HOTĂRÂRE nr. 1408 din 4 noiembrie 2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase Forma sintetică la data 06-oct-2014 partea 8

Hotararea nr.1408 din 4 noiembrie 2008 partea 8

 

Continuare :

hidroxipenta ciclo
(5,2,1,02,6.03,9.05,8)
de c-4-il)-4-
oxovalerianat de etil
607-080-00-
1
clorură de cloroacetil 201-
171-6
79-04-9 R14
R29
T;
R23/24/25-
48/23
C; R35
N; R50
T; C; N
R: 14-
23/24/25-
35-48/23-50
S: (1/2-)7/8-
9-26-
36/37/39-
45-61
607-081-00-
7
acid fluoracetic 205-
631-7
144-49-
0
T+; R28
N; R50
T+; N
R: 28-50
S: (1/2-)20-
22-26-45-61
607-082-00-
2
fluoroacetaţi solubli A – – T+; R28
N; R50
T+; N
R: 28-50
S: (1/2-)20-
22-26-45-61
607-083-00-
8
2,4-DB (ISO);
acid 4-(2,4-
diclorofenoxi) butiric
202-
366-9
94-82-6 Xn; R22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-51/53
S: (2-)25-
29-46-61
607-084-00-
3
săruri ale 2,4-DB;
săruri ale acidulului 4-
(2,4-
A – – Xn; R22
Xi; R41
Xn; N
R: 22-41-
51/53
diclorofenoxi) butiric N; R51-53 S: (2-)26-
29-39-46-61
607-085-00-
9
benzoat de benzil 204-
402-9
120-51-
4
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)25
607-086-00-
4
ftalat de dialil 205-
016-3
131-17-
9
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)
24/25-60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn, N;
R22-50/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: N;
R51/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 2,5
%: R52/53
607-088-00-
5
acid metacrilic D 201-
204-4
79-41-4 Xn; R21/22
C; R35
CR
: 21/22-35
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
25%: C;
R21/22-35
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R35
5% mai mic
sau egal cu C
< 10%: C;
R34
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xi;
R36/37/38
607-089-00-
0
acid propionic… % B 201-
176-3
79-09-4 C; R34 CR
: 34
S: (1/2-)23-
36-45
C mai mare
sau egal cu
25 %: C;
R34
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi;
R36/37/38
607-090-00-
6
acid tioglicolic;
acid mercaptoacetic
200-
677-4
68-11-1 T; R23/24/25
C; R34
T
R: 23/24/25-
C mai mare
sau egal cu

Page 180 of 396
34
S: (1/2-)25-
27-28-45
10%: T;
R23/24/25-
34
5% mai mic
sau egal cu C
< 10 %: T;
R23/24/25-
36/38
2 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: T;
R23/24/25
0,2 % mai
mic sau egal
cu C < 2 %:
Xn;
R20/21/22
607-091-00-
1
acid trifluoroacetic …% B 200-
929-3
76-05-1 Xn; R20
C; R35
R52-53
CR
: 20-35-
52/53
S: (1/2-)9-
26-27-28-
45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: C;
R20-35-
52/53
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R20-35
5% mai mic
sau egal cu C
< 10%: C;
R34
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xi;
R36/38
607-092-00-
7
lactat de metil [1];
(+)-lactat de metil
[2];
(R)-lactat de metil [3];
(S)-(-)-lactat de metil
[4]
C 208-
930-0
[1]
218-
449-8
[2]
241-
420-6
[3]
248-
704-9
[4]
547-64-
8 [1]
2155-
30-8 [2]
17392-
83-5 [3]
27871-
49-4 [4]
R10
Xi; R36/37
Xi
R: 10-36/37
S: (2-)24
607-093-00-
2
clorură de propionil BD 201-
170-0
79-03-8 F; R11
R14
C; R34
F; C
R: 11-14-34
S: (1/2-)9-
16-26-45
607-094-00-
8
acid peracetic…%;
acid peroxiacetic…%
201-
186-8
79-21-0 R10
O; R7
Xn;
R20/21/22
C; R35
N; R50
O; C; N
R: 7-10-
20/21/22-
35-50
S: (1/2-)3/7-
14-
36/37/39-
45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: C, N;
R20/21/22-
35-50
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: C;
R20/21/22-
35
5% mai mic
sau egal cu C
< 10%: C;
R34
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xi,
R36/37/38
607-095-00-
3
acid maleic 203-
742-5
110-16-
7
Xn; R22
Xi;
R36/37/38
Xn
R: 22-
36/37/38
S: (2-)26-
28-37

Page 181 of 396
607-096-00-
9
anhidridă maleică 203-
571-6
108-31-
6
Xn; R22
C; R34
R42/43
C
R: 22-34-
42/43
S: (2-)22-
26-
36/37/39-45
607-097-00-
4
1,2-anhidrida acidului
benzen-1,2,4-
tricarboxilic;
anhidridă trimelitică
209-
008-0
552-30-
7
Xi; R37-41
R42/43
Xn
R: 37-41-
42/43
S: (2-)22-
26-36/37/39
607-098-00-
X
dianhidrida acidului
benzen-1,2,4,5-
tetracarboxilic;
dianhidrida
piromelitică
201-
898-9
89-32-7 Xi; R41
R42/43
Xn
R: 41-42/43
S: (2-)22-
24-26-37/39
607-099-00-
5
anhidridă 1,2,3,6-
tetrahidro-ftalică;
[1] anhidridă cis-
1,2,3,6-
tetrahidroftalică;
[2] anhidridă 3,4,5,6-
tetrahidroftalică;
[3] anhidridă
tetrahidroftalică;
[4]
C 201-
605-4
[1]
213-
308-7
[2]
219-
374-3
[3]
247-
570-9
[4]
85-43-8
[1]
935-79-
5 [2]
2426-
02-0 [3]
26266-
63-7 [4]
Xi; R41
R42/43
R52-53
Xn
R: 41-42/43-
52/53
S: (2-)22-
24-26-
37/39-61
607-100-00-
9
dianhidrida acidului
benzofenon-3,3′,4,4′-
tetracarboxlic;
dianhidrida acidului
4,4′-carbonildiftalic
219-
348-1
2421-
28-5
Xi; R36/37 Xi
R: 36/37
S: (2-)25
C mai mare
sau egal cu 1
%: Xi;
R36/37
607-101-00-
4
anhidridă clorendică;
anhidrida acidului
1,4,5,6,7,7-hexaclorobiciclo[
2,2,1]hept-5-
en-2,3-dicarboxilic
204-
077-3
115-27-
5
Qxi;
R36/37/38
Xi
R: 36/37/38
S: (2-)25
C mai mare
sau egal cu 1
%: Xi;
R36/37/38
607-102-00-
X
anhidrida acidului
ciclohexan-1,2-
dicarboxilic [1];
anhidrida acidului cisciclo-
hexan-1,2-
dicarboxilic [2];
anhidrida acidului
trans-ciclohexan-1,2-
dicarboxilic [3]
C 201-
604-9
[1]
236-
086-3
[2]
238-
009-9
[3]
85-42-7
[1]
13149-
00-3 [2]
14166-
21-3 [3]
Xi; R41
R42/43
Xn
R: 41-42/43
S: (2-)23-
24-26-37/39
607-103-00-
5
anhidridă succinică 203-
570-0
108-30-
5
Xi; R36/37 Xi
R: 36/37
S: (2-)25
C mai mare
sau egal cu 1
%: Xi;
R36/37
607-104-00-
0
dianhidrida acidului
ciclopentan-1,2,3,4-
tetracarboxlic
227-
964-7
6053-
68-5
Xi; R36/37 Xi
R: 36/37
S: (2-)25
C mai mare
sau egal cu 1
%: Xi;
R36/37
607-105-00-
6
anhidrida acidului
8,9,10-trinorborn-5-
en-2,3-dicarboxilic
[1];
C 204-
957-7
[1]
212-
557-9
129-64-
6 [1]
826-62-
0 [2]
Xi; R41
R42/43
Xn
R: 41-42/43
S: (2-)22-
24-26-37/39
anhidrida acidului
1,2,3,6-tetrahidro-3,6-
metano-ftalic [2];
anhidrida acidului (1
, 2 , 3 , 6 )-
1,2,3,6-tetrahidro-3,6-
metanoftalic[3]
[2]
220-
384-5
[3]
2746-
19-2 [3]
607-106-00-
1
anhidrida acidului 8,9-
dinorborn-5-en-2,3-
dicarboxilic;
C – 123748-
85-6
Xn; R22
Xi;
R36/37/38
Xn
R: 22-
36/37/38-42
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn;

Page 182 of 396
anhidrida acidului 1-
metil-5-norbornen-
2,3-dicarboxilic
R42 S: (2-)39 R22-
36/37/38-42
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: Xn;
R36/37/38-
42
1 % mai mic
sau egal cu C
< 10%: Xn;
R42
607-107-00-
7
acrilat de 2-etilhexil D 203-
080-7
103-11-
7
Xi; R37/38
R43
Xi
R: 37/38-43
S: (2-)
36/37-46
607-108-00-
2
acrilat de hidroxipropil
[1];
acrilat de 2-hidroxi-1-
metiletil [1];
acrilat de 2-
hidroxipropil [2],
monoesterul acidului
nacrilic cu propan-1,2-
diol [3]
CD 220-
852-9
[1]
213-
663-8
[2]
247-
118-0
[3]
2918-
23-2 [1]
999-61-
1 [2]
25584-
83-2 [3]
T; R23/24/25
C; R34
R43
T
R: 23/24/25-
34-43
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
10 %: T;
R23/24/25-
34-43
5% mai mic
sau egal cu C
< 10 %: T;
R23/24/25-
36/38-43
2 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: T;
R23/24/25-
43
0,2 % mai
mic sau egal
cu C < 2 %:
Xn;
R20/21/22-
43
607-109-00-
8
diacrilat de
hexametilen;
diacrilat de hex-1,6-
diil
D 235-
921-9
13048-
33-4
Xi; R36/38
R43
Xi
R: 36/38-43
S: (2-)39
C mai mare
sau egal cu
20 %: Xi;
R36/38-43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 20 %: Xi;
R43
607-110-00-
3
triacrilat de
pentaeritritol;
diacrilat de 2-
(acriloiloximetil)-2-
hidroximetil-prop-1,3-
diil;
diacrilat de 2-
(hidroximetil)-2-(((1-
oxoalil)oxi)metil)-
prop-1,3-diil
D 222-
540-8
3524-
68-3
Xi; R36/38
R43
Xi
R: 36/38-43
S: (2-)39
C mai mare
sau egal cu
20 %: Xi;
R36/38-43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 20 %: Xi;
R43
607-111-00-
9
triacrilat de
trimetilolpropan;
diacrilat de 2-
(acriloiloximetil)-2-etilprop-
1,3-diil;
diacrilat de 2-etil-2-
(((1-oxoalil)oxi)metil)-
prop-1,3-diil
D 239-
701-3
15625-
89-5
Xi; R36/38
R43
Xi
R: 36/38-43
S: (2-)39
C mai mare
sau egal cu
20 %: Xi;
R36/38-43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 20 %: Xi;
R43
607-112-00-
4
diacrilat de
neopentilglicol;
diacrilat de 2,2-
dimetil-prop-1,3-diil
D 218-
741-5
2223-
82-7
T; R24
Xi; R36/38
R43
T
R: 24-36/38-
43
S: (1/2-)28-
39-45
C mai mare
sau egal cu
20 %: T;
R24-36/38-
43
5% mai mic
sau egal cu C
< 20 %: T;
R24-43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5%: Xn;

