-
0
2-metilaminoetanol;
N-metiletanolamină;
N-metil-2-
etanolamină;
N-metil-2-
aminoetanol;
2-(metilamino)etanol
203-
710-0
109-83-
1
Xn; R21/22
C; R34
CR
: 21/22-34
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
25 % C: C;
R21/22-34
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R34
5 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xi;
R36/37/38
603-081-00-
6
tiodiglicol;
2,2′-tiodietanol
203-
874-3
111-48-
8
Xi; R36 Xi
R: 36
S: (2-)
603-082-00-
1
izopropanolamină;
1-amino-propan-2-ol
201-
162-7
78-96-6 C; R34 CR
: 34
S: (1/2-)23-
26-36-45
603-083-00-
7
di-izopropanolamină;
1,1′-iminodipropan-2-
ol
203-
820-9
110-97-
4
Xi; R36 Xi
R: 36
S: (2-)26

Page 148 of 396
603-084-00-
2
oxid de stiren;
(epoxietil)benzen;
Feniloxiran
E 202-
476-7
96-09-3 Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R21
Xi; R36
T
R: 45-21-36
S: 53-45
603-085-00-
8
bronopol;
2-bromo-2-
nitropropan-1,3-diol
200-
143-0
52-51-7 Xn; R21/22
Xi; R37/38-
41
N; R50
Xn; N
R: 21/22-
37/38-41-50
S: (2-)26-
37/39-61
603-086-00-
3
etirimol (ISO);
5-butil-2-etilamino-6-
metilpirimidin-4-ol
245-
949-3
23947-
60-6
Xn; R21 Xn
R: 21
S: (2-)36/37
603-087-00-
9
2-etilhexan-1,3diol;
octilenglicol;
etoexadiol
202-
377-9
94-96-2 Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)25-
26-39-46
603-088-00-
4
2-(octiltio)etanol;
sulfura de 2-hidroxietil
şi de
222-
598-4
3547-
33-9
Xi; R41 Xi
R: 41
octil S: (2-)26
603-089-00-
X
7,7-dimetil-3-oxa-6-
azactan-1-ol
400-
390-6
– C; R35
Xn; R22
C
R: 22-35
S: (1/2-)26-
28-
36/37/39-45
603-090-00-
5
2-(2-brom etoxi )
anisol
402-
010-4
4463-
59-6
Xn; R22 R52-
53
Xn
R: 22-52/53
S: (2-)22-61
603-091-00-
0
exo-1-metil-4-(1-
metiletil)-7-oxabiciclo
[2.2.1]heptan-2-ol
402-
470-6
87172-
89-2
Xn; R22
Xi; R41
Xn
R: 22-41
S: (2-)26-39
603-092-00-
6
2-metil-4-fenilpentanol 402-
770-7
92585-
24-5
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)24-
37-61
603-093-00-
1
exo-(+/-)-1-metil-4-
(1-metiletil)-2-[(2-
metilfenil) metoxi]-7-
oxabiciclo[2.2.1]
heptan;
exo-(+/-)-1-metil-2-
(2-metilbenziloxi)-4-
izopropil-7-oxabiciclo
[2.2.1] heptan
402-
410-9
87818-
31-3
Xn; R20
N; R51-53
Xn; N
R: 20-51/53
S: (2-)23-61
603-094-00-
7
1,3-bis(2,3-
epoxipropoxi)2,2-
dimetilpropan
241-
536-7
17557-
23-2
Xi; R38 R43 Xi
R: 38-43
S: (2-)24-37
603-095-00-
2
2-(propiloxi)etanol;
eter monopropilic al
etilen-glicolului
220-
548-6
2807-
30-9
Xn; R21
Xi; R36
Xn
R: 21-36
S: (2-)26-
36/37-46
603-096-00-
8
2-(2-butoxietoxi)
etanol;
eter monobutilic al
dietilen-glicolului
203-
961-6
112-34-
5
Xi; R36 Xi
R: 36
S: (2-)24-26
603-097-00-
3
1,1 ‘,1 „-
nitrilotripropan-2-ol;
triizopropanolamină
204-
528-4
122-20-
3
Xi; R36
R52-53
Xi
R: 36-52/53
S: (2-)26-61
603-098-00-
9
2-fenoxietanol 204-
589-7
122-99-
6
Xn; R22
Xi; R36
Xn
R: 22-36
S: (2-)26
603-099-00-
4
clohidat de 3-(N-metil-
N-(4-metilamino-3-
nitrofenil) amino)
propan-1,2-diol
403-
440-5
93633-
79-5
Xn; R22
R52-53
Xn
R: 22-52/53
S: (2-)61
603-100-00-
8
1,2-dimetoxipropan 404-
630-0
7778-
85-0
F; R11-19 F
R: 11-19
S: (2-)9-16-
24/25-33

