HOTĂRÂRE nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă

HOTĂRÂRE nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 45 alin. (4) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,

Descraca PDF cu HG560.2005

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

Se aprobă categoriile de construcţii la care realizarea adăposturilor este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea au o suprafaţă construită la sol mai mare de 150 m2 şi sunt prevăzute cu subsol sau cele neprevăzute cu subsol, cu o suprafaţă desfăşurată mai mare de 600 m2, din următoarele categorii de folosinţă:

a) clădiri pentru birouri şi activităţi administrative;

b) clădiri pentru activităţi financiar-bancare;

c) clădiri pentru afaceri şi comerţ;

d) clădiri pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă;

e) clădiri pentru activităţi de ocrotire a sănătăţii şi de asistenţă socială;

f) clădiri pentru activităţi industriale şi de producţie;

g) clădiri pentru activităţi turistice, destinate cazării;

h) clădiri şi construcţii speciale pentru transporturi;

i) clădiri şi construcţii speciale pentru telecomunicaţii;

j) clădiri de locuit.

Se aprobă categoriile de construcţii la care realizarea adăposturilor de protecţie civilă este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea au o suprafaţă construită, la sol, mai mare de 150 m2 şi sunt prevăzute cu subsol, din următoarele categorii de folosinţă:

a) clădiri pentru birouri şi activităţi administrative;

b) clădiri pentru activităţi financiar-bancare;

c) clădiri pentru afaceri şi comerţ;

d) clădiri pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă;

e) clădiri pentru activităţi de ocrotire a sănătăţii şi de asistenţă socială;

f) clădiri pentru activităţi industriale şi de producţie;

g) clădiri pentru activităţi turistice, destinate cazării;

h) clădiri şi construcţii speciale pentru transporturi;

i) clădiri şi construcţii speciale pentru telecomunicaţii;

j) clădiri de locuit, multietajate, cu regim de înălţime mai mare de S+P+4 etaje.
(la data 19-Jan-2006 Art. 1 modificat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 37/2006)

Art. 2

Se aprobă categoriile de construcţii la care se amenajează puncte de comandă, după cum urmează:

a) sediile autorităţilor administraţiei publice centrale;

b) sediile prefecturilor şi ale consiliilor judeţene, precum şi ale consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

c) sediile centrale ale instituţiilor financiar-bancare;

d) sediile centrale ale companiilor naţionale şi regiilor autonome;

e) sediile centrale ale posturilor de radio şi televiziune;

f) sediile centrale ale operatorilor economici din industria de apărare.

Art. 3

Proiectarea, executarea, dotarea, echiparea şi întreţinerea adăposturilor şi a punctelor de comandă se realizează în conformitate cu Normele tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

Art. 4

Sunt exceptate de la obligaţia realizării adăposturilor de protecţie civilă următoarele categorii de construcţii:

a) clădirile proiectate fără subsol;

b) clădirile staţiilor de distribuţie a carburanţilor, aflate la o distanţă mai mică de 50 m de limita exterioară a rezervoarelor de depozitare a carburanţilor;

c) clădirile şi construcţiile de cult, indiferent de suprafaţa construită;

d) construcţiile şi amenajările hidrotehnice a căror exploatare nu necesită prezenţa permanentă a personalului specializat;

e) clădirile şi construcţiile speciale pentru activităţi de producţie şi/sau de depozitare a materialelor explozive, toxice, uşor inflamabile care, în caz de avariere sau incendiu, ar periclita viaţa persoanelor adăpostite;

f) clădirile şi construcţiile speciale pentru activităţi sportive şi de agrement;

g) clădirile şi construcţiile din lemn şi pământ, precum şi clădirile provizorii;

h) extinderea, reabilitarea şi/sau modernizarea unor clădiri care nu se încadrează în prevederile art. 1, dacă clădirea care se adaugă nu este prevăzută cu subsol sau dacă suprafaţa construită este mai mică de 150 m2.

-****-

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,

Ionel Popescu

HOTĂRÂRE nr. 560 din 15 iunie 2005 – Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 526 din data de 21 iunie 2005