Hotarare nr. 332/2007 din 28/03/2007 Versiune actualizata la data de 27/09/2012 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei

Guvernul Romaniei
Text actualizat la data de 27.09.2012. Actul include modificarile din urmatoarele acte: – Hotararea nr. 133/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 din 14/02/2008. – Hotararea nr. 684/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 03/08/2011. – Hotararea nr. 829/2012 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 617 din 28/08/2012.

Potrivit art. I, pct. 6 din Hotararea Guvernului nr. 829/2012, anexa nr. 13 la Hotararea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr 472 si 472 bis din 13 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica.
*) Potrivit art. I, pct. 2-9, din Hotararea Guvernului nr. 684/2011, anexele la Hotararea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr 472 si 472 bis din 13 iulie 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza.
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Obiective
Art. 1. – Prezenta hotarare se aplica motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa pentru stabilirea procedurilor de aprobare de tip in scopul limitarii emisiilor de gaze si de particule poluante provenite de la aceste motoare. Prezenta hotarare contribuie la buna functionare a pietei interne, asigurand protectia sanatatii persoanelor si a mediului.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 2. din Hotarare nr. 133/2008 incepand cu 14.02.2008.
Definitii
Art. 2. – Pentru aplicarea prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
1. masina mobila nerutiera – orice masina mobila, echipament industrial mobil sau vehicul prevazut ori nu cu caroserie, care nu este destinat transportului rutier de pasageri sau de marfuri, pe care este instalat un motor cu combustie interna, descris la pct. 1 din anexa nr. 1;
2. aprobare de tip – procedura prin care autoritatea competenta certifica faptul ca un tip sau o familie de motoare cu combustie interna este conform/conforma cu cerintele tehnice prevazute in prezenta hotarare, referitoare la nivelul de emisii de gaze si particule poluante produse de motor;
3. tip de motor – categoria de motoare identice prin caracteristicile esentiale ale motorului descris in subanexa nr. 1 la anexa nr. 2;
4. familie de motoare – clasificare de motoare stabilita de producator, conform careia motoarele, inclusiv prin proiectarea lor, trebuie sa aiba toate caracteristicile similare in privinta emisiilor poluante si sa satisfaca cerintele prezentei hotarari;
5. motor reprezentativ – motorul ales dintr-o familie de motoare, care satisface cerintele prevazute la pct. 6 si 7 din anexa nr. 1;
6. puterea motorului – puterea neta, asa cum este prevazuta la pct. 2.4 din anexa nr. 1;
7. data de fabricatie a motorului – data la care motorul a trecut de controlul final dupa ce a parasit linia de fabricatie. In acest stadiu motorul este pregatit pentru a fi livrat sau depozitat;
8. introducere pe piata – actiunea de a face disponibil pe piata pentru prima data, contra cost sau cu titlu gratuit, un motor in vederea distribuirii si/sau utilizarii sale in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene;
9. producator – persoana fizica sau juridica responsabila in fata autoritatii competente care emite certificatul de aprobare de tip, pentru toate aspectele legate de procesul de aprobare de tip si pentru asigurarea conformitatii productiei. Aceasta persoana poate sa nu fie implicata direct in toate etapele de constructie a motorului;
10. autoritate competenta – organ al administratiei publice centrale responsabil cu toate aspectele privind aprobarea de tip pentru un motor sau o familie de motoare, eliberarea sau retragerea certificatelor de aprobare de tip, asigurarea legaturii cu alte autoritati competente din statele membre ale Uniunii Europene si verificarea masurilor luate de producator in vederea asigurarii conformitatii productiei cu tipul aprobat;
11. serviciu tehnic – organism sau organisme desemnat/desemnate de autoritatea competenta pentru a efectua incercari, respectiv inspectii, in numele sau. Aceasta functie poate fi asigurata si de autoritatea competenta, dupa caz;
12. fisa de informatii – document prevazut in anexa nr. 2, care contine informatiile ce trebuie furnizate de solicitant;
13. dosar tehnic de informatii – ansamblul complet de date tehnice, desene, fotografii etc., furnizate de solicitant serviciului tehnic sau autoritatii, conform prevederilor fisei de informatii;
14. dosar de aprobare de tip – dosarul tehnic cu informatii insotit de rapoartele de incercari sau de alte documente pe care serviciul tehnic sau autoritatea competenta le-a adaugat in cursul executarii functiei sale;
15. index al dosarului de aprobare de tip – documentul care prezinta continutul dosarului de aprobare de tip, corespunzator numerotat sau marcat astfel incat fiecare pagina sa fie usor identificata;
16. motor de schimb – un motor nou-construit, destinat sa inlocuiasca motorul unui echipament si care a fost furnizat numai in acest scop;
17. motor portabil – un motor care satisface cel putin una dintre cerintele urmatoare:
a) motorul trebuie sa fie utilizat intr-un echipament care este purtat de operator in timpul executarii functiilor pentru care este conceput;
b) motorul trebuie utilizat intr-un echipament care trebuie sa functioneze in pozitii multiple, de exemplu in pozitia „rasturnat” sau intr-o pozitie inclinata, pentru a indeplini functiile pentru care este conceput;
c) motorul trebuie sa fie utilizat intr-un echipament a carui greutate uscata combinata, formata din echipament si motor, este mai mica de 20 kg si care prezinta cel putin una dintre urmatoarele caracteristici:
(i) operatorul trebuie sa tina sau sa poarte echipamentul in timpul executarii functiei ori functiilor sale;
(ii) operatorul trebuie sa tina sau sa conduca echipamentul in timpul executarii functiei ori functiilor sale;
(iii) motorul trebuie sa fie utilizat la un generator sau la o pompa;
18. motor neportabil – un motor, altul decat cel definit ca motor portabil;
19. motor portabil de uz profesional, care functioneaza in pozitii multiple – un motor portabil care satisface cerintele prevazute la pct. 17) lit. a) si b), pentru care producatorul garanteaza autoritatii competente pentru aprobarea de tip ca va fi aplicata o perioada de durabilitate a caracteristicilor emisiilor de categoria 3 (conform celor indicate la pct. 2.1 din subanexa nr. 4 la anexa nr. 4);
20. perioada de mentinere in timp a caracteristicilor emisiilor – numarul de ore indicate in subanexa nr. 4 la anexa nr. 4, care se utilizeaza pentru determinarea factorilor de deteriorare;
21. familie de motoare fabricate in serii mici – o familie de motoare cu aprindere prin scanteie, care cuprinde o productie totala anuala mai mica de 5.000 de unitati;
22. producator de motoare cu aprindere prin scanteie in serie mica – un producator a carui productie totala anuala este mai mica de 25.000 de unitati;
23. nava pentru navigatia interioara – o nava destinata utilizarii pe caile navigabile interioare, avand o lungime de 20 m sau mai mare si un volum de 100 m3 ori mai mare, conform formulei definite la anexa nr. 1 sectiunea a 2-a pct. 2.8.a), sau un remorcher ori un impingator construit pentru a remorca, a impinge sau a efectua manevre la nave cu lungimi de 20 m sau mai mari.