Page 183 of 396
R21-43
0,2 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
Xn; R21
607-113-00-
X
metacrilat de izobutil D 202-
613-0
97-86-9 R10
Xi;
R36/37/38
R43
N; R50
Xi; N
R: 10-
36/37/38-
43-50
S: (2-)24-
37-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xi, N;
R36/37/38-
43-50
20 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi;
R36/37/38-
43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 20 %: Xi;
R43
607-114-00-
5
dimetacrilat de etilen D 202-
617-2
97-90-5 Xi; R37
R43
Xi
R: 37-43
S: (2-)24-37
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xi;
R37-43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 10%: Xi;
R43
607-115-00-
0
acrilat de izobutil D 203-
417-8
106-63-
8
R10
Xn; R20/21
Xi; R38
R43
Xn
R: 10-20/21-
38-43
S: (2-)9-24-
37
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn;
R20/21-38-
43
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi; R38-
43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 10%: Xi;
R43
607-116-00-
6
acrilat de ciclohexil D 221-
319-3
3066-
71-5
Xi; R37/38
N; R51-53
Xi; N
R: 37/38-
51/53
S: (2-)61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xi, N;
R37/38-
51/53
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi;
R37/38-
52/53
2,5% mai
mic sau egal
cu C < 10%:
R52/53
607-117-00-
1
acrilat de glicidil;
acrilat de 2,3-
epoxipropil
D 203-
440-3
106-90-
1
T; R23/24/25
C; R34
R43
T
R: 23/24/25-
34-43
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
10 %: T;
R23/24/25-
34-43
5% mai mic
sau egal cu C
< 10 %: T;
R23/24/25-
36/38-43
2 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: T;
R23/24/25-
43
0,2% mai
mic sau egal

Page 184 of 396
cu C < 2%:
Xn;
R20/21/22-
43
607-118-00-
7
diacrilat de 1-
metiltrimetilen;
diacrilat de 1-metilprop-
1,3-diil
D 243-
105-9
19485-
03-1
Xn; R21
C; R34 R43
C
R: 21-34-43
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
25 %: C;
R21-34-43
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: C; R34-
43
5% mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xi;
R36/38-43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xi;
R43
607-119-00-
2
diacrilat de
tetrametilen;
diacrilat de but-1,3-diil
D 213-
979-6
1070-
70-8
Xn; R21
C; R34 R43
C
R: 21-34-43
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
25 %: C;
R21-34-43
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: C; R34-
43
5% mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xi;
R36/38-43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xi;
R43
607-120-00-
8
diacrilat de
dietilenglicol;
diacrilat de etilen
D 223-
791-6
4074-
88-8
T; R24
Xi; R36/38
R43
T
R: 24-36/38-
43
S: (1/2-)28-
39-45
C mai mare
sau egal cu
20 %: T;
R24-36/38-
43
2 % mai mic
sau egal cu C
< 20 %: T;
R24-43
0,2 % mai
mic sau egal
cu C < 2 %:
Xn; R21-43
607-121-00-
3
acrilat de 8,9,10-
trinorborn-2-il
D – 10027-
06-2
Xn; R21
Xi; R38 R43
Xn
R: 21-38-43
S: (2-)28
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn;
R21-38-43
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi; R38-
43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 10%: Xi;
R43
607-122-00-
9
tetraacrilat de
pentaeritritol;
diacrilat de 2,2-bis
(acriloiloximetil)-prop-
1,3-diil
D 225-
644-1
4986-
89-4
Xi; R36/38
R43
Xi
R: 36/38-43
S: (2-)26-39
C mai mare
sau egal cu
20 %: Xi;
R36/38-43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 20 %: Xi;
R43
607-123-00-
4
metacrilat de glicidil;
metacrilat de 2,3-
D 203-
441-9
106-91-
2
Xn;
R20/21/22
Xn
R: 20/21/22-
C mai mare
sau egal cu

Page 185 of 396
epoxipropil Xi; R36/38
R43
36/38-43
S: (2-)26-28
25 %: Xn;
R20/21/22-
36/38-43
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi;
R36/38-43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 10%: Xi;
R43
607-124-00-
X
metacrilat de 2-
hidroxietil
D 212-
782-2
868-77-
9
Xi; R36/38
R43
Xi
R: 36/38-43
S: (2-)26-28
C mai mare
sau egal cu
20 %: Xi;
R36/38-43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 20 %: Xi;
R43
607-125-00-
5
metacrilat de 2-
hidroxipropil [1];
metacrilat de 3-
hidroxipropil [2]
CD 213-
090-3
[1]
220-
426-2
[2]
923-26-
2 [1]
2761-
09-3 [2]
Xi; R36
R43
Xi
R: 36-43
S: (2-)
24/25-26-
37/39
607-126-00-
0
diacrilat de
trietilenglicol;
diacrilat de 2,2′-
D 216-
853-9
1680-
21-3
Xi; R36/38
R43
Xi
R: 36/38-43
C mai mare
sau egal cu
20 %: Xi;
R36/38-43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 20 %: Xi;
R43
(etilendioxi)dietil S: (2-)26-28
607-127-00-
6
metacrilat de 2-
dietilamino-etil
D 203-
275-7
105-16-
8
Xn; R20
Xi; R36/38
R43
Xn
R: 20-36/38-
43
S: (2-)26
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn;
R20-36/38-
43
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi;
R36/38-43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 10%: Xi;
R43
607-128-00-
1
metacrilat de 2-tertbutil-
aminoetil
D 223-
228-4
3775-
90-4
Xi; R36/38
R43
Xi
R: 36/38-43
S: (2-)26
C mai mare
sau egal cu
20 %: Xi;
R36/38-43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 20 %: Xi;
R43
607-129-00-
7
lactat de etil[1];
DL-lactat de etil [1];
(S)-2-hidroxipropionat
de etil [2];
(S)-lactat de etil [2];
L-lactat de etil [2]
C 202-
598-0
[1]
211-
694-1
[2]
97-64-3
[1]
687-47-
8 [2]
R10
Xi; R37-41
Xi
R: 10-37-41
S: (2-)24-
26-39
607-130-00-
2
acetat de pentil [1];
acetat de izopentil [2];
acetat de 1-metilbutil
[3];
acetat de 2-metilbutil
[4];
acetat de 2(sau 3)-
metilbutil [5]
C 211-
047-3
[1]
204-
662-3
[2]
210-
946-8
[3]
210-
628-63-
7 [1]
123-92-
2 [2]
626-38-
0 [3]
624-41-
9 [4]
84145-
37-9 [5]
R10
R66
R: 10-66
S: (2-)23-25

Page 186 of 396
843-8
[4]
282-
263-3
[5]
607-131-00-
8
propionat de izopentil
[1];
propionat de pentil
[2];
propionat de 2-
metilbutil [3]
C 203-
322-1
[1]
210-
852-7
[2]
219-
449-0
[3]
105-68-
0 [1]
624-54-
4 [2]
2438-
20-2 [3]
R10 R: 10
S: (2-)23-24
607-132-00-
3
metacrilat de 2-
dimetilaminoetil
D 220-
688-8
2867-
47-2
Xn; R21/22
Xi; R36/38
R43
Xn
R: 21/22-
36/38-43
S: (2-)26-28
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn;
R21/22-
36/38-43
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi;
R36/38-43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 10%: Xi;
R43
607-133-00-
9
esteri monoalchilici
sau monoarilici sau
monoalchilarilici ai
acidului acrilic cu
exceţia celor specificaţi
în altă parte a acestei
anexe
A – – Xi;
R36/37/38
N; R51-53
Xi; N
R: 36/37/38-
51/53
S: (2-)26-
28-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xi, N;
R36/37/38-
51/53
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi;
R36/37/38-
52/53
2,5% mai
mic sau egal
cu C < 10%:
R52/53
607-134-00-
4
esteri monoalchilici
sau monoarilici sau
monoalchilarilici ai
acidului metacrilic cu
exceţia celor specificaţi
în altă parte a acestei
anexe
A – – Xi;
R36/37/38
Xi
R: 36/37/38
S: (2-)26-28
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xi;
R36/37/38
607-135-00-
X
acid butiric 203-
532-3
107-92-
6
C; R34 C
R: 34
S: (1/2-)26-
36-45
607-136-00-
5
clorură de butiril 205-
498-5
141-75-
3
F; R11
C; R34
F; C
R: 11-34
S: (1/2-)16-
23-26-36-45
607-137-00-
0
acetoacetat de metil 203-
299-8
105-45-
3
Xi; R36 Xi
R: 36
S: (2-)26
607-138-00-
6
cloroformat de butil;
cloroformat de n-butil
209-
750-5
592-34-
7
R10
T; R23
C; R34
T
R: 10-23-34
S: (1/2-)26-
36-45
607-139-00-
1
acid 2-cloropropionic 209-
952-3
598-78-
7
Xn; R22
C; R35
CR
: 22-35
S: (1/2-)23-
26-28-36-45
607-140-00-
7
clorură de izobutiril 201-
194-1
79-30-1 F; R11
C; R35
F; C
R: 11-35

Page 187 of 396
S: (1/2-)16-
23-26-36-45
607-141-00-
2
bis(cloroformat) de
oxidietilen
203-
430-9
106-75-
2
Xn; R22
Xi; R38-41
N; R51-53
Xn; N
R: 22-38-41-
51/53
S: (2-)23-
26-61
607-142-00-
8
cloroformat de propil 203-
687-7
109-61-
5
R10
T; R23
C; R34
T
R: 10-23-34
S: (1/2-)26-
36-45
607-143-00-
3
acid valeric;
acid pentanoic
203-
677-2
109-52-
4
C; R34
R52-53
CR
: 34-52/53
S: (1/2-)26-
36-45-61
607-144-00-
9
acid adipic;
acid hexandioic
204-
673-3
124-04-
9
Xi; R36 Xi
R: 36
S: (2-)
607-145-00-
4
acid metansulfonic 200-
898-6
75-75-2 C; R34 CR
: 34
S: (1/2-)26-
36-45
607-146-00-
X
acid fumărie;
acid trans-butendioic
203-
743-0
110-17-
8
Xi; R36 Xi
R: 36
S: (2-)26
607-147-00-
5
oxalat de dietil 202-
464-1
95-92-1 Xn; R22
Xi; R36
Xn
R: 22-36
S: (2-)23
607-148-00-
0
clorură de guanidiniu;
clorhidrat de guanidină
200-
002-3
50-01-1 Xn; R22
Xi; R36/38
Xn
R: 22-36/38
S: (2-)22
607-149-00-
6
uretan;
carbamat de dietil
200-
123-1
51-79-6 Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
607-150-00-
1
endotal;
acid 7-oxabiciclo
[2,2,1] heptan-2,3-
dicarboxilic
205-
660-5
145-73-
3
T; R25
Xn; R21
Xi;
R36/37/38
T
R: 21-25-
36/37/38
S: (1/2-)
36/37/39-45
hidroxiacetat de etil;
4,4′-diclorobenzilat de
etil
S: (2-)60-61
607-160-00-
6
clofop-izobutil (ISO);
2-(4-(4-clorofenoxi)
fenoxi) propionat de
Izobutil
– 51337-
71-4
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)
607-161-00-
1
sare de dietanolamină
cu 4-CPA;
sare de 2,2′-
iminodietanol cu acidul
4-clorofenoxiacetic;
4-clorofenoxiacetat de
dietanolamoniu
– – Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)
607-162-00-
7
acid 2,2-
dicloropropionic;
dalapon
200-
923-0
75-99-0 Xn; R22
Xi; R38-41
R52-53
Xn
R: 22-38-41-
52/53
S: (2-)26-
39-61
607-163-00-
2
acid dehidracetic;
acid dehidroacetic;
3-acetil-6-metil-2Hpiran-
2,4(3H)-dionă
208-
293-9
520-45-
6
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)
607-164-00-
8
dehidracetat de sodiu;
dehodroacetat de sodiu;
1-(3,4-dihidro-6-metil-
2,4-dioxo-2H-piran-3-
iliden) etanolat de sodiu
224-
580-1
4418-
26-2
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)
607-165-00-
3
2-(4-(2,4-diclorofenoxi)
fenoxi)propionat de
metil;
257-
141-8
51338-
27-3
Xn; R22
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 22-43-
50/53

