HOTĂRÂRE nr. 160 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private

 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 38 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1

Descarca Pdf cu HG160.2007

Se aprobă Regulamentul privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2
Răspunderea pentru punerea în aplicare a prevederilor regulamentului prevăzut la art. 1 revine, potrivit competenţei, consiliului local, administratorului sau conducătorului instituţiei care a constituit serviciul pentru situaţii de urgenţă voluntar/privat.

Art. 3
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 443/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, condiţiile de acordare şi descrierea uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale pompierilor civili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 15 iunie 1999, se abrogă.

CAPITOLUL I:

Dispoziţii generale.

Portul şi condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private

Art. 1
(1)Personalul din serviciile pentru situaţii de urgenţă voluntare/private are dreptul la uniformă, echipament de protecţie şi însemne distinctive, pe care le poartă în timpul executării serviciului.
(2)Uniforma poate fi purtată şi în timpul deplasărilor în interes de serviciu, la festivităţile şi manifestările oficiale, precum şi în orice alte ocazii, din dispoziţia şefului serviciului pentru situaţii de urgenţă voluntar/privat.

Art. 2
Cheltuielile pentru acordarea uniformei, însemnelor distinctive şi a echipamentului de protecţie se asigură de către consiliul local, administratorul sau conducătorul instituţiei, după caz, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 3
Personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private care participă la acţiuni de intervenţie i se asigură de către consiliul local, administratorul sau conducătorul instituţiei, după caz, un set de echipament de protecţie adecvat.

Art. 4
(1)Personalul serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private are obligaţia să întreţină în stare corespunzătoare uniforma, echipamentul de protecţie şi însemnele distinctive, să cunoască şi să respecte regulile privind portul acestora.
(2)În cazul deteriorării sau al distrugerii, parţiale ori totale, în timpul şi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a uniformei, a echipamentului sau a însemnelor distinctive, consiliul local, administratorul sau conducătorul instituţiei este obligat să acorde o nouă uniformă sau, după caz, echipament ori însemne distinctive.

Art. 5
Uniformele şi echipamentul de protecţie existente se scot din folosinţă pe măsura uzării acestora, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2008.

Art. 6

(1)Îndeplinirea atribuţiilor legale şi portul uniformei de către personalul serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private trebuie să asigure:
a) crearea sentimentului de încredere în personalul serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private şi reflectarea respectului pe care trebuie să îl impună apartenenţa la un serviciu pentru situaţii de urgenţă voluntar/privat;
b) autoritatea şi prestigiul personalului serviciului pentru situaţii de urgenţă voluntar/privat în faţa populaţiei;
c) recunoaşterea misiunii profund umanitare şi a calităţii de salvator ale personalului serviciului pentru situaţii de urgenţă voluntar/privat, precum şi a calităţii de persoană învestită cu atribuţii de control al respectării reglementărilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.
(2)Este interzis portul uniformei şi al echipamentului de protecţie în locuri şi în împrejurări care ar putea aduce prejudicii prestigiului serviciului pentru situaţii de urgenţă voluntar/privat.

Art. 7
Se interzic modificarea uniformei, echipamentului de protecţie şi a însemnelor distinctive, precum şi portul acestora cu alte articole de îmbrăcăminte sau încălţăminte care nu sunt cuprinse în prezentul regulament.

CAPITOLUL II:

Descrierea uniformei, a echipamentului de protecţie şi a însemnelor distinctive
SECŢIUNEA 1:
Uniforma