Definitia nu include:
1. navele destinate transportului de pasageri pentru cel mult 12 persoane in afara de echipaj;
2. ambarcatiunile de agrement cu o lungime mai mica de 24 m (conform definitiei din art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si/sau punere in functiune a ambarcatiunilor de agrement, care transpune in legislatia nationala Directiva 94/25 privind ambarcatiunile de agrement;
3. navele de serviciu apartinand autoritatilor de control;
4. navele pentru stingerea incendiilor;
5. navele militare;
6. navele de pescuit inscrise in registrul comunitar al navelor de pescuit;
7. navele maritime, inclusiv remorcherele si impingatoarele maritime care opereaza sau stationeaza in acvatorii cu maree sau temporar pe caile navigabile interioare, cu conditia ca acestea sa detina o autorizatie valabila de navigatie sau un certificat de siguranta a navigatiei valabil, astfel definita la anexa nr. 1 sectiunea a 2-a pct. 2.8.b);
24. producator de echipament original (PEO) – producator al unui tip de masina mobila nerutiera;
___________
Punctul 24. a fost modificat prin punctul 1. din Hotarare nr. 829/2012 incepand cu 27.09.2012.
25. regim de flexibilitate – procedura care ii permite unui producator de motoare sa introduca pe piata, intr-un interval de timp cuprins intre doua etape succesive de valori limita, un numar limitat de motoare destinate a fi instalate pe masini mobile nerutiere, care respecta doar valorile limita de emisie prevazute pentru etapa anterioara.
Cererea in vederea obtinerii aprobarii de tip
Art. 3. – (1) Pentru obtinerea aprobarii de tip pentru un motor sau o familie de motoare, producatorul inainteaza autoritatii competente o cerere insotita de dosarul tehnic de informatii, al carui continut este prezentat in fisa de informatii prevazuta in anexa nr. 2. Un motor reprezentativ, care corespunde caracteristicilor motorului tip prevazute in subanexa nr. 1 la anexa nr. 2, trebuie pus la dispozitie serviciului tehnic responsabil cu efectuarea incercarilor in vederea aprobarii.
(2) Daca tipul motorului reprezentativ al unei familii de motoare ales pentru aprobarea de tip nu reprezinta caracteristicile familiei de motoare prevazute in subanexa nr. 2 la anexa nr. 2, atunci se va alege un alt motor reprezentativ pentru a fi supus aprobarii de tip, conform alin. (1).
(3) Pentru fiecare motor sau familie de motoare ce trebuie aprobat/aprobata se face o singura cerere, care se transmite unei singure autoritati competente in vederea aprobarii de tip. Fiecare tip de motor sau familie de motoare care trebuie aprobat/aprobata face obiectul unei cereri distincte.
Procedura de aprobare de tip
Art. 4. – (1) Autoritatea competenta care primeste o cerere acorda aprobarea de tip pentru toate tipurile sau familiile de motoare care sunt conforme cu informatiile continute in dosarul tehnic de informatii si care satisfac cerintele prezentei hotarari.
(2) Autoritatea competenta completeaza toate rubricile corespunzatoare ale certificatului de aprobare de tip prevazut in anexa nr. 7, pentru fiecare tip de motor sau familie de motoare care se aproba, si stabileste sau verifica continutul indexului din dosarul de aprobare de tip. Certificatele de aprobare de tip sunt numerotate potrivit metodei prevazute in anexa nr. 8. Certificatul de aprobare de tip completat si anexele la acesta se transmit solicitantului.
(3) In cazul in care motorul supus aprobarii isi indeplineste functia sau prezinta anumite caracteristici numai atunci cand este conectat cu alte elemente ale masinii mobile nerutiere si, din aceasta cauza, conformitatea cu una sau mai multe cerinte ale prezentei hotarari nu poate fi verificata decat atunci cand motorul supus aprobarii este conectat cu celelalte elemente ale masinii, in regim real sau simulat, domeniul incercarilor care stau la baza emiterii certificatului de aprobare de tip se limiteaza corespunzator. In astfel de cazuri certificatul de aprobare de tip al tipului de motor sau al
familiei de motoare trebuie sa indice restrictiile de utilizare si eventualele conditii specifice de instalare a motorului pe masina mobila nerutiera.
(4) Autoritatea competenta:
a) trimite lunar institutiilor similare din statele membre o lista a aprobarilor de tip ale motoarelor sau ale familiilor de motoare pe care le-a acordat, refuzat sau retras in cursul lunii respective, care contine informatiile prevazute in anexa nr. 9;
b) la primirea unei solicitari transmise de o autoritate competenta dintr-un alt stat membru, trebuie sa trimita acesteia:
(i) o copie a certificatului de aprobare de tip a motorului sau a familiei de motoare in cauza si/sau un dosar de aprobare pentru fiecare tip de motor sau familie de motoare care a facut obiectul aprobarii, refuzului sau retragerii acesteia; si/sau
(ii) lista motoarelor fabricate in conformitate cu aprobarile de tip acordate, conform prevederilor art. 6 alin. (3), cu indicarea informatiilor prevazute in anexa nr. 10; si/sau
(iii) o copie de pe declaratia prevazuta la art. 6 alin. (4).
(5) Autoritatea competenta trebuie sa trimita Comisiei Europene, in fiecare an si de fiecare data cand primeste o astfel de cerere, un exemplar al fisei tehnice prevazute in anexa nr. 11, cuprinzand date tehnice ale motoarelor aprobate de la data ultimei notificari.
(6) Motoarele cu aprindere prin compresie destinate altor utilizari decat propulsia automotoarelor si a navelor de navigatie interioara pot fi introduse pe piata in cadrul unui regim de flexibilitate in conformitate cu procedura mentionata la alin. (1)-(5) si in anexa nr. 13.
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 2. din Hotarare nr. 829/2012 incepand cu 27.09.2012.
Modificari ale aprobarii de tip
Art. 5. – (1) Producatorul trebuie sa informeze autoritatea competenta care a acordat aprobarea de tip asupra oricaror modificari din dosarul de aprobare de tip.
(2) Solicitarea pentru modificarea sau extinderea aprobarii de tip initiala trebuie transmisa de producator exclusiv autoritatii competente care a acordat aprobarea de tip initiala.
(3) Daca datele incluse in dosarul de aprobare de tip au fost modificate, autoritatea competenta trebuie:
a) sa elibereze, daca este necesar, pagina/paginile revizuita/revizuite a/ale dosarului de aprobare de tip, indicand in mod clar pe fiecare pagina revizuita natura modificarii si data ultimei emiteri. La fiecare emitere a paginilor revizuite trebuie modificat si indexul dosarului de aprobare de tip, care este anexat la certificatul de aprobare de tip, astfel incat sa iasa in evidenta datele celor mai recente modificari; si
b) sa elibereze un certificat de aprobare de tip revizuit, avand un numar de extindere, in cazul in care una dintre informatiile pe care le contine, exceptand anexele sale, s-a modificat sau in cazul in care standardele continute in prezenta hotarare s-au modificat de la data la care aprobarea de tip a fost acordata. Certificatul de aprobare de tip revizuit trebuie sa mentioneze clar motivul revizuirii si data noii eliberari.
(4) Daca autoritatea competenta considera ca modificarea unui dosar de aprobare de tip necesita noi incercari sau noi verificari, informeaza producatorul cu privire la aspectele aparute si elibereaza documentele prevazute la alin. (3) doar dupa ce s-au realizat incercari sau verificari noi, satisfacatoare.
Conformitatea
Art. 6. – (1) Producatorul trebuie sa aplice pe fiecare motor fabricat in conformitate cu tipul aprobat marcajul conform prevederilor pct. 3 din anexa nr. 1, inclusiv cu numarul aprobarii de tip.