Page 188 of 396
(RS)-2-[4-(2,4-
diclorfenoxi) fenoxi]
propionat de metil
metildiclofop (ISO)
S: (2-)24-
37-60-61
607-166-00-
9
acetat de medinoterb;
acetat de 6-tert-butil-3-
metil-2,4-dinitrofenil
219-
634-6
2487-
01-6
T; R25
Xn; R21
T
R: 21-25
S: (1/2-)
36/37-45
607-167-00-
4
3-cloroacrilat de sodiu – 4312-
97-4
Xn; R21/22 Xn
R: 21/22
S: (2-)36/37
607-168-00-
X
6,7-metilendioxi-
1,2,3,4-tetrahidro-3-
metilnaftalen-1,2-
dicarboxilat de dipropil;
propilisom
– 83-59-0 T; R24
Xn; R22
N; R50-53
T; N
R: 22-24-
50/53
S: (1/2-)
36/37-45-
60-61
607-169-00-
5
fluoroacetat de sodiu 200-
548-2
62-74-8 T+;
R26/27/28
N; R50
T+; N
R: 26/27/28-
50
S: (1/2-)13-
22-36/37-
45-61
607-170-00-
0
oxalat de bis(1,2,3-
tritiaciclohexildimetilamoniu);
tiociclam-oxalat
250-
859-2
31895-
22-4
Xn; R21/22
N; R50-53
Xn; N
R: 21/22-
50/53
S: (2-)
36/37-46-
60-61
607-171-00-
6
Daminozid;
acid N-dimetilaminosuccinamic
216-
485-9
1596-
84-5
Scoasă din
evidenţă cu
ATP 29
607-172-00-
1
4-hidroxi-3-(3-(4′-
bromo-4-bifenilil)-
1,2,3,4-tetrahidro-1-
naftil) cumarină;
brodifacum
259-
980-5
56073-
10-0
T+; R27/28
T; R48/24/25
N; R50-53
T+; N
R: 27/28-
48/24/25-
50/53
S: (1/2-)
36/37-45-
60-61
607-173-00-
7
(3-metil-4-(5-nitro-3-
etoxi-carbonil-2-tienil)
azo)
fenilnitrilodipropionat
de dimetil
400-
460-6
– R43
R52-53
Xi
R: 43-52/53
S: (2-)24-
37-61
607-174-00-
2
amestec de:
3-(2,2,4,4-tetrametil-
21-oxo-7-oxa-3,20-
diazadispiro [5,1,11,2]
henicosan-20-il)
propionat de
tetradecil;
3-(2,2,4,4-tetrametil-
21-oxo-7-oxa-3,20-
diazadispiro [5,1,11,2]
henicosan-20-il)
propionat de dodecil
400-
580-9
– Xi; R38
N; R51-53
Xi; N
R: 38-51/53
S: (2-)28-61
607-175-00-
8
2-(2-nitrobenziliden)
aceto-acetat de metil
400-
650-9
39562-
27-1
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)24-
37-61
607-176-00-
3
amestec de:
a-3-(3-(2Hbenzotriazol-
2-il)-5-
tert-butil-4-
hidroxifenil) propionil-
-hidroxi-poli
(oxietilen);
a-3-(3-(2Hbenzotriazol-
2-il)-5-
tert-butil-4-
hidroxifenil) propionilw-
3-(3-(2H-
400-
830-7
– R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)
36/37-61

Page 189 of 396
benzotriazol-2-il)-5-
tert-butil-4-
hidroxifenil)
propioniloxipoli
(oxietilen)
607-177-00-
9
2-(3-(4-metoxi-6-
metil-1,3,5-triazin-2-
il)3-metilureidosulfonil)
benzoat de
metil
401-
190-1
101200-
48-0
R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37
607-178-00-
4
alpha-((4,6-
dimetoxipirimidin-2-il)
ureidosulfonil)-o-toluat
de metil
401-
340-6
83055-
99-6
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)24-
37-61
607-179-00-
X
acid (benzotiazol-2-
iltio) succinic
401-
450-4
95154-
01-1
R43 Xi
R: 43
S: (2-)24-37
607-180-00-
5
2-hidroxicarbazol-1-
carboxilat de potasiu
401-
630-2
96566-
70-0
Xn; R22
Xi; R36/37
R52-53
Xn
R: 22-36/37-
52/53
S: (2-)22-
26-61
607-181-00-
0
fluorură de 3,5-
dicloro-2,4-
difluorobenzoil
401-
800-6
101513-
70-6
T; R23
C; R34
Xn; R22
T; C
R: 22-23-29-
34-43-52/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
R29
R43
R52-53
607-182-00-
6
3-sulfamoil-2-tenoat de
metil
402-
050-2
– R43 Xi
R: 43
S: (2-)24-37
607-183-00-
1
2-hidroxi-5-alchil(C13-
18) benzoat de zinc
402-
280-3
– Xi; R36/38
N; R51-53
Xi; N
R: 36/38-
51/53
S: (2-)26-61
607-184-00-
7
19-izocianato-11-(6-
izocianatohexil)-10,12-
dioxo-2,9,11,13-
tetraazanonatiodecanoat
de S-(3-trimetoxisilil)
propil
402-
290-8
85702-
90-5
R10
R42/43
Xn
R: 10-42/43
S: (2-)23-
24-37
607-185-00-
2
trans-3-
dimetilaminoacrilat de
etil
402-
650-4
924-99-
2
R43 Xi
R: 43
S: (2-)24-37
607-186-00-
8
acid 3,7-diclorochinolin-
8-carboxilic
402-
780-1
84087-
01-4
R43 Xi
R: 43
S: (2-)24-37
607-187-00-
3
succinat de bis(2,2,6,6-
tetrametil-4-piperidil)
402-
940-0
62782-
03-0
Xi; R36 R52-
53
Xi
R: 36-52/53
S: (2-)26-61
607-188-00-
9
hidrogeno-Ncarboxilatoetil-
Noctadec-
9-enilmaleamat
de sodiu
402-
970-4
– R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)
24/37-61
607-189-00-
4
acid
trimetilendiamintetraacetic
400-
400-9
1939-
36-2
Xn; R22
Xi; R41
N; R50-53
Xn; N
R: 22-41-
50/53
S: (2-)22-
26-39-60-61
607-190-00-
X
acrilamidometoxiacetat
de metil (cu conţinut >
0.1% acrilamidă)
E 401-
890-7
77402-
03-0
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
Xn; R22
Xi; R36
T
R: 45-46-22-
36
S: 53-45
607-191-00-
5
3,4-epoxibutirat de
izobutil
401-
920-9
100181-
71-3
Xi; R38
R43
Xi; N
R: 38-43-

Page 190 of 396
N; R50-53 50/53
S: (2-)24-
28-36/37-
60-61
607-192-00-
0
N-carboximetil-N-(2-(2-
hidroxietoxi) etil)
glicinat de disodiu
402-
360-8
92511-
22-3
Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)26-39
607-194-00-
1
carbonat de propilen 203-
572-1
108-32-
7
Xi; R36 Xi
R: 36
S: (2-)
607-195-00-
7
acetat de 2-metoxi-1- 203-
603-9
108-65-
6
R10 Xi
metiletil Xi; R36 R: 10-36
S: (2-)25
607-196-00-
2
acid heptanoic 203-
838-7
111-14-
8
C; R34 CR
: 34
S: (1/2-)26-
28-
36/37/39-45
607-197-00-
8
acid nonanoic 203-
931-2
112-05-
0
C; R34 CR
: 34
S: (1/2-)26-
28-
36/37/39-45
607-198-00-
3
3,4,5-trihidroxibenzoat
de propil;
galat de propil
204-
498-2
121-79-
9
Xn; R22
R43
Xn
R: 22-43
S: (2-)24-37
607-199-00-
9
3,4,5-trihidroxibenzoat
de octil;
galat de octil
213-
853-0
1034-
01-1
Xn; R22 R43 Xn
R: 22-43
S: (2-)24-37
607-200-00-
2
3,4,5-trihidroxibenzoat
de dodecil;
galat de dodecil
214-
620-6
1166-
52-5
R43 Xi
R: 43
S: (2-)24-37
607-201-00-
8
clorură de tiocarbonil 207-
341-6
463-71-
8
T; R23
Xn; R22
Xi;
R36/37/38
T
R: 22-23-
36/37/38
S: (1/2-)7-9-
36/37-45
607-203-00-
9
[[[3,5-bis(1,1-
dimetiletil)-4-
hidroxifenil]metil]tio]
acetat de 2-etilhexil
279-
452-8
80387-
97-9
Repr. Cat. 2;
R61
R43
R52-53
T
R: 61-43-
52/53
S: 53-45-61
607-204-00-
4
(clorfenil)(clortolil)
metan, amestec de
izomeri
400-
140-6
– N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
607-205-00-
X
cloroacetat de metil 202-
501-1
96-34-4 R10
T; R23/25
Xi; R37/38-
41
T
R: 10-23/25-
37/38-41
S: (1/2-)26-
37/39-45
607-206-00-
5
cloroacetat de
izopropil
203-
301-7
105-48-
6
R10
T; R25
Xi;
R36/37/38
T
R: 10-25-
36/37/38
S: (1/2-)26-
37/39-45
607-207-00-
0
2-(4-(3-clor-5-
trifluorometil-2-
piridiloxi)fenoxi)
propionat de 2-
etoxietil;
haloxifop-(2-etoxietil)
(ISO)
402-
560-5
87237-
48-7
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)22-
36-60-61
607-208-00-
6
acid 4,8,12-
trimetiltrideca-3,7,11-
trienoic, amestec de
izomeri
403-
000-2
91853-
67-7
Xi; R38
N; R50-53
Xi; N
R: 38-50/53
S: (2-)
37/39-60-61
607-209-00-
1
amestec de:
(tritio)ditioformiat de
O,O-diizopropil;
403-
030-6
– Xn; R22
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 22-43-
50/53

Page 191 of 396
(tetratio)ditioformiat
de O,O-diizopropil;
(pentatio)ditioformiat
de
S: (2-)
36/37-60-61
O,O-diizopropil
607-210-00-
7
acrilamidoglicolat de
metil (cu conţinut >
0.1 % de acrilamidă)
403-
230-3
77402-
05-2
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
C; R34
R43
T
R: 45-46-34-
43
S: 53-45
607-211-00-
2
3-(3-tert-butil-4-
hidroxi-5-metilfenil)
propionat de metil
403-
270-1
6386-
39-6
Xn; R22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-51/53
S: (2-)36-61
607-212-00-
8
poli
(oxipropilencarbonilco-
oxi(etiletilen)
carbonil), cu conţinut
de 27% hidroxivalerat
403-
300-3
– R43 Xi
R: 43
S: (2-)24-37
607-213-00-
3
3,3-bis[(1,1-
dimetilpropil) peroxi]
butirat de etil;
3,3-bis(terţpentilperoxi)
butirat de
etil
403-
320-2
67567-
23-1
E; R2
O; R7
R10
N; R51-53
E; N
R: 2-7-10-
51/53
S: (2-)3/7-
14-33-
36/37/39-61
607-214-00-
9
acid N,Nhidrazinodiacetic;
Namino,
N-carboximetilglicină
403-
510-5
19247-
05-3
T; R25
Xn; R48/22
R43
R52-53
T
R: 25-43-
48/22-52/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
607-215-00-
4
acid 3-(3-tert-butil-4-
hidroxifenil)propionic
403-
920-4
107551-
67-7
Xn; R22
Xi; R36
Xn
R: 22-36
S: (2-)25-
26-36
607-216-00-
X
acid glutamic, produşi
de reacţie cu N-alchil
(C12-14) propilen-1,3-
diamină
403-
950-8
– T+; R26
Xn; R22
C; R34
N; R50-53
T+; N
R: 22-26-34-
50/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
38-45-60-61
607-217-00-
5
2-(4-(2,6-dihidro-2,6-
dioxo-7-fenil-1,5-
dioxaindacen-3-il)
fenoxi)acetat de2-
etoxietil
403-
960-2
– R43
R53
Xi
R: 43-53
S: (2-)24-
37-61
607-218-00-
0
acid (+)-R-2-(2,4-
diclorofenoxi)propionic
403-
980-1
15165-
67-0
Xn; R22
Xi; R38-41
R43
Xn
R: 22-38-41-
43
S: (2-)24-
26-37/39
607-219-00-
6
ditioacetat de bis(2-
etilhexil)
404-
510-8
62268-
47-7
Xn; R22
R43
N; R51-53
Xn; N
R: 22-43-
51/53
S: (2-)
24/25-37-61
607-221-00-
7
acid 6-docosiloxi 1-
hidroxi-4-(1-(4-
hidroxi-3-
metilfenantren-1-il)-3-
oxo-2-oxafenalen-1-il)
naftalen-2-carboxilic
404-
550-6
– R43
R53
Xi
R: 43-53
S: (2-)24-
37-61
607-222-00-
2
metacrilat de 6-(2,3-
dimetil-maleimido)
hexil
404-
870-6
63740-
41-0
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)24-
37-61
607-223-00-
8
trans-2-(2,2-
diclorovinil)-3,3-
405-
060-5
118712-
89-3
Xi; R38 Xi; N
dimetilciclopropancarboxilat
de 2,3,5,6-tetrafluorobenzil
N; R50-53 R: 38-50/53
S: (2-)
36/37-60-61