Art. 8
Uniforma personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private este de culoare bleumarin-închis – bleu Rembrandt – şi se compune din următoarele articole: veston, pantalon pentru bărbaţi, pantalon şi fustă pentru femei, cămaşă cu mânecă lungă, cămaşă-bluză, bluzon, scurtă, cravată, pantofi şi ghete pentru bărbaţi, pantofi şi cizme pentru femei, fular, pulover, căciulă, şapcă pentru bărbaţi, pălărie pentru femei, mănuşi şi curea, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 9
(1) Vestonul, al cărui model este prevăzut în anexele nr. 2 şi 3, se confecţionează din stofă, adaptată în variantă de vară şi în variantă de iarnă, fiind croit drept, puţin cambrat în talie, cu şliţ în spate, şi se încheie cu patru nasturi din metal.
(2) Vestonul este prevăzut la exterior, în ambele părţi, cu patru buzunare cu clapetă: două la partea superioară, aplicate pe piept la nivelul primului nasture, şi două la partea inferioară, ascunse, la nivelul ultimului nasture, iar la interior este prevăzut cu două buzunare ascunse, închise cu nasturi.
(3) Vestonul are epoleţi care se prind la partea dinspre gât cu nasturi metalici, confecţionaţi din material auriu perlat şi uşor bombaţi.
(4) Modelul vestonului pentru femei este acelaşi ca şi cel pentru bărbaţi, cu excepţia celor două pense pe piept, iar partea dreaptă se încheie peste cea stângă.

Art. 10
(1) Pantalonul, al cărui model este prevăzut în anexele nr. 2 şi 3, se confecţionează, în variantă de vară şi în varianta de iarnă, din acelaşi material ca şi vestonul şi are croiala dreaptă, fără manşetă.
(2) Lungimea pantalonului ajunge până la partea superioară a tocului încălţămintei, iar lăţimea variază între 210 mm şi 270 mm, în raport cu talia.
(3) Pantalonul este prevăzut cu două buzunare laterale şi un buzunar la spate, închis prin clapetă cu un nasture de format mic.

Art. 11
(1) Fusta, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, se confecţionează, în variantă de vară şi în variantă de iarnă, din acelaşi material ca şi vestonul.
(2) Croiala fustei este dreaptă, iar lărgimea acesteia se stabileşte în raport cu talia.

Art. 12
Vestonul împreună cu pantalonul, la bărbaţi, şi vestonul împreună cu fusta sau cu pantalonul, la femei, se poartă numai cu cămaşă şi cravată.

Art. 13
(1)Cămaşa cu mânecă lungă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, este de culoare bleu, croită drept, având mânecile prevăzute cu manşete care se închid cu nasturi confecţionaţi din plastic, de format mic.
(2)Cămaşa cu mânecă lungă se confecţionează din tercot şi „se poartă numai cu cravată şi cu veston sau cu bluzon. În ocazii speciale cămaşa poate avea culoarea albă.

Art. 14
(1)Cămaşă-bluză, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, are culoarea bleu, este confecţionată din tercot, închisă la gât şi încheiată cu 5 nasturi, având la partea superioară două buzunare cu clape care se închid cu câte un nasture confecţionat din plastic, de format mic, iar la partea inferioară bandă de terminaţie.
(2)Cămaşa-bluză se poate realiza în varianta cu mânecă lungă sau cu mânecă scurtă, terminată cu manşetă, iar pe umăr are epoleţi care se prind cu nasturi la partea dinspre gât.
(3)Cămaşa-bluză se poartă cu cravată sau descheiată la gât.

Art. 15
(1)Bluzonul, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, are culoarea bleumarin-închis – bleu Rembrandt -, se confecţionează din tercot sau din piele de culoare neagră, are revere răsfrânte, se încheie cu fermoar pe interior şi la trei nasturi – butoni de prindere – pe exterior, iar pe umăr are epoleţi.
(2)Bluzonul este prevăzut cu patru buzunare drepte, două la partea superioară şi două la partea inferioară, prevăzute cu clape şi nasturi – butoni de prindere; în partea interioară are două buzunare ascunse, iar partea de jos se termină cu elastic.
(3)Lungimea bluzonului trebuie să depăşească talia cu 100-150 mm.

Art. 16
(1)Scurta, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, are culoarea bleumarin-închis – bleu Rembrandt -, este croită drept, tip trei sferturi, se confecţionează din postav sau din piele de culoare neagră, iar pe umăr are epoleţi.
(2)Scurta are la exterior două buzunare la partea inferioară, iar la interior, două buzunare ascunse; se încheie în faţă la un rând de nasturi ascunşi, iar ajustarea pe talie se face printr-un cordon cu două catarame din metal sau plastic.