(2) In cazul in care certificatul de aprobare de tip, conform art. 4 alin. (3), include restrictii de folosire, producatorul trebuie sa intocmeasca pentru fiecare motor fabricat un document cu informatii detaliate asupra acestor restrictii si sa precizeze conditiile pentru instalarea acestuia. Daca o serie de motoare de acelasi tip este livrata unui singur producator de masini, este suficient ca acesta din urma sa primeasca, cel mai tarziu la data livrarii primului motor, un singur document cu astfel de informatii, care include o lista cu numerele de identificare ale tuturor motoarelor care vor fi livrate.
(3) La cererea autoritatii competente care a acordat aprobarea de tip, producatorul trebuie sa trimita o lista cuprinzand seria numerelor de identificare pentru fiecare tip de motor produs, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari. Lista trebuie trimisa in termen de 45 de zile de la sfarsitul fiecarui an calendaristic sau imediat dupa intrarea in vigoare a unei noi reglementari care modifica cerintele prezentei hotarari ori imediat dupa orice alta data suplimentara stabilita de autoritatea competenta. Daca ele nu sunt explicitate de sistemul de codificare a motoarelor, aceasta lista trebuie sa specifice legatura dintre numerele de identificare ale tipului sau familiei de motoare corespunzatoare si
numerele certificatelor de aprobare de tip. De asemenea, lista trebuie sa contina informatii specifice pentru cazul in care producatorul inceteaza fabricarea unui tip de motor sau a unei familii de motoare aprobate. Producatorul trebuie sa pastreze aceste documente timp de cel putin 20 de ani.
(4) Producatorul trimite autoritatii competente care a acordat aprobarea de tip, in termen de 45 de zile dupa sfarsitul fiecarui an calendaristic si la fiecare data de intrare in vigoare prevazuta la art. 10, o declaratie precizand tipurile si familiile de motoare, precum si codurile necesare identificarii motoarelor, pentru motoarele pe care intentioneaza sa le fabrice incepand cu acea data.
(5) Motoarele cu aprindere prin comprimare introduse pe piata in cadrul unui regim de flexibilitate se eticheteaza in conformitate cu prevederile din anexa nr. 13.
Acceptarea aprobarilor echivalente
Art. 7. – (1) Parlamentul European si Consiliul, la propunerea Comisiei Europene, pot recunoaste echivalenta dintre conditiile si dispozitiile in materie de aprobare de tip a motoarelor stabilite in prezenta hotarare si procedurile stabilite de catre reglementarile internationale sau ale tarilor terte, in cadrul acordurilor multilaterale sau bilaterale dintre Comunitatea Europeana si tarile terte.
(2) Autoritatea competenta accepta aprobarile de tip prevazute la alin. (1) si, dupa caz, marcajul de aprobare de tip prevazut in anexa nr. 12 ca fiind conforme cu prevederile prezentei hotarari.
Navele pentru navigatia interioara
Art. 8. – (1) Prevederile urmatoare se aplica motoarelor destinate a fi instalate pe navele pentru navigatia interioara. Alin. (2) si (3) nu se aplica pana la recunoasterea de catre Comisia centrala de navigatie pe Rin (denumita in continuare CCNR) a echivalentei dintre cerintele stabilite prin prezenta hotarare si cele stabilite in cadrul Conventiei de la Mannheim privind navigatia pe Rin si pana la informarea Comisiei cu privire la aceasta.
(2) Pana la data de 30 iunie 2007, autoritatea competenta nu poate refuza introducerea pe piata a motoarelor care indeplinesc cerintele stabilite de CCNR in etapa I, ale caror valori limita de emisii sunt prevazute in anexa nr. 14.
(3) De la data de 1 iulie 2007 si pana la intrarea in vigoare a altei serii de valori limita care ar rezulta in urma unor modificari ulterioare ale Corrigendum-ului Directivei 2004/26/CE, autoritatea competenta nu poate refuza introducerea pe piata a motoarelor care indeplinesc cerintele stabilite de CCNR in etapa II, ale caror valori limita de emisii sunt prevazute in anexa nr. 15.
(4) In intelesul prezentei hotarari, in ceea ce priveste navele pentru navigatia interioara, orice motor auxiliar cu o putere mai mare de 560 kW face obiectul acelorasi cerinte ca si motoarele de propulsie.
Introducerea pe piata
Art. 9. – (1) Autoritatea competenta nu poate sa refuze introducerea pe piata a motoarelor, indiferent daca sunt deja instalate pe masini sau nu, daca acestea indeplinesc cerintele prezentei hotarari.
(2) Sunt permise introducerea pe piata si, dupa caz, inregistrarea motoarelor noi, montate sau nemontate pe masini, doar daca acestea indeplinesc cerintele prezentei hotarari. Autoritatea competenta nu elibereaza certificatul tehnic de navigatie interioara pentru navele de navigatie interioara, stabilit prin legislatia nationala care transpune Directiva 82/714/CE privind stabilirea conditiilor tehnice pentru navele din navigatia interioara, acelor nave ale caror motoare nu respecta cerintele prezentei hotarari.
(3) Autoritatea competenta care acorda aprobarea de tip ia toate masurile necesare in cadrul acestei aprobari pentru inregistrarea si verificarea, dupa caz, prin cooperare cu alte autoritati din statele membre, a numerelor de identificare ale motoarelor fabricate conform cerintelor prezentei hotarari.
(4) In timpul controlului conformitatii productiei, efectuat conform prevederilor art. 14, se poate efectua o verificare suplimentara a numerelor de identificare.
(5) Pentru verificarea numerelor de identificare, producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru trebuie sa comunice fara intarziere, la cererea autoritatii competente, toate informatiile necesare privind clientii sai si numerele de identificare ale motoarelor declarate fabricate conform art. 6 alin. (3). In cazul in care motoarele sunt vandute unui producator de masini, nu sunt solicitate informatii suplimentare.
(6) Daca, la cererea autoritatii competente care acorda aprobarea de tip, producatorul nu poate verifica cerintele prevazute la alin. (5), precum si cele prevazute la art. (6), aprobarea acordata pentru tipul de motor sau familia de motoare in cauza, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari, poate fi retrasa. Procedura de informare se efectueaza conform prevederilor art. 14 alin. (4).
Calendar – Motoare cu aprindere prin comprimare
ACORDAREA APROBARII DE TIP
Art. 10. – (1) Autoritatea competenta nu poate refuza acordarea aprobarii de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare si emiterea certificatului de aprobare de tip prevazut in anexa nr. 7 si
nici nu poate sa impuna alte cerinte pentru aprobarea de tip din punctul de vedere al emisiilor poluante pentru masinile mobile nerutiere pe care este instalat un astfel de motor, daca motoarele respecta prevederile prezentei hotarari privind emisiile de gaze si de particule poluante.
APROBAREA DE TIP IN FAZA I (CATEGORIILE DE MOTOARE A, B SI C)
(2) Autoritatea competenta refuza sa elibereze aprobarea de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare si sa emita certificatul de aprobare de tip prevazut in anexa nr. 7 si refuza acordarea oricarei alte aprobari de tip pentru masini mobile nerutiere pe care este instalat un motor, dupa data de 30 iunie 1998, cu o putere incadrata in categoriile prevazute la lit. a)-c), daca respectivele motoare nu satisfac cerintele prezentei hotarari si daca nivelul emisiilor de gaze si de particule poluante nu se incadreaza in valorile limita prevazute in tabelul de la pct. 4.1.2.1 din anexa nr. 1:
a) categoria A: 130 kW <= P <= 560 kW;
b) categoria B: 75 kW <= P < 130 kW;
c) categoria C: 37 kW <= P < 75 kW.