Page 192 of 396
607-224-00-
3
2-(3-nitrobenziliden)acetoacetat
de metil
405-
270-7
39562-
17-9
Xi; R43
N; R50-53
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)24-
37-60-61
607-225-00-
9
acid 3-azidosulfonilbenzoic 405-
310-3
15980-
11-7
E; R2
Xn; R48/22
Xi; R41
R43
E; Xn
R: 2-41-43-
48/22
S: (2-)22-
26-35-
36/37/39
607-226-00-
4
amestec de:
hidrogenociclohexan-1,2-
dicarboxilat de 2-
metacriloil-oxietil;
hidrogenociclohexan-1,2-
dicarboxilat de 2-acriloiloxietil
405-
360-6
– Xi; R38-41
R43
R52-53
Xi
R: 38-41-
43-52/53
S: (2-)24-
26-37/39-61
607-227-00-
X
2-amino-2-metilpropionat
de potasiu, octahidrat
405-
560-3
120447-
91-8
Xn; R22
C; R35
CR
: 22-35
S: (1/2-)26-
28-
36/37/39-45
607-228-00-
5
ftalat de bis(2-metoxietil) 204-
212-6
117-82-
8
Repr. Cat.
2; R61
Repr. Cat.
3; R62
T
R: 61-62
S: 53-45
607-229-00-
0
clorură de dietilcarbamoil 201-
798-5
88-10-8 Carc. Cat.
3; R40
Xn; R20/22
Xi;
R36/37/38
Xn
R: 20/22-
36/37/38-40
S: (2-)26-
36/37
607-230-00-
6
acid 2-etilhexanoic 205-
743-6
149-57-
5
Repr. Cat.
3; R63
Xn
R: 63
S: (2-)36/37
607-231-00-
1
acid 3,6-dicloropiridin-2-
carboxilic;
clopiralid
216-
935-4
1702-
17-6
Xi; R41
N; R51-53
X; N
R: 41-51/53
S: (2-)26-
39-61
607-232-00-
7
piridat (ISO) tiocarbonat de
O-(6-cloro-3-fenilpiridazin-
4-il) şi de S-octil
259-
686-7
55512-
33-9
Xi; R38
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 38-43-
50/53
S: (2-)24-
37-60-61
607-233-00-
2
acrilat de hexil 219-
698-5
2499-
95-8
Xi;
R36/37/38
R43
N; R51-53
Xi; N
R:
36/37/38-
43-51/53
S: (2-)24-
26-37-61
607-234-00-
8
flurenol;
acid 9-hidroxi-9H-fluoren-
9-carboxilic
207-
397-1
467-69-
6
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
607-235-00-
3
mecrilat;
2-cianoacrilat de metil
205-
275-2
137-05-
3
Xi;
R36/37/38
Xi
R: 36/37/38
S: (2-)23-
24/25-26
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xi;
R36/37/38
607-236-00-
9
2-cianoacrilat de etil 230-
391-5
7085-
85-0
Xi;
R36/37/38
Xi
R: 36/37/38
S: (2-)23-
24/25-26
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xi;
R36/37/38
607-237-00-
4
2-cloro-4-
(trifluorometil) tiazol-
5-carboxilat de benzil;
flurazol
276-
942-3
72850-
64-7
N; R51-53 N
R: 51/53
S: 61
607-238-00-
X
tau-fluvalinat; N-[2-
clor-4-(trifluormetil)
fenil]-D-valinat de
ciano-(3-fenoxifenil)
metil
– 102851-
06-9
Xn; R22
Xi; R38
N; R50-53
Xn; N
R: 22-38-
50/53
S: (2-)24-
59-61
607-239-00-
5
2,2,3,3-
tetrametilciclopropan
254-
485-0
39515-
41-8
T+; R26
T; R25
T+; N
R: 21-25-26-

Page 193 of 396
carboxilat de a-ciano-
3-fenoxibenzil;
fenpropatrin
Xn; R21
N; R50-53
50/53
S: (1/2-)28-
36/37-38-
45-60-61
607-240-00-
0
anhidridă cis-1,2,3,6-
tetrahidro-4-
metilftalică [1];
anhidridă 1,2,3,6-
tetrahidro-4-
metilftalică [2];
anhidridă 1,2,3,6-
tetrahidro-3-
metilftalică [3];
anhidridă tetrahidrometilftalică
[4];
anhidridă 1,2,3,6-
tetrahidro-metilftalică
[5];
anhidridă tetrahidro-4-
metilftalică [6];
anhidridă 2,3,5,6-
tetrahidro-2-
metilftalică [7]
C 216-
906-6
[1]
222-
323-8
[2]
226-
247-6
[3]
234-
290-7
[4]
247-
830-1
[5]
251-
823-9
[6]
255-
853-3
[7]
1694-
82-2 [1]
3425-
89-6 [2]
5333-
84-6 [3]
11070-
44-3 [4]
26590-
20-5 [5]
34090-
76-1 [6]
42498-
58-8 [7]
Xi; R41
R42/43
Xn
R: 41-42/43
S: (2-)22-
24-26-37/39
607-241-00-
6
anhidridă hexahidro-4-
metilftalică [1];
anhidridă hexahidrometilftalică
[2];
anhidridă hexahidro-1-
metilftalică [3];
anhidridă hexahidro-3-
metilftalică [4]
C 243-
072-0
[1]
247-
094-1
[2]
256-
356-4
[3]
260-
566-1
[4]
19438-
60-9 [1]
25550-
51-0 [2]
48122-
14-1 [3]
57110-
29-9 [4]
Xi; R41
R42/43
Xn
R: 41-42/43
S: (2-)22-
24-26-37/39
607-242-00-
1
anhidridă
tetracloroftalică
204-
171-4
117-08-
8
Xi; R41
R42/43
N; R50-53
Xn; N
R: 41-42/43-
50/53
S: (2-)22-
24-26-
37/39-60-61
607-243-00-
7
3,6-dicloro-o-anisat de
sodiu
[1];
acid 3,6-dicloro-oanisic,
compus cu 2,2′-
iminodietanol (1: 1)
[2];
acid 3,6-dicloro-oanisic,
compus cu 2-
aminoetanol (1: 1) [31
217-
846-3
[1]
246-
590-5
[2]
258-
527-9
[3]
1982-
69-0 [1]
25059-
78-3 [2]
53404-
28-7 [3]
R52-53 R: 52/53
S: 61
607-244-00-
2
acrilat de izooctil 249-
707-8
29590-
42-9
Xi;
R36/37/38
Xi; N C mai mare
sau egal cu
25 %: Xi, N;
R36/37/38-
N; R50-53 R:
36/37/38-
50/53
S: (2-)26-
28-60-61
50/53
10% mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi, N;
R36/37/38-
51/53
2,5% mai
mic sau egal
cu C < 10%:
N; R51/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 2,5
%: R52/53
607-245-00- acrilat de terţ-butil D 216- 1663- F; R11 F; Xn C mai mare

Page 194 of 396
8 768-7 39-4 Xn;
R20/21/22
Xi; R37/38
R43
N; R52-53
R: 11-
20/21/22-
37/38-43-
52/53
S: (2-)16-
25-37-61
sau egal cu
25 %: Xn;
R20/21/22-
37/38-43-
52-53
20 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi;
R37/38-43
1 % mai mic
sau egal cu
C < 20 %:
Xi; R43
607-246-00-
3
metacrilat de alil;
esterul 2-propenilic al
acidului 2-metilpropenoic;
2-metil-2-propenolat de
propen-2-il
202-
473-0
96-05-9 R10
T; R23
Xn; R21/22
N; R50
T; N
R: 10-
21/22-23-50
S: (1/2-)
36/37-45-61
607-247-00-
9
metacrilat de dodecil 205-
570-6
142-90-
5
Xi; 36/37/38
N; R50-53
Xi; N
R:
36/37/38-
50/53
S: (2-)26-
28-60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xi, N;
R36/37/38-
50/53
10% mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi, N;
R36/37/38-
51/53
2,5% mai
mic sau egal
cu C < 10%:
N; R51/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 2,50
%: R52/53
607-248-00-
4
naptalam-sodium; N-naft-
1-il-ftalamat de sodiu;
2-[(1-naftalenilamino)
carbonil] benzoat de sodiu
205-
073-4
132-67-
2
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)
607-249-00-
X
diacrilatde(1-metil-1,2-
etandiil)bis[oxi(metil-2,1-
etandiil)];
diacrilat de tripropilenglicol
TPGDA
256-
032-2
42978-
66-5
Xi;
R36/37/38
R43
N; R51-53
Xi; N
R:
36/37/38-
43-51/53
S: (2-)24-
37-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xi, N;
R36/37/38-
43-51/53
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi;
R36/37/38-
43-52/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 10
%: Xi; R43-
52/53
1 % mai mic
sau egal cu
C < 2,5 %:
Xi; R43
607-250-00-
5
4H-3,1-benzoxazin-2,4(1
H)-dlonă
204-
255-0
118-48-
9
Xi; R36
R43
Xi
R: 36-43
S: (2-)24-
26-37
607-251-00-
0
acetat de 2-metoxipropil 274-
724-2
70657-
70-4
R10
Repr. Cat. 2;
R61
Xi; R37
T
R: 61-10-37
S: 53-45
607-252-00-
6
lambda-cihalotrin (ISO);
amestec 1: 1 de: (Z)-(1
415-
130-7
91465-
08-6
T+; R26
T; R25
T+; N
R: 21-25-