Page 149 of 396
603-101-00-
3
tetrahidro-2-izobutil-4-
metilpiran-4-ol,
amestec de izomeri
(cis şi trans)
405-
040-6
– Xi; R36 Xi
R: 36
S: (2-)25-26
603-102-00-
9
1,2-epoxibutan 203-
438-2
106-88-
7
F; R11 F; Xn
Carc. Cat. 3;
R40
Xn;
R20/21/22
Xi;
R36/37/38
R52-53
R: 11-
20/21/22-
36/37/38-
40-52/53
S: (2-)9-16-
29-36/37-61
603-103-00-
4
oxiran, derivaţi mono
[(alchiloxiC12-14-)
metil];
oxid de glicidil şi de
alchil C12-14
271-
846-8
68609-
97-2
Xi; R38
R43
Xi
R: 38-43
S: (2-)24-37
603-104-00-
X
fenarimol (ISO);
alcool 2,4′-dicloro-a-
(pirimidin-5-il)
benzhidrilic
262-
095-7
60168-
88-9
Repr. Cat. 3;
R62-63
R64
N; R51-53
Xn; N
R: 51/53-62-
63-64
S: (2-)
36/37-61
603-105-00-
5
furan E 203-
727-3
110-00-
9
F+; R12
R19
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 3;
R68
Xn; R20/22-
48/22
Xi; R38
R52-53
F+; T
R: 45-12-19-
20/22-38-
48/22-68-
52/53
S: 53-45-61
603-106-00-
0
2-metoxipropanol 216-
455-5
1589-
47-5
R10
Repr. Cat. 2;
R61
Xi; R37/38-
41
T
R: 61-10-
37/38-41
S: 53-45
603-107-00-
6
2-(2-mehoxietoxi)
etanol;
eter monometilic al
dietilen-glicolului
203-
906-6
111-77-
3
Repr. Cat. 3;
R63
Xn
R: 63
S: (2-)36/37
603-108-00-
1
2-metilpropan-1-ol;
izo-butanol
201-
148-0
78-83-1 R10
Xi; R37/38-
41 R67
Xi
R: 10-37/38-
41-67
S: (2-)7/9-
13-26-
37/39-46
6
603-117-00-
0
propan-2-ol;
alcool izopropilic;
izopropanol
200-
661-7
67-63-0 F; R11
Xi; R36 R67
F; Xi
R: 11-36-67
S: (2-)7-16-
24/25-26
6
603-118-00-
6
6-dimetilaminohexan-
1-ol
404-
680-3
1862-
07-3
Xn; R22
C; R34
R52-53
CR
: 22-34-
52/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
603-119-00-
1
1,1’-(1,3-fenilendioxi)
bis(3-(2-(prop-2-enil)
fenoxi) propan-2-ol)
405-
840-5
– R43
N; R50-53
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)24-
37-60-61
603-120-00-
7
2-metil-5-fenilpentanol 405-
890-8
25634-
93-9
Xi; R36/38 Xi
R: 36/38
S: (2-)26-37
603-121-00-
2
4-(4-(1,3-
dihidroxiprop-2-il)
fenilamino)-1,8-
dihidroxi-5-
nitroantrachinonă
406-
057-1
114565-
66-1
Carc. Cat. 3;
R40 R43
R53
Xn
R: 40-43-53
S: (2-)
36/37-61
603-122-00- 2-etilhexanolat de 406- 38411-
F; R11
F; C

Page 150 of 396

Click pentru continuare