APROBAREA DE TIP IN FAZA II (CATEGORIILE DE MOTOARE D, E, F SI G)
(3) Autoritatea competenta refuza sa acorde aprobarea de tip pentru un tip de motor sau pentru o familie de motoare, sa emita documentul descris in anexa nr. 7 si sa acorde orice alta aprobare de tip pentru masinile mobile nerutiere, pe care este instalat un motor care nu a fost inca introdus pe piata, daca respectivele motoare nu satisfac cerintele prezentei hotarari si daca nivelul emisiilor de gaze si de particule poluante nu se incadreaza in valorile limita prevazute in tabelul de la pct. 4.1.2.3 din anexa nr. 1, dupa cum urmeaza:
– incepand cu data de 1 ianuarie 1999, pentru motoarele din categoria D, respectiv 18 kW <= P < 37 kW;
– incepand cu data de 1 ianuarie 2000, pentru motoarele din categoria E, respectiv 130 kW <= P <= 560 kW;
– incepand cu data de 1 ianuarie 2001, pentru motoarele din categoria F, respectiv 75 kW <= P < 130 kW;
– incepand cu data de 1 ianuarie 2002, pentru motoarele din categoria G, respectiv 37 kW <= P < 75 kW.
APROBAREA DE TIP PENTRU MOTOARELE DIN FAZA III A (CATEGORIILE DE MOTOARE H, I, J si K)
(3a) Autoritatea competenta refuza sa acorde aprobarea de tip pentru tipurile sau familiile de motoare prezentate in continuare, sa elibereze documentul descris in anexa nr. 7 si sa acorde orice alta aprobare de tip pentru masinile mobile nerutiere pe care este instalat un motor care nu a fost inca introdus pe piata:
– H: dupa 30 iunie 2005, pentru motoarele – altele decat cele de turatie constanta – cu o putere de 130 kW <= P <= 560 kW;
– I: dupa 31 decembrie 2005, pentru motoarele – altele decat cele de turatie constanta – cu o putere de 75 kW <= P < 130 kW;
– J: dupa 31 decembrie 2006, pentru motoarele – altele decat cele de turatie constanta – cu o putere de 37 kW <= P < 75 kW;
– K: dupa 31 decembrie 2005, pentru motoarele – altele decat cele de turatie constanta – cu o putere de 19 kW <= P < 37 kW,
daca aceste motoare nu respecta cerintele specificate in prezenta hotarare si daca emisiile lor de particule si gaze poluante nu respecta valorile limita specificate in tabelul din anexa nr. 1 pct. 4.1.2.4.
APROBAREA DE TIP PENTRU MOTOARELE CU TURATIE CONSTANTA DIN FAZA III A (CATEGORIILE DE MOTOARE: H, I, J si K)
(3b) Autoritatea competenta refuza sa acorde aprobarea de tip pentru tipurile sau familiile de motoare prezentate in continuare, sa elibereze documentul descris in anexa nr. 7 si refuza sa acorde orice alta aprobare de tip pentru masinile mobile nerutiere pe care este instalat un motor care nu a fost inca introdus pe piata:
– motoarele cu turatie constanta din categoria H: dupa 31 decembrie 2009, pentru motoarele cu o putere de 130 kW <= P < 560 kW;
– motoarele cu turatie constanta din categoria I: dupa 31 decembrie 2009, pentru motoarele cu o putere de 75 kW <= P < 130 kW;
– motoarele cu turatie constanta din categoria J: dupa 31 decembrie 2010, pentru motoarele cu o putere de 37 kW <= P < 75 kW;
– motoarele cu turatie constanta din categoria K: dupa 31 decembrie 2009, pentru motoarele cu o putere de 19 kW <= P < 37 kW,
daca aceste motoare nu respecta cerintele specificate in prezenta hotarare si daca emisiile lor de particule si gaze poluante nu respecta valorile limita specificate in tabelul din anexa nr. 1 pct. 4.1.2.4.
APROBAREA DE TIP PENTRU MOTOARELE DIN FAZA III B (CATEGORIILE DE MOTOARE L, M, N si P)
(3c) Autoritatea competenta refuza sa acorde aprobarea de tip pentru tipurile sau familiile de motoare prezentate in continuare, sa elibereze documentul descris in anexa nr. 7 si sa acorde orice alta aprobare de tip pentru masinile mobile nerutiere pe care este instalat un motor, care nu a fost inca introdus pe piata:
– L: dupa 31 decembrie 2009, pentru motoarele – altele decat motoarele de turatie constanta – cu o putere de 130 kW <= P <= 560 kW;
– M: dupa 31 decembrie 2010, pentru motoarele – altele decat motoarele de turatie constanta – cu o putere de 75 kW <= P < 130 kW;
– N: dupa 31 decembrie 2010, pentru motoarele – altele decat motoarele de turatie constanta – cu o putere de 56 kW <= P < 75 kW;
– P: dupa 31 decembrie 2011, pentru motoarele – altele decat motoarele de turatie constanta – cu o putere de 37 kW <= P < 56 kW,
daca aceste motoare nu respecta cerintele specificate in prezenta hotarare si daca emisiile de particule si gaze poluante provenite de la motorul respectiv nu respecta valorile limita specificate in tabelul din anexa nr. 1 pct. 4.1.2.5.
APROBAREA DE TIP A MOTOARELOR DIN FAZA IV (CATEGORIILE DE MOTOARE Q si R)
(3d) Autoritatea competenta refuza sa acorde aprobarea de tip pentru tipurile sau familiile de motoare prezentate in continuare, sa elibereze documentul descris in anexa nr. 7 si sa acorde orice alta aprobare de tip pentru masinile mobile nerutiere pe care este instalat un motor care nu a fost inca introdus pe piata:
– Q: dupa 31 decembrie 2012, pentru motoarele – altele decat motoarele cu turatie constanta – cu o putere de 130 kW <= P <= 560 kW;
– R: dupa 30 septembrie 2013, pentru motoarele – altele decat motoarele cu turatie constanta – cu o putere de 56 kW <= P < 130 kW,
daca aceste motoare nu respecta cerintele specificate in prezenta hotarare si daca emisiile de particule si gaze poluante provenite de la motorul respectiv nu respecta valorile limita specificate in tabelul din anexa nr. 1 pct. 4.1.2.6.
APROBAREA DE TIP PENTRU MOTOARELE DE PROPULSIE DIN FAZA III A UTILIZATE LA NAVELE PENTRU NAVIGATIA INTERIOARA (CATEGORIA DE MOTOARE V)
(3e) Autoritatea competenta refuza sa acorde aprobarea de tip pentru tipurile sau familiile de motoare prezentate in continuare si sa elibereze documentul descris in anexa nr. 7:
– V 1:1 – dupa 31 decembrie 2005, pentru motoarele cu o putere egala sau mai mare de 37 kW si cu o cilindree mai mica de 0,9 litri pe cilindru;
– V 1:2 – dupa 30 iunie 2005, pentru motoarele cu o cilindree egala sau mai mare de 0,9 litri, dar mai mica de 1,2 litri pe cilindru;
– V 1:3 – dupa 30 iunie 2005, pentru motoarele cu o cilindree egala sau mai mare de 1,2 litri, dar mai mica de 2,5 litri pe cilindru si cu o putere a motorului de 37 kW <= P < 75 kW;
– V 1:4 – dupa 31 decembrie 2006, pentru motoarele cu o cilindree egala sau mai mare de 2,5 litri, dar mai mica de 5 litri pe cilindru;
– V 2 – dupa 31 decembrie 2007, pentru motoarele cu o cilindree egala sau mai mare de 5 litri pe cilindru,
daca aceste motoare nu respecta cerintele specificate in prezenta hotarare si daca emisiile de particule si gaze poluante provenite de la motorul respectiv nu respecta valorile limita specificate in tabelul din anexa nr. 1 pct. 4.1.2.4.