Page 195 of 396
R)-cis-3-(2-cloro-3,3,3-
trifluoropropenil)-2,2-
dimetilciclopropancarboxilat
de (S)-a-ciano-3-fenoxi-
Xn; R21
N; R50-53
26-50/53
S: (1/2-)28-
36/37/39-
38-45-60-61
benzil şi (Z)-(1 S)-cis-3-(2-
cloro-3,3,3-
trifluoropropenil)-2,2-
dimetilciclopropancarboxilat
de (R)-a-ciano-3-fenoxibenzil
607-253-00-
1
3-(2,2-diclorovinil)-2,2-
dimetilciclopropancarboxilat
de a-ciano-4-fluoro-3-
fenoxibenzil;
ciflutrin
269-
855-7
68359-
37-5
T+; R28
T; R23
N; R50-53
T+; N
R: 23-28-
50/53
S: (1/2-)
36/37/39-
45-60-61
607-254-00-
7
3-(2,2-diclorovinil)-2,2-
dimetilciclopropancarboxilat
de a-cyano-4-fluoro-3-
fenoxibenzil (amestec de
izomeri);
beta-ciflutrin (amestec de
izomeri)
269-
855-7
68359-
37-5
T+; R26/28
N; R50-53
T+; N
R: 26/28-
50/53
S: (1/2-)
36/37/39-
45-60-61
607-255-00-
2
fluroxipir (ISO);
acid 4-amino-3,5-dicloro-6-
fluoro-2-piridiloxiacetic
– 69377-
81-7
R52-53 R: 52/53
S: 61
607-256-00-
X
azoxistrobin;
(E)-2-{2[6(cianofenoxi)
pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-
metoxiacrilat de metil
– 131860-
33-8
T; R23
N; 50-53
T; N
R: 23-50/53
S: (1/2-)22-
45-60-61
607-257-00-
3
propionat de izopropil 211-
300-8
637-78-
5
F; R11 F
R: 11
S: (2-)16-
23-24-29-33
607-258-00-
9
3-(2-(3-benzil-4-etoxi-2,5-
dioxoimidazolidin-1-il)-3-
(4-metoxibenzoil)
acetamido)-4-clorobenzoat
de dodecil
403-
990-6
70950-
45-7
R53 R: 53
S: 61
607-259-00-
4
2R,3S-(-)-3-(4-metoxifenil)
oxirancarboxilat de metil
404-
130-2
105560-
93-8
Xi; R41
R43
R52-53
Xi
R: 41-43-
52/53
S: (2-)24-
26-37/39-61
607-260-00-
X
2-(3-nitrobenziliden) acetoacetat
de etil
404-
490-0
39562-
16-8
Xi; R41
R43
R52-53
Xi
R: 41-43-
52/53
S: (2-)24-
26-37/39-61
607-261-00-
5
(3,5-di-tert-butil-4-
hidroxifenil)metiltioacetat
deizoalchil(C10-14)
404-
800-4
118232-
72-7
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
607-262-00-
0
acid 7-cloro-1-ciclopropil-6-
fluoro-1,4-dihidro-4-
oxochinolin-3-carboxilic
405-
050-0
86393-
33-1
Xn; R22
R52-53
Xn
R: 22-52/53
S: (2-)22-61
607-263-00-
6
1,3-propandiamină-
N.N.N’.N’-tetraacetat de
potasiu şi fier(lll),
hemihidrat
405-
680-6
– E; R2
N; R51-53
E; N
R: 2-51/53
S: (2-)35-61
607-264-00-
1
acid 2-cloro-4-
(metilsulfonil) benzoic
406-
520-8
53250-
83-2
Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)26-39
607-265-00-
7
2-cloro-2,2-
difenilacetat de etil
406-
580-5
52460-
86-3
Xi; R38
R52-53
Xi
R: 38-52/53
S: (2-)37-61
607-266-00-
2
Amestec de: bis[2-
hidroxi-3,5-di-tertbutil-
benzoat] de
hidroxialuminiu;
acid 3,5-di-tert-butilsalicilic
406-
890-0
130296-
87-6
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)22-
60-61

Page 196 of 396
607-267-00-
8
(5S,6R,7R)-3-
brommetil-5,8-dioxo-
7-(2-(2-fenilacetamidă)-
5-tia-1-
azabiciclo [4.2.0]oct-
2-enă-2-carboxilat de
tert-butil
407-
620-4
33610-
13-8
R42/43
R52-53
Xn
R: 42/43-
52/53
S: (2-)22-
24-37-61
607-268-00-
3
(R)-2-
hidroxipropanoat de 2-
metilpropil
407-
770-0
61597-
96-4
Xi; R36 Xi
R: 36
S: (2-)26
607-269-00-
9
acid (R)-2-(4-
hidroxifenoxi)
propanoic
407-
960-3
94050-
90-5
Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)26-39
607-270-00-
4
3,9-bis(2-(3-(3-tertbutil-
4-hidroxi-5-
metilfenil)
propioniloxi-1,1-
dimetiletil)-2,4,8,10-
tetraoxaspiro[5.5]
undecan
410-
730-5
90498-
90-1
Xn; R21 Xn
R: 21
S: (2-)36/37
607-271-00-
X
2-izopropil-5-metilciclohexiloxicarboniloxi-
2-
hidroxipropan
417-
420-9
156324-
82-2
Xi; R36
N; R51-53
Xi; N
R: 36-51/53
S: (2-)26-61
607-272-00-
5
fluroxipir-meptil (ISO)
[1];
O-(4-amino-3,5-
dicloro-6-fluoro-2-
piridiloxi)acetat de
metilheptil [1];
fluroxipir-butometil
(ISO) [2];
O-(4-amino-3,5-
dicloro-6-fluoro-2-
piridiloxi)acetat de 2-
butoxi-1-metiletil [2]
279-
752-9
[1]
– [2]
81406-
37-3 [1]
154486-
27-8 [2]
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
607-273-00-
0
7-(2,6-dimetil-8-(2,2-
dimetil-butiriloxi)-
1,2,6,7,8,8ahexahidro-
1-naftil)-
3,5-dihidroxiheptanoat
de amoniu
404-
520-2
– R52-53 R: 52/53
S: 61
607-274-00-
6
3-amino-2-butenoat
de 2-(N-benzil-Nmetilamino)
etil
405-
350-1
54527-
73-0
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)24-
37-61
607-275-00-
1
benzoiloxibenzen-4-
sulfonat
405-
450-5
66531-
87-1
R43 Xi
de sodiu R: 43
S: (2-)24-37
607-276-00-
7
complex de bis[(1-
metilimidazol)-(2-etilhexanoat)]
de zinc
405-
635-0
– Xi; R38-41
N; R50-53
Xi; N
R: 38-41-
50/53
S: (2-)26-
37/39-60-61
607-277-00-
2
amestec de:
clorhidrat de 2-
(hexiltio) etilamină;
propionat de sodiu
405-
720-2
– Xn; R22
Xi; R41
R43
N; R51-53
Xn; N
R: 22-41-43-
51/53
S: (2-)24-
26-37/39-61
607-278-00-
8
amestec de izomeri:
fenetilnaftalensulfonat
de sodium ;
naftiletilbenzensulfonat
de sodiu
405-
760-0
– Xi; R41
R43
R52-53
Xi
R: 41-43-
52/53
S: (2-)24-
26-37/39-61
607-279-00-
3
amestec de:
bis(hidrogenomaleat)
de noctadecilaminodietil;
hidrogenoftalathidrohenomaleat
de n-
405-
960-8
– R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)24-
37-61

Page 197 of 396
octadecilaminodietil
607-280-00-
9
4-cloro-1-
hidroxibutan-1-
sulfonat de sodiu
406-
190-5
54322-
20-2
Xn; R22
Xi; R36
R43
Xn
R: 22-36-43
S: (2-)22-
26-36/37
607-281-00-
4
amestec de:
3-[3-(2H-benzotriazol-
2-il)-5-(1,1-
dimetiletil)-4-
hidroxifenil]propionaţi
de alchil (C7-9
ramificaţi şi liniari)
407-
000-3
127519-
17-9
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
607-282-00-
X
acetat de 2-
acetoximetil-4-
benziloxibut-1-il
407-
140-5
131266-
10-9
R52-53 R: 52/53
S: 61
607-283-00-
5
4-oxo-4-fenilcrotonat
de etil;
(E)-4-oxo-fenilbut-2-
enoat de etil
408-
040-4
15121-
89-8
Xn; R21/22
Xi; R38-41
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 21/22-38-
41-43-50/53
S: (2-)26-
36/37/39-
60-61
607-284-00-
0
amestec 9: 1 de: 3,3′-
(1,4-fenilenbis
(carbonilimino-3,1-
propandiii imino))bis
(10-amino-6,13-
dicloro-4,11-
trifenodioxazindisulfonat)
de sodiu;
3,3′-(1,4-fenilenbis-
(carbonilimino-3,1-
propandiil
410-
040-4
136213-
76-8
N; R51-53 N
R: 51/53
S: 61
imino))bis(10-amino-
6,13-dicloro)-4,11-
trifenodioxazindisulfonat
de litiu
607-285-00-
6
amestec de:
acid 7-(((3-aminofenil)
sulfonil)amino)-
naftalen-1,3-
disulfonic;
7-(((3-aminofenil)
sulfonil) amino)-
naftalen-1,3-disulfonat
de sodiu ;
7-(((3-aminofenil)
sulfonil) amino)-
naftalen-1,3-disulfonat
de potasiu
410-
065-0
– R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37
607-286-00-
1
amestec de:
7-[[[3-[[4-((2-hidroxinaftil)
azo)fenil]azo]
fenil]sulfonil] amino]-
naftalen-1,3-disulfonat
de sodiu şi de potasiu
410-
070-8
141880-
36-6
R43
R52-53
Xi
R: 43-52/53
S: (2-)22-
24-37-61
607-287-00-
7
O-(1-metil-2-
metacriloiloxi-etil)-
1,2,3,6-tetrahidroftalat
de O’-metil
410-
140-8
– R52-53 R: 52/53
S: 61
607-288-00-
2
(c-(3-(1-(3-(e-6-
dicloro-5-
cianopirimidin-f-il
(metil) amino)propil)-
1,6-dihidro-2-hidroxi-
4-metil-6-oxo-3-
piridilazo)-4-
sulfonatofenilsulfamoil)
ftalocianina,
b,d-trisulfonato(6-))
nichelat(ll) de
tetrasodiu, unde: a =
1,2, 3 sau 4;
410-
160-7
148732-
74-5
Xi; R36
R43
R52-53
Xi
R: 36-43-
52/53
S: (2-)22-
26-36/37-61

Page 198 of 396
b = 8, 9,10 sau 11;
c = 15, 16, 17 sau 18;
d = 22, 23, 24 sau 25;
e şi f împreună sunt
respectiv 2 şi 4 sau 4
şi 2
607-289-00-
8
acid 3-(3-(4-(2,4-bis
(1,1-dimetilpropil)
fenoxi)
butilaminocarbonil-4-
hidroxi-1-napftalenil)
tio)propanoic
410-
370-9
105488-
33-3
R53 R: 53
S: 61
607-290-00-
3
Amestec de (raport
necunoscut): 1-alchil
(C14-18) oxicarbonil-
2-(3-aliloxi-2-
410-
540-2
– Xi; R38
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 38-43-
50/53
S: (2-)24-
37-60-6 1
hidroxipropoxicarbonil)
etan-1-
sulfonat de amoniu;
2-alchil (C14-18)
oxicarbonil-1-(3-
aliloxi-2-
hidroxipropoxicarbonil)
etan-1-
sulfonat de amoniu
607-291-00-
9
-(C5/C6-cicloalchil)
alchil carboxilat de
dodecil
410-
630-1
104051-
92-5
R53 R: 53
S: 61
607-292-00-
4
amestec de:
acid [1-(metoximetil)-
2-(C12-alcoxi)-etoxi]
acetic;
acid [1-(metoximetil)-
2-(C14-alcoxi)-etoxi]
acetic
410-
640-6
– Xi; R38-41
N; R50-53
Xi; N
R: 38-41-
50/53
S: (2-)26-
37/39-60-61
607-293-00-
X
amestec de:
eter mono-2,4,6-
trimetil-nonildifenilic
de disulfonat de Naminotetilpiperazoniu;
eter di-2,4,6-trimetilnonildifenilic
de
disulfonat de Naminotetilpiperazoniu
410-
650-0
– Xi; R41
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 41-43-
51/53
S: (2-)26-
36/37/39-61
607-294-00-
5
2-benzoiloxi-1-
hidroxietan-sulfonat
de sodiu
410-
680-4
– R43 Xi
R: 43
S: (2-)24-37
607-295-00-
0
amestec de:
fosfonoetan-1,2-
dicarboxilat de
tetrasodiu;
fosfonobutan-1,2,3,4-
tetra-carboxilat de
hexasodiu
410-
800-5
– R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)24-
37-61
607-296-00-
6
amestec de:
tetraesteri de
pentaeritriol cu acidul
heptanoic şi acidul 2-
etilhexanoic
410-
830-9
– R53 R: 53
S: 61
607-297-00-
1
acid(E-E)-3,3′-(1,4-
fenilen-dimetiliden)bis
(2-oxobornan-10-
sulfonic)
410-
960-6
92761-
26-7
Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)26-39
607-298-00-
7
2-(trimetilamoniu)
etoxi-carboxibenzen-
4-sulfonat
411-
010-3
– R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
36/37
607-299-00-
2
3-(acetiltio)-2-metilpropanoat
de metil
411-
040-7
97101-
46-7
Xn; R22
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 22-43-
50/53
S: (2-)24-