Art. 17
Cravata se confecţionează din mătase sau din ţesătură poliesterică tip mătase şi are culoarea bleumarin-închis – bleu Rembrandt.

Art. 18
Pantofii şi ghetele pentru bărbaţi sunt confecţionate din piele de culoare neagră sau din înlocuitori tip piele, iar ghetele sunt îmblănite sau căptuşite. Se poartă cu ciorapi negri sau bleumarin-închis – bleu Rembrandt.

Art. 19
Pantofii şi cizmele pentru femei sunt confecţionate din piele de culoare neagră sau din înlocuitori tip piele, iar cizmele sunt îmblănite.

Art. 20
Fularul se confecţionează din fibre de lână sau tip lână de culoare bleumarin-închis – bleu Rembrandt.

Art. 21
Puloverul se confecţionează din fire de lână sau tip lână, de culoare bleumarin-închis – bleu Rembrandt -, cu guler înalt sau anchior, cu ori fără mâneci, cu epoleţi sau fără epoleţi.

Art. 22
(1)Şapca, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, se confecţionează din material de acelaşi tip şi culoare ca vestonul.
(2)Calota şepcii este de formă ovală, cu o lungime totală de 250 mm, iar distanţa dintre aceasta şi banda de susţinere este de 50 mm împrejurul şepcii; în faţă, unde calota este susţinută interior cu un arc de oţel pentru evitarea deformării, distanţa până la vârful acesteia este de 100 mm.
(3)Pe banda de susţinere, pe partea exterioară, este aplicată o bandă de ţesătură întăritoare, cu lăţimea de 50 mm, având culoarea vestonului.
(4)Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală şi se fixează la şapcă într-un unghi de 45 grade faţă de banda acesteia.
(5)Lateral, în stânga şi în dreapta şepcii, pe banda de susţinere exterioară, la îmbinarea acesteia cu cozorocul, se fixează 2 nasturi din metal, de format mic, identici cu cei utilizaţi la veston, uniţi peste partea superioară de îmbinare a benzii de susţinere cu cozorocul printr-un şnur dublu, împletit din două culori, roşu antic şi galben.
(6)Emblema se montează pe locul dintre marginea superioară a cozorocului şi extrema din faţă a calotei.

Art. 23
(1)Pălăria, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, se confecţionează din fetru de culoarea vestonului, având montată deasupra borului o bandă de ţesătură întăritoare de aceeaşi culoare.
(2)În faţă, pe bandă, se aplică emblema.

Art. 24
(1)Căciula, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, se confecţionează din material de acelaşi tip şi culoare ca scurta.
(2)Calota căciulii are formă ovală, nu este dublată pe partea exterioară şi este căptuşită în interior.
(3)Clapa din faţă este puţin rotunjită, iar cea din spate formează două urechi laterale, prevăzute cu bentiţă şi nasture pentru încheierea acestora deasupra capului şi sub bărbie, dublate pe partea exterioară cu blană naturala sau cu imitaţie de blană de culoare bleumarin-închis – bleu Rembrandt.
(4)Pe clapa din faţă, la mijloc, se aplică emblema. Art. 25. – Mănuşile şi cureaua se confecţionează din piele şi au culoarea neagră.

SECŢIUNEA 2:
Echipamentul de protecţie

Art. 26
Echipamentul de protecţie se compune din aceleaşi articole stabilite, în condiţiile legii, pentru personalul de intervenţie din serviciile pentru situaţii de urgenţă profesioniste, în funcţie de echipajul/echipa specializată în care este încadrat în serviciul pentru situaţii de urgenţă voluntar/privat.

Art. 27
Pentru diferenţierea de personalul de intervenţie al serviciilor pentru situaţii de urgenţă profesioniste, pe spatele costumului de protecţie va fi inscripţionată denumirea serviciului pentru situaţii de urgenţă voluntar/privat.

