Ordin nr. 234/2004 din 17/05/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 04/06/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 04/06/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind vanzarea si folosirea in public de catre persoanele fizice a obiectelor artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehniceAvand in vedere prevederile art. 294 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificarile si completarile ulterioare,

    in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003,
    ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:
   Art. 1. – Se aproba Normele metodologice privind vanzarea si folosirea in public de catre persoanele fizice a obiectelor artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice, prevazute in anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
    Bucuresti, 17 mai 2004.
    Nr. 234.
   ANEXĂ
    NORME METODOLOGICE
privind vanzarea si folosirea in public de catre persoanele fizice a
obiectelor artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe
baza de amestecuri pirotehnice