Page 199 of 396
37-60-61
607-300-00-
6
[2-(5-cloro-2,6-
difluoro-pirimidin-4-
ilamino)-5-(bsulfamoil-
c,dsulfonato-
ftalocianina-
il-
411-
430-7
– Xi; R41 R43 Xi
R: 41-43
S: (2-)26-
36/37/39
K4,N29,N30,N31,N32-
sulfonilamino)
benzoato(5)] cuprat
(II) de trisodiu, unde
a=1,2,3,4;
b=8,9,10,11 ;
c=15,16,17,18;
d=22,23,24, 25
607-301-00-
1
amestec de:
acid dodecanoic;
esteri poli (1-7)lactaţi
ai acidului dodecanoic
411-
860-5
– R43
N; R51-53
Xi; N
R: 38-41-43-
51/53
S: (2-)24-
26-37/39-61
607-302-00-
7
amestec de:
acid tetradecanoic;
esteri(1-7) polilactaţi
ai acidului
tetradecanoic
411-
910-6
– Xi; R38-41
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 38-41-43-
51/53
S: (2-)24-
26-37/39-61
607-303-00-
2
acid 1-ciclopropil-6,7-
difluoro-1,4-dihydro-4-
oxochinolin-3-
carboxilic
413-
760-7
93107-
30-3
Repr.Cat.3;
R62
R52-53
Xn
R: 62-52/53
S: (2-)22-
36/37-61
607-304-00-
8
fluazifop butil (ISO);
(RS)-2-[4-(5-
(trifluorometil)-2-
piridiloxi)fenoxi]
propionat de butil
274-
125-6
69806-
50-4
Repr. Cat. 2;
R61
N; R50-53
T; N
R: 61-50/53
S: 53-45-60-
61
607-305-00-
3
fluazifop-p-butil (ISO);
(R)-2-[4-(5-
trifluorometil-2-
piridiloxi)fenoxi]
propionat de butil
– 79241-
46-6
Repr. Cat. 3;
R63
N; R50-53
Xn; N
R: 50/53-63
S: (2-)29-
36/37-46-
60-61
607-306-00-
9
clozolinat (ISO);
(RS)-3-(3,5-diclorofenil)-
5-metil-2,4-
dioxo-oxazolidin-5-
carboxilat de etil
282-
714-4
84332-
86-5
Carc. Cat. 3;
R40
N; R51-53
Xn; N
R: 40-51/53
S: (2-)
36/37-61
607-307-00-
4
vinclozolin (ISO); N-
3,5-diclorofenil-5-
metil-5-vinil-1,3-
oxazolidin-2,4-dionă
256-
599-6
50471-
44-8
Carc. Cat. 3;
R40
Repr. Cat. 2;
R60-61
R43
N; R51-53
T; N
R: 60-61-40-
43-51/53
S: 53-45-61
607-308-00-
X
esteri ai 2,4-D;
esteri ai acidului 2,4-
dicloro-fenoxiacetic
A – – Xn; R22
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 22-43-
50/53
S: (2-)26-
29-36/37-
46-60-61
607-309-00-
5
carfentrazon-etil
(ISO);
(RS)-2-cloro-3-[2-
cloro-4-fluoro-5-[4-
difluorometil-4,5-
dihidro-3-metil-5-oxo-
1 H-1,2,4-triazol-1-il]-
4-fluoro-fenil]
propionat de etil
– 128639-
02-1
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
607-310-00-
0
kresoxim-metil (ISO);
Lei-2-metoxiimino-[2-
(o-tolil-
– 143390-
89-0
Carc. Cat. 3;
R40
N; R50-53
Xn; N
R: 40-50/53
oximetil)fenil]acetat
de metil
S: (2-)
36/37-60-61
607-311-00- benazolin-etil; 246- 25059- N; R51-53 N

Page 200 of 396
6 4-cloro-2-oxo-2Hbenzotiazol-
3-acetat
de etil
591-0 80-7 R: 51/53
S: 61
607-312-00-
1
acid metoxiacetic E 210-
894-6
625-45-
6
Repr. Cat. 2;
R60-61
Xn; R22
C; R34
T
R: 60-61-22-
34
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
25%: T;
R60-61-22-
34
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: T;
R60-61-34
5% mai mic
sau egal cu C
< 10%: T;
R60-61-
36/37/38
0.5% mai
mic sau egal
cu C < 5%:
T; R60-61
607-313-00-
7
clorură de neodecanoil 254-
875-0
40292-
82-8
T+; R26
Xn; R22
C; R34
T+
R: 22-26-34
S: (1/2-)26-
28-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
25%: T+;
R22-26-34
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: T+;
R26-34
7% mai mic
sau egal cu C
< 10%: T+;
R26-
36/37/38
5% mai mic
sau egal cu C
< 7%: T;
R23-
36/37/38
1% mai mic
sau egal cu C
< 5%: T;
R23
0.1% mai
mic sau egal
cu C < 1%:
Xn; R20
607-314-00-
2
etofumesat (ISO);
(±)metansulfonat de
2-etoxi-2,3-dihidro-
3,3-dimetilbenzofuran-
5-il
247-
525-3
26225-
79-6
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
607-315-00-
8
glifosat (ISO); N-
(fosfonometil)glicină
213-
997-4
1071-
83-6
Xi; R41
N; R51-53
Xi; N
R: 41-51/53
S: (2-)26-
39-61
607-316-00-
3
glifosat-trimesium
(ISO);
glifosat-trimetilsulfoniu
– 81591-
81-3
Xn; R22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-51/53
S: (2-)
36/37-46-61
607-317-00-
9
ftalat de bis(2-
etilhexil);
ftalat de di-(2-
etilhexil);
DEHP
204-
211-0
117-81-
7
Repr. Cat. 2;
R60-61
T
R: 60-61
S: 53-45
607-318-00-
4
ftalat de dibutil;
DBP
201-
557-4
84-74-2 Repr. Cat. 2;
R61
Repr. Cat. 3;
R62
N; R50
T; N
R: 61-50-62
S: 53-45-61
607-319-00-
X
deltametrin (ISO) (1
R,3R)-3-(2,2-
dibromovinil)-2,2-
258-
256-6
52918-
63-5
T; R23/25
N; R50-53
T; N
R: 23/25-
50/53

Page 201 of 396
dimetilciclopropancarboxilat
de(S)-aciano-
3-fenoxibenzil
S: (1/2-)24-
28-
36/37/39-
38-45-60-61
607-320-00-
5
1,3-benzendicarboxilat
de bis[4-(eteniloxi)
butil]
413-
930-0
130066-
57-8
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)24-
37-60-61
607-321-00-
0
2-cloropropionat de
(S)-metil
412-
470-8
73246-
45-4
R10
Xn; R48/22
Xi; R36
Xn
R: 10-36-
48/22
S: (2-)23-
26-36
607-322-00-
6
acid 4-(4,4-dimetil-3-
oxo-pirazolidin-1-il)-
benzoic
413-
120-7
107144-
30-9
Xn; R22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-51/53
S: (2-)22-61
607-323-00-
1
acrilat de 2-(1-(2-
hidroxi-3,5-di-terţpentilfenil)
etil)-4,6-diterţ-
pentilfenil
413-
850-6
123968-
25-2
R53 R: 53
S: 61
607-324-00-
7
amestec de:
acid N,N-di[alchil(C14-
18) hidrogenat]
ftalamic;
alchil(C14-18)amină
dihidrogenată
413-
800-3
– R53 R: 53
S: 61
607-325-00-
2
(S)-acid 2-
cloropropionic
411-
150-5
29617-
66-1
Xn; R21/22
C; R35
CR
: 21/22-35
S: (1/2-)23-
26-28-
36/37/39-45
607-326-00-
8
amestec de:
2-(a-2,4,6-trimetilnon-
2-enil)
hidrogenosuccinat de
izobutil;
2-((3-2,4,6-
trimetilnon-2-enil)
hidrogenosuccinat de
izobutil
410-
720-0
141847-
13-4
Xi; R41
N; R51-53
Xi; N
R: 41-51/53
S: (2-)26-
39-61
607-327-00-
3
diacetat de 2-(2-
iodoetil)-1,3-
propandiol;
diacetat de 2-(2-
iodoetil)-trimetilen
411-
780-0
127047-
77-2
Xn; R22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-51/53
S: (2-)36-61
607-328-00-
9
4-bromometil-3-
metoxi-benzoat de
metil
410-
310-1
70264-
94-7
Xi; R38-41
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 38-41-43-
50/53
S: (2-)26-
36/37/39-
60-61
607-329-00-
4
amestec de:
2-[n-alchil (C12-18)]
amino-1,4-butandioat
de sodiu;
2-octadecenilamino-
1,4-butandioat de
sodiu
411-
250-9
– R43 Xi
R: 43
S: (2-)24-
26-37/39
607-330-00-
X
acid(S)-2,3-dihidro-
1H-indol-2carboxilic
410-
860-2
79815-
20-6
Repr. Cat. 3;
R62
Xn; R48/22
R43
Xn
R: 43-48/22-
62
S: (2-)22-
25-26-36/37
607-331-00-
5
amestec de:
1,10-decandioat de bis
(2,2,6,6-tetrametil-1-
octiloxipiperidin-4-il);
1,8 bis [(2,2,6,6-
tetrametil-4-((2,2,6,6-
tetrametil-1-
406-
750-9
– R53 R: 53
S: 23-61

Page 202 of 396
octiloxipiperidin-4-il)-
decan-1,10-diol)
piperidin-1-il)oxi]
octan
607-332-00-
0
cloroformat de
ciclopentil
411-
460-0
50715-
28-1
R10
T; R23
Xn; R22-
48/22
Xi; R41
R43
T
R: 10-22-23-
41-43-48/22
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
607-333-00-
6
amestec de:
N-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-
4-il)-(3-
alaninat de dodecil; N-
(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-
4-il)- –
alaninat de tetradecil
405-
670-1
– Xn; R22-
48/22
C; R34
N; R50-53
C; N
R: 22-34-
48/22-50/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-60-61
607-334-00-
1
1-etil-6,7,8-trifluoro-
1,4-dihidro-4-
oxochinolin-3-
carboxilat de etil
405-
880-3
100501-
62-0
R43
R52-53
Xi
R: 43-52/53
S: (2-)24-
37-61
607-335-00-
7
(R)-2-(4-(3-cloro-5-
trifluorometil-2-
piridiloxi) fenoxi)
propionat de metil
406-
250-0
72619-
32-0
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)60-61
607-336-00-
2
acetat de 4-metil-8-
metilen-triciclo
[3,3,1,13,7]dec-2-il
406-
560-6
122760-
85-4
Xi; R38
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 38-43-
51/53
S: (2-)
36/37-61
607-337-00-
8
2-
benzotiazoliltiosuccinat
de di-terţ-alchil(C12-
14)amoniu
406-
052-4
125078-
60-6
R10
Xn; R22
Xi; R38-41
N; R51-53
Xn; N
R: 10-22-38-
41-51/53
S: (2-)26-
37/39-61
607-338-00-
3
2-hidroxi-2-metilbut-
3-enoat de 2-
metilpropil
406-
235-9
72531-
53-4
Xi; R36/38 Xi
R: 36/38
S: (2-)26-37
607-339-00-
9
clorură de 2,3,4,5-
tetracloro-benzoil
406-
760-3
42221-
52-3
Xn; R22
C; R34 R43
C
R: 22-34-43
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
607-340-00-
4
acetat de 1,3-bis(4-
benzoil-3-
hidroxifenoxi)prop-2-il
406-
990-4
– N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
607-341-00-
X
(9S)-9-amino-9-
dezoxi-eritromicină
406-
790-7
26116-
56-3
Xi; R41
N; R50-53
Xi; N
R: 41-50/53
S: (2-)26-
39-60-61
607-342-00-
5
veratrat de 4-
clorobutil;
3,4-dimetoxibenzoat
de 4-clorobutil
410-
950-1
69788-
75-6
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)24-
37-61
607-343-00-
0
bis(2-carboxibenzoat)
de 4,7-
metanooctahidro-1 Hinden-
diildimetil
407-
410-2
– R53 R: 53
S: 61
607-344-00-
6
amestec de:
acid 3-(N-(3-
dimetilamino-
407-
810-7
– Xn; R48/22 Xn
R: 48/22
propil)-perfluoroalchil
(C4-8) sulfonamido)
propionic;
propionat de N-
(dimetil-3-
perfluoroalchil(C4-8)
sulfonamido)
propilamoniu;
propionatul acidului 3-
(N-(3-
S: (2-)21-
22-36/37