SECŢIUNEA 3:
Însemnele distinctive ale personalului

Art. 28
(1)Emblema pentru ierarhizare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7, are forma dreptunghiulară, de culoare neagră, şi se prinde prin coasere pe mâneca stângă, pe partea laterală, la 100 mm de marginea inferioară a acesteia, iar la cămaşa-bluză se aplică pe partea din faţă a mânecii, la nivelul cusăturii manşetei.
(2)Emblema are lăţimea de 40 mm, lungimea în funcţie de numărul de trese şi marginea bordată cu fir auriu.
(3)Pentru ierarhizare se utilizează trese din ţesătură aurită, cu lăţimea de 5 mm, având o distanţă de 5 mm între ele şi faţă de marginea emblemei.
(4)În raport cu funcţia îndeplinită, şeful de serviciu are 4 trese, şeful compartimentului de prevenire şi şeful formaţiei de intervenţie, salvare şi prim ajutor au 3 trese, şeful de tură are două trese, iar şeful de grupă are o tresă.

Art. 29
(1)Însemnul profesional pentru rever, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8, este confecţionat din metal inoxidabil de culoare aurie.
(2)Însemnul profesional se fixează pe reverul gulerului vestonului sau al cămăşii-bluză, pe ambele părţi, la o distanţă de 10 mm de marginea gulerului.

Art. 30
(1)Emblema pentru şapcă, pălărie şi căciulă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8, are dimensiunile de 60 mm x 60 mm şi se confecţionează din metal inoxidabil de culoare aurie, având la bază semnul distinctiv al protecţiei civile – triunghi echilateral albastru pe fond portocaliu.
(2)
La partea superioară a emblemei, între lauri, se amplasează stema României în culorile oficiale.
Art. 31
(1)Emblema pentru mânecă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9, are formă de scut, cu dimensiunile de 100 mm x 80 mm, şi se confecţionează din fibre poliesterice.
(2)Fondul emblemei este roşu-antic, are înscrise cu litere de culoare neagră la partea superioară cuvintele „SERVICIUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ VOLUNTAR/PRIVAT”, la partea inferioară denumirea localităţii sau a operatorului economic, iar în centru este redat, în culoare galbenă, însemnul profesional.

SECŢIUNEA 4:
Însemnele distinctive ale serviciului pentru situaţii de urgenţă voluntar/privat

Art. 32
Pentru păstrarea identităţii serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private, se instituie ca însemne distinctive steagul şi fanionul.

Art. 33
(1)Steagul serviciului pentru situaţii de urgenţă voluntar/privat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10, are formă dreptunghiulară şi dimensiunile de 900 mm x 1.200 mm, se confecţionează din mătase de culoare vişinie, imitaţie brocart, cu franjuri şi ciucuri de culoare galbenă, având două feţe.
(2)Faţa 1, instituţională, a steagului cuprinde în centru însemnul profesional brodat cu mătase în culori diferite, casca – aurie, egreta – roşie, laurii – aurii, scara şi toporaşele – argintii, la partea superioară este înscris cuvântul românia, brodat cu mătase galbenă, iar la partea inferioară este înscrisă denumirea serviciului, brodată cu mătase galbenă.
(3)Faţa 2, locală, a steagului cuprinde în centru stema localităţii, brodată cu mătase în culori diferite, iar la partea inferioară, denumirile localităţii/operatorului economic şi judeţului, brodate cu mătase galbenă.
(4)Hampa este din lemn lăcuit, în culoare natur, cu lungimea de 2.700 mm şi cu diametrul de 40 mm, şi se termină la partea superioară cu un capăt metalic, de culoare galbenă, având lungimea de 300 mm, iar la partea inferioară, cu un cilindru de înmănuşare.
(5)La partea superioară a hampei se montează o eşarfă tricoloră, în culorile oficiale ale drapelului naţional, având o lăţime de 100 mm şi capetele inegale, unul de 450 mm şi celălalt de 300 mm.