APROBAREA DE TIP PENTRU MOTOARELE DE PROPULSIE DIN FAZA III A UTILIZATE PENTRU AUTOMOTOARE
(3f) Autoritatea competenta refuza sa acorde aprobarea de tip pentru tipurile sau familiile de motoare prezentate in continuare si sa elibereze documentul descris in anexa nr. 7:
– RC A: dupa 30 iunie 2005, pentru motoarele cu o putere mai mare de 130 kW,
daca aceste motoare nu respecta cerintele specificate in prezenta hotarare si daca emisiile lor de particule si gaze poluante nu sunt conforme cu valorile limita indicate in tabelul ce figureaza la anexa nr. 1 pct. 4.1.2.4.
APROBAREA DE TIP PENTRU MOTOARELE DE PROPULSIE DIN FAZA III B UTILIZATE LA AUTOMOTOARE
(3g) Autoritatea competenta refuza sa acorde aprobarea de tip tipurilor sau familiilor de motoare prezentate in continuare si sa elibereze documentul descris in anexa nr. 7:
– RC B: dupa 31 decembrie 2010, pentru motoarele cu o putere mai mare de 130 kW,
daca aceste motoare nu respecta cerintele specificate in prezenta hotarare si daca emisiile de particule si gaze poluante provenite de la motorul respectiv nu respecta valorile limita specificate in tabelul din anexa nr. 1 pct. 4.1.2.5.
APROBAREA DE TIP PENTRU MOTOARELE DE PROPULSIE DIN FAZA III A UTILIZATE LA LOCOMOTIVE
(3h) Autoritatea competenta refuza sa acorde aprobarea de tip pentru tipurile sau familiile de motoare prezentate in continuare si sa elibereze documentul descris in anexa nr. 7:
– RL A: dupa 31 decembrie 2005, pentru motoarele cu o putere de 130 kW<= P <=560 kW;
– RH A: dupa 31 decembrie 2007, pentru motoarele cu o putere P > 560 kW,
daca aceste motoare nu respecta cerintele specificate in prezenta hotarare si daca emisiile de particule si gaze poluante provenite de la motorul respectiv nu respecta valorile limita specificate in tabelul din anexa nr. 1 pct. 4.1.2.4. Prevederile prezentului alineat nu se aplica tipurilor si familiilor de motoare mentionate in cazul in care a fost incheiat un contract pentru achizitia motorului inainte de 20 mai 2004 si cu conditia ca motorul sa fi fost introdus pe piata in cel mult doi ani de la data stabilita pentru categoria de locomotive in discutie.
APROBAREA DE TIP PENTRU MOTOARELE DE PROPULSIE DIN FAZA III B UTILIZATE LA LOCOMOTIVE
(3i) Autoritatea competenta refuza sa acorde aprobarea de tip pentru tipurile sau familiile de motoare prezentate in continuare si sa elibereze documentul descris in anexa nr. 7:
– R B: dupa 31 decembrie 2010, pentru motoarele cu o putere mai mare de 130 kW,
daca aceste motoare nu respecta cerintele specificate in prezenta hotarare si daca emisiile de particule si gaze poluante provenite de la motor nu respecta valorile limita specificate in tabelul din anexa nr. 1 pct. 4.1.2.5. Prevederile prezentului alineat nu se aplica tipurilor si familiilor de motoare mentionate daca a fost incheiat un contract pentru achizitia motorului inainte de 20 mai 2004 si cu conditia ca motorul sa fie introdus pe piata in cel mult doi ani de la data stabilita pentru categoria de locomotive in discutie.
INTRODUCEREA PE PIATA SI DATE DE PRODUCTIE ALE MOTOARELOR
(4) Ulterior datelor mentionate mai jos, cu exceptia masinilor si motoarelor destinate exportului in terte tari, autoritatea competenta permite inregistrarea si, daca este cazul, introducerea pe piata a motoarelor, fie ca sunt sau nu sunt instalate pe masini, numai daca acestea sunt conforme cerintelor prezentei hotarari si numai daca motorul este aprobat in conformitate cu una dintre categoriile prevazute la alin. (2) si (3).
Faza I:
categoria A – 31 decembrie 1998;
categoria B – 31 decembrie 1998;
categoria C – 31 martie 1999.
Faza II:
categoria D – 31 decembrie 2000;
categoria E – 31 decembrie 2001;
categoria F – 31 decembrie 2002;
categoria G – 31 decembrie 2003.
Pentru fiecare categorie, autoritatea competenta poate hotari amanarea cu 2 ani a aplicarii cerintelor mentionate mai sus in ceea ce priveste motoarele cu o data de productie anterioara datelor prevazute mai sus.
Autorizatia acordata motoarelor din faza I expira incepand cu data aplicarii obligatorii a fazei II.
a) Fara a aduce atingere art. 8 si alin. (3g) si (3h), dupa datele specificate in continuare, cu exceptia masinilor si a motoarelor destinate exportului in terte tari, autoritatea competenta autorizeaza introducerea pe piata a motoarelor, indiferent daca sunt deja instalate sau nu pe masini, numai daca acestea respecta cerintele prezentei hotarari si numai daca motorul este aprobat in conformitate cu una dintre categoriile definite la alin. (2) si (3).
Faza III A – alte motoare decat cele cu turatie constanta:
categoria H – 31 decembrie 2005;
categoria I – 31 decembrie 2006;
categoria J – 31 decembrie 2007;
categoria K – 31 decembrie 2006.
Faza III A – motoare pentru navele destinate navigatiei interioare:
categoria V 1:1 – 31 decembrie 2006;
categoria V 1:2 – 31 decembrie 2006;
categoria V 1:3 – 31 decembrie 2006;
categoria V 1:4 – 31 decembrie 2008;
categoria V 2 – 31 decembrie 2008.
Faza III A – motoare cu turatie constanta:
categoria H – 31 decembrie 2010;
categoria I – 31 decembrie 2010;
categoria J – 31 decembrie 2011;
categoria K – 31 decembrie 2010.
Faza III A – motoare pentru automotoare:
categoria RC A – 31 decembrie 2005.
Faza III A – motoare pentru locomotive:
categoria RL A – 31 decembrie 2006;
categoria RH A – 31 decembrie 2008.
Faza III B – alte motoare decat cele cu turatie constanta:
categoria L – 31 decembrie 2010;
categoria M – 31 decembrie 2011;
categoria N – 31 decembrie 2011;
categoria P – 31 decembrie 2012.
Faza III B – motoare pentru automotoare:
categoria RC B – 31 decembrie 2011.
Faza III B – motoare de locomotive:
categoria R B – 31 decembrie 2011.
Faza IV – alte motoare decat cele cu turatie constanta:
categoria Q – 31 decembrie 2013;
categoria R – 30 septembrie 2014.
Pentru fiecare categorie, cerintele mentionate anterior se amana cu doi ani in cazul motoarelor a caror data de productie este anterioara datei indicate. Autorizatia acordata pentru o faza de valori limita de emisii expira la data intrarii in vigoare obligatorii a fazei urmatoare de valori limita.