Page 203 of 396
dimetilpropilamoniuperfluoroalchil(
C4-8)
sulfonamido)propionic
607-345-00-
1
(R)-2-(2,4-
diclorofenoxi)-
propionat de potasiu
413-
580-9
113963-
87-4
Xn; R22
Xi; R38-41
R43
Xn
R: 22-38-41-
43
S: (2-)24-
26-37/39
607-346-00-
7
3-icosil-4-
henicosiliden-2-
oxetanonă
401-
210-9
83708-
14-9
R53 R: 53
S: 61
607-347-00-
2
(R)-2-(2,4-
diclorofenoxi)
propionat de sodiu
413-
340-3
119299-
10-4
Xn; R22
Xi; R38-41
R43
Xn
R: 22-38-41-
43
S: (2-)22-
26-36/37/39
607-348-00-
8
bis(R)-2-(2,4-
diclorofenoxi)
propionat) de
magneziu
413-
360-2
– Xn; R22
Xi; R38-41
R43
Xn
R: 22-38-41-
43
S: (2-)22-
26-36/37/39
607-349-00-
3
hidrogeno-2,2′-
ditiobis-benzoat de
mono-
(tetrapropilamoniu)
411-
270-8
– R52-53 R: 52/53
S: 61
607-350-00-
9
bis(4-1,2-bis
(etoxicarbonil)
etilamino)-3-metilciclohexil)
metan
412-
060-9
136210-
32-7
R43
R52-53
Xi
R: 43-52/53
S: (2-)
36/37-61
607-351-00-
4
O-(4-amino-3,5-
dicloro-6-fluoropiridin-
2-iloxi)acetat de metil
407-
550-4
69184-
17-4
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 20/21-61
607-352-00-
X
anhidridă 4,4′-
oxidiftalică
412-
830-4
1823-
59-2
R52-53 R: 52/53
S: 61
607-353-00-
5
amestec de:
exo-triciclo
[5.2.1.02,6]decanendo-
2-carboxilat de
etil;
endo-triciclo
[5.2.1.02,6] decanexo-
2-carboxilat de
etil
407-
520-0
80657-
64-3
Xi; R38
N; R51-53
Xi; N
R: 38-51/53
S: (2-)37-61
607-354-00-
0
2-ciclohexilpropionat
de etil
412-
280-5
2511-
00-4
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
607-355-00-
6
4-clorobenzoat de ptolil
411-
530-0
15024-
10-9
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)24-
37-60-61
607-356-00-
1
trans-2,2,6-trimetilciclohexancarboxilat
de etil
412-
540-8
– Xi; R38
N; R51-53
Xi; N
R: 38-51/53
S: (2-)37-61
607-357-00-
7
amestec de:
trans-4-acetoxi-4-
metil-2-propiltetrahidro-
2H-piran;
cis-4-acetoxi-4-metil-
2-propil-tetrahidro-2Hpiran
412-
450-9
131766-
73-9
R43 Xi
R: 43
S: (2-)24-37
607-358-00-
2
1-dioxo-6-
fenilacetamido-penam-
3-carboxilat de
(1S,3S,5R,6R)-(4-
nitro-fenilmetil);
4-oxid de 3,3-dimetil-
7-oxo-6((fenilacetil)
amino)-4-tia-1-
azabiciclo[3.2.0]
412-
670-5
54275-
93-3
R42 Xn
R: 42
S: (2-)22

Page 204 of 396
heptan-2-carboxilat de
(4-nitrofenil) metil
607-359-00-
8
3-metilen-1-oxo-7-
fenilacetamidocefam-
4-carboxilat de
(1S,4R,5R,7R) (4-
nitrofenilmetil);
5-oxid de 3-metilen-8-
oxo-7-((fenilacetil)
amino)-5-tia-1-
azabiciclo[4.2.0]octan-
2-carboxilat de (4-
nitrofenil) metil
412-
800-0
76109-
32-5
R42 Xn
R: 42
S: (2-)22
607-360-00-
3
3-acetoacetilamino-4-
metoxitolil-6-sulfonat
de sodiu
411-
680-7
133167-
77-8
R43 Xi
R: 43
S: (2-)24-37
607-361-00-
9
(R)-2-(4-hidroxifenoxi)
propionat de metil
411-
950-4
96562-
58-2
Xi; R41
R52-53
Xi
R: 41-52/53
S: (2-)26-
39-61
607-362-00-
4
amestec de:
2-(2-(bis(2-hidroxietil)
amino)
etoxicarbonilmetil)
hexadec-4-enoat de
(3-metoxi)
propilamoniu/ [tris-(2-
hidroxi-etil)]amoniu;
413-
500-2
– Xi; R38-41
N; R51-53
Xi; N
R: 38-41-
51/53
S: (2-)26-
37/39-61
2-(2-(bis(2-hidroxietil)
amino)
etoxicarbonilmetil)
tetradec-4-enoat de
(3-metoxi)
propilamoniu/[tris-(2-
hidroxi-etil)]-amoniu;
2-(3-
metoxipropilcarbamoilmetil)
hexadec-4-enoat
de (3-metoxi)-
propilamoniu/ [tris-(2-
hidroxietil)]amoniu;
2-(3-
metoxipropilcarbamoilmetil)
tetradec-4-enoat
de (3-metoxi)
propilamoniu/ [tris-(2-
hidroxietil)]amoniu;
607-363-00-
X
3-metoxiacrilat de
metil
412-
900-4
5788-
17-0
R43 Xi
R: 43
S: (2-)24-37
607-364-00-
5
3-fenil-7-[4-
(tetrahidro-furf uriloxi)
fenil]-1,5-dioxa-sindacen-
2,6-dionă
413-
330-9
134724-
55-3
R53 R: 53
S: 61
607-365-00-
0
clorhidrat de clorură
de (Z)-2-(2-amino-
1,3-tiazol-4-il)-2-
metoxiiminoacetil
410-
620-7
119154-
86-8
Xn; R22
C; R34
R43
CR
: 22-34-43
S: (1/2-)22-
26-
36/37/39-45
607-366-00-
6
clorură de 3,5-
dimetilbenzoil
413-
010-9
6613-
44-1
C; R34
R43
CR
: 34-43
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
607-367-00-
1
bis(N-carboximetil)-Nmetil-
glicinato-(2-)
N.O.O.N-ferat(1-) de
potasiu, monohidrat
411-
640-9
153352-
59-1
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)37
607-368-00-
7
1-(N,Ndimetilcarbamoil)-
3-
terţ-butil-5-
411-
650-3
110895-
43-7
T; R23/25
N; R50-53
T; N
R: 23/25-
50/53

Page 205 of 396
carbetoximetil-tio-1H-
1,2,4-triazol
S: (1/2-)37-
38-45-60-61
607-369-00-
2
amestec de:
acid trans-(2R)-5-
acetoxi-1,3-oxatiolan-
2-carboxilic;
acid cis-(2R)-5-
acetoxi-1,3-oxatiolan-
2-carboxilic
411-
660-8
147027-
04-1
Xn; R22
Xi; R38-41
R43
Xn
R: 22-38-41-
43
S: (2-)22-
24-26-37/39
607-370-00-
8
2-[[2-(acetiloxi)-3-
(1,1-dimetil-etil)-5-
metil-fenil]metil]-6-
(1,1-dimetiletil)-4-
metilfenol
412-
210-3
41620-
33-1
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
607-371-00-
3
4-(2-clorofenil)-1,4-
dihidro-2-[2-(1,3-
dihidro-1,3-dioxo-
413-
410-3
88150-
62-3
R53 R: 53
S: 61
(2H)izoindol-2-il)-
etoximetil]-6-metil-
3,5-piridindicarboxilat
de 3-etil şi de 5-metil
607-372-00-
9
di-
(norbornencarboxilat)
de bis fenol A etoxilat
412-
410-0
– R52-53 R: 52/53
S: 61
607-373-00-
4
(±)(R)-2-[4-(6-clorochinoxalin-
2-iloxi)
feniloxi] propionat de
tetrahidro-furfuril
E 414-
200-4
119738-
06-6
Muta. Cat. 3;
R68
Repr. Cat. 2;
R61
Repr. Cat. 3;
R62
Xn; R22-
48/22
N; R50-53
T; N
R: 61-22-
48/22-62-68-
50/53
S: 53-45-60-
61
607-374-00-
X
diclorură de 5-amino-
2,4,6-triiodo-1,3-
benzendicarbonil
417-
220-1
37441-
29-5
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)22-
36/37-61
607-375-00-
5
amestec de:
cis-4-hidroxi-3-
(1,2,3,4-tetrahidro-3-
(4-(4-trifluorometilbenziloxi)
fenil)-1-
naftil) cumarină;
trans-4-hidroxi-3-
(1,2,3,4-tetrahidro-3-
(4-(4-trifluorometilbenziloxi)
fenil-1-naftil)
cumarină
421-
960-0
90035-
08-8
T+;
R26/27/28
T;
R48/23/24/25
N; R50-53
T+; N
R: 26/27/28-
48/23/24/25-
50/53
S: (1/2-)28-
36/37/39-45-
60-61
607-376-00-
0
2,4-dibromobutanoat
de benzii
420-
710-8
23085-
60-1
Repr. Cat. 3;
R62
Xi; R38
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 38-43-62-
50/53
S: (2-)23-
36/37-41-60-
61
607-377-00-
6
monoclorhidrat de
trans-4-ciclohexil-Lprolină,
419-
160-1
90657-
55-9
Repr. Cat. 3;
R62
Xn; R22
Xi; R38-41
R43
Xn
R: 22-38-41-
43-62
S: (2-)22-
26-36/37/39
607-378-00-
1
(Z)-a-metoxiimino-2-
furil-acetat de amoniu
405-
990-1
97148-
39-5
F; R11 F
R: 11
S: (2-)22-43
607-379-00-
7
amestec de:
stearat de 2-[N-(2-
hidroxietil)
stearamido]etil;
[bis[2-(stearoiloxi)etil]
amino] metil sulfonat
de sodiu;
[bis(2-hidroxietil)
401-
230-8
55349-
70-7
R52-53 R: 52/53
S: 61