Art. 34
(1)Fanionul serviciului pentru situaţii de urgenţă voluntar/privat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 11, este confecţionat din mătase de culoare vişinie, este brodat pe margine cu un şnur tricolor terminat cu ciucure şi are dimensiunile laturilor în raport de două treimi, orientativ 200/300 mm.
(2)Pe faţa fanionului însemnul profesional este brodat cu mătase, în culorile care au fost folosite la steag, având înscris la partea superioară cuvântul românia, iar la partea inferioară, denumirea serviciului pentru situaţii de urgenţă voluntar/privat.

Art. 35
– Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1:
ARTICOLE ce compun uniforma personalului serviciilor de urgenţă voluntare/private
Nr. crt.
Denumirea articolului
U.M. (bucăţi sau perechi)
Durata de folosire (ani)
Obs.
1.
Şapcă completă pentru iarnă
1
4
2.
Şapcă completă pentru vară
1
4
3.
Pălărie completă pentru iarnă
1
4
4.
Pălărie completă pentru vară
1
4
5.
Căciulă completă
1
5
6.
Costum de iarnă pentru bărbaţi:
– veston;
1
4
– pantalon
2
4
7.
Costum de vară pentru bărbaţi:
– veston;
1
4
– pantalon
2
4
8.
Costum de iarnă pentru femei:
– veston;
1
4
– fustă;
2
4
– pantalon
1
4
9.
Costum de vară pentru femei:
– veston;
1
4
– fustă;
2
4
– pantalon
1
4
10.
Cămaşă
3
2
11.
Cămaşă-bluză
3
2
12.
Pulover
1
4
13.
Scurtă
1
5
14.
Bluzon
1
4
15.
Pantofi pentru bărbaţi
1
3
16.
Pantofi pentru femei
1
3
17.
Ghete pentru bărbaţi
1
5
18.
Cizme pentru femei
1
5
19.
Cravată
2
4
20.
Fular
1
5
21.
Curea pentru pantaloni
1
6
22.
Mănuşi
1
3
23.
Însemne distinctive:
– emblemă pentru ierarhizare;
4
4
– însemn profesional pentru rever;
8
4
– emblemă pentru mânecă.
5
4
8
ANEXA Nr. 2: VESTON ŞI PANTALON PENTRU BĂRBAŢI
VESTON
PANTALON

ANEXA Nr. 3:
VESTON, FUSTĂ ŞI PANTALON PENTRU FEMEI
VESTON
9
FUSTA
PANTALON

ANEXA Nr. 4:
CĂMAŞA CU MÂNECĂ LUNGĂ ŞI CĂMAŞA – BLUZĂ

ANEXA Nr. 5: BLUZONUL ŞI SCURTA
10

ANEXA Nr. 6: ŞAPCA, PĂLĂRIA ŞI CĂCIULA
11

ANEXA Nr. 7:
EMBLEME PENTRU IERARHIZARE
ŞEF SERVICIU
40 x 50 mm
ŞEF COMPARTIMENT PREVENIRE
40 x 40 mm
ŞEF FORMAŢIE DE INTERVENŢIE, SALVARE ŞI PRIM AJUTOR
ŞEF DE TURĂ
40 x 30 mm
12
ŞEF DE GRUPĂ
40 x 30 mm

ANEXA Nr. 8:
ÎNSEMNUL PROFESIONAL PENTRU REVER ŞI EMBLEMA PENTRU ŞAPCĂ, PĂLĂRIE ŞI CĂCIULĂ
25 x 20 mm
60 x 60 mm

ANEXA Nr. 9: EMBLEMA PENTRU MÂNECĂ
13
ANEXA Nr. 10:
STEAGUL SERVICIULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ VOLUNTAR/PRIVAT
EŞARFA TRICOLORĂ
14
ANEXA Nr. 11:
FANIONUL SERVICIULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ VOLUNTAR/PRIVAT
PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: p. Ministrul administraţiei şi internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 142 din data de 27 februarie 2007