ETICHETAREA CU MENTIONAREA RESPECTARII ANTICIPATE A NORMELOR PENTRU FAZELE III A, III B SI IV
b) Pentru tipurile sau familiile de motoare care respecta valorile limita specificate in tabelele din anexa nr. 1 pct. 4.1.2.4, 4.1.2.5 si 4.1.2.6, inainte de datele stabilite mai sus, autoritatea competenta autorizeaza aplicarea unei etichete si a unui marcaj special care sa semnaleze respectarea anticipata de catre echipamentul in cauza a valorilor limita prevazute.
Calendar – Motoare cu aprindere prin scanteie
CLASIFICARE
Art. 11. – (1) In sensul prezentei hotarari, motoarele cu aprindere prin scanteie sunt clasificate astfel: clasa principala S – motoare mici de o putere neta <= 19 kW. Clasa principala S este impartita in doua categorii:
H – motoare destinate masinilor portabile;
N – motoare destinate masinilor neportabile.
CLASA/CATEGORIA
CILINDREE (cm3)
Motoare portabile:
Clasa SH: 1
< 20
Clasa SH: 2
>= 20
< 50
Clasa SH: 3
>= 50
Motoare neportabile:
Clasa SN: 1
< 66
Clasa SN: 2
>= 66
< 100
Clasa SN: 3
>= 100
< 225
Clasa SN: 4
>= 225
ACORDAREA APROBARII DE TIP
(2) Incepand cu data de 11 august 2005, autoritatea competenta nu poate refuza acordarea aprobarii de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare cu aprindere prin scanteie si eliberarea certificatului de aprobare de tip prevazut in anexa nr. 7 si nu poate sa impuna alte cerinte pentru aprobarea de tip din punct de vedere al emisiilor poluante pentru masinile mobile nerutiere pe care este instalat un astfel de motor, daca aceste motoare respecta cerintele prezentei hotarari privind emisiile de gaze poluante.
APROBAREA DE TIP IN FAZA I
(3) Incepand cu data de 11 august 2005, autoritatea competenta refuza acordarea aprobarii de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare, sa acorde certificatul de aprobare de tip prevazut in anexa nr. 7 si refuza eliberarea oricarei alte aprobari de tip pentru masini mobile nerutiere pe care este instalat un motor, daca respectivele motoare nu satisfac cerintele prezentei hotarari si daca nivelul emisiilor de gaze poluante ale motorului nu se incadreaza in valorile limita prevazute in tabelul de la pct. 4.2.2.1 din anexa nr. 1.
APROBAREA DE TIP IN FAZA II
(4) Autoritatea competenta refuza sa acorde aprobarea de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare si sa elibereze certificatul de aprobare de tip prevazut in anexa nr. 7 si refuza eliberarea oricarei alte aprobari de tip pentru masini mobile nerutiere pe care este instalat un motor cu o putere incadrata in clasele indicate, daca respectivele motoare nu satisfac cerintele prezentei hotarari si daca nivelul emisiilor de gaze poluante ale motorului nu se incadreaza in valorile limita prevazute in tabelul de la pct. 4.2.2.2 din anexa nr. 1, dupa cum urmeaza:
a) dupa data de 1 august 2004, pentru motoarele din clasele SN: 1 si SN: 2;
b) dupa data de 1 august 2006, pentru motoarele din clasa SN: 4;
c) dupa data de 1 august 2007, pentru motoarele din clasele SH: 1, SH: 2 si SN: 3;
d) dupa data de 1 august 2008, pentru motoarele din clasa SH: 3.
INTRODUCEREA PE PIATA: DATE DESPRE PRODUCTIA DE MOTOARE
(5) Cu exceptia masinilor si motoarelor destinate exportului catre tarile terte, in termen de 6 luni de la datele prevazute la alin. (3) si (4) pentru categoriile de motoare in cauza, autoritatea competenta autorizeaza introducerea pe piata a motoarelor doar daca acestea satisfac cerintele prezentei hotarari, indiferent daca acestea sunt sau nu sunt instalate pe masini.
ETICHETAREA IN CAZ DE CONFORMITATE LA FAZA II
(6) Autoritatea competenta autorizeaza etichetarea si marcajul special pentru tipurile sau familiile de motoare care indeplinesc valorile limita prevazute in tabelul de la pct. 4.2.2.2 din anexa nr. 1, inaintea termenelor prevazute la alin. (4), pentru a indica faptul ca echipamentul in cauza satisface anticipat valorile limita impuse.
DEROGARI
(7) Sunt exceptate de la termenele de implementare a valorilor limita ale emisiilor prevazute in faza II, pe o perioada de 3 ani dupa intrarea in vigoare a acestor valori limita, masinile prevazute la lit. a)-f). In acesti 3 ani continua sa se aplice limitele de emisie din faza I pentru:
a) ferastraie portabile – echipament portabil conceput pentru a taia lemne cu ajutorul unui lant taietor, care trebuie sa fie tinut cu doua maini si sa aiba o cilindree de peste 45 cm3, conform standardului SR EN ISO 11681-1: 2004;
b) masina echipata cu un maner la partea superioara (de exemplu: masina de gaurit si ferastraul portabil destinat intretinerii arborilor) – echipament portabil prevazut cu un maner la partea superioara, conceput pentru a efectua gauri sau a taia lemne cu ajutorul unui lant taietor, conform standardului SR EN ISO 11681-2: 2003;
c) curatitor portabil cu motor cu ardere interna – echipament portabil dotat cu o lama rotativa din metal sau material plastic, destinat a taia buruienile, maracinisurile, arborii mici si vegetatia similara. El trebuie sa fie conceput conform standardului SR EN ISO 11806:2003, pentru a functiona in pozitii multiple (de exemplu, in pozitie orizontala sau rasturnata) si sa aiba o cilindree mai mare de 40 cm3;
d) taietor portabil de gard viu – echipament portabil conceput pentru taierea gardurilor vii si tufisurilor cu ajutorul uneia sau mai multor lame ascutite functionand printr-o miscare de du-te-vino, conform standardului SR EN 774: 2003;
e) ferastraie circulare portabile cu motoare cu ardere interna – echipament portabil conceput pentru a taia materiale dure ca piatra, asfalt, beton sau otel, cu ajutorul unei lame metalice rotative si avand o cilindree mai mare de 50 cm3, conform standardului EN 1454;
f) motoare neportabile din clasa SN: 3 cu axa orizontala – numai motoare din clasa SN: 3 neportabile, avand o axa orizontala si producand o energie egala sau mai mica de 2,5 kW, utilizate
mai ales in scopuri industriale determinate, inclusiv motocultoarele, motocositoarele, aeratoarele de gazon si generatoarele.
(71) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (7), se acorda o perioada de exceptare, prin exceptie de la termenele de implementare a valorilor-limita ale emisiilor prevazute la alin. (4), a categoriei de masini echipate cu un maner in partea superioara, pentru masinile portative de taiat gardul viu si fierastraiele portative destinate ingrijirii arborilor, echipate cu un maner in partea superioara, pentru uz profesional, care functioneaza in pozitii multiple, prevazute cu motoare de clasele SH:2 si SH:3.
___________
Alineatul (71) a fost introdus prin punctul 1. din Hotarare nr. 684/2011 incepand cu 03.08.2011 pana la 31.07.2013.