Page 206 of 396
amino]
metilsulfonat de sodiu;
N,N-bis(2-hidroxietil)
stearamidă
607-380-00-
2
amestec de:
1,2-bis
(hexiloxicarbonil)
etansulfonat de
amoniu;
1-hexiloxicarbonil-2-
octiloxicarboniletansulfonat
de amoniu;
2-hexiloxicarbonil-1-
octiloxicarboniletansulfonat
de amoniu
407-
320-3
– Xi; R38-41
R 52-53
Xi
R: 38-41-
52/53
S: (2-)26-
37/39-61
607-381-00-
8
amestec de triesteri
obţinuţi din 2,2-bis
(hidroximetil) butanol
cu acizii C7-alcanoic şi
2-etilhexanoic
413-
710-4
– R53 R: 53
S: 61
607-382-00-
3
acid 2-((4-amino-2-
nitro-fenil)amino)
benzoic
411-
260-3
117907-
43-4
Xi; R41
R43
R 52-53
Xi
R: 41-43-
52/53
S: (2-)24-
26-37/39-61
607-383-00-
9
amestec de:
hexadecanoat de
2,2,6,6-
tetrametilpiperidin-4-il;
octadecanoat de
2,2,6,6-
tetrametilpiperidin-4-il
415-
430-8
86403-
32-9
Xi; R41
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 41-43-
50/53
S: (2-)24-
26-37/39-
60-61
607-384-00-
4
amestec de:
3,5-bis(1,1-
dimetiletil)-4-
hidroxibenzenpropionat
de alchil (C14-15)
ramificaţi;
3,5-bis(1,1-
dimetiletil)-4-
hidroxibenzenpropionat
de alchil (C15) linear şi
ramificat;
3,5-bis(1,1-
dimetiletil)-4-
hidroxibenzenpropionat
de alchil (C13) linear şi
ramificat
413-
750-2
171090-
93-0
R53 R: 53
S: 61
607-385-00-
X
copolimer de alcool
vinilic şi de acetat de
vinil parţial acetalizat
cu metilsulfat de 4-(2-
(4-formilfenil)etenil)-1-
metilpiridiniu
414-
590-6
125229-
74-5
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
607-386-00-
5
amestec de:
acid tetradecanoic
(42,5-47,5%);
esteri de poli(1-7)
lactat ai
412-
580-6
174591-
51-6
Xi; R38-41
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 38-41-43-
50/53
S: (2-)24-
26-37/39-
60-61
acidului tetradecanoic
(52,5-57,5%)
607-387-00-
0
amestec de:
acid dodecanoic (35-
40%);
esteri de poli(1-7)
lactat ai acidului
dodecanoic (60-65%)
412-
590-0
58856-
63-6
Xi; R38-41
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 38-41-43-
50/53
S: (2-)24-
26-37/39-
60-61
607-388-00- acid 4-etilamino-3- 412- 2788- Xn; R22 Xn

Page 207 of 396
6 nitro-benzoic 090-2 74-1 R43 R 52-53 R: 22-43-
52/53
S: (2-)22-
24-37-61
607-389-00-
1
N,N-bis(carboximetil)-
3-amino-2-
hidroxipropionat de
trisodiu
414-
130-4
119710-
96-2
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)22
607-390-00-
7
1,2,3,4-tetrahidro-6-
nitro-chinoxalină
414-
270-6
41959-
35-7
Xn; R22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-51/53
S: (2-)22-61
607-391-00-
2
ciclopropan-1,1-
dicarboxilat de dimetil
414-
240-2
6914-
71-2
R 52-53 R: 52/53
S: 61
607-392-00-
8
4-((5-ciano-1,6-
dihidro-2-hidroxi-1,4-
dimetil-6-oxo-3-
piridinil)azo)benzoat
de 2-fenoxietil
414-
260-1
88938-
37-8
R53 R: 53
S: 61
607-393-00-
3
acid 3-(cis-1-
propenil)-7-amino-8-
oxo-5-tia-1-aza-biciclo
[4.2.0] oct-2-en-2-
carboxilic
415-
750-8
106447-
44-3
R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37
607-394-00-
9
acid 5-metilpirazin-2-
carboxilic
413-
260-9
5521-
55-1
Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)26-39
607-395-00-
4
amestec de:
1-tridecil-4-alil-(2 sau
3)-
sulfobutandioat de
sodiu;
1-dodecil-4-alil-(2 sau
3)-sulfobutandioat de
sodiu
410-
230-7
– C; R34
R43
N; R51-53
C; N
R: 34-43-
51/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
607-396-00-
X
2-(4-metoxibenziliden)
malonat de bis
(1,2,2,6,6-pentametil-
4-piperidinil)
414-
840-4
147783-
69-5
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 22-60-61
607-397-00-
5
amestec de:
salicilaţi de calciu
(alchili C10-14 şi CI8-
30 ramificaţi);
fenaţi de calciu (alchili
C10-14 şi C18-30
ramificaţi);
fenaţi de calciu
sulfuraţi
415-
930-6
– R43 Xi
R: 43
S: (2-)36/37
(alchili C10-14 şi CI8-
30 ramificaţi)
607-398-00-
0
N-(5-cloro-3-(4-
(dietilamino)-2-
metilfenilimino)-4-
metil-6-oxo-1,4-
ciclohexadienil)
carbamat de etil
414-
820-5
125630-
94-6
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
607-399-00-
6
2,2-dimetil propanoat
de 3-metil-3-butenil
415-
610-6
104468-
21-5
Xi; R38 R52-
53
Xi
R: 38-52/53
S: (2-)37-61
607-400-00-
X
3-[[(dibutilamino)
tioxometil] tio]
propanoat de metil
414-
400-1
32750-
89-3
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
607-401-00-
5
3-hidroxi-5-oxo-3-
ciclo-hexen-1-
carboxilat de etil
414-
450-4
88805-
65-6
Xi; R38-41
R43
Xi
R: 38-41-43
S: (2-)24-
26-37/39
607-402-00-
0
N-(feniloxicarbonil)-Lvalinat
de metil
414-
500-5
153441-
77-1
R 52-53 R: 52/53
S: 61
607-403-00-
6
amestec de:
succinat de bis
(1S,2S,4S)-(1-benzil-
4-terţ-butoxi-
414-
810-0
– Xn; R48/22
Xi; R41
N; R50-53
Xn; N
R: 41-48/22-
50/53
S: (2-)22-

Page 208 of 396
carboxam ido-2-
hidroxi-5-fenil)
pentilamoniu;
alcool izopropilic
26-36/39-
60-61
607-404-00-
1
amestec de:
acid ((Z)-3,7-dimetil-
2,6-octadienil)
oxicarbonil propanoic;
butanedioat de di-(R)-
3,7-dimetil-2,6-
octadienil);
butanedioat de di-
((Z)-3,7-dimetil-2,6-
octadienil);
butanedioat de (Z)-
3,7-dimetil-2,6-
octadienil;
acid (R)-3,7-dimetil-
2,6-octa-dienil)
oxicarbonil-propanoic
415-
190-4
– R43 Xi
R: 43
S: (2-)24-37
607-405-00-
7
p-hidroxibenzoat de 2-
hexildecil
415-
380-7
148348-
12-3
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
607-406-00-
2
2,5-diclorobenzoat de
potasiu
415-
700-5
– Xn; R22
Xi; R41
Xn
R: 22-41
S: (2-)26-39
607-407-00-
8
2-carboxi-3-(2-tienil)
propionat de etil
415-
680-8
143468-
96-6
Xi; R38-41
R43
Xi
R: 38-41-43
S: (2-)24-
26-37/39
607-408-00-
3
N-(4-fluorofenil)
glicinat de potasiu
415-
710-1
– Xn; R48/22
Xi; R41
R43
R 52-53
Xn
R: 41-43-
48/22-52/53
S: (2-)22-
26-
36/37/39-61
607-409-00-
9
amestec de:
acid (3R)-[1S-(1a, 2a,
6(1-((2S)-2-metil-1-
oxo-butoxi)-8av)-
hexahidro-2,6-dimetil-
1-naftalen]-3,5-
dihidroxiheptanoic;
biomasă inertă de
Aspergillus terreus
415-
840-7
– R43 R 52-53 Xi
R: 43-52/53
S: (2-)
36/37-61
607-410-00-
4
hidrogeno-2-(hexadec-
2-enil) butandioat de
mono[2-
(dimetilamino)etil]
şi/sau hidrogeno-3-
(hexadec-2-enil)
butandioat de mono[2-
(dimetilamino)etil]
415-
880-5
– Xi; R38-41
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 38-41-43-
50/53
S: (2-)24-
26-37/39-
60-61
607-411-00-
X
4-metilbenzensulfonat
de (S)-oxiranmetanol
417-
210-7
70987-
78-9
Carc.Cat.2;
R45
Muta.Cat.3;
R68
Xi; R41
R43
N; R51-53
T; N
R: 45-41-43-
51/53
S: 53-45-61
607-412-00-
5
2-(1-cianociclohexil)
acetat de etil
415-
970-4
133481-
10-4
Xn; R22-
48/22 R 52-
53
Xn
R: 22-48/22-
52/53
S: (2-)
36/37-61
607-413-00-
0
trans-4-fenil-L-prolină 416-
020-1
96314-
26-0
Repr.Cat.3;
R62 R43
Xn
R: 43-62
S: (2-)22-
36/37
607-414-00-
6
4,4′,4″-(1,3,5-triazin-
2,4,6-triiltriimino)tris
(benzoat de 2-
402-
070-1
88122-
99-0
R53 R: 53
S: 61

Page 209 of 396
etilhexil)
607-415-00-
1
poli-(metacrilat de
metil)-co-(metacrilat
de butil)-co-(4-
acriloxibutilizopropenil-
, –
dimetilbenzil
carbamat)-co-
(anhidridă maleică)
419-
590-1
– F; R11
R43
F; Xi
R: 11-43
S: (2-)24-
37-43
607-416-00-
7
4-(2-carboximetiltio)
etoxi-1-hidroxi-5-
izobutiloxicarbonilamino-
N-(3-dodeciloxipropil)-
2-naftamidă
420-
730-7
– N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
607-418-00-
8
4-aminobenzoat de 2-
etil-
420-
170-3
26218-
04-2
N; R50-53 N
hexil R: 50/53
S: 60-61
607-419-00-
3
acid (3′-carboximetil-
5-(2-(3-etil-3Hbenzotiazol-
2-iliden)-
1-metil-etiliden)-4,4′-
dioxo-2′-tioxo-(2,5′)
bitiazolidiniliden-3-il)
acetic
422-
240-9
166596-
68-5
Xi; R41
R43
Xi
R: 41-43
S: (2-)26-
36/37/39
607-420-00-
9
acid 2,2-bis
(hidroximetil) butanoic
424-
090-1
10097-
02-6
Xi; R41
R52-53
Xi
R: 41-52/53
S: (2-)26-
39-61
607-421-00-
4
cipermetrin cis/trans
±40/60;
(1RS,3RS;
1RS,3SR)-3-(2,2-
diclorovinil)-2,2-
dimetil ciclopropan
carboxilat de (RS)-aciano-
3-fenoxi benzil
257-
842-9
52315-
07-8
Xn; R20/22
Xi; R37
N; R50-53
Xn; N
R: 20/22-37-
50/53
S: (2-)24-
36/37/39-
60-61
607-422-00-
X
-cipermetrin 257-
842-9
67375-
30-8
T; R25
Xn; R48/22
Xi; R37
N; R50-53
T; N
R: 25-37-
48/22-50/53
S: (2-)
36/37/39-
45-60-61
607-423-00-
5
esteri de mecoprop şi
de mecoprop-P
– – Xn; R22
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 22-43-
50/53
S: (2-)13-
36/37-60-61
607-424-00-
0
trifloxistrobin (ISO);
(R)-metoximino-{(R)-
-[1-( , , –
trifluoro-m-tolil)
etilidenaminooxil]-otolil}
acetat de metil;
(E,E)- -metoxiimino-
{2-[[[[1-[3-
(trifluorometil) fenil]
etiliden]amino]oxi]
metil]benzenacetat de
metil
– 141517-
21-7
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)24-
37-46-60-61
607-425-00-
6
metalaxil (ISO); N-
(2,6-dimetilfenil)-N-
(metoxiacetil)-DLalaninat
de metil
260-
979-7
57837-
19-1
Xn; R22
R43
R52-53
Xn
R: 22-43-
52/53
S: (2-)13-
24-37-46-61
607-426-00-
1
benzen-1,2-
dicarboxilat de dipentil
(ramificat şi liniar)[1];
ftalat de n-pentil şi de
izopentil [2];
ftalat de di-n-pentil [3]
284-
032-2
[1]
– [2]
205-
017-9
84777-
06-0 [1]
– [2]
131-18-
0 [3]
605-50-
Repr. Cat. 2;
R60-61
N; R50
T; N
R: 60-61-50
S: 53-45-61

Page 210 of 396

Click pentru continuare