TERMENUL DE IMPLEMENTARE FACULTATIVA
(8) Cu toate acestea, pentru fiecare categorie, autoritatea competenta poate sa amane cu 2 ani termenele prevazute la alin. (4)-(6), pentru motoarele a caror data de fabricatie este anterioara acestor termene.
Exceptari si alte proceduri
Art. 12. – (1) Cerintele prevazute la art. 9 alin. (1) si (2), la art. 10 alin. (4) si art. 11 alin. (5) nu se aplica in cazul:
a) motoarelor destinate fortelor armate;
b) motoarelor exceptate potrivit alin. (1a) si (2);
c) motoarelor destinate masinilor utilizate in principal pentru lansarea si recuperarea barcilor de salvare;
d) motoarelor destinate masinilor utilizate in principal pentru lansarea si recuperarea navelor lansate de la tarm.
(1a) Fara a aduce atingere art. 8 si art. 10 alin. (3g) si (3h), motoarele de schimb, cu exceptia motoarelor pentru automotoare, locomotive si nave pentru navigatia interioara, respecta valorile-limita pe care trebuia sa le respecte motorul ce urmeaza sa fie inlocuit atunci cand a fost introdus initial pe piata.
___________
Alineatul (1a) a fost modificat prin punctul 3. din Hotarare nr. 829/2012 incepand cu 27.09.2012.
(1b) Prin exceptie de la art. 10 alin. (3g), (3i) si alin. (4) lit. a), se pot introduce pe piata urmatoarele motoare pentru automotoare si locomotive:
a) motoare de schimb care respecta limitele etapei III A, in cazul in care urmeaza sa inlocuiasca motoare pentru automotoare si locomotive care:
(i) nu respecta standardul etapei III A; sau
(ii) respecta standardul etapei III A, dar nu respecta standardul etapei III B;
b) motoare de schimb care nu sunt conforme cu limitele etapei III A, in cazul in care urmeaza sa inlocuiasca motoare pentru automotoare fara comanda de conducere si incapabile de miscare independenta, atat timp cat motoarele de schimb respecta un standard cel putin la fel de strict precum cel respectat de motoarele instalate pe automotoarele existente de acelasi tip.
Se permite introducerea pe piata a motoarelor mentionate mai sus doar in cazurile in care autoritatea competenta considera ca utilizarea in automotorul sau locomotiva respectiva a unui motor de schimb care respecta cerintele celei mai recente etape de emisii aplicabile implica dificultati tehnice semnificative.
___________
Alineatul (1b) a fost introdus prin punctul 4. din Hotarare nr. 829/2012 incepand cu 27.09.2012.
(1c) Pe motoarele care intra sub incidenta alin. (1a) sau (1b) se aplica o eticheta cu inscriptia «MOTOR DE SCHIMB» si care mentioneaza referinta unica a derogarii aferente.
___________
Alineatul (1c) a fost introdus prin punctul 4. din Hotarare nr. 829/2012 incepand cu 27.09.2012.
(2) La cererea producatorului, se excepteaza de la prevederile art. 10 alin. (4) motoarele de la sfarsitul unei serii care se mai afla in stoc sau motoarele masinilor mobile nerutiere aflate in stoc de la termenul/termenele limita pentru introducerea pe piata, in urmatoarele conditii:
a) producatorul trebuie sa inainteze o cerere catre autoritatea care a aprobat tipul/tipurile sau familia/familiile de motoare corespunzatoare anterior datei intrarii in vigoare a termenului/termenelor limita;
b) cererea producatorului trebuie sa fie insotita de lista prevazuta la art. 6 alin. (3), care sa cuprinda motoarele noi care nu sunt introduse pe piata pana la termenul/termenele limita. In cazul in care motoarele sunt cuprinse pentru prima data in domeniul de aplicare a prezentei hotarari, producatorul trebuie sa inainteze cererea catre autoritatea competenta din statul membru unde se afla locul de depozitare a motoarelor;
c) cererea trebuie sa precizeze motivele tehnice si/sau economice pe care se bazeaza;
d) motoarele trebuie sa fie conforme cu un tip sau o familie a caror aprobare de tip nu mai este valabila sau pentru care aprobarea de tip nu a fost necesara anterior, dar care au fost produse inainte de termenul limita;
e) motoarele trebuie sa fi fost depozitate fizic pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul unui stat membru inainte de termenul/termenele limita;
f) numarul maxim de motoare noi care apartin unuia sau mai multor tipuri introduse pe piata prin aplicarea prezentei derogari nu trebuie sa depaseasca 10% din numarul tipurilor de motoare noi care au fost introduse pe piata in cursul anului precedent;
g) daca cererea este acceptata, autoritatea competenta trebuie sa trimita in termen de o luna autoritatilor competente din statele membre caracteristicile si motivele derogarilor acordate producatorilor;
h) autoritatea competenta care a acordat derogarile conform acestui articol se asigura ca producatorul respecta toate obligatiile corespunzatoare;
i) autoritatea competenta elibereaza pentru fiecare motor in cauza un certificat de conformitate cu o mentiune speciala. Dupa caz, se poate folosi un singur document consolidat, care contine toate numerele de identificare ale motoarelor in cauza;
j) autoritatea competenta comunica anual Comisiei Europene lista derogarilor, precizand motivele pentru care acestea au fost acordate. Aceasta posibilitate este limitata la o perioada de 12 luni de la data la care motoarele au fost supuse pentru prima data termenelor limita de introducere pe piata.
(3) Intrarea in vigoare a prevederilor art. 11 alin. (4) si (5) este amanata cu 3 ani pentru producatorii de motoare in serii mici.
(4) Prevederile art. 11 alin. (4) si (5) sunt inlocuite cu prevederile corespunzatoare fazei I, pentru toate familiile de motoare produse in serie mica de cel mult 25.000 de unitati, cu conditia ca diferitele familii de motoare sa corespunda fiecare unei cilindree diferite.
(5) Motoarele pot fi introduse pe piata in cadrul unui regim de flexibilitate prevazut in anexa nr. 13.
(6) Prevederile alin. (4) nu se aplica motoarelor de propulsie care urmeaza a fi instalate pe navele din navigatia interioara.
(7) Autoritatea competenta permite introducerea pe piata a motoarelor, astfel cum sunt definite in anexa nr. 1 sectiunea 1 alin. 3 lit. a) subpunctele (i), (ii) si (v), in cadrul regimului de flexibilitate, in conformitate cu prevederile anexei nr. 13.
___________
Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 5. din Hotarare nr. 829/2012 incepand cu 27.09.2012.
Masuri privind conformitatea productiei
Art. 13. – (1) Inainte de acordarea aprobarii de tip, autoritatea competenta verifica, in ceea ce priveste cerintele prevazute la pct. 5 din anexa nr. 1, daca este cazul, in cooperare cu alte autoritati competente din statele membre, faptul ca au fost luate masurile necesare pentru a asigura controlul eficient al conformitatii productiei inaintea acordarii aprobarii de tip.
(2) Autoritatea competenta care acorda aprobarea de tip verifica, in ceea ce priveste cerintele prevazute la pct. 5 din anexa nr. 1, daca este cazul, in cooperare cu alte autoritati competente din statele membre, faptul ca masurile prevazute la alin. (1) sunt in continuare adecvate si ca fiecare motor produs, care poarta un numar de aprobare de tip, conform prevederilor prezentei hotarari, corespunde descrierii prezentate in certificatul de aprobare de tip pentru motorul sau familia de motoare aprobate si in anexele la acesta.
Neconformitati ale tipului motorului sau ale familiei de motoare aprobate
Art. 14. – (1) Se considera neconforme cu tipul motorului sau familiei de motoare aprobate motoarele care prezinta abateri de la datele tehnice cuprinse in certificatul de aprobare de tip si/sau in dosarul de aprobare de tip, abateri care nu au fost autorizate de catre autoritatea competenta care a acordat aprobarea de tip conform art. 5 alin. (3).
(2) Daca autoritatea competenta care a acordat aprobarea de tip constata ca motoarele insotite de certificate de aprobare de tip sau care poarta un marcaj de aprobare de tip nu sunt conforme tipului sau familiei aprobate, autoritatea competenta solicita producatorului sa ia masurile necesare pentru a aduce motoarele in cauza in stare de conformitate cu tipul de motor sau familia de motoare aprobate.
Autoritatea competenta notifica autoritatilor competente din statele membre masurile luate, care pot sa vizeze, daca este cazul, retragerea aprobarii de tip.
(3) Daca autoritatea competenta a constatat ca motoarele care poarta un numar de aprobare de tip nu sunt conforme tipului motorului sau familiei de motoare aprobate, aceasta poate sa ceara autoritatii din statul membru care a acordat aprobarea de tip sa verifice daca motoarele in curs de fabricatie sunt conforme tipului motorului sau familiei de motoare aprobate. Aceasta verificare trebuie efectuata in urmatoarele 6 luni de la data inregistrarii cererii.
(4) Autoritatea competenta are obligatia sa informeze autoritatile competente din statele membre, intr-un interval de o luna, asupra retragerii unei aprobari de tip si asupra motivelor care justifica aceasta masura.
(5) Daca autoritatea competenta care a acordat aprobarea de tip contesta neconformitatea care i-a fost notificata, atunci autoritatile competente implicate trebuie sa incerce solutionarea diferendului. Comisia este informata despre acest lucru si, daca este cazul, procedeaza la consultari corespunzatoare in vederea obtinerii unei solutii.
Cerinte pentru protectia utilizatorilor
Art. 15. – Autoritatile publice pot reglementa cerinte specifice de protectie pentru lucratorii care utilizeaza masinile mobile nerutiere reglementate prin prezenta hotarare, cu conditia ca acest fapt sa nu afecteze introducerea pe piata a motoarelor in cauza.
Adaptarea la progresul tehnic
Art. 16. – Adaptarea la progresul tehnic a prevederilor cuprinse in anexele la prezenta hotarare, cu exceptia cerintelor prevazute la pct. 1, 2.1-2.8 si 4 din anexa nr. 1, se face prin ordin al ministrului economiei si comertului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ulterior modificarilor adoptate in acest sens de catre Comisia Europeana.
Raspunderi si sanctiuni
Art. 17. – (1) Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a celor vinovati, in conditiile legii.
(2) Constituie contraventii si se sanctioneaza, dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1), cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei si retragerea de pe piata a produsului;
b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) si (2), cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei si retragerea de pe piata a motoarelor, dupa caz;
c) nerespectarea prevederilor art. 6, cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea aprobarii de tip si interzicerea introducerii pe piata a motoarelor;
d) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2), cu amenda de la 7.500 lei la 10.000 lei si retragerea de pe piata a motoarelor;
e) nerespectarea prevederilor prezentei hotarari referitoare la nivelul emisiilor poluante se sanctioneaza conform art. 47 pct. 2 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 655/2001.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (2) lit. a)-d) se fac de catre organismul de supraveghere a pietei – Inspectia Muncii.
(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (2) lit. e) se fac de catre personalul imputernicit de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor*), conform atributiilor stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 655/2001.
(5) Dispozitiile referitoare la contraventii prevazute la alin. (2) -(4) se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
___________
*) Conform art. 15 lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea „Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor” se inlocuieste cu denumirea „Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile”.
Art. 18. – Orice decizie luata in baza prezentei hotarari de Ministerul Economiei si Comertului**), Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si Inspectia Muncii, dupa caz, din care rezulta limitarea introducerii pe piata a motoarelor, mentioneaza temeiul legal al actului emis si se aduce la cunostinta persoanelor interesate. Impotriva acestui act se poate face plangere la instanta de contencios administrativ competenta, in conditiile legii.
___________
**) Conform art. 15 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea „Ministerul Economiei si Comertului” se inlocuieste cu denumirea „Ministerul Economiei si Finantelor”, in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea in domeniul economiei, sau cu denumirea „Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale”, in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea in domeniul comertului.
Organisme
Art. 19. – (1) Ministerul Economiei si Comertului este autoritatea competenta care acorda certificatul de aprobare de tip pe baza rapoartelor tehnice emise de serviciul tehnic, conform prevederilor prezentei hotarari.
(2) Pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Ministerul Economiei si Comertului va desemna prin ordin al ministrului economiei si comertului serviciul tehnic care efectueaza incercarile in vederea aprobarii de tip. Ordinul ministrului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Ministerul Economiei si Comertului notifica Comisiei Europene si statelor membre numele si adresa autoritatii competente si ale serviciilor tehnice responsabile cu aplicarea prezentei hotarari.
Dispozitii finale si tranzitorii
Art. 20. – Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 21. – La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 1.209/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 809 si 809 bis din 2 septembrie 2004, cu modificarile ulterioare, se abroga.
Art. 22. – Ministerul Economiei si Comertului informeaza Comisia Europeana referitor la legislatia nationala pe care o adopta in domeniul acoperit de Directiva 97/68/CE referitoare la masurile privind limitarea emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la motoarele cu ardere interna instalate pe masini mobile nerutiere.
Art. 23. – Anexele nr. 1-15***) fac parte integranta din prezenta hotarare.
___________
***) Anexele se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 472 bis abonament, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vanzari si relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.
*
Prezenta hotarare transpune in legislatia nationala Directiva Parlamentului European si a Consiliului 97/68/CE din 16 decembrie 1997 privind masurile impotriva emisiilor de gaze si de particule poluante provenind de la motoarele cu ardere interna destinate masinilor mobile nerutiere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 59 din 27 februarie 1998, modificata si completata prin Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/63/CE privind adaptarea la progresul tehnic a Directivei 97/68/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 227 din 23 august 2001, prin Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2002/88/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 35 din 11 februarie 2003, prin Directiva 2004/26/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 146 din 30 aprilie 2004, prin Corrigendumul la Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2004/26/CE din 30 aprilie 2004, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 225 din 23 august 2004, prin Directiva 2006/105/CE privind adaptarea directivelor 73/239/CEE, 74/557/CEE si 2002/83/CE din domeniul mediului ca urmare a aderarii la Uniunea Europeana a Romaniei si Bulgariei, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 363 din 20 decembrie 2006, si prin Corrigendumul la Directiva 2006/105/CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 80 din 21 martie 2007.
___________
Paragraful a fost modificat prin punctul 3. din Hotarare nr. 133/2008 incepand cu 14.02.2008.
PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
–––––
Ministrul economiei si comertului,
Varujan Vosganian
Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
Radu Mircea Berceanu
Departamentul pentru Afaceri Europene
Adrian Ciocanea,
secretar de stat
Bucuresti, 28 martie 2007.
Nr. 332.
___________
Actul a fost modificat prin punctul 2. din Hotarare nr. 133/2008 incepand cu 14.02.2008.
___________
*) Potrivit art. unic, pct. 4 si 5 din Hotararea Guvernului nr. 133/2008, anexele nr. 1 si 8 la Hotararea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei, se modifica.